Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
344/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. V
Přechodná ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. VII
Přechodná ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IX
Přechodná ustanovení Čl. X
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XI
Přechodné ustanovení Čl. XII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. XIII
Přechodné ustanovení Čl. XIV
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. XV
Přechodné ustanovení Čl. XVI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XVII
ČÁST DESÁTÁ - Změna celního zákona Čl. XVIII
Přechodné ustanovení Čl. XIX
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na důchodové spoření Čl. XX
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna daňového řádu Čl. XXI
Přechodná ustanovení Čl.XXII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek Čl. XXIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů Čl. XXV
Přechodná ustanovení Čl. XXVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XXVII
Přechodná ustanovení Čl. XXVIII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XXIX
Přechodné ustanovení Čl. XXX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Čl. XXXI
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. XXXII
Přechodné ustanovení Čl. XXXIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. XXXIV
Přechodná ustanovení Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XXXVI
Přechodná ustanovení Čl. XXXVII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXXVIII
Přechodné ustanovení Čl. XXXIX
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XL
Přechodná ustanovení Čl. XLI
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XLII
Přechodná ustanovení Čl. XLIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XLIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. XLV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. XLVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XLVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna lesního zákona Čl. XLVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o lihu Čl. XLIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví Čl. L
Přechodné ustanovení Čl. LI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. LIII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. LIV
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. LV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. LVI
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. LVII
Přechodná ustanovení Čl. LVIII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna školského zákona Čl. LIX
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Čl. LX
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. LXI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. LXII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. LXIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Zrušovací ustanovení Čl. LXIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. LXV
344
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
ze xxx 10. xxxxx 2013
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva a x změně xxxxxxxxx xxxxxx
Senát xx usnesl na xxxxx xxxxxxxx opatření Xxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Sb., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona č. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona č. 342/2005 Sb., zákona x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Sb., zákona x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., zákona x. 482/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 289/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Sb., zákona x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., zákona x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx č. 80/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., zákona x. 160/2013 Sb., xxxxxx x. 215/2013 Xx. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xx slova "(xxxx jen "poplatníci")" xxxxxxx.
2. V §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Poplatníci jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, nebo daňovými xxxxxxxxxxx.".
3. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxx rezidenty Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx, xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx".
4. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx xx, x xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy," xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx nerezidenti" x xx xxxxx "léčení," xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x".
5. V §2 xxxx. 4 se xxxxx "lhůty" xxxxxxxxx xxxxxx "doby".
6. X §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "(xxxx xxx "xxx")" zrušují.
7. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx požitky" xxxxxxx.
8. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx x x xxxx samostatné xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ze xxxxxxxxxx".
9. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
10. V §3 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx příjem xx xxx účely xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud příjem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx
1. neurčitou,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxx
3. delší xxx 5 xxx.".
11. X §3 xxxx. 4 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxx získané
1. xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby,
2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx restituci xxxxxxx,".
12. X §3 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
13. X §3 xxxx. 4 písm. b) xxxx 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
14. V §3 xxxx. 4 xxxx. c) se xxxxx "xxxx zúžení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,1x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů,".
Poznámka pod xxxxx x. 1b xx xxxxxxx.
15. V §3 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx1x)" xx nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx předmětem xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx a má xx za xx, xx xxxxxxxxx není x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zaplatí xxx xxxxxxxxxx xx xxx, kdy je xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx období, xx kterém xxxxxxxx xxxx podmínku,".
Poznámka pod xxxxx x. 1x xx zrušuje.
16. V §3 xxxx. 4 xxxx. x) bodě 1 se slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".
17. V §3 xxxx. 4 xxxx. g) xx xxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxx 3 xx xxxxxxxx xxxx bod 2.
18. V §3 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 2 doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxx,".
19. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxx výprose.".
20. X §4 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx pozemku, xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx rodinného domu, xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, a xxxxxxxxxxxxx pozemku, pokud x xxx prodávající xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx kratší 2 xxx a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x manželů, xxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx příjem z
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to do 2 let xx xxxxxx vyřazení z xxxxxxxxxx majetku,
2. budoucího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 2 xxx xx xxxxxx vlastnického xxxxx k tomuto xxxx xxxx k xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx,
3. budoucího xxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 2 xxx xx jejich vyřazení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xx po 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx nemovitým xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx 5 xxx; xxxx 5 let xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx děděním xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx, po kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, tato xxxx se xxxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyměněného xxxxxxx x obchodního xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx z
1. xxxxxxx těchto nemovitých xxxx, které xxxx xxxx x období 5 let před xxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx 5 letech xx xxxxxx nabytí,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věcí uskutečněného xx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x obchodního majetku, x xxxx kupní xxxxxxx bude uzavřena xx xx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) příjem z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx s výjimkou xxxxxx x xxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx, letadla xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1 roku,
3. xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku,
d) xxxxxxx náhrada majetkové xxxx nemajetkové xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, plnění z xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx, plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; osvobození xx xxxxxxxxxx na
1. xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxx xx xxxxx způsobenou xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, v xxxx xxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,
4. xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s činností, xx xxxxx plyne xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
5. xxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x nájmem,
e) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, stane-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x podobě
1. xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx darována xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1,
2. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxx soutěže xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelskou loterii, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx ze sportovní xxxxxxx u xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nápravou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd,
2. xxxxxx xx prodej věci xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x případě, xxxxxxxx v době xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x vypořádání xxxx spoluvlastníky xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x nemovité xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx nebo v xxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. příplatku nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
4. úroku xx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxx nebo služby x nemocenského pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, peněžní xxxxxx xxxxxx trestné činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestné činnosti, xxxxxxxxxx zabezpečení, plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx a plnění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxx; xxx-xx však x xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx vypláceného xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x úhrnu takových xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 36xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy, která xx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx příplatku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pomoci x hmotné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dávka xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx, příspěvek z xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx x příspěvku xx pohřeb podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze zahraničí, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxxxx xx péči xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx tato xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž xx nevyžaduje registrace xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby; xxx-xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxx osobu xxxxxxx, xx xx daně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx maximálně xxxxxx xx výše příspěvku xxx xxxxx se XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,
j) xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x darováním x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx, buněk xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx náhrada poskytuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, z xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx kraje, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx nebo zaměstnancem xxxxxx právnických xxxx, xxxx x osobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x podobě xxxxxxx xxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdravotního postižení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxx příspěvku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
4. nepeněžního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejbližším xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx se tento xxxx xxxxxxxxx,
x) příjem x
1. xxxxx vyplácené x penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx dožití x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx dožití, xxx xxxxxx smrti xxxx xxxxxx x x důchodového xxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx pojistné pro xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
3. jiná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jednorázových xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx x penzijního pojištění x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x to z xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, pro případ xxxxx xxxx xxxxxx, x důchodového xxxxxxxxx x x doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x výjimkou xxxxxx příjmu x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojenými silami xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx3x), xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx3), xxxxxxx v xxxxxx povolaným na xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx záloze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
x) kázeňské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx3),
x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx dobrovolnickou službu,
q) xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx podílu v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxxx-xx doba mezi xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx 5 xxx; xxxx 5 xxx xxxx nabytím x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx o xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23x nebo 23x, xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx
1. xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka, x xx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem xx samostatné činnosti,
2. xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 5 let xx xxxxxx, i xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx uzavřena xx xx 5 xxxxxx od nabytí,
3. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatníkova obchodního xxxxxxx, pokud xxxxxx x tohoto převodu xxxxx x době xx 5 xxx xx ukončení činnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxx,
4. příjem x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxx plněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x převodu došlo xx 5 xxx xx plnění xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spoření,
t) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, kraje, státního xxxxx, Národního xxxxx, xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxxxxx grantu xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x prostředků Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) příjem xxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako náhrady xx uvolnění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x dále xxxxxxx (odstupné) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx, xxxxxxxxx uživateli této xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx následujícího po xxxx, x xxxx xxxxxxx (odstupné) xxxxxx; xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx náhrady (odstupného) xxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xx konce xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx došlo; obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členstvím x xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx smlouva x xxxx, použije-li xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx bytové potřeby; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx bydliště xxxxxxxxxxxxx xxxx prodejem xx xxxx xxxxxx 2 xxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) úrokové příjmy xxxxxxxx nerezidentů, které xxx plynou z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x převodem xxxxxx cenného papíru xxx jeho xxxxxxx xxxx 3 let, x xxxx xxxxxx x podílu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx list xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, přesáhne-li xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dnem xxxxxxxxx podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx otevřený xxxxxxxx fond; osvobození xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xx xxxx byl xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx 3 xxx xx ukončení činnosti, xx xxxxx plyne xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx zahrnut xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 3 let xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti; xxx xxxxxx akcie xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doba 3 xxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx cenného xxxxxx x téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx výměně podílů, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společnosti, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §23x xxxx §23x; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx, uskutečněného x xxxx do 3 xxx xx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx od ukončení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti; xxxxxxx xx postupuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx menšinovému xxxxxxxxx xxx uplatnění práva xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jedná-li xx x kmenový xxxx, xxxx xxxx xxxxx 3 let 5 xxx,
x) příjem plynoucí x xxxxxx dluhu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx z přeplatků xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx plynoucí ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx, xx které xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele tohoto xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Kč,
za) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx financování oprav x údržby xxxx, xxxx a jednotky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xx) příjmy xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výtisku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxx rozmnoženiny, x xxxxx obvyklém, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx autorského xxxx xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx,
xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzniklou xx zákona nebo xxxxxxxxxxx státního orgánu xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jako náhrada xx vyvlastnění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xx) xxxxxxx zisk xxx xxxxx xxxxx x xxxx vedeného x xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, x xxxxxxxx kursového xxxxx xxx směně xxxxx x xxxx vedeného x xxxx xxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx obchody s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
xx) xxxxxx plynoucí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bezúplatného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,
zf) xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxx xxxx,
2. osobou, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzniklé jednotky x xxxxxx xxxx,
xx) xxxxxx plynoucí z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxxxx-xx xx x
1. xxxxx, x níž xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx 3 let; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx byla xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx nabytím a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přesáhla xxxx 5 xxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje k xxxxxx, xxxxx xx xxxx byl xxxxxxx xx obchodního majetku, x xx xx xxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx pobytové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropské unie,
zi) xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx bonusu,
zj) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, příspěvek, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx výdajů poskytované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolenému xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pozůstalému manželovi xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dětem v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
xx) příjmy podle §4x.".
21. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x) rozdělení xxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xx xxxxxxx.
22. X §4 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poplatníka, x xxxxx xxxx xxxx xx účtováno xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx evidenci. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x této xxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx uváděl v xxxxxx xxxxxxxx.".
23. Xx §4 xx vkládá xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§4a
Osvobození xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx xxxx x příjmů fyzických xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) z xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, který
1. xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx nebo
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti,
c) x xxxxxx vlastnického práva x xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx, xx
1. xxxxxxxxx cizího státu xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxx, jíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) x nabytí xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx ze xxxxxxx věcného xxxxxxx, xxxxx x těmto xxxxxxx došlo xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxx na xxxxxxx xxxx převodu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx,
x) ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx vlastnického xxxxx x rodinnému xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx družstevní xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx bytového družstva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx sám xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx, xxx xx xxxxx vlastníkem domu x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx nabývá,
1. je xxxxxxxx této xxxxxxxx,
2. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nepeněžním xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxx xxxx Islandu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx péči o xxxxxxx ohrožených xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx bezúplatný xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, který jej xxxxxxxxxxxx použije na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx na zakoupení xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx,
x) na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x veřejné xxxxxx,
x) z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx kandidáta na xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kola volby.".
24. X §5 xxxx. 1 se xxxxx ", za xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx," zrušují.
25. X §5 odst. 3 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
26. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx (§6)" xxxxxxx.
27. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně podle §38x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx".
28. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "x z xxxxxxxxx požitků" zrušují.
29. X §5 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
30. X §5 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xx sníží" nahrazují xxxxx "lze xxxxxx".
31. X §5 se xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx být snížen xxxxx xx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
32. V §5 xxxx. 7 xx xxxxx ", xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §7 nebo §9, xxxxx bude dědic xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx měsíců xx xxxx xxxxx" xxxxxxx.
33. X §5 xxxx. 9 xx slova "xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zjištěná" xxxxxxxxx xxxxx "bezúplatně xxxx xxxxxx".
34. V §5 xxxx. 10 písmeno x) zní:
"a) výši xxxxx, xxxxx xxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxx x prodlení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zanikl xxxxx xxx
1. xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx,
3. splynutím xxxxx x povinností x xxxxx osoby,
4. narovnáním,
5. xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxx novým xxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 88 xx xxxxxxx.
35. X §5 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu".
36. X §5 xxxx. 10 xxxx. b) xx xxxxx "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
37. X §5 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "společností xxxxxxxxxxxx xxxx družstvem xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx jejímu xxxxxxx".
38. X §5 xx na xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"e) xxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x dluhem xxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
39. V §5 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pronájmu x následnou koupí xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
40. V §5 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluh".
41. X xxxxxxx §6 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
42. X §6 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx c) znějí:
"a) xxxxxx v podobě
1. xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx dřívějšího xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx členského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxx plátce xxxxxx je xxxxxxx xxxx příkazů plátce,
2. xxxxxxxxx požitku,
b) příjmy xx práci
1. xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,
c) xxxxxx
1. člena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxxxxxx,".
43. X §6 odst. 1 xxxx. d) xx slova "závislé xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx c) xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxx příjmy xxxxx xxxxxx a) xx c),".
44. X §6 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx plyne xxxxxx xx xxxxxxx činnosti," x slova "xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
45. X §6 odst. 2 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
46. V §6 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx bytu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx plnění, xxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo rodinného xxxx".
47. X §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
48. X §6 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx. x) x d) x xxxxx xxxxxxxx 10" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "5&xxxx;000" xx xxxxxxxxx číslem "10&xxxx;000".
49. X §6 xxxx. 7 písm. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", ze které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,".
50. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) povinná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx.".
51. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 183 dnů x xxxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx příjmů x
1. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx, sportovce, artisty xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
2. xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx xxxxxxxxxx,".
52. X §6 odst. 9 xxxx. x) xx slova "nepeněžních xxxx poskytovaných" nahrazují xxxxx "nepeněžního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
53. V §6 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx "úhrada" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
54. V §6 xxxx. 9 xxxxxxx l) xxx:
"x) xxxxxx xx xxxxx xxxx x studentů x praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy,".
55. X §6 odst. 9 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "x penzijního xxxxx9x) xxxx" xxxxxxx.
56. X §6 xxxx. 10 písm. b) xxxx 3 xx xxxxx "občanských" xxxxxxxxx xxxxxx "spolcích".
57. X §6 xx odstavec 12 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 16.
58. X §6 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxx funkční xxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
59. X §6 xxxx. 13 se xxxxx "xxxx za xxxxx funkce" xxxxxxx.
60. X §6 odst. 13 se xxxxx "xxxxxxx činnost xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, ze xxxxx xxxxx příjem ze xxxxxxx xxxxxxxx,".
61. X §6 xxxx. 13 xx číslo "13" xxxxxxxxx číslem "12".
62. X §6 odst. 14 xx xxxxx "xxxx o xxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
63. X §6 xxxx. 14 xx číslo "13" xxxxxxxxx xxxxxx "12".
64. X §6 xxxx. 15 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
65. X xxxxxxx §7 se xxxxx "x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx samostatné".
66. X §7 odstavce 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxx ze xxxxxxxxxx činnosti, pokud xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §6, xx
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, lesního x vodního xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenech x) x x),
x) xxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx x §6, xx xxxx
x) xxxxxx x užití xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx autorskému, x to xxxxxx xxxxxx x vydávání, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod čarou x. 8 a 9 xx xxxxxxx.
67. X §7 odst. 3 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
68. X §7 xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxx:
"(4) X poplatníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxx základu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx. Tento poměr xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx podílí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) U xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx základu xxxx (dílčího xxxxxxx xxxx) xxxxxxx část xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx komanditní xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx těchto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci 10&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyplacených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxxx vyplacen příjem xxxxx xxxx první.".
69. X §7 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "11 xxxx" xxxxxxx.
70. X §7 xxxx. 7 xxxx. a) xx slova "podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxxxxxx řemeslných" nahrazují xxxxx "xx zemědělské xxxxxx, lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx".
71. X §7 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
72. V §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx x než z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx samostatné činnosti".
73. X §7 odst. 7 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".
74. X §7 xxxx. 8 xx xxxxx "z xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx výdělečné" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou" xx zrušují a xx slovo "činností" xx vkládají xxxxx ", ze které xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx činnosti".
75. X §7 xxxx. 9 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx movitou" xxxxxxx.
76. X §7 xxxx. 9 xx slova "x bezpodílovém spoluvlastnictví" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx xxxxx".
77. X §7 odst. 9 xx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost (xxxxxxxx 1 x 2)" xxxxxxxxx slovy "činnost, xx xxxxx plyne xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx,".
78. X §7 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
79. V §7 xxxx. 9 xx xxxxx "podnikatelskou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx samostatné činnosti," x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx plyne xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
80. X §7 xxxx. 11 se xxxxx "podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx příjem ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
81. X §7 odst. 11 xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
82. X §7 odst. 12 xx xxxx xxxx x šestá xxxxxxx.
83. V §7 xxxx. 13 se xxxxx "z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
84. V §7x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "banky xxxxx x xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx, xxx účet xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx".
