Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
73/1957 Sb. Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948 R P
72/1957 Sb. Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948 R P
71/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani R P
69/1957 Sb. Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959 R P
67/1957 Sb. Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím R P
66/1957 Sb. Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků R P
63/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin R P
59/1957 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem R P
57/1957 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany R P
54/1957 Sb. Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách R P
50/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil R P
47/1957 Sb. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs R P
31/1957 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o vypořádání otevřených majetkových otázek R P
29/1957 Sb. Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví R P
25/1957 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1957 R P
23/1957 Sb. Zákon o podnikových fondech pracujícíhch R P
22/1957 Sb. Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice R P
21/1957 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění R P
13/1957 Sb. Zákon o čestném odznaku "Mateřství" R P
9/1957 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů R P