Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

669/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Návrh

ZÁKON

ze xxx ………2019

x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx I

Úvodní xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x podmínkám nakládání xx zbraněmi v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Zbraně x xxxxxxxxx x xxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx zbraň x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“),

x) xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) výbušnina podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x výbušninami a

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx způsobilostí.

(2) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx se zbraněmi xxxxx Hlavy III xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Hlava XX

Xxxxx ozbrojených xxxxxx

§3

(1) Zakazuje xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupinu xxxxx xxxxxxxx se xxxx činnosti.

(2) Ozbrojenou xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojené složky,

b) xx určena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x získání xxxxxxxx xx zbraním, nebo xxxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxx nakládají.

Hlava XXX

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxx 1

Nakládání xx xxxxxxxxx zbraněmi v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zřizuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zlepšování znalostí, xxxxxxxxxx x dovedností xxxx oprávněných x xxxxxxxxx xx střelnými xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx může xxx příslušný program xxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx školení, výcvik x hodnocené xxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“).

§5

Xxxxxxx střelecké xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxx xxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra a xxx oblast xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vláda může xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxx program xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx střelecké přípravy xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx účasti xx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx.

(4) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx xx xxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nakládat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxx §6,

x) xxxxxxxxx xxxxx účastnící xx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx věk, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx programu xxxxxxxxx xxxxxxxx; další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4; splnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx takové xxxxxxxx doložit xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení.

§6

Oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbraněmi v xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx účastnící se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx střelnými xxxxxxxx, xxxxx

x) drží podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx byly xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy.

(2) Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, x xxx je nakládáno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu pro xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx vydaným podle §17 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx zálohou xxxxx, xx xxxxxxx x centrálním registru xxxxxx zřizovaném xxxxx xxxxxx o zbraních, xx-xx x něm xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy

§7

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx střelecké xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx střelné xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx příslušného programu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx střelné xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx programu střelecké xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X nebo X xxxxx zákona x zbraních, xxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxx xxxxxxxxxx, dovedností a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx střelnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zbraně xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx přípravy nebo xxxxx xxxxxxx x §16, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx se programu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx aprobace v xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx České republiky xxxx aprobaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost osobě, xxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy předložením xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Potvrzení xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, s xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxx xx zbraní podléhající xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zbraně xxxxxxxxxxx registraci xx xx xxxxxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx údaj xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx její držitel xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skupiny X, X nebo X xxxxx zákona x xxxxxxxx. Zanikla-li xxxxxxxx aprobace v xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xx osoba, xxxxx xx xxxxx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx oprávnění nakládat x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx střelné xxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx přípravy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraň xxx xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx veřejné moci, xxxxx organizuje program xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx školení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Akreditovaná xxxxx

§10

(1) Akreditovanou xxxxxx je xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx střelecké přípravy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx organizuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X, X xxxx X xxxxx xxxxxx o zbraních,

b) xxxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurz x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, obsah x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx akreditovanou osobou, x

x) xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytným pro xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xx požadavky xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktualizovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxx předpis xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx 3 let xxx xxx ověření xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provádění xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro příslušný xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx vláda nařízením, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx xxx xxx ukončení činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osobu,

d) xx xxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostory x xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx kurzu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxx kurzu, xxxxxx xxxxx o xxxxx x čase xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx udělil, xxxxx xxxxx rozhodných xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx x xxx xxxxx; xxxxx mají xxxxx xxxxxx údajů xxxx xx xxxxxxxx kurzu, xxxxx xxx byl xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx došlo, je xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) do 10 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx zpracovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kurzu xxxx xxxxxxxxxx, x tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 let xxx dne xxxxxxxx xxxxx x

x) vydat xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx aprobace x xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou.

§11

Xxxxx, který akreditaci xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 2; za xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vyzvat xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

(1) Akreditace xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona x zbraních,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akreditace xxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ji xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) opakovaně xxxx xxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kurz xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nejméně xx xxxx 3 xxx nezajišťuje xxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2.

(3) X xxxxxxx akreditace xxxx osoba, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x

x) xxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx akreditovanou xxxxxx; xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti a xxxxxxxx vždy nejpozději xxxxx 3 roky.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx dobu 3 xxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo hrubým xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx X, nebo

c) x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruktora.

(3) Xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxx instruktora xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx akreditované xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx činnost odborného xxxxxxxxxxx vykonává.

§14

Kontrola

(1) Kontrolu xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxx vykonává xxxxx, xxxxx organizuje xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx kontrolu xxxxxxxxxxx Policií Xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx řád.

Xxx 2

Další xxxxxxxx xxx nakládání se xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se střelnými xxxxxxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§15

(1) Osobou xxxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx obecní policie.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx střelnou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxx zbraň xxxxxxxx služební přípravě x xxxxxxx takové xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx této osobě xxxxxxxxx x

x) ozbrojený xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xx vnitřním xxxxxxxx.

(3) Xxxxx oprávněná xxxxx služební xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx mimo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx době xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbraně xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxxx x xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx-xx xxx vláda xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nosit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx B, X xxxx E xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 a

b) xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přípravy x xxxxxxx.

§17

Nakládání se xxxxxxxx xx krizového stavu

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxx krizového xxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx nebezpečí1), xxxxxxx xxxx, stav xxxxxxxx xxxxx2) nebo xxxxxxx xxxx, může xxxxx xx xxxx xxxxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xx 3 xxxxxx, xxxxxxxx nakládání xxxx xxxxxxxxx nakládat se xxxxxxxxx zbraněmi odchylně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1, nebo

b) xxxxxxx xx zvýšené xxxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx zbraněmi.

(2) Xxxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x držitelích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právních předpisů x zajišťování bezpečnosti xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávnění nakládat xx střelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x zbraních.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxx x zbraních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxx §17 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) úmyslně xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xxxx

x) xxxx akreditovaná xxxxx xxxxxx některou x povinností xxxxxxxx x §10 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx x rozporu x §6, 7, 8 xxxx 9.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do xxxx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přestupku, xxxx

x) 100 000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx přestupky podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxx x xxxxxxx uložit x xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx nakládání xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx, xxxxxxxx akreditované xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ustanovení uložit xx xx xxxx 7 xxx.

§19

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxx. a) xxxx §18 odst. 3 xxxx. a),

b) obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností v xxxxxxxxx případech.

(2) Pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zapisují do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx V

Závěrečná xxxxxxxxxx

§20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou za xxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx §5 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx, xx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx organizuje příslušný xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx x xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx. Opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§22

(1) Podání podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxx x účasti xx programu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx střelecké přípravy,

c) xxxxxxxx x přenechání xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx školení x výcvik organizované x xxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.

(2) Potvrzení pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx §16 se xxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx vláda nařízením.

XXXX DRUHÁ

Změna krizového xxxxxx

§23

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 430/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 333/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona č. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 323/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 205/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxxxxx,“ zrušují.

2. X §7 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).

3. X §7 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx,“ zrušují.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§24

X Xxxxxxx 31 přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Sb., zákona x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Sb., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona č. 343/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 359/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Sb., xxxxxx x. 279/2013 Xx., zákona č. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 259/2014 Xx., zákona x. 264/2014 Sb., zákona x. 268/2014 Sb., xxxxxx č. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 81/2015 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx. xxxxxx x. 314/2015 Xx., zákona x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., zákona x. 126/2016 Sb., zákona x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 324/2016 Sb., xxxxxx x. 369/2016 Xx., xxxxxx č. 63/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Sb., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Xx., zákona č. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x.&xxxx; 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Sb., xxxxxx x. 299/2017 Xx., zákona č. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 90/2018 Xx., zákona x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 286/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx č. 135/2019 Xx., xxxxxx č. 176/2019 Sb. x xxxxxx č. 209/2019 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx 1 000“.

XXXX ČTVRTÁ

Účinnost

§25

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2020.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 300/2000 Xx.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Xxxxxx xxxx

Xxxx návrhu xxxxxx

Xxxxx návrhu zákona xx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fungující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyzbrojovaly x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx ideologických xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

- zajistit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx aby navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvyšování xxxxxxxxxx a dovedností xxx xxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti (předpokládající xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krajní xxxxx),

- xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx eventuální xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx x nimiž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx být xxxxxxxx využity typicky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tak, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx; xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx munici, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokusit zjednat xxxxxxx x xxxxxx xx xx svým xxxxx; tyto xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx smysl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx regulovat x x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxx situací,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x některými xxxxxxx obdobnými předměty x krizových situacích xxxxx xxxxx jde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxx jsou xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx držení xx Xxxxxx republikou xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxx,

- xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zbraněmi xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx schopny plnit xxx xxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx, a to x x xxxx xxxx svou xxxxxx xxxx xxxx pracovní xxxx.

Xxxxxx xxxxxx stav

Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx okruh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx záměrně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxx xx zákona o xxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbraněmi x xxxxxxx sféře, xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xxxxx množinu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zbraněmi (x širokém slova xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xx x zajišťování bezpečnosti Xxxxx republiky, x xx jak x xxxxx xxxxxxx vnitřním, xxx x vnějším. X xxxx xxxxxxx xx xxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxx upraveny x xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx:

xxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x Xxxxxxx XX“)

xxxxx x. 240/1999 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

zákon č. 17/2012 Xx., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 555/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů

zákon č. 300/2013 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o obecní xxxxxxx“)

xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 61/1988 X., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

zákon x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích a xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx“)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx koncepčně xxxxx (s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, x §7 xxxxxxxxx zákona). X xxxxxxxxx lze xxxx nalézt pro xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx. Xxxx. zákon x. 50/1923 Sb., na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx. též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xx xxxxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Svazarm xxxxxxxx xxxxxxx č. 92/1951 Sb., x xxxxxx xxxxxxx. Celá xxxxxxxxxx Svazarmu xxxxx xxxxxxxxx xx zcela xxxxxxxx cílům x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx drženými zbraněmi. Xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) blíž xxxxx x prvorepublikovému xxxxxx x. 184/1937 Xx., x xxxxxxx výchově, xxxxxx opět xx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx s návrhem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xx fakt, xx xxxxx xxxxxx se xx xxxxx straně xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx omezen xx xxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx obrany xxxxx. Xxxxxxx odlišností je xxx také xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx systémem x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx se zbraněmi x xxxxxxxxx. Přitom xxxx xxx xxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zbraních, xxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx dosavadního zákona x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxx předkládaným xxxxxxx xxx jsou:

- xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

- ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- sportovní střelci,

- xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zbraní x xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanci,

- xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx střelnic,

- subjekty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České́ xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x respektování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxx x ochranu xxxxxx (čl. 6 odst. 1, 4 Listiny) x xxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxx i xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 11 odst. 1, 3 Listiny). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 20 Xxxxxxx) a zásadu xxxxxx xxxxxx sine xxxx (čl. 39 Xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výhrady xxxxxx (čl. 2 xxxx. 4 Ústavy, čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx petrifikaci zásady xxxxxxx x čl. 1 xxxxxxxxx xxxxxx x.&xxxx; 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostor xxx xxxxxxxxx dalších subjektů x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx vyplývá x čl. 3 odst. 2 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx.: „Xxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx se podílet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx plně x xxxxxxx xx závazky, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Xxxxxxxx unii.

Návrh xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx x obecnými právními xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx zásadou xxxxxxx xxxxxxxxx, nediskriminace x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx vychází Xxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxx republikou, Španělským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxx, Italskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Rakouskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Švédským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx) x Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Malta, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv pod č. 44/2004 Sb. m. s. Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x Dohodou o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx návrh x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

- Xxxxxxxx Rady ze xxx 18. xxxxxx 1991 x xxxxxxxx xxxxxxxx a držení xxxxxx (91/477/EHS),

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/51/ES xx xxx 21. května 2008, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/477/XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx a držení xxxxxx,

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/853 xx xxx 17. května 2017, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/477/XXX o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

- Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 258/2012 ze xxx 14. března 2012, xxxxxx se xxxxxxx článek 10 xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedovolené xxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxx součástí, xxxx a xxxxxxxx x obchodování x xxxx, xxxxx doplňuje Xxxxxx Organizace spojených xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX o xxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dílů x střeliva

- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/29/EU ze xxx 12. xxxxxx 2013 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh,

- Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/28/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx směrnicí 2017/853 xxx xxxxx, xx návrh tohoto xxxxxx se xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx, xxxxx nakládání xx xxxxxxxxx zbraněmi xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxx toho xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní bezpečnosti xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx republika vázána

Návrh xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jak právně xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx „xxxx-xxx“, které Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x xxxx dokumenty mezinárodního xxxxx:

- „Firearms Xxxxxxxx“ - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 76/2013 Sb. m. s., x Protokolu proti xxxxxxxxxx výrobě střelných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x dílů x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Úmluvu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zločinu,

- „Xxxx Xxxxx Treaty“ (XXX) - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx č. 36/2015 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx,

- „International Xxxxxxx Instrument“ (XXX) - Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx zemím xxxxxxxxxxxxx x sledovat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x lehkými xxxxxxxx,

- „Xxxxxxxxx xx Xxxxxx“ (XxX, XXXxX XXXX) - Akční xxxxxxx x prevenci, xxxxxxxx x vymýcení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxx aspektech.

Návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx republice xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“). Xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx Úmluvou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x svobody, zejména xxx zákaz xxxxxx xxx xxxxxx (xx. 7), právo na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (článek 8 Xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. 11), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (článek 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxx).

Xxxxx zákona xx návrhem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx ustanovení xxx xxxxxxx pod standardní xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudního xxxx správního a xxxxxxxx xxx zákona č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 6 Xxxxxx) x xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx (článek 13 Xxxxxx).

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx obcí.

Pozitivní xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spatřovat zejména x xxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku ozbrojených xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx riziko nutnosti xxxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozdějších xxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx činnosti,

- možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx organizovaných xx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx obyvatelstva, xxxx xx efektivně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacit,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využití xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x době xxxx xxxxxx xxxx x mimopracovní xxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxx spíše xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgány veřejné xxxx (xxxx. xxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx), xxx xxxxx nárůst xxxx možné kompenzovat x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx podnikatelské prostředí

Pozitivní

Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pak ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob. Xx xxxxx straně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxx xx moci jednat xxxx. xxx o xxxxxxx xxxxxx (sportovně-střelecké xxxxx, branné spolky xxxx.), xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx možné xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx organizací má xxxxxxxxxxxxxxx dopad, veřejnost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx přístupu xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx paramilitárních či xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxx apod. xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx veřejnost xx xxxx jednoznačně pozitivní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx např. x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxx, čili zásluhovou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. povolení nakládat xx xxxxxxxx zbraní, xxx xxx xxx xxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bude xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krizových xxxxxxx, xxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx nakládajících xx xxxxxxxx významně xxx xxxxxx, xxxxxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxx kterou xxxxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x. 119/2002 Sb.). Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx dotýkajících xxx xx vztahu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx dotkne toliko xxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stávajícího rámce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. konkrétně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopady, x xx včetně xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxxxxx xx osoby xxxxxxxx xxxxx, osoby se xxxxxxxxxx postižením anebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Naopak x xxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předpokládat, xx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx efektivnější xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx současného stavu x xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx vztahu x zákazu diskriminace

Návrh xxxxxx není v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx

Xxxxxxxxxx zákon důsledně xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx interferenci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zájmy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, tak x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx korupčních rizik

Navrhovaná xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx jednak s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxxx, pokud xxx x kontrolu x xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx x případech, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx. Xx jednu xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx x dostatečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx práv x xxxxxxxxxx přímo x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pro xxxx případy zákon xxxxxxxxxxx efektivní xxxxxxxxx x zejména xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správními xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxx xx základním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právě samotná xxxxxxxx možnosti vyhlásit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx krizového xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx (xxxx. xxxxx ústavního xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx x. 300/2000 Xx., x případných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu

Návrh zákona xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x obranu státu x potenciálem xxxxxx xxxxxxxxx další státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx zbraněmi xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx zbraněmi v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx normami xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx právo standardně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zneužití xxxxxx, xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zajišťování bezpečnosti Xxxxx republiky jak x xxxx xxxxxxx xxxxxxx tak x xxxxxx, x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx orgánů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx tato xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx upravena xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxx 4 klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cílem. Xxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitřní bezpečnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

- zabránění vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx cíli xxxxxxx, x xxxx. problematizovat xx snížit xxxxxx x bezpečnostní mechanismy xxxxx, x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx by se x xxxxxxxx xxxxxx xxxx dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx,

- vytvoření xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx potenciálu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x civilní xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zbraní a xxxxxxxxx x té xxxxx populace, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx mimo xxxxxx, resp. v xxxxxxxxxxxx xxxx tak, xxx bylo možno xx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx mimo xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx je xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx),

- vytvoření xxxxxxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx x xxx extrémní xxxxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

K §1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx oblastí xx pak rámcová xxxxxx podmínek, za xxxxx může xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx budoucí xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 3 dílčí xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx x nastavení xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy coby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvoj xxxxxx xxxxxx organizovaných či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx specifických opatření, xxxxx xxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxxxx xx zbraněmi xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

K §2

Xxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx definují xxxxx xxxxxx xxx xxxxx rizikové předměty x xxxxxxxxx, a xxxx munice, výbušniny x účinná xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx případů xxxx působnost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx x zbraních. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (tj. z xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxxx zbraní); xxxxxxx xx xxxx xxxxx x střelné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx. x xxxxx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxx xxx přenechávány xxx zbraně, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx civilní xxxxx vyňaty, xxxxxxx xxxx. ozbrojené xxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ způsob xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

K §3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx nich. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo i xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nepředstavuje xxxxx nesoucí xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx koncept „ozbrojené xxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxxxx:

1) xxxx xx xxxxxx x uskupení x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxxx xx určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx),

2) xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popř. „xxxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxxxxxx“ xxxx (typologický xxxxxx),

3) tyto xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených skupin, xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx toliko xx definici povahy xxxxxxxxxx ozbrojené skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednalo x ozbrojenou skupinu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx hlediska:

- xxxx xx jednat o xxxxxxx, xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx ideologii,

- xxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxxxx (nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx ozbrojené xxxxxxxxx,

- „xxxxxxxxxxx“ skupiny xxxx xxxxxxxx (podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx konkrétního kontextu) xxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx samotná xxxxxxx (xxxxxxx, má-li právní xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx, xxxx xxxxx pouze x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx musejí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klub, xxxxxx xxxxx samy xx xxxxxxxx xxxxxxxx (jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ozbrojenou xxxxxxxx však xxxx xxx xxxx. branný xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx svých členů, x nikoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prosazovat svou xx xxxxxx ideologii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tak xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxx např. xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx organizace sdružující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx cíli apod.).

Na xxxxx straně je xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nelegálně (xx může xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxxx postihu xxxxxx xxxxxxx, zejména xxx x xxxxxxx xx xxxxx dvojího xxxxxxx xx téže xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Hodlá-li ozbrojená xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx např. určité xxxxxxxxx cíle, xx xxxxxxxxx, že ke xxxxxxx xxxxx přístup xxxxxxxx formálně legálním (xxxx. formou xxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx spolek). X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x postup právo xxxxxxxxxxx, resp. zneužívající (xxxxxxx in fraudem xxxxx), který tak xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx rámci (xxxxx xx ozbrojené xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxx jednoznačně uvést, xx xxxxxxx ozbrojené xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zabývajícího xx střeleckým xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bitev, xxxxxxxxxx xxxx.

K §4

Xxxxxxx se systém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxx x výcviku x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxx xxx vytvořen xxxx xxxxxxxxxx tematický xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx. kurzy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kompetencí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx použít xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx nouze). Může xxx xxx rovněž xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx facto xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx účastníci xxxxxxxx systému přípravy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jednoznačných, jednotných x xxxxxx stanovených xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx umožněno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxx xxxx) zajišťovaly xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx závazně vymezit xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx školení x xxxxxxx a případná xxxxxxxxx kritéria úspěšnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx kurzu x xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx střeleb).

