Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.04.1992.


Sdělení o sjednání Dohody mezi ČSFR a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v ČSFR a jeho výsadách a imunitách
330/92 Sb.
330
XXXXXXX
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 11. prosince 1991 xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x imunitách.
X Xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x prezident Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxxxxxxxx.
Dohoda xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 6 xxxx 10. xxxxx 1992.
Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.
DOHODA
xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x zřízení Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republice x xxxx výsadách x imunitách
Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx jen Xxxxxx),
xxxxxxx si xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Zastoupení Xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx,
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx:
Článek 1
Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Zastoupení Xxxxxx xx xxxx xxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx společenství xxxx a xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropské společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx - jsou xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetek x xxxxxxxx s xxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx soudy x být zastoupena xxx tyto xxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxxxxx Komise, xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti, xxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx práva, xxxxxx x xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stanoveným Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích x 18. xxxxx 1961 a které xxxx xxxxxxxxxxxx mise x Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx vedoucí, členové, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Ostatní xxxxxxxxxx Vídeňské úmluvy x diplomatických stycích x 18. dubna 1961 se použijí xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx poskytnuty xx xxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx článku 17 Xxxxxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvě xxxxxxxxxx jedinou Xxxx x xxxxxxx Komisi Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 8. xxxxx 1965, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přiznají xxxxxx práva, xxxxxx x xxxxxxx Misi Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx uznává Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx úředníkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 5
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dohody xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx dospět xx xxxxxxxx řešení.
Xxxxxx 6
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxxx, xx byly xxxxxxx požadavky podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxx níže podepsaní, xxxxx x tomu xxxxxxxx, xxxxxxxxx tuto xxxxxx.
Xxxx v Xxxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1991 ve xxxxxx vyhotovení x xxxxxx x anglickém xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
Za Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx:
Xxxxx Xxxxx x. x.
Xx Komisi Xxxxxxxxxx společenství:
Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 330/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.4.1992.
Ke dni xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.