Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
209/2022 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 R P
209/2021 Sb. Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva R P
209/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty R P
209/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů R P
209/2018 Sb. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel R P
209/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů R P
209/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
209/2014 Sb. Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 R P
209/2012 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka R P
209/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury R P
209/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů R P
209/2009 Sb. Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně R P
209/2008 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea R P
209/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. R P
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty R P
209/1999 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky R P
209/1997 Sb. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů R P
209/1996 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Italské republiky o vízových otázkách R P
209/1994 Sb. Sdělení o Protokolu o přístupu ČR ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu R P
209/1993 Sb. Sdělení o Smlouvě mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech R P