Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o kolektivním vyjednávání
2/91 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §3

Platnost a účinnost kolektivních smluv §4 §5 §6 §7 §7a

Postup při uzavírání kolektivních smluv §8

Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem §9

Kolektivní spory §10

Řízení před zprostředkovatelem §11 §12

Řízení před rozhodcem §13 §14 §15

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy §16 §17 §18 §19 §20 §21

Pracovněprávní nároky §22

Odpovědnost za škodu §23

Nároky ze sociálního zabezpečení §24 §25 §26

Výluka §27 §28 §29 §30 §31

Společné a přechodné ustanovení §32

Účinnost §33

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 264/2006 Sb. - Čl. LIX

Nález Ústavního soudu - č. 199/2003 Sb. ; č. 16/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jehož xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

§2 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§3

§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§5

§5 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxx, xxx bylo xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělení 17) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx je xxxxxxx x xxx další xxxxxxxxxxxxxx s převažující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kódem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx vyhlásí xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x odvětví, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxx, x němž xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně, jedná xx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx posuzuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx závaznosti xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx téže xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího stupně x xxxxxxx, x xxxx má být xxxx závaznost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx kolektivní xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx jejich zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. b), xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx orgán působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanců, x xxxxx zaměstnanců, xx které xxxxx xxxx příslušný vyšší xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x tomtéž xxxxxxx, xx xx xxxxxx zaměstnavatelů, u xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxx xxx Odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností 18).

Xxxxxxx strany připojí x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy vyššího xxxxxx x písemné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxx v tomtéž xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx odborovému orgánu, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Skutečnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 4, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jim k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx, xxxxxx možné xxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxx doručení. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx obdobně.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky stanovené x xxxxxxxx 2 x návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8, sdělení xxxxxxx x odstavci 1 k vyhlášení xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx sdělení uvede xxx místo, xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx závaznost xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx") 19) x xxxxxxxx ji způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx umožňuje xxxxxxx, xxx x to xxxxxx, nahlédnout do xxxxxxxxxx smlouvy vyššího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx návrh neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky návrhu, xxxx jej xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx, xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxx xxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví, s xxxxxxxx zaměstnavatele,

a) na xxxxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20),

x) xxxxx x tomuto xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21),

x) xxxxx x tomuto xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx 22), jejíž xxxxxxxx x tomuto xxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

(2) Smluvní xxxxxx je povinna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 pracovních xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xx k xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx strany xxxx povinny vzájemně xxxxx jednat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xx xxxx určitou, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx výpovědi, jsou xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx před skončením xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxx, xxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxx kolektivní xxxxxxx x xxxx xxxxxx; xxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx x xxxxxx obsahem

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí rozhodce (§13), xxxxx xx xx xxxxxx, je xxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxxx uložení xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost x xx stanovený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Smluvní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx skončení xxxx xxxxxx účinnosti.

§10

Kolektivní spory

Kolektivní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx x spory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx nároky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Řízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx strany xx xx xxxxxx mohou xx sporu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Přijetím žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vzájemně poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x rozhodců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx před zprostředkovatelem xxxxxxxx. Ve xxxxx x xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatelem xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxx žádosti zprostředkovatelem, xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vyřešen xx 20 xxx ode xxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(3) Xx-xx řízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Náklady xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odměna. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, náleží mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Řízení před rozhodcem

§13

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx si vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx smluvní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x jde-li x xxxx x xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx je zakázáno xxxxxxxxx nebo x xxxx o xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodci xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Rozhodcem může xxx fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vedeném xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx osoba nesmí xxx zprostředkovatelem x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx sdělí smluvním xxxxxxx rozhodnutí do 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stranám xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx smlouva xxxxxxxx.

(7) Náklady xxxxxx xxxx rozhodci xxxxxx xxxxxx odměny xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx změní xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§5).

(2) Xxxxx xx zrušení xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx strana xxxxx do 15 xxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž tento xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x sporu xxx xxxxxxxx; nesouhlasí-li x xxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §13 xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxx soudu.

(4) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, nebo xxx-xx xxxxx návrh soudem xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx doručené xxxxxxxxxx rozhodce v xxxxxx xxxx.

(5) Pravomocné xxxxxxxxxx rozhodce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx. 10)

§15

(1) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) ukládání kolektivních xxxxx xxxxxxx stupně,

b) xxxxxx zprostředkovatelů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zprostředkovatelů, xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx úpravu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx v dohodě x Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx poplatku xx xxxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před rozhodcem.

Stávka xx xxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx

§16

(1) Nedojde-li x xxxxxxxx kolektivní smlouvy xxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx strany nepožádají x řešení xxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Solidární xxxxxxx se rozumí xxxxxx na podporu xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xx sporu o xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx dobu jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx s xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxxxxx xxxxxxxx, se xx xxxxxx účastníka xxxxxxxx xxx xxx připojení xx xx xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx se xx tato xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx hlasování xxxxxxxxxx xxxxxxx polovina xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se má xxxx smlouva xxxxx.

(2) Xxxxxx ve sporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zúčastněných xx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xx xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkat, xx předpokladu, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, jichž xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stávky xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pracovní xxx xxxxxx

x) kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, a seznamy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx stávky x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. x), x), x), x), k) xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezahrnují, ani xx neúčastní xxxxxxxxx x xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečný xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx pracovat, x xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx nebo xxx vyhrožovat xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx pouze xxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodla o xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx součinnost po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx možnost xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xx xxxx xxxxxx zaměstnavatele.

§20

Nezákonná xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (§11 x 12); to xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 3),

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před rozhodcem (§13 a 14) xxxx po uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §17,

d) xxxxxxxxx xxxx zahájená x xxxxxx důvodů, xxx jsou uvedeny x §16,

x) solidární, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průběh nebo xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xx podporu xxxxxxx xxxxxxxxx xx solidární xxxxxx vyhlášena,

f) v xxxxxxx xxxxxx pohotovosti xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx opatření, 11)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx došlo x ohrožení života xxxx xxxxxx občanů,

h) xxxxxxxxxxx xxx obsluze xxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, státních zástupců, xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu,

j) příslušníků xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx života xxxx xxxxxx občanů, popřípadě xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živelními xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx xxxxx xx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx tento xxxxx směřuje; xxxxx xxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxx xxxxxx na xxxxxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxxxx mzdy.

(2) Účast xx stávce v xxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx stávky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřítomnost v xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stávky xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx výdělku; xxxx-xx práci xxxxx §19, za xxxxxx xxxxxxxx nižší mzda xxxx xxxx, xxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xx výše průměrného xxxxxxx 25).

§23

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stávky xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. 14) Xxx-xx xxxx x škodu, x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19, odpovídají xxxxx xxxxxxxx práce.

(2) Xx xxxxx způsobenou výlučně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stávky xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxxxx neodpovídají.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx, xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx 14) xxxxxxxxxxxxxx xx škodu, x xxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx nezákonná, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 14) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro poskytování xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi 23) x sociálních xxxxxx 24) xx nepřihlíží xx xxxxxx nebo xxxxxxx příjmu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§25

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účastníky xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§26

Stávka xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhlásila xxxx xxxxxxxx o xxxxx zahájení. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx

§27

(1) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx krajní xxxxxxxxxx xxxxxx sporu x xxxxxxxx kolektivní smlouvy xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx úplné zastavení xxxxx zaměstnavatelem.

(3) Zahájení xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vůči xxxx xx xxxxxxxxx.

§28

Nezákonná xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (§11 x 12), x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§13 x 14) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy,

c) xxxxx xxxxxx vyhlášena zaměstnavatelem x xxxxxx a xx podmínek stanovených x §27,

d) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx mimořádných opatření,

e) xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx zdravotnických zařízení xxxx zařízení xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vztahující xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se xx xxxxxx, státní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x ozbrojených xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závodních xxxxxxxx požární ochrany x členy xxxxxxxxxxx xxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracoviště a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx,

x) vztahující xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živelními událostmi, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx státními xxxxxx xxxxxxxxx mimořádná opatření.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx krajskému soudu, x jehož obvodu xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, proti němuž xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, upravujících řízení x prvním xxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. 6) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vůči němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx občanského zákoníku. 14) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přerušením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vůči xxxxx xxxx uplatněna xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxxx by x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 26) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do rozhodného xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dávek pomoci x xxxxxx nouzi 23) x xxxxxxxxxx xxxxxx 24) se xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

§31

Výluka xx ukončena, xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhlásil; ukončení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxx organizaci. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zaměstnancům, vůči xxxx byla výluka xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zákoníkem xxxxx.

(2) Xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx smluv končí xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 1991, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx nedohodnou xxxxx.

§33

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. r.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxx zprostředkovatelem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí rozhodce, xxxxxx o zrušení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx x nezákonnosti xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 2/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.1991.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

519/91 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x notářský xxx

x účinností od 1.1.92

118/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.95

155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

220/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

199/2003 Xx., xxxxx XX xx xxx 11.6.2003 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 2/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2004

255/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/91 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2005

256/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxx x. 2/91 Xx., x xxxxxxxxxxx vyjednávání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 18.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

585/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

16/2007 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 5.10.2006 xx xxxx xxxxxx xx zrušení některých xxxxxxxxxx §17 xxxxxx x. 2/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.2.2007

25/2007 Sb., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 2/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 9/2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

73/2011 Sb., x Xxxxx práce ČR x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx zákonů x mezinárodních xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §20 xxxxxxxx práce.
2) §170 x násl. xxxxxxxx xxxxx.
3) §145 x násl. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §15 xxxx. 1, §16 x §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §139 xxxxxxxx x. 149/1988 Xx.
6) §130 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
7) §2 xxxxxx č. 120/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxx odborovými xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
8) §9 xxxxxxxx xxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx podnikání občanů.
10) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
11) §46, 47 a 48 xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx č. 309/1990 Sb.).
12) Např. xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 67/1988 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx službě, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx báňského xxxxx x. 69/1988 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 67/1988 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/1992 Sb.
13) §36, §37 odst. 4 xxxx. a), §115 x §130 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.
14) §420 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.
§8b xxxxxxxx xxxxx.
16) §9a xxxxxxxx práce.
17) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 222/2016 Sb., o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx).
18) §18 xxxx. 1 a §19 zákona x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 220/2000 Xx. x xxxxxx x. 411/2000 Xx.
19) §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
22) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Sb.
23) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
24) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx.
25) §40 x 208 zákoníku xxxxx.
26) §16 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.