Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1997.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.1996 do 31.03.1997.


Zákon o všeobecném zdravotním pojištění

550/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Účel zákona §1
Péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním §2
Osobní rozsah zdravotního pojištění §3
Úhrada léčení v cizině §4
Vznik a zánik zdravotního pojištění §5
ČÁST II. Pojistné
Plátci pojistného zdravotního pojištění §6 §6a §6b §6c
Povinnost platit pojistné §7
Výše a způsob placení pojistného a penále §8
ČÁST III. Práva a povinnosti plátců pojistného a pojištěnců
Oznamovací povinnost plátců pojistného §9
Práva pojištěnce §10
Povinnosti pojištěnce §11
ČÁST IV. Organizace zdravotního pojištění
Zdravotní pojišťovny §12
Úkoly zdravotních pojišťoven §13
Kontrola §14 §15
ČÁST V. Pokuty a přirážky k pojistnému §16 §17
ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Rozhodování §18
Smluvní pojištění a připojištění §19 §20 §20a §20b §21 §22
č. 59/95 Sb. - Článek V
č. 59/95 Sb. - Článek VI
č. 59/95 Sb. - Článek VII
č. 59/95 Sb. - Článek VIII
Nález ÚS - č. 206/1996 Sb.
ČÁST I.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx zdravotním pojištěním.
Nález Ústavního xxxxx x. 206/96 Xx.
§2
Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hrazená xxxxxxxxxx pojištěním xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx péči xxxxxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) prevenci xxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx léčebného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx hrazenou xxxx xxxx xxxxxxxx xx provádí x xxxxxxx xx charakter xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx 18 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx řádu jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx plně hrazené, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx řád xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.
Nález Xxxxxxxxx soudu x. 206/96 Xx.
(3) Zdravotní xxx xxxx xx dohodovacím xxxxxx xx zástupci Xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, smluvních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx ročně.
Nález Xxxxxxxxx soudu x. 206/96 Xx.
(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hrazená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx provedené x xxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nesledují léčebný xxxx. 7) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prohlídky x xxxx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů podle xxxxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxx výkony xxxxxxxxx, xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§13 xxxx. 3) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 11)
§3
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky,
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (§6a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má sídlo xx území Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x xxxxxxxxx osoby její xxxxx, xxxxx i xxxxx její organizační xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx ve stanovené xxxxxxxx x příslušného xxxxxx x České xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnikání.
(3) Xx zdravotního xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx činny x Xxxxx xxxxxxxxx xxx zaměstnavatele, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výhod x imunit, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v cizině x xxxxxxx pojistné (§7 xxxx. 4).
§4
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hradí xxxxxxx nutného x xxxxxxxxxxxx léčení x xxxxxx, x to xx xxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxx zdravotního xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
a) xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§6b xxxx. 3) x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.
(2) Zdravotní xxxxxxxxx xxxxxx:
a) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx prohlášením xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§6b xxxx. 3) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxx uvedeného v §3 odst. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x).
ČÁST II.
XXXXXXXX
Xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§6
Xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx pojistného") xxxx:
x) xxxxxxxxxx uvedení x §6a;
x) xxxxxxxxxxxxxx;
c) xxxx.
Xxxxxx xxx §6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1995
§6x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:
x) je xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx účastným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zaměstnance x pracovním xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") dále xxxxxxxx:
1. osoby činné x xxxxxx, xxxxx xx obsah pracovního xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxx;
2. osoby ve xxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx;
4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nejsou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx společností xxxxxxxxxx;
5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. xxxxxx;
7. členové obecních xxxxxxxxxxxxxx, jestliže jsou xxx vypláceny xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecních xxxxxxxxxxxxxx;
8. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx;
9. xxxxxxx vlády, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
10. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby;
11. xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
12. osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prací xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xx xxxxx;
13. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx připravující xx xxx pracovní xxxxxxxxx;
14. xxxxxxx xxxxxxx aspiranti;
xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (péče) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči),
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx:
1. osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hospodaření x lesích x xx xxxxxxx xxxxxxxx; 8)
2. xxxxx provozující xxxxxxx; 9)
3. osoby xxxxxxxxxxx podnikání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 10)
4. osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx činnost xx xxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx; 12)
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x komplementáři xxxxxxxxxxxx společností; 13)
6. xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; 14)
7. xxxxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxx x xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx pod xxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejde x xxxxxxxxxxxxxx vztah,
x) xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uveden xxx xxxxxxxxxxx písmeny x xxxx za xxx plátcem pojistného xxxx (§6c).
§6b
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx plátcem xxxxx xxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx sídlo nebo xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. x).
§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995
§6x
(1) Xxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxx; nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální xxxxxxx; 22)
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 23)
x) xxxx na xxxxxxxx x xxxxx mateřské xxxxxxxx, ženy pobírající xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx x xxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx se jim xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) uchazeče x xxxxxxxxxx včetně uchazečů x zaměstnání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; 24)
x) xxxxx xxxxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx x xxxxxx sociální potřebnosti; 25)
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx o převážně xxxx úplně xxxxxxxxx xxxxx, 26) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx dítě; 27)
x) xxxxx konající xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxx civilní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) osoby xx vazbě xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) vypuštěno právním xxxxxxxxx x. 160/1995 Xx.;
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxx důchod, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx přiznání a xxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepožívají xxxxx xxxxxx z xxxxxx, nebo tento xxxxxx nepřesahuje měsíčně xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx; 2)
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pečující xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx věku xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx 15 xxx věku, nejde-li x osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x). Xxxxxxxx celodenní xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx xxxx předškolního xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x obdobném xxxxxxxx na dobu, xxxxx xxxxxxxxxxx čtyři hodiny xxxxx, x xxx-xx x xxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx návštěvy xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx takové osoby xx považuje xxxx xxxxx xxxxx osoba, x xx xxx xxxx xxxx xxxxx dítěte, nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, 3) xxxxx nemají xxxxxx xx zaměstnání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,
m) xxxxx xxxxxxx x §6a písm. c), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 20)
(2) Xxxx-xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xx x) příjmy xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx.
§7
Povinnost xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
x) nástupu do xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti;
x) kdy xx xxxx pojištěncem xxxxx §6a písm. x);
x) xxxxxxx do Xxxxx republiky, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 4;
e) návratu xx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx, který xxxxxxx již xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx 30. dubnu 1995; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
f) návratu xx Xxxxx xxxxxxxxx xx nepřetržitém pobytu x xxxxxx, který započal xxxx 1. xxxxxx 1993 x 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxxx připadne xx xxxxxx xx 30. dubnu 1995, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx příslušnou zdravotní xxxxxxxxxx o postup xxxxx §7 xxxx. 4.
Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistné za xxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6b xxxx. 1. Xxxx xxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxx xx xxxx xxxxx §6c stává xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §6c xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Pojištěnec xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx po dobu, xxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxxxxxx pojištěn x xxxxxx x této xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx až xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlásil, nemá xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěním xxxxx xxxxxx xxxxxx. Současně x opětovným přihlášením x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je pojištěnec xxxxxxx xxxx pojišťovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x jeho xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplatit zpětně xxxxxxxx tak, jako xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepostupoval. Xx xxxxxxxxxx pobyt v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx delší xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxx x včas, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§8
Výše x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a způsob xxxxxx placení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx zaměstnanec, ze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx smlouvou xxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx x xxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnance xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxxx poskytl pracovní xxxxx xxx náhrady xxxxxx. Xxx neomluvené xxxxxxxxxxxxx zaměstnance v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnému, xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX III.
XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
§9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátců xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dnů xx xxxxxx skutečnosti, která xx oznamuje, provést x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o:
x) xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; jde-li x pojištěnce xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxx též tuto xxxxxxxxxx,
x) změně xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se provede xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxx si zaměstnanec xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojistné, x xx i x xxxx případech, xxx povinnost xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx známy.
X xxxxxxxxxxxx skutečnostech xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplnil, xxxx pokud xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Pojištěnec, který xx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osmi xxx xxx xxx, xxx xxxx činnost xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(4) Pojištěnec xx xxxxxxx xx osmi xxx xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxxx podle §6a xxxx. x), oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dnů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx zánik povinnosti xxxxx xxxxxx za xxx pojistné xxxxx §6c. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxx xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx nezletilé xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Narození xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne narození xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dítěte x xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx narození xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx 15) xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx čísla.
(7) Xxxxx pojištěnce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit Centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15) xx osmi xxx xx zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§10
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx právo:
x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednou xx 12 xxxxxx, x xx xxxx xxx x 1. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidace xxxx xxx xxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx lhůtě kratší, x xx xxxx k 1. xxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x 1. dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx stává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx. Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxx, x xx xx xxx stanovenému xx xxxx xxxxx xxxx třetí. Žádá-li xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, je zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna stanovit xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxxx vztah xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxx x jiných lhůtách, xxx xx xxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxx lékaře xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, 4) xxxxx xxxx xx smluvním xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; xxxx právo xxxx uplatnit xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx ve xxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péčí, která xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,
e) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. d),
x) xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x vojenskému xxxxxxx x žáci xxxxxxxxxx škol, kteří xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a nejsou xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxxx zdravotnické xxxxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx poskytuje zdravotnické xxxxxxxx určené xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Lékaře xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx. Vojáci x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx škol xxxx xxxxxxxxxx Vojenské zdravotní xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx 15) jména, příjmení, xxxxxx pobyty x xxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx základní nebo xxxxxxxx službu xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do lhůty 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.
(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dále u xxxx xx vazbě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dopravní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxx xxxx překročeno xxxx únosné pracovní xxxxxxxx xx z xxxxxx závažných xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pojištěnce xx poskytnutí xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 5) pokud mu xxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§11
Povinnosti xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:
x) plnit xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §9 x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x jiné zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx,
b) xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x tehdy, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době trvání xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx splní xx xxxx dnů ode xxx změny zdravotní xxxxxxxxxx. Přijetí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdit. Xxxxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s neoznámením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné, xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx řád,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zdravotním xxxxxx x xxxxxxxx průběhu léčebného xxxxxxx x dodržovat lékařem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocí,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxx,
x) prokazovat xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
j) xxxxxxx xx osmi xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx do xxxx xxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx:
1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) x x);
2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. dlouhodobém xxxxxx x zahraničí (§7 xxxx. 4),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravotní pojišťovně xxxxxx x xxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyměřovacího xxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx (§2 odst. 2) xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou (§13 xxxx. 3). Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů; xxxxxx xxxx činí xxxxxxx 10 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxx výdeji xxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo prostředku zdravotnické xxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 5).
ČÁST IV.
XXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍHO XXXXXXXXX
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx:
a) Xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 upraví zvláštní xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nebo náhradní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna zákonnému xxxxxxxx.
§13
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xx xxxx dvou xxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx porušení smluvních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna xx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstatně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní výkony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx zařízení oprávněno xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx provedené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx péče xxxxx paušálními xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu zdravotní xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxx, ostatních zdravotních xxxxxxxxxx, smluvních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po projednání x ministerstvem x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bodu.
Nález Xxxxxxxxx xxxxx x. 206/96 Sb.
(4) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx
x) lékařského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx první xxxxx xxxxxxxxxx, smluvním xxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx sociální péče x xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, prarodičům, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Česká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se zdravotní xxxxxxxxxxx
1. zařízením xxxxxxxxxx xxxx léčiva x xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2,
2. xxxxx xxxxxxxx subjektům xxxxx a pomůcky xxxx xxxxxx, vlasové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyráběné, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx pro imobilní xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nevidomé x slabozraké,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x terapii,
b) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady x léčebné rehabilitační xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) předloženého xxxx smluvním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zásahy na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky,
x xx podle seznamu xxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úhrad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovává ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky, xxxx xxxxx x doplňování xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.
Nález Xxxxxxxxx xxxxx x. 206/96 Xx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předepíše xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx pojištěnec, xx xxxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x revizním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčiva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i léčiva x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxx xxxxxxxx. Xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx techniky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékař xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx částečně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx ve zdravotnictví xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesu se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx léčebné xxxx.
(4) Revizní xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolní činnost xxxxxxxxx v oboru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx ke zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xx jejich xxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Revizní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx xx dozví x skutečnostech nasvědčujících xxxxxx xxxxxxxxxx, oznámit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxx pojišťovny podléhají xxxxxxxx státních orgánů Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout.
XXXX V.
XXXXXX X PŘIRÁŽKY X POJISTNÉMU
§16
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 10000 Xx a zaměstnavateli xx do xxxx 200000 Xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavateli.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného, xxxxxxx xxxx xx tří xxx xx xxxx, xxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xxx splněna.
(3) Při opakovaném xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx až do xxxx dvojnásobku uložené xxxxxx.
(4) Při xxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x), x) x x), xxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 500 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 5000 Kč xxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxx průkazem xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx.
(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému zaměstnavateli, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxx xxxx nemocí z xxxxxxxx ze stejných xxxxxx 16) a x xxxxxxxx xxxx x xx zvýšení xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxx pracovních xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx živly xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích osob.
(2) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xx xxxx 5 % x xxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Platební xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx nejpozději xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, v němž xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xx xx xxxx 100000 Kč.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlášení xxxxxx z povolání.
(6) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx stejně xxxx x xxxxxxxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
§18
Xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xx xxxxxx týkajících xx přirážek k xxxxxxxxxx x pokut x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxx, penále, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a snížení xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx. 18) Zdravotní xxxxxxxxxx rozhodují platebními xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle předpisů x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx usnášet, je-li xxxxxxxx více jak xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx rozhodnutí xx třeba nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodčího xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svolává x xxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Rozhodčí xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx vyskytly při xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tvrdosti xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení správního xxxx x rozkladu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§19
Smluvní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy 19) xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutou xxxx přesahující xxxxx xxxx plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §2 xxxx. 1 x xx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx léčení v xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx v §4.
§20
X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20a
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zaviněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiná poškození xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobeny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx ten, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xx dozvěděl.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxx povinny xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeními x xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx povinny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx z xxxxxxxx.
(5) Xxx účely xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně.
§20b
(1) Xx xxxxxxxxxxxx děti xxxxx §6c xxxx. 1 písm. a) xx považují xx 31. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx 26 xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx přerušení xxxxxx xx studenty, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx poživatele důchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6c xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodů přiznaných xx 31. xxxxxxxx 1992 x přihlédnutím x xxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xx. 20 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 6)
§21
Xxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx
1. §10 zákona x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
2. §29 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx,
3. xxxxx č. 33/1965 Xx., x úhradě xxxxxxx vznikajících státu x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx xxxxxx (regresní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx XXX x. 266/1991 Sb.,
4. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX č. 363/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x regresních xxxxxxxxx,
5. směrnice Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ČSR x. 11/1980 Xxxx. XX XXX (reg. x částce 39/1980 Xx.) x xxxxxxxxxx regresních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prachem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x onemocnění rakovinou plic x xxxxxxxxxxxxxx látek,
6. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 42/1966 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 131/1988 Xx., č. 61/1990 Sb., x. 318/1990 Sb. x x. 487/1991 Xx.,
7. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x. 15/1983 Věst. XX XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotnických služeb xxxxxxxxxx x závodech (xxx. x xxxxxx 23/1983 Xx.), xx xxxxx výnosu XX XXX č.j. XX/3-200-29.3.1990 (x. 321/1990 Xx.),
8. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX x. 10/1975 Xxxx. XX ČSR x poskytování zdravotnických xxxxxx československým xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 23/1975 Xx.), xx xxxxx xxxxxxx x. 4/1987 Xxxx. XX XXX (xxx. x xxxxxx 16/1986 Sb.).
§22
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992, x xxxxxxxx §6, 7, §8 xxxx. 2 x 3, §9, §11 xxxx. x) a x), §16 xxxx. 1, 2 a 3, §17, §18 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, §21 bodů 3, 4 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1993.
Xxxxxxxx x. x.
Pithart x. x.
Čl. V
Xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. květnem 1995 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.
Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. s účinností xx 1.5.1995
Xx. VI
Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 1995 xx 31. xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxxx xxxxx jednou, přičemž xx nevyžaduje, xxx xx poslední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995
Čl. XXX
Xxxxxxxxxx uvedený v §6a písm. c) xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 59/1995 Xx., je xxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xx pojištěncem xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxxxx, jemuž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx průkaz xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1995

Informace
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x. 295/93 Xx. x jsou x xxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.93
10/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx XX xx rok 1993, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx ČNR a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.93
15/93 Xx., o Xxxxxx XX x o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.93
161/93 Xx., o xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změnách x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.7.93
295/93 Xx., xxxx xxxxx zákona x. 550/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 75/93 Xx.
324/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů x x xxxxxx xxxxx č. 295/93 Xx., x zákon XXX č. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx znění x. 296/93 Xx.
x účinností xx 1.1.94
241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 54/56 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon XXX x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 1.1.95
59/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x pojistném na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.95
79/95 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx x. 550/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 17/95 Xx.
160/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.96
149/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 550/91 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.7.96
206/96 Xx., xxxxx XX XX xx xxx 10.7.96 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 20/66 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona XXX x. 550/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxx XX x. 216/92 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx MZ XX x. 467/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyhlášky XX XX x. 426/92 Xx., o xxxxxx léčiv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.97
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 13/92 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 550/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/97 Sb. x účinností xx 1.4.1997.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxx. xxxxx XXX č. 220/1991 Sb., x České lékařské xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
2) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 53/1992 Xx., x minimální xxxx.
3) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 328/1990 Xx.
4) Vyhláška xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 145/1988 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 161).
Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 210/1990 Sb., č. 425/1990 Xx. a x. 548/1991 Xx.
5) §39 xxxx. 2 zákona x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 228/1993 Sb.
7) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 467/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
8) §12a xxxxxx x. 105/1990 Xx., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 219/1991 Xx.
9) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxx. xxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, zákon XXX č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
11) Xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx: zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XXX x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1990 Sb. x xxxxxx č. 468/1991 Sb.
13) §76 x 93 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
14) §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
15) §27 xxxxxx XXX č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx.
16) Příloha č. III xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Českého xxxxxxxx úřadu x. 110/1975 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehod (xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx báňského xxxxx x. 274/1990 Xx.
17) Příloha č. I xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx báňského xxxxx x. 110/1975 Sb., xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxx úřadu bezpečnosti xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 274/1990 Sb.
18) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
19) §788 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx.
20) §11 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §7 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 280/1992 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 149/1996 Sb.
22) Zákon č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
23) Xxxxx č. 382/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
24) §7 xxxx. 1 x §17 odst. 7 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
§3 odst. 4 xxxxxx XXX x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §92 xxxx. 5 zákona x. 100/1988 Xx.
Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb.
26) §36 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb.
27) §37 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx.