Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
307/2022 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí R P
307/2021 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021 - 2037, 1,95 % R P
307/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití R P
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
307/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů R P
307/2016 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví R P
307/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným R P
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů R P
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu R P
307/2012 Sb. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb R P
307/2011 Sb. Sdělení o vydání cenových rozhodnutí R P
307/2010 Sb. Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 R P
307/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů R P
307/2007 Sb. Nález ÚS ze dne 16.10.2007 ve věci návrhu na zrušení §48 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník R P
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti R P
307/2001 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu R P
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů R P
307/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) R P
307/1996 Sb. Sdělení o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie R P
307/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P