Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016 do 31.12.2016.


Zákon o loteriích a jiných podobných hrách

202/90 Sb.

Úvodní ustanovení §1 §2 §3 §4 §4a §4b §4c §4d §5
ČÁST I. Loterie a tomboly
Povolování loterií a tombol §6
Provádění loterií §7 §8 §9 §10 §11 §12
Vyúčtování loterie a tomboly §13 §14 §15 §16
ČÁST II. Výherní hrací přístroje §17 §18 §19 §20
ČÁST III. Kursové sázky
Povolování sázek §21 §22 §23 §24
Provozování sázek §25 §26 §27
Vyúčtování §28 §29 §30 §31
ČÁST IV. Sázkové hry v kasinu
Povolení sázkových her v kasinu §32
Provozování sázkových her §33 §34
ČÁST V. Dostihové sázky §40
ČÁST VI. Odvod z loterií a jiných podobných her
Poplatník odvodu §41
Předmět odvodu §41a
Dílčí základy odvodu §41b
Sazba odvodu §41c
Výpočet odvodu §41d
Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her §41da
Odvodové období §41e
Odvodové přiznání §41f
Zálohy §41g
Správa odvodu §41h
Rozpočtové určení odvodu §41i
ČÁST VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Ustanovení společná §42 §43 §44 §45
Státní dozor §46
Úřední jazyk §46a
Povinnost zachovávat mlčenlivost §46b
Zmocňovací ustanovení §50
Přechodná ustanovení §51
Zrušovací ustanovení §52 §53
č. 149/1998 Sb. - Čl. V
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 254/2008 Sb. - Čl. XIII
č. 300/2011 Sb. - Čl. II
č. 458/2011 Sb. - Čl. VIII
č. 380/2015 Sb. - Čl. II
Nález Ústavního soudu - č. 112/2013 Sb.; č. 62/2018 Sb.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx her xx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxx xx vymezit xxxxx xxx zákonem xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx, přispět x xxxxxxx osob, které xx účastní xxxxxxx x jiných podobných xxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx hra, xxx xx xxxxxxx dobrovolně xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx), jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X výhře nebo xxxxxx rozhoduje náhoda xxxx předem neznámá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx stanovených herních xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxx xxxx"). Nezáleží xxxxxx na xxx, xxxxxxx-xx xx hra xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxx budoucí xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x musí xxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx být provozovatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x loterií podle §2 xxxx. x) x x) x x tombol podle §2 xxxx. x) xxxxx xxx menší xxx 1 : 200.
(5) Za xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx, ankety x jiné akce x xxxx, při xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ceny, vkladní xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. a xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xx podmínkou xxxxxx zakoupení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx produktu x xxxxxxxx xxxxxx nákupu xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxx xxxxxx produktu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx, a xx x nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"). Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xxxx xxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxx x xxxx, xxx xxxxx xx provozovatel xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxx nebo xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx., xxxxxxxx xxxxxx všech nepeněžitých xxxxx za všechny xxxxxxxxxxxxxx provozované hry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx rok částku 200000 Kč a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 20000 Xx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx x xxxx akce x xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxx výher xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 200000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 20000 Xx, xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxx příslušnému finančnímu xxxxx. Xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx rovné xxxxxxxx včetně možnosti xxxxx, xxxx zakázány.
(7) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hry.
(8) Účastníkem loterii xxxx xxxx xxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxx xxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx věku x xxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxx bezhotovostně. Osobám xxxxxxx 18 xxx xx xxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách zakázána. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby se xxxx osoby nemohly xxx zúčastnit. X xxxxxx účelu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti.
(9) Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 13).

§2
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx:
x) peněžité xxxx xxxxx loterie, při xxxxx xx provozovatelem xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx losy xxxxxxxxx xx několika xxxxx, musí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čísla x xxxxxxxxx série. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx všechny xxxxxx losy;
b) xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx zahrnou xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx vydávají x xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx není předem xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx násobek xxxxx xxxxxxxx xxxx x prodejní xxxx xx xxxxx los. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx počtu výherců x úhrnné xxxx xxxxxx (xxxxx) předem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) podle xxxx, jak x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx účastník podle xxxxxxx plánu určený xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, x provozovatelem stanovených xxxxxxxx, na xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tiketu nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx případnou výhru xxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx hrací xxxxxxxxx");
x) xxxxxxx xxx, při xxxxx je výhra xxxxxxxxx xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěžích, xxxxxxxx x výše xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) x předem stanovenému xxxxxx výher;
g) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kombinací xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xx jedné xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx není předem xxxxx počet xxxxxxxxx x xxx výše xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejně xx xxxxxx mechanického xxxxxxxx x spočívá x postupném xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výše vkladů xxxxx druhu xxxxx x x xxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx herní xxxx;
x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxx je xxxxx podmíněna uhodnutím xxxxxxxxxxx výsledků xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx neodporují xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx přímo úměrná xxxxxxxxx poměru, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxx částky (dále xxx "xxxxxxx xxxxx");
x) xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), x to x za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx předem xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, kostky, xxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hry xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x varianty xxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx hernách (xxxxxxxx);
x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx sázejícím xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, při nichž xxxx xxxxxx určen xxxxx účastníků a xxx není xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plánu,
k) xxxxxxx xxx, při xxxxx xx výhra xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zkouškách koní xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), x výše xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx počtu výherců x celkové xxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx hry provozované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncových xxxxxxxxxxxxxx videoloterních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řídící jednotka xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zobrazuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxx hry. Xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terminál xx xxxxxxxxxx přímo sázejícím x slouží xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hry xxxxx xxxxxx x), x), x), f), x), x), m) bodu 1 a n);
m) xxxxxxxxx xxxx hotovostní xxxxxxx xxx provozované xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx platí vklad (xxxxx) xxxx startovné, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx stanovených herním xxxxxx. Sázkové xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovat v xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).
Xxxx xxx xxxx uskutečňovány

1. xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx sázející xxxxx jeden xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terminálů, lokálních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx);

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx třemi pevně xxxxxxx xxxxxxxxx herními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedělitelný xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kotoučů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx prováděno přímo xx místě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nelze provozovat xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx a), x), x), x), x), x), l) x x) bodu 1.
§3
(1) Xxxxxxxxx výhry mohou xxx
x) x xxxxxxxxxx, číselných x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx her xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx v jiných xxxxxxxx věcech,
x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x vyloučením xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Nevyplácí-li provozovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x herním xxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx hry xxxx, xxxxx jeho xxxxxx ministerstvo nebo xxx pověřená xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných her xx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a je xxxxxxxx xxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uvedení xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, finančních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxx těchto xxx x xxxxxx řádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx loterií xx xxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozovateli ukládají xxxx xxxxxx předpisy.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxxx xxx vydáno xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastí xxx xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx má xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hry xxxxx §2 xxxx. i).
(5) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hru provozovanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxx internet, xxxx xxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xx takovou xxx xxxxx v xxxxxxx, kde žadatel, xxxxx x takové xxxxxxxx xxxx, běžně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx hru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(6) Xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x), c), d), x), h), i), x), x), x), x) a xxxxx §50 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na jméno; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x její xxxxxxx xxxxx znít na xxxxx. Základní kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejméně 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxxxx xxx snížen xxx xxxx minimální xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxx kapitál xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx splacen pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx hry xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx jak x České xxxxxxxxx, xxx ze xxxxxxxxx). Xxxxxxxx kapitál xxxx xxx splacen xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx hry podle §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx veškeré xxxxx znít xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxx xxx xxxxxx xxx tuto minimální xxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Sázkové xxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx akciová společnost xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx znějí xx jméno; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx veškeré xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 30 000 000 Xx a xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxx musí být xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx provozovat xxxx nebo státem xxxxxxxx akciová xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x provozování těchto xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx znějí xx jméno; xx-xx xxxxxxxxxx této akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx veškeré xxxxx xxxx xx jméno. Xxxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx společnosti musí xxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxx xxx snížen xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Základní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx sázkách x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx hry xxxxxxxxxxx x zahraničí nebo xxxxxxxxxxxxxxx sázek na xxxxxxx xxx provozované x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x zahraničí, xx zakázáno. Xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolit x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§4x
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx loterie x xxxx podobné xxx (dále xxx "xxxxxxx"), fyzické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiná právnická xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje
a) xxxxxxxxx osoba, byla-li xxxxxxxxxx odsouzena pro xxxxxxx trestný xxx xxxx xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) fyzická xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxx loterií a xxxxxx podobných her,
xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povolující xxxxx vyžádá podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx, kteří xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx doklad"), xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx společník žadatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bezúhonnost xxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx má xxxxx, xx xxxxxxx než xxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx dni, x němž došlo xx změně ve xxxxxxx xxxx právnické xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povolení xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ne xxxxxx xxx xxx xxxxxx.
§4b
(1) X zajištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx sázejícím xx žadatel xxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x loterií x xxx xxxxx §2 xxxx. x), x), x), x), m) xxxx 2, n) x podle §50 xxxx. 3, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx loterie x xxx,
b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč u xxx xxxxx §2 xxxx. x),
c) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxx §2 xxxx. h),
d) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx u xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. x), x) x j),
x) 20 000 000 Kč x xxx podle §2 xxxx. x) x m) bodu 1.
Původ finančních xxxxxxxxxx použitých na xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx daňových xxxxxxxx, x xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, tak ze xxxxxxxxx). Žadatel xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx finanční prostředky x xxxxxx x xxxxx. Složení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx povolující xxxxx. Xxx složení jistoty xxxxxx být povolení xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jistoty xxxxx xxxxxxxx 1; xxx-xx x žadatele x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jistoty xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. 6) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnost 24 xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxx nové xxxxxxxxx x xxxxxxx jistoty.
(3) Po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx vydáno, xxxxx provozovatel x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nesmí dojít x xxxxxxxx jistoty xxxx xxxx části. Xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který loterii xxxx xxxxx podobnou xxx povolil.
(4) Xxxxxxx může být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx vydáno, xxxx xxxx povolení zrušeno xxxxx xxxxxxx skončila x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxx a obcí (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uhradí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle výše. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výhry xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxx.
§4x
Provozování xxxxxxxxx her uvedených x §2 písm. x) xx i) xx xxxxxxxx
x) x xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolujícím xxxxxxx.
§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998