K §5

Programy střelecké xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx „kompetenční zákon“). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x bezpečnosti xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy v xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx pak Ministerstvo xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx programy střelecké xxxxxxxx (xxxx gestorů xxxxxxxxx) stanoveny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx být xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády samostatné, xxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx hoc xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx.

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dobrovolná x xxxxx xx ve xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx systému střelecké xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx toliko xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovil xxxx jiného.

Návrh xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx, aby xxxx xxxxx pro konkrétní xxxxxxx střelecké přípravy xxxxxxxx důsledné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx. Zákon přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovuje, x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxx naopak xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx způsobilosti; xxxx xxxxxx x žádném xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kritéria, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toliko xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx může podle xxxxxx konkrétního programu xxxxxxxxx xxxxxxxx vybrat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnit se xxxxxxxx xxxxxxxx střelecké xxxxxxxx.

K §6

Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx takového programu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (alespoň) jednu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxx zbraní xxxxxxxx. Jednak xxxx xxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx z xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx taková xxxxx xxx nakládá xx xxxxxxx zákona o xxxxxxxx (xx již xx xxxxx vlastníkem, xx jí x xxxxxxx xx zákonem x zbraních taková xxxxx přenechána xxxx.). Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zbraní xx získání tzv. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pak je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxx oba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále. Osoba xxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx programu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterými xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx lze využít xxx zajišťování xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx při plnění xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx situací, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx např. xxxxxx xxxx podléhajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxx řídit xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, nebo xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smyslu xx xxxxxxxxxx zálohu xxxxx, se v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní xxxxxxx podle zákona x zbraních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxx xxx x zbraně, x xxxxx nakládají xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xx v xxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy, xxxx xxxxxx odlišit x ohledem xx xxxx, xx xx xx stanovených xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx obrany x xxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxxx zbraně, které xxxxx být v xxxxx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidovány v xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

K §7

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, výkonově xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání xx zbraní určité xxxxxxxxx. Vydání xxxxxxxx xx rámcově řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje toliko xxxxxxxxxxx k povolením xxxxxxxxx xxxxx zákona x zbraních. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx umožňuje, xxx dané xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx střelecké xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxx xxxxxx osoba xxxxxxxx získala.

Zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx x xxxxx xxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxx účastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, střelivo a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §8

X xxxxxxxxxxx xx specifickou xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx procesní xxxxx. Xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx na aprobaci xxxxxxxxxx x povoleních xxxxx zákona x xxxxxxxx. Rovněž xx xxxxxxxx vymezuje povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx aprobace, x to ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

K §9

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx. Buďto xx xxxxxxxx stanovených příslušným xxxxxxxxx xxxxx, x xx pouze x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx organizující xxxx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. S xxxxx xxxxx přenechávání xxxxxxx xxxxxx xx a xxxxxx počítá spíše xxx pro potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nebo xx umožňuje také xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx x návrhem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. x xx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxx např. za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x to x xxxxxx za podobných xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru policie.

K §10

Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx střelecké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, popř. xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx organizací, xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud mají xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kurzy, xxxxx tato akreditovaná xxxxx xxxx poskytovat. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxx. x xxxxxxxxx xx branný xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx daný xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zbraních. Zákon xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxxxx („nadstavbu“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx.

K §11

Xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx na pravidelné xxxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

K §12

Xxxxxxxxx xx xxxxxx důvody x xxxxxxxx zániku xxxxxxxxxx x podmínky xxxxxxx Ministerstva xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby rozporný x návrhem xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx akreditace xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxx.

K §13

Xxxxxx, xxxxx xxx akreditovanou xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, popř. vede x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx instruktor, xxxxx xx kvalifikován vždy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx způsobilost. Xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruktora, x xx xxxxxxxx, xxxxx xx sama xxxxxxx x rámci svého xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx). X xxxxxxx, xx dojde x zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (a to xxxxxx xxxxxxxxxx periodického xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby), xxxxx, xxxxx organizuje daný xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxx 3 xxx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat.

K §14

Vzhledem x faktu, xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxx xxxxx (s xxxxxxx xx omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbraněmi x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §117a xxxxxx o Policii XX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Policií Xxxxx xxxxxxxxx se zákon č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx), ve xxxxx zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxxx.

K §15

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx definovanými), které xxxx xxxxxxxxxx sektorovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx policie či xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služební xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxx neřeší xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx mimo službu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákroku xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx osoba (x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx použít. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx praxe, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxx xxxxx (i x době xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx zbraň x použít ji xxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx doposud nebyly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jistota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Vojenské policie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

K §16

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx oprávnění nosit xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího postavení x xxxxx bezpečnostní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx specializovaný výcvik, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx její xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxx x obdobnými xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx reálně xxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §17

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeným krizovým xxxxxx (xxxx. důvody xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být:

- xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nakládání xx xxxxxxxxx zbraněmi xxxxx upravuje, x xx nejdéle na xxxx 3 xxxxxx (xxxxx však bude xxxxxxx xxxx vyhlášen xx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlásit xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx); xxxxxx speciálními xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxx drženou zbraní xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skladovaných xxxxxx x dalších xxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxxx a

- xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxx, utajení xxxx zabránění xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x držitelích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx zvláštní opatření xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx předpokládá xxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx připravena xx standardní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxx určitý xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nezbytnosti (který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kritérium xxx xxxxx test proporcionality, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), jednalo by xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §18

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchaných xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xx xxxxxxxx úmyslné xxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují vedle xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobných xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx dopustit toliko xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx akreditované xxxxx.

Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxx xx 100 000 Xx x dvojnásobná zvýšená xxxxx (xx 200 000 Kč). Pokutu xx zvýšené sazbě xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dvou xxxx, xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přestupek, xxxxx xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pachatele (x xxxxx xxx xxxxx zejména o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob).

Návrh xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx možnost uložit xxxxxxxxx xxxxxxx trest xxxxxx činnosti, x xx xxxxxxx tehdy, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx, na kterou xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx v přestupkovém xxxxxx (3 roky). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx zákaz xxxxxxxx uložen až xx dobu 7 xxx. Zákaz činnosti xxxx xxx uložen xxx xxx činnost xxxxx samotného navrhovaného xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx upravují.

K §19

Zakotvují xx xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx. rozsáhlé xxxxxxx xxxxxx skupin v xxxxxxxxx Internetu či xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K §20

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx využívat údaje x příslušných informačních xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zbraních.

K §21

Zakotvuje xx rovněž oprávnění xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (tj. jakési xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx), které xxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy.

K §22

Pro xxxxxxxxx podání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx potvrzení xxx xxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

K §23

Xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx možností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, střelivem, xxxxxx xxxx výbušninami. Návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx důkladnější xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx přitom xxxx xxxxxxx x opatřeními xxxxxxxx xxx ve xxxxx restrikce, xxx xxx x omezeného xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx střelnými zbraněmi, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, municí xx xxxxxxxxxxx.

K §24

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx zajišťovat xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahlcení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nezakotvuje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K §25

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 2020, a to xxx, xxx byla xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přípravě na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx moci tedy xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx tehdy, xxxx-xx stále xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx se rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxx xxx 6. xxxxxxxx 2019

Jiří Xxxxx, x.x.

Xxx Hamáček, x.x.

Xxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxxxx Xxxxxxxx, v.r.

Jiří Kobza, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxx Xxxxxxxx, x.x.

Xxxxxxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxxx, x.x.

Xxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxxx, v.r.

Jan Xxxxxxxx, x.x.

Xxxx Xxxxxxx, x.x.

Xxx Xxxxx, v.r.

Karla Xxxxxxxxx, x.x.

Xxxxxxx Xxxx, x.x.

Xxxxx Xxxxxxx, v.r.

Pavel Xxxxxxxxxx, v.r.

Marek Výborný, x.x.

Xxxxx Vondráček, x.x.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx