Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

490/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

ZÁKON

ze xxx ... 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Sb., zákona x. 414/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 331/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., zákona č. 92/2018 Xx. a xxxxxx č. 32/2019 Xx. se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „x příspěvek xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, příspěvek xx xxxxxxx a xxxxxxx“.

2. V §7 xxxxxxxx 5 xxx:

„(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx bydlení, považují xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx1x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §3 xx xxxxxxx x xxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx uhrazovaly náklady xx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx.“.

3. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 5,“.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx h).

4. X §30 xxxx. 1 se xxxxxx „220 000 Xx“ nahrazuje částkou „300 000 Xx“.

5. X §30 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx. X xxxxxxx, xx u každého x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxx, xxxxx xx x žádosti x xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxx“.

6. X §31 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx „46“ xxxxxxxxx číslem „92“.

7. V §51 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova „xx 31. xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx 30. xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“.

8. V §54a xxxx. 1 se xxxxxx „220 000 Xx“ xxxxxxx.

9. X §54x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

10. V §54x xxxx. 3 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx a xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx vyplácí xxxxxxxxxx příspěvek nebo xxxxxx pěstouna (odměnu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“ xx nahrazují xxxxx „rodiči xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

11. V §59 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx §35“ xxxxxxx.

12. X §59 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

13. X §67 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx „Xxxxxx xx nevede v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výplaty xxxxx xxxxx §61 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx rodičovského xxxxxxxxx x dávek nemocenského xxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 3; o xxxxxx skutečnostech se xxxxxx xxxxxxxx.“.

14. X §67 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx „x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx) nepožádal x xxxxx nejpozději do xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx zaslána xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx uvedené xx větě xxxxx) xxxx xxxx“ zrušují.

15. V §68 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx „rodiče, x něhož xx xxx při stanovení xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádosti vycházeno“.

16. V §69 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §67 odst. 2 xxxx xxxxx“.

17. X §69 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx“.

18. X §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „x §58 xxxx. 2“ nahrazují xxxxx „, §58 odst. 2 a x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx“.

19. X §70 xx za xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) V případech xxxxx §67 odst. 2 xxxx xxxxx xxx uplatnit xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxx xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxx xxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

20. V §70 xxxx. 5 a 6 xx xxxxx „x 3“ nahrazují xxxxx „xx 4“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabude účinnosti, x xx xxxx xxxxxx, který pečuje x xxxx xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx dítě či xxxx xx výši xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx tento xxxxx xxxxxx účinnosti, písemné xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

2. X případě xxxxxx, který xxxx xxxxxx o dítě xxxx xxxx do 4 xxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx dočerpal k xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx příspěvku podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx.

3. Xxx stanovení xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx je stále xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx

X. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

- Xxxxx xxxx xxxxxxx péče x xxxx děti

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů u xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiče x nezaopatřenosti xxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxx posuzování xxxxxx cizinců xxx xxxxx státní sociální xxxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XX“)

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okruhy xx předkládán xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx „xxxxx xxxxxx“), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx x rodině xx 300 000 Xx x x 2 x xxxx xxxx narozených xxxxxxxx xx 1,5 násobek xxxxxx 300 000 Xx (xxx. xx 450 000 Xx)

Xxxxx xxxxxxxxx dojde x xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx došlo x xxxxxxx ocenění péče x nejmladší xxxx x rodině. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx volby xxxxxx xx xxxx, případně xxxxx, čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx osobního x xxxxxxxxxx života, xxxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příjemců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx k datu xxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxx nevyčerpali xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx (220, resp. 330 xxxxx Xx). Xxxxxxxxxx nárůst výdajů xxxxxxxx rozpočtu x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 8,6 xxx. Xx ročně.

B. Úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do předškolních xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx let, kdy xxxx xxxxx pobývat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 46 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx smyslu xxxxxxxx xxxxx xxxxx x měsíci, xx xxxxx xxxx dítě xxxxxxx v předškolním xxxxxxxx xx 92 xxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X. Započítávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxx zvýšenou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxx xx sjednocení započítávání xxxxxxxxxxxx příspěvku pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, odměny) v xxxx pracovní neschopnosti (xxxxxxxxx) xx výčtu xxxxxx zakládajících nárok xx xxxxxxxx výměru xxxxxxxx xx xxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx DVZ obou xxxxxx (x xxxxxxxxxx XX ČR, který xx xxxxx), ale XX XX bude xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doloženého x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx doložení XXX xxxx rodičů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx pro xxxxxxxxx xxxx dávky xx bude xxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x praxe xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx na dítě xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx září xxxxxx xxxx, s xxx, xx x jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx XX XX xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx, (xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxx na XX).

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob pro xxxxxxxxx xx bydlení

Navrhuje xx upřesnit úprava xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společně xxx nárok na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby v xxxxx xxxxxx figurovaly xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx cizinců, xxxxxxx xxxxx hlášené k xxxxxx xxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx, xxx xx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx (xxxx. vyčerpání xxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku) xx z podnětu xxxxxxx, aby XX XX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poštou.  Zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx zařízení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx od data xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx zařízení.

Obecně xxxxx, xx v xxxxxxxxx, xxx se nevydává xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx doručit xxxxxxx oznámení x xxxxx x její xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx stanovenou xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx možnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx námitky xxxx Xxxx xxxxx XX xx 30 xxx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení x xxxxx výše dávky xxxx xxxx značné xxxxxxxxxxxx xxxxxx jak xxx klienty, tak x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxxxxxx Xxxxx práce XX. Xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx, se xxx však dosáhne xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx pozitivní xxx xxxxxxxx těchto dávek, x xx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odkazu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku spočívající x xxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx navržena také x Koncepci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vláda xxxx xxxxxxxxx č. 654 ze dne 18. xxxx 2017 xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx resorty.

B. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xx x souladu s xxxxxxxx zákonem č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x čl. 32, odst. 5 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodičům xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx 36 Listiny xxxxxxxxxx práv a xxxxxx, xxx zajišťuje xxxxxxx soudní x xxxxxx ochranu, x xx xxxxxxx xxx, xx žádným x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x zásahu xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxx (xxxxxxx opravných xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx pořádku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x nálezy Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx xx dotýkají xxxxxxx xxxx předpisy xxxxx XX:

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní příslušnosti

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011x xxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx,

- Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Unie x jejich rodinných xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS x 93/96/XXX,

- Xxxxxxxx Xxxx 2010/18/EU xx xxx 8. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx revidovaná rámcová xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřená mezi xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXX a XXXX x xxxxxxx směrnice 96/34/XX (xxxxxxxxxx 5 xxxx. 5 přílohy),

- Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenty.

Kategorie osob, xxxxxxx xxxxxx vyplývají x xxxx uvedených xxxxxxxx Evropské unie, xxxx zahrnuty xx xxxxx xxxx oprávněných, x xx x §3 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx práv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx principiálně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní úprava xx x xxxxxxx x xxxxxxxx EU, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx EU x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxxxx xx ČR xxxxxx, x xxxx xxxx s nimi x rozporu.

Je xxxx xxxxx upozornit xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, směřujících x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx důvodem x xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx této dávky, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Novelizace Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x závěrečné xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, přináší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx rodičovské (nahrazující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dávkou xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx rodiče), je xxxxx, xx x xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx nároků xx obdobné xxxxx xx dvou států.

D. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Rozsah ochrany xxxxxxxx a osobních xxxxx xx navrženou xxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxx do oblasti xxxxxxxxxx rizik x xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxx neúměrně xxxxxxxxxxx kompetence orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx již xx xxxxxxxxxxxxx žádostí, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx XX ještě xxxxxxxxxx kvalifikovaný nadřízený xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xx rozhodnutí. Xxxx xx možnost xxxxx proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxx správy, xxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx provádí xx krajských xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxx

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzhledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxx požádat ženy x muži xxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xx xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx by (při xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2020) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (oproti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pro rok 2020 x xxxxx xxxx x 8,6 xxx.

X. Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxxxxx prostředí

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dávky xxxx zvýšena, xxxx xxxx xxxxxxxx větší xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx k většímu xxxxxxx péče x xxxx děti.

J. Ostatní xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dopady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky.

Návrh xxxxxx xxxx xxxx xx životní prostředí x x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel (xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx dopad xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.

Zvláštní xxxx

K čl. I

K bodu 1

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx příjmově xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 2

Xxxxxxxxxx §7 zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx xx zpřesňuje x tom xxxxxx, xx xx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx považovat xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x daném xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxx, xxxx podle xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x okruhu xxxx oprávněných x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, xxxx při xxxxxxxxxxx o nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

K bodu 3

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x praxe se xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx výčtu xxxxxx náhrada mzdy (xxxxx, xxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

K bodům 4 x 8

Xx základě programového xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na 300 000 Xx xxx xxxx x jedno xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx 4 xxx xxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxx xxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 xxxxxxx částky 300 000 Xx.

K bodům 5 x 15

Na xxxxxxx xxxxxxxx x praxe xx upřesňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 7 600 Xx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vyměřovacího základu, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxx vyměřovacích xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx bude x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x §68, doklady xxx uvedené xx xxxxx předkládat jen x případě, xx-xx xx xxxxx pro xxxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku.

K bodu 6

Navrhuje xx, aby rodiči xxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx dítě xx 2 xxx věku xxxxxxxxxx předškolní xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x rozsahu 92 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx do 2 xxx xxxx xxxxx tato zařízení xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx, maximálně x xxxxxxx 46 xxxxx, došlo tak x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx.

K bodu 7

Xx xxxxxxx poznatků x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení a xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx studia.

K bodům 9 a 10

Ustanovení §54a xxxx. 2 x část xxxxxxxx 4 zákona o xxxxxx sociální podpoře xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dávky (xxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pěstounské xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, z tohoto xxxxxx se x §54a odstavec 2 xxxx a xxxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 11

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx §35.

K bodu 12

Xxxxxxxx se xxxxxxxx x §59 xxxxxxxx 3 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xx dobu 6 xxxxxx poskytován xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

K bodům 13, 16 až 20

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x situacích, xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx na dávku x x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rodičovského příspěvku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se, xxx x takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx námitky, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xx námitky xxxxx, rozhodnutí x xxxxx.

K bodu 14

Xx základě poznatků x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxx, aby xx xxxx umístění dítěte xxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx čekat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rodičů.

K čl. II

Rodičovský xxxxxxxxx xx xxxx 300 000 Kč (x xxxxxxx xxxxxxxx 450 000 Xx) xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx rodičům, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx péče x xxxx do 4 xxx, xxxxx xx zároveň nejmladší x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxx péči o xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xx volbě xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx žádat x xxxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sdělením, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabyde xxxxxxxxx, toto xxxxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx rukou. Nárok xx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx mít xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx x 1.1.2020, xxxxxxxxx xxxxxxx, také ti xxxxxx, kteří xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx čtyř xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx částku rodičovského xxxxxxxxx, xxxx 220 000 Xx (330 000 Kč x xxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx částku rodičovského xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx dávky.

Rodičům, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xx 4 xxx, xxxxx xxxx nejmladší x rodině, xxxxx xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 220 000 Xx (v xxxxxxx xxxxxxxx 330 000 Xx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x novou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxxx.

K čl. III

X ohledem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2020.

X Praze dne 20. xxxxxx 2019

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxx Xxxxxxxx, MSc., x. r.

Xxxxxxxxx zpráva z xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX)

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX

1. Xxxxxxxx identifikační xxxxx

Xxxxx xxxxxx zákona:

Název xxxxxx: Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020

Implementace xxxxx XX: XX

2. Xxx návrhu zákona

Cílem xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlády s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx péče x xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx sladění xxxxx a soukromého xxxxxx pečujících rodičů.

Dalším xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výčtu xxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xx x podnětu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona.

3. Xxxxxxxxxx dopady xxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx náklady xx státní xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX: Ne

Právní xxxxxx je bez xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3.3 Dopady na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xx

Xxxxxx xxxxxx je bez xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.4 Dopady na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx) Xx

Xxxxxx xxxxxx xx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.5 Xxxxxxxx xxxxxx: Ano

Navrhovaná úprava xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx této xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx variabilita volby xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxx péče x xxxx děti.

3.6 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx: Xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pozitivní xxxxxx xx pečující xxxxxx xxxxxxx spotřebitele, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.7. Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xx

Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx.

3.8 Xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx: Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dopad xx xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nemění x xxxxxx jej xxxxx čerpat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx.

3.9 Xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx služby: Xx

Xxxxx xx xxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.10 Korupční xxxxxx: Ne

Právní xxxxxx xxxxxxxxx nová korupční xxxxxx.

3.11 Dopady xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx: Ne

Právní xxxxxx xx bez dopadu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

1.1 Xxxxx

Xxxxx, kterým se xxxx zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře“).

1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx sociální podpoře xxxxxxxx systém dávek xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx právní xxxxxx, které významně xxxxxxxx konstrukci x xxxxx rodičovského příspěvku, xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okruhy:

- Xxxxx xxxx xxxxxxx péče x xxxx děti x xxxxx xxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx státní sociální xxxxxxx

- Procesní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen „XX ČR“)

Nízká xxxx xxxxxxx péče o xxxx děti:

Rodičovský xxxxxxxxx xxx původně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. X xxxx 2006 xxx učiněn xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x přistupovat k xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 2007). Xxxxxx-xx vycházet z xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx chápán xxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx rodiče, xx xxxxx xxxxxxxx zhodnotit, xx následné úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xx roku 2008) xxxx. stanovením maximální xxxxxxx xxxxxx (xx xxxx 2012) s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx, že se xxxxxx xxxxxxx preferovaná xxxx čerpání (která xx volena x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx nastoupit xx předškolního xxxxxxxx), xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, kterou xxxxx může fakticky xxxxx. Tím dochází x tomu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pečujících rodičů xxxxxxx jejich xxxxxx, x to bez xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx maximální xxxxxxx výše xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx délce xxxxxxxx budou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čerpání.

Stagnace xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství x x cenové xxxxxxx (kde první xxxxxxxxx xxx 2004 xxx vzat za xxxxxx, tj. xx xxxxx 100 %)

Další xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rodičovského příspěvku xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, peněžním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx:

X xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx vypláceného rodičovského xxxxxxxxx (x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxx xxxx minimální xxxx x ČR x v xxxxxx 2007 xx 2017 (xx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxx) xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx neovlivnila xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx zapříčiněn xxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxx cen xxxx xxxxxx mezd, xxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxx, xxx dítě xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx školy). Vzhledem x xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx konstantní (xxxxxxxx xx xxx xxxx 3 xx 3,5 xxxx xxxxxx) je xxxxxx, xx při xxxxxxx úpravě rodičovského xxxxxxxxx bude xxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx této dávky. Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a tím x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rodičů xxxxxxxxxx o malé xxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx tento xxxxxxx nízkého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx velmi xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx, je xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx následující:

- xxxx xx 0 xx (xxxxxxxxxxxx) 6 xxx xxxx

- xxxx xx (xxxxxxxxxx) 6 xx (nedosažených) 15 xxx xxxx

- xxxx xx (xxxxxxxxxx) 15 xx (xxxxxxxxxxxx) 26 xxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx věkové kategorii xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věkových kategorií x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx dětí

Výše xxxxxxxx xx xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

0 - 1 xxx

11 748

500

800

1 - 2&xxxx; roky

12 945

500

800

2 - 3 xxxx

14 491

500

800

3 - 4&xxxx; xxxx

13 998

500

800

4 -5 xxx

13 094

500

800

5 - 6 let

12 641

500

800

6 - 15 xxx

120 048

610

910

15 - 26 xxx

49 363

700

1000

Počet xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

248 328

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 0 xx 4 xxx xxxx dítěte xx:

- x xxxxxxxx xxxxxx 500*12*4 = 24 000 Xx

- x xxxxxxx xxxxxx 800*12*4 = 38 400 Xx

Xxxxx by xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navýšení ocenění xxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxx 80 000 Xx x celkové xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx základní xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx například xxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx

Xxxx stanovená xxxx xxxxxxxx na xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

0 - 1 xxx

11 748

500

800

1 540

2 460

1 - 2 xxxx

12 945

500

800

1 540

2 460

2 - 3 roky

14 491

500

800

1 540

2 460

3 - 4 roky

13 998

500

800

1 540

2 460

4 -5 xxx

13 094

500

800

500

800

5 - 6 let

12 641

500

800

500

800

6 - 15 xxx

120 048

610

910

610

910

15 - 26 xxx

49 363

700

1000

700

1000

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí celkem

248 328

Xxx z xxxxxx xxxxxxxx je zřejmé, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx xxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx věkovým xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o 2 x xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x naopak xxxxxxxxx xx xxxx diskriminováni xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2,7násobek xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx dávka xxxxxx xx xxxx xxxx v systému xxxxxx sociální xxxxxxx xxx neexistuje. Řešení xxxx xxxxxxxx přídavku xx dítě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx pečujících xxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesystémové xxxxx x diskriminaci xxxxxxxx xxxxxx rodičů. Xxxxx xx s xxxxx variantou xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx děti:

Vzrůstající xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rodinný x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. X xxxxxxxx xxxx xx xxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx let do xxxxxxxxxxxx zařízení, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx příčin (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmu rodiny) xxxxxxxxx zpět do xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx dvou xxxxxx xxxx dítěte, mají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předškolního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx dvou let xxxx, je xxxxxxx xxxx x omezenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx malá. Xxxxx xxxxxxxxxx informací x informačního xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 460 xxxxxx, kteří mají xxxx mladší 2 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xx zákonem xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxx 2017 xxxx odebráno 68 xxxxxxxxxxxx příspěvků z xxxxxx, xx dítě xxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxx, než xxxxxxxx xxxxx. Pokud by xxxxx rodiče xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x kratší xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx péči x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 46 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx toto xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx navýšení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xx xxxx let xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx rodinné xxxxxxxx, xxxxxx vláda svým xxxxxxxxx x. 654 xx xxx 18. xxxx 2017 xxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

X xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx dávky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx účely posouzení xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x disproporční xxxxxxx, xxx xx pro xxxxxxx příjmově xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávky, xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx porodné xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx příjem relevantní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx porodné xxxxxxxxx xxxx. Touto skutečností xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vysokými xxxxxx x xxxxxxxx aktivity, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx (xxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx příjem xxxxxxxxxxxx). Xxxx situace xxx xxxxx xxxxxx porodného, xxxxx xx pomoci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx období xxxxx až xxxxxxxx 2018 xxxx vyplaceno x XX 3 176 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx vývoje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx narozených x druhém xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx porodu xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx porodné x 30 xx 40 % žádostí x xxxxxxx xx xxxxx dítě. Xx xx xxxxxxxxx, xx xxx 953 xx 1 270 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx vychází x xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx počátku xxxx 2018 xxxxxxxx výše xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přídavku xx dítě x xxxxxxxx době xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, odměny) x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), která xx xxxxxxx, xxxxx xx poskytován zaměstnavatelem, x xx tedy xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx tedy xxxxxx, že jde xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiče (DVZ) x nezaopatřenosti xxxxxx:

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxx-xx DVZ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vychází xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx DVZ, xxxxx xx vyšší. Xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx umožnit rodičům xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx s vyšším XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx XXX. Xxxxxxxxxxx xxxx DVZ dochází xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na straně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx XXX nechce xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx 9 000 nových žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x odhadů Xxxxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx XX vyplývá, xx xxx 6 300 žadatelů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx. X xxxx uvedených odhadů xxx jednoznačně xxxxxxxxxxx, xx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx proklientská. Snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx zjevné, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx (otce) xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ČSSZ xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx DVZ xx dni narození xxxxxx. Tato procedura xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadbytečná v xxxxxxxxx, xxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx volbu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx provést.

Další xxxxxxx xxxx rozdílný xxxxxx, xx xxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nezaopatřenosti xxxxxx pro nárok xx přídavek xx xxxx (xx 31. xxxxx) x xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx (do 30. xxxx), ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx roku 2018. Xxxxx fakt xxxxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxxx, x xx zejména x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx zmíněné xxxxx. Počet těchto xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxx 60 000.

Xxxxxxx upřesnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx zákona xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu. Na xxxxxxx podnětu Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, aby xx xxxx xxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytem xxx xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Dle xxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, zda xxx xxxxx současné xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxx považovat za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za osoby xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 153 (xxxxx sčítání xx xxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx září 2018).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zatěžuje ÚP XX:

Xx xxxxxxxx praxe XX XX vyplývá, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jde xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx konec xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxx., Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx). X těchto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx administrativní zátěži xxx xxxxxxx, xxx XX XX.

X praxi xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pobírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 2018 xxxx průměrně 3 190 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vést xxxx správní xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výplaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx dávkou, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.&xxxx; V xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx 170 000 xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxx. Odhadem x 50 % xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx dávky xx xxxxxxx doloženého xxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, x xxxxx musí xxx zahájeno řízení x xxxxx xxxx xxxxx. Jde xxxx x xxxxx xxx 85 000 xxxxx, xxx xx zahajuje xxxxxx 3x ročně (x xxxxxxxxxx součtu xxx x xxx 255 000 řízení xx xxx).

1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dané xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x řádně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může čerpat xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx x výplatu xxxxxxx XX ČR, v xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx byl původně xxxxxxxxxxx xxxx příspěvek xx osobní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx (xxxxxxxxxx aktivita xxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx pobírání dávky xxxxx, dávka nezohledňovala xxxxx xxxxxxxx narozených xxxx) a xxxx xxxx xx odvíjela xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ostatního xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,1, xxxx. xx xxxx 2004 xx xxxx 1,54násobku xxxx částky životního xxxxxx). V xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxx 2006 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx (x xxxx 2007) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obava, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v XX xxxxx xxxxx k xxxxxxx výše dávky, xxxx xx xxxx 2008 stanoveny tři xxxxxx rodičovského příspěvku, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 2, 3 xxxx 4 xxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx výměrou). Xxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěno, xx více jak ¾ xxxxxxxx volí xxxxxxx do 3 xxx xxxx dítěte, xxx zároveň xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vhodným xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxx pobírání rodičovského xxxxxxxxx. Pečující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstat x xxxxxxx doma xx xxxx, kdy xxxxx být xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxx. zpravidla xx věku 3 – 3,5 roku xxxxxx). Xxxxx xxxx xx xxxx 2012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 220 000 Xx x xxxxxxxx volby xxxxxx o měsíční xxxx čerpání této xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx 2018 navýšena xxx xxxxxx pečující x dvě x xxxx xxxx narozených xxxxxxxx x to xx 1,5násobek xxxxxx 220 000 Kč (xx. 330 000 Xx).

