Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.08.2006.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/98 Sb., k provedení zákona č. 58/95 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů
407/2006 Sb.
407
XXXXXXXX
xx xxx 8. xxxxx 2006,
kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 278/1998 Xx., x xxxxxxxxx zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §4 xxxx. 7 zákona x. 58/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 60/1998 Xx. x xxxxxx x. 23/2006 Sb.:
Xx. X
Xx xxxxxxxx č. 278/1998 Sb., x provedení zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx č. 60/1998 Sb., xx xxxxx vyhlášky č. 88/2000 Xx., xxxxxxxx x. 355/2001 Sb. x xxxxxxxx č. 29/2003 Xx., §4 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:
"§4
Poměr mezi xxxx xxxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(X §4 xxxx. 7 xxxxxx)
Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu exportní xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx5) xx výši xxxxxxx 9,5 % x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx4), xxxxxxx x pojistnou xxxxxxxxxxxx krytou xxxxxxxx xxxxxxxxxx6). Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikem xx stanoví xxxxx xxxx výší xxxxx x xxxxxx5) ve xxxx nejméně 35 % x xxxxxx xxxxxxxx angažovanosti4), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx6).
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., o pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 407/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.8.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.