Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

490/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

XXXXX

xx xxx ... 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 158/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., zákona x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 48/2013 Sb., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx č. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx. x xxxxxx x. 32/2019 Xx. se mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „x příspěvek na xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx“.

2. X §7 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxx-xx x příspěvek xx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx v xxxxx bytě hlášeny x trvalému xxxxxx1x) xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx mají xxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zákona x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §3 xx xxxxxxx x xxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx žily x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx však xxxxxxxxxx.“.

3. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx c), xxxxx zní:

„c) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5,“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

4. X §30 xxxx. 1 se xxxxxx „220 000 Xx“ nahrazuje xxxxxxx „300 000 Xx“.

5. X §30 xxxx. 3 písm. x) se slova „xxxxxxx. V případě, xx x xxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx xx vyšší“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx; xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodičů, vychází xx z xxxx, xxxxx je vyšší“.

6. V §31 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „46“ nahrazuje xxxxxx „92“.

7. X §51 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova „xx 31. xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „do 30. xxxx“ a xx xxxxx textu xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx x pozdějším xxxxxxx“.

8. V §54x xxxx. 1 xx xxxxxx „220 000 Xx“ xxxxxxx.

9. V §54a xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako odstavce 2 x 3.

10. X §54x xxxx. 3 xx xxxxx „nebo xxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx osobám vyplácí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

11. X §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx §35“ xxxxxxx.

12. X §59 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

13. X §67 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta „Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxx xxxxx podle §61 x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30b xxxx. 3; x xxxxxx skutečnostech xx xxxxxx xxxxxxxx.“.

14. X §67 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx „x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx) nepožádal x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx písemná xxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx, aby x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé) xxxx xxxx“ xxxxxxx.

15. X §68 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxx“ x na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx „rodiče, x xxxxx má xxx xxx stanovení xxxxxx x výše xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx žádosti vycházeno“.

16. X §69 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx „, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx“.

17. V §69 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx „x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx“.

18. X §69 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „x §58 xxxx. 2“ nahrazují xxxxx „, §58 xxxx. 2 x x §67 xxxx. 2 xxxx druhé“.

19. X §70 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) X xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

20. V §70 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx „x 3“ nahrazují xxxxx „xx 4“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém tento xxxxx nabude účinnosti, x xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x dítě xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomuto xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx, který sice xxxxxx x dítě xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, již xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, nenáleží.

3. Xxx stanovení xxxxxx x výše xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je stále xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2020.

Důvodová xxxxxx

Obecná část

A. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx x vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx x xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx četných xxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

- Nízká xxxx xxxxxxx péče x xxxx xxxx

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

- Nejednotnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizinců xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- Procesní nadbytečnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zatěžuje Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XX XX“)

X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okruhy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „návrh xxxxxx“), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Navýšení rodičovského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x rodině xx 300 000 Xx x x 2 x xxxx xxxx narozených současně xx 1,5 xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx (xxx. xx 450 000 Kč)

Tímto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx došlo x xxxxxxx ocenění xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rodičů xx výši, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobního x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx příjemců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx těch xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (220, resp. 330 tisíc Kč). Xxxxxxxxxx nárůst xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxx 8,6 xxx. Xx ročně.

B. Úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx docházky xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx docházka xxxxx x dětí xxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 46 xxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx upravena, x xx ve smyslu xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 92 xxxxx v měsíci, xxxx dvojnásobek současné xxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mzdy (xxxxx, odměny) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dítě

Navrhuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

X. Xxxxxxxxx dokládání denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte

Navrhuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře v xxx smyslu, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx DVZ xxxx xxxxxx (x rozhodnutí XX ČR, xxxxx xx xxxxx), xxx XX XX xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx rodičů xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxx, že xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx XXX vyšší.

Na základě xxxxxxxx z xxxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx na dítě xx stejném termínu, x xx xx xxxxx xxxx daného xxxx, x tím, xx v jednotlivých xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxx XX, krajská xxxxxxx ÚP XX xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx, (např. po xxxxxxxx xxxxxx na XX).

X. Úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob pro xxxxxxxxx xx bydlení

Navrhuje xx upřesnit úprava xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxx společně xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v bytě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx, všechny xxxxx hlášené x xxxxxx xxx zákona č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx správního xxxxxx

Xxxxxxxx xx, xxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zahájeno xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. vyčerpání celkové xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx) xx x xxxxxxx xxxxxxx, aby XX XX vydával xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.&xxxx; Zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zastupovat v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx, xx x případech, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dávek doručit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a její xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx práv xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud by xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx vydanému oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxxxxxx. Xx podané xxxxxxx xxxx Xxxx práce XX xx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o výši xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx. Počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx výrazně xxxxx, xxx je počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xx přechod x xxxxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxx oznámení o xxxxx xxxx xxxxx xxxx jako značné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx klienty, xxx x snížení administrativní xxxxxxxxxx (zátěže) xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX. Xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx, se xxx však dosáhne xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxx, což xx xxxxxxxxxxx pozitivní pro xxxxxxxx těchto dávek, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx by příjemce xxxxx x xxxxxxxxx x výši nesouhlasil.

G. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx odkazu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx pobírání xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xx navržena xxxx x Koncepci xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxx usnesením č. 654 xx dne 18. xxxx 2017 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxxxx xxxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x čl. 32, xxxx. 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o děti xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, toto xxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx tím, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxx osoby na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústavního pořádku Xxxxx republiky x xxxx x rozporu x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České republiky.

C. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx

Xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpisy xxxxx XX:

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1231/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 987/2009, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011x volném xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Unie,

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX,

- Xxxxxxxx Xxxx 2010/18/EU ze xxx 8. xxxxxx 2010, kterou se xxxxxxx revidovaná xxxxxxx xxxxxx x rodičovské xxxxxxxx uzavřená mezi xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX, UEAPME, XXXX x XXXX x zrušuje směrnice 96/34/XX (xxxxxxxxxx 5 xxxx. 5 xxxxxxx),

- Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.

Kategorie xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výše uvedených xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx zahrnuty xx xxxxx osob xxxxxxxxxxx, x xx v §3 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx oprávněných principiálně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx v souladu x xxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx soudních orgánů XX, xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx XX xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxx x rozporu.

Je xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx, teoreticky může xxx důvodem x xxxx, aby x xxxxxxxxx kontextu xxxx xxxxxx této dávky, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pečujícího x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Novelizace Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rodinných xxxxx xxxxx xx xxxxx rodičovské (nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x obecné rodinné, xxxxxxx u xxxx xx poněkud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se nepodaří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx rodiče), xx xxxxx, xx x xxxxx xxxx docházet x souběhům nároků xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx států.

D. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů

Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů nebyly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx rizik a xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xx možnost xxxxx proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx). Každá xxxxx má xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých bylo xxxxxxxxxx vydáno. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx provádí xx xxxxxxxxx pobočkách Xxxxx práce XX.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X dávky xx xxxxx požádat xxxx x xxxx xxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xx xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Navrhovaná xxxxxx by (při xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2020) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx (oproti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx 2020 a xxxxx xxxx x 8,6 xxx.

X. Zhodnocení dopadů xx podnikatelské xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx nebude xxx xxxxxx na podnikatelské xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volby měsíční xxxx dávky. Xxxxx xxx x většímu xxxxxxx xxxx o xxxx děti.

J. Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákona nemá xxxxx dopady na xxxxxx xxxxxxxxxxx celky.

Návrh xxxxxx xxxx vliv xx životní prostředí x z xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (zejména xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx menšiny) xx vliv xxxxxxxxx, xxxxx zvýšením xxxxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx rodiči, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx nemá dopad xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu.

Xxxxxxxx část

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx testovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 2

Xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx smyslu, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o evidenci xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Přičemž xxxxxxxxxx §3 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xx použije x v xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx x nároku xx příspěvek xx xxxxxxx.

K bodu 3

Xx základě xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do výčtu xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, odměny) v xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

K bodům 4 a 8

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády se xxxxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx 300 000 Xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 4 xxx věku.

V případě, xx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx), xxxx celková xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 násobek xxxxxx 300 000 Kč.

K bodům 5 x 15

Xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxx stanovit xx xxx xxxxxxxx xxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x částce převyšující 7 600 Xx, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rodič x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bude se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebude xxx xx rodiči vyžadovat xxxxxxxx obou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx jí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxx. Zároveň se xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x §68, doklady xxx xxxxxxx xx xxxxx předkládat xxx x xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku.

K bodu 6

Navrhuje xx, xxx xxxxxx xxx zachován nárok xx rodičovský xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx dítě xx 2 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx maximálně x rozsahu 92 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xx 2 let xxxx xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, maximálně x xxxxxxx 46 xxxxx, došlo xxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxx xx dvojnásobek.

K bodu 7

Na xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx se sjednocuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxx xx xxxx x termínu do xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x tím, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména při xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zahájení xxxxxx.

K bodům 9 a 10

Xxxxxxxxxx §54a xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) za xxxxxxxxxx, xxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x tohoto xxxxxx xx x §54a odstavec 2 xxxx x xxxxxxxx 4 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 11

Xxxxx xx x legislativně technickou xxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx §35.

K bodu 12

Navrhuje xx xxxxxxxx x §59 xxxxxxxx 3 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy, kdy xx xx xxxx 6 měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 13, 16 až 20

X xxxxxx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (personální x xxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušit xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx dávky či xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výplaty xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx na xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx x takových xxxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky poté xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

K bodu 14

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx zjednodušit xxxxxx x případech, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxx, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ústavní zařízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

K čl. II

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 300 000 Xx (x případě xxxxxxxx 450 000 Kč) xxxxxx xx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx rodičům, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x důvodu xxxx x dítě xx 4 xxx, xxxxx xx zároveň nejmladší x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx návrhu zákona xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx péči o xxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxx xx volbě xxxxxx, xxx také na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxx xxxx žádat x xxxxxxx měsíčních částek xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx zákon nabyde xxxxxxxxx, toto xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou mít xxx kromě rodičů, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx x 1.1.2020, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ti xxxxxx, kteří ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku rodičovského xxxxxxxxx, xxxx 220 000 Xx (330 000 Xx u xxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx budou xxx xxxx „současní“ xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dítě xxxx xxxx xx xxxx xx 4 let, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, avšak xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx 220 000 Xx (v xxxxxxx xxxxxxxx 330 000 Xx), xxxxxxxxxx příspěvek xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxx celkovou xxxxxxx rodičovského příspěvku x novou xxxxxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

K čl. III

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx legislativního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2020.

V Xxxxx xxx 20. xxxxxx 2019

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x. r.

Ministryně práce x sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Xxxx Maláčová, XXx., x. x.

Závěrečná xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx (XXX)

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx návrhu xxxxxx:

Xxxxx xxxxxx: Návrh xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx / zástupce xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX: NE

2. Xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx x programovým xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zvýšit míru xxxxxxx péče x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx návrhu je xxxxxxxx výčtu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xx x podnětu klienta x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx

3.1 Dopady xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxxxx: Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX: Ne

Právní xxxxxx xx xxx xxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3.3 Dopady na xxxxxxxxxxxxx prostředí: Xx

Xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.4 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky (xxxx, xxxxx) Xx

Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.5 Sociální xxxxxx: Ano

Navrhovaná úprava xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volby xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

3.6 Xxxxxx na xxxxxxxxxxxx: Xxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Dopady xx xxxxxxx prostředí: Xx

Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.8 Xxxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx a ve xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx: Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx jej xxxxx čerpat za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx.

3.9 Dopady xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: Xx

Xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby.

3.10 Xxxxxxxx xxxxxx: Xx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nová xxxxxxxx xxxxxx.

3.11 Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: Ne

Právní úprava xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxx xxxxxxxxxx x cíle

1.1 Xxxxx

Xxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon o xxxxxx sociální xxxxxxx“).

1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

- Xxxxx xxxx ocenění péče x malé xxxx x všech rodičů

- Xxxxxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx

- Nejednotnost xxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte

- Xxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XX“)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx příspěvek xxx původně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx rodiče xxxxxxxxxx x xxxx. X xxxx 2006 xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mzdu x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x malé dítě (xxxxxx xxxxxxx xxxxx x roce 2007). Xxxxxx-xx xxxxxxxx z xxxxxxx, xx rodičovský xxxxxxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx náhrada xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xx xxxx 2008) xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky (od xxxx 2012) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx si sice xxxx xxx stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vzhledem x xxxx, že xx xxxxxx nejvíce xxxxxxxxxxx xxxx čerpání (která xx volena x xxxxxxxx xxxxxxx čerpání xx doby, xxx xxxx může nastoupit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx se xxx xxxx xxxxx, kterou xxxxx může fakticky xxxxx. Xxx dochází x tomu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxx xxxxx. Jedinou možností, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pečujících rodičů xxxxxxx xxxxxx příjem, x xx bez xxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx rodičovského příspěvku, xx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxx xxxxx, kdy xx xxx stejné délce xxxxxxxx budou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dokladovat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx volby rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 2004 xxx xxxx xx xxxxxx, xx. xx xxxxx 100 %)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx:

X xxxxxxxxx xx xxxxx, xx průměrná xxxx vypláceného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (i x xxxx volitelné xxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v ČR x v xxxxxx 2007 až 2017 (xx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXX x hranici xxxxxxx) xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx průměrné mzdy x národním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stagnaci xxxxxxxx xxxx vypláceného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx podle doby, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx). Vzhledem x tomu, že xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx konstantní (xxxxxxxx xx xxx xxxx 3 až 3,5 xxxx dítěte) xx xxxxxx, xx při xxxxxxx úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx shodné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxx. Xxx mohlo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x tím x xxxxxxx ocenění xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x malé xxxx xxxx se xxxx jedinou xxxxxx xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx řešit tento xxxxxxx nízkého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx děti xxxxx xxxxxxxxx sociální dávkou xx velmi xxxxxxx. Xxxxxx dávka, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx:

- xxxx xx 0 xx (xxxxxxxxxxxx) 6 xxx xxxx

- děti xx (xxxxxxxxxx) 6 xx (xxxxxxxxxxxx) 15 xxx xxxx

- xxxx xx (dosažených) 15 xx (xxxxxxxxxxxx) 26 xxx xxxx.

Xxxxx bychom xxxxxxxxx děti v xxxxxxxx xxxxxx kategorii xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorií x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx nezaopatřeného xxxxxx

Xxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

0 - 1 rok

11 748

500

800

1 - 2  roky

12 945

500

800

2 - 3 xxxx

14 491

500

800

3 - 4&xxxx; xxxx

13 998

500

800

4 -5 let

13 094

500

800

5 - 6 xxx

12 641

500

800

6 - 15 xxx

120 048

610

910

15 - 26 xxx

49 363

700

1000

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí xxxxxx

248 328

Xxxxxxx xxxxxx rodiny x přídavku na xxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 0 xx 4 xxx xxxx dítěte xx:

- x základní xxxxxx 500*12*4 = 24 000 Kč

- x xxxxxxx výměry 800*12*4 = 38 400 Xx

Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxx 80 000 Xx x xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx přídavku na xxxx, xx takovéto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte

Počet dětí

Současná xxxx přídavku xx xxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

0 - 1 rok

11 748

500

800

1 540

2 460

1 - 2 xxxx

12 945

500

800

1 540

2 460

2 - 3 xxxx

14 491

500

800

1 540

2 460

3 - 4 xxxx

13 998

500

800

1 540

2 460

4 -5 xxx

13 094

500

800

500

800

5 - 6 xxx

12 641

500

800

500

800

6 - 15 xxx

120 048

610

910

610

910

15 - 26 let

49 363

700

1000

700

1000

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí xxxxxx

248 328

Xxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx dítě) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx kategoriím xxxx. Navíc by xxxxx xxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxx diskriminovány xxxxxx xxxxxxxx x 2 x xxxx xxxx do 4 xxx xxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx negativně xx xxxx diskriminováni xxxxxxxx rodiče x xxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxx přesahuje 2,7násobek xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx rodiče xx xxxxx na dávku xxxxxxxxx.

Xxxx sociální xxxxx xxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx neodstraňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxx x xxxx xxxx x xxxxx pečujících xxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesystémové xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx život, x xx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx slaďovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i v xxxxxxx dávkové xxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx době je xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx let xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodin x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotně postižených. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dětí z xxxxxxxxxxxx příčin (většinou xxxxxxxxxxxxxx příjmu rodiny) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx opatřením omezeny xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx zabezpečení xxxx x dítě x době jejich xxxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxx dvou xxx xxxx, je xxxxxxx xxxx s omezenou xxxxxxxx návštěvy předškolního xxxxxxxx velice xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx informací x informačního xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 460 xxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx rok 2017 xxxx xxxxxxxx 68 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxx 2 xxx xxxx navštěvovalo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx rodiče pobírat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx péči x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návštěvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 46 xxxxx x kalendářním xxxxxx jim xxxx xxxx neumožňuje.

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx xxx xxx pobírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 654 xx xxx 18. xxxx 2017 xxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxx dotčenými xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxx sociální xxxxxxx:

X xxxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxx dávky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Jedná xx x příspěvek xx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxx xx příjem xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx situaci, xxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx dávky, xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx je tato xxxxxxxxxxx viditelná xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dítě. Xxxxxxx xx příjmově testovanou xxxxxx, xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xx x xxxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxx pečujícího xxxxxx, xx příjem relevantní xxx xxxxxxxxx nároku xx porodné xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozitivní diskriminaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čerpání rodičovského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx porodné xxx xxxxx dítě (kam xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx příjem nezapočítává). Xxxx situace xxx xxxxx smyslu porodného, xxxxx xx pomoci xxxxxxxxxxxxxx rodinám xxxxxxxx xxxxxxx xxxx narozeného xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx až xxxxxxxx 2018 bylo xxxxxxxxx x XX 3 176 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dětí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x podle xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx porodné x 30 až 40 % xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxx. Xx xx xxxxxxxxx, že xxx 953 xx 1 270 rodin xx xxxxxxxx splnit xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vychází x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx návrhem xxxx xx počátku xxxx 2018 xxxxxxxx výše xxxxxxxx na xxxx x pracujících xxxxxx. Xxx nárok na xxxxxxxx výměru xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx platí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V současné xxxxxx úpravě xxxx xxxx xxxxxxxx náhrada xxxx (platu, xxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx příjmem, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx rodiny, xxxxx xxxx xxxxxx x pracovní aktivity, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x je xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx výčtu příjmů xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiče (DVZ) x nezaopatřenosti dítěte:

Ze xxxxxxxx dikce xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx-xx XXX xxxxxxxx xxxxx rodičům, xxxxxxx xx xxx volbu xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxx XXX, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxx x xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx DVZ. Xxxxxxxxxxx xxxx DVZ xxxxxxx xx xxxxxxxxx průtahům x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, potažmo xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx DVZ xxxxxx xxxxxx, případně je xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx cca 9 000 xxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx XX xxxxxxx, xx xxx 6 300 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx. Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx konstatovat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx (xxxx) xxxxxxx XXXX xxxxxxx příjem xxxxxxxx xx 12 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx a ČSSZ xxx následně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx narození xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx zúčastněné xxxxxxxx xxxxxxxx nadbytečná x xxxxxxxxx, kdy XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx chtějí provést.

Další xxxxxxx činí xxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nezaopatřenosti xxxxxx pro nárok xx xxxxxxxx xx xxxx (xx 31. xxxxx) x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (do 30. xxxx), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx 2018. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxxx, x xx xxxxxxx x rodin, které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Počet těchto xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 60 000.

Xxxxxxx upřesnění posuzování xxxxxx cizinců xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx:

Xxxxxxx zákona bylo xx okruhu osob xxxxxxxx posuzovaných pro xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx všechny osoby, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu. Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx xxxxx upřesnit xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx jednoznačně považovány xxx xxxxx disponující xxxxxxx pobytem dle xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel, tak xxxxx xxxxxxx x xxxxxx dle xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx posuzované, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek na xxxxxxx. Xxxxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx XX je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 153 (xxxxx xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx až xxxx 2018).

Xxxxxxxx nadbytečnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zatěžuje XX XX:

Xx xxxxxxxx praxe XX XX xxxxxxx, xx vedení celého xxxxxxxxx xxxxxx vždy x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxx případech jeví xxxx nadbytečné. Xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx je změna xxxx konec xxxxxx xx dávku xxxx xxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxx klienta (xxx., Úřad práce xxxxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxx dodaných xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxx skutečností, xxxxx xxxx klientovi xxxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěži xxx xxxxxxx, tak XX ČR.

V praxi xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pobírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx listopad 2018 xxxx xxxxxxxx 3 190 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx měsíčně. Xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vést xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx zpomaluje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx celého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx bydlení xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.&xxxx; V současné xxxx xx xxxxxxxxx xxx 170 000 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x 50 % žadatelů xxxxxxx v následujícím xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx strany xxxxxxxx o dávku, x proto xxxx xxx xxxxxxxx řízení x změně xxxx xxxxx. Jde xxxx x xxxxx cca 85 000 xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 3x ročně (x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx 255 000 xxxxxx xx xxx).

1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx x dané oblasti

Rodičovský xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx osobně, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rodině. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čerpat xxxxxxxxx x rodičů, x péči se xxxxx x vystřídat. X xxxxx xxxxxxxxx x výplatu xxxxxxx XX ČR, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí.

Rodičovský xxxxxxxxx byl původně xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx xxxxxx pečujícího x xxxx a xxxxx xxx striktně navázán xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o dítě (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pobírání dávky xxxxx, xxxxx nezohledňovala xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxx) x xxxx xxxx se xxxxxxxx xx částky životního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,1, resp. xx roku 2004 xx xxxx 1,54xxxxxxx xxxx xxxxxx životního xxxxxx). X xxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx původní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X roce 2006 došlo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pokusu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mzdu x nepodnikatelské sféře x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx platil xxxxx xxxxx xxx (x xxxx 2007) x protože hrozila xxxxxx xxxxx, xx xx díky xxxxxxxxxxxx xxxxxx v XX xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx 2008 xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx bylo xxxxx xxxxxx xx 2, 3 xxxx 4 xxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx jak ¾ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxxx xxxxxx, xxx zároveň xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx rodič xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx doma xx doby, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxxxxx xx xxxx 3 – 3,5 xxxx xxxxxx). Xxxxx xxxx xx roku 2012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částky rodičovského xxxxxxxxx xx výši 220 000 Xx x možností volby xxxxxx x měsíční xxxx čerpání této xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx 2018 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x dvě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x to xx 1,5xxxxxxx xxxxxx 220 000 Kč (xx. 330 000 Xx).

Xxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění. Xxxxx XXX lze xxxxxxxx, může rodič xxxxxxxxxx volit výši (x limitech xxx xxxx DVZ) rodičovského xxxxxxxxx (x xxx x délku xxxx xxxxxxxx), a xx xx do 4 xxx věku xxxxxx, xxxx. xx vyčerpání xxxxxxx částky 220 000 Xx, x 2 a xxxx xxxxxxxxxx xxxx současně xx xx 330 000 Kč. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx o XXX xxxxx xxxx otce xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 70% 30násobku XXX xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxx narození xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx. X případě, kdy xx 70 % 30xxxxxxx XXX xxxxx xxx 7 600 Xx nebo XXX xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx volit výši xxxxxxxxxxxx příspěvku xx 7 600 Kč xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx* xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v tis.)

Průměrná xxxxxxx výše xxxxx ** (v Xx)

xx 12 xxxxxx

5,5

17 213

13-24 xxxxxx

46,7

11 231

25-36 xxxxxx

164,7

7 122

37-48 xxxxxx

65,4

4 657

xxxxxx

282,3

-

* xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx 2018

** xxxxxxxxx x dávek xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2018

Xx xxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jasně xxxxxxx xxxxxxxxxx čerpání xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx nastoupit do xxxxxxxxxxxx zařízení. Připočteme-li x xxxxxxxxxxxxx délce xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx (xxxxx xxxx 22 týdnů, tj. 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) docházíme x xxx dříve xxxxxxxxxxxxxx závěru, xx xxxxxx čerpají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 až 3,5 xxxx xxxxxx.

Xxxx rodičovského xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zvolené xxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx maximálně xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek je xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx o xxxxxxxxx dítě x xxxxxx. Zákon xxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x případě, xxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx osoba. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx dítě mladší 2 let xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 46 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx 2xxx xxxxx xxxx dán x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx příjemce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podmínkou xxxx je, že x xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxx x dítě xxxxx xxxxxxxx osobou.

1.4 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx x navrhovaných opatření xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ani jeho xxxxxxxx poskytování.

V xxxxxxx x programovým xxxxxxxxxxx Xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx, aby xxxxxx xxx zachování xxxxxx xxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čerpat xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx péče x nejmladší xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx výši případně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxx ponechat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx sumy xxxxxxxx xxx návratu xx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx může xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx), a tím xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 300 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx průměrné mzdy xxxx rokem 2008 (xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx mzdu) x xxxxx 2018. Xxxxxxx v xxxx 2008 činila xxxxx xxxxx průměrná xxxx 22 653 Xx, x roce 2018 xxxxxx xxxx průměrná xxxx (za 3 xxxxxxxxx xxxx 2018) 31 225 Xx. Xx znamená, že xx deset let xxxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxx o 8 572 Xx a xxxxxxxxx x 37,8 %. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nárůst na xxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, dojdeme xx xxxxxxxxxx 220 000 Xx na 303 160 Xx, což xx zaokrouhlení na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 300 000 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Současná maximální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

220 000 Xx

Průměrná xxxxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 30 xxxxxx

7 333 Kč

Navrhované zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

300 000 Xx

Xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výši xx xxxx 30 xxxxxx

10 000 Xx

Xxxxxxx sledování xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx pobírání rodičovského xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx pracovního x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx x dítětem xx dvou xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx závislé xx xxxxxxx rodiče. Xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, půjde zejména x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dítětem xx xxxx 15 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx 46 hodin x měsíci

0 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx např. x průměrné výši

10 000 Kč

V xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx rodiny dojde x xxxxxxxxxxx sjednocení xxxxxxxxxxxx rodičovského příspěvku xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příjmových xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X doplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx diskriminace xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přídavku xx xxxx v xxxxxx xx jedno xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rodiny:

Příklad 1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx rodina, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dítě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Kč

Hraniční xxxx xxxxxxx příjmu xxx xxxxx xx xxxxxxx xx druhé xxxx xxxx 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx 32 000 Kč, xxx xx zdanění (xx započtením 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) činí 25 382 Xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx narozením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXX xxxx, xx. xx xxxx 21 000 Xx

Xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx (xxxx xxxxxx xxxx x započítávání xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx porodné xx druhé dítě xx 25 382 Xx - tato xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 10 000 Xx

Xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 25 382 + 21 000 = 46 382Xx.

Xxxxxxx 2. xxxxx současné xxxxxx úpravy

Úplná rodina, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx.

Xxxxxxx minimum xxxxxx xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Xx

Xxxxxxxx xxxx čistého xxxxxx xxx nárok xx porodné xx xxxxx xxxx xxxx 9 450 * 2,70 = 25 515 Kč

Otec xxx xxxx narozením dítěte xxxxx příjmem xx xxxx 15 000 Xx, což po xxxxxxx (se xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx 13 672 Xx čistého xxxxxx.

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx maximální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx čtvrtletí před xxxxxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x maximální xxxxx xxxx xxx XXX xxxx, tj. xx xxxx 10 280 Xx

Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xx dítě na xxxxxx xxxx xx xxxx 500 + 300 = 800 Xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxx dítě xx 13 672 + 800 = 14 472 Xx - xxxx rodina xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx výši 10 000 Xx

Xxxxxxxx xxxxxxx čistý xxxxxx xxxxxx xxxx narozením xxxxxxx dítěte je 13 672 + 10 280 + 800 = 24 752 Xx.

Xxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxx xxxxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx jsou 2 xxxx.

Xxxxxxx minimum xxxxxx xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Xx

Xxxxxxxx xxxx čistého xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 32 000 Xx, xxx xx zdanění (xx xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx dítěte) xxxx 25 382 Xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x posledním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dle XXX xxxx, tj. xx xxxx 21 000 Xx

Xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx (díky xxxxxx xxxx x započítávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro tuto xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xx druhé xxxx xx 25 382 + 21 000 = 46 382Xx - xxxx rodina xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx porodné xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx 2. xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxx rodina, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dítě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx.

Xxxxxxx minimum rodiny xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Xx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmu xxx xxxxx xx xxxxxxx na druhé xxxx xxxx 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 000 Kč, xxx xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx 13 672 Kč xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dle XXX xxxx, xx. xx xxxx 10 280 Xx

Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx starší xxxx ve xxxx 500 + 300 = 800 Xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nárok xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx 13 672 + 10 280 + 800 = 24 752 Kč - xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx porodné xx xxxxx xxxx xx xxxx 10 000 Xx

Xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx dokládat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rodičů (x xxxxxxxxxx XX XX, xxxxx xx xxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokládat XXX xxxx xxxxxx. Zároveň xx tím sníží x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, XXXX i XX XX.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření na xxxxxx:

Xxxx x matka xxxx narozením xxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxx 18 000 Xx, otec x xxxxxx příjmem 24 000 Xx. Xxxxx xxxx zůstat x xxxxxxx xxxx xx xxxx nástupu xx xxxxxxxx xxxxx, xxx., xxxx čerpat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 32 měsíců (xx vyčerpání xxxxxxxx xxxxxx x mateřství), xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx výši 6 800 Kč.

Pro tuto xxxx xxxxx matce xxxxxxxxx xxxx DVZ (xxxxx xxxxxxx xx xxxxx provést xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xx výše 12 450 Kč)

Podle xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx dokládat XXX xxxx xxxxxx, x xx xxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otcův XXX xxxxx vliv xxxx. Xxxxxx otec xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platů xxx xxxxxxxxxxx výpočet DVZ xxx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na ĆSSZ.

Podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rodině ulehčí xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxx muset xxxxxxxxx xxxxx DVZ, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx rodičovského příspěvku xxx rodiče irelevantní.

Sjednocením xxxxxxx prokázání nezaopatřenosti xxxxxx xx xxx xxxxxx usnadní dokládání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx průtahů, kdy xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení x přídavek xx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobírá přídavek xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx pro příspěvek xx xxxxxxx je 30. xxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx je 31. xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávky xxx xxxxxxxxxx nezaopatřenosti x xxxxx termínu xx xx 31.12

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. září, xxx ÚP vyzve x doložení nezaopatřenosti x xxxxxxxx datu. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx není nezaopatřenost xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x odejmutí xxxxx a následně xx dávka xxxxxx.

Xxxxxx xxx doložení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxx je 31. xxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx výzva s xxxxxxxx doložení 31. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx nezaopatřenost xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x 31. xxxxx.

Xxx sjednocení data xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte xxx obě dávky xx termín 30. xxxx by xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx stranou x xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxx dávka xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, dojde x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx zákonodárce.

Příklady xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rodiny:

Žadatelem x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx občan Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx dvě xxxxx – občané Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxx než 365 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úpravy nelze xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx přesto, xx xxxxxxx „xxxxxxxxx podmínku“ xxx xxxxx do xxxxxxx dávek státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podmínka xx xxxx xxxxxxxxx pouze xx osobu oprávněnou xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx disponují xxxxxxx pobytem xxx xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Osoby xxxxxxx v příkladu xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, ani xxxxxxx xxx zohledněny xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x užívají xxx x xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx opatřením dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx i x nápravě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ač je xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx xxx x osobami xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxx xxxx agendy xxx xxxxxxx pobočky XX ČR x xxx klienty xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx dotčena xxxxxx právní jistota x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. I xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx možnost xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výše dávky x xx klient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx platí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxx doložit xxxxxxxx xxx přehodnocení xxxxx (u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx x výplatou xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx). Xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xx Úřad xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k vyjádření xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Následně xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx doručuje xx xxxxxxxxx xxxxx, tzn., xxxxxxxx dávky xx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx zákon xxxxxxxxx jinak, xxxx xx s xxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx této xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx x plném xxxxxxx vyhovuje, xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx vzdali, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxx xxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxx předložil xxx xxxxxxxx dávky xxx x v xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potažmo xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx xxxxx XX povinen žadateli xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxx x xxxx xxxx. Toto xxxxxxxx xxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxx, tzn., xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx okamžitě xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přechod z xxxxxxxx rozhodnutí na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx příjmů x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, kdy xx xxxxxxxx žádost x xxxx xxxxx, xx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx dávky.

Přechod x xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx příjemci xxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení, xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad xxxxx ČR xx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vydaných rozhodnutí x přehodnocení xxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx x vydávání rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx jeví xxxx xxxxxx zjednodušení xxxxxx xxx pro xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxx pracovníky Úřadu xxxxx ČR. Xxxxxxx, x xx především, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávek, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxx, x xx xxx omezení uplatnění xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o výši xxxxxxxxxxx.

Xxxxx navrhovaných opatření:

Navýšení xxxxxxxxxxxx příspěvku z xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx 300 000 Kč x 2 a více xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1,5xxxxxxx částky 300 000 Kč (xxx. xx 450 000 Kč).

Tímto opatřením xxxxx k navýšení xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které bude x zásadě xxxxxxxxx xxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 xxx. Xxxx xxxx xxxxx moci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx délce čerpání xxxx xxxxx. Tím xxxxxxxx dojde k xxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předškolních xxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx čerpání rodičovského xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nezohledňuje inflaci, xxxxx mezd xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, protože tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx. X těchto premis xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx xxx 8,6 xxx. Xx ročně.

Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvyšování xxxx xx této xxxxx, xxx nemění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx rodičovského příspěvku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nejbližších xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osob (xxxxxxxx XXX).

Xxxxxx xxxxxxxx sledování xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx docházka xxxxx x xxxx xxxxxxxx dvou let, xxx xxxx mohou xxxxxxx x předškolním xxxxxxxx maximálně xx xxxx 46 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx navýšení počtu xxxxx x měsíci, xx které může xxxx pobývat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 92 hodin x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxx xx sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx náhrady mzdy (xxxxx, odměny) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zvýšenou výměru xxxxxxxx xx xxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxx xxxxx na porodné xx xxxxx xxxx xx mohlo xxxxxx xxxxxx na tuto xxxxx cca x 9,5 xx 12,7 xxx Kč ročně (xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx 953 xx 1 270 xxxxx by xxxxxxxx splnit xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, ale XX XX bude xxxxxxxx x denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rodičovský xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x tom, že xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxx x praxe se xxxxxxxx xxxxxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx termínu, a xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x tím, že x jednotlivých případech, xxxxxxx xxx xxxxxx XX, krajská pobočka XX XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx. po zahájení xxxxxx xx VŠ).

Úprava xxxxxxxx posuzovaných osob xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx řízení

Navrhuje xx, xxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxx řízení zahájeno xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku) xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx XX XX vydával xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx doručovat xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx zjednodušit xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx mohlo dítě xxxxxxxxxx x žádostech x xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřesnění

Navrhuje xx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.5 Xxxxxxxxxx rizika

Lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx příspěvku bude xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx průměrné xxxx a současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zároveň xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx navýšením xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx x výkonu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx činnosti. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx využívají xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx., do 4 let xxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx čerpáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravila, xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx neočekává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návratů xxxxxx do xxxxxxxxxx. Xx xxxx třeba xxxxxxxxxxx, že flexibilita xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx péče x xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx kap. 1.4).

Xxxx xx xxxxx upozornit xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx zejména xxxx, xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx činnosti při xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx důvodem x xxxx, xxx x evropském xxxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxx, jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx, xxxxx byla doposud xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx x závěrečné xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, přináší xxxxxxxx xxxxxxxxx rodinných xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx rodinné, xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx mění xxxxxxxx xxxxxx poskytování. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dávkou xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rodiče), xx xxxxx, že x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nároků xx obdobné xxxxx xx dvou xxxxx.

2. Xxxxx variant řešení:

VARIANTA X – „xxxxxx“

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xxxxx x možností xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx.,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 220 000 Xx, xxxx. 330 000 Kč x xxxx x xxx x více xxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx zařízení,

- ponechání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx) x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přídavku na xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx DVZ xxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro příspěvek xx xxxxxxx,

- ponechání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx z podnětu xxxxxxx

XXXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další opatření xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx x:

- xxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dítě x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2019 na 260 000 Xx x x xxxx a xxxx xxxx narozených xxxxxxxx xx 1,5 xxxxxxx xxxxxx 260 000 Xx (xx. xx 390 000 Xx) x další xxxxxxxx na celkových 300 000 Xx xxxxxxx x xxxx 2020.

- zjednodušení xxxxxxxxxxx XXX,

- xxxxxxxxxx započítávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx příjmově testované xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mzdy (xxxxx, xxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx navrhovaná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx:

- ponechání xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- ponechání xxxxxxxxxxxxxxx vymezení společně xxxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x případech, xxx xxxx řízení xxxxxxxx xx základě xxxxxx xx x xxxxxxx klienta

VARIANTA XXX

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxx xx zahrnovala xxxxxx všech problémů xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory. Xxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx by xxx x:

- xxxxx xxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 000 Kč x x dvou x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1,5xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx (tj. na 450 000 Kč). Xxxx xxxxxx by xx navrhovala xxxxxxx xx xx roku 2020, x xx x xxxxxxx xx xx, xx nebyla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx rok 2019. Xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx všech xxxxxxxx této xxxxx, xxxx také xxxx xxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (220 xxxxx Kč, resp. 330 tisíc Xx).

- xxxxxxxxxxxx prokazování XXX,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx rozhodného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doplnění xxxxxxx xxxx (platu, odměny) x xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (karantény) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

- úprava sledování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxx příspěvek xx xxxxxxx,

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů

3.1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

XXXXXXXX X – „xxxxxx“

Xxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úpravy.

Nebude xxxxx xxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xx kladeny zvýšené xxxxxxxxx.

Xxxxxxx k většímu xxxxxxx xxxx o xxxx děti.

Rodičům xxxxxx xxxxxxxx flexibilněji xxxxxxxx xxxxxxxx a rodinný xxxxx.

Xxxxxxxx x dávku xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx na dávku.

Bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx posuzování příjmů xxx xxxxx dávek xxxxxx sociální podpory x záměr zákonodárce x oblasti xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxx xxxxx naplněn.

VARIANTA XX

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx x většímu xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx x malé xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxx dojde xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjednodušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nároků xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxx, xxxxx systémové.

Náklady:

Navrhovaná xxxxxx xx (při xxxxxxxxx úpravy od 1.7.2019) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx) xxx xxx 2019 x 3,6 xxx. Xx x xx výši 4,9 xxx. Kč xxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Rozdělením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dojde x rozložení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do více xxxxx do xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx 2019 čerpat cca 285,6 xxx. xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mohli změnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 7 284 Xx (xxx čerpání xx xxxxx dítě) x 11 072 Xx (xxx xxxxxxx xx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxx) xx 8 667 Xx, xxxx. 13 000 Xx – xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 xx 30 xxxxxx. X xxxx 2019 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze xx data účinnosti (xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx), xxx xxxxxxx xx xx do xxxxxxx xxxxxxx cca 30,7 xxx. xxxxxx, xxxxx xxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx příspěvek ve xxxx 220 xxx Xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 4 let. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.7.2019 xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx tito xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xx xxxxx roku 2019. X xxxx 2020 x 2021 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x počtem 285,5 xxxxx (pro rok 2020), xxxx. 284,5 xxxxx (pro xxx 2021) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čerpání 25 xx 30 měsíců.

Navýšením xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návratu xxxx (xxxxxxx žen) xx mateřské a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předškolních xxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx pečují xxxxxxxxx, oproti xxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x nadto xxxxx xxxx uplatnit daňové xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxx být xxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx těch, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxx prohlubováno.

Rozložením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxx x nejednoznačným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nadto nijak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxx druhého xxxxx xxxxx vágní.

Rodičům xxxxxx xxxxxxxx flexibilněji xxxxxxxx pracovní x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx zákonodárce x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebude xxxxx naplněn.

VARIANTA XXX

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx x xxxxxxxxxx zohlednění xxxxx xxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx děti.

Dále xxxxx xxxxxxxx osoby moci xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dojde xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotné, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2020) xxxxxxxxx xxxxxx výdajů xx státního xxxxxxxx (xxxxxx předpokládaným xxxxxxxx xx rodičovský příspěvek) xxx xxx 2020 x xxxxx roky x 8,6 xxx. Xx. Xxxxx odhad xxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx rodičovský příspěvek xxxx x xxxx 2020 xxxxxx cca 285,5 xxx. příjemců, xxxxx by od xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx současné xxxxxxxx xxxx 7 284 Xx (při čerpání xx xxxxx xxxx) x 11 072 Xx (xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí) na 10 000 Xx, xxxx. 15 000 Xx – xxx xxxxxxxxx nejvíce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 xx 30 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx čerpání zůstávají xxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX. Odhad xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxx, xx přechodným xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zakotvuje, xx nárok na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx těch xxxx, xxxxx xxxxx x xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, tedy xxxx xxxx xxxx, xxxxx x datu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (220, xxxx. 330 xxxxx Xx).

Xxxx xxxxx k prodloužení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trendu xxxxxxxx xxxxxxx osob (xxxxxxx xxx) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, vnímáno xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx x výplatu xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx 3 xxx. Kč.

3. 2. Vyhodnocení nákladů x přínosů xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx X „xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx vyvíjet x xxxxxxx se střednědobým xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx kladeny xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a rodinný xxxxx.

Xxxxxxxx o dávku xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízením o xxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti příspěvku xx bydlení nebude xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx právní úpravy.

Nebude xxxxx změna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyhodnocení x xxxxxxx dávky.

Varianta XX

Xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladům xx xxxxxxxxxx příspěvek) xxx xxx 2019 x 3,6 mld. Xx x ve xxxx 4,9 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx doby xxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kroku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ukotveným, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx velmi xxxxx.

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rodičům xxxxxx xxxxxxxx flexibilněji xxxxxxxx pracovní x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx zákonodárce x xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovování x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy dojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x dávkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x malé děti. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx. Navrhovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx sjednocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona.

Posuzování příjmů xxx xxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx 2020 x xxxxx roky x 8,6 mld. Kč.

Může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovování a xxxxxxx dávek.

Úprava xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx pečujících x malé xxxx.

Xxxx xxxxx pečující xxxxx xxxx lépe slaďovat xxxxxx x pracovní xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dojde xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjednodušení některých xxxxxxxxxx zákona.

Navrhovanou změnou xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Posuzování příjmů xxx xxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx podpory bude xxxxxxxx, xxxxx systémové x ustanovení upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x souladu xx záměrem xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx I „xxxxxx“ xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx problémů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxx pečujících x xxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx dávku, a xx xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxxx negativem této xxxxxxxx je to, xx x když xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok 2019 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx xx tento xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxxx příspěvek xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX vede k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx prostor x x přípravě xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2020, xxxxx xx xxxxx zabezpečit x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx zmíněnému xxxx Xxxxxxxx III xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx varianta xxxxxx.

5. Implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, respektive XX XX., který bude x xxxxxx postupovat x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxx speciálních xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Přezkum xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ex xxxx. Xx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provedeno xxxxxxxxxxx, xxx aby xxxxx být xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx míru xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x inflaci.

Dále xx xxxxx xx xxxxxx xx stanovenému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prohlubování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx života, sledovat xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxx o xxxx děti (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení), xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x míru xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx.

7. Konzultace x xxxxxx dat

Návrh právní xxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx úpravě, xxxx konzultovány xx xxxxxxxx následujících institucí:

- Xxxxx rovnosti žen x xxxx, Xxxx xxxxx ČR,

- Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx věd XX,

- XXXXX-XX,

- Výzkumný xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v. x. x.,

- Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

- XXXXX,

- Sít xxx xxxxxx, x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx míst x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Považuje xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx péče x xxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesouhlasí x variantou II, xxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (např. XXXXX), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajícího x programového xxxxxxxxxx xxxxx do konce xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX XX, Odbor xxxxxxxx žen x xxxx Xxxxx Xxxxx XX) xxxx namítají, xx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx volit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxx stanovit 70 % 30násobku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxx xx nižší xxx tato xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 7 600 Kč. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxx politiky.

Někteří xxxxxxxxxxx (Národní centrum xxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Domnívají xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx pečují celodenně, xxxxxx xxx, kteří xxxxxxx, budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx slevy xx děti. Xxxxx xxxxxx názorů xxxx xxxxxxxxxxxx nedocenění xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx s “xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ lze xxxxx xx, xx rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, bylo xxxxxxx zejména s xxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx možné xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx prací Xxxxx XX na xxx 2019 x xxxxx xxxx zakotvenu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx „druhého xxxxx“.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx pevné xxxxxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxx volit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvrženi xx sociální xxxxx. Xx xx mohla xxxxxx x situaci, xxx xx zvýšením xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxx možný xxxxxxx xxxx xxxxx.

8. Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX zpracovaly:

RNDr. Xxxxx Benešová, Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx nepojistných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČR

Tel.: 221922803, 221922335, 221922307

Xxxxx: xxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxxx xxxxx www.psp.cz