Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
18/97 Sb.

ČÁST I.

HLAVA I. §1 §2 §2a §3 §3a §3b §3c §3d §3e §3f §3g

HLAVA II. §4 §4a §4b §5 §6 §6a §7 §8

HLAVA III. §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

HLAVA IV. §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31

HLAVA V. Občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38

HLAVA VI. §39 §40 §41 §42

ČÁST II. §43

ČÁST III. §44

ČÁST IV. Doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §45

ČÁST V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §46 §46a §46b §46c §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha

č. 13/2002 Sb. - Čl. II, Čl. III

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 223/2009 Sb. - Čl. XX

INFORMACE

XXXX X.
XXXXX PRVNÍ
§1

§1 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 264/2016 Sb.

§2

§2 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3

§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3a

§3a zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3x

§3x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3c

§3c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3e

§3e zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3f

§3f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§3g

§3g xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

HLAVA XXXXX
§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§4x

§4x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§6a

§6a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

XXXXX TŘETÍ
§9

§9 zrušen xxxxxxx předpisem č. 264/2016 Sb.

§10

§10 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§12

§12 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§22

§22 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

XXXXX XXXXXX
§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

XXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX JADERNÉ XXXXX
§32

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jaderné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 19) xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 19) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§33

(1) Držitel xxxxxxxx x provozu jaderného xxxxxxxx 22) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 24) je xxxxxxxxxxxxxx 25) odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx 26) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 19) xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx jedna xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx území, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxx xxxxxxxx považována pro xxxxx odpovědnosti za xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osoby, i xxxx xxxx xxxxxxxx xx sebe xxxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Při stanovení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jaderné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xx použijí xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx události, 27) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx vzniklá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nezbytná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obdobného xxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx byla tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx události x xxxxxx škody xx umožňuje.

(3) Xxxxxx xxxx pro jadernou xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koncentrace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x jaderných xxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx 28) xxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx událostí xx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx účely, 29) xxxxxx a úložišť xxxxxxxxxx jaderného xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx 8 mld. Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přeprav xx xxxxxx 2 xxx. Xx.

§36

(1) Držitel xxxxxxxx xxxxx §33 xx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxx xxxxxx povinnosti x náhradě xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx, 30) pokud xxxx stanoveno xxxx xxxxxxxx zajištění pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo financí x dohodě x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx formou rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx hospodárného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jaderné xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případech podle §35 písm. x) xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxx. Xx, v případech xxxxx §35 xxxx. x) xxxxx xxx 300 xxx. Kč.

(4) Xxxxxxxxx xx uzavírá xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx xx xxxxxx §33 xxxx. 2.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx jiného finančního xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

(1) Stát poskytuje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou uhrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného stanoveného xxxxxxxxxx zajištění, x xx xx xxxxxx

x) 8 mld. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu 2 xxx. Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. x),

x) 2 mld. Xx po vyčerpání xxxxxx pojistitele x xxxxxxx 300 mil. Xx v případech xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. b).

(2) Xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu jaderné xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxx xx xxxxxxx jaderné škody xx xxxxxxx, jestliže xxxxx xx její xxxxxxx xxxxx uplatněn xx xxxxx xxx xxx xxx dne, xxx xx poškozený x xxxxxxxx, která xxxxx k xxxxxxx xxxxx, x o xxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx dozvědět, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty běžet xxxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx události.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx, xxx x xxx dojde ke xxxxxx jaderné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx oznámit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xx xx xxxxxxxxx x náhradě jaderné xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xx příslušném xxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX
§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§40

§40 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

XXXX XX.
§43

§43 (xxxx XX.) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/2000 Xx.

XXXX III.
§44

§44 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx.

ČÁST XX.
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX RADY X. 586/1992 XX., X DANÍCH Z XXXXXX, VE XXXXX XXXXXXXXXX PŘEDPISŮ
§45

Zákon České xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Sb., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Xx. a xxxxxx x. 316/1996 Xx., xx doplňuje xxxxx:

X §18 odst. 2 xxxx. b) xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx x vkládá xx nové xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 19x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxx činnosti Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx19x) x xxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxxxx xxxxxx.

19x) §26 xxxx. 8 xxxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx využívání jaderné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x změně x doplnění některých xxxxxx."

XXXX X.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§46x

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§46x

§46x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§46x

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2016 Sb.

§49

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 287/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 85/1995 Xx.

2. Xxxxx č. 28/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1972 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 28/1977 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 100/1989 Sb.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 67/1987 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxx s radioaktivními xxxxxx.

6. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx atomovou xxxxxxx č. 100/1989 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jaderných xxxxxxxx x jaderných xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx Československé xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 191/1989 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob, xxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

8. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx energii č. 436/1990 Sb., x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx č. 76/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x dalších přírodních xxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx Československé xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 2/1978 x xxxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x částce 28/1978 Xx.).

11. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx č. 4/1979 x xxxxxxxx kritériích xxxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx energetickým xxxxxxxxx (registrován x xxxxxx 9/1979 Xx.).

12. Xxxxx Československé xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 6/1980 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jaderně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13/1980 Xx.).

13. Xxxxx Československé xxxxxx xxx xxxxxxxx energii x. 8/1981 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 20/1981 Xx.).

14. Výnos Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x. 9/1985 x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jaderných xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 11/1985 Xx.).

§50

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1997, x xxxxxxxx xxxxx čtvrté x páté x §48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Zeman x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 18/1997 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním předpisem č. 264/2016 Sb.

Xx. XX

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxx č. 18/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2002

Xx. III

1. Xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. X tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2002, xxxx xxxxxxx přizpůsobit xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. X bodu 10 x xxxx 11, xxxxx xxx x §4 xxxx. 12. Xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxx X.x) přílohy xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) atomového zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2002, končí xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydána, xxxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2007.

2. Držitelé xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx. Xx, jsou povinni xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vázáný xxxx xx 6 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx povinnost rezervu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2002 Xx. x účinností xx 1.2.2002

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx bezpečností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odborný dozor xxx xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx energetice předají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x oprávněním x xxxxxxxxxx podle xxxx 1 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 253/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 18/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1997, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x §48, které xxxxxxxx účinnosti 26.2.1997.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

83/98 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.98

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.4.2000

132/2000 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

13/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/97 Xx., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 505/90 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2002, s xxxxxxxx §18 odst. 1 xxxx. x), §47 xxxx. 11, xx. II x xx. XXX, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2002, x x xxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx. x), §18 xxxx. 1 xxxx. x), a §23 xxxx. 6, které xxxxxx účinnosti dnem, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

310/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx využití jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 38/94 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 42/92 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 12.7.2002

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a věcí x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

186/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

1/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

253/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností od 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

249/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 18/97 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.8.2011 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2012

250/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

264/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx atomového xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xx. X odst. 4 xxxxxx XXX x. 21/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx se provádějí xxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx.
2) Zákon XXX č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 328/1991 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxx. xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 187/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x silniční xxxxxxx, zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, příloha I. x xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 8/1985 Xx., x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 17/1966 Sb., x xxxxxxxx přepravním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 15/1971 Xx.
6) Xxxxx č. 238/1991 Sb., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1995 Sb.
7) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §761 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Např. §135 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §135 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §13 xxxxxx x. 102/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx se xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx občanský zákoník.
12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 61/1974 Sb., x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx č. 62/1974 Xx., x Smlouvě x xxxxxx umisťování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx a xxxxxx x v xxxx xxxxxxx.
13) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Sb.
14) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx.
15) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 310/1995 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §124 xxxx. 1 x 2 zákona x. 65/1965, xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jaderné xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 133/1994 Sb.
20) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., o okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 254/1994 Sb.
22) Čl. I xxx 1 písm. x) Xxxxxxxx xxxxxx x občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xx jaderné xxxxx.
23) Zákon XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o státní xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Čl. I xxx 1 písm. x) Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
25) Čl. I xxx 1 písm. x) Vídeňské úmluvy x občanskoprávní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
26) Čl. I xxx 1 xxxx. x) Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
27) Čl. I xxx 1 xxxx. x) Xxxxxxxx úmluvy x občanskoprávní odpovědnosti xx jaderné xxxxx.
28) Čl. I xxx 2 Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
29) Xxxxx č. 222/1994 Sb.
30) Xxxxx XXX č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Sb.
32) §43 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
33) Zákon č. 71/1967 Sb.
34) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxx. xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx znečišťujícími xxxxxxx (xxxxx x ovzduší), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxx. xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 50/1976 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 21/1997 Sb., x xxxxxxxx vývozu x dovozu zboží x technologií podléhajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimům, xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí.
39) Např. xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) §12 x 13 zákona x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x změně a xxxxxxxx některých zákonů, xx znění zákona x. 71/2000 Xx.
42) Například xxxxx č. 141/1961 Sb., trestní xxx.
43) Xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb.
Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Vyhláška č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 164/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských místech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
47) Xxxxx č. 123/2000 Sb., o zdravotnických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
48) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxxxxxx §23 x 27b xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx).
51) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích.
52) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2001 Sb.
55) §84 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §5 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
57) Xxxxxxxx č. 142/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, typovém schvalování xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxx xxx xxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxx (x xxxxxxx schvalování).
58) §134c xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Sb.
59) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §81b xxxx. 3 xxxxxx x. 148/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 310/2002 Sb.
62) Xxxxx č. 279/2003 Sb., x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x trestním xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
63) Xx. 4/13 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
64) Čl. 4 xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) č. 1493/93 ze xxx 8. xxxxxx 1993 x xxxxxxxx radioaktivních xxxxx xxxx členskými xxxxx.
65) §10 xxxxxxxx x. 317/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obalových xxxxxxx xxx přepravu, skladování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx).
66) Čl. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, v xxxxxxx xxxxx.
67) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) §11 xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
72) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze xxx 25. června 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Zákon č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx.

79) Xx. 81 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.