Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
163/1945 Sb. Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.) R P
160/1945 Sb. Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946 R P
159/1945 Sb. Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů R P
149/1945 Sb. Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) R P
142/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby R P
135/1945 Sb. Dekret o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni R P
133/1945 Sb. Dekret, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského R P
132/1945 Sb. Dekret o vzdělání učitelstva R P
131/1945 Sb. Dekret o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu R P
129/1945 Sb. Dekret o státním orchestru Česká filharmonie R P
128/1945 Sb. Dekret o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské R P
127/1945 Sb. Dekret o zřízení vysoké škody "Akademie musických umění v Praze" R P
123/1945 Sb. Dekret o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně R P
122/1945 Sb. Dekret o zrušení německé university v Praze R P
121/1945 Sb. Dekret o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory R P
108/1945 Sb. Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy R P
105/1945 Sb. Dekret o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců R P
103/1945 Sb. Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven R P
102/1945 Sb. Dekret o znárodnění akciových bank R P
101/1945 Sb. Dekret o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského R P