Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

407/2016 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

407

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxxx 2016,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 307/2014 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uživatelských xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 61/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 14 xxxx. x), §3aa odst. 5 xxxx. x), §3i, 3l a 3m xxxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx znění xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx. x xxxxxx x. 179/2014 Xx.:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 307/2014 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 61/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovaná xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx8), xxxxx byla v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 roku xxxxxx x xxxxxxxx půdy x kulturou standardní xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx sad, xxxxxx rostoucí dřeviny xxxxxxxxx xx výmladkových xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx vznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx udržováním xxx xxxxxxx. Xxxx xx nejméně jedenkrát xxxxx sečen, xxxxxxxx xxxx pasen, včetně xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §3 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx "Do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx manipulační xxxxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx šířku 12 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx součást xxxxx.".

3. X §3 xxxx. 10 xx xx xxxxx "osázena" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2017.

Předseda xxxxx:

Xxx. Sobotka x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 407/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.