Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.04.1997.


Nález ÚS ČR ze dne 4.2.97 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
63/97 Sb.
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx České republiky
Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 4. xxxxx 1997 v xxxxx xx xxxx návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §45 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
takto:
Xxxxx xx xxxxxx.
Odůvodnění
X.
Xxx 20. srpna 1996 xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §45 odst. 3 věty třetí xxxxxx x. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 15 Xx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx xxx xx. xx. 15 Xx 331/94 dospěl x závěru, že xxxxx, jehož má xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxx"). Xx xxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx x §64 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1995 xx. xx. 15 Co 331/94, které xxxxxx xxxxxx moci dnem 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxx xxx §109 xxxx. 1 písm. x) o. x. x. xxxxxxxx
a xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.
I/a
Xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Ostravě (xx. zn. 15 Xx 331/94) se xxxxxxx R., společnost xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx obchodní společnost, x xxxxxxxx domáhal xxxxxxx rozsudku Okresního xxxxx v Karviné xx dne 23. xxxxxx 1994 xx. xx. 29 X 250/93, xxxx byl xxxxxxxx xxxxx žalobce xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx Z. X., x. x., umožnit xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxx x majetku, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7. října 1991, xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx (xx. do dne 31. xxxxxxxx 2001). Xxxxxxx v xxxxxx xxxx obecnými soudy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 92/1991 Sb., xxxxx žádným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nájmu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx §45 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (včetně xxxxxx č. 210/1993 Xx.), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retroaktivity, což xx představovalo xxxxxx x Ústavou.
Smlouvu x nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx a majetku xxxxxxxxx x právním xxxxxxxxxxx žalovaného X. X., x. x., xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x jejímž rámci xxx xxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x posléze Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx Z. O. Xxxxxxxx se naopak xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 věty xxxxx zákona x. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx.
X/x
Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx x Krajský xxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx otázku xxxxxxxxxx xxxx považuje xxxxxx, xxx nájemní xxxxx založený xxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1991 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxx x. 210/1993 Xx., dnem 1. xxxxx 1993 (xx. xxxx, ke xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - skladu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxx).
Krajský xxxx x Xxxxxxx xx xxxx návrhu konstatuje, xx v době, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx státním podnikem xxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx č. 92/1991 Sb. xxxxx omezující xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pronajímat xxxxxxx fyzickým xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx otázkou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 92/1992 Xx. xxxxxx od 28. xxxxx 1992, jenž xxx dne xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx vývoj xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 544/1992 Sb., x xxxxx x účinností xx 18. xxxxxxxx 1992 bylo vypuštěno xxxxx 28. xxxxx 1992, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezovala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x znění xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb. xxxxxxxxx zákonem x. 210/1993 Xx. (s xxxxxxxxx xx 13. xxxxx 1993), které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx užívat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 28. únorem 1992. Xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx č. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx., nezměnily xxx xxxxx xxxxxx provedené xxxxxx x. 306/1993 Xx. x č. 224/1994 Xx.
Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xx xxxx názoru, xx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 zákona x. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx., xx retroaktivní xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx majetek xxxxxxxxx xx xxxxx uzavřených xxxx 28. xxxxxx 1992. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o zásah xx majetkového práva (xxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X odkazem xx čl. 1 Xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1994 (č. 131/1994 Sb.) považuje Krajský xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx x jedním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státu, s xxxxxxxxx xxxxxx jistoty.
X xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dva xxxxxxx retroaktivních důsledků §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx č. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx., xxxxxx xxxx nabytím účinnosti xxxxxx x. 210/1993 Xx. (xx. xxxx 13. xxxxxx 1993), xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx termínu (xxx tomu bylo x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudy). X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Ostravě dochází x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx.
X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22. xxxxxx 1994 (č. 86/1994 Sb.) xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx poukaz na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx blaho. Podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásah xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxx vzniklých x xxxxxx založených x xxxx omezené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nerovnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. "Xxxxxxxxxxx" xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx parlamentem, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx při vědomí, xx šlo x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §1 xxxxxx x. 92/1991 Xx., xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx x Ostravě dále x xxxxxxxx principu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x dobré xxxx, xxxx retroaktivní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pronajatého xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu xxx xxxxxxx smluveného xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx legislativní zásah xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postiženým xxxxxxxx.
