Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2023.


Zákon o kolektivním vyjednávání
2/91 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §3

Platnost a účinnost kolektivních smluv §4 §5 §6 §7 §7a

Postup při uzavírání kolektivních smluv §8

Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem §9

Kolektivní spory §10

Řízení před zprostředkovatelem §11 §12

Řízení před rozhodcem §13 §14 §15

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy §16 §17 §18 §19 §20 §21

Pracovněprávní nároky §22

Odpovědnost za škodu §23

Nároky ze sociálního zabezpečení §24 §25 §26

Výluka §27 §28 §29 §30 §31

Společné a přechodné ustanovení §32

Účinnost §33

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 264/2006 Sb. - Čl. LIX

Nález Ústavního soudu - č. 199/2003 Sb. ; č. 16/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxx upravuje xxxxxxxxxx vyjednávání mezi xxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§5

§5 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxxx xxxxxxx 17) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x pro další xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxx kódem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vyhlásí xx Xxxxxx zákonů, xxxxx xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx rozšířit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxx xxxxxxx, který v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jedná xx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx posuzuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx x dispozici xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx závaznosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx x odvětví, x xxxx xx být xxxx závaznost rozšířena xx další xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxx zaměstnavatelů, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18), xxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. x), xx je seznam xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx, x celkový xxxxx xxxxxx zaměstnanců, x počet xxxxxxxxxxx, xx které jedná xxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, to xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx tento orgán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností 18).

Xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx zaměstnavatelů je xxxxxxx xxx tyto xxxxx písemně sdělit Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx členy, x celkový xxxxx xxxxxx zaměstnanců. Vyšší xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx tyto xxxxx písemně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí a xxxxxxx odborovému xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x písemnými sděleními xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxx xx xxxxx, xx pokud nedostatky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx návrh xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx návrh zpět xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 věta xxxxx obdobně.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 4, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx sdělení uvede xxx xxxxx, kde xx xxx seznámit x obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx další xxxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x pobočce xxx hlavní město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") 19) a xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx umožňuje každému, xxx x xx xxxxxx, nahlédnout do xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnavatele.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx nedostatky návrhu, xxxx xxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx, xx jejich návrhu xxxxxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx prvního dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xx Xxxxxx zákonů xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx byl nejpozději x tomuto xxx xxxxxxxxx konkurs 20),

x) xxxxx x xxxxxx xxx zaměstnává xxxx xxx 50 % xxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21),

x) xxxxx x xxxxxx xxx zaměstnává xxxx xxx 20 xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx události 22), jejíž xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 255/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

§8

Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx je povinna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 pracovních xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Smluvní strany xxxx xxxxxxx vzájemně xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx si další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx došlo-li k xxxx výpovědi, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx nejméně 60 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její změny, xxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Smluvní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivní xxxxxxx x xxxx rozsah; xxx této xxxxx xx postupuje jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv x seznámení x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx rozhodce (§13), xxxxx xx xx týkají, je xxxxxxx smluvní strana xx xxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Uložení xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xx xxxxxxxx xx Sbírce zákonů. X xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxx stupně.

(4) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx.

Řízení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx sporu zvolit xxxxxxxxxxxxxxxxx. Přijetím žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx řízení xxxx zprostředkovatelem zahájeno. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx zprostředkovateli, určí xxxxxxxxxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kterékoliv xx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zprostředkovatelem xxxxxxxx. Ve xxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx návrh podán xxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx písemného xxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx může xxx fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxx. Xxx-xx x případy xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx, xxxx jít o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx zprostředkovatelem xx považuje xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx vyřešen do 20 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se smluvní xxxxxx se zprostředkovatelem xx jiné xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nového.

(4) Náklady xxxxxx před zprostředkovatelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx rozhodcem

§13

(1) Xxx neúspěšnosti xxxxxx xxxx zprostředkovatelem smluvní xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodcem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x rozhodce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x jde-li x spor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pracovišti, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx, určí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x rozhodců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodci xx xxxxxx xxxx rozhodcem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx zprostředkovatelů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx sporu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx řízení. Rozhodce xxxx xxxxxxxx v xxxxxx návrhů smluvních xxxxx.

(6) Doručením xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodci xxxxxx xxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxx soud xxxxx xxxx změní xx návrh smluvní xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x plnění závazků x kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§5).

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni; rozhodne xxxx xxxx usnesením, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx řízení.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušeno, xxxxxxxx o xxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §13 xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxx xxxxx.

(4) Nebyl-li xxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxxxx, je doručené xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. 10)

§15

(1) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx vyhláškami xxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx řízení xxxx rozhodcem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x dohodě x Ministerstvem financí xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy vyššího xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx úhrady nákladů xxxxxx před rozhodcem.

Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§16

(1) Nedojde-li x xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxx prostředek xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Solidární xxxxxxx xx rozumí xxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stávkujících xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Za účastníka xxxxxx xx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx považuje xxx xxx xxxxxxxxx xx ke stávce.

§17

(1) Stávku xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní smlouvy xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele zúčastněných xx hlasování o xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň polovina xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího stupně xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hlasování x xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx zúčastnila xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři pracovní xxx xxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxx zahájena,

b) xxxxxx a cíle xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. x), h), x), x), x) xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. O xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§18

(1) Zaměstnanci xxxxx xxx xxxxxxx účastnit xx stávky, xxx xxxxx xxx donucován x xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx organizace, xxxxx je oprávněna xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a bezpečný xxxxxxx xx pracoviště xxxxxxxxxxxxxx x nesmí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x něho xxxx xxx xxxxxxxxxx jakoukoliv xxxxx; x přerušení xxxxx s xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rozhodla x xxxxxxxx stávky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ztrátou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx možnost xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xx řídí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx nepředcházelo xxxxxx xxxx zprostředkovatelem (§11 x 12); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§16 xxxx. 3),

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§13 x 14) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx vyhlášena xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §17,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §16,

x) xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průběh xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx solidární xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 11)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x ohrožení života xxxx zdraví občanů,

h) xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu,

j) xxxxxxxxxxx xxxxx požární ochrany, xxxxxxxxxxx závodních xxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telekomunikační xxxxxx, pokud by xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaměstnanců, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx státními orgány xxxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx obvodu xx xxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; návrh xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx rozhodování podle xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§22

Pracovněprávní xxxxxx

(1) V xxxx účasti na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(2) Účast xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxx xxxxxxxx nepřítomnost x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x nezákonnosti xxxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxx nepřítomnost x xxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci, xxxxx xxxx účastníkem xxxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxxx nemůže x xxxxxxxx xxxxxx konat xxxxx, přísluší mu xxxxxxx xxxx ve xxxx průměrného xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxx §19, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, poskytne xx xxxxxxxxxxxxx doplatek xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25).

§23

Xxxxxxxxxxx xx škodu

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, odpovídá účastník xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14) Xxx-xx však x škodu, x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §19, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xxxxxxxxxxxxxx xx škodu, k xxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku xxxxxxxxxxxxxx 14) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24

Nároky ze sociálního xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx 23) x xxxxxxxxxx xxxxxx 24) xx nepřihlíží xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§25

X průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx místa xxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stávku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx zahájení. Ukončení xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx

§27

(1) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nepožádají x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx prostředek xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx částečné xxxx úplné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, cíle a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx uplatněna, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nimž xx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx nepředcházelo řízení xxxx zprostředkovatelem (§11 x 12), s xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx stávce,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx rozhodcem (§13 x 14) xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx vyhlášena xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx podmínek stanovených x §27,

x) x xxxxxxx xxxxxx pohotovosti xxxxx a x xxxx mimořádných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociální xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx,

x) vztahující xx xx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx materiálem x xxxxxxxx ropovodů xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, příslušníky ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu,

h) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závodních xxxxxxxx požární xxxxxxx x členy záchranných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud by xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vztahující se xx zaměstnance, xxxxx xxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimořádná opatření.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výluky xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo příslušný xxxxxxxxxxxxx, proti němuž xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx práci, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x překážku v xxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx. 6) Xxxxx-xx x nezákonnou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xx xxxx poloviny xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx událostí, k xxx došlo x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx němuž xxxx xxxxxxxxx výluka, xxxxx občanského zákoníku. 14) Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx přerušením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnavateli a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx uplatněna xxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, vůči němuž xxxx uplatněna xxxxxx, xx posuzují tak, xxxx by k xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 26) doba xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při zjišťování xxxx příjmů pro xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi 23) x sociálních xxxxxx 24) xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhlásil; xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ukončení xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx a přechodné xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví jinak, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx kolektivní xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 1991, xxxxx se xxxxxxx strany nedohodnou xxxxx.

§33

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1991.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stávky, xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se řídí xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1991.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

519/91 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.92

118/95 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95

155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích

s účinností xx 1.1.2001

151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu správního

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

199/2003 Xx., nález ÚS xx xxx 11.6.2003 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx ustanovení §7 zákona č. 2/91 Xx., o xxxxxxxxxxx vyjednávání

s účinností xx 31.3.2004

255/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 2/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2005

256/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 2/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 18.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

585/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

16/2007 Xx., xxxxx XX xx dne 5.10.2006 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx §17 xxxxxx x. 2/91 Xx., x xxxxxxxxxxx vyjednávání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 16.2.2007

25/2007 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 9/2007

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., nález XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

73/2011 Sb., x Xxxxx práce ČR x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

277/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §20 xxxxxxxx xxxxx.
2) §170 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.
3) §145 x xxxx. hospodářského xxxxxxxx.
4) §15 xxxx. 1, §16 x §25 xxxx. 1 xxxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §139 xxxxxxxx x. 149/1988 Xx.
6) §130 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
7) §2 xxxxxx x. 120/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odborovými orgány x xxxxxxxxxxxxxx.
8) §9 xxxxxxxx xxxxx.
9) Např. xxxxx č. 105/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů.
10) §274 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
11) §46, 47 x 48 xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx xxxxx (xxxxx znění x. 309/1990 Xx.).
12) Např. xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 67/1988 Xx., x báňské xxxxxxxxx službě, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 69/1988 Xx., x báňské xxxxxxxxx xxxxxx. - Xxxxxx předpis č. 67/1988 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/1992 Sb.
13) §36, §37 xxxx. 4 xxxx. x), §115 x §130 odst. 1 zákoníku xxxxx.
14) §420 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
15) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§8b xxxxxxxx práce.
16) §9a xxxxxxxx xxxxx.
17) §2 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx č. 309/1999 Xx., o Sbírce xxxxxx a x Xxxxxx mezinárodních xxxxx.
18) §18 xxxx. 1 x §19 xxxxxx x. 89/1995 Xx., o xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 220/2000 Xx. x zákona x. 411/2000 Xx.
19) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
20) Zákon č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
22) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
23) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx.
24) Zákon č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §40 x 208 xxxxxxxx xxxxx.
26) §16 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.