Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
18/97 Sb.

ČÁST I.

HLAVA I. §1 §2 §2a §3 §3a §3b §3c §3d §3e §3f §3g

HLAVA II. §4 §4a §4b §5 §6 §6a §7 §8

HLAVA III. §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

HLAVA IV. §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA V. Občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38

HLAVA VI. §39 §40 §41 §42

ČÁST II. §43

ČÁST III. §44

ČÁST IV. Doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §45

ČÁST V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §46 §46a §46b §46c §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha

č. 13/2002 Sb. - Čl. II, Čl. III

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 223/2009 Sb. - Čl. XX

INFORMACE

XXXX I.
HLAVA PRVNÍ
§1

§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§2a

§2a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3a

§3a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3b

§3b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3x

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3x

§3x zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3x

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3f

§3f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

XXXXX DRUHÁ
§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§4x

§4x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§6a

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

HLAVA TŘETÍ
§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

HLAVA ČTVRTÁ
§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§31

§31 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

HLAVA XXXX
XXXXXXXXXXXXXX ODPOVĚDNOST XX XXXXXXX XXXXX
§32

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, 19) xxxxxx xx Xxxxx republika vázána.

(2) Xxxxxxxxxx občanského zákoníku xx použijí jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x provozu jaderného xxxxxxxx 22) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s užíváním xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx 24) xx xxxxxxxxxxxxxx 25) odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx 26) xxxxx mezinárodní xxxxxxx, 19) xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(2) Xxxxx xxxxx osoba xx držitelem povolení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nacházejícím se xx xxxxx, xxx xxx xxx schválen xxxxxxxx xxxxxxx havarijní xxxx, jsou tato xxxxxxxx považována xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxx jaderné zařízení. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody však xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxx, x xxxx tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxx stanovení xxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx škody xx xxxxxxx předpisy xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx vynaložením xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ozáření xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx jaderné události x xxxxxx škody xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx 28) nevztahují.

§35

Odpovědnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx jadernou škodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, 29) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného paliva, xxxxxxxx xxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzniklých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx 8 xxx. Xx,

x) ostatních jaderných xxxxxxxx x xxxxxxx xx částku 2 xxx. Kč.

§36

(1) Držitel xxxxxxxx xxxxx §33 xx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxx vzniku xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 30) pokud xxxx stanoveno jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vzniku povinnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků, x xxxxxxx držitele xxxxxxxx xx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxxx povinnosti k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx plnění x případech podle §35 písm. x) xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxx. Xx, x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. x) xxxxx xxx 300 xxx. Xx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx xx smyslu §33 xxxx. 2.

(5) Bližší xxxxxxxx jiného finančního xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jaderné xxxxx, xxxxx nejsou uhrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx

x) 8 xxx. Xx xx vyčerpání plnění xxxxxxxxxxx v rozsahu 2 xxx. Xx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx §35 písm. x),

x) 2 xxx. Xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 300 mil. Xx x případech xxxxxxxx podle §35 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přiznaných xxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxx na xxxxxxx jaderné xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, a x xxx, xxx xx xx odpovídá, xxxxxxxx xxxx mohl dozvědět, xxxxxxxxxx však xx xxxxx deseti xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx oznámit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx událostí xxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx povinnost x náhradě jaderné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx příslušném krajském xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti.

HLAVA ŠESTÁ
§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§42

§42 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

XXXX XX.
§43

§43 (xxxx XX.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 132/2000 Xx.

XXXX III.
§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Xx.

ČÁST XX.
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. 586/1992 SB., X XXXXXX X XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ
§45

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx. x xxxxxx x. 316/1996 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

X §18 xxxx. 2 písm. x) xx tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 19x) xxx:

"x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx Správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů19e) x xxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxxxx xxxxxx.

19x) §26 odst. 8 xxxxxx č. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx."

XXXX X.
XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§46

§46 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 264/2016 Sb.

§46x

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§46x

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§46x

§46x zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 287/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 85/1995 Xx.

2. Xxxxx č. 28/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečností xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1972 Sb., o xxxxxxx zdraví před xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx energii č. 28/1977 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 100/1989 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx energii č. 67/1987 Sb., o zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s radioaktivními xxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx atomovou xxxxxxx č. 100/1989 Sb., x xxxxxxxxxxxx ochraně jaderných xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx atomovou xxxxxxx č. 191/1989 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx komise pro xxxxxxxx xxxxxxx č. 436/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví České xxxxxxxxx č. 76/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 2/1978 x zajištění jaderné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (registrován x xxxxxx 28/1978 Xx.).

11. Výnos Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 4/1979 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx staveb x jaderně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9/1979 Sb.).

12. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx atomovou xxxxxxx x. 6/1980 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx spouštění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (registrován v xxxxxx 13/1980 Sb.).

13. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx komise xxx atomovou xxxxxxx x. 8/1981 x xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x částce 20/1981 Xx.).

14. Výnos Československé xxxxxx xxx atomovou xxxxxxx x. 9/1985 x zajištění jaderné xxxxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 11/1985 Xx.).

§50

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1997, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x páté x §48, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Zeman x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k zákonu x. 18/1997 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

Xx. II

Prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xxxxx zákona x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (atomový zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2002

Čl. XXX

1. Osoby, xxxxx xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. I xxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2002, xxxx xxxxxxx přizpůsobit xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 10 x bodu 11, xxxxx jde o §4 xxxx. 12. Xxxxxxxx povolení vydaných xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx povolení provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydáno na xxxxxxx dokumentace požadované xxxxx xxxx D.a) přílohy atomového xxxxxx, x podle §9 xxxx. 1 písm. x) atomového zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2002, xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx. Xx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx do 5 xxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto článku xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nestanoví xxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2002

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx bezpečností vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx, dokončí Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odborný xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx energetice xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x oprávněním a xxxxxxxxxx podle xxxx 1 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2005 Sb. x účinností xx 1.7.2005

Xx. XX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx a povinnosti x xxxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009


Informace

Právní předpis x. 18/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1997, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x páté x §48, které xxxxxxxx účinnosti 26.2.1997.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

83/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.98

71/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

13/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., zákon x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002, s xxxxxxxx §18 odst. 1 xxxx. x), §47 xxxx. 11, xx. II x xx. III, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2002, x x xxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), x §23 xxxx. 6, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

310/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx jaderné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 38/94 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 42/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů a xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x družstvech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 12.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

279/2003 Sb., x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Sb., x rozpočtovém určení xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

253/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx do 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

s xxxxxxxxx xx 14.7.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx pohybu xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

249/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.8.2011 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2012

250/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/97 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 14.9.2011

375/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

350/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

264/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím atomového xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. X xxxx. 4 xxxxxx ČNR x. 21/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Např. xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, vyhláška Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 187/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, příloha I. x vyhlášce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 8/1985 Xx., x Xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx přepravě (COTIF), xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1966 Sb., x xxxxxxxx přepravním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 15/1971 Xx.
6) Xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 300/1995 Xx.
7) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §761 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxx. §135 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §135 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §13 xxxxxx č. 102/1992 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx občanský zákoník.
12) Xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 62/1974 Xx., o Smlouvě x xxxxxx umisťování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxx x xxxxxx x x jeho xxxxxxx.
13) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx.
14) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 148/1996 Xx.
15) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 310/1995 Sb., x Fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §124 xxxx. 1 x 2 zákona x. 65/1965, zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) Vídeňská xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a Společný xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx úmluvy, xxxxxxxxx xxx č. 133/1994 Sb.
20) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/1994 Xx.
22) Čl. I xxx 1 xxxx. x) Vídeňské úmluvy x občanskoprávní odpovědnosti xx xxxxxxx škody.
23) Zákon XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Čl. I xxx 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x občanskoprávní odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxx.
25) Čl. I xxx 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
26) Čl. I xxx 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jaderné škody.
27) Čl. I xxx 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx x občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xx jaderné xxxxx.
28) Čl. I xxx 2 Xxxxxxxx xxxxxx o občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
29) Xxxxx č. 222/1994 Sb.
30) Xxxxx XXX č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
32) §43 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
33) Xxxxx č. 71/1967 Sb.
34) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 111/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Např. xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x ochraně ovzduší xxxx znečišťujícími látkami (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1997 Sb., x kontrole vývozu x dovozu xxxxx x technologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimům, xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) Zákon XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.
39) Např. xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) §12 x 13 zákona x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
42) Například xxxxx č. 141/1961 Sb., xxxxxxx xxx.
43) Xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Xx.
Zákon č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
46) Zákon č. 164/2001 Sb., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
47) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
48) Zákon č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) Například §23 a 27b xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí).
51) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Zákon č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx.
55) §84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §5 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
57) Vyhláška č. 142/1997 Sb., o typovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souborů xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jaderných xxxxxxxxx, xxxxxxx schvalování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx práce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx práce x xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
58) §134c xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.
59) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §81b xxxx. 3 xxxxxx x. 148/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 310/2002 Sb.
62) Xxxxx č. 279/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx v trestním xxxxxx x x xxxxx některých zákonů.
63) Xx. 4/13 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
64) Čl. 4 xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx.
65) §10 xxxxxxxx č. 317/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souborů xxx přepravu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx materiálů x určených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x typovém xxxxxxxxxxx a přepravě).
66) Čl. 4 xxxx. p) nařízení Xxxx (EHS) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, kterým xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
67) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §11 xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
70) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
72) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
73) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) Xxxxxxxx Xxxx 2009/71/Euratom xx xxx 25. června 2009, xxxxxx se stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na stavby.

79) Xx. 81 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx.