Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
344/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. V
Přechodná ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. VII
Přechodná ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IX
Přechodná ustanovení Čl. X
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XI
Přechodné ustanovení Čl. XII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. XIII
Přechodné ustanovení Čl. XIV
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. XV
Přechodné ustanovení Čl. XVI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XVII
ČÁST DESÁTÁ - Změna celního zákona Čl. XVIII
Přechodné ustanovení Čl. XIX
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na důchodové spoření Čl. XX
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna daňového řádu Čl. XXI
Přechodná ustanovení Čl.XXII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek Čl. XXIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů Čl. XXV
Přechodná ustanovení Čl. XXVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XXVII
Přechodná ustanovení Čl. XXVIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XXIX
Přechodné ustanovení Čl. XXX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Čl. XXXI
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. XXXII
Přechodné ustanovení Čl. XXXIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. XXXIV
Přechodná ustanovení Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXVI
Přechodná ustanovení Čl. XXXVII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXXVIII
Přechodné ustanovení Čl. XXXIX
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XL
Přechodná ustanovení Čl. XLI
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XLII
Přechodná ustanovení Čl. XLIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XLIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. XLV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XLVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna lesního zákona Čl. XLVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o lihu Čl. XLIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví Čl. L
Přechodné ustanovení Čl. LI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. LIII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. LIV
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. LV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. LVI
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. LVII
Přechodná ustanovení Čl. LVIII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna školského zákona Čl. LIX
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Čl. LX
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. LXI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. LXII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. LXIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Zrušovací ustanovení Čl. LXIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. LXV
344
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
xx xxx 10. xxxxx 2013
x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
Senát xx xxxxxx xx xxxxx zákonném xxxxxxxx Xxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona č. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona č. 100/2000 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Sb., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., zákona č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 482/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., zákona č. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 119/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 80/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Sb., xxxxxx x. 215/2013 Xx. a xxxxxx x. 241/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx xxxxx "(xxxx jen "xxxxxxxxxx")" xxxxxxx.
2. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Poplatníci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx daňovými xxxxxxxxxxx.".
3. X §2 xxxx. 2 se xxxxx ", xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud" a xxxxx "zdržují, xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx. Xxxxxx rezidenti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx".
4. X §2 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx nerezidenty, xxxxx xxxxxx uvedeni x xxxxxxxx 2 nebo xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx nerezidenti" a xx slova "xxxxxx," xx vkládají slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x".
5. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "lhůty" xxxxxxxxx xxxxxx "doby".
6. X §3 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "(xxxx xxx "xxx")" xxxxxxx.
7. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx slova "a xxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
8. X §3 odst. 1 písm. b) xx slova "z xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
9. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
10. X §3 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ročního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je opakující xx plnění xx xxxx
1. xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxx
3. xxxxx xxx 5 xxx.".
11. X §3 xxxx. 4 písmeno x) xxx:
"x) příjmy xxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby,
2. xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
12. X §3 xxxx. 4 písm. x) úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo zápůjčky".
13. X §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
14. X §3 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů,1b)" xxxxxxxxx slovy "rozsahu xxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx manželů,".
Poznámka xxx xxxxx x. 1b xx xxxxxxx.
15. V §3 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx1x)" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x má xx xx xx, xx poplatník xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx xxxxxxx.
16. X §3 xxxx. 4 xxxx. g) bodě 1 xx xxxxx "xxxx podílovými xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".
17. X §3 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxx 2.
18. V §3 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 2 doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,".
19. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"j) xxxxxxxxx prospěch
1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxx výprose.".
20. X §4 odstavec 1 xxx:
"(1) Xx xxxx se xxxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx; příjem x xxxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx prodejem po xxxx kratší 2 xxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společného jmění xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxx týká, xxxx xxxx nebyl zařazen xx obchodního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx příjem x
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 2 let xx xxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxx xxxx nebo k xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx,
3. budoucího xxxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x době xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xx xx 2 xxxxxx od tohoto xxxxxx nebo xx 2 letech xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx-xx xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx věcem x xxxxxx prodejem xxxx 5 xxx; xxxx 5 let xx zkracuje x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prokazatelně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zůstavitele, který xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, nebo x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl předmětem xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx úřadu, tato xxxx se xxxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyměněného pozemku x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx příjem x
1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněného xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, x xxxx kupní xxxxxxx bude xxxxxxxx xx xx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, není-li zřízena xxxxxx vyhovující xxxxx xxxxxx,
x) příjem z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx z prodeje
1. xxxxxxx xxxxxx,
2. motorového xxxxxxx, letadla xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x prodejem xxxx 1 roku,
3. movité xxxx, xxxxx je xxxx v xxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx zahrnuta xx obchodního xxxxxxx,
x) xxxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxx nemajetkové xxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na
1. xxxxxxx xx ztrátu xxxxxx,
2. xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, x xxxx xxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx k xxxxx,
4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
5. xxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) výnos x xxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, xxxxx-xx xx příjmem xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu,
f) příjem x xxxxxx
1. ceny x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahraničí, xxxxx xx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účely xxxxxxx x §15 xxxx. 1,
2. xxxxxxx x xxxxxxx kultury xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. ceny x xxxxxxx soutěže, z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx u poplatníků, x xxxxx je xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxxx nepřevyšující 10&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxx x podobě
1. náhrady xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx,
2. úplaty xx prodej xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x nápravou některých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx uplatní x x případě, xxxxxxxx x xxxx xxxx nabytím x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdělením xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky; xxxxxxxxxx se neuplatní x věci, xxxxx xx nebo x xxxxxx 5 xxx xxxx prodejem byla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. příplatku nebo xxxxxxxxx x důchodu xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
4. úroku xx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx křivd,
h) xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx nebo služby x nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pomoci xxxxxx trestné činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, plnění z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxxx stejného xxxxx; xxx-xx však x xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx takových xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 36xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za zdaňovací xxxxxx, do xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x důchodu xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) dávka pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxx služba, xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx pěstounské péče x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx dávka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx péče x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx příspěvek xx péči xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx poskytovaného xxxxxxxxx, je-li tato xxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; jde-li xxxx x xxxx x jinou xxxxx xxx xxxxx blízkou, xx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx maximálně xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxx xxxxx xx XX. stupněm závislosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby,
j) xxxxxx xx formě náhrady xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx složek, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx poskytuje xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx školy,
2. xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fundace xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x osobu xxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx x jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx x osobu xxxxxxx tomuto poplatníkovi, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
4. nepeněžního xxxxxx xxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nejbližším xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxx nejbližším xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx se xxxxx xxxx nezřizuje,
l) příjem x
1. xxxxx vyplácené x xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x penzijního xxxxxxxxx x důchod x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x pojištění xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx smrti xxxx xxxxxx x x důchodového pojištění, x xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx penze x xxxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx penze xx xxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,
3. xxxx plnění x xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, odkupného xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x penzijního xxxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx pro případ xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z doplňkového xxxxxxxxxx spoření, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejich pobírání, x x xxxxxxxx xxxxxx příjmu x xxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx3x), xxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x činné xxxxxx3), xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x aktivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx3), xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prezidentu republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dobrovolnické xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) příjem x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx 5 xxx; xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, po kterou xxx poplatník xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §23x xxxx 23c, xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podílu se xxxxxxxxxxx při výměně xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na
1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx z obchodního xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 5 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx plyne příjem xx samostatné xxxxxxxx,
2. xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucího xxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v době xx 5 xxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uzavřena xx xx 5 xxxxxx od xxxxxx,
3. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořízeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxx x době xx 5 xxx xx ukončení činnosti, xx které plyne xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx o xxxxxxx bude uzavřena xx po 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxx x převodu xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx plněním xx xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxx xx 5 let xx plnění xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Národního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx grantu nebo xxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, grant x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx náhrady xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, v xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx; xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradě (odstupnému) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřeby v xxxx 1 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx (odstupného) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx došlo; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx převodu xxxx x povinností xxxxxxxxx x členstvím v xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zrušena xxxxxxx smlouva k xxxx, použije-li poplatník xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x prodeje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xxxx spoluvlastnického podílu, xxxxxx souvisejícího pozemku, xxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2 xxx a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bytové xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) příjem x xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxx x převodem xxxxxx xxxxxxx papíru xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx, x dále xxxxxx x podílu připadající xx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx podílového xxxxx, přesáhne-li xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxxx xxxxx a dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxx; doba 3 xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx poplatníka se xxxxxxxxxxx xxx sloučení xxxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 3 let xx ukončení xxxxxxxx, xx které plyne xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a na xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx x podílu připadajícího xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx zahrnut xx xxxxxxxxxx majetku, x xx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx; xxx xxxxxx akcie xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx postupuje i xxx výměně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23x xxxx §23x; osvobození xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x době xx 3 let xx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx činnosti, x když xxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xx po 3 xxxxxx xx nabytí xxxx xx 3 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti; obdobně xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx menšinovému xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx akcionáře xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx 3 let 5 xxx,
x) příjem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx provedeném xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx z xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x příjmy x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna vrátila xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx plynoucí xx xxxxx xxxx přijatého x souvislosti x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrannou xxxxxxx poskytovatele tohoto xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx,
xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx jednotce xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxx x údržby xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx družstev,
zb) příjmy xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx výtisku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxx rozmnoženiny, x počtu obvyklém, xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzniklou xx zákona nebo xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx,
xx) xxxxxxx xxxx xxx směně xxxxx x účtu xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx zahrnutý x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxx směně xxxxx x účtu xxxxxxxx x cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx zahraničním regulovaném xxxx, xx kterém xx xxxxxxx s xxxxxx měnami uskutečňují,
ze) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx zahrady, jejíž xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xx) xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxx v podobě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx domu x xxxxxxx
1. vlastníkem xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
2. xxxxxx, která xx stane xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
xx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxxxxxxxxx nárok x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se x
1. xxxxx, u níž xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přesáhla xxxx 3 xxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, která xx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx dobu 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, ze které xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx činnosti,
2. xxxxxx xx obchodní společnosti, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podílů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přesáhla dobu 5 xxx; osvobození xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, který xx xxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx ukončení činnosti, xx které plyne xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xx) náhrada pobytových xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyslanému x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xx) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx daňového xxxxxx,
xx) xxxxxx, xxxxxxxx, starobní xxxxxx, důchod, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolenému xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx zaopatření x xxxxxxx xxxxxx poskytované x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx manželce a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
xx) příjmy podle §4x.".
21. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx xxxx nabytím x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x době mezi xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich podílů,
b) xxxx, xx x xxxx xxxxxxx jednotky,
c) xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4g se xxxxxxx.
22. V §4 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob se xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxx, x které bylo xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx uvedena v xxxxxx evidenci. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx naposledy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.".
23. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx nadpisu xxx:
"§4x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů
Od xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx
1. xxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoba, xx xxx xx xxx nabývá, xx
1. xxxxxxxxx cizího státu xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx s xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti,
3. jinou xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady a xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x těmto xxxxxxx došlo xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) z nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxx převodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxxxx xxxxx k jednotkám xxxxxxxxx bytových xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) ze xxxxxx služebnosti bytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rodinnému xxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx družstevní xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx, sklepem xxxx xxxxxxx, x nezahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx nabyvatelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx družstva, xxxxx xx nájemcem xxxxxx rodinného domu xxxx jednotky ve xxxxxxxxxxx družstva a xxxxx se sám xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pořízení členským xxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx garáž, xxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx vzniklé xx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jednotkami, a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,
1. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
2. xx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx a
3. xxxxxxxx xx xxxx xxxx právní předchůdce xx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx nepeněžním xxxxxxx xx pořízení xxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, Norsku xxxx Islandu provozujícím xxxxxxxx xxx xxxx x toulavá xxxx xxxxxxxx zvířata xxxx xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx, je-li bezúplatný xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx použije xx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx,
x) xx humanitární xxxx charitativní účel xxxx z veřejné xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxx prokazatelně použitého xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kandidáta xx xxxxxx prezidenta republiky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx kola volby.".
24. X §5 odst. 1 se slova ", za xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok," xxxxxxx.
25. X §5 xxxx. 3 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.
26. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxx požitky (§6)" xxxxxxx.
27. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "sražené xxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §38x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx sražené x xxxxxx příjmů xxxxxxx xxxx".
28. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "a x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
29. X §5 xxxx. 6 xx xxxxx "x funkčních xxxxxxx" xxxxxxx.
30. X §5 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx".
31. X §5 xx xx konci odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx být snížen xxxxx do xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
32. X §5 xxxx. 7 xx xxxxx ", xxxx x zásobám xxxxxxxx x dědictví xx zůstaviteli, který xxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx §9, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx měsíců xx xxxx smrti" xxxxxxx.
33. X §5 xxxx. 9 xx slova "xxxxxxx xxxx darem xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx".
34. X §5 xxxx. 10 písmeno x) zní:
"a) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx
1. splněním,
2. xxxxxxxxxx,
3. splynutím xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
4. xxxxxxxxxx,
5. xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx xxxxx stejné xxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 88 xx xxxxxxx.
35. X §5 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx najaté věci" xxxxxxxxx slovy "úplaty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
36. X §5 xxxx. 10 písm. b) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhu".
37. X §5 xxxx. 10 xxxx. d) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
38. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 10 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx nižší hodnoty xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
39. X §5 odst. 11 xx slova "nájemného x finančního xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
40. V §5 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluh".
41. X xxxxxxx §6 xx xxxxx "x xxxxxxx požitky" xxxxxxx.
42. X §6 xxxx. 1 písmena x) xx c) znějí:
"a) xxxxxx v xxxxxx
1. xxxxxx xx současného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo členského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx požitku,
b) xxxxxx xx práci
1. xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
c) xxxxxx
1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,".
43. X §6 xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c) xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),".
44. X §6 odst. 1 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx závislé činnosti," x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
45. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
46. V §6 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový prostor, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx".
47. X §6 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
48. X §6 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx. a) x d) x xxxxx odstavce 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce" x xxxxx "5 000" xx xxxxxxxxx číslem "10&xxxx;000".
49. X §6 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "činnosti" xx vkládají xxxxx ", ze xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx,".
50. X §6 se na xxxxx odstavce 7 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) povinná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxx výkon xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx.".
51. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) zní:
"f) xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, plynoucí xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx činnosti xxxxxxxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, a to x výjimkou příjmů x
1. xxxxxx x xxxxxxx vykonávané xxxxxxxx xxxxxx, sportovce, artisty xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stálé provozovně,".
52. X §6 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx "nepeněžních xxxx poskytovaných" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx bezúplatného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
53. V §6 odst. 9 xxxx. h) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "náhrada".
54. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx za práci xxxx a studentů x praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,".
55. X §6 xxxx. 9 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "u penzijního xxxxx9x) xxxx" xxxxxxx.
56. X §6 odst. 10 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "občanských" xxxxxxxxx xxxxxx "spolcích".
57. X §6 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavce 13 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 až 16.
58. X §6 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxx funkční xxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
59. X §6 xxxx. 13 xx xxxxx "nebo xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
60. X §6 xxxx. 13 se slova "xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, ze které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti,".
61. X §6 xxxx. 13 xx číslo "13" xxxxxxxxx xxxxxx "12".
62. X §6 xxxx. 14 xx slova "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
63. V §6 odst. 14 xx xxxxx "13" xxxxxxxxx číslem "12".
64. X §6 odst. 15 xx xxxxx "x xxxx funkční xxxxxxx" xxxxxxx.
65. X xxxxxxx §7 se xxxxx "x xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx výdělečné" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
66. X §7 odstavce 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §6, xx
x) příjem xx xxxxxxxxxx výroby, lesního x xxxxxxx hospodářství,
b) xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x),
x) xxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Příjmem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §6, xx dále
a) xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, autorských xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku,
c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 x 9 se xxxxxxx.
67. X §7 xxxx. 3 xx věta xxxxxxxx zrušuje.
68. X §7 odstavce 4 xx 6 xxxxx:
"(4) X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx základu daně (xxxxxxx xxxxxxx daně) xxxxxxx část xxxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx. Tento poměr xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxx (dílčího xxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx komplementář xxxxxx xx zisku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx autorů xxxxxxx v odstavci 2 písm. x) xxxxxxxx xx zdrojů xx xxxxx České xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx těchto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci 10&xxxx;000 Xx. Na xxxxxx xxxxxxxxxx je plátce xxxx xxxxxxx do 10 xxx od xxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxx x vyplacených xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx za xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vyplacen xxxxxx xxxxx věty první.".
69. X §7 xxxx. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "11 xxxx" zrušují.
70. X §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a odstavce 1 xxxx. b) x xxxxxx xx xxxxxxxx řemeslných" nahrazují xxxxx "xx zemědělské xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x příjmů z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řemeslného".
71. X §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
72. V §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c)" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x vodního hospodářství x xxx x xxxxxxxxxxxxxx podnikání" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
73. X §7 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx majetku xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx".
74. X §7 xxxx. 8 xx xxxxx "z xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx", xxxxx "podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou" xx xxxxxxx a xx slovo "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", ze xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
75. X §7 odst. 9 xx xxxxx "nemovitost xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
76. X §7 xxxx. 9 xx slova "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx".
77. X §7 xxxx. 9 xx xxxxx "podnikání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (odstavce 1 x 2)" xxxxxxxxx slovy "činnost, xx xxxxx plyne xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
78. X §7 xxxx. 9 se xxxxx "nemovitostí xxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo movité" xxxxxxx.
79. X §7 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou samostatnou xxxxxxxxxx činnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, ze xxxxx plyne xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx," x slova "podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
80. V §7 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti,".
81. V §7 xxxx. 11 xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhy".
82. X §7 xxxx. 12 xx xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx.
83. V §7 xxxx. 13 se xxxxx "x účastníků xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
84. X §7a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxxx k podnikání" xx nahrazují xxxxx "xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx".
85. V §7a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
86. V §7x odst. 5 xx slova "xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy ", která byla xxxxxxxx".
87. V §7x xxxx. 5 xx xxxxx "6 000" xxxxxxxxx xxxxxx "15 000".
88. X §7x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x příjmů. Xxxx xxxxxxxx obsahuje údaje x
x) příjmech a xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx.".
89. X §7x xxxx. 3 xx slovo "závazků" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
90. X §7b odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
91. V §7x xxxx. 3 se xxxxx "děděním xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
92. V §7x xxxx. 3 se xxxxx "Závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".
93. X §7x xxxx. 3 xx za slova "(§26)" vkládají slova ", bez xxxxxx xx xxx zřízené".
94. X §7x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx s následnou xxxxx xxxxxx věci" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
95. X §7b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, pohledávek" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dluhů" xx xxxxxxx x xxxxx ", xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxx," se xxxxxxx.
96. X §7x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
97. X §7x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
98. V §7x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.28x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.".
99. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxxxxxxx)" zrušuje.
100. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx sníženého x xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx," xxxxxxx.
101. X §8 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx úroků x jiných xxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti xxxx xx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,9x)" nahrazují slovy "xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx toho, xxx xxxx vede, xxxxx x xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xx zrušuje.
102. X §8 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vkladu x x xxxxxx xxxx xx roveň postaveného,".
103. X §8 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
104. X §8 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx účtech xxxxxxxxxxx x písmeni c)".
105. X §8 xxxx. 1 písm. g) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností. Xxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx c), které xxxxx xxxxxxxx banky xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx účty apod.), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
106. V §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.".
107. V §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx příjem z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx jmenovité hodnoty xxxx zpětného xxxxxx.".
108. X §8 odst. 3 se za xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)" x xxxxx "2 xxxx. x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "2".
109. X §8 xxxx. 4 se slova "2 xxxx. a)" xxxxxxxxx číslem "2".
110. X §8 odst. 5 se věta xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
111. X §8 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx fondu xxxx" xxxxxxx.
112. X xxxxxxx §9 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "nájmu".
113. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
114. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx slova "pronájmu xxxxxxxxxxx (xxxxxx částí) xxxx xxxx (xxxxxx xxxxx)" nahrazují slovy "xxxxx nemovitých věcí xxxx bytů".
115. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
116. X §9 xxxx. 2 xx slova "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ze společného xxxxx xxxxxxx".
117. X §9 xxxx. 3 xx slovo "pronájmu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
118. X §9 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxx xxxx".
119. V §9 odst. 5 xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
120. V §9 xxxx. 6 se xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
121. X §9 odst. 6 xx xxxxx "závazcích" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
122. X §9 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu70) xx příjmem xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx".
123. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhů".
124. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "nájemce" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
125. X §9 xxxx. 7 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
126. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "podniku" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx závodu".
127. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "nájemce" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
128. X §10 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx" x xxxxx ", xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)" se xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
129. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x převodu xxxx a xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcionářům xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,".
Poznámka xxx xxxxx x. 13x xx zrušuje.
130. X §10 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxxxxxxx družstvu13) x xxxxxxxx uvedenou x §4" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx podílu".
131. X §10 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4" xxxxxxx.
132. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"f) xxxxx
1. xxxxx obchodní korporace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxx splynutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
133. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx člena v xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx další xxxxx xx majetku transformovaného xxxxxxxx,".
134. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 3 xxxx. b) a x §4" zrušují.
135. X §10 xxxx. 1 xxxx. xx) xx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4" zrušují.
136. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx k) xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 73 xx xxxxxxx.
137. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) bezúplatný xxxxxx.".
138. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "xx lhůtě" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx".
139. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx
1. xx xxxxxxxxxx x linii xxxxx a x xxxxx vedlejší, xxxxx xxx o sourozence, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx neteř, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, dítěte xxxxxxx, xxxxxx manžela xxxx xxxxxxx rodičů,
2. xx osoby, xx xxxxxx poplatník xxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx roku před xxxxxxxx bezúplatného xxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx pečoval x domácnost nebo xxx xx xxxx xxxxx odkázán xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenou x xxxx 1 nebo 2,
4. xxxxxx příležitostně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15 000 Kč.".
140. X §10 xxxx. 4 se xx xxxxx "výroby," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
141. X §10 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nemovité xxxx".
142. X §10 xxxx. 5 se xxxxx "(xxxxx)" xxxxxxx.
143. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabytou xxxxxxxxxx".
144. V §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "určená".
145. V §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
146. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "činnosti, xx xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
147. X §10 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
148. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx" zrušují.
149. X §10 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxx".
150. X §10 odst. 5 xx slova "s xxxxxxxx xxxxxxxx x §4" xxxxxxx.
151. X §10 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxx x jedenáctá xxxxxxxxx xxxxxx "X xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx výdajem xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx zaplacená xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výdajem daň x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.".
152. X §10 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daru je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.".
153. V §10 xxxx. 6 xx xx slova "Xxxxxxx není" xxxxxxxx xxxxx "hodnota vkladu xxxxxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxx prací xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxx".
154. X §10 xxxx. 6 xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
155. X §10 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,20) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členství x xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx zániku xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zániku xxxx xxxxxx v xx".
156. X §10 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluh".
157. X §10 xxxx. 8 xx slova "společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
158. X §10 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx dluhu".
159. V §10 xxxx. 8 xx xxxxx "podnikáním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
160. §11 xx xxxxxxx.
161. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§12
Xxxxxxxx příjmy x xxxxxx
(1) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx společnosti, z xxxxxxx rodinného závodu xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mezi spoluvlastníky xxxxx spoluvlastnických podílů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx zdaňovacího období, xx xxxxxx společenství xxxxx xxxxxxx.".
162. V §13 xx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§7 odst. 1 xxxx. a) až x) x xxxx. 2]" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx společníků xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zisku", xxxxx "x domácnosti" xx xxxxxxxxx slovy "xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "samostatné".
163. X §13 se xxxxx "xxxxx §35x x 35x" zrušují.
164. X §15 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "bezúplatného plnění xxxxxxxxxxxx".
165. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomůcky uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx115)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
166. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx x xxxxxxx xxxx opuštěná xxxxxxx nebo xxx xxxx o jedince xxxxxxxxxx druhů živočichů".
167. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
168. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.
169. X §15 odst. 1 xx slovo "xxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
170. X §15 xxxx. 1 xx slovo "dary" xxxxxxxxx xxxxx "bezúplatné xxxxxx".
171. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "jiného členského xxxxx Evropské unie," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx".
172. V §15 xxxx. 1 xx slovo "daru" xxxxxxxxx slovy "bezúplatného xxxxxx".
173. V §15 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Bezúplatné xxxxxx" x slova "posuzují xxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "posuzuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
174. X §15 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx109) xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx109) xxxxx xxxxxxxxxx bankou" xxxxxxxxx xxxxxx "bankou" x xxxxx "nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
175. X §15 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu60)" xxxxxxxxx xxxxx "jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx,".
176. X §15 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "činnosti, xx které xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
177. X §15 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
178. V §15 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "bytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx,".
179. X §15 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) koupě
1. xxxxxxxx xxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domu nebo xxxxxxxxx xxxx,
4. xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx,".
180. V §15 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx vkladu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx členem".
181. X §15 xxxx. 3 xxxx. e) se xxxxx "xxxx bytu xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", bytu x xxxxx nebo x xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
182. X §15 xxxx. 3 písm. x) se slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
183. X §15 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx".
184. X §15 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
185. X §15 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "půjčky" xxxxxxxxx xxxxxx "zápůjčky".
186. X §15 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxx bytové potřeby".
187. X §15 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
188. X §15 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "pronájmu" nahrazuje xxxxxx "nájmu".
189. V §15 xxxx. 4 xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx x xxxxxxx, jednotku, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx".
190. X §15 xxxx. 4 xx xx xxxxx "téže" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
191. V §15 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
192. X §15 xxxx. 9 xx xx xxxxx "období," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xx xxxxx x poplatníka, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxx xx zdrojů x zahraničí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
193. Xx §16x xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§16x
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xx kalendářní xxx.".
194. X §17 odstavce 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je
a) právnická xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx společnosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,
x) svěřenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,
g) xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx právního xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx daňovými rezidenty Xxxxx republiky, nebo xxxxxxxx nerezidenty.".
195. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxx" nahrazuje slovy "xxxx daňovými rezidenty Xxxxx xxxxxxxxx, pokud" x slova "(xxxx xxx "xxxxx"), mají" xx xxxxxxxxx slovy "(xxxx jen "xxxxx"). Xxxxxx rezidenti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx".
196. X §17 xxxx. 3 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pokud xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, má xx xx to, xx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
197. V §17 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud" x slovo ", xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx mají".
198. §17x xxxxxx nadpisu xxx:
"§17x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Veřejně xxxxxxxxxx poplatníkem xx xxxxxxxxx, který x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxxxxx, stanovami, zákonem xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx činnost, která xxxx podnikáním.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxx, Český xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem ochrany x hájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x nichž nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx osvobozeny xx xxxx, x xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx pojišťovna,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a
f) xxxxxx,
1. která xxx xxxxx zakladatelského xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k podpoře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
199. Xxxxxx §18 xxx: "Xxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxx".
200. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "(výnosy)" x slova "(dále xxx "xxxxxx")" xxxxxxx.
201. X §18 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "zvláštního xxxxxx1) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxx práva s xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převodu majetku xxxxx xx jiné xxxxx".
202. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx h), xxxxx xxxxx:
"x) příjmy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx zvýšení majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. vypůjčitele xxx výpůjčce,
3. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny plynoucí xx xxxxx
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného,
4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx třetí osoby xxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxxx za výkony xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx pojištěncům, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, za které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x vyhlášenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
1. xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pozemku,
3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a nebytových xxxxxxx.".
203. V §18 xx xxxxxxxx 3 xx 14 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17, 17x, 17x, 17x, 17x*, 17x, 17x, 17x, 17xx, 17x, 17j, 17x, 17l, 17x, 17x a 17o xxxxxxx.
204. Za §18 xx xxxxxxxx xxxx §18x a 18x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§18x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) U xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx z nepodnikatelské xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x souvislosti x prováděním xxxx xxxxxxxx jsou xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx obdobná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podpora xx Xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx kraji,
e) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx státního xxxxxxxx xx
1. xxxxxx xxxx xxxxxxx státního majetku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx majetku,
f) xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi x náboženskými xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státního majetku.
(3) X veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxx zdaňovací období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx druhu činnosti xx xxxxxxxxx jak xx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx nebo xxxxx xxx související výdaje (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx, tak xx ceny, xxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdaje.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx příjmů, xxxxx předmětem xxxx xxxxxx, xxxx předmětem xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx i pro xxxxxx výdajů (xxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx obcí u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání.
(5) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx všechny xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatníka, který xx
x) veřejnou xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx výzkumnou xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx.
§18x
Xxxxxxxx ustanovení x předmětu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; to xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx základu daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx.".
205. X §19 odst. 1 písm. a) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, xxxxx".
206. V §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx z nájemného xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebytového prostoru x x úhrady xx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynoucí na xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxx to platí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxx společníka x xxx spolek a xxxx xxxxx,".
207. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) se xxx 1 zrušuje.
Dosavadní xxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxx 1 x 2.
208. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx f) xxxxxxxx xxxxx "příjem Xxxxx xxxxxxx xxxxx x".
209. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
210. X §19 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx Garančního xxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx,".
211. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx o) xxx:
"x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".
212. X §19 odst. 1 písmeno x) xxx:
"x) výnos nadace, xxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx poplatníkem, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx z xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx slouží xxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nadace xxxxxxx, x xxxxx xx nejedná x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx použit x xxxxxxx xx xxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x x 57 xx xxxxxxx.
213. V §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
214. X §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxx 2 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx České republiky".
215. X §19 xxxx. 1 písm. xx) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx podílů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
216. X §19 xxxx. 1 písm. xx) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxx České xxxxxxxxx".
217. X §19 odst. 1 písmeno zj) xxx:
"xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní korporaci, xxxxx je daňovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
2. stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, která xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".
218. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) xxx:
"xx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx závazkový xxxxxx vztah, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
1. xxxx,
2. xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx,
4. xxxxxxx list, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jim xx xxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx směnečný xxxxxxx xxxxxxx prostředky.".
219. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) zní:
"zo) xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx x tomtéž xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx.".
220. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxx.
221. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "unie" xxxxxxxx xxxxx "než Xxxxx xxxxxxxxx".
222. X §19 xxxx. 3 písm. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "unie" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
223. V §19 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
224. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx " . Xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "; za obchodní xxxxxxxxx" a xx xxxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx korporace".
225. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx družstvo" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxxx "jiné" xx slovo "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
226. X §19 xxxx. 3 písm. x) se za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
227. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slova "nebo xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
228. V §19 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "unie" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx republiky".
229. X §19 xxxx. 5 xxxx 1 se xxxxx "úvěrů x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
230. X §19 xxxx. 5 xxxx 2 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
231. V §19 xxxx. 5 xxxx 3 xx xxxxx "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
232. V §19 xxxx. 5 xxxx 4 se xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
233. X §19 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxx".
234. V §19 xxxx. 6 se xxxxx "úvěrů a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
235. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
236. X §19 xxxx. 8 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
237. X §19 odst. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
238. X §19 odst. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
239. V §19 xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplácených" xxxxxxxxx xxxxx "podílu xx xxxxx vypláceného".
240. V §19 xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx", slova "xx xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
241. X §19 xxxx. 9 bodě 3 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podílu".
242. X §19 xxxx. 9 bodě 3 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxx xxxxxxxxx".
243. X §19 xxxx. 9 bodě 4 xx xxxxx "dividend x xxxxxx podílů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
244. X §19 odst. 9 bodě 4 xx slova "xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx korporaci", xxxxx "x xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "předchůdce. Xx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx korporaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
245. X §19 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx".
246. X §19 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx x jiných xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podílu".
247. X §19 xxxx. 9 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx části xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
248. V §19 odst. 10 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
249. X §19 xxxx. 10 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "xxx Xxxxx republiky".
250. Xx §19x xx xxxxxx xxxx §19b, který xxxxxx xxxxxxx zní:
"§19b
Osvobození xxxxxxxxxxxx příjmů
(1) Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx bezúplatný
a) xxxxxx x xxxxxx dědictví xxxx xxxxxx,
x) příjem, xxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pozemkových xxxxxxxx, x xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx,
2. zřízení xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) obmyšleného x xxxxxxx, xxxxx
1. xxx xx svěřenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořízením xxx případ xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx §20 xxxx. 8 xxxx xxxx xxxxxxxxxx dovybavení; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, Islandu xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x způsob využití xxxxxxxx bezúplatného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,
x) plynoucí xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x veřejné xxxxxx,
x) xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxxxx x uplatnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zpětně xxxxx.".
251. V §20 xxxxxxxx 5 až 7 xxxxx:
"(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.
(6) U poplatníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxx základu daně xxxxxxx xxxx základu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx komanditní xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x poplatníka xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zájmů xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zjištěný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx §34 xxxx snížit xx x 30 %, xxxxxxxxx však o 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, použije-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx nákladů (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx příjmy nejsou xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxx xxxxxx v následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nákladů (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx 30 % xxxxxxx xxxx méně xxx 300&xxxx;000 Kč, xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 300&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxx vysoká xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ústav, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoké xxxxx, x veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx základ xxxx zjištěný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx §34 dále xxxxxx xx x 30 %, xxxxxxxxx xxxx x 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úsporou xx xxxx x xxxxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx vzdělávání, xxxxxxx, výzkumné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti x x xxxxxxx, xx 30% snížení xxxx xxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, mohou xxxxxxx částku xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxx.".
252. X §20 xxxx. 8 xx slova "xxxx poskytnutých" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx".
253. X §20 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx115)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx pomůcky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením".
254. X §20 xxxx. 8 xx xxxxx "daru" xxxxxxxxx slovy "bezúplatného xxxxxx", xxxxx "darů" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "darovaného" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx nehmotného".
255. X §20 xxxx. 8 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného" xxxxxxx.
256. X §20 xx xx konci xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bezúplatného xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
257. X §20 odst. 9 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "bezúplatného xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
258. X §20 xxxx. 10 xx xxxxx "darů xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx bezúplatného xxxxxx".
259. X §20 xxxx. 12 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxx," se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx České xxxxxxxxx, x dále xx xxxxx" x slovo "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx plnění".
260. X §20x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx," zrušuje.
261. V §20x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx družstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "korporaci".
262. X §20x odst. 1 xx slova "xxxxxxxx xxxxx a" xxxxxxx.
263. Xx §20x xx xxxxxx xxxx §20c, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§20x
Xxxxxxxx xxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx
x) mu patří, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx právnickou xxxxx,
x) x němu xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou.".
264. X §21 xxxx. 3 xx slova "penzijního xxxxx," xxxxxxx.
265. Za §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§21x
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx obdobím daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx
x) xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jmění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx přeměna xxxx převod xxxxx xxxxx účinnými, nebo
d) xxxxxx období, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx 12 měsíců.".
266. Xx xxxxxx části xxxxx xx xxxxxxxx xxxx §21x xx 21x, xxxxx včetně xxxxxxx znějí:
"§21b
Obecná společná xxxxxxxxxx o xxxxxx
(1) Xx xxx, a xx za věc xxxxxxx x xxxxxxx, xx pro účely xxxx x příjmů xxxxxxxx také
a) xxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx obchoduje.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx i xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxx xxxxxx upravující xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx s xx xxxxxxxx podílem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx i xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxx obdobně xxxxxxx x xx xxxxxxxx.
§21x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
(1) Xxx xxxxx daní x xxxxxx platí, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx x dárce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se pro xxxxx daní z xxxxxx x koupi xxxx xxxxx, x xx i xxxxxxxx x xxxx, oč xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx strany.
(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx.
§21x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx leasingu
(1) Xxxxxxxxx leasingem xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x užití xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
x) ujednáno, xx po uplynutí xxxxxxxx doby převede xxxxxxxx užívané xxxx xxxxxxxxxx právo x xx xx xxxxx xxxx xxxx bezúplatně xx uživatele věci,
b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
(2) Xx xxxxxxxx leasing se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nájem, xxxxx
x) xx finanční xxxxxxx předčasně xxxxxxx,
x) xx uplynutí sjednané xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xx základě xxxxxxx, považuje xx xxxx smlouva xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x nájmu.
§21e
Obecná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxx se xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx banka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx stát xx xxx účely daní x příjmů považuje xxxx samostatná xxxxxxxxxx, xxxxx není státem.
(3) Xxxxxxxx (manželkou) xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx na xxx xxxxxxx.".
267. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx věcí".
268. X §22 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx (jejich xxxxx) včetně bytů (xxxxxx xxxxx)" nahrazují xxxxx "nemovitých xxxx xxxx bytů".
269. X §22 odst. 1 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "korporací".
270. X §22 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "zm)" xxxxxxxxx xxxxxx "xx)".
271. V §22 xxxx. 1 xxxx. g) bodě 3 se slovo "xxxx," nahrazuje slovy "xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
272. X §22 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx fondu".
273. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx a půjček" xxxxxxxxx xxxxx "úvěrových xxxxxxxxxx nástrojů".
274. V §22 xxxx. 1 xxxx. g) bodě 7 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx trhu71)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x),".
275. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx 13 x 14, které znějí:
"13. xxxxxx xx svěřenského xxxxx,
14. xxxxxxxxxx příjmy,".
276. X §22 xxxx. 1 písm. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
277. V §22 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
278. X §22 xxxx. 3 xx xxxx první xxxxxxxxx větou "Xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníka xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x účasti x xxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x úvěrového finančního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx dosahovaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xx xxxxxxx.
279. X §23 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x tím, xx x poplatníka, xxxxx xx xxxxxx jednotkou, xxxx xxxxxx příjmy xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
280. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "jako xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdaj".
281. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 3 se xx slovo "jejich" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
282. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x závazku podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
283. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx94)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx členovi".
284. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
285. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 9 xxx:
"9. částku, x xxxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 7, x xx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úspory xx xxxx, x xx v tom xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xx které xx podává daňové xxxxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx dani xxxx x ukončení xxxxxxxx,".
286. X §23 xxxx. 3 písm. x) bodě 10 xx slova "xxxxxxx x" xxxxxxx.
287. X §23 odst. 3 xxxx. x) xxxx 10 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx družstev" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
288. X §23 odst. 3 písm. a) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
289. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
290. X §23 odst. 3 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxx.
291. X §23 odst. 3 písm. a) xxx 11 zní:
"11. xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx, x to xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplácených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vypořádací xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, sníží se xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl x xxxxxxx tohoto xxxxx,".
292. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "výši", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "dluhu" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
293. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
294. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx "půjček" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
295. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 12 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
296. X §23 xxxx. 3 xxxx. a) bodě 12 xx slova "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s následnou xxxxx najatého" xxxxxxxxx xxxxx "úplaty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
297. V §23 odst. 3 xxxx. a) xxxx 14 xx xxxxx "xxxxxx závazku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx dluhu" x slovo "jeho" xx xxxxxxx.
298. V §23 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 14 xx slova "xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx závazek xxxxxxxxx závazkem xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dohodou, xxxxxx se dosavadní xxxx xxxxxxxxx dluhem xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
299. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 14 xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx".
300. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx písmene x) doplňují body 16 x 17, xxxxx xxxxx:
"16. hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx příjem, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, xxxx o xxxxxx xx xxxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxx,
17. částku xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nižší xxxxxxx vzniklou na xxxxxxx dohody, kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhem xxxxx,".
301. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 18, xxxxx xxx:
"18. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích xxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx k porušení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x porušení xxxxx,".
302. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx v obchodní xxxxxxxxxxx".
303. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
304. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 5 xx slova "xxxxxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
305. V §23 odst. 3 xxxx. c) bodě 5 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
306. V §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx část xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "dluh" x xxxxx "závazku xxxx xxxx xxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxx".
307. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"7. xxxxxxx odvolaného xxxx, x xx u xxxxxxxx majetku xxxxxxx x zůstatkovou xxxx, x xxxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxxxxxx x účetnictví, xxxxx x ní není xxxxxxxx x nákladech (xxxxxxxx); xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu poplatníka, x kterou xxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 16 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x nebylo x xxx účtováno x xxxxxxxxx.".
308. X §23 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx družstva x titulu účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu" nahrazují xxxxx "xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx z xxxxxx x xx".
309. V §23 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo x družstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
310. X §23 odst. 4 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx společníkovi xxxx družstvem členovi xxxxxxxx,94)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx členovi,".
311. X §23 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxx-xx xx ceny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, které xx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, x není-li tento xxxxxx xxxxxxxxxx doložitelný, xxxxxx xx základ xxxx poplatníka x xxxxxxxx rozdíl; xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodních xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxx určená xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy sjednaná xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nula xxxx xxxxx, xxx by xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx korporace, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx fyzických osob.".
312. X §23 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončení xxxxx".
313. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
314. V §23 xxxx. 8 xxxx. x) bodě 1 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
315. X §23 xxxx. 8 písm. x) xxxx 1 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
316. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) bodě 2 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
317. V §23 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "nájemné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou koupí xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
318. X §23 odst. 8 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxx slova ", xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx,".
319. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
320. X §23 odst. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, xx xxxxx plynou xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
321. V §23 xxxx. 8 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
322. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx příjmy xx samostatné xxxxxxxx,".
323. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují slova "xxxx zahájení xxxxxx xxxxxxx o příjmech x výdajích".
324. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx vkládá věta "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti.".
325. X §23 xxxx. 9 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxx".
326. X §23 odst. 9 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
327. V §23 odst. 9 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "povinnosti".
328. X §23 xxxx. 13 xx xxxxx "X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vložení xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x ni xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx korporace a xxx postoupení pohledávky, x které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx snížen xxxxxx xxxx,".
329. X §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx pohledávku xxxxxxxx x titulu xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx, nebo xx xx xxxx xxxxxxxxx.".
330. X §23 odst. 14 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
331. X §23 odst. 15 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,70)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
332. X §23 xxxx. 15 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
333. X §23 xxxx. 15 se xxxxx "podniku xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxx xxxx část xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx závod".
334. X §23 xxxx. 15 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pachtýř xx xxxxxxx písemné smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxxx pokračovat x zahrnování tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobně xx dobu xxxxxx xxxxxx.".
335. V §23 xxxx. 15 xx xxxxx "společnosti nebo xxxxxxxx70)" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx", xxxxx "společnost xxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "korporace" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "korporace".
336. X §23 odst. 16 xx slova "xxxxxxx nebo jeho xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx závodu".
337. X §23 odst. 16 xx xxxxx "závazků" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
338. X §23 xxxx. 17 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
339. X §23 xxxx. 17 se xxxxx "podniku xxxx xxxx samostatné xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
340. V §23 xxxx. 17 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
341. V §23 xxxx. 17 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
342. X §23 xxxx. 17 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
343. X xxxxxxx xxx §23x xx xxxxx "podniku" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
344. X xxxxxxx §23x xx xxxxx "xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
345. V §23x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx společnost (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
346. X §23x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx společnost".
347. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "podnik xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a funkční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "podnik xxxx xxxx samostatná xxxx")" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "podnik xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
348. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxxx".
349. X §23x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
350. X §23x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx části" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
351. X §23x xxxx. 2 se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
352. X §23a xxxx. 3 se xxxxx "společnosti" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
353. X §23a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
354. X §23a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
355. X §23x xxxx. 4 xx xxxxx "společnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnost", xxxxx "společností" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
356. X §23a xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
357. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "podnikem xxxx x xxxx samostatnou xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx závodem".
358. X §23x xxxx. 5 xxxx. a) se xxxxx "společností" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
359. X §23x odst. 5 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
360. V §23a xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "zahraniční".
361. X §23x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "podnikem" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx".
362. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
363. X §23x odst. 5 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx".
364. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx společností".
365. V §23x odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "podniku nebo x jeho xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
366. X §23x xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhy".
367. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
368. X §23x xxxx. 5 písm. x) se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
369. V §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "převedenému xxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
370. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "společností" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
371. X §23x xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx samostatné části" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
372. V §23x odst. 5 xxxx. c) xx xx slovo "pouze" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx xxxx".
373. X §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx společnost".
374. X §23x odst. 6 písm. b) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společností".
375. X §23a xxxx. 6 xxxx. x) xx za slovo "xxxx" vkládají slova "xxx České xxxxxxxxx".
376. X §23x xxxx. 6 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xx slovo "unie" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx České xxxxxxxxx".
377. X §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
378. V §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
379. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "společnost" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
380. X §23b xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
381. V §23x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
382. X §23b xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
383. X §23x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
384. X §23x xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx republiky".
385. X §23x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx".
386. V §23x xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
387. X xxxxxxx §23x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx společností".
388. X §23x odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx společností".
389. X §23x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhy".
390. V §23x odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "obchodních xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
391. X §23x odst. 1 písm. b) xx slovo "závazky" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
392. X §23x xxxx. 1 xxxx. b) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", slovo "společnost" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnost" x xxxxx "společnosti" xx xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxxx".
393. X §23c xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
394. X §23x xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx".
395. X §23x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní společnosti".
396. X §23c odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
397. X §23x xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx společností" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodních xxxxxxxxxxxxx".
398. V §23c xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx nezaniká (xxxx xxx "rozdělovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), přechází xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozdělované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx doplatkem xx xxxxxxxxx.".
399. X §23c xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
400. X §23x odst. 4 xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
401. V §23x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
402. X §23x odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodních xxxxxxxxxxx".
403. V §23c xxxx. 5 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přecenění xxxxxxx x dluhů xxx xxxxx fúze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní společnosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx použije, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx jediným xxxxxxxxxxx, xxxx nástupnická xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx daňovými rezidenty Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
404. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
405. X §23x xxxx. 6 xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
406. X §23x xxxx. 7 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx společností" se xxxxxxxxx xxxxx "rozdělovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx společností" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxxx".
407. X §23x xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "společnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
408. X §23c xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx", xxxxx "fúze xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx obchodních xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
409. X §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx za slova "xxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
410. X §23x xxxx. 8 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
411. X §23x odst. 8 xxxx. b) se xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
412. X §23x xxxx. 8 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "společnost" se xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
413. X §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx".
414. V §23x xxxx. 9 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
415. V §23x odst. 9 xxxx. b) xx xxxxx "společnost" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx společnost" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společností".
416. X §23x xxxx. 9 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
417. X §23x xxxx. 9 xxxxxxx c) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nástupnická xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxx xx jediným xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx je obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx než České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní společnost, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nástupnickou xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, nástupnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozdělení xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.".
418. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodního xxxxxx".
419. X §23x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
420. X §23x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
421. X §23x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxxx".
422. X §23d xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx některý x dotčených xxxxxxxxxx xxxx.".
423. V §23x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
424. V §23x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx".
425. X §23x odst. 4 xx xxxxx "podniku xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
426. V §23x odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
427. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "všeobecné" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
428. X §24 odst. 2 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx, x xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxx".
429. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 xxx:
"1. nájemného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §25 odst. 1 xxxx. xx); x xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx xxxxx xxxx pachtovného, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
430. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu".
431. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xx xxxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxx úplata".
432. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "nájemné u xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
433. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Nájemným" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaplaceno" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x finančního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx".
434. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "leasingu".
435. V §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx xxxxx "daň z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,26xx) x daň x xxxxxxxxxxx, jen pokud xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "daň z xxxxxxxxxx věcí x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx ručitelem".
Poznámka xxx čarou č. 26xx se xxxxxxx.
436. X §24 odst. 2 xxxx. xx) xx xx xxxxx "x příjmů" xxxxxxxx xxxxx "x daň xxxxxxxx".
437. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx, uvedené x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem ze xxxxxxxxxx činnosti".
438. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx věci x xxxxxxx (jeho xxxx)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx a úplatu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
439. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx23x)" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výprose".
440. X §24 odst. 2 xxxx. x) xx xx konci xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx 3 xx xxxxxxx.
441. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "lhůtě" xx nahrazuje slovem "xxxx".
442. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) do xxxx příjmů z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxx xxxx hmotného xxxxxxx vyloučeného x xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tento xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx k činnostem, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx x příjmů,
3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nehmotného xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxx nejsou výdajem (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx x),
4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx investice při xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxx hmotného majetku,
5. xxxxxxxxxx xxxx pozemku x poplatníka fyzické xxxxx,".
443. V §24 xxxx. 2 se xx xxxxxxx t) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx) x xx), xxxxx znějí:
"ta) u xxxxxxxx korporace cena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, který xxxxx xxxxxxx zahrnut x xxxxxxxxx majetku x vklad xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx pozemku; xxxxx cenou xxxxxxx xx rozumí
1. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
2. xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nabyl xxxxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpisovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx výdajů (nákladů) xxxxxxxxxxxx na toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
444. X §24 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "podnikatelskou x xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx činnosti,".
445. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
446. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1 se slova "xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx korporace".
447. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".
448. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xx darováním" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".
449. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx družstva" xxxxxxxxx xxxxx "člena xxxxxxxx xxxxxxxxx".
450. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
451. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "podniku xxxx xxxxx podniku, tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku,70)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
452. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "závazků" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
453. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
454. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
455. X §24 xxxx. 2 xxxx. y) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x u xxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Kč, xxxxxxx které xxxxxx xxxxxxxx rozhodčí řízení, xxxxxx řízení nebo xxxxxxx řízení".
456. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx xx) xxx:
"xx) xxxxxxx xx uvolnění xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, poskytnutá jejím xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vlastníkem xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxx xxxxxxxx,".
457. X §24 xxxx. 2 xxxx. zi) xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx".
458. V §24 xxxx. 2 písm. xx) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxx finančního leasingu".
459. X §24 odst. 2 xxxx. zp) xx slova "Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxx.
460. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) se xxxxx "x xxxxxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
461. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 5, 12 xx 14" xxxxxxxxx xxxxx "veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výzkumnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx".
462. X §24 odst. 2 xxxx. xx) xx xxxxx "2&xxxx;000 Xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy xx xxxx 5&xxxx;000" xxxxxxxxx slovy "5&xxxx;000 Xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 10&xxxx;000".
463. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) bodě 1 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
464. V §24 xxxx. 2 xxxx. zv) xxxx 2 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx sjednává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruk" xxxxxxx.
465. X §24 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 3," xxxxxxxxx slovy "činnosti, x x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
466. X §24 odst. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
467. X §24 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "finančního leasingu", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
468. X §24 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "doby xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx najatého xxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "finančního xxxxxxxx xxxx kupní cena", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxx vlastnického xxxxx".
469. X §24 xxxx. 4 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
470. X §24 xxxx. 4 závěrečné části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx najatá" xxxxxxxxx xxxxx "převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx x následnou xxxxx najatého" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "finančního xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
471. X §24 xxxx. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Prodává-li xx xxxxxxx, který byl xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx (nákladů) pouze xx podmínky, že xxxxx xxxx".
472. X §24 xxxx. 5 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
473. V §24 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
474. X §24 xxxx. 5 xxxx. c) xx xxxxx "zjištěná" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
475. X §24 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
476. X §24 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Je-li předčasně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 15, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx leasingu xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx nižší než xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je výdajem (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 4, připadající xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
477. V §24 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "podílu xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se" xxxxxxxxx xxxxx "xx x xxxxxxx podílů x xxxxxxxx korporaci".
478. X §24 odst. 7 xxxx. a) xx xxxxx "společníka xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx obchodní xxxxxxxxx".
479. X §24 xxxx. 7 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
480. X §24 xxxx. 7 xxxx. b) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "určenou".
481. V §24 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "xxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "bezúplatně".
482. X §24 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
483. X §24 xxxx. 7 xxxx. x) bodě 1 xx slova "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "bezúplatně".
484. X §24 xxxx. 7 xxxx. x) bodě 1 xx slova "xxxxxxxxxx pro účely xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;26x) přitom u xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx věcí".
485. X §24 xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxxx "stanovená" xxxxxxxxx xxxxxx "určená".
486. X §24 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "zděděním xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
487. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
488. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "společníka xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
489. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
490. V §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx družstvem xxxxxxx xxxxxxxx94)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členu".
491. X §24 odst. 7 xxxxxxxxx části ustanovení xx xxxxx "společníkovi xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx".
492. X §24 xxxx. 8 xx xxxxx "podniku xxxx xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku98)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 98 se xxxxxxx.
493. V §24 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace x" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
494. V §24 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
495. V §24 xxxx. 11 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx".
496. X §24 xxxx. 11 se slova "xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
497. V §24 xxxx. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
498. X §24 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx nájemného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplaceného xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelem".
499. V §24 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx".
500. X §24 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
501. X §24 odst. 13 xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
502. X §24 xxxx. 15 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx koupí najatého" xxxxxxxxx slovy "Úplata x xxxxxxxxxx leasingu".
503. X §24 xxxx. 15 písm. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx "(xxxxxxxxxxxxxx)" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
504. X §24 odst. 15 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
505. X §24 xxxx. 15 písm. b) xx xxxxx "pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
506. X §24 xxxx. 15 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
507. X §24 xxxx. 16 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx x finančního leasingu".
508. X §24 xxxx. 16 xxxx. a) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx "(pronajímatelem)" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
509. X §24 xxxx. 16 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
510. X §24 odst. 16 písm. x) xx xxxxx "pronájmu x následnou xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
511. V §24 xxxx. 16 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
512. X §24x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
513. X §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx podnikatele".
514. V §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "poplatníků uvedených x §18 xxxx. 3 i xxxx xxxxxx (xxxxxx) dosažených x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i výši xxxxxx (výnosů) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
515. X xxxxxxx §24x xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxx".
516. X xxxxxxx §24x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
517. X xxxxxxx §24x xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
518. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "nemovitost" xxxxxxxxx slovy "nemovitou xxx".
519. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
520. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
521. X §24b xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
522. X §24x xxxx. 2 xxxx. a) se xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
523. V §24x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx podnikatele".
524. X §24b odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
525. X §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "činnosti, xx xxxxx plyne xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
526. V §24b xxxx. 2 písm. x) se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
527. X §24b xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx věci".
528. V §24x odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx příjem ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
529. V §24x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
530. X §24x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci".
531. X §24b odst. 2 písm. d) xx slova "podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "činnosti, xx xxxxx plyne příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
532. X §24x odst. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
533. X §24x odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx".
534. X §24b xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "činnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
535. X §24b xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
536. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
537. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
538. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
539. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
540. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
541. V §25 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "x xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
542. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
543. V §25 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene i) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xx platí xxx výdaje (xxxxxxx) xxxxxxx z prostředků, xxxxxxx xxxxxxx byl x poplatníka daně x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx příjem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx předmětem daně; xxxx ustanovení xx x veřejně prospěšných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vynaložené na xxxxxxx příjmy, které xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbě xxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
544. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx," xxxxxxx.
545. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx. Za dar" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx".
546. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".
547. X §25 xxxx. 1 xxxx. u) se xxxxx "podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x slovo "(§7)" se nahrazuje xxxxx ", xx xxxxx plyne xxxxxx xx samostatné činnosti".
548. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
549. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx x půjčky" xxxxxxxxx xxxxx "úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "úvěrového finančního xxxxxxxx".
550. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxxx".
551. X §25 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxx půjčce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxx".
552. X §25 xxxx. 1 písm. xx) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx družstvem" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
553. X §25 xxxx. 1 písm. xx) xx slovo "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhu".
554. X §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx "nájemného xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "úplaty připadající" x slova "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx hrazené xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jím xxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx".
555. X §25 xxxx. 1 písm. xx) se xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
556. X §25 xxxx. 1 písm. xx) xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
557. X §25 xxxx. 1 xxxx. zk) xx xxxxx "úvěrů x xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatého" x xxxxx "xxxx xxxx půjčku" se xxxxxxxxx xxxxx "úvěrový xxxxxxxx nástroj".
558. X §25 odst. 1 xxxx. xx) se xxxxx "úvěr nebo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx finanční xxxxxxx".
559. X §25 xxxx. 1 písm. xx) xx xxxxx "xxxxxxxx x jiných" xxxxxxx.
560. X §25 odst. 1 xxxx. zl) xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
561. X §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
562. V §25 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx) a xx), xxxxx znějí:
"zp) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx, a tento xxxxxxxxxx příjem xxx xx xxxx x xxxxxx osvobozen nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předmětu; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx od xxxx osvobozen nebo xxxxx xxxxxxx do xxxxxx předmětu.".
563. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx část" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx nástroje".
564. X §25 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx nástroje".
565. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
566. X §26 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,28x)" xxxxxxxxx xxxxx "jednotky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 28x xx zrušuje.
567. X §26 xxxx. 3 xxxx. c) se xxxxx "nájemcem" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx xxxxxxxx majetku" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu,".
568. X §26 xxxx. 7 xxxx. a) bodě 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx", xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti," xx xxxxxxxxx slovy "činnosti, xx které xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
569. X §26 xxxx. 7 písm. x) xxxx 3 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,131)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
570. X §26 odst. 7 xxxx. x) bodě 3 se slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, xx které plyne xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
571. X §26 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 3 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
572. X §26 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatelem".
573. X §26 xxxx. 7 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
574. X §26 xxxx. 7 písm. x) xx slovo "17x" xxxxxxxxx slovem "21a".
575. X §26 odst. 7 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "korporaci".
576. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx s následnou xxxxx xxxxxx věci" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
577. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
578. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
579. X §27 xx xxxxxxx xx) xxxxxxx.
580. X §27 písmeno i) xxx:
"x) hmotný majetek, x něhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx než odpisovatel xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
2. hmotný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,".
581. X §27 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"j) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxx daně, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx,
2. odkazem,
3. xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxx nebo
4. xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x hmotný xxxxxxx, xxxxx zvýšil xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti".
582. X §28 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpisovatel. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odpisovat xxxx xxxxx xxxxx poplatník. Xxxxxxxxxxxxx xx
x) poplatník, xxxxx má k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx příspěvková organizace, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodařit s xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxx xxx
1. hmotný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace k xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na nástupnickou xxxxxxxx korporaci x
2. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací od xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxx fúze, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporaci.".
583. V §28 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatelem".
584. X §28 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
585. X §28 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
586. V §28 xxxx. 4 xx xxxxx "vlastník" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
587. X §28 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
588. X §29 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx najatého hmotného xxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "x úplatu x finančního leasingu, xxxxx byly uhrazeny xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" x xx slova "xxxxxx xx nájemné" xx vkládají slova "xxxx xxxxxx na xxxxxx x finančního xxxxxxxx".
589. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zahájením xxxxx".
590. X §29 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu".
591. X §29 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
592. X §29 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
593. X §29 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
594. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
595. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
596. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "stanovená" xxxxxxxxx xxxxxx "určená".
597. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
598. X §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
599. X §29 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účelového xxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxx".
600. V §29 odst. 4 xx slova "xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx věci" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu".
601. X §29 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "vlastníka" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
602. X §29 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
603. X §29 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "odpisovatele" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
604. X §29 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".
605. X §29 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
606. X §29 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých věcí".
607. X §29 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
608. X §29 xxxx. 9 xxxx. x) xx slova "společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
609. X §29 xxxx. 9 xxxx. c) xx slova "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.60)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx.".
610. X §30 xxxx. 1 se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX".
611. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "vlastník" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatel".
612. X §30 odst. 5 se slova "(xx Xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxx označených xxxxx 28.62.50, 29.56.24 x 29.52.40)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxx produkce XX-XXX xxxxxxxxxx kódem 25.73.50 x xxxxx 25.73.60".
613. X §30 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
614. X §30 xxxx. 10 xxxx. a) xx slova "xxxxxxxxxx xxxx družstvo,131)" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxx,".
615. X §30 xxxx. 10 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxx xxxx družstvo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
1. vkladem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxx s bydlištěm xxxx sídlem na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a u xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxx kraje x xxx zahrnut x xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svěřenského fondu, xxxxx xxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx x obchodním xxxxxxx x x právnické xxxxx x jejím xxxxxxx,".
616. V §30 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx (§9)" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
617. X §30 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "pronájmu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
618. V §30 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhu".
619. V §30 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx.20x)" nahrazuje xxxxxx "zápůjčce.".
620. X §30 xxxx. 10 xxxx. l) se xxxxx "xxxxxxxx sdružení xxx xxxxxx subjektivity" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
621. V §30 xx xx konci xxxxxxxx 10 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxx,
x) obmyšlený.".
622. V §30 odst. 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
623. X §30 xxxx. 10 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx rozpuštění sdružení xxx právní subjektivity xxxx při ukončení xxxxxxxx xx sdružení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členství xx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx vnesen" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
624. X §30b xxxx. 1 se slova "xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx xxxxxxx 31.10, 31.20 xxxx 32.10" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 27.11, 27.12 x xxxx x xxxxxxxxxxxx XX-XXX 26.11.22".
625. X §31 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
626. V §31 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódem 29.3" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx produkce XX-XXX xxxxxxxxxx xxxxx 28.3".
627. X §31 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
628. V §31 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx 29.24.1" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxx xxxxx 28.29.12", slova "29 Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "28" x xxxxx "xx xxxxxxxxx 37.10 x 37.20 Xxxxxxxxxx klasifikace produkce" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx XX-XXX 38.32".
629. V §31 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
630. X §31 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 29.7 (přístroje pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x 35.12 (rekreační x xxxxxxxxx xxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxxx produkce XX-XXX xxxxxxxxxx kódem 27.5 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx) x xxxxx 30.12 (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx)".
631. X §31 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
632. X §32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "vlastníkem" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
633. X §32 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxx xxxxx 29.3" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX označeného xxxxx 28.3".
634. X §32 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 29.24.1" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxx xxxxx 28.29.12", xxxxx "29 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx číslem "28" x xxxxx "xx skupinách 37.10 x 37.20 Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx třídě XX-XXX 38.32".
635. V §32 xxxx. 4 se xxxxx "17a" xxxxxxxxx xxxxxx "21a".
636. X §32x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxx, xxxxxxxx,131)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx společníka, xxxxxxxx,".
637. X §32x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxx podniku, tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,70)" xxxxxxxxx xxxxx "obchodního xxxxxx".
638. X §32x xxxx. 2 se xxxxx "závazků" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
639. V §32x xxxx. 2 xx xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
640. X §32x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
641. X §32x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatele".
642. X §32a xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
643. X §32x xxxx. 4 se xxxxx "společností xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
644. §32x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§32x
Xxxxx obchodního xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x odpisování, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odpisů xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx obchodního xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx o
1. rozdíl xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx xx základě smlouvy x pachtu obchodního xxxxxx, a to xx xxxx, v xxxx xx neuhradil xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx účtech, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx obchodního xxxxxx, x xx xx xxxx, v xxxx xx neuhradil xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) dluhu xx xxxxxxx pokuty,
c) xxxxx x xxxxx z xxxxxxxx,
x) xxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahu,
e) xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxx výdaj, xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx.
(4) Při výpočtu xxxxxxx xxxx odpisy xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx pachtovné xxxxx x část xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dluhu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xx úhradu xxxxxx dluhu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx příslušného xxxx xxxxxxxxxxxx závazku.".
645. X §32c xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
646. X §32x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
647. V §32x xxxx. 2 se xxxxx "odčitatelnými" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx ", uplatněnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu" xx xxxxxxx.
648. X §32x xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpisy xxxxxx možné u xxxxxxxxxx".
649. V §33a xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo ", xxxxxxxx" zrušuje.
650. X §33x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx".
651. V §33x odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
652. X §34 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "nebo xxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx".
653. V §34 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odborného vzdělávání xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx základu daně xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx následujícím po xxxxxx, ve kterém xxxxxxx.".
654. X §34x xxxx. 1 písm. x) bod 5 xxx:
"5. výrobu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx související s xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x vývoje,".
655. X §34x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxx 6 xxxxxxx.
656. X §34b xxxx. 2 xxxx. b) xx bod 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxx 2.
657. V §34x odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "úplatu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx movitého xxxxxxx, xxxxx".
658. X §34x xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení," xxxxxxx.
659. V §34x xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "místa xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".
660. X §34x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, popřípadě xxxxx, a příjmení" xxxxxxxxx slovem "jména".
661. X §34x xxxx. 1 písm. h) xx xxxxx ", xxxxxxxxx jména, příjmení" xxxxxxx.
662. §34x včetně xxxxxxx zní:
"§34d
Odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx u společníků xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností
(1) X xxxxxxxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx. Xxxxx poměr xxxxxxxx poměru, kterým xx společník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx odpočet xx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx komplementář xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti.".
663. Za §34x xx xxxxxxxx xxxx §34x xx 34x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§34x
Xxxxxx xxxxxxxxxx x odpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxx nebo xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx vzdělávání.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávací xxxxxxx x xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona uskutečňovaná xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daným xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx xxxxx x o podmínkách xxx xxxxxx konání,
b) xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx školy xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx má xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o obsahu x xxxxxxx této xxxxxxxxxx činnosti a x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxxx knihu xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx průkazné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(4) Obdobím xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje.
§34g
Odpočet xx podporu xxxxxxxx xxxxxxx xx odborné xxxxxxxxxx
(1) Odpočet xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odborné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x) 110 % vstupní xxxx xxxxxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníkem,
2. xxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
3. který xx použit xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxx xxxx xxxxxxx xx třech xx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 50 % vstupní xxxx xxxxxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníkem,
2. xxxxx je xxxxxxx xxx účely odborného xxxxxxxxxx x
3. xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx 30 % xx 50 % xxxx jeho provozu xx xxxxx xx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 110 % xxxxxxx ceny xxxxxxx u původního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx vlastníkem, xxxxx je majetek
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxx zákona,
2. xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
3. použit xxx xxxxxxx vzdělávání xxxx než 50 % xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx sobě bezprostředně xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx x
x) 50 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx x původního vlastníka, xxxxx xx xxxx xxxxxx vlastníkem, xxxxx xx xxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
3. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 % xx 50 % xxxx xxxx provozu xx třech xx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx pořízení xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) a x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx nejvýše xxxxxx xx výši xxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x počtu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxx přenechání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) uživateli do xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx školy o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo vzdělávací xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx školy x x xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxx nebo
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x části xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx pořízeným xxxx pořizovaným xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx
x) hmotný xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 1, 2 xxxx 3 podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxxx
x) software, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vstupní xxxxx xxxxx xxx 60 000 Xx.
§34x
Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx odborného vzdělávání xxxx xxxxxx
x) 200 Xx x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxx x xxxxx
1. xxxxxxxxxxx vyučování,
2. odborné xxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
664. X §35x odst. 1 xx xxxxx "zaregistroval xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41)" xxxxxxxxx xxxxx "xx registrován" x xx slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "k xxxx x xxxxxx".
665. X §35x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
666. X §35x odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
667. X §35x xxxx. 6 se xx xxxx xxxxx xxxxxx věta "Pokud xxxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vytvořena xxxx sjednaná xxxx xxxxxxxxx osobami, vydaného x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.".
668. X §35x xxxx. 7 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx.".
669. V §35xx xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "částku" xxxxxxx.
670. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "základní xxxxx xx xxxx".
671. V §35xx odst. 1 xxxx. b) se xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx "xxxxx na xxxxxxx xx xxxx".
672. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
673. X §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx".
674. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx na invaliditu xx xxxx".
675. X §35xx xxxx. 1 xxxx. e) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají slova "xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X ve xxxx".
676. V §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "slevu xx studenta xx xxxx".
677. X §35ba xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxx xx dani xx xxxxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
678. X §35x odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
679. V §35x odst. 1 xx slova "Xxxxx xxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.
680. X §35x xxxx. 1 se slova "xxxx §35bb" xxxxxxx.
681. X §35x xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
682. V §35x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxx (vnučka)" xxxxxxxxx xxxxx "vnuk x xxxx nebo vnuk xxxxxxx x xxxxxxx".
683. X §35x xxxx. 7 xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "společně xxxxxxxxxxx".
684. X §35c xxxx. 8 xx slova "x xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
685. X §35x odst. 8 xx xx xxxxx "Xxxx-xx manžel (xxxxxxxx)" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
686. X §35x xxxx. 9 xx xx xxxxx "jedné" xxxxxxxx xxxxx "společně hospodařící".
687. X §35d xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
688. X §35x xxxx. 6 xx xxxxx "a x xxxxxxxxxxxxxx slevu" x xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
689. X §35x xxxx. 7 xx xxxxx "vypočte xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx x slevu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx" a slova "x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
690. X §35x xxxx. 8 xx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx bonus" xxxxxxx.
691. X §35x xxxx. 9 xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
692. X §36 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "(§22 xxxx. 2 a 3)" xx xxxxxxxx slova "x x výjimkou xxxxxxxxxx odstavce 9".
693. X §36 xxxx. 1 písm. a) xxxx 1 se xxxxx "6 a 12" xxxxxxxxx xxxxx "6, 12 až 14".
694. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
695. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70)" xxxxxxx.
696. X §36 xxxx. 1 xxxx. b) bodě 3 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx xxxx".
697. X §36 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70)" zrušují.
698. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx společnosti".
699. V §36 odst. 1 xxxx. d) se xxxxx "nájemného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx najaté xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
700. V §36 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxx x xx xxxxx "1" se vkládají xxxxx "xxxx 9".
701. X §36 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x podílu xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx")," xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xx zisku x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem, x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;".
702. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
703. X §36 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
704. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70)" zrušují.
705. X §36 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "společnosti xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo".
706. X §36 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "z xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xx vkladových xxxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxxxxx35x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 35c xx zrušuje.
707. V §36 odst. 2 xxxxxxx r) zní:
"r) x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poškozeným x xxxxxxxxxxxx,".
708. X §36 xxxx. 2 xxxx. t) xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx televize" xxxxxxx.
709. V §36 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx příjmy xxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70)" zrušují.
710. X §36 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
711. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx x podílu xx xxxxx x účasti x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, je-li podíl x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
712. V §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxx, xxx účet xxxx,".
713. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příjmu xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx fondu, je-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx,", xxxxx "dividendových" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
714. X §36 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx x investičním xxxxx xx základem xxxx pro xxx xxxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx snížený o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx výnosů investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nímž xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxx xxxx, základ xxxx xxx daň xxxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxx připadající xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majitele xxxxxxxxxx listů. Obdobně xx xxxxxxxxx i x příjmu z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x komanditní společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
715. V §36 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
716. X §36 odst. 7 xx xx xxxxx "4" xxxxxxxx xxxxx "xxxx §7 xxxx. 6".
717. X §36 odst. 8 xx slova "6 xxxx 12" xxxxxxxxx xxxxx "6, 12 xx 14".
718. X §36 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx 19 % x poplatníků xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, krajem, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §18x xxxx. 5,
b) xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx.".
719. X §37x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů".
720. X §37x xx slova "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti35g)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx x obchodním rejstříku".
721. Xx §37x xx xxxxxx nový §37x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§37x
Xxxxxxx jiných poplatníků xxx obchodních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx obdobnými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx korporací.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx ustanovení §23x xx 23x.".
722. X §38 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "toho, xxx xxxx vede,".
723. V §38 xxxx. 3 xx slova "vkladového xxxx, xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "banky" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx, xxx xxxx xxxx,".
724. X §38 xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
725. X §38x odst. 10 xx slova "§17x xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§21a xxxx. x)".
726. X §38d xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zápůjček".
727. X §38x odst. 1 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
728. X §38x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx dividendových xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §36" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx x podílů xx zisku xxxxxxxxx x §36, s xxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx akcií" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx z podílů xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
729. X §38d xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxx členská xxxxxx" xxxxxxx.
730. V §38x xxxx. 2 větě xxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
731. V §38x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx dividendových xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxxxx na xxxxx provedena".
732. X §38x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28x)" xxxxxxx.
733. V §38x xxxx. 8 xx xxxxx "a z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
734. X §38e xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
735. V §38e xxxx. 1 závěrečné xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxx §38x" xxxxxxxxx slovy "z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx".
736. X §38x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
737. V §38x xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.39a)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 39x xx zrušuje.
738. X §38f se xxxxxxxx odstavec 13, xxxxx zní:
"(13) X xxxxxxx bezúplatných příjmů xxxxxxxx darem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x oboru xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xx mezinárodní xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx vylučuje x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.".
739. V §38fa xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
740. X §38xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
741. V §38xx xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
742. X §38fa xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
743. X §38xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".
744. X §38xx xxxx. 2 se xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "než Xxxxx xxxxxxxxx".
745. X §38xx xxxx. 3 xxxx. b) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
746. V §38xx xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxx (firmu)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
747. X §38xx xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
748. X §38fa odst. 6 xxxx. a) xx slovo ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
749. X §38xx xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", příjmení" xxxxxxx.
750. X §38x xxxx. 2 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
751. X §38x odst. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx plnění poskytnutého".
752. X §38g xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
753. X §38x xxxx. 4 xx xxxxx "x z xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
754. §38xx včetně nadpisu xxx:
"§38xx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost
Podává-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxx,
x) položku odčitatelnou xx xxxxxxx daně,
c) xxxxx xx xxxx,
x) xxxxxx zvýhodnění.".
755. X §38xx xxxx. 1 xx xxxxx "a §35xx" xxxxxxx.
756. V xxxxxxx §38x se xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" zrušují.
757. X §38x odst. 1 xx slova "x x funkčních xxxxxxx" x xxxxx ", které se xxxxxxxx jako xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
758. V §38h xxxx. 4 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
759. X §38x xxxx. 6 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
760. X §38x xxxx. 7 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
761. X §38x xxxx. 10 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
762. X §38h xxxx. 15 xx xxxxx "a x xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx požitků" zrušují.
763. X nadpise §38xx xx xxxxx "a x funkčních požitků" xxxxxxx.
764. X §38xx xxxx. 1 se xxxxx "závislou činnost xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx,".
765. X §38xx xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx činnost nebo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti".
766. X §38xx xxxx. 5 xx xxxxx "x x zaměstnaneckou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonus", xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
767. X xxxxxxx §38i xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
768. X §38x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
769. X §38x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xx zaměstnaneckém xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
770. X §38x odst. 4 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx" xxxxxxx.
771. X §38x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx" zrušují.
772. X §38x odst. 5 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
773. X §38i xxxx. 6 se xxxxx "na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx.
774. X nadpise §38x xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
775. X §38j xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x příjmení" xxxxxxx x slovo ", xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "i".
776. X §38x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", příjmení" xxxxxxx.
777. X §38x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "x x funkčních xxxxxxx" xxxxxxx.
778. X §38x odst. 6 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
779. X §38j xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx zrušují.
780. V xxxxxxx §38x se xxxxx "a z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
781. X §38x xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
782. V §38x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx činnost xxxx funkci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti".
783. X §38k odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx nebo funkci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx plyne xxxxxx xx závislé xxxxxxxx".
784. X §38x xxxx. 5 písm. x) xx slova "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
785. V §38x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "x domácnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx hospodařící domácnosti".
786. X §38x xxxx. 5 xxxx. d) xx xxxxx "xxx (xxxx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx plnění".
787. X §38x xxxx. 5 xxxx. e) xx xxxxx ", xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
788. X §38x odst. 5 xxxx. x) bodě 3 xx slova "x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s poplatníkem xx xxxxxxxx hospodařící".
789. X §38x xxxx. 7 xx xxxxx "x z funkčních xxxxxxx" zrušují.
790. X xxxxxxx §38x se xxxxx "a x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
791. X §38x xxxx. 1 písm. a) xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovy "bezúplatného xxxxxx".
792. X §38x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx ", zahraniční xxxxx xx xxxx pobočky" xxxxxxx.
793. X §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx jednotku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,", slova "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxx" xx xxxxxxx x za slova "xxx-xx x xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx,".
794. X §38l xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví bytů" xx zrušují.
795. V §38x odst. 1 xxxx. h) se xxxxx "xxxxxxxxxx fondu," xxxxxxx.
796. X §38l xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) potvrzením xxxxxxxx organizace x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období,
k) xxxxxxxxxx x xxxx zaplacené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřování a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx uznána xxxxxxxxx ve třetím xxxxxx, a xxxxx-xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxx uznána xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxx práce České xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx zdravotně znevýhodněnou.".
797. X §38x xxxx. 3 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "osvojence xxxx".
798. X §38x xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
799. X §38x xxxx. 3 písm. e) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx hospodařící".
800. §38x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§38x
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za zdaňovací xxxxxx
(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxxx přiznání xx xxxxx a xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.".
801. Xx §38x xx xxxxxxxx xxxx §38xx až §38xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§38xx
Xxxxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxx právnických osob xx xxxxxx, xx xxxxx se podává xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx také xxxxx xx xxxxxx
x) předcházející xxxxxxxxxx dni xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx daňové přiznání xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx den xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxx hospodářského xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx korporaci x změny xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti s xxxxxxx omezeným anebo xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx, xxxxx předcházející xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, nebylo-li xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxx přiznání podáno,
d) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx evropské společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx rozhodného xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx část, x xxxxx xx xxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx stálou provozovnu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) předcházející xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx-xx dosud xx xxxx období xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od konce xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) den, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx daňové přiznání xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx jiný xxx.
(3) Xxxxxxx daňového xxxxxxxx xx období podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§38xx
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx právnických xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx podat
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
1. xx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx od xxxx osvobozené xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, x
2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 9,
x) xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxx má pouze xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, z xxxxx je xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx rozhodného xxx přeměny xx xxx zápisu xxxxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
§38xx
Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovacím období xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx správci xxxx.".
802. X §38na xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx korporace" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx člen družstva" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
803. X §38xx odst. 4 se slova "xxxxxxxxxx při" nahrazují xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx xxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
804. X §38xx xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxx" x xxxxx "společnost xxxx xxxxxxxx při" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx".
805. X §38xx odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho samostatné xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
806. X §38xx xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
807. V §38xx xxxx. 6 se xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společností".
808. X §38na xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx41x) xxxx podle xxxxxx zákona" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41x xx zrušuje.
809. X xxxxxxx §38xx xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
810. X §38nb xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
811. X §38xx odst. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
812. V §38nb xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
813. V §38xx xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
814. X §38nb xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
815. X §38xx xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje".
816. X §38xx odst. 2 xxxx. a) se xxxxx ", xxxxxxxx xxxx xxxxx" zrušují.
817. X §38nc odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx podnikatele".
818. X §38xx odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx".
819. V §38x xxxx. 1 xx slova "vyměření39c) xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx daně xx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
820. X §38r xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx39x) xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx za" x xxxxx "vyměření" se xxxxxxxxx xxxxx "stanovení xxxx".
821. V §38x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodního xxxxxx".
822. V §38r xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx".
823. X §38x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx xxxx39x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
824. X §38x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
825. X §38x xx xxxxx "podle §38x nebo 38h" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatníkovi x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx".
826. V §38t xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx mají xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x darování movitého xxxxxxx z ciziny xxxx xx ciziny.".
827. Xx §38t se xxxxxx xxxx §38x, xxxxx zní:
"§38u
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx podává xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxx dar xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx již xxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxxx xxxx.".
828. X §39 xxxx. 1 xxxxxxx a) x x) znějí:
"a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxx
x) přijal xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
829. X §39x odst. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx prospěšný xxxxxxxxx x společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
830. V §39x xxxx. 5 xx slova "x xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem podnikání, xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinni" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "přijímají".
831. X §39x písm. x) xx bod 2 zrušuje.
Dosavadní xxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxx 2.
832. X §40 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
833. Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 586/1992 Xx. xxx:
"Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 586/1992 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXX 1
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XXX++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
(1-1)
&xxxx;
01.4
&xxxx;
Xxx: xxxx plemenný
 
(1-2)
 
01.4
 
Jen: xxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-3)
&xxxx;
01.43.10
&xxxx;
Xxx: xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-4)
&xxxx;
01.45.11
&xxxx;
Xxx: xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-5)
&xxxx;
01.45.12
&xxxx;
Xxx: xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-6)
&xxxx;
01.46.10
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-7)
&xxxx;
01.46.10
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-8)
&xxxx;
01.47.13
&xxxx;
Xxx: xxxxx xxxx plemenná
 
(1-9)
 
01.47.13
 
Jen: xxxxx xxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-10)
&xxxx;
22.29.25
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-11)
&xxxx;
23.19.23
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx; skleněné ampule
 
(1-12)
 
23.44.11
 
Keramické xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-13)
&xxxx;
23.91.11
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, brusné xxxxxxx x podobné výrobky x jejich díly, xxx xxxx, z xxxxxxxxxx kamene, aglomerovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-14)
&xxxx;
25.73
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx uvedena x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-15)
&xxxx;
26.20
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení
 
(1-16)
 
26.30.11
 
Vysílací přístroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx radiostanic pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-17)
&xxxx;
26.30.12
&xxxx;
Xxxxxxxx přístroje neobsahující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-18)
&xxxx;
26.30.13
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-19)
&xxxx;
26.30.2
&xxxx;
Xxxxxxxxxx přístroje xxx telefony a xxxxxxxxx; videotelefony vč. xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-20)
&xxxx;
26.40.44
&xxxx;
Xxxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx j. x.
&xxxx;
(1-21)
&xxxx;
26.51
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxxxxxx, zkušební, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-22)
&xxxx;
27.90.11
&xxxx;
Xxx: směšovací xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x kombinování xxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxx.)
&xxxx;
(1-23)
&xxxx;
28.23
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-24)
&xxxx;
28.24
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-25)
&xxxx;
28.30.34
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-26)
&xxxx;
28.30.60
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx rozprašování xxxxxxx x prášků xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(1-27)
&xxxx;
28.30.70
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(1-28)
&xxxx;
28.30.86
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neuvedené
 
(1-29)
 
28.99.39
 
Jen: xxxxxxxx xx vyvažování xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-30)
&xxxx;
29.10.52
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, na xxxxxxxxx hřištích xxxx., x xxxxxxx
&xxxx;
(1-31)
&xxxx;
30.20.33
&xxxx;
Xxx: xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(1-32)
&xxxx;
30.92.10
&xxxx;
Xxxxxx kola x jiná xxxx xxx xxxxxx
&xxxx;
(1-33)
&xxxx;
32.50.21
&xxxx;
Xxx: dýchací xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-34)
&xxxx;
32.99.1 1
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxxx výrobky
 
(1-35)
 
32.99.53
 
Přístroje, xxxxxxxx x xxxxxx určené x demonstračním xxxxxx
&xxxx;
(1-36)
&xxxx;
32.99.55
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx, listoví x xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXX 2
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XXX++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
&xxxx;
(2-1)
&xxxx;
01.43.10
&xxxx;
Xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-2)
&xxxx;
13.92.2
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky
 
(2-3)
 
13.93.1
 
Koberce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-4)
&xxxx;
13.94.1
&xxxx;
Xxx: xxxx a síťované xxxxxxx
&xxxx;
(2-5)
&xxxx;
13.96.1 6
&xxxx;
Xxxxxxxx výrobky x xxxxxxx pro xxxxxxxxx účely (vč. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx plynové xxxxx, xxxxxxxxxx potrubí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásů, xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;
(2-6)
&xxxx;
15.12.1
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxx
&xxxx;
(2-7)
&xxxx;
16.23.20
&xxxx;
Xxxxxxxxx stavby xx xxxxx
&xxxx;
(2-8)
&xxxx;
22.23.20
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(2-9)
&xxxx;
22.29
&xxxx;
Xxxxxxx plastové xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx přílohy
 
(2-10)
 
25.11.23
 
Jen: xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
(2-11)
&xxxx;
25.40.12
&xxxx;
Xxxxxxxxx, pistole, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-12)
&xxxx;
25.71.x
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-13)
&xxxx;
25.72.1
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(2-14)
&xxxx;
25.73.60
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx
&xxxx;
(2-15)
&xxxx;
25.91
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(2-16)
&xxxx;
25.92
&xxxx;
Xxxxxx kovové xxxxx
&xxxx;
(2-17)
&xxxx;
25.93.1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx, řetězy a xxxxxxx
&xxxx;
(2-18)
&xxxx;
26.20.17
&xxxx;
Xxxxxxxx x projektory, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
(2-19)
&xxxx;
26.30.1
&xxxx;
Xxx: vysílací přístroje xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-20)
&xxxx;
26.30.40
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxxxx antény všech xxxxx, xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x televizních xxxxx
&xxxx;
(2-21)
&xxxx;
26.30.5
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-22)
&xxxx;
26.40
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-23)
&xxxx;
26.51.3
&xxxx;
Xxx: přesné xxxx, kreslicí a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx
&xxxx;
(2-24)
&xxxx;
26.52
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-25)
&xxxx;
26.60.1
&xxxx;
Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-26)
&xxxx;
26.70
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení
 
(2-27)
 
27.11.31
 
Jen: elektrická xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřním spalováním xx 2,5 XX xxxxxxxxxxxx výkonu
 
(2-28)
 
27.11.32
 
Jen: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x spalovacími xxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2,5 XX xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(2-29)
&xxxx;
27.12.31
&xxxx;
Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, vybavené xxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxx, spínání nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx &xx;- 1 000 X
&xxxx;
(2-30)
&xxxx;
27.2
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-31)
&xxxx;
27.31.12
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opláštěných xxxxxx)
&xxxx;
(2-32)
&xxxx;
27.40
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení
 
(2-33)
 
28.25.20
 
Ventilátory (xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, okenních, stropních xxxx střešních)
 
(2-34)
 
27.52
 
Neelektrické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx domácnost
 
(2-35)
 
27.90
 
Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-36)
&xxxx;
28.11.x1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx
&xxxx;
(2-37)
&xxxx;
28.12
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-38)
&xxxx;
28.13.1
&xxxx;
Xxxxxxxx xx kapaliny; xxxxxx xx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-39)
&xxxx;
28.13.21
&xxxx;
Xxx: xxxxxx laboratorní
 
(2-40)
 
28.21.1
 
Jen: xxxxxxxxxxx xxxx x pícky
 
(2-41)
 
28.22.14
 
Jen: xxxxxx xxxxxxxx (konstruované xxx stavebnictví)
 
(2-42)
 
28.22.15
 
Vidlicové xxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxx; xxxx xxxxxx používané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-43)
&xxxx;
28.24
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-44)
&xxxx;
28.25.11
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení xxx odpařování a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-45)
&xxxx;
28.25.13
&xxxx;
Xxxxxxxx x mrazicí zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx (kromě xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx)
&xxxx;
(2-46)
&xxxx;
28.29.1 1
&xxxx;
Xxx: laboratorní, xxxxxxxxxx x rektifikační xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-47)
&xxxx;
28.29.12
&xxxx;
Xxx: výrobní x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxx xxxxxx vod x xxxxxxxx do 2000 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel
 
(2-48)
 
28.29.2
 
Jen: xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx, uzavírání x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dmychadla na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
&xxxx;
(2-49)
&xxxx;
28.29.3
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx přístroje x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(2-50)
&xxxx;
28.29.41
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x. x.
&xxxx;
(2-51)
&xxxx;
28.29.42
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx strojů xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx)
&xxxx;
(2-52)
&xxxx;
28.29.43
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-53)
&xxxx;
28.29.50
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx průmyslového xxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-54)
&xxxx;
28.29.60
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x. x.
&xxxx;
(2-55)
&xxxx;
28.30
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x lesnické xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v jiné xxxxxxx této přílohy
 
(2-56)
 
28.4.
 
Kovoobráběcí x ostatní obráběcí xxxxxx
&xxxx;
(2-57)
&xxxx;
28.9
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-58)
&xxxx;
28.96.10
&xxxx;
Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, plastů xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto materiálů x. x.
&xxxx;
(2-59)
&xxxx;
28.99.1
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x vázání xxxx
&xxxx;
(2-60)
&xxxx;
28.99.20
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na výrobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, polovodičových zařízení, xxxxxxxxxxxxxx integrovaných obvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
&xxxx;
(2-61)
&xxxx;
28.99.31
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx j. x.
&xxxx;
(2-62)
&xxxx;
28.99.32
&xxxx;
Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-63)
&xxxx;
29.10.2
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-64)
&xxxx;
29.10.30
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx deseti x xxxx xxxx
&xxxx;
(2-65)
&xxxx;
29.10.4
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-66)
&xxxx;
29.10.5
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx této xxxxxxx
&xxxx;
(2-67)
&xxxx;
29.20.2
&xxxx;
Xxxxxxx x návěsy, xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
29.31.22
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx generátory; ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení
 
(2-68)
 
29.31.22
 
Spouštěče x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(2-69)
&xxxx;
30.12
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čluny
 
(2-70)
 
30.30
 
Jen: xxxxxxx x xxxxxxxx lodě (xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-71)
&xxxx;
30.91.1
&xxxx;
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vozíky
 
(2-72)
 
30.92.20
 
Vozíky xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-73)
&xxxx;
30.99.10
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízení x. x.
&xxxx;
(2-74)
&xxxx;
31.0
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
(2-75)
&xxxx;
32.2
&xxxx;
Xxxxxxx nástroje
 
(2-76)
 
32.3
 
Sportovní xxxxxxx
&xxxx;
(2-77)
&xxxx;
32.40.4
&xxxx;
Xxxxxxx hry
 
(2-78)
 
32.50
 
Lékařské x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx této xxxxxxx
&xxxx;
(2-79
&xxxx;
58.11.1
&xxxx;
Xxxxx x tištěné xxxxxx
&xxxx;
(2-80)
&xxxx;
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x XX-XX x xxxxx 2
 
 
 
 
 
 
ODPISOVÁ XXXXXXX 3
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XXX++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
&xxxx;
(3-1)
&xxxx;
1271 13
&xxxx;
Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx pěstování xxxxxxx
&xxxx;
(3-2)
&xxxx;
242061
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(3-3)
&xxxx;
23.61.20
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx x betonu
 
(3-4)
 
230341
 
Jen: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-5)
&xxxx;
25.11.10
&xxxx;
Xxxxxx montované xxxxxx
&xxxx;
(3-6)
&xxxx;
25.11.21
&xxxx;
Xxxxx x jejich xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
(3-7)
&xxxx;
25.11.22
&xxxx;
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
(3-8)
&xxxx;
25.11.23
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-9)
&xxxx;
25.21.12
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dodávat xxx xxxxxx xxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
(3-10)
&xxxx;
25.29.1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(3-11)
&xxxx;
25.30
&xxxx;
Xxx: parní xxxxx, xxxxxxx reaktory x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx
&xxxx;
(3-12)
&xxxx;
25.71.x5
&xxxx;
Xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx x podobné xxxxx a xxxxx xxxxxx
&xxxx;
(3-13)
&xxxx;
25.99.21
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, skříně x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx trezory, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kazety x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx kovů
 
(3-14)
 
25.99.22
 
Zásobníky xxxxxx, tácky na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx x podobné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx psacích xxxxx, z xxxxxxxx xxxx, xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-15)
&xxxx;
25.99.24
&xxxx;
Xxxxx x xxxx xxxxxxx předměty, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
(3-16)
&xxxx;
25.99.29
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x. x.
&xxxx;
(3-17)
&xxxx;
27.11
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-18)
&xxxx;
27.12.
&xxxx;
Xxxxxxxxxx rozvodná x kontrolní zařízení xxxxx rozvaděčů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 1000 V x nižší xxxxx xxxxxx uvedena v xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-19)
&xxxx;
27.90.5
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(3-20)
&xxxx;
28.11.12
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx; xxxxxxx motory
 
(3-21)
 
28.11.13
 
Vznětové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(3-22)
&xxxx;
28.11.2
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
(3-23)
&xxxx;
28.12.1
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxx
&xxxx;
(3-24)
&xxxx;
28.13.2
&xxxx;
Xxxxxxxxx čerpadla nebo xxxxxx; kompresory na xxxxxx nebo xxxx xxxx
&xxxx;
(3-25)
&xxxx;
28.21.1
&xxxx;
Xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(3-26)
&xxxx;
28.22.1 1
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. x.
&xxxx;
(3-27)
&xxxx;
28.22.12
&xxxx;
Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x skipů v xxxxxxx xxxxxxxx; navijáky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx
&xxxx;
(3-28)
&xxxx;
28.22.13
&xxxx;
Xxxxxxxx; xxxxxxxx zařízeni xx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-29)
&xxxx;
28.22.14
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx rámy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozíky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-30)
&xxxx;
28.22.16
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chodníky
 
(3-31)
 
28.22.17
 
Pneumatické x xxxxxxx výtahy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x materiálu
 
(3-32)
 
28.22.18
 
Ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení
 
(3-33)
 
28.25.1 1
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx přílohy
 
(3-34)
 
28.25.12
 
Klimatizační xxxxxxxx
&xxxx;
(3-35)
&xxxx;
28.25.14
&xxxx;
Xxxxxx a zařízení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx j. x.
&xxxx;
(3-36)
&xxxx;
28.25.20
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx (kromě stolních, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx)
&xxxx;
(3-37)
&xxxx;
28.29.1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(3-38)
&xxxx;
28.91.11
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx na ingoty x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx stolice
 
(3-39)
 
28.92.2
 
Jen: xxxxxxx xxxxxxxx a zakladače
 
(3-40)
 
28.95.11
 
Stroje x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
(3-41)
&xxxx;
30.11
&xxxx;
Xxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
(3-42)
&xxxx;
30.20
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx této xxxxxxx
&xxxx;
(3-43)
&xxxx;
30.30
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxx v CZ-CPA 30.30.31 letouny x xxxxxxx letadla x xxxxxxx hmotnosti větší xxx 15&xxxx;000 xx x XX-XXX 30.30.34 xxxxxxxx lodě (xxxxxx xxxxxx) x jejich xxxxxxx xxxxx x XX-XXX 30.30.40
&xxxx;
(3-44)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx roky
 
 
 
 
 
 
ODPISOVÁ XXXXXXX 4+++++)
 
Položka+)
 
CZ-CC+++)
 
Název++++)
 
(4-1)
 
1
 
Jen: xxxxxx - xx dřeva x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx - na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dolu
 
(4-2)
 
1,2
 
Jen: oplocení
 
(4-3)
 
1,2
 
Jen: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(4-4)
&xxxx;
125112
&xxxx;
Xxxxxx výrobní xxx energetiku
 
(4-5)
 
125222
 
Sila xxxxxxxxxx
&xxxx;
(4-6)
&xxxx;
127122
&xxxx;
Xxxx xxx posklizňovou xxxxxx x skladování xxxxx
&xxxx;
(4-7)
&xxxx;
212121
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx
&xxxx;
(4-8)
&xxxx;
212122
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dálkových - xxxxxxx
&xxxx;
(4-9)
&xxxx;
212123
&xxxx;
Xxxxxx drah železničních xxxxxxxxx - výhybky
 
(4-10)
 
212124
 
Svršek xxxx xxxxxxxxxxxx dálkových - xxxxxx
&xxxx;
(4-11)
&xxxx;
212221
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(4-12)
&xxxx;
212229
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(4-13)
&xxxx;
221
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(4-14)
&xxxx;
222
&xxxx;
Xxxxxx místní xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nejsou uvedena x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-15)
&xxxx;
230
&xxxx;
Xxx: xxxx, xxxxxxx, xxxxxx zásobníky x XX-XX 230141, 230341, 230441 xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-16)
&xxxx;
2302
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-17)
&xxxx;
230351
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx chemických xxxxxxx
&xxxx;
(4-18)
&xxxx;
230451
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-19)
&xxxx;
241131
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxx (xxxxxx) nekryté xx xxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(4-20)
&xxxx;
242052
&xxxx;
Xxx: xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x plastů
 
(4-21)
 
242062
 
Konstrukce xxxxx
&xxxx;
(4-22)
&xxxx;
-
&xxxx;
Xxx: jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxx x plastů
 
 
 
 
 
 
ODPISOVÁ SKUPINA 5 +++++), ++++++),
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
(5-1)
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-2)
&xxxx;
211
&xxxx;
Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pokud xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-3)
&xxxx;
212111
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dálkových
 
(5-4)
 
212211
 
Spodek xxxx kolejových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
(5-5)
&xxxx;
2130
&xxxx;
Xxxxxx letišť xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-6)
&xxxx;
2141
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxx dálnice xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-7)
&xxxx;
2142
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-8)
&xxxx;
2151
&xxxx;
Xxxxxxxx x plavební xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-9)
&xxxx;
2152
&xxxx;
Xxxxx stupně xxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx vodních xxxxxxxxxx
&xxxx;
(5-10)
&xxxx;
2153
&xxxx;
Xxxxxxxxx, xxxxx díla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
(5-11)
&xxxx;
221141
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx přečerpávací stanice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(5-12)
&xxxx;
221232
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-13)
&xxxx;
221241
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice, xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (kromě xxxxx)
&xxxx;
(5-14)
&xxxx;
221279
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx vodního hospodářství xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(5-15)
&xxxx;
222232
&xxxx;
Xxxxxx vod xxxxxxx
&xxxx;
(5-16)
&xxxx;
222251
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
(5-17)
&xxxx;
222252
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx neuvedené x xxxxxx xxxx
&xxxx;
(5-18)
&xxxx;
222253
&xxxx;
Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx
&xxxx;
(5-19)
&xxxx;
222332
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxx
&xxxx;
(5-20)
&xxxx;
222321
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vod (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-21)
&xxxx;
222479
&xxxx;
Xxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(5-22)
&xxxx;
230131
&xxxx;
Xxxxxxx úpravy xxxxxxx
&xxxx;
(5-23)
&xxxx;
230132
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx stavebních xxxx
&xxxx;
(5-24)
&xxxx;
230121
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx těžbu xxxxxxx a dopravu xxxxxxx
&xxxx;
(5-25)
&xxxx;
230151
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-26)
&xxxx;
230171
&xxxx;
Xxxxxxx technologických xxxxxxxxx zařízení
 
(5-27)
 
230279
 
Podzemní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(5-28)
&xxxx;
230311
&xxxx;
Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (kromě budov)
 
(5-29)
 
2303 18
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx chemickou xxxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-30)
&xxxx;
230349
&xxxx;
Xxxxxx výrobní xxxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx)
&xxxx;
(5-31)
&xxxx;
230411
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-32)
&xxxx;
230418
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx a xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-33)
&xxxx;
230449
&xxxx;
Xxxxxx výrobní xxx xxxxxxx průmysl xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-34)
&xxxx;
230479
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-35)
&xxxx;
230471
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-36)
&xxxx;
241
&xxxx;
Xxxxxx xxx xxxxx x rekreaci xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(5-37)
&xxxx;
2420
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxx uvedena x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-38)
&xxxx;
230379
&xxxx;
Xxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-39)
&xxxx;
-
&xxxx;
Xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
 
Položka+)
 
CZ-CC+++)
 
Název++++)
 
(6-1)
 
121111
 
Budovy xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(6-2)
&xxxx;
122
&xxxx;
Xxxxxx administrativní
 
(6-3)
 
123011
 
Budovy xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 2&xxxx;000 x2
&xxxx;
(6-4)
&xxxx;
123079
&xxxx;
Xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx
&xxxx;
(6-5)
&xxxx;
1261
&xxxx;
Xxxxxx pro společenské x xxxxxxxx účely
 
(6-6)
 
1262
 
Muzea x knihovny
 
(6-7)
 
1272
 
Budovy pro xxxxxxxxxx x náboženské xxxxxxxx
&xxxx;
(6-8)
&xxxx;
1273
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx:
+) Xxxxxxx = xxx odpisové xxxxxxx (1 xx 6) x xxxxxxxx číslo.
++) XX-XXX = xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA" xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX) xxx xxxxxxxxx obsahové xxxxxxxx náplně xxxxxxx xxxxxxxx skupiny. Xx-xx xxxx uvedený "Xxxxx" x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx definován xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položka CZ-CPA.
+++) XX-XX = Klasifikace xxxxxxxxxx xxx XX-XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004.
++++) Xxxxx = Xxxxxxx označení majetku xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx slov "xxxx", "xxxxxxxxx", "xxxxxx a xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx textace xxxxxxxxxxx XX-XXX x XX-XX. Xxxxx položky xxxxxxx x. 1 může xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxxx označení xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxx:".
+++++) Nedílnou xxxxxxxx xxxx, budov x xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, které z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxx, ke xxxxxxx xx určeno. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx je demontovat, xxxx by došlo xx xxxxxxxxxxxx funkce x xxxxx stavebního xxxx, x jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
++++++) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budov x staveb jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx skupině 4.
+++++++) Xxxxxxxxxx xx na xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 4.".
834. X příloze č. 2 bodě 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx slovem "dluhy".
835. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. a) xx xxxxx "závazky" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
836. X xxxxxxx x. 2 xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x finančního leasingu".
837. X xxxxxxx č. 2 xx doplňuje xxx 4, xxxxx xxx:
"4. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx přechodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xx evidenci příjmů x xxxxxx xx xxxxxx poplatníků s xxxxxx x nájmu xxxxx §9.".
838. V xxxxxxx č. 3 xxxx 2 xx xxxxx "závazků" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
839. V xxxxxxx x. 3 xx xx bod 2 xxxxxxxx xxx 3, který xxx:
"3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx na straně xxxxxxxxxx s příjmy x nájmu xxxxx §9.".
840. V xxxxxxx x. 3 závěrečné xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhu".
841. Poznámky xxx xxxxx x. 1x, 4, 4x, 13x, 13x, 18b, 18x, 18x, 18e, 18x, 27, 28, 34x, 35d, 64x, 74, 75, 76, 77, 97, 100, 115, 118, 119 x 123 se xxxxxxx.
842. Poznámky xxx xxxxx x. 1, 2x, 5x, 6x, 9x, 9c, 9x, 10, 11, 15a, 17x, 19x, 19x, 20x, 22, 22d, 23x, 23x, 23x, 25, 26, 26f, 26x, 28x, 28e, 29, 29x, 30, 30x, 31x, 31b, 31x, 31x, 32, 34, 34x, 34x, 35x, 35x, 36x, 37, 38x, 39c, 39x, 39e, 39x, 41, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 83, 84, 89, 94 a 125x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
843. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 137 se xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 90/435/EHS xx xxx 23. xxxxxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2003/123/XX x směrnice Xxxx 2006/98/ES" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 2011/96/XX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x za xxxxxxxxx xxxxxx, které započalo xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx §3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytových xxxxxxxx x s xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spojených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
4. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, xx kterému xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
5. X xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
6. Xx osvobození xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. xx) xx xxxxxxx znění xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzniklo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992, nebo bytovému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx výzva xxxx xxxxxx.
7. U xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx na dorovnání x xxxxx nabytých xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. xx) zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
8. Pro xxxxxxxxx období let 2013 xx 2015 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx. v xxxxxxx xxxxx.
9. Ustanovení §10 odst. 5 x §24 xxxx. 2 xxxx. ch) x x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, se xxx daň x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. ch) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx daň x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
11. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx podle §24 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx dědická x daň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx.
12. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx dědické, xxxxxxxx x daně xxxxxxx xxxxx daním přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
13. U xxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx, xx xxx jejím xxxxxxxxxx postupuje podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
14. Xxxxxxxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx pohledávky vzniklé xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx se použije xxxxxxxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
15. X xxxxxxx xxxxxxxx zděděním xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
16. X xxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx x bylo x xxxx nabytí xx xxxx xxxxxxxx osvobozeno, xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxx bylo x době xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
17. Xx xxxxxx xxxxxxx zaevidovaný x podílového fondu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpisován xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx stanovovány v xxxxxxxxx xxxx.
18. Xxxxxxxxxx §34x odst. 1 xxxx. x) x b) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
19. Xxxxxxxxxx §34x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
20. Xxxxxxxxxx §38xx xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxxxxx podmínku xxx xxxxxxx základu xxxx xxxxx ustanovení §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
21. Xxx xxxxxx povinnosti x daně dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 357/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 244/1994 Sb., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Sb., xxxxxx č. 278/2009 Xx., zákona x. 346/2010 Xx. a xxxxxx č. 458/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 2 xx slovo "půjček" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx korporace".
3. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "závazky" nahrazuje xxxxxx "dluhy" a xxxxx "x xxxxxxx" xx xxxxxxx.
4. X §2 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
5. X §2 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxx x daních x xxxxxx,1x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,".
7. V §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
8. X §4 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona21) (xxxx xxx "xxxxx podniku")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx závodu", xxxxx "xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx činnost nebo xxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxx xxxxx obchodního závodu" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,21)" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx pachtu obchodního xxxxxx,".
9. X §4 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "společností" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx společnost" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. X §5 xxxx. 2 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx pojištěna".
11. X §5 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx21)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
12. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhy".
13. X §5 odst. 6 písm. x) xx xxxxx "lhůty" xxxxxxxxx xxxxxx "doby".
14. X §5x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxx xxxxx6x) x xxxxxx x narovnání.6d)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
15. X §5x xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx,6x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx narovnání,".
16. X §5a odst. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "doby".
17. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx x hmotnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx organizační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx12x), xxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu12a), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hmotný majetek xx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetek xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pachtýř xxxxx písmene b),".
18. V §7 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "pachtýři xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
19. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
20. X §8a odst. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
21. V §8x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "společníky, akcionáři, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx obchodní xxxxxxxxx".
22. X §8x písm. x) xx slovo "lhůty" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
23. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13a, 13x, 13x a 16 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x, 3, 3a, 6x, 6x, 6x, 13g, 20, 21, 24 x 27 se xxxxxxx, a xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
Čl. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xx zdaňovací xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx související, se xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx zákona x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Ustanovení §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použije poprvé xxx pohledávky vzniklé xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §8x xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxx z nemovitostí
Xx. X
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx. x zákona x. 503/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X názvu xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx věcí".
2. X §1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
3. X §1 xx xx konci xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
4. X §2 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "evidované".
5. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §2 xxxx. 2 se na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "pozemky, xxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxx1)" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
8. V §2 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx republiky".
9. X §2 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníků xxxxxxxx x domě xxxxxxx xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx.".
10. X §3 xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx:
"(1) Poplatníkem daně x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx, xxx-xx x xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxx, xxxxxx podnik xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má právo xxxxxx tento pozemek xx xxxxxxx výpůjčky xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx Xxxxx republiky,
b) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.
(3) Poplatníkem daně x xxxxxxx je xxxx nájemce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx propachtovaného xxxxxxx, xx-xx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x ním příslušný xxxxxxxxxx Xxxxxx pozemkový xxxx nebo Správa xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xxxx
c) převedený xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xx xxxxxxx.
11. V §3 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "z xxxxxxx".
12. X §3 xx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxx.
13. X §4 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "státu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx".
14. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) pozemky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
1. xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
2. přístupný x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxx,".
15. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xx xxxxxxx xxxx její xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx".
16. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxxx", xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx,8)" se xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
17. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx".
18. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx občanů9) x" zrušují x xx xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobočných organizací".
19. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx funkční xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. škole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 3 let xxxx xx základě xxxxxxxxx provozovat živnostenské xxxxxxxxx,
3. muzeu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxx Ministerstvem kultury,
4. xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,
8. xxxxxxx nebo xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdanitelnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady,
2. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících odpady,
3. x asanaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx,
4. xxx xxxxxxx x sběr xxxxxx,
5. xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, chemické nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
6. xxx skládky xxxxxx splňující podmínky xxxxxxxxx pro provoz xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. provozu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1 MW,
8. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
9. provozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívajících xxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx dodávána xx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
10. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energie včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
11. xxx čistírny xxxxxxxxx xxx,
12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx energetického xxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xx xxxxxxx.
20. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx hřbitovy,1)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohřebnictví,".
21. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxx X. xxxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx xxxxxxx.
22. X §4 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxx,
2. přehrady,
3. xxxxxxxx ochraně xxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků,
5. xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx,
6. xxxxxxxxxxxxx xxxx, kanalizačních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx
7. přenosové, přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx energetického xxxxxx,".
Poznámka pod xxxxx x. 14 xx zrušuje.
23. X §4 xxxx. 1 písm. o) xx slova "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxxxxx dopravě, x xx x xxxxxxx zastavěné plochy xxxxxx staveb, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx veřejnou dopravu".
24. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx,15)" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pole,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
25. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "topných" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 16 xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
26. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx hospodářské xxx vlivem xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,".
27. V §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
"x) pozemky tvořící xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx prostředí financované x veřejných xxxxxxxx.".
28. V §4 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "zdanitelnou xxxxxxx xxxx jednotkou" a xxxxx "stavby" xxxxxxxxx xxxxx "této zdanitelné xxxxxx xxxx jednotky".
29. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "podnikatelské xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx,".
30. X §4 odst. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxx propachtovány" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx propachtovány".
31. X §4 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podnikání".
32. X §4 xxxx. 3 se xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
33. X §4 odst. 4 xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)", xxxxx "x)," xx xxxxxxx x xxxxx "x x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx w)".
34. V §4 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 16x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
35. X §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx" a xxxxx "xx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
36. X §6 odst. 2 xxxx. a) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "druhy xxxxxxxxx".
37. V §6 odst. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".
38. X §6 odst. 3 xx xxxxx "16x), x která xx xx dokončení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.
39. X §6 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx ploše".
40. X §6 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "zdanitelné".
41. X §6 odst. 3 se xxxxx "xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora xxxxx xx základě veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx staveb" xxxxxxxxx xxxxx "zdanitelná xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx předmětem xxxx xx staveb a xxxxxxxx,".
42. X §6 xxxx. 3 xx slova "podle §117 stavebního xxxxxx" xxxxxxx.
43. V §6 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 5 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxx".
44. X §6 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx činnostem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx".
45. Xx konci xxxxx xxxxxxx části druhé xx doplňují xxxxx "X XXXXXXXX".
46. §7 x 8 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§7
Xxxxxxx daně
(1) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx republiky,
a) xxxxxxxxxx stavba, x xx
1. budova, xxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. inženýrská xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx budova, x níž jsou xxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxx xx nemovitou xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx.
§8
Poplatníci xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x jednotek xx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx
x) ve vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
2. právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) ve svěřenském xxxxx, xxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond,
x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx penzijní společností, xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx nájemce xxxx pachtýř x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx prostor xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx
x) x xxxx příslušné hospodařit Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) převedené na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x xx zrušuje.
47. X §9 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
48. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
49. V §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "České xxxxxxxxx".
50. V §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
51. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotky".
52. X §9 xxxx. 1 xx za xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
1. xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx
2. přístupný z xxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho režim x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".
53. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
54. V §9 xxxx. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxxxx,8)" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
55. X §9 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
56. X §9 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx9) x" xxxxxxx x na xxxxx xxxxx písmene f) xx xxxxxxxx slova ", xxxxxx, odborových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odborových organizací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §9 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
58. V §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
"i) xxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxxxx objektů včetně xxxxxxx xxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxx vypouštěním xx xxxxxxxxxx,
3. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxx energetického zákona,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, letecké, xxxxxxx cest x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx speciálního stavebního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,".
Poznámka xxx čarou x. 18 se xxxxxxx.
59. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxx památkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx".
60. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku".
61. X §9 xxxx. 1 písm. k) xxxx 2 xx xxxxx "živnostenského xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání".
62. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx slova "budou-li xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx spravují xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence sbírek xxxxxxx povahy xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
63. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4 zní:
"4. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx knihoven,".
64. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxx 4 xxxxxx xxxx xxx 5, xxxxx xxx:
"5. xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx body 6 xx 8.
65. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx služeb".
66. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxx 8 xxx:
"8. xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx,".
67. X §9 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx k) xxxxxxxx xxxx xxx 9, xxxxx xxx:
"9. xxxxxxx zdravotně postižených xxxxxx.".
68. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
69. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotky sloužící xxxxxxx
1. x xxxxxx odpadů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x asanaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podzemních xxx x xxxxxxx,
4. xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,
5. xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a fyzikální xxxxxxxxxxxxx odpadů,
6. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx 1 XX,
8. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx energii xxxxx,
9. provozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx energie bioplynu, xxxxx xx získaná xxxxxxx dodávána xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
10. pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo
11. xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx,
x) budovy obytných xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo je xxxxxx společně posuzovanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí, a xx x rozsahu, x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) budovy xxx rodinnou xxxxxxxx xx vlastnictví
1. xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx je buď xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x se xxxxxxx, x to xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod čarou.
70. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
71. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "stavby" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx".
72. X §9 odst. 1 xxxx. t) xx slovo "stavby" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
73. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx".
74. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx".
75. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "část xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx", xxxxx "části xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x slova "xxxxx stavby" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".
76. X §9 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) V případě xxxxxxxxxxxx staveb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
77. X §9 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
78. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zdanitelné xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "x samostatné nebytové xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "a jednotky, xxxxx zahrnují nebytový xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx,".
79. X §9 xxxx. 4 xx xx xxxxx "staveb" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
80. V §9 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx,".
81. X §9 odst. 4 se za xxxxx "pronajímány" xxxxxxxx xxxxx "xxxx propachtovány" x za xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo propachtovány".
82. X §9 xxxx. 4 se xxxxx "podnikatelské činnosti" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
83. X §9 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxx, byty xxxx xxxxxxxxxx nebytové xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx".
84. X §9 xxxx. 4 xx xxxx třetí xxxxxxx.
85. V §9 odst. 5 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
86. X §9 xxxx. 5 se xxxxx "x) xx" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x),".
87. §10 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§10
Základ daně
(1) Základem xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx plochy x x2 xxxxx stavu x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x jednotky xx xxxxxxxx podlahová xxxxxx, kterou xx xxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxx x x2 xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx 1,22, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx x xxxxxxxxx užíván xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx,
b) xxxxxxxxxxxx 1,20 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Podlahová xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx domu v xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.".
88. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx18x)" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxx xxxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "ostatní budovy xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxx".
89. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "staveb" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx18x) xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "budovám" x xxxxx "garáží" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
90. V §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx odděleně xx xxxxx".
91. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx17) xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "jednotky, xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx je užívána xxxx garáž,".
92. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx17) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx stavby a x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xx xxxxxxx x".
93. X §11 odst. 1 xxxx. d) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx lesní x vodní" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx prvovýrobě, lesním xxxx vodním".
94. X §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx pro xxxxxxx, stavebnictví, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podnikání x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobě".
95. X §11 xxxx. 1 písm. d) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx podnikání".
96. X §11 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
97. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxx".
98. X §11 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx daně xx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx "zdanitelné".
99. X §11 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx".
100. X §11 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
101. V §11 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdanitelné xxxxxx".
102. V §11 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx".
103. X §11 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
104. X §11 xxxx. 4 se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxx18x) xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx", xxxxx "garáží" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "stavby" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
105. X §11 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx" xxxxxxx.
106. X §11 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx užívaných x xxxxxx účelům xx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušná xxxxx. X zdanitelné xxxxxx, xxxxx podlahová xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazba.".
107. X §11 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) X zdanitelné xxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části xx užívána k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x).".
108. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§11x
Zvýšení xxxx
(1) Xxx ze xxxxxx x jednotek xx xx xxxxxx xxxxxxxx domu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívaným x podnikání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x podnikání v xxxxxxxxxx prvovýrobě, xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x2 x
x) 2 Kč.
(2) Daň xx xxxxxx a jednotek xx za jednotku, xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx prostor xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je osvobozenou xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx užíván x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesním xxxx xxxxxx hospodářství, zvyšuje x xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) kladného xxxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
2. sazbou daně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.".
109. X §12 se slova "xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx".
110. Xx §12 xx vkládají xxxx §12a xx 12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§12x
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, chmelnic, xxxxx, xxxxxx, ovocných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lesů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx Xx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx m2 xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xx staveb x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx x2 xxxxxx.
(4) Xxx z pozemků xx jednotlivé xxxxx xxxxxxx a xxx xx staveb x xxxxxxxx za jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaokrouhluje na xxxx Xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§12x
Xxxxxxxx
Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxx x xx jednotku, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x vlastnictví xxxx, xxxxx se x xx spojeným xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x spolu x xxxxxxx na tomto xxxxxxx.
§12c
Zdaňovací xxxxxx
Zdaňovacím xxxxxxx xx kalendářní rok. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.".
111. Xxx §13 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které včetně xxxxxxx xxx:
"ČÁST XXXXXX
XXXXXX DANĚ X XXXXXXXXXX XXXX".
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pátá xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx a xxxxx.
112. §13 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§13
Xxxxxxxxx daňová povinnost
(1) Poplatníci, kteří xxxx spoluvlastníky xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx nelze xxxxx xxxxx xx nemovité xxxx, xxxx povinni xxxxx daňovou povinnost xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx daňovou povinnost xxxxxxxx a nerozdílně, xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost.".
113. X §13x xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx".
114. X §13x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž by xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx o 2 xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xx podat, xxxxxxxxxx xx tato lhůta x 2 xxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 xx xxxxxxx.
115. X §13x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 5".
116. X §13x xxxx. 5 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxx"), xxxx xx spoluvlastnický xxxxx xx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx na xxxxxx")" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx, kteří xxxx spoluvlastníky, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx nemovité xxxx".
117. V §13x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx xx xxxx podíl xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx xx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
118. X §13x odst. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
119. X §13x odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx věci".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 19x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
120. X §13a xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx žádný z xxxxxxxxxx majících xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx nemovité xxxx x nezvolí-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx z xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílu xx nemovité věci xxx xxxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 12.
121. V §13x xxxx. 9 xx slova "Přestane-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba poplatníkem xxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx-xx xxx, kdo byl xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, postavení xxxxxxxxxx".
122. X §13x odst. 9 xx xxxxx "nemovitostem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
123. V §13x xxxx. 11 xx xx xxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx právo vzniká,".
124. V §13x xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx".
125. X §13a xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.
126. X §13x odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx".
127. X §13x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
128. §14 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
129. X §15 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
130. X §15 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
131. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
132. V §15 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozemků" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx doplňují xxxxx "x xxxxxxxx".
133. X §15 odst. 4 se xx xxxxx "xx xx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §13x xxxx. 5 xxxx 8".
134. X §15 xxxx. 5 xx xxxxx "10, xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxxx vkladu práva xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce třetího xxxxxx následujícího po xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "11 xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, splatná x xxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
135. X §15 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
136. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx-xx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x nemovitých xxxx částku 5&xxxx;000 Xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, část daně xxxxxxxxxxxx vyměřené dani xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně a xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
137. X §17x odst. 1 xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
138. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xx zrušuje.
139. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1, 4x, 4x, 5x, 8, 9, 12, 16b, 17, 17xx, 18b x 18x se xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
140. Xxxxxxxx se xxxxxxx k xxxxxx, xxxxx zní:
"Xxxxxxx x xxxxxx x. 338/1992 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx stavbou

KÓD XX-XX

Text XX-XX

Xxxxxx xxxxx

xx221341

Xxxx pro vysílání, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stožáry

xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

xx230141

Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx hornictví x těžbu xxxxxxx

xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x těžbu surovin

230241

Věže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx


xx230251

Xxxxxx x xxxxxxx kanály xxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx230341

Věže, xxxxxxx, xxxxxx zásobníky xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

230351

Xxxxxxxxxx komíny chemických xxxxxxx


xx230411

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx průmyslu (xxxxx xxxxx)

xxxxxx pece

xx230441

Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx zásobníky - xxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxx x věžové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

230451

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxx xxxxxxxx kódem Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XX-XX xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx CZ-CC a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.".
Čl. VI
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související, xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxx-xx stanoveno jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx ustanovení zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx skutečnosti, poměry, xxxxxx, subjekty, předměty, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a účelem xxxxxxxxx.
3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §13a odst. 11 x §15 xxxx. 6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx-xx xxxx vycházejí-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx opatřením Xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
5. Xxxxx-xx xx xxxxx výše xxxx z nemovitých xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dílčí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx daň x xxxx xxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxx silniční
Čl. XXX
Xxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 243/1994 Xx., xxxxxx x. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 493/2001 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., zákona x. 102/2004 Xx., xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 246/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona č. 30/2011 Xx. x xxxxxx č. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 odstavec 1 xxx:
"(1) Předmětem xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojná xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx")
a) xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických osob x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatníka daně x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x x 1x xx zrušují.
2. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:
"(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) je Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
x) se xxxxxx Xxxxx televize, Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, určují, xxxx xx tito xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny xxxxxx xxxxxxx x přepravě xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
3. X §3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 písm. x)," xxxxxxx.
4. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která znějí:
"x) xxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvukovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplněným xxxxxxxxx výstražným světlem xxxxx barvy zapsanými x technickém průkazu xxxxxxx,
h) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání.".
5. V §4 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ten, xxx".
6. V §4 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
7. V §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x účelům uvedeným x §2 odst. 1" zrušují.
8. X §4 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3b xx zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
9. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c).".
10. X §6 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1" xxxxxxx.
11. X §6 xxxx. 5 xx xxxxx "podle xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx určena" xxxxxxxxx xxxxxx "používána".
12. X §6 xxxx. 5 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, kód 01.41.11 Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "klasifikace xxxxxxxx XX-XXX, kód 01.61.10 Podpůrné služby xxx xxxxxxxxxx výrobu".
13. X §6 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Bez xxxxxx xx datum xxxxx xxxxxxxxxx se sazba xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x 100 % u xxxxxxxxxx automobilů včetně xxxxxx, nákladních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolenou xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 12 tun, xxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxx, x xxx plynoucí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,
x) xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx, xxxx
x) xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx, z xxx
1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx
2. plynou xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xx xxxxxxx.
14. X §8 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx slova "x 2".
15. X §8 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "x 2".
16. X §15 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.
17. X §16 odst. 4 xx slova "xx xxxx xxxxxxx xxxx4x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7)" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx".
18. Xxxxxxxx xxx čarou č. 1, 3x, 4x, 7 x 7a xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
Xx. VIII
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně silniční xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na skutečnosti, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 16/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx povahou x xxxxxx nejbližší.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxx x přidané xxxxxxx
Xx. IX
Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., zákona č. 669/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx č. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., xxxxxx č. 120/2010 Sb., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx. a xxxxxx x. 241/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx slova "(xxxx xxx "xxx")" x xxxx xxxxx zrušují.
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "převod xxxxxxxxxxx")" xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx zní:
"c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a e).
4. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
5. X §3 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx x v §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "tato xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie".
6. X §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxxxx nepeněžitého plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxx,".
7. X §4 xxxx. 1 xxxx. b) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxx.
8. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx nemovitost" xxxxxxx.
9. X §4 odst. 1 xxxxxxx d) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxx na xxxxxxx xx vyšší nebo xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xx nižší xxx xxxxxxx daně,".
10. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxx".
11. X §4 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx xxxxx" zrušují.
12. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
13. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. V §4 xxxx. 1 xxxx. m) se xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx24) xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx xx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x daň xx zemního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx72)" xx zrušují.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 72 xx xxxxxxx.
15. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
16. X §4 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) hmotná xxx, s xxxxxxxx xxxxx x cenných xxxxxx,
b) právo xxxxxx,
x) xxxx xxxxx,
d) xxxxxx xxxx x část xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x chlad.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
17. X §4 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
18. V §4 odst. 3 xxxx. c) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
19. X §4 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "věcí" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
20. X §4 xxxx. 4 písmena x) x x) xxxxx:
"g) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pacht x xxxxxxxx,
h) xxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.".
21. X §4 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx j) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) x x).
22. X §4 xxxx. 4 xxxx. j) xxxx 1 se xxxxx "Evropského společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
23. X §4x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova ", xxxxxx nemovitosti" xxxxxxx.
24. V §4x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx obratu xxxxx povinné k xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a
x) celou společností.".
25. Xx §4a xx vkládá xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§4x
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxx závodu xxxxxxx i na xxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jednotkou, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona vždy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxx i podíl xx xxxxx xxxxxxx.".
26. X §5 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Za samostatnou xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx považuje xxxxxx město Xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx xxxx.".
27. X §5x xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10) xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx společnosti".
28. §6a xxx:
"§6x
Osoba xxxxxxx x dani, xxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx ode xxx, kdy se xxxx xxxxxxx kterýkoli x ostatních xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejímž rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxxxxx.".
29. V §6b xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx základě smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nabytím xxxxxxxxxx xxxxxx".
30. X §6b xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx korporace" x xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx byly" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx".
31. X §6x odst. 2 x x §6x xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušují.
32. V §6x xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx zůstavitele.".
33. X §6x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.
34. X §6g xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
35. X xxxxxxx §7 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
36. X §7 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povinnost xxxxxxx xxxx zaplatit daň".
37. V §7 xxxx. 4 x 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
38. V §7 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxxxxx xxxx je místo, xxx xx nemovitá xxx xxxxxxx; x xxxxxxx práva xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby.".
39. X §7x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx odstavce 1 xx" xxxxxxxxx slovy "xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx".
40. V §8 xxxx. 4 xxxx. x) úvodní části xxxxxxxxxx a x §8 xxxx. 5 xx slova "xxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx od".
41. X nadpisu §10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nemovité xxxx".
42. X §10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxx".
43. X §10 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxx stavby je xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
44. X §10c xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
45. X §10x xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "stanovení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stravovací xxxxxx xxxxx".
46. X §10x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx unie".
47. X §10x odst. 1 xx za xxxxx "se" xxxxxxxx xxxxx "xxx účely xxxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. X §10x xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxx 1 a 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxx".
49. X nadpisu §10x a x §10x xxxx. b) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
50. X §10x xxxx. 1 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
51. V §10x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
52. X §10x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xx x povinnosti xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x).".
53. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu,".
54. X §12 xxxx. 1 x 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
55. X nadpisu §13 xx xxxxx "x xxxxxx nemovitosti" zrušují.
56. X §13 xxxx. 1 xx xxxx druhá zrušuje.
57. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí dodání".
58. V §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
59. X §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
60. X §13 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, že vlastník xxxxxxxxx zboží xxxxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxx na xxxx xxxxxxxxx.".
61. V §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx nemovitosti" xxxxxxx.
62. V §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx8) xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku9)" xxxxxxxxx slovy "podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
Poznámky xxx čarou č. 8 x 9 xx zrušují.
63. X §13 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členství xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx majetku,
2. xxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx společnosti nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
64. X §13 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxx nebo u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; xxxxxxxxx i nabyvatel x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nerozdílně,".
65. X §13 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f).
66. X §13 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx x třetí x x §13 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xx" doplňují xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
67. X §13 odst. 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xx xxxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje".
68. X §13 xxxx. 8 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x hmotný xxxxxxx,".
69. X §14 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxx převodem xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
70. X §14 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx".
71. V §14 xxxx. 1 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxx nehmotné xxxx,
x) xxxxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxxx,".
72. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx".
73. X §14 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx a v §14 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
74. V §14 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx obchodní korporaci".
75. X §14 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxxxx xxxxxx společníka xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. toho, xx by xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jiného společníka xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
76. V §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
77. X §14 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu xx obchodní korporace x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vkladatel při xxxxxx xxxxxxx uplatnil x xxx xxxx x jeho xxxxx xxxxxxx daně, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vkladatel x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
78. X §14 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxx účely xxxxxx xxxxxx".
79. X §14 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".
80. X §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "členského státu xx něj xxxxxxxxx".
81. X §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "se" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx zákona".
82. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxx je ukončeno xxxxxxxx xxxx přeprava" xxxxxxxxx slovy "členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
83. X §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §16 xxxx. 4 x x §16 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx účely tohoto xxxxxx".
84. X xxxxxxx §17 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
85. X §17 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxx registrovaná k xxxx v xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
86. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "je" xxxxxxxxx slovy "se xxx xxxxx třístranného xxxxxxx rozumí" x xxxxx "a" xx xxxxxxx.
87. X §17 odstavec 4 xxx:
"(4) Prostřední xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoba registrovaná x dani v xxxxxxxx státě odlišném xx členského státu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx
x) není xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx kupujícího x xxxxx následného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském státě.".
88. V §17 xxxx. 5 se xxxxx "ukončení odeslání xxxx přepravy xxxxx x xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".
89. X §17 odst. 7 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
90. V xxxxxxx §19 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
91. X §19 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
92. V §19 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x dani" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném členském xxxxx".
93. X §19 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx registrovanou".
94. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx tohoto xxxxxx".
95. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
96. X §20 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx".
97. V §20 odst. 3 xx slovo "považuje" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx".
98. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie".
99. Xxxxxx xxxx 4 xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
100. X xxxxxxx §21 xx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxx".
101. V §21 xxxx. 1 xx slova "na xxxxxxx" zrušují.
102. Xxxxxxxx pod čarou x. 15 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
103. X §21 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx".
104. X §21 odstavec 3 zní:
"(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci nabyvateli xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx kterém xx xxxxxx den xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx tím xxxx, který xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) se zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx přenechání xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx.".
105. V §21 odst. 4 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x využití" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx".
106. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx" zrušují.
107. X §21 xxxx. 5 xxxxxxx e) xxx:
"x) xxxx, xx kterému xxxxxxx x pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k tomuto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladu x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nemovité věci, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,".
108. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "dochází x xxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxx".
109. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx xx xxxxx "vypořádacího xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
110. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxx".
111. X §21 xxxx. 7 xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
112. V §21 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx x nebytových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxxxx".
113. X xxxxxxx §23 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx".
114. V §23 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx daň".
115. X §23 xxxx. 2 se slova "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Povinnost zaplatit xxx".
116. X §25 xxxx. 1 xx slova "k xxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxx".
117. X §27 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxxxx nemovitosti" xxxxxxx.
118. X §27 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu,".
119. X §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
120. V §28 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xx e)" xxxxxxxxx slovy "x x)".
121. X §29 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
122. X §29 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx nebo xxxxx" zrušují.
123. X §31 písm. x) xx xxxxx "xxxx smlouvy x xxxxx podniku" xxxxxxx.
124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx "f) a x)" xxxxxxxxx slovy "x) x x)".
125. X §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx povinnost" xxxxxxxxx xxxxx "povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx".
126. V §33a xxxx. a) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
127. X §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "lhůty" xxxxxxxxx xxxxxx "doby".
128. X §36 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxx plnění".
129. V §36 xxxx. 3 se xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx e).
130. X §36 xxxx. 4 xx za xxxxx "xx" vkládají xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxx daně".
131. X §36 odst. 5 se slova "x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx dni".
132. V §36 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
133. V §36 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
134. V §36 xxxx. 6 písm. x) se slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
135. X §36 xxxx. 7 xx slova ", xxxxxx nemovitosti" zrušují.
136. X §36 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx25)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
137. X §36 xxxx. 10 xx slovo "x)" xxxxxxxxx slovem "f)".
138. X §36 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 se xxxxxxx.
139. V §36x xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxxxxxx k xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xx xxx".
140. X §36x odst. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxx.".
141. V xxxxxxx §37 se xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
142. X §38 odst. 1 písm. x) xx slova "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
143. X §38 odst. 2 větě xxxxx xx xx slovo "xx" xxxxxxxx slova "xxx účely xxxxxxxx 1".
144. X §38 odst. 3 xxxx. x) xx x) se slova "xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
145. X §41 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx24)" zrušují.
146. X §42 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx nemovitosti" zrušují.
147. X §42 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx slova "xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx" xxxxxxx.
148. V §42 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx k xxxx".
149. V §42 xxxx. 6 xx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušují.
150. X §42 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx "xxx".
151. X §42 odst. 6 xx slova "nabytí xxxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xx uživatele".
152. X §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx x" xxxxxxx.
153. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
154. X §44 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxx.
155. V §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx plnění" vkládá xxxxx.
156. §44 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3 xxx:
"3. xxxxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx-xx xxxxxx,".
157. X §44 xxxx. 6 xx slova "x xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "zaplacené" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
158. V §44 xxxx. 7 a 8 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "přiznané".
159. X §44 odst. 9 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx provádějící xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx u původního xxxxxxxxxxxx".
160. X §45 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňuje plnění,".
161. V §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, xxxxx".
162. X §45 xxxx. 1 xxxxxxx x) x d) xxxxx:
"c) označení xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,".
163. V §46 xxxx. 1 xxxxxxx a) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx,".
164. X §46 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"c) xxxxxxxx dlužníka,".
165. X §46 odst. 1 písm. x) x x) xx xxxxx "datum" nahrazuje xxxxxx "xxx".
166. X §46 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxxx xxxx,".
167. X §46 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxxxx,".
168. X §46 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx dlužníka,".
169. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
170. X §46 xxxx. 2 písmeno x) zní:
"j) xxxx xxxx x xxxxxxx úplaty.".
171. X §47 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.
172. §47x xxxxxx xxxxxxx zní:
"§47x
Xxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxxxxx sazby xxxx x xxxxxxxxxxxx plnění
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxx §47 odst. 1.".
173. Za §47x xx xxxxxx xxxx §47x, který xxxxxx nadpisu xxx:
"§47x
Žádost x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxxxxx plnění
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 osoba xxxxx
x) popis xxxxx xxxx služby, xxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx; x žádosti xxx xxxxx jednu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení.".
174. X §48a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 až 7.
175. X §48x xxxx. 2 se xxxxx "x jejich xxxxxxxxxxxxx" zrušují.
176. X §48x odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "pro xxxxx xxxxxx xxxxxx".
177. X §48x xxxx. 3 xxxxxxx a) xxx:
"a) xxxxxxxx, xxxxx je bytem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zahrnuje xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,".
178. V §48x odst. 4 xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
179. V §48x odst. 4 xx xxxx třetí xxxxxxx.
180. X §48x xxxx. 5 xxxx xxxxx x x §48a xxxx. 6 x 7 xx za slovo "xx" vkládají xxxxx "xxx účely xxxxxx xxxxxx".
181. X §51 odst. 1 xxxxxxx f) zní:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§56),".
182. V §51 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) nájem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí (§56x),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
183. V §54 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, podílů x xxxxxxxxxx korporacích,".
184. X §54 odst. 1 xxxx. x) xx slovo "půjček" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
185. X §54 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34)" zrušují.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 34 se xxxxxxx.
186. X §54 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35)" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xx xxxxxxx.
187. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx bank,".
188. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "(xxxxxxxxxxx)" xxxxxxx.
189. X §54 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxxx".
190. §56 xxxxxx nadpisu xxx:
"§56
Xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx osvobození xx xxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx,
x) xxxxx stavby,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určením,
x) xxxxxxxxxx xxxx,
f) xxxxxxxx.
(2) Od xxxx xx osvobozeno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxx, na xxxxxx není zřízena xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, x
b) není xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxx podle xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné než x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx39), x xx x xxxx xxx, xxxxx nastane xxxxx.
(4) Plátce xx xxxx rozhodnout, xx x po xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 uplatní daň. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxx xx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §36.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 xx zrušuje.
191. Xx §56 se xxxxxx xxxx §56x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§56x
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí
(1) Nájmem xxxxxxx xxxxxxxx věci se xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) nájmu xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx nájmem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx nemovité xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, na kterém xxxx xxxxxxx stavba xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vybavení xx xxxxxx plynu, xxxxxxxxx, xxxxx, chladu nebo xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.
(3) Plátce xx může xxxxxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx plátcům xxx xxxxx uskutečňování xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx daň.".
192. X §61 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".
193. X §64 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx".
194. X §66 xxxx. 1 se slova "x území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx Xxxxxxxx xxxx".
195. X §66 xxxx. 4 x 6 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
196. X §68 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
197. V §68 xxxx. 12 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
198. X §69 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" zrušují.
199. X §71 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
200. X §71 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
201. X §71 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "Evropského společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
202. X §71 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiných xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
203. X §71a xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie".
204. V §71x xxxx. 1 xx xxxxx "daňová xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx daň".
205. X §71x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx je xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "povinnost".
206. X §72 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx ", převodu xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
207. X §72 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx, která xx byla xxxx xx xxx převedena, xxxxx" nahrazují slovem "xxxx".
208. X §73 odstavec 7 xxx:
"(7) X xxxxxx, xxxxx uskutečňují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění použitých x činnosti společnosti xxxxxx společník, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou plátci, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx, xxxxx uskutečňují zdanitelná xxxxxx, xx xxxxxx xxxx přijatá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx společníkovi společnosti, xxxxx xxxxxxxx daň xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
209. X §76 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx x nebytových xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx".
210. X §77 odst. 3 xx xxxxx ", xxxx x xxxxxxxxxx prostor" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
211. X §78 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx, nebytových xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
212. X §78x odst. 1 xx xxxxx "bytů, xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
213. X §78x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) majetku xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu,".
214. X §78x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "převedeného xxx přeměně společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodní korporace".
215. X §78c xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
216. X §78c xxxx. 1 písmeno d) xxx:
"d) majetku, xxxxx plátce xxxxx xxxx dědic xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
217. V §78x odst. 1 xx slova ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušují.
218. X §78x xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
219. X §79x odst. 3 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxxx závodu,".
220. X §79x xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace".
221. V §79x xxxx. 3 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d).
222. X §79a xxxx. 3 písmeno d) xxx:
"x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx.".
223. §79x xxx:
"§79x
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatněný xxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, xxxxx xxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x kterého xxxxx xxxxxx uplatnil xxxxx xx odpočet daně xxxx xxxx část.".
224. V §79x xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
225. X §80 odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxx příslušník" xxxxxxxxx xxxxx "člen xxxxxx".
226. V §80 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "společně xxxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx spolu xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx".
227. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx rodiny".
228. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
229. X §80 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx".
230. X §80 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
231. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx příslušníkům" nahrazují xxxxx "xxxxxx její xxxxxx".
232. X §80 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "a příjmení, xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxxx," zrušují.
233. X §80 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
234. X §80 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
235. X §80 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx".
236. X §80 xxxx. 10 xxxx. e) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx jeho xxxxxx".
237. V §80 xxxx. 13 a x §80 xxxx. 14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
238. X §80 xxxx. 14 xxxx. b) xxxxxx 1 x 2 xx slova "rodinným xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxxx".
239. X §80 xxxx. 14 písm. d) xxxx 2 se xxxxx "xx lhůtě" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx".
240. X §80 xxxx. 14 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
241. X §81 xxxx. 3 x v §81 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxx názvu," xxxxxxx.
242. X §81 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
243. X §81 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "den".
244. V §82a xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx ", která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
245. V §82a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", převod nemovitosti" xxxxxxx.
246. V §82x odst. 5 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x příjmení" zrušují.
247. X §82x xxxx. 5 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx," xxxxxxx.
248. V §82a xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "den".
249. V §82x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dni".
250. X §82x xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "xx xxxx" nahrazují slovy "xxx xxx".
251. X §83 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx".
252. V §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
253. V §84 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx," xxxxxxx.
254. X §84 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "den".
255. X §84 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxx.
256. X §84 odst. 5 xxxx. b) x v §84 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
257. V §85 xxxx. 5 se xxxxx "lhůty" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
258. X §85 xxxx. 9 písm. x) xx slova "a xxxxxxxx" zrušují.
259. X §85 xxxx. 10 písm. x) xx slova "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx název" x xxxxx "příjmení xxxx xxxxx," xxxxxxx.
260. X §85 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx," zrušuje.
261. X §85 xxxx. 10 xxxx. f) xx xxxxx "datum" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
262. X §86 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx ", služeb x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxx".
263. V §86 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "členem Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx".
264. X §86 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx ", xxxxxx x stavby" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxx".
265. X §86 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx".
266. X §86 odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se slova ", xxxxxx x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx služeb".
267. X §86 odst. 3 písm. x) xx xxxxx ", xxxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx staveb x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx".
268. X §86 xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "a xxxxxxxx, xxxxxxxxx název" a xxxxx "příjmení xxxx xxxxx," xxxxxxx.
269. X §86 xxxx. 8 xxxx. f) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
270. X §87 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
271. X §87 odst. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx navrhovatele,".
272. X §87 xxxx. 13 xxxx. b) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "smrtí".
273. X §88 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
274. X §88 odst. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxx, xx xxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x
2. xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x".
275. X §88 xxxx. 9 xxxx. x) x x §89 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
276. X §89 odst. 11 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx25)" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx".
277. X §89 xxxx. 13 xx slova "daňové xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx na xxxxxxx".
278. X §89 xxxx. 15 x x §90 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie".
279. X §91 xx xxxxx "daňové xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
280. V §92x xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
281. X xxxxxxx §95 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx společnosti".
282. X §95 xx xxxxx "účastníkem xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "společníkem xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
283. X §98 xxxx. x) se xxxxx "příjmení, popřípadě xxxxx" x slova "x xxxxxxxx nebo xxxxx," zrušují.
284. X §99x xxxx. 5 xxxx. x) x x §99x xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "korporací".
285. X §99x xxxx. 5 xxxx. x) bodech 1 x 2 se xxxxx "společnosti nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx nahrazují slovem "xxxxxxxxx".
286. X §99x xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
287. X §100 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx vede za xxxxxxxxxx xxxxxx společník, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňuje práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro ostatní xxxxxxxxxx.".
288. X §100x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxx".
289. X §100x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "44" xxxxxxxx slova ", xxxxx obsahuje".
290. X §100x xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
291. V §100x xxxx. 3 se xx xxxxx "jednotlivých" xxxxxx slovo "xxxxxx".
292. X §101 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxx".
293. X §101 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 7.
294. X §101 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Plátce, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx x daň xx své xxxxxxxx x zdanitelná xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx společníci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
295. V §101 xxxx. 5 větě xxxxx se slova "xxxxxx povinnost" nahrazují xxxxx "povinnost xxxxxxx xxx".
296. V §101 xxxx. 5 xxxx druhé xx xxxxx "Xxxxxx povinnost" xxxxxxxxx slovem "Xxx".
297. X §101 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "povinnost přiznat xxx".
298. X §101 xxxx. 6 xxxx druhé se xxxxx "daňová xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
299. X §101 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxx povinnost" xxxxxxxxx xxxxxx "Daň".
300. X §102 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx".
301. X §102 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Souhrnné hlášení xx společnost podává xxxxxx společník, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".
302. X §102 odst. 8 xx xxxxx "xx data" xxxxxxxxx xxxxx "ode xxx".
303. V §102 xxxx. 9 se xxxxx "daňové xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
304. X xxxxxxx §104 xx slova "xxxxxx povinnosti" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
305. X §104 odst. 1 a 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx" x slova "xxxxxxx povinnost" se xxxxxxxxx xxxxxx "daň".
306. V §104 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "daně".
307. V §105 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx," nahrazuje xxxxx "přeplatek xxxxx xxx 100 Kč,".
308. X §105 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xx xxxxxxx, xxxxx vznikne vratitelný xxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
309. X §105 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
310. X §106 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Plátce přestává xxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xx zrušena xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele.".
311. §106x xxxxxx nadpisu xxx:
"§106c
Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx žádost
(1) X zrušení xxxxxxxxxx xxxx plátce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx-xx xxxx členství xx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) při xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obratu
a) xxxxxx společníka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a
x) dosahovaného společně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je stejný, xxxxxx-xx společenská xxxxxxx xxxx poměr.".
312. X §107a xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxx".
313. X §108 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", poskytnutí xxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxxxxxxx služby".
314. V §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
315. X §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxx".
316. X §108 odst. 2 xxxx. a) x x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx".
317. Poznámky xxx čarou x. 10, 24, 25, 26x a 36 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx odkazů xx poznámky pod xxxxx.
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 59/2010 Xx., xxxxxx č. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 407/2012 Sb., zákona x. 500/2012 Sb. x zákona x. 308/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:
"1) Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES ze xxx 16. prosince 2008 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 92/12/XXX.
Xxxxxxxx Rady 2011/64/EU xx dne 21. června 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxx spotřební xxxx x tabákových výrobků.
Směrnice Xxxx 92/83/EHS xx xxx 19. xxxxx 1992 x harmonizaci xxxxxxxxx spotřebních daní x alkoholu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/84/EHS ze xxx 19. xxxxx 1992 x sbližování xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 95/60/ES xx xxx 27. xxxxxxxxx 1995 x xxxxxxx značení xxxxxxxxx xxxxx x petroleje.
Směrnice Xxxx 2003/96/ES ze xxx 27. xxxxx 2003, kterou xx xxxx xxxxxxxxx rámcových xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2004/74/XX ze dne 29. dubna 2004, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2003/96/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zdanění, x xxxxxxxx Xxxx 2004/75/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2003/96/XX, xxxxx xxx x možnost Xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx sníženou xxxxxx xxxxxxx.".
3. X §1 odst. 2 xxxxxxxxx části ustanovení xx slova "(xxxx xxx "xxx")" xxxxxxx.
4. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
5. X §2 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
7. X §2 odstavec 2 xxx:
"(2) Pro účely xxxxxx zákona se
a) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxxx a Mittelbergu (XxxxxxxXxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxx za xxxxx Spojeného království Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska,
d) území Xxx Marina xxxxxxxx xx xxxxx Italské xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxx Spojeného království Xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.".
8. X §2 xxxx. 5 a 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
9. X §3 xxxx. x) x x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
10. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx NACE xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx zavádí statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 x kterým se xxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx nařízení XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,".
11. X §3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" zrušují x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "tato".
12. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx nebo znehodnocením x důsledku prokazatelně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx".
13. X §3 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena u) x x) se xxxxxxxx jako písmena x) a x).
14. X §3 xxxxxxx x) zní:
"u) společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx x společně uhrazují xxxxxxx xx své xxxxxxx.".
15. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx převodu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
16. X §4 se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
17. X §5 xxxx. 2 písmena x) x b) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,".
18. V §5 xxxx. 3 xxxxxxx x) x b) xxxxx:
"x) xxxxxxxx firmu xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx prodávajícího,
b) xxxxxxxx xxxxx nebo jméno, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,".
19. V §5 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,".
20. X §6 odst. 2 xxxxxxx x) x b) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo a xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uživatele,
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pobytu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, přijímajícího xxxxxxxxx,".
21. V §6 xx odstavec 5 xxxxxxx.
22. §7 a 8 xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§7
Xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxx vybrané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxx daňové povinnosti
Daňová xxxxxxxxx vzniká výrobou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx dovozem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
23. X §9 xxxx. 3 písm. x) x x) xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. s)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx".
24. V §9 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Povinnost daň xxxxxxx x zaplatit xxxxxx také xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nacházející xx xxxx režim podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 až 17 xx xxxxxxx.
25. X §9 se odstavec 5 xxxxxxx.
26. V §10 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
27. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx jsou xxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".
28. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx slova "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
29. X §11 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
30. X §13 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx nebo xxxxx pobytu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
31. X §13 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) obchodní xxxxx nebo jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, x místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
32. V §13 xxxx. 22 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
33. X §13 se odstavec 25 zrušuje.
34. X §14 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
35. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx ", xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení".
36. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx ", x xxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §3 xxxx. x)," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení".
37. X §14 odst. 4 se xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx".
38. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
39. X §15 xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "rodinný xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxxx".
40. V §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "společné" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
41. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx".
42. V §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx rodinným příslušníkům" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx".
43. V §15 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx".
44. X §15 xxxx. 8 písmena x) x b) znějí:
"a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx kupujícího,".
45. X §15 xxxx. 12 písm. x) xx xxxxx "jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx".
46. X §15 xxxx. 12 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
47. X §15 xxxx. 12 písm. x) xx xxxxx "jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx".
48. X §15 xxxx. 12 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
49. X §15 xxxx. 12 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxx".
50. X §18 se xxxxxxxx 9 xxxxxxx.
51. V §19 se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
52. V §20 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx,".
53. V §20 xxxx. 18 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
54. X §20 xx xxxxxxxx 23 xxxxxxx.
55. X §21 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxxxx xxxxxxx, kterou přijal xxxxxxx xxxx, xxxx".
56. X §21 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx závazku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xx spotřební dani".
58. X §21 xxxx. 12 se xxxxx "xxxxxxxxx závazkům" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
59. V §21x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "člen".
60. V §21x xxxx. 6 x 10 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
61. X §22 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx identifikační číslo xxxxxx,".
62. X §22 xxxx. 18 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
63. X §22 xx odstavec 24 xxxxxxx.
64. V §23 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a daňové xxxxxxxxxxxxx číslo plátce,".
65. X §23 odst. 1 xxxx. x) xx slova "obchodní xxxxx nebo název, xxxxx x údaje x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě obchodní xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx dodavatele x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxx a údaje x registraci x xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě dodavatele x xxxxxx členského xxxxx".
66. X §23 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
67. V §27 xxxx. 3 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
68. X §27a odst. 1 a 2 xx xxxxx "ztrát xxxx znehodnocení ve xxxxxx §3 xxxx. x)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,".
69. V §27b xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
70. V §27x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §3 písm. s)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,".
71. X §27b xxxx. 2 a 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx unie".
72. X §27x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,".
73. X §27x xxxx. 1 x 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
74. X §28 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
75. V §28 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
76. X §28 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "nepředvídatelné ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx".
77. X §28 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
78. V §28 xxxx. 8 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. s)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx".
79. X §28 xxxx. 10 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
80. X §29 xxxx. 6 a 8 xx xxxxx "xxxxxx xxxx znehodnocení xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxxxxx".
81. X §29 odst. 10 xx xxxxx "ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx".
82. V §30 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
83. X §31 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu §3 písm. s)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
84. X §31 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "nepředvídatelné ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx".
85. X §33 xxxx. 2 xx slova "[§3 xxxx. x)]" xxxxxxx.
86. X §33 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
87. X §33 odst. 12 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxx xxxx znehodnocení xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "x nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
88. X §33 xxxx. 15 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx".
89. X §33 xxxx. 17 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx".
90. X §33x xxxx. 2 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x dani x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odesílající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, sídlo a xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx ustanovena xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
91. V §33x xxxx. 10 xx slova "xxxx xxxxx xxxxxx" zrušují.
92. X §33x odst. 12 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
93. X §36 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
94. X §36 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, sídlo xxxx místo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
95. X §36 xxxx. 13 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "smrtí".
96. X §37 odst. 2 xxxx. c) se xx xxxxx "xxxxx xxxx" vkládají slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
97. X §41 odst. 3 xxxxxxx a) zní:
"a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, sídlo a xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx subjektu,".
98. X §43 xx xxxxx "§23 odst. 4, §29 odst. 2 x" zrušují.
99. X §49 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxxx C 23 "xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx uvedená v xxxxxxxxxxx NACE pod xxxxx X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".".
100. X §55 xxxx. 7 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kupujícího,".
101. X §55 xxxx. 8 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační číslo xxxxxxx,".
102. X §56 xxxx. 8 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x daňové identifikační xxxxx prodávajícího,
b) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxx,".
103. X §56 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
104. X §56x xxxx. 6 xxxxxxx x) x x) znějí:
"a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
105. X §56x xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx,".
106. X §60x xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) obchodní xxxxx xxxx jméno, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
107. X §60x odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxxxx, x místo xxxxxx vybraných xxxxxxx,".
108. X §60x xxxx. 17 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "smrtí".
109. X §64 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
110. X §72 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx od xxxx x původního xxxxxxxxx v případech, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx tvořícímu xxxxxxx původního xxxxxxxxx, xxxx
x) uzavřením smlouvy x xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) pozbytím xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxx tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
111. V §72 odst. 3 xx xxxxx "podniku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
112. X §79x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx hodlá prodávat xxxxxxxx,".
113. X §79x xxxx. 2 se xxxxxxx b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
114. X §79x xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,".
115. X §79a xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
116. X §80 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
117. V §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.
118. X §86 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
119. X §103 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
120. X §103 xxxx. 6 se xxxxx "Evropského společenství" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
121. X §108 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx a xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a místo xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x sídlo".
122. X §118 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
123. X §119 xxxx. 4 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxx zárukou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, kterou xxxxx správce daně xxxxxx,".
124. V §119 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. s)" nahrazují xxxxx "nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
125. X §134x xxxx. 3 xx xxxxx "nebo xxxxx pobytu" xxxxxxx.
126. X §134x xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,".
127. V §134x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "úmrtím" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
128. V §134x odst. 3 xx slova "xxxx xxxxx pobytu" xxxxxxx.
129. X §134x xxxx. 3 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhovatele,".
130. V §134x xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "úmrtím" nahrazuje xxxxxx "smrtí".
131. X §135xx xxxx. 3 x x §135zx xxxx. 3 se xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
132. Poznámky xxx čarou x. 6, 33, 36a x 63 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx pod xxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, jako na xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx povahou x účelem xxxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 307/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 308/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §18 xxxx. 2 se xx xxxxxxx písmene b) xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
2. X §18 xxxx. 2 písm. x) se za xxxxx "orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
5. X §40 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx kontrolní xxxxx xxxxxxx, jeho xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,".
6. X §46 xxxx. 2 xx xx začátek písmene x) vkládá xxxxx "xxxxxxx".
7. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
8. X §57 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x příjmení" xxxxxxx.
9. X §57 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. X §57 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "organizační xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxxx".
11. V §62 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx místě xxxxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 307/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., zákona č. 292/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 463/2012 Sb. a xxxxxx x. 313/2013 Xx., xx mění xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §1 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §1 xxxx. 1 xx slova "(xxxx xxx "xxx")" xxxxxxx.
3. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §1 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
4. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx NACE Xxxxxx 2 a kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném znění,".
5. X části xxxxxxxxx xxxx čl. LXXII §2 odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "XX 27 "xxxxxx základních xxxx x xxxxxxx výrobků"" xxxxxxxxx slovy "X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"".
6. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "XX 26" nahrazují xxxxx "X 23".
7. X xxxxx čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"i) identifikačními xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno,
2. xxxxx xxxx místo xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx.".
8. V xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
9. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §8 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
10. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §9 odst. 1 x x §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. V xxxxx xxxxxxxxx páté čl. XXXXX §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx daně".
12. X části čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
13. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §11 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
14. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §11 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxx".
15. V části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §11 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Správce daně".
16. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §13 xxxx. 1 x §14 xxxx. 1 xx slova "xxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
17. X části xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §14 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
18. V xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §14 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
19. V xxxxx čtyřicáté páté xx. XXXXX §15 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Celní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
20. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §22 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
21. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §22 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx rodiny".
22. X xxxxx čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "společně xxxxxxxxxxx".
23. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §22 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxx rozumí společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.
24. X části xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §23 odst. 3 x x §24 xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
25. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
26. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §26 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 2.
27. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §28 odst. 4 se xxxxx "xxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "správní orgán, xxxxx je xxxxxxxx xxxx".
28. X xxxxx xxxxxxxxx páté čl. XXXXX §29 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Celní xxxx xx xxxxxxx uveřejnit xx své xxxxxx xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "Správce xxxx xxxxxxxx".
29. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §29 xxxxxxx x) zní:
"c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,".
30. X xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §1 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
31. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §1 odst. 1 xx xxxxx "(xxxx xxx "xxx")" xxxxxxx.
32. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §1 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
33. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, xxxxxx se zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x platném xxxxx,".
34. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. LXXIII §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "XX 27 "xxxxxx základních kovů x hutních xxxxxxx"" xxxxxxxxx slovy "X 24 "výroba xxxxxxxxxx xxxx"".
35. X xxxxx xxxxxxxxx šesté čl. XXXXXX §2 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "XX 26" nahrazují slovy "X 23".
36. V xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) identifikačními xxxxx
1. obchodní xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx místo pobytu,
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.".
37. V xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §3 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
38. V xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §8 xxxx. 3 xx slova "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
39. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §9 xxxx. 1 x x §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
40. V části xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §10 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
41. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. LXXIII §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "nebo v xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
42. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §11 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
43. V xxxxx čtyřicáté šesté xx. XXXXXX §11 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "Xxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Správce xxxx".
44. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §13 odst. 1 a v §14 odst. 1 xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
45. X xxxxx čtyřicáté šesté xx. LXXIII §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "Celní úřad" xxxxxxxxx slovy "Správce xxxx".
46. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §14 xxxx. 2 písm. c) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
47. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Správce xxxx".
48. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §21 xxxx. 1 xxxx. d) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
49. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §21 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxxx".
50. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §21 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx hospodařící".
51. V xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIII §21 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této části xxxxxx společenství fyzických xxxx, které spolu xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
52. X xxxxx čtyřicáté šesté xx. XXXXXX §22 xxxx. 3 x x §23 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
53. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §22 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
54. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. LXXIII §25 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
55. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXXX §27 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx orgán, který xx správcem daně".
56. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
57. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §28 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto seznamu,".
58. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. XXXXX §1 xxxx. 1 xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
59. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §1 xxxx. 1 xx xxxxx "(dále xxx "xxx")" xxxxxxx.
60. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIV §1 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx orgány" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
61. X části xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) klasifikací XXXX xxxxxxxxxxx ekonomických činností xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 x některá nařízení XX x specifických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění,".
62. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. LXXIV §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "XX 27 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx výrobků"" xxxxxxxxx xxxxx "X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"".
63. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxx. g) se xxxxx "XX 26" xxxxxxxxx xxxxx "C 23".
64. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx i) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxx nebo xxxxx pobytu,
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx.".
65. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §3 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
66. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §9 xxxx. 1 x v §10 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
67. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé čl. XXXXX §10 xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
68. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §10 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
69. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §11 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
70. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §11 xxxx. 2 se xxxxx "celní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
71. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §11 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Správce xxxx".
72. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §13 xxxx. 1 x v §14 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
73. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx daně".
74. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §14 odst. 2 xxxx. c) se xxxxx "nebo v xxxxxxxxxx řízení" zrušují.
75. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV x §15 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Správce xxxx".
76. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIV §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
77. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §22 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx rodiny".
78. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIV §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx hospodařící".
79. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §22 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx části xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx uhrazují náklady xx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
80. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §23 xxxx. 3 a x §24 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
81. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §23 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
82. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §26 xx odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx odstavec 2.
83. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §28 xxxx. 4 xx xxxxx "celní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, který xx správcem daně".
84. X části čtyřicáté xxxxx xx. LXXIV §29 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx daně zveřejní".
85. X části čtyřicáté xxxxx čl. XXXXX §29 xxxxxxx c) xxx:
"x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomto seznamu,".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čtyřicáté xxxx až čtyřicáté xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nejbližší.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
V xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Sb., zákona x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Sb., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., zákona x. 106/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 38/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 182/2008 Sb., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona č. 312/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona č. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Sb., zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., zákona x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona x. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx č. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., zákona x. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., zákona x. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Sb., zákona x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx č. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., zákona x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx č. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., zákona x. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 232/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Sb., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 281/2013 Xx., zákona č. 306/2013 Xx. x xxxxxx č. 313/2013 Xx., xx slova "(xxxx. xxx z xxxxxxxxxxx)" xxxxxxx.
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx znění zákona x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., zákona x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., zákona č. 1/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 187/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 170/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 136/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 104/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb. x xxxxxx č. 308/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo ", xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx22), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx úřední osobou xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx22)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým podpisem, xx-xx xxxxxxxxxx vydáno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx".
2. Poznámka xxx xxxxx x. 22 xx xxxxxxx.
3. V §104 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxx xxxxx".
4. X §237x xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
5. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x xx xxxxxxx.
6. V §260x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
7. X §298 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxx zjistit, projedná xxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu zjištěno.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 13/1993 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
X §2 xxxx. 1 x 2, §16 xxxx. 1 x 2, §17 xxxx. 2 x x §19 odst. 4 zákona č. 397/2012 Sb., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 167/2012 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "jednání".
2. X §12 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxx.
3. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věc".
4. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx dědictví" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správce".
5. V §24 xxxx. 1 xx xxxxx "xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx".
6. X §24 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku" xxxxxxxxx xxxxx "pobočky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §25 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
8. V §26 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx-xx ji xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx ji".
9. X §26 xxxx. 4 se slova "xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním úkonům, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxx plně xxxxxxxxxx".
10. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", která xx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4)" zrušují.
11. X §44 xxxx. 2 xx xxxxx "x tím, xx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikání xxxx sídla" xxxxxxx.
12. X §44 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje se xx xx xxxxxx xxxxxx místa pobytu.".
13. X §45 xxxx. 1 xx xxxxx "organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx písemnost xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku" nahrazují xxxxx "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx".
14. X §51 odst. 2 písm. h) x x) xx xxxxx ", příjmení" x slova "x xxxxxxxx" zrušují.
15. X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx kárnému".
16. X §57 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxx bank,".
17. X §63 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx vyhotoven xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím její xxxxxxxxxxxx a zjištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
18. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
19. §69 včetně xxxxxxx xxx:
"§69
Daňová xxxxxxxxxx schránka
(1) Xxxxxxx daně, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx x xx osobním xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce daně.
(2) Správce xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx vybaven xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) rozsah x xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) podmínky a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně.
(3) Xxx výkon působnosti xx věci xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §13 odst. 1.".
20. Za §69 xx vkládají xxxx §69x x 69x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§69x
Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Správce xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx x moci xxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx zpřístupněna datová xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zřízena xxxxxx xxxxxxxxxx schránka, x to xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§69x
Xxxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x) daňový xxxxxxx,
x) zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x neomezeném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, xxxx
2. xxxxxxx x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nutné xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; §29 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx správcem xxxx
x) xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x ověřenou xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx schránky.".
21. X §71 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxx učinit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx
a) podepsanou xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx,
x) odeslanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
22. X §71 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, jaká xxxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".
23. X §92 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "úkonu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
24. V §102 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx ", příjmení" xxxxxxx.
25. V §106 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx zemřel xxx xxxxxx," zrušují.
26. Xxxxxx xxx §125 xx zrušuje.
27. X §127 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxxxx x koupi obchodního xxxxxx nebo jeho xxxxx, x to 15 dnů xx xxxxxx uzavření.".
28. X §148 odst. 4 písm. x) xx slovo "nebo" xxxxxxx.
29. X §148 xx na xxxxx odstavce 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x dané xxxx.".
30. X §155 xx na xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx "; §254 xxxx. 3 a 6 xx použije xxxxxxx".
31. V §170 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
32. X §170 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xx-xx zástavní xxxxx zřízeno rozhodnutím xxxxxxx xxxx, hledí xx xx toto xxxxx tak, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx skutečnost xx zapíše xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru, xxxx
b) xxxxxxxx xxxxx nového zástavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zapsaného xx výhodnějším xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru.".
33. Xx §170 xx xxxxxx xxxx §170x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§170x
Xxxxx zástavního práva
(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
34. X xxxxxxx §173 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "finanční".
35. V §173 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Správce daně xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx daně, x xx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx záruku, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem.".
36. X §175 xxxx. 1 xx slova "xxxxx nebo" xxxxxxx.
37. X §176 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx ", xxxxxxxx" zrušuje.
38. X §178 xxxx. 4 se xxxxx "xxx xx xxxxx xxxx odvolat xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nelze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky".
39. X §178 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx".
40. X §180 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxx xx podepsána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §71 xxxx. 1".
41. V §180 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "papírech," xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,".
42. X §180 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nemovité xxxx".
43. X §180 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx označení xxxxxxx nebo xxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
44. X §180 odst. 6 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx spočívajícího".
45. X §185 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx".
46. X §185 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
47. X §185 xx xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx dlužníka, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následného xxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volně xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx správce xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx prohlášení x xxxxxxx.".
48. V §190 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
49. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
50. X §194 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
51. V §194 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci".
52. V §194 xx odstavec 6 xxxxxxx.
53. Xx §194 xx xxxxxx xxxx §194x, který xxx:
"§194x
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx k tomu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
a) skutečnost, xx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxxxxxxx dražbu xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx.".
54. X §195 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxx x čas zahájení xxxxxx, popřípadě datum x xxx ukončení xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
55. X §195 xxxx. 2 se xx xxxxxxx a) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx konání xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
56. X §195 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, xxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx internetové xxxxxxx, xx které xxxx zveřejněny podmínky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby.".
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.
57. X §195 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxx vyhláška xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx toto rozhodnutí xxxx dražební xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
58. X §196 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy ", xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx".
59. V §196 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
60. X §196 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx vyhlášku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".
61. V §197 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx, xxx uplatňuje xxxx xxxxxxxx dražby předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xx xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxx správci daně xx xxxxx stanovené xxxxxxxx vyhláškou. Správce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx xxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prokázány; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx prokázána, může xx osoba, které xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tato práva xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx právo.".
62. X §198 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxx koupě".
63. X §198 odst. 2 písm. d) xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx" xxxxxxx.
64. X §199 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
65. X §199 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právem xxxx x xxxxxxxx xxxxxx koupě, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x nich, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, který xxxxxxxx učinil dražební xxxxxx xxxx první, xxxx licitátor vydražitele xxxxx.".
66. V §203 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxx exekucí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx postiženy xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
67. V §203 xxxx. 3 xx slova "xxxx xxxxx podnikání" xxxxxxx.
68. X §204 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
69. V §206 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
70. V §206 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx mohou xxx i xxxx xxxxxxxx, které má x držení xxxx xxxxx. Tato xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxx věci daňovému xxxxxxxxxxx.".
71. X §211 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx udělení xxxxxxxx.".
72. X §211 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xx xxxxxxxxxx nepřevezme vydraženou xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx §84".
73. X §211 xxxx. 5 xx slova "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", nájemní xxxx pachtovní" x xxxxx "nemovitosti" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
74. X §213 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxxxx, a xx x při xxxxxxxxx xxxxxx.".
75. X §216 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,".
76. X nadpisu xxx §218 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
77. V §218 xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx slovy "nemovitých xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx věc" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
78. V §219 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx", slovo "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "neplatné".
79. X §219 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx".
80. X §221 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitá xxx".
81. X §221 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x)".
82. V §221 odst. 1 x 2, §221 xxxx. 3 písm. x) a v §221 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx "nemovitosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci".
83. X §221 xxxx. 3 xxxx. x) a x §221 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
84. X §221 xx na xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx "x výjimkou xxxx x závad xxxxx §231 odst. 1 xxxx. x)".
85. X §222 odst. 1, 4 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
86. X §225 xxxx. 2 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
87. V §225 xxxx. 3 xx xxxxx "nemovitost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
88. X §228 xxxx. 2 xx slovo "závady" xxxxxxxxx xxxxx "věcná xxxxxxx, výměnek xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxx xxxxx ", výměnku" x za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".
89. V §229 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx".
90. V §229 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) u náhrad xx výměnek den xxxxxx xxxxxxx.".
91. X §230 odst. 1 xx slova "xxxx nájemních xxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx x závad".
92. V §230 xxxx. 3 xx xxxxx "nebo xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
93. X §231 odst. 1 písm. b) xx xxxxx "a xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", výměnky a xxxxxxx a xxxxxxxxx" x slova "x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".
94. V §231 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
95. X §231 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx pacht, xx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada, zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnila.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
96. X §234 xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
97. Xxx §238 xx vkládá xxxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxx 1
Právní xxxxxxxxxxxx".
98. X §238 xxxx. 4 xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
99. Xxxxxx nad §239 xx xxxxxxx.
100. §239 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§239
Xxxxxxx xxxxxx povinnosti
Xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.".
101. Xx §239 xx xxxxxxxx nové §239x až 239d, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§239x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx se xx xxxxxx skutečnosti xxxxx xxx, jako by xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx rozhodnutím soudu x dědictví; xxxxx xxx xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx ode xxx smrti zůstavitele xx dne skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§239x
Plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osob spravujících xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správce daně, xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx zůstavitele.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx 3 měsíců xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx; tuto lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx.
§239x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx daň zahrnout xx xxxx zprávy.
§239x
Xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxx
Xxxxxxxx-xx dědictví xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
102. Pod xxxxxxxx §240 se vkládá xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x právnických xxxx".
103. V §240 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx daní xxxxxx x xxxxxxx
x) pobočky xxxx xxxx organizační složky xxxxxxxxxx závodu zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx xx zřídil,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakladatel xxxxxxxxx xxxxx.".
104. V §240 xx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxxx.
105. Za §240 xx xxxxxxxx xxxx §240a až 240x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§240x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxx likvidace
Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx zániku, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§240x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxx nástupce, xxxx xxxxxx nástupnictví xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxx; xxxx podané xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ručí xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§240c
Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Dojde-li ke xxxxxxx právnické xxxxx x likvidací, trvá xxxxxxxxx podávat řádné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx likvidace.
(3) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která uplynula xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx xxx zpracování xxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.
§240x
Xxxxx daňové xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx-xx x převodu poslední xxxxx privatizovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx přísluší x tímto privatizovaným xxxxxxxx hospodařit, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx převodu, x xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; tuto lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.".
106. Xxx xxxxxxxx §241 xx vkládá nadpis "Xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx".
107. Xxxxxx xxx §242 xx xxxxxxx.
108. Xxx §242 xx vkládá xxxxxxxx dílu 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxx 2
Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
109. Xxx xxxxxxxx §242 xx xxxxxx nadpis "Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x majetek xxxxxxxx".
110. Xxx xxxxxxxx §243 xx xxxxxx xxxxxx "Účinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňové xxxxxx".
111. Xxx xxxxxxxx §244 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxx insolvenčním xxxxxx".
112. X §244 xxxx. 3 xx xxxxx ", xx xxx xxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx," zrušují.
113. X §244 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
114. X §244 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3".
115. V §245 xx slova "§239 xxxx. 3, §240 xxxx. 4 až 6 x §244 xxxx. 1 a 5" xxxxxxxxx slovy "§239x odst. 4 x 5, §239c, §240x, §240x odst. 2 x 3, §240x a §244 xxxx. 1 x 4".
116. X §250 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Výše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxx xxxxxx a
x) x xxxxx xxxxxxxxxxx roce nebylo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx.".
117. X §253 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxx xxxxx zůstavitele xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, který xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to nejpozději xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
3. X xxxxxxx, že xxxxx ke smrti xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx jeho daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §239 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
4. X xxxxxxx, xx xxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §240 x §245 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
5. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, předměty, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx povahou x účelem xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 471/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. V §11 odst. 5 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx banky xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §13 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", popřípadě xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova ", popřípadě xxxxx, xxxxxxxx" zrušují.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 471/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní a x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 164/2013 Sb., x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxx. 4 písm. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx věcí".
2. X §1 odst. 4 xx xxxxxxx x) a e) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
3. X §1 xxxx. 4 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxx nemovitostí" xxxxxxxxx slovy "nabytí xxxxxxxxxx xxxx".
4. X §1 xxxx. 4 xxxx. g) xx xxxxx "h)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
5. X §18 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx ", popřípadě xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
7. X §21 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
8. X §25 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
9. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. XXVI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) až f) xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, daň xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnost x těmto xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
3. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx stejná ustanovení xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx na skutečnosti, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 456/2011 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Sb. x zákona x. 241/2013 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. 2 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxx, xxxxxx zahraniční banky,".
2. X §11 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxx, daně xxxxxxx, daně darovací x daně x xxxxxxx nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcí x daně x xxxxxx nemovitých xxxx".
3. X xxxxxxx §14 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
4. V §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx jedná", xxxxx "xx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
5. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "právně xxxxxx".
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx správu xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x daně x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxx x na xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx nemovitostí, xxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxxx daním xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
3. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nejbližší.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Xx. x xxxxxx x. 308/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Za §11 se xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§11x
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací
Xxxxxxxx celní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx celní xxxxxx xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Poskytnutí xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".
2. X nadpisu §16 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "jednání".
3. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "Právní úkony" xxxxxxxxx slovy "Právně xxxxx", xxxxx "xx" x xxxxx "oprávněn xxxxx" se xxxxxxx.
4. V §16 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jednat".
5. X §29 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx," xxxxxxx.
6. X §75 odst. 5 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přezdívka,".
7. X §75 xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:
"a) jméno, xxxxxxxx příjmení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".
8. V §77 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"a) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx zákona č. 17/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx jsou xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxx zákonů související xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 458/2011 Sb., x změně xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxx č. 241/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xx. I se xxx 31 xxxxxxx.
2. V xxxxx xxxxx xx. X xx xxx 34 xxxxxxx.
3. X xxxxx první čl. X xx xxxx 82 x 83 xxxxxxx.
4. X xxxxx první xx. X se xxx 97 zrušuje.
5. X části první xx. X se xxx 112 zrušuje.
6. X xxxxx xxxxx čl. XX xxxx 5 xx xxxxx "xx 31. xxxxx 2015" nahrazují xxxxx "xx 31. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
7. V xxxxx první xx. XX bodě 8 xx xxxxx "do 31. xxxxxxxx 2014" xxxxxxxxx slovy "xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
8. X xxxxx xxxx xx. XXX xxx 1 xxx:
"1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x příjmů xx xxxxxxxxx období xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
9. V xxxxx xxxxxxxx čtvrté xx. XXXXXX xx xxx 4 zrušuje.
10. Xxxx sedmdesátá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
11. V xxxxx xxxxxxxxxx čtvrté xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xx. I bodů 2, 5 xx 8, 13, 18, 19, 21 xx 24, 27, 29, 35 xx 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 xx 73, 75, 77, 79 x 80, 84, 86 xx 94, 98 xx 101,103 xx 111, 113, 116, 118 xx 120, 123, 125 xx 127, 130, 133 xx 141, 145, 146, 149 xx 152, 156, xx. XX xxxx 2, 5, 8, 10, xx. III xxxx 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 xx 36, 38 xx 47, 51 xx 53, xxxxxx XX x XXX, xx. XXX xxxx 10, xx. XXV xxxx 1, 4, 55, xx. XXXX xxxx 1, 8 x 9, xx. XXX bodů 1 x 2, čl. XXXXXX xxxx 1 xx 3, článku XXXX, čl. LII xxxx 2 x 3, xxxxxx XXXXX, XXXXXX a XXXX, xx. LXXII xxxx 1, xx. XXXXXX xxxx 1, xxxxxx XXXX x xx. XXXXXX xxxx 2 xx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2007 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 295/2012 Xx. x xxxxxx č. 500/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x funkčních požitků" xxxxxxx.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
4. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x x funkčních xxxxxxx7)" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xx xxxxxxx.
5. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §4 odst. 11 xxxx. x) xx xxxxx "a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx9x)" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9a xx xxxxxxx.
Xx. XXXIII
Xxxxxxxxx ustanovení
Ustanovení §1 a §4 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx použijí xx xxx z xxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Sb., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 69/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 348/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 304/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 410/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 239/2012 Xx. a zákona x. 503/2012 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §1 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení doplňují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx".
2. X §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právního řádu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx".
3. X §1 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxx.
4. X §1 xxxx. 2 písmeno x) zní:
"x) xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxx alespoň jeden xx xxxxxxxxxx sdružených x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx x) xx x),".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1b xx xxxxxxx.
5. V §1 odst. 2 xx za xxxxxxx x) doplňují nová xxxxxxx i) až x), xxxxx xxxxx:
"x) svěřenské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxx upravujícího doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx fondy xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo
x) xx, xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.".
6. X §1 odst. 2 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "(xxxx xxx "účetní xxxxxxxx")." xxxxxxx.
7. V §1 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx osoby xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxxxx xxxxx §4a.".
8. X §2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxx".
9. X §3 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo družstev" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. X §3 xxxx. 4 písm. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
11. X §3 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
12. X §4 odst. 1 xx xxxxx "a x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) a x) xx x)".
13. V §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "společníky xxxxxxxxxx xx společnosti".
14. X §4 odst. 5 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxx sdružení" nahrazují xxxxx "ze společníků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
15. V §4 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "účastníky sdružení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
16. X §4 xxxx. 8 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
17. X §4 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
18. X §4 xxxx. 12 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx,2)" xxxxxxxx slova "xxxx x" a xx xxxxx "xxxxxx3)" xx vkládají xxxxx "x zaknihovaných cenných xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx papír")".
19. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:
"§4a
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Za xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, x osoba, která xxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
20. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
21. X §9 odst. 4 xx slovo "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
22. V §17 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "společností nebo xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
23. X §17 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
24. X §17 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx korporace".
25. X §17 odst. 5 xx slova "xxxxxxxxxxx, družstvem" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx korporací" x xxxxx "společnosti" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
26. X §17 odst. 6 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
27. X §17 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
28. X §18 odst. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "x) xx c)" xxxxxxxx xxxxx "x x) až x)".
29. X §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "nebo" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "x)" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovených x §4x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x)" x slovo "společnosti" xx nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
30. X §20 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "společnosti x družstva" xxxxxxxxx xxxxxx "korporace".
31. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".
32. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xxxxxx jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x".
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
33. V §24 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxx".
34. V §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
35. X §28 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx nebo xxxx xxxxx".
36. X §31 odst. 4 xx xxxxx "x)" nahrazuje slovem "x)".
37. V §37x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx číslo "37" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx odpovědná xx vedení účetnictví xxxxx xxxxxx xxxxxx".
38. X §38x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. X xxxxxxx změny právního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obsahu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx xxxx xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx korporacích) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3029 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník x xxx, xx případnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx účetní xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx provést xxxxx xxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxx závěrce xxxx konsolidované účetní xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., zákona x. 153/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Sb., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx. a xxxxxx x. 11/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx slova ", xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 14 se xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odměňováni," xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 15 xx slova "xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx," zrušují.
4. X §3 xxxx. 1 písm. b) xxxx 16 xx xxxxx "jsou xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx činnost x xxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požitky xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů" nahrazují xxxxx "nejsou xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3, 5 xx 8, 13, 18 x 19".
5. V §3 xxxx. 1 písm. x) bodě 17 xx xxxxx "pokud xx xxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx," xxxxxxx.
6. V §3 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx 19 x 20, které znějí:
"19. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
20. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 19, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni xxxx xxxxx nevykonávají funkci xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".
7. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx: "x xxxx zaměstnání podle xxxxxx upravujícího nemocenské xxxxxxxxx, xxxxx jim x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx by xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxxx od xxxx xxxx osvobozeny.".
8. X §5b xxxx. 1 xx slova "x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxxxxxx".
9. X §5x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.
10. X §5x xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "a xxxxx xxx měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14" zrušují x xxxx xxxxx xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 1 za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 připadá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx; věta xxxxx xxxxx x zde. Xxxxxxxxx měsíční základ xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx od xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxx přehled xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx 3 roky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx pojistné xx nemocenské pojištění xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx průměrné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná zahájila xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 4 kalendářních xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxx, jako xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx; takto xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části xxxx xxxx středníkem, x to xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází kalendářnímu xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přehled xxxxx §15 xxxx. 1.".
11. X §7 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1 se xxxxx "xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "a 2".
12. V §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xx 3" nahrazují xxxxx "x 2".
13. X §7 odst. 1 písm. c) xxxx 3 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "3".
14. X §15x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx povinen x tomto potvrzení xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx účasten x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xx. XXXVII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx 2013 stanoví x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx rok 2013, xxxxx xxxx xxxxx xx část tohoto xxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §5x xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §15x odst. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx. xx xxxxxxxxxx xxx 2013 uvést xxx úhrn vyměřovacích xxxxxxx xx xxxxxx xxxx kalendářním xxxxxxx, x xxxx xx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx období od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXXVIII
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 348/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx. a xxxxxx x. 313/2013 Sb., xx mění takto:
1. V §5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení".
2. V §6 xxxx. 4 xxxx. x) bodech 12 x 13, §48 xxxx. 1 xxxx. x) x x §48 xxxx. 5 xx xxxxx "péči" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
3. X §6 xxxx. 4 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx smluv".
4. X §7 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
5. V xxxxxxxx xxx xxxxx č. 33x se xxxxx "§6 xxxx. x) xxxxxxxx č. 342/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx." xxxxxxx.
6. X §16 odst. 6 se slova "; xxxxxx těchto xxxxxxxx x bližší xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx" zrušují.
7. X §16x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují slova "x dobu důchodového xxxxxxx".
8. X §36 xx na xxxxx písmene xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xx) x xx), která xxxxx:
"xx) osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedením na xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za odměnu, xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx,
xx) osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění ten, xxx xxxx x xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx podle §92 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
9. X §37 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx,".
10. X §37 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxx xxxx xxxxx 2014".
11. V §38 xxxx. 1 x x §83x xx slovo "zh)" xxxxxxxxx xxxxxx "xx)".
12. V §40a xxxx. 2 xx xxxxx ", x) xx x) a x) xx x) x §5 xxxx. 2 a 3" xxxxxxxxx xxxxx "x x) až x), x odst. 2 xxxx. x) x xxxx. 4".
13. X §45 xxxx xxxxx xx xxxxx "x orgány Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. X §52 xxxx. 2 xx xxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx "xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx odhlášky x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx v xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx den v xxxxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx nezaplatil pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx podání xxxxxxxx, xxxx xx odhlásit x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx část".
15. X §52 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx dobrovolně účastných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §52 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxxxx".
17. X §52 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Občan xxxxxxx důchodového xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření xxxxx xxxxxx upravujícího důchodové xxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx po podání xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skutečnost ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".
18. X §88 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "§116 xxxx. 2 xxxx druhé," x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x §64 xxxx. 2 x 5 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
19. X §118 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba".
20. X §118a xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za slova "xxxxxx x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx,".
21. X §123x odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx podání xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx32) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem68a),
b) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x ověřenou identitou xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze přihlásit xx jeho datové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
22. X §123e xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".
23. V §123x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
24. X §123f xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx působností" xxxxxxx.
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx podle zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XL
Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 289/1997 Sb., zákona x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Sb., xxxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 178/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 135/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 314/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Sb., xxxxxx x. 274/2013 Xx. x zákona x. 303/2013 Sb., xx xxxx takto:
1. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
2. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "v xxxxxxxx 2 písm. x)" nahrazují slovy "x) až x)".
3. X §5 xxxx. 1 xx xxxxxxx m) xx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx v) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx m) xx p).
4. X §5 odst. 1 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxx jsou touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
5. X §5 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx," xxxxxxx.
6. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx.".
7. V §5 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
"q) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenech x) xx x), x) xx i), x) a x),
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx sídlo xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx tato složka xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trvale x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) fyzické osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x f) xx x), x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni xxxx kteří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x době xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx plynout xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxx xx byly, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxx od xxxx xxxx osvobozeny; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).".
8. X §5 odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") jako xxxxxxxx o zaměstnání xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx nejvýše 3 xxx též xx xxxx, xx kterou xxx tato xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxx, x xxx, xx tato xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxx xx xxxxxx, doba, xx kterou xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 55 xxx, xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxxxxxx se xx xx xxxx xxxxxxxx doba pojištění xxxx doba xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x dobou, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání; xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx považuje též xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odbytné xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx vojenskou xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx osobně o xxxx xx věku xx 4 xxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx je závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx ve stupni X (xxxxx závislost), xxxx x osobu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), pokud xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx domácnosti xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx,
x) poživatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§39 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx považují xxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx skončení xxxxxxxxx činnosti, která xxxxxxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx karantény xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx v mateřství x xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx xx poskytována xxxxxxxx ochrana x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x poskytování xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
9. X §5 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnost osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx d) a x) až t) xxx zaměstnavatele, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx by byly, xxxxx by podléhaly xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxx xx xxxx daně xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x f) xx x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxx xxxx mohla být xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.
10. X §5 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 xx nevztahuje".
11. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "5".
12. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "deseti" nahrazuje xxxxxx "15".
13. X §8 odst. 1 xx slova "x) x v) xx x), odst. 2 x odst. 3" xxxxxxxxx slovy "x) x v §5 odst. 4".
14. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx ", x) xx l), x) xx x) x x §5 odst. 2 x 3" xxxxxxxxx slovy "x x) xx t) x v §5 xxxx. 4".
15. X §8 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxx městského obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xxxx funkcí xxx xxxxxx územní samosprávný xxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zřízených xxxx xxxxxx.".
16. X §9 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "z xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
17. X §9 odst. 6 xxxxxx části ustanovení xx slova ", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných," xxxxxxx.
18. X §9 xxxx. 6 xxxx. x), §9 xxxx. 8, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx a x §50 xxxx. 2 xxxx. b) x x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
19. X §9 odst. 7 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, x x této xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aspoň xx část této xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 6.".
20. V §9 odst. 8 xxxx xxxxx se xxxxx "a xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění" xxxxxxx.
21. X §9 xxxx. 9 xx věta xxxxx xxxxxxx.
22. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x) xx x), x) xx x) x x §5 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "x x §5 odst. 4".
23. X §11 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "x) x x) xx x) x v §5 xxxx. 2 x 3" nahrazují slovy "x) a x §5 xxxx. 4" x xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona17)" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
24. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
25. X §11 xxxx. 2 xx věty xxxxx xx pátá xxxxxxx.
26. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "v) xx x) x v §5 odst. 3" xxxxxxxxx slovy "x) x xxxx. 4" x xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxx xxx není dotčeno" xx xxxxxxx.
27. X §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "1 xxxx. x) xx x) x y)" xxxxxxxxx xxxxxx "2" x xxxxx "1 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxx. h)".
28. X §12 xxxx. 1 xxxx druhé xx slova "1 xxxx. x) až x) x x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
29. X §12 odst. 1 větě třetí xx xxxxx "1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "2 písm. x)".
30. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxx. x)" a xxxxx "1 xxxx. s)" xx nahrazují xxxxx "2 xxxx. e)".
31. X §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova ", a xxx-xx x dobu xx 30. xxxxxx 2002, xxx xxxx xxxxx x čtvrté," zrušují.
32. X §16 xxxx. 3 větě xxxxx xx slovo "xxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
33. V §16 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; tento xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
34. X §16 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slovo "výdělku," xxxxxxxx xxxxx "doby, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,".
35. X §16 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "1 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx slovy "2 písm. x) x e)".
36. X §16 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "1 xxxx. n) x x)" nahrazují xxxxx "2 xxxx. x) x x)".
37. X §16 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "šesté" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
38. X §19x xxxx. 1 se xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxx. x)".
39. X §21 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "středních" vkládají xxxxx "xxxx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx")".
40. V §27 xx slova "písm. x) xx x), x) xx x) x v §5 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "x x §5 xxxx. 4".
41. X §29 xxxx. 6 a v §34 xxxx. 1 xx xxxxx "1 xxxx. x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 písm. x), d) x x)".
42. X §34 odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxxxx 1 xx" xxxxxxxx xxxxx "na xxxxxx".
43. X §34 odst. 4 xx věta xxxxx xxxxxxx.
44. X §40 xxxx. 3 xx xxxxx "1 xxxx. n)" nahrazují xxxxx "2 písm. x)".
45. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
46. X §102 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňují xx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:
"(2) Xx 30. listopadu 1999 xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx v další xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pojištění xxxxxx x další xxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxx.
(3) Do 31. xxxxxxxx 2004 xxxx účastny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx civilní xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pojištění.
(4) Xx 31. xxxxxxxx 2009 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na střední xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx let tohoto xxxxxx xx dosažení xxxx 18 let. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se považuje xx náhradní xxxx xxxxxxxxx.".
47. V §104 xxxx. 1 xx slova "1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "2 xxxx. x)".
48. Nadpis §105x zní: "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx".
49. X §105x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
50. V §105x xxxx. 2 xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx institucích" a xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
51. X §105x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
52. X §105x xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxx. x)".
Xx. XLI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeném v §6 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x další xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, a xx za xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx věty za xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx uvedených v §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xx páté xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxx zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2016.
3. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxx nebylo xxxx xxxxxxx přiznáno.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x nemocenském pojištění
Xx. XXXX
Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Sb., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx nebo xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxx xx xxxx daně xxxxxxxxxx,".
2. X §3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 1, 4 až 6 x 15" zrušují.
3. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxx práce, xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,
x) dobou xxxxxxxxxx xxxxxx od počátku xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx vykonávána.".
4. X §5 písm. x) xxxx 4 xx slova "xx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx," zrušují.
5. X §5 xxxx. x) xxxx 16 xx xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odměňováni," zrušují.
6. X §5 xxxx. x) xxxx 17 se xxxxx "xxxxx se jejich xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxx z xxxxxx," zrušují.
7. X §5 xxxx. x) xxxx 18 xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx orgánech xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkční xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, 20 a 21".
8. X §5 xxxx. x) xxxx 19 xx xxxxx "xxxxx xx jejich xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx považuje za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx," zrušují.
9. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx 21 a 22, xxxxx xxxxx:
"21. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx zastoupení,
22. xxxxxxx osoby neuvedené x xxxxxx 1 xx 21, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Prahy, xxxxx nejsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".
10. V §5 xxxx. a) xx doplňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxx: "x době xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plynou xxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx75) x xxxxxx xx xxxx xxxx osvobozeny,".
11. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxx xxxx," xxxxxx xxxxx "x".
12. X §6 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
13. V §6 xx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 xx označují jako xxxxxxxx 2 až 4.
14. X §6 odst. 4 xx číslo "6" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
15. X §7 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §6, s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx splněna podmínka xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §7 xxxx. 2 se xx xxxxx "započitatelného xxxxxx" xxxxxxxx slova "x tohoto xxxxxxxxxx".
17. V §7 xxxx. 3 xx xxxxx "xx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "tato doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
18. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxxxx vykonával x xxxxxxxxxxx měsíci x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxx malého rozsahu x úhrn započitatelných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx trvání takových xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx považuje xxx xxxxxx nástupce zaměstnavatele.".
19. X §7x xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" x věta druhá xx xxxxxxx.
20. Xx xxxxx §8 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx nebo hlavního xxxxx Prahy souběžně xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, je x nich pojištěn xxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx kolektivních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".
21. V §10 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx nestanoví xxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.".
22. V §10 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:
"(2) U xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx za xxx, xx xxxxxx tento xxxxxxxxxxx začal vykonávat xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu práce, xx který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx za xxxxx se mzda xxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx vzniká x
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxx xxx smluvního xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) soudce xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudce,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x hlavního xxxxx Xxxxx xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx skončení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx člena zastupitelstva; xxxx-xx dosavadní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx svěřené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nového starosty, xxxxxxxxxxxxx, primátora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x je xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx účast xx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu, xx xxxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, náměstka xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x náměstka primátora xxxxxxxx města Xxxxx,
x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x evidenci xxxx, xx něhož xxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx13), x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx,
x) odsouzeného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce,
x) xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo pracovněprávní xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, dnem, xx xxxxxx začal xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, a zaniká xxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx pověřené obchodním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x obchodnímu vedení x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 10.
23. X §10 odst. 4 xxxx. x) se xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
24. X §10 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "uvedený x §5 xxxx. x) xxxx 1" xxxxxxx.
25. V §10 xxxx. 6 xx věta druhá xxxxxxxxx xxxxxx "Ustanovení xxxx první xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx první x druhé xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx zaměstnání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda o xxxxxxxxx xxxxx.".
26. X §10 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.
27. X §10 xxxx. 7 xx xxxx první x xxxxx xxxxxxx.
28. X §10 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
29. X §10 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx doby zaměstnání".
30. X §18 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "doba xxxxxxxxxx skončila".
31. X §19 odst. 6 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x zaměstnání xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx práce".
32. X §19 xxxx. 8 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx práce".
33. X §28 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "skončilo xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
34. V §28 xxxx. 3 xx xxxxx "toto zaměstnání xxxx skončit" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání".
35. X §30 xx xxxxx "odváděcí" xxxxxxx.
36. V §40 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx".
37. X §54 xxxx. 1 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěnci xxxx xxxx posuzované xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx lázeňskou léčebně xxxxxxxxxxxxx péči, x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx pomoci, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.".
38. X §56 xxxx. 6 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
39. V §57 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "poskytnuta" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
40. V §57 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx".
41. X §57 xxxx. 4, §59 xxxx. 3, §68 xxxx. 5 xxxx xxxxx x x §73 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx76) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 76 xxx:
"76) §49 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách.".
42. X §59 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
43. X §61 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
44. X §61 xxxx. k) se xxxxx "lázeňská" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx lázeňské".
45. X §61 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
46. X §61 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
47. V §62 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx závodní preventivní xxxx" xx nahrazují xxxxx "poskytovatele pracovnělékařských xxxxxx".
48. X §64 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "nebo" xxxxxx xxxxx "komplexní".
49. X §64 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx zařízení závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx služby" x xxxxx "xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx péče" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
50. X §82 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "22".
51. X §84 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
52. X §92 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
53. X §92 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce dlouhodobě xxxxxxxx nebo kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva," xxxxxxx.
54. X §92 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"z) xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obchodním vedením xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
55. X §92 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 písm. a) xxxx 22 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
56. X §94 odst. 1 xxxx první se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "doby".
57. V §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xx x když xxxxx xxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx," xxxxxxx.
58. X §94 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "činného xx xxxxxxx dohody x provedení práce" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "20. kalendářního xxx".
59. X §94 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx nahrazuje xxxxx "Jestliže xx xxxxx xxx oznámení xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx nástupu zaměstnance xx zaměstnání, oznamuje xxxxxxxxxxxxx den skončení xxxx zaměstnání těchto xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxx oznámení xxx nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".
60. X §95 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx" x slova "x údaj x xxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, x němž xx xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
61. X §101 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x) x q)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)".
62. V §103 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.
63. X §103 xxxx. 3 xx část věty xxxxx xx středníkem xxxxxx středníku zrušuje.
64. X §104 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "doby".
65. X §110 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §109 xxxx. 1.".
66. V §122 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a", xxxxx "x xxxxxxxxxx, xxxxx nezaložilo účast xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x)," xx zrušují x slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "skončení doby xxxxxxxxxx".
67. X §126 odst. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
68. V §128 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "poskytování xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
69. X §131 xxxx. 1 xxxx. x) x x §136 odst. 1 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx".
70. X §131 xxxx. 1 xx xxxxx textu xxxxxxx j) x x §136 odst. 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".
71. X §131 odst. 1 xxxx. x) x v §136 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx".
72. X §138x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotnických služeb xxxxxxx".
73. X §138x xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
74. X §138x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" nahrazují xxxxx "poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
75. X §138x odst. 1 xxxx. t) xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "2".
76. X §142 xxxx. 5 se slova "x 139" xxxxxxxxx xxxxx "až 139".
77. V §149 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", jde-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byla v xxxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxxx xxxxx".
78. X §162 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx67),
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxx
c) x xxxxxxxx identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx přihlásit xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxx.".
79. X §162 se na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"g) podání x jiné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c).".
80. X §162 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
81. X §165 xx xxxxx "xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx," xxxxxxx.
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx č. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxx vykonávána xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx se xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx den xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx a xxx, kdo xxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx oznámit xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx zaměstnání, xxxxx xxxxxxx těchto osob xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
2. U xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxx, xx xxx xxxxx stanovení rozhodného xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx pojištění.
3. X zaměstnance, který xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, xxxxx nemělo xxxxx x ani xxxxxxxx xxxx xxx 14 xxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. prosince 2013.
4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě, xxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnání xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonává xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xx den xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx.
5. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxx, xx od xxxxxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxx účely stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Sb., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Sb., zákona x. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 138/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 11/2013 Xx. x zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 342/2013 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §3 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
2. X §3 xxxx. 11 xx xxxxx "všeobecné" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
3. X §3x odst. 1 se xxxxx "x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
5. X §20 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "veřejného".
6. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky; příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx tímto xxxxxxxx.".
7. X §27 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
8. X §27a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x požární xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx č. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 237/2000 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §29 odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "z podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx samostatné".
2. X §30 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
3. X §97 se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x obdobnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických xxxxxxx
Xx. XXXX
X §17 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1996 Xx. x zákona x. 340/2000 Xx., xx slovo "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Sb., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 367/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Sb., zákona x. 449/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 461/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 414/2010 Sb., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 364/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 408/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona č. 331/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 306/2013 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "a xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
2. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxx x x xxxx samostatné xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
3. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx v §9 zákona o xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nájmu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx lesního xxxxxx
Čl. XXXXXX
X §10 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx a x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxx), ve xxxxx zákona x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 22/2000 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 75/2006 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx. a xxxxxx x. 308/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 6 xx xxxxx "domácnost.4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 4 se xxxxxxx.
2. V §4 xxxx. 6 se xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uhrazují xxxxxxx xx své xxxxxxx.".
3. X §5 xxxx. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
4. X §6 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "celní úřad" xxxxxxxxx slovy "správce xxxxxxxxx daně x xxxx".
5. V §6 xxxx. 4 xx xxxxx "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu".
6. X §6 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
7. X §6 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "správce xxxxxxxxx xxxx z xxxx".
8. V §6 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu".
9. X §7 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx spotřební xxxx x xxxx".
10. X §7 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx spotřební daně x lihu".
11. X §7 odst. 3 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxxxxxxx xxxx z xxxx".
12. V §8 xxxx. 1 se xxxxx "celního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx".
13. X §8 odst. 2 xx xxxxx "celní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx".
14. X §8 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx spotřební xxxx x lihu".
15. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx".
16. V §9 xxxx. 2 se xxxxx "zaměstnance xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx".
17. X §9 xxxx. 2 xx slova "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx spotřební daně x lihu".
18. X §9 xxxx. 3 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx a v §9 odst. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx spotřební xxxx x lihu".
19. X §12 odst. 1 x x §13 odst. 4 xx xxxxx "celního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx daně x lihu".
20. X §15 odst. 1 se slova "Xxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx zjišťuje".
21. X §15 xxxx. 2 xxxx. x), §16 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §16 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx".
22. X §17 odst. 1 xxxx. x) x x §17x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx spotřební xxxx x lihu".
23. X §17x odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx spotřební daně x lihu".
24. X §17x xxxx. 5 xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxx je správcem xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
25. X §20 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx vlastnictví
Xx. X
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx porušujícího některá xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., zákona č. 255/2004 Sb., zákona x. 173/2007 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 308/2013 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §11 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §13 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx15)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx zárukou".
4. Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 se xxxxxxx.
Čl. LI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxx jinak, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx zákona x. 191/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx svou povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx
Čl. LII
X §71 xxxx. 1 zákona č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 103/2013 Xx., xx xxxxx "x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx rozpočtových xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Sb., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 479/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Sb., zákona x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2009 Sb., xxxxxx x. 214/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 417/2009 Xx., xxxxxx x. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 456/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 171/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 501/2012 Xx. a zákona x. 303/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 včetně xxxxxx xx ni zrušuje.
2. X §6 xxxx. 1 písm. x) se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXX
X §29 xxxx. 4 zákona č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Sb., xx slova "x xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna zákona x odpadech
Čl. XX
X §37x xxxx. 3 zákona č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 326/2009 Sb., xx xxxxx "x xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §27 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. LVII
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 187/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Sb. x zákona x. 308/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx-xx dědictví" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx slovem "jednání".
2. X §27 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x příjmení" xxxxxxx.
3. V §27 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §27 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxx podnikání," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "pobočku xxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §27 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §27 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu".
7. X §31 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 440/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
X §103 zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 49/2009 Xx. x zákona x. 370/2012 Xx., xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
V §11 xxxx. x) xxxxxx č. 378/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bydlení, x x xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx výstavby xxxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 85/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona č. 409/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 401/2012 Sb., zákona x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Sb., xx mění takto:
1. X §7 xxxx. 1 xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 13 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
2. V §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x podnikání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
3. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx xxxxxx".
4. X §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
5. X §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "x funkčních požitků" xxxxxxx.
6. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 3 xx xx xxxxx "pojištění majetku," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
7. X §7 xxxx. 2 písm. x) xxxx 6 se xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fundace x xxxxxx,".
8. X §7 xxxx. 5 xx za xxxxx "xxxxxxx27)" vkládají xxxxx ", xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci x z odstupného xx xxxxxxxx bytu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
9. X xxxxxxx §8 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx z xxxx samostatné xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx
Xx. LXII
X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx. a xxxxxx x. 399/2012 Xx., xx slova "x z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx14), x xx po odpočtu xxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x příjmů, x xx po xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 14 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty
Čl. XXXXX
V §109 xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 502/2012 Sb., xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx úplata xx xxxx plnění xxxxxxxxxx dvojnásobek xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovena xxxxxxxxx provést platbu xxxxxxxxxxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XXXX
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 12/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 338/1992 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu nemovitostí.
3. Xxxxx č. 18/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx č. 322/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx.
5. X xxxxx xxxxx §48 xxxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx zavedením.
6. Xxxx desátá xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx a nebytovým xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx).
7. Xx. IV xxxxxx č. 85/1994 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx. x zákona x. 72/1994 Sb., xxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., zákona x. 35/1993 Sb. x xxxxxx x. 325/1993 Sb., zákon x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Sb. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákon č. 357/1992 Sb., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Sb., xxxxxx č. 322/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Sb. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx x. 331/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1994 a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx. x xxxxxx x. 42/1994 Sb.
8. Xxxxx č. 113/1994 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 18/1993 Xx., zákona č. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx. a xxxxxx x. 85/1994 Xx.
9. Xxxx xxxx xxxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx prospěšných společnostech x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10. Zákon č. 96/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x dani x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
12. Xxxxx č. 203/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxx xxxx xxxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx).
14. Zákon č. 169/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxx xxxxx zákona č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., o dani xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách.
17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx spoluvlastnické vztahy x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani dědické, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx.
19. Xxxx xxxxx zákona č. 340/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20. Část xxxxxx xxxxxx č. 364/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21. Xxxx xxxxx zákona č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
22. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
23. Část xxxxx xxxxxx č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx).
24. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 420/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zákony.
26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 669/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
27. Xxxx čtrnáctá xxxxxx č. 179/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky.
28. Část xxxxx xxxxxx č. 342/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
29. Xxxx třicátá xxxxx zákona č. 186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
30. Část xxxx xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.
31. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx.
32. Část xxxx xxxxxx č. 270/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
33. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
34. Xxxxx č. 476/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 357/1992 Sb., x dani dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35. Xxxx xxxxxx zákona č. 215/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., x evropské společnosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákon č. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
37. Xxxx osmá xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
38. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 402/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
39. Xxxx xxxx zákona č. 30/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx.
40. Část xxxxx xxxxxx č. 351/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
41. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.
42. Xxxx xxxx xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření.
43. Xxxx sedmá xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
44. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., x změně xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů.
45. Xxxx třetí xxxxxx č. 466/2011 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
46. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x volbě prezidenta xxxxxxxxx).
47. Xxxx xxxx zákona č. 396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
48. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 399/2012 Sb., x xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx.
49. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 405/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 184/2006 Xx., x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického práva x pozemku nebo xx xxxxxx (zákon x vyvlastnění), zákon x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 209/2011 Xx.
50. Xxxx xxxxxx x část xxxxxx xxxxxx č. 500/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
51. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
52. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 207/1993 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx x xx xxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Toto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014, s xxxxxxxx xxxxx čtyřicáté první, xxxxx nabývá účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx jeho xxxxxxxxx.
Štěch v. x.
Xxxxx x. x.
Rusnok v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014, x xxxxxxxx části čtyřicáté první, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.12.2013.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.