Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
68/1955 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí R P
67/1955 Sb. Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků R P
66/1955 Sb. Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím R P
62/1955 Sb. Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek R P
49/1955 Sb. Vládní nařízení o zřízení Pověřenectva státních statků R P
48/1955 Sb. Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků R P
46/1955 Sb. Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen R P
42/1955 Sb. Vládní vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice R P
41/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky R P
36/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev R P
32/1955 Sb. Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia R P
30/1955 Sb. Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky R P
29/1955 Sb. Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky R P
27/1955 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
25/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky R P
15/1955 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
13/1955 Sb. Rozpočtový zákon na rok 1955 R P
12/1955 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 R P
10/1955 Sb. Zákonné opatření, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům R P
9/1955 Sb. Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 R P