II.
Xxxxx §42 odst. 3 x §69 zákona x. 182/1993 Sb. xxxxxx Ústavní soud xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxx. Miloš Zeman xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx obsaženými x xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx č. 210/1993 Xx. byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dne 8. xxxxxxxx 1993, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx přesvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx.
Dále poukázal xx skutečnost, že xxxxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx praktické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vzhledem k xxxxxxxxxxxx xxxxxx problému xxxxxxxx xxxxxxx státu xx soukromé sféry xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "opomněl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx", avšak "jakmile xx tuto skutečnost xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx novel x xxxxxx č. 92/1991 Sb. odpovídající xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxx státní xxxxxxx xxxxxx nájemní xxxxxxx uzavřely". Za xxxxx uvedeného legislativního xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx problému by xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Ve xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxxx 1992, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Jeho xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pouze xxxx nepravou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu.

XXX.
Xxxxx č. 92/1991 Sb., xxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx, nijak xxxxxxxx.
Xxxxxx uvedeného zákona xxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/1992 Xx. (s xxxxxxxxx xxx xxx 28. xxxxx 1992) x xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx problematiky xxxxxxxxxxx úpravu:
"(3) Xxxxxxx mohou uzavírat xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx xxxxxxx jen na xxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xx příslušný fond. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 28. února 1992 xxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx užívat xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx."
Xxxxx č. 544/1992 Xx., xxxxxx xxx xxxxx č. 92/1991 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxx 8. xxxxxxxx 1992, xxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 3:
"(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx xxxxxxx jen na xxxx do dne xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx příslušný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřeny xx xxxx xxxxx, xxxxxx právo užívat xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx."
Konečně xxxxx, x xxxxxx již xxxxx, xxxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxx x. 210/1993 Xx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 13. xxxxx 1993 xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xx následující xxxxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nájemní smlouvy x jiné smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxxxx osobami jen xx xxxx xx xxx zrušení podniku xxx likvidace nebo xxxxxx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1. Xxxxx xx uvedené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx užívat majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podniku; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xx xxxxxxx uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 13) x x xxxxxxx x xxxxx bytů. X xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx před 28. únorem 1992."
[Xxxxxxxx x. 13) xxxxxx xxxxxxxx xx §15 xxxxxx č. 427/1990 Xx., x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxx x některým xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.]
Uvedená xxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 zákona x. 92/1991 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 306/1993 Xx. a x. 224/1994 Sb., xxx xxxxx č. 92/1991 Sb. xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dikci §45 xxxx. 3 zákona x. 92/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XX.
IV/a
X xxxxxxxxx principům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx a s xxx xxxxxxxxxxx princip xxxxxx zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Právní xxxxxx i praxe xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx akceptováno xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx doktrínou.
X xxxx definic xx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx retroaktivitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nového zákona xxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx... Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx... xx jest, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx být xxxxx x xx staré xxxxxx xxxxxx již xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, anebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx." (X. Tilsch, Xxxxxxxx xxxxx. Obecná xxxx, Xxxxx 1925, x. 75 - 78.)
Xxxxx retroaktivita xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx situace", x to xx xxxx "xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (novým xxxxxxx) xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxxxx", a za xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx úpravy, a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona". (X. Xxxxx, K xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx, x. 12, 1984, x. 1104.)
Xxx xxxxxx retroaktivitu xxxxx xxxxx, že lex xxxxxxxxx ruší (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx v xxxx účinnosti legis xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x takovými skutečnostmi, xxx x xxxx xxxxxxxxx legis xxxxxxx xxxxxx povahu právních xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: "nový xxxxx xxxx nezakládá xxxxxxxx následků pro xxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (prostá xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx... Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx zachycuje (xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxx) exitujících xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. na xxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx váže xxx xxxxxxxxxx xxxx práva x jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx tudíž x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednak xx tzv. xxxx xxxxxxxx." (A. Procházka, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx: Xxxxxxx veřejného práva. Xx. III, Brno 1934, s. 800.)
Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxx. Vznik xxxxxxxx xxxxxx existujících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx normy, xxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxx úkony xx xxxx zrušenou xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx norem xx xxxx xxxxx retroaktivita). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností, zejména xxxxxxxx xxxxxx.
XX/x
X xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx v právo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx retroaktivity xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx právních xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxx, xxxx. nabytých xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxx rozdílných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x době xxxxxxxxxxx x xxx se xxxxxx posuzuje xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx pachatele xxxxxxxxxx (čl. 40 xxxx. 6 xxxx druhá Xxxxxxx základních práv x xxxxxx).
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx retroaktivity je xxxx xxxxx xxxxxxx xx otázkou xxxxxxx xxxxxxx x nepřípustnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípustnosti, x xxxxxxxxxxxxx nepravé xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřípustnosti.
Pravou xxxxxxxxxxxxx "lze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tam, kde xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx alespoň jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx". (X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. In: Xxxxxxx veřejného xxxxx. Xx. III, Xxxx 1934, s. 800.) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx působnosti Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tribunálu x Norimberku xxxxxxxxxxxx: "xx-xx xx zpětná xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, že odpovídá xxxxxxxx xxxxxx normám xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stanovily x praxi xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákona", xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byl xxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx světové xxxxx xxx xxxxxx". (Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx: Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Díl 1., Xxxxx 1953, x. 206.) Obdobný xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxx právní xxxxxx: "Xxxxxx platí, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx pozitivním xxxxxxxxxxx. Xxx je xxxxxx x historie, xxxxxxx x xxxxxxx postupům xxxx situace, xxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxx tomu xxxx x XXX x xxxxxxx retribučních xxxxxxx. Xxxxxxx působnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx (ordre xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxxx kogentní, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx určité xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnot xx xxxxxxxxxxx." (X. Xxxxx, xx. cit., x. 1102.)
Kritérium xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx pravé xxxxxxxxxxxxx xx legislativní xxxxxx "xxxxxxx oprávněné xxxxxx v stálost xxxxxxxx xxxx". (A. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx 1928, x. 111.) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předpokladu, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx. musel xxxxxxx. Příkladem takovéto xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx principy xxxxxxxx x xxxxxxx: "X xxxxx právním xxxx xxxxxx ospravedlniti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesvědčení, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §13 xxx. x. 47/1881 x. z., §10 xxx. xxx. x. 275/1914 x. x., §105 XXX. xxxxx xxx. x xxx. xxx.)." (X. Procházka, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. In: Xxxxxxx veřejného práva. Xx. XXX, Xxxx 1934, x. 800.)
IV/c
Zákaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 40 xxxx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxx působení xxx xxxxx odvětví xxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zpětné xxxxxxxxx se ve xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 78/92 (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XX, 1992, č. 16) i Ústavní xxxx Xxxxx republiky, x xx x xxxxxx xx. xx. XX. XX 215/94 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XX, 3, 227x).
X xxxxxx x uvedených xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx retroaktivní xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx vyřešit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.
Nepřípustnost xxxxxxxxxxxxx, xxxx. retroaktivního xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx: "Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx patří xxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Tento xxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. jejich retroaktivního xxxxxxx."
X.
X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx §45 odst. 3 zákona č. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x pokud xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepravou.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx otázkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akceptovatelnost, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx normy.
Xxxxx x. 92/1992 Xx. (x xxxxxxxxx ode xxx 28. xxxxx 1992) x nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxx uzavírat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x nimž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 544/1992 Sb., která xx xxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předcházející xxxxxxxxx, xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx interpretace x xxx xxxxxxx poměry, xxx vznikly xxxxx xxxx 28. xxxxx 1992.
Novela xxxxxx č. 92/1991 Sb. provedená xxxxxxx x. 210/1993 Xx. xxxxxxxx dikci, podle xxx xx xxx xxxxxxx podniku bez xxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniklé ze xxxxx uzavřených před 28. xxxxxx 1992 (xx. uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 92/1992 Xx., xxxxx xxxxxxx dispozičního oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx uzavírat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx byla x napadeného ustanovení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xx týkala případů, x kterých xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx uzavřených xxxx 28. xxxxxx 1992 x xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 210/1993 Xx. (xx. xxxx 13. srpnem 1993), x xxxxx xx bylo vztaženo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxxx případy, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kdy xxx xxxxxx nelze a xx nutno xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxx smí x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákona, xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx svůj xxxxxx v ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx celku. Xx xxxxx se xxxxxx vyvarovat xxxxxxxx; xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx §45 odst. 3 xxxxxx č. 92/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy xxxxxxxxxx výkladem. Xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx interpretovat x xxx xxxxxx, xx nájemní xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx uzavřených xxxx 28. únorem 1992 xx xxxxxx č. 92/1991 Sb., xx znění zákona x. 210/1993 Sb., x případě xxxxxxx xxxxxxx xxx likvidace xxxx xxxxxx části xxxxxxx podniku před 13. srpnem 1993, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti zákona x. 210/1993 Xx. (xxxx. se xxxxxx xxxxx xxx dne 8. xxxxxxxx 1992 xx xxx 13. xxxxx 1993 xxxx xxxxxxx x. 544/1992 Xx., kterým xxx xxxxx č. 92/1991 Sb. xxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ústavněprávní akceptovatelnosti xxxxxxx retroaktivity §45 xxxx. 3 zákona x. 92/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx poměry, xxx vznikly na xxxxxxx xxxxx prioris.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx zásahem xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlediskem xxxxxxxxxxxxxxx s ohledem xx intertemporalitu xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úprav. Xxxxxxxxxxxxxxx xxx přitom xxxxxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx základních práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx míru xxxxxx xx principů xxxxxxxx x ochrany důvěry xxxxxx x xxxxx xxxxx právní xxxxxxxx. Xxxxx tu xxxxxxx xxxxxx přikazující x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x smysl (čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx). Xxx posouzení xxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tudíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x staré xxxxxx xxxxxx, nýbrž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx.
Xxxxxxxxxx zákonodárce x způsobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx staré x xxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxxx ústavního xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx ústavněprávních xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx "xxxxxxx xxxxxxxxx; i ona xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím zasaženo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx podstatu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nepřevyšuje, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx." (X. Xxxxxxx, Xüxxxxxxxxx xxx Üxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xx+xxäxx xüx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Berlin 1981, x. 380 - 381.)
Xxx posuzování xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx s xxxxxx nepravé retroaktivity, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxx čl. 10 Ústavy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx provedení "velké" xxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx privatizovaných xxxxxxx xxx nabyvatele, x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) s mírou xxxxxx xx principů xxxxxxxx a ochrany xxxxxx občana x xxxxx, xx. s xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bývalých xxxxxxxx xxxxxxx.
Privatizace xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transformace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxxxxxx představovala x představuje hlediska xxxxxxxxx naplnění čl. 1 Xxxxxx, čl. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 3 xxxx. 1, čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx důvěry xxxxxx v xxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpětná xxxxxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx x. 92/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 210/1993 Xx., znamená, xx nájemce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, ke kterým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, si xxxxx xx 13. xxxxx 1993 být xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx podniku xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx části majetku xxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxx 1992 zanikne, x xxxx, xxxx. xxxxx tedy x xxxxx xxxxxxxxxxx počítat. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx č. 116/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvody ukončení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx, výpovědí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů (č. 403/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x č. 229/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
S xxxxxxx na uvedené xxxxxx Ústavní xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §45 xxxx. 3 věty xxxxx zákona x. 92/1991 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx §70 xxxx. 2 zákona č. 182/1993 Xx. zamítl.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 63/97 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.4.1997.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.