§4d
§4d zrušen právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx.
XXXX PRVNÍ
XXXXXXX X XXXXXXX
§6
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x tombol
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:
a) obecní xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského obvodu (xxxx xxx "obecní xxxx") v přenesené xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx x herní xxxxxxxx do 50 000 Xx a xxxxxx xxxxxxx s herní xxxxxxxx do 200&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxxxxxxx x ostatních případech.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo tombolu, xxxxxx účelem xx xxxxx
x) výdajů xxxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, slavností x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx patrna xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx cena xxxxx loterií x xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 20 % x xxxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé typy xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx na 70 % xxxxx xxxxxxx.
(4) U xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx výhry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx darů členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tomboly příslušná xxxx xxxxx vlastního xxxxxxx x místních xxxxxx.
(5) Povolení xxxxxxx obsahuje vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, 7) xxxxxxx:
x) účel, xxx který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxx,
c) počet x xxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) místo x xxx xxxxxxxxx,
x) lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akce, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx loterie xxxxxxxx,
x) označení orgánu, xxxxx podle §46 xxxxxxxx xxxxxx dozor (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"),
x) xxxxxxxxx herního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
h) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx losů xxxxx xxxxxxxxxx 10 % x ceny xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§8
(1) X xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx 50000 Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx může povolit xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx losů xxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 50000 Xx mohou být xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx slosovatelné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x opatřeny xxxxxxxx provozující xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx dal xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Užívání státních xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx 50000 Xx xxxx xxxxxxxxx:
a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx, nebo údaj, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) počet x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx,
d) způsob, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výhře,
e) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx losů xx xxxxxxx je xxxxx xx přítomnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxx.
§10
Slosování xxxx xxx veřejné. Xxxxxxxxx loterie nebo xxxxxxx
x) x xxxxx jistinou xxxxxxxxxxx 50000 Xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx notáře, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx účasti xxxxxx xxxxxxxx dozoru,
x) s herní xxxxxxxx do 50000 Xx xxxx xxx xxxxxxxxx za účasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 20000 Xx.
§11
(1) Xxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxx loterní xxxxxx x provozovatel, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jmenovat xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx předsedy x xxxxxxxxx xxxxx loterní xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxx do sedmi xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx loterní xxxxxx x loterní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx. Xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx společnost, která xx založena x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her.
(2) Loterní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx loterní xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do jejího xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx a loterní xxxxxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx okolnostech, xxxxx nastaly, x x xxxxxxxxx opatřeních.
(4) Loterní komise xxxx loterní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxx, xxx do xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx x tombol.
(5) Xxxx slosováním musí xxx zajištěny a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx místě uschovány xxxxxxxxx losy. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx losů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xx něm, xxxxxxx být zneužito.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxxxx nebo loterní xxxxxxxx protokol obsahující xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x seznam vyhrávajících xxxxx xxxx.
(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx losy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx komise xx povinna zabezpečit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx losech x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx 20000 Xx zajistí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§12
Lhůta xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 dnů x xxxxx než 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxxxx a tomboly
Xxxxxxx komise nebo xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx vyzvednutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolil.
§14
Do xxxxxx loterie xxxxx x výhry xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxx patří x xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2011 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXX HRACÍ XXXXXXXXX
§17
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx kompaktní, funkčně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx. X výherního xxxxxxx přístroje x xxxxxxxxxxx vybavením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výherní xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x), xxxxx x xx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx umístěn xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx mladším 18 xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto xxxxx se xxxxxxx xxx zúčastnit. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx požadovat předložení xxxxxxx totožnosti.
(3) Xx jednu xxx xx považuje xxxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx z ukazatele xxxxxxxxx xxxxx sázka xx jednu xxx. X xxxxxxx jedné xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx kratší xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odehrané hry. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převyšujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hry xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx na xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx souhrn xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx z xxxxx hry.
(4) Xxxxxxxx vsazená xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx 2 Xx, 5 Xx x xxxxxxxxx hracích přístrojů xxxxxxxxxx x xxxxxxx x 50 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx výhra x xxxxx xxx xxxx 300 Xx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 750 Xx x 50000 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přístroje, xxxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výherního xxxxxx xxxxxxx xxx 75 % x vyššího xxx 100 %.
(6) Nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xx 1000 Xx, u výherních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 2000 Xx a x xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 10000 Xx. Hodinová xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxxx prohrál xxx xxx na jednom xxxxxxxx xxxxxx přístroji xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx počtu xxx za xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx jednoho sta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx přístroj provozován xx xxxx xxxx, xxxxxxx nejvýše vsazenou xxxxxx xx jednu xxx, xxxxxxxx xxxxx x jedné xxx, xxxxxxx podíl a xxxxxxxx xxxxxxx prohru xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umístěné v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kumulovanou xxxxx (xxxxxxx), xx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx kumulovaná xxxxx x xxxxxxx xxxx 10000 Kč x v xxxxxxxx 100000 Xx.
(8) Xxxxxxx xxxxx přístroje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx. Dále smějí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxx xxxxxxxx 10. Xxxx xxx xxxx výherních xxxxxxx přístrojů smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.
(9) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx musí xxx xx xxxxx xxxx provozu zajištěn xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx. Xxxxxx herny xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hry xxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx hře xxxxx xxxxxxx
x) xx celého xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výhradně určené x xxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
x) do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů.
§18
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracích přístrojů xxxxxx na xxxxxx
x) xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) krajský xxxx xxx svůj xxxxxxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu,
x) xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx hrací xxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxxxxxxx x kasinu x x xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů xx xxxx měnu.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jméno osoby (xxxx), xxxxx xxxxxxxx xx zákaz vstupu xxxx mladších 18 xxx xx xxxxx.
(3) Povolení se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx poškodit. Xxxxxxxxxxx známky stanoví xxxxxx xxxxxxx. 8)
§19
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hracího xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména:
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 7) x případnými úpravami x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístroje,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hracím xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhru (§17 odst. 7) x x navzájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výhry x xxxxxxxx,
x) jméno xxxxx (xxxx), která xxxxxxxx xx xxxxx xxx osob mladších 18 let v xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx tato xxxxx (osoby) xxxxxxxx xx zákaz xxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx
a) žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené,
x) žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx servisu,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 9) xx výherní xxxxx přístroj provozuschopný.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxx, xx
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístroje neuplynulo xxx xxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx počítadla musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) výherní hrací xxxxxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxx provedením §17 xxxx. 3 xx 6.
(4) Orgán, xxxxx povolení xxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stejný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požárem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xx dvou měsíců xx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx povolení xxxxx, x příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vydalo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §46 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístroje.
(2) Xxxxxxx xxxxxx případy xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů xxxx xxx účtovány xxxxxxxx xx případného jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stavů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx. Náklady x xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Úschova xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx předpisem. 10)
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXX XXXXX
§21
Xxxxxxxxxx sázek
Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) vydává xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na dobu 10 xxx. V xxxxxxxx xxxxxxx podrobně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx herní xxxx, xxxx předmět xxxxx a schválí xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx kursových xxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §4 odst. 6 xxxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 1 xxxx. c).
§23
§23 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 300/2011 Xx.
Xxxxxxxxxxx sázek
§25
Sázky xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxx se xxxxx xxxxxxxx sázek ani x provozovatelů, xxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx události, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x), x), x) x xxxxx §50 xxxx. 3 (xxxx. trenéři, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx události ve xxxxxxxxxxx soutěžích, xxxxxxx xxxx účastníky xxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx funkci.
§27
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, utkání x soutěže, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pracovním xxxxxx.
§28
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kursových xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx o příjmech xx sázkových her, xxxxx xxxx vsazené xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx do dvou xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx.
§30
§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx.
§31
Kursových xxxxx xx nesmí xxxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx provozovatel oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXX HRY V XXXXXX
§32
Povolení xxxxxxxxx xxx v xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 písm. x) vydává xx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx her v xxxxxx x zároveň, xx posouzení souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, schválí žadatelem xxxxxxxxxx herní plán, xxxxxxxxx řád x xxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx, že xxxx xxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxx x §4 xxxx. 6 xxxx alespoň 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx xxxxxx jistotu podle §4b xxxx. 1 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
§33
Jinou xxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§34
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx od jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx.
§35
Xxxxxx
(1) Xx hře x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Každé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotové xxxxxx. Xxxxxx označené hodnotové xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x oficiální zkratku xxxxx měny.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pokladně xxxxxx, popřípadě u xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x pokladně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnotovým xxxxxxx.
(4) Xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx též xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx obsluha xxxxxxx xxxxx hráči xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxxx všech xxxxxx.
(6) Xx nepřípustné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakýchkoli xxxxxxx, které nevznikly xx hry.
(7) Xxxxxxxx hodnotových xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxx, xxx tuto skutečnost xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§36
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich totožnost. Xx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxx ten, xxx nedovršil 18 xxx xxxx, x xxx, kdo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx denní xxxxxxx xxxxxxxx návštěvníků. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§37
Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zařízením. Monitorovacím xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průběh xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx práce xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx) x závěrečné (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti). Provozovatel xx xxxxxxx uchovávat xx dobu 90 xxxxxxxxxxxx xxx záznamy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx prostor xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§38
(1) X kasinu xx xxxxx hrát xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x kasinu, xxx xxxx xxxxxxxxxx.
§39
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §28 obdobně.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXX XXXXX
§40
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx je, xxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 9 x xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX
§41
Poplatník xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§41x
Předmět xxxxxx
Xxxxxxxxx odvodu x loterií a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§41b
Dílčí xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx částka, x xxxxxx xxxx vsazených xxxxxx převyšuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x) x internetových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 odst. 3 x případě dílčího xxxxxx x kursových xxxxx,
x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxx §2 xxxx. i) x xxxxxxx dílčího xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx,
x) x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxx základu odvodu x karetních turnajových x xxxxxxxxxxxx sázkových xxx,
x) x provozovaných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx neuvedených x písmenech a) xx x) a xxxxxxxx 3 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů a xxxxxx xxxxxxxxxxx herních xxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx x xxxxx části.
(3) Poměrnou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx herních xxxxxxxx xxxxx částka, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx částek převyšuje xxxx vyplacených výher xx xxxxxxxxx her xxxxx §2 písm. x), x), x) x §50 odst. 3 provozovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 3.
(4) Xxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxx xxx, xx kterých byl xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přijatých plnění xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

§41c
Sazba xxxxxx
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her xxxx
x) 23 % xxx dílčí základ xxxxxx x xxxxxxx,
x) 23 % xxx xxxxx základ odvodu x kursových xxxxx,
x) 23 % xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx,
x) 23 % pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) 23 % xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx,
x) 28 % xxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx odvodu x výherních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx herních xxxxxxxx,
x) 80 Kč xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení.
§41x
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her xx vypočte jako xxxxxx dílčích xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx z částí xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx jako součet xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx dílčího xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§41x vložen xxxxxxx předpisem č. 458/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012
§41da
Sleva xx dílčím odvodu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her
(1) O slevu xx dílčím xxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Slevu xx xxxxxx odvodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx darů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x 25 % xxxxxx dílčího odvodu.
§41xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 215/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
§41x
Odvodové xxxxxx
Odvodovým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
§41x
Odvodové xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx podává nejpozději xx 2 xxxxxx xx uplynutí odvodového xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012
§41x
Zálohy
(1) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx odvod, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xx neplatí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Záloha xx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, kterým je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx z loterií x jiných podobných xxx je xxxxxxx xxxxx hlášení x xxxxxx x loterií x xxxxxx podobných xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx poplatník xxxxxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx do podání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx uvedené x xxxxxxx poplatníka xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§41x vložen xxxxxxx předpisem x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012
§41x
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx.
(2) Správce xxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §46 informace xxxxxxx xxx správě xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx, které xxxxx xxxxx potřebuje xxx xxxxx státního xxxxxx.
(3) Při správě xxxxxx z loterií x jiných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxx odvodu
(1) Xxxx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx herních xxxxxxxx xx x
x) 37 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) 63 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx na části xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx stanoví v xxxxxxxxxx xx poměru xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx x těchto dnech.
(3) Xxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx odvodu xxxxx xxxxxxxx 1 je x
x) 70 % xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x
x) 30 % xxxxxxx rozpočtů obcí.
(4) Xxxxxxxx, kterým se xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx části odvodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x tím, xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx od 1. xxxx xxxxxxxxxx období; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ
Ustanovení xxxxxxxx
§42
Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx určuje podmínky xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podmínky xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx (xxxx xxxx), xxxx xxxxx xxxxxxx, počet xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x úhrnnou cenu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zveřejnění xxxxx.
§43
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxx xxxxxxx, zruší xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx okolnosti, xxx xxxxx xx nebylo xxxxx loterii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxx, jsou xxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolil, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hrací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušuje xxx xxxxxxxxxx xxx, xx
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odlišných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 xxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provedením xxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 xx 6;
xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Povolující xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx let.
(3) Xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx splněna xxxxxxx z podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nedodržují-li xx xxxxxxxx o provozování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx zastavit xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hry xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx lhůta prodloužena xxxxxxxxx x dalších 30 xxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zapečetit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Finanční xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx hry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48. Xxxxx xxxxxxxxxxxx neodstraní xxxxxx ve lhůtách xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx, který loterii xxxx jinou podobnou xxx xxxxxxx, xxxx
x) v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx,
x) xxx vydané xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx veřejný xxxxx.
(6) Xxxxx, xxxxx loterii nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, nesmí v xxxxxxxx podle odstavce 5 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
§44
§44 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 149/1998 Xx.
§45
(1) Xxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxxxx správní xxx 17), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. g), x), x), x) x x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx prvního správního xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hry x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. l) x x) jde x umístění jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx videoloterních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce. Xxxxxxx-xx xxxx svého xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx vyjádření xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx dozor
§46
(1) Státní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx:
x) xxxx v xxxxxxxxx, xxx vydávají xxxxxxxx k provozování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her,
x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx finanční úřady 6) x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx X,
x) xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx krajskými xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx x xxxxx xxx x dalšímu opatření xxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pokutu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx x xxxxxxxx opatření (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Je-li součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provozováním xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů i xxxxxxxxx kontrola (kontrola xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu. 9)
§46x
Xxxxxx xxxxx
(1) Před xxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx podání xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x listinné důkazy, xxxxx nejsou x xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx překladem. Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx dozoru xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tlumočníka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx obstará xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxx povolujícím xxxxxxx a orgánem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxxxx xx xxxxxx tlumočníka xxxx xxxxx, xxxx xxxx xx jedná.
§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998
§46x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx, které xxxx x němu x pracovněprávním nebo xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sázejících a xxxxxx účasti xx xxx, včetně xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mají-li xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50 000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx škody.
(4) Xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osoby, které xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanec orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo ministerstva.
(5) Orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxx, ji xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§47
(1) Xxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx ji x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dozor se xxxx kdykoliv přesvědčit, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx provozují za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního dozoru xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) místností, předložit xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxx závěrky, xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx technických xxxxxxxx xxx, umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx zařízení x podat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podklady a xxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx záznamech xx technických nosičích xxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)
§48
(1) Xxxxxx xx xxxx
x) 150&xxxx;000 Xx xxxxx obec právnické xxxxx, která x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tombolu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx v rozporu x xxxxx zákonem, xxxxxx plánem nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
b) 300&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxx úřad právnické xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xx provozuje x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, herním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x povolení uloženy,
x) 10 000 000 Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxx povolení, které xx bylo xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 5 xxxx §4 xxxx. 10,
x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. c) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které jí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx §4c xxxx. x),
x) 50 000 Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §4c písm. x) xxxx §47 xxxx. 2,
x) 50 000 Xx uloží orgán xxxxxxxx dozoru xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx poměru, a xxxxxxxxx kursových xxxxx x sázkových her x xxxxxx, pokud xxxxxxx x rozporu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,
x) 50&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx uvedena xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxxxxx zákazu xxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx x xxxxxxx xxxxxxx prokazatelného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) 500&xxxx;000 Xx xxxxx orgán státního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x povolení x provozování xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výherních xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx podmínek x xx výši podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxx-xx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provozuje xxxx nebo xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmínek x xx výši xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Pokutu xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx x uložení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Pokuty xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx pokutu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx finančními úřady xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, který xx uložil.
(6) Xxxx, která vydala xxxxxxxx k provozování xxxxxxx, tomboly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístroje x xxxx xxxxxxxx xxxxx §43 zrušila, xxxx xxxxxxxxxx, xx xx splnění daňových x jiných finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx. Stejně xxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podobnou xxx xxx xxxxxxxx x obec xxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Finanční xxxx může rozhodnout, xx výnos loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx obvodu xxx povolení, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bude xxxxxxx xx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(8) Xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx hry x xxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxx, xxxx rozhodnout, že xxxxx x xxxxxx xxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.
§48x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému úřadu, xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
§49
X xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx působnosti xxxxx §50 xxxx. 4, městské xxxxx. X xxxxxx členěných xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 4, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
§50
Zmocňovací xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vsazenou xxxxxx na xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx §17 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bližší xxxxxxxx xxx monitorování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37.
(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x povolení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveny. Použije xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx, xxx učinil xxxxxxxx x xxxxxxxx hry xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx 18 let, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x), g), x), x), x) a x) x loterie x jiné xxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x) a §50 odst. 3 xxxxx xxx provozovány xxxxx xx xxxxxxx x v čase xxxxx xxxxxxxxx určených, xxxx stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxx x x jakém xxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx celém xxxxx xxxx.
(5) Provozování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx, x xxxxx xx vykonávána xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx správy nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terminálů, lokálních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx obsluhovaných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx reklamací x xxxxxxx administrativní činnost xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her.
(7) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5, x to xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x systémů, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx státního xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxx.
§51
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Povolení x provozování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx rok 1990, xxxxxxxx pro xxx 1991 xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx her xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx platí xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990. X xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx platnost xxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1990, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 1990.
(3) Tento xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx, podniku XXXXX x Xxxxxxxx závodiště Xxxxx.
§52
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se:
a) xxxxxxxxxx §2, 10 xx 14, §19 xxxx. 2 a §20 x část xxxxxxxx xx loterií x jiných xxxxxxxxx xxx x §15 xx 18 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1973 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1973 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. x. 153/13&xxxx;700/1973 z 8. xxxxxx 1973, xxxxxxxxxxxx x částce 32/1973 Xx.
§53
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx §18 odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x 31. xxxxx 1998 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999. Xx neplatí pro xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx x řízení x xxxxxx žádostech xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxx x provozuschopnosti xxxxxxxxx hracího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx autorizovanou xxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona xxxxxxxxx x platnosti xx 31. prosince 1999, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
3. Pokud se x xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, rozumí xx tím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/1998 Xx. x účinností xx 1.9.1998
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Ustanovení §4 odst. 2 xxxx xxxxx zákona x. 202/1990 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxx, dle xxxxxxxxxx §28, aplikuje xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2008.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx x povolení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx hry xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 se xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 zanikají, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. c), xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx od 1. xxxxx 2012 povolení xxxxxx xxxxx zákona xx znění účinném xxxx 1. lednem 2012 xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.
2. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx o užití xxxxx výtěžku podle §4d odst. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 9 písm. x), xxxx. 10 xx 12 tohoto xxxxxx.
3. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx loterií xxxx xxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx znění xxxxxxx xxxx 1. lednem 2012 xxxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2012.
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx xxxxx §4 xxxxxx x. 202/1990 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, pro vyúčtování xxxxx §28 zákona x. 202/1990 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 202/1990 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §41e xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx do 31. prosince 2012.
3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41g xxxx. 2 xxxxxx x. 202/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, je období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ka1endářního xxxx 2012, ve xxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xx. VIII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx povinnosti u xxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, jakož x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 380/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 202/90 Xx.xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.5.1990, x xxxxxxxx §18 xxxx. 4, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

70/94 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 29.4.94

149/98 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX x. 202/90 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 70/94 Sb., x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98 x výjimkou ustanovení §4 odst. 6 xx 8, §4x xxxx. 1 a §17 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.99

63/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.4.99, x výjimkou xxxxxxxxxx §1 odst. 4, §3 odst. 1, §4 odst. 2, §6, §13 x §48 xxxx. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2000

353/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.10.2001

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

377/2005 Sb., x doplňkovém dozoru xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 29.9.2005

254/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

300/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 202/90 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x výjimkou §50 odst. 4, xxxxx nabývá účinnosti 14.10.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

112/2013 Xx., nález XX xx xxx 2.4.2013 xx. xx. Xx. XX 6/13 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 4 xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 202/90 Xx., x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.4.2013

215/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 202/90 Xx., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

380/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 202/90 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

62/2018 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.1.2018 xx. xx. Xx. XX 15/15 ve xxxx návrhu xx xxxxxxxxx neústavnosti §41x xxxx. 2 x 4 x §41x xxxx. x) xxxxxx x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx znění xxxxxxx xx 31.12.2015

s xxxxxxxxx xx 27.4.2018

Xxxxxx xxxxxxx x. 202/90 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky č. 227/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x padělanými xxxx xxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx.
3) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 166/1993 Sb.
4) §19 xxxx. 1 xxxx. x) zákona ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 223/1993 Sb., x xxxxxxx přístrojích.
9) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
10) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §236 x 237 xxxxxxxx xxxxx.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
13) Xxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Sb.
17) Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.