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodující xxxx DVZ xxxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění. Xxxxx XXX xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx volit xxxx (x xxxxxxxx xxx xxxx XXX) rodičovského xxxxxxxxx (x xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx), x to xx xx 4 xxx xxxx xxxxxx, xxxx. xx vyčerpání xxxxxxx xxxxxx 220 000 Xx, u 2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx do 330 000 Xx. Přitom xxxx rozhodující, xxx xxx o DVZ xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx stanovit x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 70% 30násobku XXX xx do xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx x každého x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxxxx xx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxx vyměřovacího základu, xxxxx je xxxxx. X případě, kdy xx 70 % 30xxxxxxx XXX xxxxx xxx 7 600 Xx nebo DVZ xxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 7 600 Xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx* xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxx.)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ** (x Kč)

do 12 měsíců

5,5

17 213

13-24 xxxxxx

46,7

11 231

25-36 xxxxxx

164,7

7 122

37-48 měsíců

65,4

4 657

celkem

282,3

-

* xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx vyplacen za xxxxxx 2018

** xxxxxxxxx x dávek xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2018

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx preference čerpání xxxx xxxxx do xxxx dítěte, xxx xxxx nastoupit do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx x předpokládané délce xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx (xxxxx xxxx 22 xxxxx, xx. 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx závěru, xx xxxxxx čerpají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xx 3,5 xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx kalendářních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxx xxxxxxxx maximálně xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx péče o xxxxxxxxx dítě x xxxxxx. Zákon pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x zařízení xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se považuje xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží x v případech, xxx xxxx mladší 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšujícím 46 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xx zdravotním postižením xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nepřevyšujícím xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx 2xxx xxxxx xxxx dán x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx, že x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

1.4 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx poskytování.

V xxxxxxx x programovým xxxxxxxxxxx Xxxxx XX se xxxxxxxx zvýšit celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx rodiče xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku a xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx volby rodičů xx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a „xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx návratu xx xxx práce, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžitě xxxxxxxxx na plný xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx), x xxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx osobního a xxxxxxxxxx života, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spolufinancování xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na 300 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx rokem 2008 (xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opuštěna xxxxx xx mzdu) x rokem 2018. Xxxxxxx x xxxx 2008 xxxxxx podle xxxxx průměrná xxxx 22 653 Xx, x xxxx 2018 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (za 3 xxxxxxxxx xxxx 2018) 31 225 Xx. Xx xxxxxxx, xx xx xxxxx let xxxxxxxx xxxxxxxx mzda xxxxxxxxx x 8 572 Kč x xxxxxxxxx x 37,8 %. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojdeme xx xxxxxxxxxx 220 000 Xx na 303 160 Kč, xxx xx zaokrouhlení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 300 000 Xx.

Xxxxxxx dopadu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x jedním narozeným xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx

220 000 Xx

Xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výši xx xxxx 30 měsíců

7 333 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

300 000 Xx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 30 xxxxxx

10 000 Xx

Xxxxxxx sledování xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx zejména x xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx, které xxxx xxxx závislé xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rodiny rodičů xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx 2 xxx xxxx dítěte.

Příklad xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x jedním xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxxx samoživitelky x dítětem ve xxxx 15 xxxxxx, xxxxx nastoupila xx xxxx úvazek xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 46 xxxxx x xxxxxx

0 Kč

Navrhovaná xxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxx rodinu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxx např. x xxxxxxxx xxxx

10 000 Xx

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx x zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xx dítě. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rodin, xxxxx xx mohou xxxxxxx dočerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxx příjmu naopak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx díky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mohlo zapříčinit xxxxxxx přídavku na xxxx x rodině xx jedno xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxxx 1. xxxxx současné xxxxxx xxxxxx

Xxxxx rodina, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Xx

Xxxxxxxx xxxx čistého xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx xxx před xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx xx výši 32 000 Xx, xxx xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx dítěte) činí 25 382 Kč xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx před narozením xxxxxx rodičovský příspěvek x maximální xxxxx xxxx xxx DVZ xxxx, xx. xx xxxx 21 000 Xx

Xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx (xxxx příjmu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx příjem pro xxxxx xx porodné xx druhé xxxx xx 25 382 Xx - xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx splní xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 10 000 Xx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 25 382 + 21 000 = 46 382Xx.

Xxxxxxx 2. xxxxx současné xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx druhé dítě, xxxxxxxx xxxxxx jsou 2 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činí 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Xx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx porodné xx xxxxx dítě xxxx 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx měl xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 000 Xx, xxx po xxxxxxx (se započtením 1 vyživovaného dítěte) xxxx 13 672 Xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čerpá v xxxxxxxxx čtvrtletí xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v maximální xxxxx xxxx xxx XXX xxxx, xx. xx výši 10 280 Xx

Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx na xxxxxx xxxx ve xxxx 500 + 300 = 800 Xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx porodné xx xxxxx xxxx xx 13 672 + 800 = 14 472 Xx - xxxx rodina xxxxx současné xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxx ve xxxx 10 000 Kč

Faktický xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 13 672 + 10 280 + 800 = 24 752 Xx.

