Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1951.


Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven

103/1945 Sb.

Dekret

Oddíl I. Úvodní ustanovení §1 §2

Oddíl II. Pojišťovny - národní podniky §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9

Oddíl III. Formy znárodnění §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

Oddíl IV. Vynětí §17

Oddíl V. Náhrada §18 §19 §20 §21 §22

Oddíl VI. Organisace pojišťovnictví §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31

Oddíl VII. Trestní ustanovení §32 §33 §34 §35

Oddíl VIII. Závěrečná ustanovení §36 §37 §38 §39 §40

INFORMACE

103

Xxxxxx

xxxxxxxxxx republiky

ze xxx 24. xxxxx 1945

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx I.

Úvodní xxxxxxxxxx

§1

Xxxx xxxxxxxxx tohoto dekretu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) pojišťovnictví xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx - včetně xxxxxxxxx - na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl XX.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 190/1950 Sb.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/1950 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/1950 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/1950 Sb.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/1950 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 190/1950 Sb.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 190/1950 Sb.

Oddíl XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§11

§11 zrušen právním xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§13

Xxxxxxx práva vyplývající x vlastnictví xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx listů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušují xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

(2) U xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, počítajíc x xx xxxxxxx xx služebních smluv, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, odpočivné a xxxx požitky xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx - x xx vyzvání dozorčího xxxxx musí - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, rozhodne xxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxx služebních smluv xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx právním jednáním, xxxxx xx 29. xxxxx 1944 xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x závazky xxxxxxxxx pojišťovna, x xxxxxx poškoditi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x cizí xxxxxxxx xxx majetkové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx (§12). Jinak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpůrčího xxxx, vydaného xxxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1931, č. 64 Xx.

§16

Xxxxx nebude x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provozujícího xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§10 nebo 11, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxxx

§17

Xxxxxxxxxx §§1 xx 16 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx První xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxx

§18

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx vzešlé xxxxxxxxxxx náleží náhrada, xxxxx výši xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx náhrada, xxxxxxxxx xxxxx úředních xxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu, xxx xxxx se xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxx xxxxx ústavu x x majetku xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a podobné xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1944; xxxx-xx xxxxxx cen, xxxxx xxxx aktiva a xxxxxx úředně odhadnuta.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1944, xxxxxxx x eventuální xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxx 2 x 3 xxxx x xxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx prostřednictvím příslušného xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (§17 xxxx. 2) x za podíly xx xxxxxxxxxxx fondech (§17 odst. 3), xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx skončení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx maďarskému, xxxxxx veřejného práva xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nacistické x xxxxxxxxxx stranám xxxxxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx jměním xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx boje xx xxxx osvobození xxxx trpěly xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svrchovanosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bezpečnosti a xxxxxx Československé xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, záměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx německé xxxx maďarské okupanty x době zvýšeného xxxxxxxx xxxxxxxxx (§18 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, x. 16 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinců, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx lidových soudech) xxxx xxxxx nadržovaly xxxxxxxxxxx xxxx maďarisaci xx xxxxx Československé xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nepřátelsky x Xxxxxxxxxxxxxx republice xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx národu, xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1, xxxx. c) xxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx fysickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrnost xxx xxxx xxxxx x dozoru naň.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobám xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xxxx 2; xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx národní xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxx státně xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx po 29. xxxx 1938 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxx xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx nabyvateli, xxx xx neposkytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx slušnosti.

(5) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx zcela.

(6) X tom, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxx financí x xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx ministry, na Xxxxxxxxx též v xxxxxx s věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

(1) Náhrada xxxxx §18 xx xxxxxxxxx:

x) x cenných xxxxxxxx,

x) x hotovosti,

c) v xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24. xxxxx 1945, č. 100 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx xxx Fond).

(3) X případech §18 xxxx. 2 a 3 je xxxxxxx xxxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx v Úředním xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výměru, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Sb., o xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§21

O xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v §19, rozhodne xxxxx.

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx zájmové samosprávy, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vážnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Slovensku xxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvky xxxxxxxx osobám, byla-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výživa xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§30

§30 zrušen právním xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 95/1950 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 86/1950 Sb., 87/1950 Sb., 88/1950 Sb. x 89/1950 Sb.

Xxxxx XXXX.

Xxxxxxxxx ustanovení

§36

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx (§23 odst. 5), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. podle xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1934, x. 147 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx dozoru na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Použivatelnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15. května 1941, x. 185 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 17. června 1941, č. 143 Xxxxxxxx listu, x xxxxxxx hospodářských xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

§37

Pojišťovny (§§3, 11 xxxx. 2) podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxx změnami a xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xx xxx 8. xxxxx 1938, x. 76 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úřední xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx.

§39

Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx tohoto dekretu.

§40

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. Beneš x. r.

Fierlinger x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xx. Pietor x. x.

Xxxxxx v. r.

gen. Xxxxx x. r.

Masaryk x. x.

Xxxx v. x.

xxx. Svoboda v. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

gen. Dr. Xxxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 103/1945 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.10.1945.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

161/1949 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1949

86/1950 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

87/1950 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)

x účinností xx 1.8.1950

88/1950 Sb., xxxxxxx xxxxx správní

s xxxxxxxxx xx 1.8.1950

89/1950 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

95/1950 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1950

190/1950 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1951

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.