Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
407/2022 Sb. Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny R P
407/2021 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy R P
407/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení R P
407/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. R P
407/2015 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru) R P
407/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
407/2011 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů R P
407/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů R P
407/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/98 Sb., k provedení zákona č. 58/95 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů R P
407/2004 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par R P
407/2003 Sb. O ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) - úplné znění zákona č. 156/2000 Sb. R
407/2002 Sb. O dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů - úplné znění zákona č. 15/98 Sb. R
407/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
407/2000 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 R P
407/1990 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 R P