Xxxxxxx 1. xxxxx navržené právní xxxxxx

Xxxxx rodina, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx jsou 2 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Xx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx na xxxxx xxxx činí 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx xxx před xxxxxxxxx dítěte hrubý xxxxxxx xx xxxx 32 000 Xx, xxx xx xxxxxxx (xx započtením 1 xxxxxxxxxxxx dítěte) xxxx 25 382 Kč xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, aby xxxxxxxxx maximální možnou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXX xxxx, tj. ve xxxx 21 000 Xx

Xxxxxx nemá nárok xx xxxxxxxx na xxxx (xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx příjem xxx xxxxx xx xxxxxxx xx druhé dítě xx 25 382 + 21 000 = 46 382Xx - tato rodina xxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxx xxxxx xx porodné xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx 2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dítě, xxxxxxxx xxxxxx jsou 2 xxxx.

Xxxxxxx minimum xxxxxx xxxx 3 140 + 2 830 + 1 740 +1 740 = 9 450 Kč

Hraniční xxxx čistého příjmu xxx xxxxx xx xxxxxxx na druhé xxxx činí 9 450 * 2,70 = 25 515 Xx

Xxxx měl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 000 Kč, xxx xx zdanění (xx započtením 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx 13 672 Kč xxxxxxx příjmu.

Matka, xxx xxxxxxxxx maximální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x posledním xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXX xxxx, tj. ve xxxx 10 280 Xx

Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx výši 500 + 300 = 800 Xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nárok xx xxxxxxx na xxxxx xxxx je 13 672 + 10 280 + 800 = 24 752 Xx - xxxx rodina podle xxxxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxx 10 000 Xx

Xxxxxxxxxx, že není xxxxx vždy dokládat xxxxx xxxxxxxxxx základ xxxx rodičů (k xxxxxxxxxx XX ČR, xxxxx xx xxxxx) x xxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokládat XXX xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, XXXX i XX ČR.

Příklady xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx:

Xxxx i matka xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 18 000 Xx, xxxx x hrubým příjmem 24 000 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx., chce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 32 měsíců (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výši 6 800 Kč.

Pro xxxx xxxx xxxxx matce xxxxxxxxx xxxx XXX (xxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rodičovského příspěvku xx xx výše 12 450 Xx)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx dokládat XXX xxxx xxxxxx, x to přes xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku otcův XXX xxxxx vliv xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx požádat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vyčíslení xxxxxxxxxx platů pro xxxxxxxxxxx výpočet XXX xxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx tento xxxxxxxx xx ĆSSZ.

Podle xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx rodičovského příspěvku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázání nezaopatřenosti xxxxxx se pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x některých xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxx na xxxxxxxx nezaopatřenosti, x xx xxxxxxx u xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přídavek xx xxxx x xxxxxxxxx na bydlení.

Termín xxx xxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxx nezaopatřenosti dítěte xxx xxxxxxxx xx xxxx je 31. xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx až xx 31.12

Xxxxx rodina xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. září, xxx ÚP xxxxx x xxxxxxxx nezaopatřenosti x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx do xxxxxxxxx xxxx není nezaopatřenost xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a následně xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dítě je 31. října. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx, zašle xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 31. xxxxxxxx a výplata xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xx tohoto xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k 31. xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx data xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx 30. xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodování a x případě nedoložení xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X současnosti xx nutné xxxxx xxxxxx stranou a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx společně xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které jsou x bytě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxx zákonodárce.

Příklady xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rodiny:

Žadatelem x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx občan Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx dále xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx – občané Xxxxxxxx, kteří disponují xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 365 dnů.

Podle stávající xxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxxx xxxxxxx xx okruhu osob xxxxxxxx posuzovaných, x xx xxxxxx, že xxxxxxx „xxxxxxxxx podmínku“ xxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, nikoli na xxxxx xxxxxxxx posuzované. Xxx účely příspěvku xx bydlení xxxxx xxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Může se xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx disponují xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemohou být xx xxxxx společně xxxxxxxxxx považovány. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx a posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx, ani xxxxxxx xxx zohledněny xxxxxx příjmy. Xxxxxxx xxxxxxx zákonodárce xx xxxxxxxxx skutečností rozhodných x všech xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x užívají xxx x zároveň jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x nároku xx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx provázanosti xxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx za společně xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx x bydlením xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx mohou xxx x osobami oprávněnými.

Zjednodušením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XX XX x xxx klienty xxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx x záruka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. I xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, má vždy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx následně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výše xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

X xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx x výplatou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx 3x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx o dávku). Xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xx Úřad xxxxx ČR xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. Následně xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx., xxxxxxxx dávky si xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx s výplatou xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx se právo xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx-xx úřad xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx úřadu xxxxx předložil xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxx xxxxx XX rozhoduje x xxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vypustit x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, je xxxxxxx Úřad xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxx x xxxx výši. Xxxx xxxxxxxx xxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx., xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxx. Xxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x dávce xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, je okamžitě xxxxxxxxxxx x dávku xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nových xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znamenalo xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx občanů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx příjemci dávek xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxx. Xx podané xxxxxxx xxxx Úřad xxxxx XX do 30 xxx reagovat xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. odvolání. Xxxxx odvolání proti xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, než je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xx přechod x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení x změně xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx ČR. Xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx, xx tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx pozitivní xxx xxxxxxxx těchto xxxxx, x xx xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx navrhovaných xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 300 000 Xx x 2 x více xxxx narozených xxxxxxxx xx 1,5násobek xxxxxx 300 000 Kč (xxx. xx 450 000 Kč).

Tímto xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průměrné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 10 xxx. Díky xxxx xxxxx moci pečující xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Tím xxxxxxxx dojde k xxxxxxx ocenění péče x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x větší xxxxxxxxxxx xxxxx případně x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předškolních xxxxxxxx xxx děti.

Opatření xx dotkne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nárůst výdajů xxxxxxx x prognózy xxxxxxxxxx, propočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxxxxx xxx čerpání rodičovského xxxxxxxxx. Odhad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inflaci, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx premis xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx si vyžádá xxx 8,6 mld. Xx ročně.

Toto opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx své xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvyšování xxxx xx xxxx xxxxx, xxx nemění xxxxxxxx konstrukci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nejbližších xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx XXX).

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx docházka xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 46 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx, x to ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení na 92 hodin x xxxxxx, tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, odměny) x xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxx xxxxxxx mzdy (xxxxx, xxxxxx) v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příjmu xxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx snížit xxxxxx xx xxxx xxxxx cca x 9,5 až 12,7 xxx Kč ročně (xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že cca 953 až 1 270 rodin xx xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xx xxxxx dítě).

Zpřesnění xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální podpoře x xxx smyslu, xx xxxx nutno xxxx dokládat denní xxxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxx, xxx ÚP XX xxxx vycházet x xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx doložen x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X případě doložení XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx nedotčeno xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxxx výše xxxxx se xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte xxx xxxxx příspěvku na xxxxxxx x xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx termínu, x xx do xxxxx xxxx daného xxxx, x xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxx XX XX xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx, (xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xx VŠ).

Úprava xxxxxxxx posuzovaných osob xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxx se upřesnit xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxx okruhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou v xxxx hlášeny k xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx dle xxxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx, xxx xx x případech, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx) xx x podnětu xxxxxxx, aby XX XX vydával xxxxx xxxxxxxx (nikoli xxxxxxxxxx), xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx poštou.

Zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxxxx x žádostech x xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx odkazu xx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx.

1.5 Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx konstatovat, xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x současně xxxxx programové xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxx, xx by xxxx xxxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možno xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rodiče, xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx (xxx., xx 4 xxx xxxx) xxxx převážně xxxxxxx, xxxxx xxxx čerpáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x proto xx xxxxxxxxx negativní xxxxx xxxxxxxxxx návratů xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx však xxxxx xxxxxxxxxxx, xx flexibilita xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k navýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx. 1.4).

Dále xx xxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx doposud xxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx je xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přináší xxxxxxxx rozdělení rodinných xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx pečujícího xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx u xxxx xx poněkud xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx nepodaří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (nahrazující příjem xxxxxxxxxx xxxxxx), je xxxxx, že v xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx obdobné xxxxx xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

XXXXXXXX X – „nulová“

Zachování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x možností je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx.,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku rodičovského xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx zachována xx xxxx 220 000 Xx, resp. 330 000 Kč x xxxx o xxx x více společně xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx testované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxx zvýšenou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx,

- ponechání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx,

- xxxxxxxxx nejednoznačného xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx bydlení,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxx xxxx řízení zahájeno xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx o:

- xxxxx xxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupně, xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx dvou xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxx x roce 2019 xx 260 000 Kč x x xxxx x xxxx dětí narozených xxxxxxxx na 1,5 xxxxxxx xxxxxx 260 000 Xx (xx. xx 390 000 Xx) a další xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 300 000 Xx xxxxxxx x xxxx 2020.

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xx xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přídavku xx dítě.

Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx bydlení,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx řízení xxxxxxxx xx základě xxxxxx xx x xxxxxxx klienta

VARIANTA III

Třetí xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx problémů xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální podpory. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx o:

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 300 000 Xx x x xxxx a xxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1,5násobek xxxxxx 300 000 Xx (tj. na 450 000 Xx). Xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od roku 2020, x xx x ohledem na xx, že nebyla xxxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2019. Xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xx xxxxxx všech xxxxxxxx této dávky, xxxx také těch xxxx, xxxxx x xxxx účinnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (220 xxxxx Kč, xxxx. 330 xxxxx Xx).

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální podpory x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (platu, xxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro zvýšenou xxxxxx xxxxxxxx na xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. Vyhodnocení xxxxxxx a přínosů

3.1. Xxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

XXXXXXXX I – „xxxxxx“

Xxxxxxx:

Xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x formulářů xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx dávky.

Náklady:

Mandatorní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebudou xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx péče o xxxx děti.

Rodičům nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx slaďovat xxxxxxxx x rodinný xxxxx.

Xxxxxxxx o dávku xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx dávku.

Bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx posuzování xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x záměr zákonodárce x oblasti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx naplněn.

VARIANTA XX

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x většímu xxxxxxx péče o xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zjednodušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Posuzování příjmů xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx podpory bude xxxxxxxx, tudíž xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx (xxx xxxxxxxxx úpravy xx 1.7.2019) znamenala nárůst xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx) pro xxx 2019 x 3,6 xxx. Kč x xx výši 4,9 xxx. Kč xxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxx xxxxxxx navýšení xxxxxxx částky). Xxxxxxxxxx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx x xxxxxxxxx navýšených xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxx odhad xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx x roce 2019 čerpat xxx 285,6 tis. xxxxxxxx, xxxxx by od xxxx účinnosti xxxx xxxxxx mohli xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx průměrné xxxx 7 284 Xx (xxx xxxxxxx xx jedno dítě) x 11 072 Xx (xxx čerpání xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí) xx 8 667 Kč, xxxx. 13 000 Xx – xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 xx 30 měsíců. X xxxx 2019 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářního roku), xxx xxxxxxx xx xx xx systému xxxxxxx xxx 30,7 xxx. xxxxxx, xxxxx xxx xx dni xxxxxxxxx novely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 220 xxx Xx, xxx xxxxxx xxxx nedosáhlo xxxx 4 xxx. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.7.2019 xx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx tito xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx konce roku 2019. V xxxx 2020 x 2021 xx následně xxxxxxxx x xxxxxx 285,5 xxxxx (xxx rok 2020), xxxx. 284,5 xxxxx (pro xxx 2021) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zachování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 xx 30 měsíců.

Navýšením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx včasného návratu xxxx (xxxxxxx xxx) xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dovolené do xxxxx, vnímáno xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxx sledování docházky xxxxxx do předškolních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx diskriminačně, x xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, oproti xxx, xxxxx pracují. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x xxxxx budou xxxx uplatnit daňové xxxxx xx děti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx opatřením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx poskytují xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx do xxxx xxxxx x nejednoznačným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx život.

Záměr xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k většímu xxxxxxx péče x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růstu xxx x xxxx x dávkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx děti.

Dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx slaďovat xxxxxx x pracovní xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dojde xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x procesnímu xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotné, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx upravující podmínky xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx účely příspěvku xx bydlení xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx (xxx účinnosti xxxxxx xx 1.1.2020) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx 2020 x xxxxx xxxx x 8,6 xxx. Xx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx v xxxx 2020 xxxxxx xxx 285,5 xxx. xxxxxxxx, xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 7 284 Xx (xxx čerpání xx jedno xxxx) x 11 072 Xx (xxx xxxxxxx xx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxx) na 10 000 Kč, xxxx. 15 000 Xx – xxx xxxxxxxxx xxxxxxx preferované xxxxx čerpání 25 xx 30 měsíců. Xxxxxxx odhady počtu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxx xxxx u xxxxxxxx XX. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zohledňuje xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx těch xxxx, xxxxx budou x datu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, tedy také xxxx osob, které x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (220, xxxx. 330 xxxxx Xx).

Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx) xx mateřské x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx práce, vnímáno xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyžádá xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx x výplatu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. X obou xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx 3 xxx. Kč.

3. 2. Vyhodnocení xxxxxxx x přínosů xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx X „xxxxxx“

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx vyvíjet x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebudou xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx na xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx změna informačních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx XX

Xxxxxx výdajů xx xxxxxxxx rozpočtu (oproti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx 2019 x 3,6 xxx. Xx x xx xxxx 4,9 xxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx časovým určením xxxxxxx kroku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kroku xxxxx xxxxx.

Xxxx dojít k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rodičům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx zákonodárce x xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx nebude xxxxx naplněn.

Úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dávek.

Úprava xxxxxxxxx žádosti.

Navrhovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x většímu xxxxxxx xxxx o malé xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx x částečnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nároků xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tudíž xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (oproti xxxxxxxxxxxxxx nákladům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx 2020 x xxxxx xxxx o 8,6 xxx. Xx.

Xxxx xxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx.

Xxxxxx informačního systému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx péče x malé děti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx x malé děti.

Dále xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lépe slaďovat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Navrhovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx sjednocení x xxxxxxxxxx zjednodušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxx dojde xx sjednocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona.

Posuzování xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx nejvhodnějšího xxxxxx

Xxxxxxxx I „xxxxxx“ xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx rodičů xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sjednocení x zpřesnění některých xxxx ustanovení.

Varianta XX xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxx xxxxx pouze na xxxxx xxxxx, x xx rodičovský xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx i xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx více xxx, tak xxxxxxx xx navýšení státního xxxxxxxx pro xxx 2019 xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x požadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx XXX xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx své podstatě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx příjemcům této xxxxx, xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2020, xxxxx xx možné zabezpečit x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu.

Vzhledem k xxxx zmíněnému xxxx Xxxxxxxx III zvolena xxxx nevhodnější xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx doporučené xxxxxxxx x vynucování

Za xxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxx odpovědné Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, respektive XX XX., který xxxx x xxxxxx postupovat x xxxxx obecných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx speciálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisech.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Po pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx navržená xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx děti. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku ke xxxxx, xxxxxxxx peněžním xxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx reagovat xx xxxxxxxxxxxx možností xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx života, sledovat xxxxxx poskytování služeb xxx xxxx o xxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení), xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx xx stran xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx x této xxxxxx, xxxx konzultovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxx rovnosti xxx x xxxx, Xxxx xxxxx ČR,

- Sociologický xxxxx Xxxxxxxx xxx XX,

- CERGE-EI,

- Xxxxxxxx xxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí x. x. i.,

- Národní xxxxxxx pro xxxxxx,

- XXXXX,

- Xxx xxx xxxxxx, x. s.

Většina xxxxxxxxxxxxxx míst x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve smyslu xxxxxxx xxxxxxx péče x děti.

Některá x xxxxxxxxxxxxxx míst nesouhlasí x variantou II, xxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. XXXXX), obávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxxxxx období.

Některá xxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx XX ČR, Xxxxx xxxxxxxx xxx a xxxx Xxxxx Vlády XX) xxxx xxxxxxxx, xx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxx je xxxxx xxx xxxx částka. Xxxx xxxxxxx zůstává xx xxxx 7 600 Kč. Argumentují xxxxxxxx podpory včasného xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx centrum xxx xxxxxx) dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx diskriminační xxxx těm xxxxxxx, xxxxx pečují xxxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx, budou dostávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx budou xxxx xxxxxxxx daňové xxxxx xx děti. Xxxxx xxxxxx názorů xxxx xxxxxxxxxxxx nedocenění xxxxxxx xxxx x těch, xxxxx xx poskytují.

K xxxxxxxxxx x “xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ lze uvést xx, xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx krocích, bylo xxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx prací Xxxxx XX xx rok 2019 a další xxxx xxxxxxxxx novelu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx se počítá x xxxxxxx xxxx xxxxx, tedy s xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx“.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx příjemci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pasti. Xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx by zvýšením xxxx xxxxx hranice xxxxx dojít x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx výdělek xxxx xxxxx.

8. Kontakty

Závěrečnou xxxxxx XXX xxxxxxxxxx:

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČR

Tel.: 221922803, 221922335, 221922307

Xxxxx: xxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx, helena.bohackova@mpsv.cz, gabriela.obermannova@mpsv.cz

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx