Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru ČR, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru ČR a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru ČR a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru ČR (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)

407/2015 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - DRUHY A VZORY SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ, ZPŮSOB OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNOSTI K HASIČSKÉMU ZÁCHRANNÉMU SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A ODLIŠUJÍCÍHO OZNAČENÍ

Druhy a vzory služebních stejnokrojů §1

Doplňky služebních stejnokrojů §2

Hodnostní označení a označení generálské hodnosti §3

Identifikační číslo v textilním provedení §4

Jmenovka §5

Způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky §6

Označení příslušnosti k České republice §7

Označení příslušnosti k organizační části §8

Rukávový znak §9

Odznak s identifikačním číslem §10

Čepicový odznak §11

Límcový odznak §12

Nápis §13

Způsob odlišujícího označení §14

ČÁST DRUHÁ - VZOR SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU, VZOR PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE A ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI SLUŽEBNÍM PRŮKAZEM

Služební průkaz příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky §15

Průkaz zaměstnance §16

Způsob prokazování příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky služebním průkazem §17

ČÁST TŘETÍ - VZORY VELKÉHO A MALÉHO ZNAKU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A ZÁKLADNÍ ZNAKY CHARAKTERIZUJÍCÍ PRAPOR HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Velký znak Hasičského záchranného sboru České republiky §18

Malý znak Hasičského záchranného sboru České republiky §19

Základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky §20

ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ A ÚČINNOST

Přechodné ustanovení §21

Účinnost §22

Příloha č. 1 - Základní výstrojní  součástky

Příloha č. 2 - Vzory služebních stejnokrojů

Příloha č. 3 - Vzor identifikačního čísla v textilním provedení

Příloha č. 4 - Vzor jmenovky v kovovém provedení a textilním provedení

Příloha č. 5 - Vzor označení příslušnosti k České republice

Příloha č. 6 - Vzor domovenky a rukávového znaku

Příloha č. 7 - Vzor odznaku s identifikačním číslem

Příloha č. 8 - Vzor odznaku bývalého příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky

Příloha č. 9 - Vzor služebního průkazu příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky

Příloha č. 10 - Vzor průkazu zaměstnance

Příloha č. 11 - Vzor velkého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky

Příloha č. 12 - Vzor malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky

INFORMACE

407

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2015,

kterou se xxxxxxx druhy a xxxxx služebních xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx velkého x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx charakterizující xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (výstrojní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §18 x §40 xxxx. 2 xxxxxx č. 320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x hasičském xxxxxxxxxx xxxxx):

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ZÁCHRANNÉMU XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X ODLIŠUJÍCÍHO OZNAČENÍ

§1

Druhy x xxxxx služebních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) společenský xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stejnokroje jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součástek, uvedených x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx do xxxx x vložkou, xxxxx xxxxx, pulovr xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx rukávy, xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx rukavice,

b) x xxx xxxxxx lodička, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, bunda xxxxx, xxxxxx bez xxxxxx x xxxxxx x dlouhými xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx, zimní xxxx, xxxxxxxx šátek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X x xxxxxxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx II, xxxxxx xxxx halenky, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), bundy xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rukávy. Xxxxx státní xxxx xx vyšívaný xxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx výstrojních součástek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx státní xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xx společenskému stejnokroji xx velký xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stejnokroje xx xxx xxxxxx státním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§2

Doplňky služebních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx stejnokrojové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx čepici x mužů. Doplňky xxxx od hodnostního xxxxxxxx rotný do xxxxxxxxxxx označení nadpraporčík xx stříbřitém provedení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnostního xxxxxxxx plukovník x x xxxxxxxxxx hodnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Hodnostní xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx. Xx hodnostního xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporučík xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ve zlatavém xxxxxxxxx. Hodnostní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stejnokroje, xxxxxxxxxxx xxxxxx x šatech xxxxxxx u xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx levém xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je vyšité xx xxxxx xxxxxx xxx nápisem "HZS XX".

(3) Xx blůze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX x parce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx náprsní xxxxxx, na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lehké x xxxxxxxxxx x límečkem xxxxxxxxxx se umísťuje xx xxxxx straně xxxxxxxx dílu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx generálské hodnosti xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vyšívané, lipové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx generálské xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nárameníky.

§4

Xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx modř, xxxxxxx a xxxxxxx xx xx hodnostního xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plukovník x x generálské xxxxxxxx xx zlatavém xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx provedení se xx blůze pracovního xxxxxxxxxxx II, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx pulovru x xxxxxxxx rukávy xxxxxxxx xx levé xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx identifikačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§5

Jmenovka

(1) Jmenovka obsahuje xxxxx x xxxxxxxx x xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jméno a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeno x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx se uvádí xxxxxxx písmeny. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx podkladu xx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xx xx jmenovce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnostního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příjmení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jmenovka x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x barva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Jmenovka v xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X umísťuje xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číslem a xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se umísťuje xx pravé xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX, xxxxxxxxxx s límečkem xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx umísťuje xx xxxx straně xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx kapsu.

(6) Xxxx xxxxxxxx je uveden x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky (xxxx jen "organizační xxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxx znak"),

c) xxxxxxxx s identifikačním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jmenovkou,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx "XXX ČR".

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k České xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxx tkané. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, písmo x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příslušnosti x Xxxxx republice xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx, stejnokrojového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx s xxxxxxx, xxxxxxx s dlouhými xxxxxx, polokošile x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje XX.

(3) Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx.

(4) Xxxx označení příslušnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx podkladu xx námořnická xxxx, xxxxx x rámeček xx xx zlatavém xxxxxxxxx.

(2) Domovenka xx xxxxxxxx na pravém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx I a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx halenky, xxxx xxxxxxx, parky, stejnokrojového xxxxxx univerzálního, bundy xxxxx, bundy xx xxxx s xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, polokošile x xxxxxxxx tmavomodré x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX.

(3) Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx halence x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx nepoužije.

(4) Vzor xxxxxxxxx je uveden x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zlatavým xxxxxxxx. Xxxxxxxx znak xx xxxxxxxx nebo xxxxx. Barva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x rámeček xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rukávový xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx saka xxxxxxxxxx stejnokroje X x slavnostního stejnokroje, xxxxxx xxxx halenky, xxxx letních, xxxxx, xxxxx lehké, stejnokrojového xxxxxx univerzálního, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, polokošile x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX.

(3) Xx xxxx košili s xxxxxxxx rukávy xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx označení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vzor xxxxxxxxxx xxxxx je uveden x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číslem xx xxxxxx, xxxxxxxx, stříbrné xxxxx s xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx znak Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx umístěno xxxxxxxxxxxxx číslo.

(2) Xxxxxx x identifikačním číslem xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X x xx pravé xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx halenky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číslem xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx stejnokroji xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX a

c) xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx zhotoven x mosazi x xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx odznak se xxxxxx ze stylizované xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx označení nadpraporčík xx čepicový xxxxxx xx stříbřitém xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hodnostního xxxxxxxx plukovník a x generálských hodností xx xxxxxxxx xxxxxx xx zlatavém xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx čepici k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx II.

§12

Límcový xxxxxx

(1) Límcový xxxxxx xx zhotoven x xxxxxx x xx povrchově upraven. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Od hodnostního xxxxxxxx rotný xx xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xx límcový odznak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx stranách xxxxx saka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stejnokrojového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx se na xxxxxxxxxx stejnokrojích u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Xxxxx

Xxxxx "HZS ČR" xx xxxxxx xx xxxxx rukávu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx "XXX XX" xxxxxxxxx.

§14

Způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx používá slavnostní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx pravé xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odznakem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx s patinou. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx znak Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "Příslušník XXX XX xx výslužbě". Xxxxxx xx vytvořen xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spodními xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx 40 x 50 xx.

(2) Xx xxxxx straně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) číslo, pod xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ředitelství Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx odznaku xx xxxxxx x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX PRŮKAZU XXXXXXXXXXX X ZPŮSOB XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNOSTI SLUŽEBNÍM XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xx formě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 85,6 x 54 xx. Barva xxxxxxxxxxxx xxxxxx plynule xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxx do xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx "HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ XXXX" červenými xxxxxxx x pod xxx xxxxx "ČESKÉ XXXXXXXXX" x barvě xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. V xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 26 x 35 xx. Xxxxxx od xxxxxxx podoby držitele xxxxxxx xx xxxxx "XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX" x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx vytištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu. X xxxxx xxxxx xxxxx průkazu je xxxxxx generálního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. V xxxxx xxxxx průkazu xx umístěn xxxxx "XXXXXXXX ZÁCHRANNÝ XXXX" xxxxxx xxxxxxx, opakující xx x xxxx xxxx xxxxxxx. Průkaz xx xxxxxxxxx transparentní xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzor xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxx zaměstnance

Průkaz zaměstnance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozměru 85,6 x 54 xx. Barva podtiskového xxxxxx plynule xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx červené xxxxx. X horní xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx orámované xxxx ploše nápis "XXXXXXXX ZÁCHRANNÝ SBOR" xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx ním xxxxx "XXXXX REPUBLIKY" v xxxxx xxxxx. X xxxxx části průkazu xxxxxx je umístěn xxxxx xxxxxx xxxx. X levé části xxxxxxx xx tištěná xxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxxx 26 x 35 mm. Xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxx xx nápis "XXXXXX XXXXXXXXXXX" x xxxxx xxxxx x čtyři xxxx plochy, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x šestimístné osobní xxxxxxxxx číslo. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx nápis "XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX" bílými xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x celé xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzor xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

§17

Xxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxx x Hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx služebním průkazem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx x fotografií, xxxx xx xxxx x ruky. Příslušník Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prokazovat xxxxx xxxxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na levou xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx krk xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

VZORY VELKÉHO X MALÉHO XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SBORU XXXXX REPUBLIKY X XXXXXXXX ZNAKY XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§18

Xxxxx xxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxxx, xxxxx výška x šířka xxxxx xx 1,35 : 1. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx námořnická xxxx, xxxxx a xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xx umístěn xxxxx "HASIČSKÝ", xxx xxx xx xxxxx "XXXXXXXXX XXXX". Pod xxx xx umístěn xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "XXXXX REPUBLIKY".

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx uveden x příloze č. 11 k xxxx vyhlášce.

§19

Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, část xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, uprostřed xxxxx xxxx přilba a xxxxxxxx xxxxxxx. Spodní xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x provedení xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx shodném xxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Vzor xxxxxx xxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

§20

Základní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxx obdélníku x poměru xxxxx x xxxxx 2 : 3. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Lícová xxxxxx xx xxxxxxx xxxx modrý podklad, xx xxxxxx xx xxxxxxx nápis "XXXXXXXX XXXXXXXXX SBOR" x xxxxxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx znakem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a lipovými xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxxxx podklad x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx znakem kraje.

(2) Xxxxxx xx používá xx žerdí, xx xxxxx lze připnout xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ÚČINNOST

§21

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 97/2008 Sb., xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 31. prosince 2016.

§22

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2016.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 407/2015 Sb.

Základní xxxxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxxxxxxx X jsou

a) x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výpustkem xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kalhoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx švech, xxxxx xxxxxx, nebo polokošile x límečkem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, tmavomodré xxxxxxx, xxxxx polobotky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, parka,

b) x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukávů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx švech, modrá xxxxxxx, nebo polokošile x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ponožky, černé xxxxxxx, tmavomodrá xxxxxxx, xxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tmavomodré xxxx x xxxxxx červeným xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bočních xxxxx, xxxx tmavomodrá sukně x xxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx halenka u xxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čepice xx xxxxxxx xxxxxxxx lipovou xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x žen, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx u xxxx, xxxx černé xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje XX xxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx šedé xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx zásahové xxxxx, xxxxx polobotky xxxx xxxxxxxx obuv, xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx II xxxxx xxx xxxxxxxx nápadné xxxxx x xx xxxxxx nápis "HASIČI".

III. Xxxxxxxxxx výstrojními součástkami xxxxxxxxxxxx stejnokroje xxxx

x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx manžetách xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx košile, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, tmavomodrá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx výpustkem na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx švech, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, punčochové xxxxxxx xxxxxx barvy, xxxxx lodičky,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tmavomodré xxxx s vínově xxxxxxxx výpustkem xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx ratolestí xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx švech x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx u xxx, bílá xxxxxx x mužů, xxxx xxxx halenka x xxx, xxxxxxxxxx čepice xx xxxxxxx zdobeným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tmavomodrý klobouk x žen, tmavomodrá xxxxxxx, tmavomodré xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx u xxxx, xxxx černé xxxxxxx x žen, xxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxx xxxxxxxxxx sako xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx rukávů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výpustky x xxxxxxx xxxxx, tmavomodrá xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bílá xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx rukávy x xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx letní xxxx xxxxx,

x) u xxx tmavomodré pouzdrové xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na rukávech x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sako x všitými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a rozparkem x loketním švu xxxxxxxxx středněmodrým xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx klobouk, xxxxxxxxxx kalhoty xxxxxx xxxxx, černé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zimní,

c) x xxxxxxxxxxxx hodností

1. x xxxx xxxxxxxxxx sako x xxxxxx červeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx širokými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx lipovou ratolestí x vínově červenou xxxxxxx, xxxx košile x xxxxxxxx rukávy x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, tmavomodrá xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ponožky, černé xxxxxxxxx, bílé xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zimní,

2. x xxx tmavomodré xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx oboustranně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x tmavomodré xxxx x všitými xxxxxx xxxxxxxxx oboustranně xxxxx xxxxxxxxxx výpustky xx xxxxxxxx dílech x rozparkem x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx červeným oboustranně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx klobouk, xxxxxxxxxx kalhoty tělové xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx letní xxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 407/2015 Sb.

Vzory služebních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 407/2015 Xx.

Xxxx identifikačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 407/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxx x kovovém xxxxxxxxx x textilním xxxxxxxxx

Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 407/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Příloha č. 6 x vyhlášce x. 407/2015 Xx.

Xxxx domovenky x rukávového xxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 407/2015 Sb.

Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 407/2015 Sb.

Vzor odznaku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 407/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 407/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce č. 407/2015 Sb.

Vzor xxxxxxx xxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

Příloha č. 12 x vyhlášce č. 407/2015 Xx.

Xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 407/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2016.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.