Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
407/2023 Sb.
29.11.2023
27.12.2023
28.12.2023
Zákon nabyl účinnosti dnem 28.12.2023 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 10 a 31, čl. II bodů 2, 3, 5 a 6 a čl. V bodů 2 až 14 a 19, která nabývají účinnosti 1.1.2024; čl. I bodů 1, 24 a 27, čl. III bodu 1, čl. IV bodu 1, čl. V bodů 1, 20 a 21 a čl. XI, která nabývají účinnosti 1.2.2024; čl. III bodu 2, které nabývá účinnosti 1.6.2024; čl. I bodů 15, 16, 19 až 21, 23, 25 a 26, čl. V bodů 15, 17 a 25, čl. VII, čl. VIII a čl. XII bodů 7 a 9, která nabývají účinnosti 1.7.2024; čl. V bodů 16, 18, 22 až 24 a 26, která nabývají účinnosti 1.7.2024; a čl. XIII, které nabývá účinnosti 30.12.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Bankovnictví, Daně - dávky, Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Rodina, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení