Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
148/98 Sb.
ČÁST III.

HLAVA 1. §82

HLAVA 2. §83

HLAVA 3. §84

HLAVA 4. §85

HLAVA 5. §86

HLAVA 6. §87

ČÁST IV.
Zrušovací ustanovení §88
Účinnost §89
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 363/2000 Sb. - Čl. II
č. 310/2002 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
§1
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
XXXX XXXXX
§1x
§1a zrušen xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§2
§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§2a
§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§6
§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§7
§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 250/2008 Xx.
§8a
§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§9
§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§10x
§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2000 Xx.
§22
§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§23
§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§25
§25 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§28
§28 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§30
§30 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§34
§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§35
§35 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§36
§36 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§37
§37 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§38
§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§39
§39 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§40
§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§41
§41 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§42
§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§44
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§45
§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§46
§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§47
§47 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§48
§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§49
§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§50
§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§51
§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§52
§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§53
§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§54
§54 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§55
§55 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§56
§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§57
§57 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Sb.
§58
§58 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Sb.
§59
§59 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§60
§60 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§61
§61 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§62
§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§64
§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§65
§65 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Sb.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§67
§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§70
§70 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§71
§71 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Sb.
§73
§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§77a
§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Sb.
§77x
§77b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§77x
§77c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§77d
§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77e
§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77x
§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77g
§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77h
§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77i
§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§77j
§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§77x
§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§79
§79 xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81
§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
XXXX XXXXX
§81x
§81a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 413/2005 Xx.
§81b
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81c
§81c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81x
§81d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§81g
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81x
§81h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81i
§81i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§81j
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§81x
§81x xxxxxx právním předpisem x. 413/2005 Xx.
§81l
§81l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§81x
§81m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81o
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§81x
§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2005 Sb.
§81x
§81r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
§81s
§81s xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 413/2005 Xx.
§81x
§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2005 Xx.
XXXX TŘETÍ
XXXXX PRVNÍ
§82
§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 290/2005 Xx.
XXXXX XXXXX
§83
Zákon č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, ve znění xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 224/1994 Xx., xxxxxx x. 58/1995 Xx., xxxxxx č. 236/1995 Sb. x xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx republiky x. 296/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx x. 4) xxx:
"c) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx skutečnostmi, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vydaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
4) Zákon x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".
HLAVA XXXXX
§84
§84 (hlava xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 255/2012 Xx.
XXXXX XXXXXX
§85
§85 (hlava xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2009 Xx.
HLAVA PÁTÁ
§86
Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx č. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx č. 25/1993 Xx., zákona č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 150/1997 Xx. a xxxxxx x. 209/1997 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx tajemství" nahrazují xxxxx "tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx".
2. V §35 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) X trestním řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poučit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx učiní xxxxxx xx xxxxx.".
3. V §50 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním zákonem, xxxx být pouze xxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
4. X §65 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
5. V §99 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §99 xxxx. 3 ve xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx služebního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx stupněm xxxxxxx "Xxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxxx"."
7. V §200 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
8. X §201 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §201 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx zvláštním zákonem".
XXXXX XXXXX
§87
Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 147/1970 Xx., xxxxxx x. 125/1973 Xx., xxxxxx č. 25/1976 Xx., xxxxxx x. 118/1983 Xx., xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Xx., zákona x. 93/1990 Xx., xxxxxx č. 126/1990 Xx., xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Sb., xxxxxx č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Sb., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., xxxxxx č. 167/1992 Xx., zákona x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 350/1992 Xx., zákona x. 358/1992 Xx., xxxxxx č. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx č. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Xx., zákona x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Xx. x xxxxxx č. 15/1998 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx za xxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxx 10, xxxxx xxx:
"10. Xxxxxxx bezpečnostní xxxx.".
2. X §12 odst. 1 xx xxxxxxx l) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx tečkou.
XXXX ČTVRTÁ
§88
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 383/1990 Sb. x xxxxxx x. 558/1991 Xx.
§89
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx §7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Zeman x. x.
Havel x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Hlava XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx až xxxxxx
1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx se ustanoveními xxxxxx zákona i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx nového xxxxxxxxxx §27a zákona x. 335/1991 Sb., x xxxxxxx x soudcích, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx právního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx (vydáno) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx III xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností xx 1.1.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provedená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů, xx po xxxx xxxxxxxxx osvědčení považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx zákona x. 148/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx tohoto xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. X zahájené xxxxxxxxxxxx prověrky XX. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8a xxxx. 1 předá Úřad xxxxxxxxxxxx spis x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx osobě xxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2000 Xx. x účinností xx 22.11.2000
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do doby x nich uvedené x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Citlivé činnosti xxxx vykonávat i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držitelem platného xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx xxxx let xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx citlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §81f.
Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 310/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

Informace
Právní předpis x. 148/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.1998, x xxxxxxxx §7, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.8.1998.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
164/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 28.7.99
18/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Veřejném xxxxxxxx práv
s xxxxxxxxx xx 28.2.2000
29/2000 Xx., xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
30/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s účinností xx 1.1.2001
363/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.11.2000
60/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 283/91 Xx., o Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 148/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx
x xxxxxxxxx od 19.2.2001
322/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.7.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 30.6.2002
151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
310/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 18/97 Xx., x xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 38/94 Sb., x zahraničním xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 42/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvech, xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx xx 12.7.2002
320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
418/2002 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 148/98 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 148/2002
436/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 555/92 Xx., x Xxxxxxxx službě a xxxxxxxx stráži XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 16.12.2003
98/2004 Sb., xxxxx XX xx xxx 28.1.2004 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §42 xxxx. 1 xxxxxx č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinnností xx 19.4.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
386/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 148/98 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.6.2004
190/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 23.5.2005
220/2005 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 26.4.2005 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §77x xxxx. 6 xxxxxx x. 148/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 6.6.2005
290/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Vojenském zpravodajství
s xxxxxxxxx xx 1.8.2005
413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
342/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.7.2006
250/2008 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel
s xxxxxxxxx od 4.7.2008
41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku
s xxxxxxxxx xx 1.1.2010
255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx)
x účinností od 1.1.2014
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx.
4) §18 xxxxxx č. 154/1994 Xx.
§23a zákona x. 67/1992 Sb.
5) Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §9 xxxxxx č. 102/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/1990 Xx. x xxxxxx x. 558/1991 Xx.
10) §3 xxxxxxxx xxxxx x. 148/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 420/1990 Xx.
11) §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 102/1971 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 383/1990 Xx. x xxxxxx x. 558/1991 Xx.
12) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
13) §5 xxxxxx x. 38/1994 Xx., x zahraničním xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
14) Xxxx. §2 xxxx. 1 xxxx. g) x x) xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Xx. x xxxxxx x. 326/1993 Sb.
15) §4 xxxxxx x. 256/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16) §10 xxxxxx x. 269/1994 Xx.
17) §6 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx.
§18 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§10 x 11 xxxxxx x. 67/1992 Xx., x Vojenském xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 88/1995 Xx.
18) Xxxxx č. 283/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §18 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) §40a xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx.
21) §16 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx zákon).
22) §115 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
23) §34 xxxxxx x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 153/1994 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §37b xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx.
26) Xxxxx č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §5 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
28) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
29) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
31) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
32) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

*) Xxxxxx x. 413/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxxx §8. Xxxxxx x. 342/2006 Xx. x účinností xx 3.7.2006 xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.