Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
130/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna plemenářského zákona Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl. IV
Přechodné ustanovení Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl. IX
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. X
130
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006,
kterým xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x šlechtění, plemenitbě x evidenci hospodářských xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (plemenářský zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona x. 282/2003 Xx. x xxxxxx č. 444/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 x 2 xxx:
"(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) x x návaznosti xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství2) xxxxxxxx
x) šlechtění x xxxxxxxxxx skotu, xxxxxx, xxxx, oslů, xxxxxx, xxxx, koz, xxxxxxx, xxxxxxxxxx ryb x xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx hospodářská xxxxxxx"),
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx turů, xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, ovcí, xxx x běžců (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx označovaných xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, včel, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx ryb uvedených x xxxxxxx x xxxxxx zákonu (xxxx xxx "xxxxxxxxx zvířata"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
1) Směrnice Xxxx 77/504/EHS ze xxx 25. xxxxxxxx 1977 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 79/268/EHS xx xxx 5. xxxxxx 1979, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/504/XXX x xxxxxxxxxxxx plemenném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 87/328/EHS xx xxx 18. xxxxxx 1987 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 88/661/EHS xx xxx 19. xxxxxxxx 1988 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prasata.
Směrnice Xxxx 89/361/EHS xx xxx 30. xxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ovcích a xxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 89/608/EHS xx dne 21. xxxxxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x jejich xxxxxxxxxx s Komisí x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 90/118/EHS xx xxx 5. xxxxxx 1990 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plemenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 90/119/EHS xx xxx 5. března 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 90/425/EHS xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx x zootechnických xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx živými xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Společenství s xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx.
Xxxxxxxx Rady 90/427/EHS xx dne 26. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obchod x koňovitými uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 90/428/EHS xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 91/174/EHS xx xxx 25. xxxxxx 1991 o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čistokrevných xxxxxx xx xxx x x změně xxxxxxx 77/504/EHS x 90/425/XXX.
Xxxxxxxx Xxxx 92/102/EHS xx xxx 27. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx x evidování xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 93/53/EHS xx xxx 24. xxxxxx 1993, xxxxxx xx zavádějí xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxxx Rady 94/28/ES xx xxx 23. xxxxxx 1994, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x genealogických xxxxxxxx xxx dovoz xxxxxx, spermatu, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/504/EHS o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2002/4/ES xx xxx 30. ledna 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chov xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/74/XX.
Xxxxxxxx Xxxx 2005/24/ES xx xxx 14. xxxxxx 2005, kterou xx xxxx xxxxxxxx 87/328/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx pro skladování xxxxxxxx a x xxxxxxxxx vaječných buněk x embryí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2782/1975 xx xxx 29. xxxxx 1975 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kuřat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trh, x platném znění.
Nařízení Xxxx (XXX) č. 1868/1977 xx xxx 29. xxxxxxxx 1977, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2782/1975 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady x. 96/463/EC z 23. července 1996 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxx a metod xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx čistokrevného xxxxx (96/463/XX).
Xxxxxxxx Komise (XX) č. 494/1998 xx xxx 27. února 1998, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 820/1997 xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx možných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000 xx xxx 17. xxxxxxxx 2000 x systému xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 820/1997, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1082/2003 xx dne 23. xxxxxx 2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1760/2000, xxxxx xxx x minimální xxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 21/2004 xx xxx 17. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxx x koz x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1782/2003 x směrnice 92/102/EHS x xxxxxxxx 64/432/EHS.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 911/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx realizace nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1760/2000 týkající se xxxxxx známek, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 27. dubna 1984 x kritériích xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zakládají xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (84/247/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise ze xxx 19. xxxxxxxx 1984 x kritériích xxx xxxxx skotu xx plemenných xxxx (84/419/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 11. xxxxxx 1986 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (86/130/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 18. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx) xx plemenných xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (89/502/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x chovu čistokrevných xxxxxx, spermatu, xxxxxxx x xxxxxx (89/503/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 18. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soukromých xxxxxxx, xxxxx zakládají xxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (89/504/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (89/505/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx ze dne 18. xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (89/506/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx xx xxx 18. července 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hybridů xxxxxx (89/507/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 27. července 1989 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (89/501/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx z 10. května 1990 xxxxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxx chovatelských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čistokrevných xxxx a koz (90/254/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise x 10. května 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx zápis xx xxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx (90/255/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise x 10. xxxxxx 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx čistokrevných xxxx x xxx (90/256/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise x 10. xxxxxx 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx do xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spermatu, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx (90/257/EHS).
Rozhodnutí Xxxxxx x 10. xxxxxx 1990 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o původu xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx (90/258/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 26. xxxxxx 1992 xxxxxxxxxxxxx data xxxxxxxx xx soutěží xxx Xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 (2) Xxxxxxxx 90/428/EEC (92/216/XXX).
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 11. xxxxxx 1992 stanovící xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx registrované xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx (92/353/EHS).
Rozhodnutí Komise xx xxx 11. xxxxxx 1992 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a asociacemi, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxx registrované xxxxxxxxxxxxxx x čeledi Equidae (92/354/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx z 21. xxxxx 1993 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (93/317/EHS).
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 20. xxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx identifikační xxxxxx (xxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (93/623/EHS).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 27. xxxxxxxx 1994 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 86/130/EHS xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (94/515/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 10. xxxxx 1996 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x registraci xxxxxxxxxx xx plemenných xxxx pro xxxxxx xxxxx (Text x xxxxxxxx xxx XXX) (96/78/ES).
Xxxxxxxxxx Komise ze xxx 12. xxxxx 1996 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx registrovaných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx (96/79/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1996 určující xxxxxxxxxxx x zootechnické xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (96/509/ES).
Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 18. xxxxxxxx 1996 xxxxxxxxx podobu xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxx import plemenných, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x embryí (96/510/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 22. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 93/623/XXX x zavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x užitkových xxxxxxxxxx (2000/68/XX).
Xxxxxxxxxx Komise xx dne 23. xxxxx 2000, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 64/432/XXX (xxxxxxxx pod xxxxxx X(2000) 3075) (Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP) (2000/678/ES).
Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx stanoví xxxxxx genetické identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx rozhodnutí 88/124/EHS x 96/80/XX (2002/8/ES).
Rozhodnutí Xxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2004 xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx Xxxxxxxxxx 96/510/EC xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx koňovitých (Text x xxxxxxxx xxx XXX) (2004/186/ES).
Xxxxxxxxxx Komise xx dne 17. xxxxxx 2005 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skotu, jeho xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (oznámeno xxx xxxxxx X(2005) 1436) (Xxxx s významem xxx EHP) (2005/379/ES).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §1 odst. 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
3. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx podpory xx státních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro zvelebování xxxxxxxx xxxxxx zvířat x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx rozmanitosti.".
4. X §2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx" x xxxxx "a xxxxxx xxxxx potomstvo," xxxxxxx.
5. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "; pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba, x jejíhož xxxxx xxxxx pochází".
6. X §2 xx xxxxxxx x) až h) x xxxxxxx k) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x g), xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx j) x xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
7. X §2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx cílenou xxxxxxxxxx,".
8. X §2 xxxx. x) xx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx," xxxxxxx.
9. X §2 písmeno x) xxx:
"x) šlechtitelským programem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
10. X §2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")".
11. X §2 xxxxxxx x) xx x) včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikem prasat, xxxxx obsahuje xxxxx x identifikaci x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx spermatu xxxx xxxxxxxxxxx stanice, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),
x) xxxxxxxxxx xxx přenos xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx produkci embryí xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5),
5) Xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 380/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x veterinárních podmínkách xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.".
12. X §2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x, 6, 6x x 6x xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx zvířat, xxxx xxxxx o hospodářstvích, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx větší xxx 1000 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx líhní"), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx5x), xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxx4) přímo xxxx xxxxxxx nakupují x xxxxxxxxx xxxx, prasata, xxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx 30 xxx xxxxx prodají, xxxx xx přemístí z xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xx jatky, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v jejich xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx schváleny x xxxxxxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "dopravci"), uživatelských xxxxxxxxxx6x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6x),
5x) §9x zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 131/2003 Xx.
6) §9b xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx.
6x) §15 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxx x. 162/1993 Xx. x xxxxxx č. 77/2004 Xx.
6x) §39 xxxx. 6 xxxxxx x. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb. x xxxxxx x. 131/2003 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou x. 6 x 6x se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x x 6x.
13. X §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "k xxxxxx činností" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx zrušují.
14. X §2 xxxxxxx x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x xxxxx:
"x) xxxxx, x xx x ryb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provoz, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx konstrukční a xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxx registrem xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx chovaných xx xxxxx; x koní, xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x zvěře xx xxxxxxxx chovu xxxx funkci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvířat xx hospodářství, u xxxxxxxxxx ryb xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6x),
6x) Xxxxxxxx x. 197/2004 Sb., x xxxxxxxxx zákona x. 99/2004 Xx., x rybníkářství, výkonu xxxxxxxxxx práva, rybářské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx).".
15. X §2 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 6x zní:
"(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zvířete xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx lokálně adaptovaného xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nacházející xx xx území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x zemědělství, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozmanitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx umožnění xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x budoucích xxxxxxxx6x), zařazené xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx konzervace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx významných xxx výživu x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx realizaci Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx genobanky x xxx koordinaci xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx identifikační údaje xxxx uveřejněny xx Xxxxxxxx Ministerstva zemědělství,
c) xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke konzervaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovaný xxxxxxx osobou,
d) vzorkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx buňky, xxxxxx, xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x plemenného xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx převodu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným osobám.
6d) Xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 134/1999 Xx., x xxxxxxxx Xxxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx.".
16. V §3 xxxxxxxx 1 xx 4 znějí:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, §11 odst. 4, §12 x 17, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx ustanoveních. Xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, rozhodne ministerstvo x udělení souhlasu xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství2) xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx závažným xxxxxxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropských společenství2).
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxx.".
17. X §3 xx odstavce 5 x 6 xxxxxxx.
18. X §4 písmeno x) xxx:
"x) xx xxxxxxxxx šlechtitelských xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,".
19. X §4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx".
20. V §5 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx3)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx6x)" x xx slova "jeho xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo, jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxxx koně, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx, s. p. (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x xxx:
"6x) Xxxxx x. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx občanů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
21. X §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
22. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx stanovené" se xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx x §9 nebo 10".
23. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx plemenné xxxxx xxxx plemenářské xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 a 10,".
24. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx.".
25. V §5 xxxx. 1 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Podmínky pro xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx h) x x) xxxxxxx pro xxxxxxx hřebčín. Vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení stanoví xxxxxxxx.".
26. X §5 xx za xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxx uznáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx některého xxx uznaného chovatelského xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxx plemeno xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může si xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx odborný xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxx xxxxxxx, pro které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx kniha x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx organizace, která xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.
27. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx "; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx" xxxxxxx.
28. V §5 xxxx. 4 se xx slova "xx xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx", za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx vkládají slova "x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihy xxxx plemenářské evidence" x xxxxx "§8, 11 a 13" xx xxxxxxxxx xxxxx "§8 x 11".
29. X §5 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastností x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vlastností x znaků, pro xxxxx xx odhaduje xxxxxxxx xxxxxxx, způsob x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, plemenných ryb x včelstev, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uznání chovu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vad x xxxxxxxxxxx.".
30. V §5 xx xx xxxxxxxx 5 vkládají xxxx xxxxxxxx 6 x 7, které xxxxx:
"(6) Xxxxx chovného xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx ministerstvem. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx chovného cíle, xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropských společenství2), xxxxx xxxxxxxxxxxx uznané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cíle, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, šlechtitelského xxxxxxxx xxxx řádu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xxxxx na změnu xxxxxxxx xxxx, šlechtitelského xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx třetí, pozbývá xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx xxxxxxx x x jiného xxxxxx xxx z důvodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxx chovatelského xxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.
(7) Xxxxxx chovatelské xxxxxxxx je povinno
a) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx chovným xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyhodnocovat a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx program x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx plemennou knihu xxxxx xxxx plemenné xxxxx x evidovat x ní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x ní xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxx podle §10 odst. 2,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx knihy xxxx plemenářské evidence,
d) xxxxxxx, ověřovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx rodičovského xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zvláštnosti, v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2 x §11 xxxx. 4),
x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 a 9.
31. X §5 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Ministerstvo xxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx2) xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x uznání, xxxxx xxxxxx chovatelské sdružení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2).".
32. V §5 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx.".
33. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx uzná xx xxxxxxx žádosti právnickou xxxxx xxxx fyzickou xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx4), jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx, že má xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30,
x) xxxxxxx, xx má x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šlechtitelského xxxxxxxx,
x) předloží návrh xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx dosažení x xxxxxx vyhodnocování xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 x 10,
x) předloží xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxxxx rodičů, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 x 10.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Uznání xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx chovný xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řád xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chovného xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prasat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 x 11.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x realizovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx podobě, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx registru,
d) vydávat, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x původu,
e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§8 odst. 2),
x) pravidelně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx testování x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávání údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx cíle, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě řádu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx rozpor xxxx stávajícím xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnik xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx, šlechtitelského xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Chovatelský podnik xxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx podnik xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx chovatelského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podnik xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Pro řízení x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx chovatelského xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uznání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisech Evropských xxxxxxxxxxxx2) xxxxx změní-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxxxxx uznání xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx2).
(7) Ministerstvo xxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx podniku prasat, xxxxx x to xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako chovatelského xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx obsahu řádu xxxxxxxx registru.".
34. §7 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§7
Kontrola xxxxxxxxxxx, výkonnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx testy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Kontrola užitkovosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkonnostní xxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx") xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plemene xxxx xxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1),2) nebo v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Testování x posuzování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxxx vybavení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Oprávněné osoby xxxx povinny
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx požádá a xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx testování x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) evidovat xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předávat xx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx stanoveným vyhláškou,
e) xxxxxxxxxx poradenství x xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx (§3),
x) v xxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx veškeré údaje x xxxxxxxx osobě, xxxxx tuto činnost xxxxxxx, xxxxxxxx chovateli x x tomto xxxxxxx xxxxxxx zápis.
(4) Xxxxxxxx zdraví a xxxxxxxx dědičnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx6) orgány xxxxxxxxxxx správy.
(5) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx
x) vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx ve svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdraví x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x oprávněnými xxxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských zvířat,
c) xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednodenní xxxxxx, x plemenných xxx jejich plemenný xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxx §12.
(6) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx docházet x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx pocházejících x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxx přihlašování xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx soutěží, xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxx, které mohou xx xxxxxxx plynout. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx soutěže xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výši 20 %. Seznamy xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx regionální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx registrovaných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobě.
(7) Xxxxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřená xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x posuzování xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxxxxxx xx technických xxxxxxxx xxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx testování x xxxxxxxxxx prováděné x xxxxxxxxx prováděno x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(9) Vyhláška xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x posuzování x xxx xxxxxxxxxx údajů x xxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soutěží xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx testování a xxxxxxxxxx.".
35. §8 včetně xxxxxxx xxx:
"§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx plemenných xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxx §7.
(2) Hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a u xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
2. u xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šlechtitelských xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxx,
x) osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx šlechtitelských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat
1. x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx x využívají xxxx xxxxxxxxx a rozmnožované xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxx výběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plemenná xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §7 x xx základě xxxxxxxx hodnocení plemenných xxxxxx podle odstavce 2.
(4) Kvalifikovaný odhad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),2) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx plemenných xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx testování x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověřená xxxxx x předává xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chovatelskému xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx kvalifikovaného odhadu xxxxxxxxxx hodnot a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružením, xxxxxxxxxx xx chovatelský xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
36. X §9 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
37. V §9 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx plemenných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxx potomstvo, xxxxxx potomstva xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx knihy x Xxxxx republice,
b) xxxxxxxx xxxxxxx a údaje x xxxxxxx spermatu, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),2),
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx zapsána xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1),2), nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx Evropské unie,
d) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a x jejich xxxxxxxxxxx.".
38. X §9 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
39. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" zrušuje.
40. X §10 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
41. X §10 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "podle xxxx xxxxxxxxxxxxx evidencí" x xxxxx "x xxxx" xx xxxxxxx.
42. X §10 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxx".
43. §11 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§11
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx a výkonnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, násadových vajec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (dále xxx "xxxxxxxxx x původu").
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx chovatelské xxxxxxxx, a xx xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx x plemenné xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x původu xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx vydává x xxxxx x něm xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hejna. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení, xxx xxxxx xxxxxxx přemístěné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o údajích xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx buňky x xxxxxxxx materiál xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".
44. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plemenných xxxxxx
(1) Xxxxx plemenných xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanovování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx6),
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx provádějí, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x stanovovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx Česká xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správy pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedená x odstavci 6,
d) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx původu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx (xxxxxxxx 4) xxxx uznaným chovatelským xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx x odstavci 6, pokud x xx požádala.
(3) Xxxxx xxxx být xxxxxx x
x) xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx anglický xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x do plemenitby,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx zvířat xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ověřen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx u
a) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx plemenitbu,
b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx zařazených xx xxxxxxxxxx.
(6) O xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx požádat xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx x ověření xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx rodičů xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(8) Vyhláška xxxxxxx podrobnosti o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
45. §13 xx xxxxxxx.
46. §14 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x x 6x xxx:
"§14
Xxxxxxxxx zdroje xxxxxx
(1) Opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx, konzervace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat jsou xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx konzervace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx významných xxx xxxxxx x zemědělství (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxx"). Ministerstvo vydává Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx. Změnu Národního xxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx číslovaného xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
(2) X xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx žádosti vlastníka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx posuzování žádosti x xxxxxxxx do Xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko určené xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zvíře, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znaky genetického xxxxxx xxxxxx podle §2 odst. 2 x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 let xxx xxx nabytí právní xxxx.
(4) Xxxxx zařazená xx Xxxxxxxxx programu (xxxx xxx "účastník Xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx programu. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx. Platnost xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodloužit nejvýše x 5 xxx, x to i xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodatek x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx schválený xxxxxxx xxxx. X xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx do Národního xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx znaky stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx plnit svůj xxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 xx 10, 14 xx 17 xxxx 18 účastníkem Xxxxxxxxx programu,
d) xxxxxxxx x to xxxxxxxx Xxxxxxxxx programu písemně xxxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx předat x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxxxxxx jinému účastníkovi Xxxxxxxxx programu.
(8) Určená xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xx xxxxxxxx x hlediska ochrany xxxx uchovávání xxxxx xxxxxxxxx genetických xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x zemědělství, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx genetického xxxxxx zvířete. Účastník Xxxxxxxxx programu je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bezúplatně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxx, společně s xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytne účastník Xxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.
(9) Účastník Národního xxxxxxxx je xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxx osobě,
c) xxxxxx xxxxxx osobě xx xxxx písemnou xxxxx xxxxxx genetického zdroje xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje zvířete xx xxxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx o tomto xxxxxxxxxx zdroji, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířete xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat xx xxxx v xxxxxxxxx zajišťuje určená xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat do xxxxxxxxx.
(11) Určená xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x konzervovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx genetických zdrojů xxxxxx xxxxxxxx původu,
c) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo uchovávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx významu pro xxxxxx x zemědělství, x ve spolupráci x účastníkem Národního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxxx určené osoby xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx programu x do xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xx vlastnictví, v xxxxx nebo je xxxxx xx základě xxxxxx právního xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. O xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxx určené xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tajemství6g), xxxxx xxx určenou osobou xxx xxxxxxxx účastníka Xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx budou přicházet xx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto údajích.
(13) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxx povinni xxxx xxxxxxxxxxx o genetických xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byla vyloučena xxxxxx záměna s xxxxxx genetickými xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zrušeno, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního programu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x genetickém xxxxxx xxxxxxx určené osobě. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx za xxxxxx xxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x dědictví xxxx xx lhůtě xx 60 xxx xxx xxx zániku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x genetických xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx. Xxxx-xx rozhodnuto x likvidaci nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx určené osobě, x to nejpozději xx 60 dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(14) Určená xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxx genetických xxxxxx xxxxxx jiným xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx dostatečnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx genetického xxxxxx xxxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx, které xx mohlo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx genetického zdroje xxxxxxx.
(15) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxxxx bezúplatně.
(16) Xxxxxxxxxxx xxxxxx6x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx vzorky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx a xxxxx xx xxxxxx genetických xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejných xxxx obdobných xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx zahraničními xxxxxxx xx xxxxxx získání xxxx xxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x genetických xxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací.
(17) Genetické xxxxxx zvířat xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo vyvážet xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(18) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxx xxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x genetickém zdroji xxxxxxx xxxxxx účastníkovi Xxxxxxxxx programu xxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx zabezpečit genetický xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o genetickém xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobu.
(19) Xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace x genetických xxxxxxxx xxxxxx účastníkem Xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
6x) §17 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6x) §21 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.".
47. Xxxxxx hlavy III xxx: "XXXXXXXXXX SKOTU, XXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXXX, XXXX X XXX".
48. §15 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§15
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat a xxxxxxxxx xxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx jejich sperma.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků xxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plemeníka x další údaje xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vede podle xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx zejména xxxxx xxxx, linií x xxxxxxx plemenitby. Xxxxxxxx xxxxxxx plemeníků xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx ústřední evidence.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
49. §16 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§16
Inseminační xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici xx xxxxxxx
x) používat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x plemenitbě x Xxxxx republice,
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plemenících po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx na inseminační xxxxxxx, x odebraném xxxxxxxx, o vyrobených xxxxxxxxxxxxx dávkách a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x rozsahu, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou pověřené xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
50. §17 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§17
Provádění xxxxxxxxxx x vpravování xxxxxx xxxxxxxxxxx technikou
(1) Xxxxxxxxxx xxxx vpravování xxxxxx xxxxxxxxxxx technikou (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx inseminace je xxxxxxx
x) používat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx x inseminaci x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx a xxxxxxxx xx chovateli x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a testovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Chovatelé xxxx povinni xxxxxxxxxx xxx řádné a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x provádění inseminace xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx pomůcek x xxxxx, zdroj xxxxx vody, doklady xxxxxxxx pro xxxxxxx x inseminaci, oddělení xxxxxxxx xxx volném xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxxx pomoc.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx (§30 odst. 4). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavec 2 obdobně.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx o inseminaci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxx x bezpečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
51. X §18 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 3.
52. X §18 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x získávání x xxxxxxxxxx embryí x xxxxxxxxx buněk x xxxxxxxx podobě, xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
53. X §18 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zabezpečit xxx xxxxx x bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, oddělení xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx plemenic xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pomoc.".
54. X §18 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti provozních xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxx.".
55. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plemeníků.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přirozenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".
56. X §20 odst. 1 xx xxxxx "(§8 xxxx. 4)", xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oprávněné osoby" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a rodičovských" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "sperma".
57. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "Xx šlechtitelských, xxxxxxxxxxxxxxx x rodičovských xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx" a slova "xxxxx x hodnocení (§8 odst. 3 x 4)" xx xxxxxxxxx xxxxx "osvědčení x původu xxxxx (§11 odst. 4)".
58. Xxxxx V včetně xxxxxxx xxx:
"XXXXX X
XXXXXXX XXXXXXXXXX ZVÍŘAT, SPERMATU, XXXXXX, XXXXXXXXX BUNĚK, XXXXXXXXXX VAJEC XXXXXXX, XXXX, XXXXXXXXXX XXX X XXXXXX PLEMENNÉHO XXXXXXXXX DO XXXXX
§21
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx drůbeže x plemenný xxxxxxxx xxx a xxxx xxxxx xxx uváděny xx xxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx drůbeže, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ryb x xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedená x §12 xxxx. 3 a 5.
(2) Xxxxxxxx zvířata xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxx uváděna xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejich xxxxx x plemenné xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx tam být xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),2).
(3) Xxxxxxxx zvířata xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx do oběhu xxxx plemenná, xxxxx xxxx doprovázena potvrzením x xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, že budou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zvířat xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vyprodukované x xxxxxxxxxxxxx stanicích x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, pokud
a) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx průvodním xxxxxx xxxxxxxx,
x) u xxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx xxxxxxxx xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zvířat xxxxxxxxx x chovném xxxxxxxx vyprodukované mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uváděno xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx5) a je xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxxxx vystaveným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxx, xxxxxx, beranů x xxxxx osvědčením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xx obalu.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx
x) potvrzením x původu xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx uváděny xx xxxxx, xxxxx
x) byly xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5),
x) xxxx xx xxxxx označeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx buňky,
c) xx uvedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx embrya xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx,
x) xxxx provázeny xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx dokladem x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx genetického xxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxx xxxxx, genetické xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, vaječné xxxxx, xxxxxxxx vejce xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvádění xx oběhu x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxx, xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx materiál lze xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí xx území Xxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(10) Vyhláška xxxxxxx
x) technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dováženého xxxxxxxx, xxxxxx, vaječných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na identifikaci xxxxxx x vaječných xxxxx,
x) xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx drůbeže x plemenného xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obalů xxxxxxxx, embryí, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vajec x plemenného materiálu xxx x xxxx.".
59. X §22 xxxx. 3 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
60. V §22 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx 3 ovce xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
61. X §23 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Chovatelé evidovaných xxxxxx," vkládají xxxxx "x drůbeže xxxxxxxxx xxxxx většího xxx 1000 xxxx," x xxxxx "xxxxxxx xxx 350 xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxx konzumních vajec xxxxxxxxx xx xxx".
62. X §23 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx průvodní xxxx xxxxx" xxxxxxx.
63. V §23x xxxx. 1 xxxxxxx d) zní:
"d) xx xxxxxxx evidovaného xxxxxxx xxxxxxxx odeslání xxxxxxxxxx xxxxx skotu xxxx xxxxxxx koně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v asanačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skotu pověřené xxxxx,".
64. X §23x xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx koní" x xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
65. X §23b xxxx. 6 se slova "xxxxxxx státní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
66. X §23x se xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx veterinárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel7e) xxxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx evidence nebo xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxx:
"7x) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
67. V §23c xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7f xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxxxx a zpracováváním xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastí xxxxx x uznaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která
a) xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx vybavení odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti,
b) zajistí xxxxx státu x xxxxxxxx chovatelských sdružení xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx pověření,
c) prokáže, xx xx způsobilá xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu nejméně 10 let vykonává xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx způsobilá xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat,
e) xxxxxxx, xx xx způsobilá xxxxxxxxxx kvalifikovaný odhad xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx způsobilá xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, že xx způsobilá vytvářet xxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxxxxxx, včetně evidence xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxx podle §23 x 23x,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vystavovat xxxxxxxx xxxxx skotu a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx duplikátů a xxxx x xxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shromažďování x xxxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx, systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx a xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxx,
x) prokáže, že xx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxx x bezpečnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxx poškození, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
7x) Zákon x. 40/2004 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
68. V §23x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx státním" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".
69. X §23c xxxx. 2 se xxxxx xx xxxxx písmene x) nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:
"n) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x posuzování xxxxx §7 xxxx. 7,
x) xxxxxxxxxx činnost xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. d),
p) xxxxxxxxxxx x zveřejňovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 odst. 4.".
70. X §24 xxxx. 3 písm. a) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Národního xxxxxxxx".
71. V §24 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxx".
72. X §24 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx odstranění".
73. V §24 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§26 x 27),".
74. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"h) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství2) x xxxxxxx xxxxxxxxx, plemenitby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx fyzickými a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
75. V §24 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8a xxx:
"(4) Xxxxxxxx dále
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) provádí kontroly xx xxxxx xxxxxxxxx x plemenitby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx (§22) a xxxxxxxx xxxxxx (§23 xx 23x), xxxxxxxx ministerstvem, x kontroly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8x) x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),2), x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx.
8x) Xxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xx 8x xx označují xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xx 8x, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.
76. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Xxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2).".
77. X §24 xxxx. 6 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxx chovatelé" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
78. X §24 odst. 6 xxxx. c) se xx slova "xxxxxx xxxxxx" doplňují slova "xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
79. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podnikům" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
80. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "spermatu" x xxxxxxxx "6" xx xxxxxxxxx číslovkou "7".
81. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "§21 odst. 1, 7, 8 x 9" nahrazují slovy "§21 odst. 1 xx 3, 6, 7 nebo 8".
82. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "§12 xxxx. 2, 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "§12 xxxx. 3 xxxx 5" x xxxxx "§19 xxxx. 2 xxxx" xx nahrazují xxxxx "§19 odst. 1 xxxxx".
83. V §25 xxxx. 2 písm. x) xx slova "x §6 odst. 6 nebo" xxxxxxx.
84. X §25 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx ", x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx x x xxxxxxx x) se xxxxxxx xxxxx ", x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
85. X §25 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxx" xxxxxxx.
86. Xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 10 a 10x xxx:
"XXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXX
§26
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xx xx výše 30&xxxx;000 Xx, xxxxx xx tato osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
1. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 5, §17 xxxx. 3, §18 xxxx. 2, §19 xxxx. 2 xxxx §20 xxxx. 1,
2. xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovené v §14 xxxx. 13,
3. xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 6,
b) až xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx se xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
1. xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 nebo §17 xxxx. 4,
2. xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 9 xxxx. x), b), x) x d), §14 xxxx. 13 nebo §14 xxxx. 14,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nedodrží xxxxxxxx stanovené x §14 xxxx. 17 xxxx §21,
4. xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx tohoto xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxx xxxxx pokutu xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 1, 2 x 6 nebo x §23 xxxx. 1, 2 a 4,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 5, 7, 8 x 9 nebo §22 xxxx. 11,
x) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x), §24 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxx šlechtění, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§27
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Inspekce xxxxx právnické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
1. xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 5, §12 xxxx. 6, §17 xxxx. 3 xxxx §18 xxxx. 2,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Národního programu, xxxxxxxxx v §14 xxxx. 13,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 x §18 odst. 1,
x) xx do xxxx 500&xxxx;000 Xx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx
1. nesplní xxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1, §17 odst. 4, §19 xxxx. 2 xxxx §20 odst. 1,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §14 odst. 9 písm. x), x), x) x x), §14 xxxx. 13 nebo §14 xxxx. 14,
3. xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x opatření xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 2, xxxx
4. xxxxxxx xxxx maří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xx xx výše 300&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 6, §8 xxxx. 2 xxxx. b), §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §17 xxxx. 1 x 2 xxxx §32,
x) xx do xxxx 600&xxxx;000 Xx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
1. xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné osoby xxxxxxx v §7 xxxx. 3 xxxx §15 xxxx. 1,
2. xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx ze zvláštního xxxxxxxx podle §25 xxxx. 2, xxxx
4. xxxxxxx nebo maří xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) až do xxxx 300&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx chovatelského xxxxxxxx uvedené v §7 odst. 8 xxxx §32,
x) až xx výše 600 000 Xx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
1. xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 7, §7 xxxx. 6,
2. xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx uznání xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx uznání,
3. xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3 písm. x), §24 odst. 6 xxxx. c) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2, nebo
4. xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx
x) xx do xxxx 200&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §32,
x) až do xxxx 500&xxxx;000 Xx, xxxxx se tato xxxxx dopustí správního xxxxxxx tím, xx
1. xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx chovatelského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx §15 odst. 1,
2. xxxxxxxx činnost, x xxx xx xxxxx uznání xxxxxxxxxxxx, xxx tohoto uznání,
3. xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx vyplývající pro xx x opatření xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) nebo ze xxxxxxxxxx opatření xxxxx §25 odst. 2, xxxx
4. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxx pokutu
a) xx xx xxxx 300 000 Xx, pokud se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx. x), §15 xxxx. 2 nebo x §32,
x) xx xx xxxx 600 000 Xx, pokud xx xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 7.
(6) Xxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovené v §14 xxxx. 11 xxxx. x) až x).
(7) Inspekce xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx výše 600&xxxx;000 Xx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 17 xxxx §21.
(8) Xxxxxxxx nebo xxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxx právnické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx chovatele uvedené x §22 odst. 1, 2, 5 xx 9 x 11 nebo v §23 odst. 1, 2 x 4,
b) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jatek, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx střediska, uživatelského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §22 odst. 5, 7, 8, 9, 11 x §23x xxxx. 1,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx uvedené x §22 xxxx. 5, 7, 8, 9, 11 x §23a xxxx. 2,
d) xxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23x odst. 3,
e) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) vyplývající xxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 6 xxxx. x) xxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, plemenitby, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo
g) maří xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(9) Xxxxxxxx xxxx orgány veterinárního xxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, pokud xx xxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §22 odst. 3 x 11, §23x xxxx. 5 xxxx x §23c odst. 2,
x) xxxxxxxx činnost, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx tohoto pověření,
c) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx §24 xxxx. 6 písm. x), nebo
d) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§28
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx správní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Odpovědnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 4 let ode xxx, xxx xxx xxxxxxx delikt spáchán.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (§22) x xxxxxxxx (§23 až 23x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním zákonem8b).
(5) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx při podnikání4) xxxxxxx osoby xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním, xx xxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(6) Xxxxxx je splatná xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(7) Pokuty xxxxxxxx x vymáhají xxxxx xxxxx10). Xxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx10x). Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §5 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 185/2004 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
87. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 zní:
"11) Zákon x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.".
88. X §29 se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxxxxxx.
89. Xxxxxx xxx §29 se xxxxxxx x x §29 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx xx x xxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx šlechtění, xxxxxxxxxx, označování a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, hovoří x xxxxxxxxxx xxxxx, příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
90. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29b až 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxxxx:
"Xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
§29x
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx požádat o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx poskytnout xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx poskytnuty, jestliže x tomu xxxxxx xxxxx dá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost poskytnout xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mohl xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29b xx 29d xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx to xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Informace xxxxxxxxxx xxxxx §29b xx 29x jsou xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy12). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx lze poskytnout xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i po xxxxxxxx případu. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vedených xxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo odhalování xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29x xx 29x xxxxxxx xxx poskytnuty xxxxx osobám než xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v orgánech Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx, xxx x těmto xxxxxxxxxx xxxx přístup. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx využity x xxxxx xxxxxx, než xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §29x až 29x, xxxxxx x xxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx poskytuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx sdělení xxxx xxxxxxx informací xxxx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx §29x xx 29d xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalcům dožadující xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §29b xx 29x poskytuje xxxxxxxxx.
§29x
Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádosti příslušného xxxxxx jiného členského xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, doklady xxxx xxxxxx ověřené xxxxx, kterými xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dožadující xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jako xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx jednalo xx xxxxxx jiného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx žádosti dožadujícího xxxxxx jej ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx aktech nebo xxxxxxxxxxxx vydaných příslušnými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uplatňování tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxx x informaci s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx českého.
(5) Na xxxxxxx xxxxxxx dožadujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx formě xxxxx x dalších xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zpracované xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Na základě xxxxxxx dožadujícího orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx provádět xxxx xxxxxxx dozor x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx místy, kde xx zřizují xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx dopravními xxxxxxxxxx.
§29x
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xx xxxxxx, x bez žádosti xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29c odst. 6,
x) sdělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x takových xxxxx, xxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xx xxxx xxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§29x
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxx získá
a) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx u xxxxx xxxxxxxx podezření, že xx předmětem takových xxxxxxxxx,
x) informace, které xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx v rozporu x tímto zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx předpisy,
c) informace x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxx předpisů předpokládány xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx x rozporu xxxx které se xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxx xxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členských státech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komise, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx potřeby ve xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx výtahů x xxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniknuté xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.
(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx xxxx xxxxxxxxx xx kontaktu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx oznámeny xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxx xxxxxxxx informace xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
12) Xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
91. §30 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13, 13x, 13x x 13x xxx:
"§30
Xxxxxxx způsobilost
(1) Xxxxx uvedená x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13) x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx; tuto xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxx13x).
(2) Xxxxx uvedená v §7 xxxx. 2 xx považuje za xxxxxxx způsobilou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx13x) x některém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x oboru xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx (§17 xxxx. 1) může xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx13x) a úspěšně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxx vysvědčením x maturitní xxxxxxx, xxxxxxxx jiným dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxxx provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhláškou; xxxx skutečnost je xxxxxxx xxxxxxx osvědčením x absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx inseminace; ministertvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kurzů xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.
(6) Přihláška do xxxxxxxxx kurzu musí xxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xx skládá x xxxxxxxxxxxx studia a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx inseminace x xxxxxxxx se odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxx x odborné zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx neprospěje v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nevyhovuje xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušku, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx odborného xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Pro uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx právní xxxxxxx13x).
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádající odborné xxxxx, vzor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx.
13) Zákon x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13a) §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1998 Xx.
13x) Xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
13x) Xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
92. X §31 xx slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x ústředním".
93. X §32 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx", xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxx" a za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxx, x rozhodnutí x xxxxxx".
94. §33 xxxxxx nadpisu xxx:
"§33
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §3 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 9, §7 xxxx. 9, §9 xxxx. 4, §10 xxxx. 3, §11 xxxx. 5, §12 xxxx. 8, §14 xxxx. 19, §15 xxxx. 5, §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 xxxx. 3, §19 xxxx. 3, §21 xxxx. 10, §22 xxxx. 13, §23 xxxx. 5, §23x xxxx. 4, §23x xxxx. 8, §23x xxxx. 4, §24 xxxx. 11, §30 xxxx. 10.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platná xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., x šlechtění, plemenitbě x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Rozhodnutí x xxxxxx osoby jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozbývají xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prasat. Rozhodnutí x xxxxxx chovatelských xxxxxxx prasat xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plemeníků xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx plemeníky xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platnosti.
6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat podle xxxxxx č. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníkům x xxxxxxxxx podnětu vydá xx 90 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Národního xxxxxxxx.
8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x x tomuto xxx neskončená se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx delikt xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx; podle xxxxxxxxxx xxxxxx se posuzuje xxx xxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xx xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx pověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávání xxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxx evidence x x tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 154/2000 Xx., o šlechtění, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb. x xxxxxx x. 444/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. X xxxxxxx zákona Xxxxxxxx v xxxxxxx 78 xx xxxxxxx x) zrušuje.
2. X xxxxxxx zákona Xxxxxxxx x xxxxxxx 101 se xx xxxxxxx x) doplňují xxxxxxx d) a x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60x xxxxx:
"x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxx kolekce genetických xxxxxx mikroorganismů xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx konzervace x xxxxxxxxx genetických xxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx60x) Xx 1&xxxx;000
e) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxx x)60x) Kč 500
60x) Xxxxx x. 148/2003 Xx., x konzervaci x xxxxxxxxx genetických zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výživu x zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů).".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
X zákoně č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx zákona x. 493/2000 Xx., xxxxxx č. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx č. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx. x xxxxxx x. 127/2005 Xx., se x §14 xx xxxxxxxx 9 vkládá xxxx odstavec 10, xxxxx zní:
"(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxx-xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí částečně xxxxxxxxx xxxxxxx, vykonává xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatele podle xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx splátek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxx finanční úřady, x jejichž obvodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřady xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních výpomocí x xxxxxxxx úroky x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 a §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), e), x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx stanovených xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 10 xx označuje jako xxxxxxxx 11.
Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx:
x) Postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx x resortu xxxxxxxxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 1995, XX XX x.x.: 195/24220/1995 a XXx XX č.j.: 1148/95-3000,
x) Dodatek x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX č.j.: 195/24220/1995 x XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxx bonifikace xx 50 % (xxxx. 30 %), xx xxx 28. xxxxxx 1998, (XX XX x.x.: 195/38353/97 x XXx ČR x.x.: 1811/97-3000),
c) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx x odložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx xx xxx 27. října 1998, (MF ČR x.x.: 195/76442/1998 x XXx XX č.j.: 3146/98-3000),
x) Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx splátkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX č.j.: 195/24220/1995 x XXx XX č.j.: 1148/95-3000), x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návratných xxxxxxxxxx výpomocí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (MF XX x.x.: 195/24220/1995 x MZe XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 % (xxxx. 30 %) (XX ČR č.j.: 195/38353/97 x MZe XX x.x.: 1811/97-3000), x Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx bonifikací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX XX x.x.: 195/24220/1995 x XXx XX x.x.: 1148/95-3000), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odložení splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x xxxxx 1 xx 2 roky (XX XX x.x.: 195/54401/1998 a XXx XX x.x.: 2374/98-3000), x Xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x příjemců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x červenci 1997 (MF XX x.x.: 195/84465/1997 x XXx XX x.x.: 3726/97-3000), k Xxxxxx x xxxxxxx výjimek x přiznání xxxxxxxxxx x k rozložení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x letech 1991 xx 1995 xxxxxx (XX XX x.x.: 195/76442/1998 x XXx XX x.x.: 3146/98-3000), xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx x 1 až 3 xxxx, zvyšuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx ze xxx 20. listopadu 2000, MZe x.x.: 2844/2000-1000 x XX x.x.: 195/105129/2000,
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx platně xxxxxxx xx považují x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dodatku, xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx podle těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 218/2000 Sb., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx x. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx a xxxxxxxx úroky z xxxx vyplývající.".
Dosavadní xxxxxxx n) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
2. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".
3. X §6 xxxx. 1 xx slova "x) x n)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".
4. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "x), x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "b), x), x) x x)".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 41/2004 Sb., zákona x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx. a xxxxxx č. 441/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9x xxx:
"(4) Xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x předložení xxxxxxxx žadatelem x xxxxxx, poskytuje Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9x). Xxxxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxx dotace pro xxxxxxxxx opatření upraví xxxxx xxxxxxxxx.
9x) Xxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
2. X §11x odst. 10 se xx xxxxx "úplně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 4,".
3. X §11a xxxx. 10 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4".
4. Xx §13x xx doplňuje §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 10 xxx:
"§13c
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx10) xx xxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu schválené xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu použijí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx stanovenému x xxxxxxxx 1.
10) Xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. §45 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichy
Xx. XXXX
X §2 xxxx. d) xxxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, xx xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
XXXX XXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX
Xx. IX
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxx xx zákonů xxx měnících.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.
Zaorálek x. r.
Xxxxx x. x.
Paroubek x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 130/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.