85. V §7a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx právnickou xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
86. X §7x xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxx".
87. X §7x xxxx. 5 xx xxxxx "6&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "15&xxxx;000".
88. V §7x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx stanovení základu xxxx x xxxx x příjmů. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx a xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx daně,
b) xxxxxxx x xxxxxxx.".
89. X §7x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
90. X §7x xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".
91. X §7x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
92. V §7b xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".
93. V §7x odst. 3 xx za xxxxx "(§26)" xxxxxxxx xxxxx ", xxx stavby xx něm zřízené".
94. X §7x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
95. X §7x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, majetkových xxxx, xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxx uvedeného xxxxxxx a xxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx ", nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x dluhů," xx xxxxxxx.
96. X §7b xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx závodu".
97. X §7b odst. 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
98. V §7x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.28x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.".
99. X §8 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "(xxxxxxxxx)" xxxxxxx.
100. X §8 xxxx. 1 xxxx. b) xx slova "xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx," xxxxxxx.
101. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "vkladovém účtu, x xxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx x xxxxxx přijímaných xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx zaměstnavatel x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti nebo xx zaměstnanců oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,9x)" nahrazují slovy "xxxx, xxxxx není xxxxx podmínek toho, xxx účet xxxx, xxxxx x podnikání,".
Poznámka xxx čarou č. 9x xx xxxxxxx.
102. X §8 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) výnos z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx jemu xx xxxxx postaveného,".
103. X §8 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx zápůjček".
104. X §8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx běžných xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx c)".
105. X §8 odst. 1 písm. x) xx slova "společníků xxxxxxxxxx společností. Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx účty, xxxxxxxx účty xxxx.), xx posuzují xxxxx xxxxxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
106. X §8 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx.".
107. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx považuje xxxxxx xxxx vyplacenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listu xxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx vydání; x xxxxxxx předčasného zpětného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odkupu.".
108. X §8 xxxx. 3 se xx xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "x i)" x xxxxx "2 xxxx. a)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2".
109. X §8 xxxx. 4 se slova "2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
110. X §8 odst. 5 xx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.
111. V §8 xxxx. 6 xx xxxxx "penzijnímu fondu xxxx" xxxxxxx.
112. X xxxxxxx §9 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
113. X §9 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
114. X §9 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "pronájmu xxxxxxxxxxx (jejich xxxxx) xxxx xxxx (xxxxxx xxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxx".
115. X §9 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
116. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx společného xxxxx xxxxxxx".
117. X §9 odst. 3 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "nájmu".
118. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx".
119. V §9 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "nájmu" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
120. V §9 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "nájmu".
121. X §9 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
122. X §9 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70) xx příjmem pronajímatele" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx".
123. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
124. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "nájemce" xxxxxxxxx xxxxxx "pachtýře".
125. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitostí x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
126. V §9 odst. 7 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
127. X §9 xxxx. 7 xxxx. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "nájemce" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
128. V §10 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx" x xxxxx ", xxxxx není xxxxxxxxxxx podnikatelem (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rolníkem)" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
129. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxx z xxxxxxx xxxx x příjmy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na výkup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 13x se zrušuje.
130. X §10 xxxx. 1 písm. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx družstvu13) x xxxxxxxx xxxxxxxx v §4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
131. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx v §4" xxxxxxx.
132. V §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"f) podíl
1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx společníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
2. majitele xxxxxxxxxx listu x xxxxxx připadajícího xx xxxxxxxx list při xxxxxxx podílového fondu x xxxxxxxx splynutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
133. V §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) vypořádací xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx korporaci, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
134. V §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b) x x §4" zrušují.
135. X §10 xxxx. 1 písm. xx) xx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4" zrušují.
136. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povahou xxxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxx poškozeným x pojistitelem.".
Poznámka xxx xxxxx č. 73 xx xxxxxxx.
137. X §10 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), která xxxxx:
"x) xxxxxx z xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx.".
138. V §10 xxxx. 2 xx xxxxx "xx lhůtě" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx".
139. V §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"d) xxxxxxxxxx xxxxxx
1. od xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x x xxxxx vedlejší, pokud xxx x sourozence, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx neteř, manžela, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx manžela xxxx xxxxxxx xxxxxx,
2. xx xxxxx, se xxxxxx poplatník xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx důvodu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxxxx x majetku, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx který zvýšil xxxxxxx tohoto fondu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 xxxx 2,
4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15&xxxx;000 Xx.".
140. X §10 odst. 4 xx xx xxxxx "výroby," vkládají xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
141. X §10 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
142. V §10 xxxx. 5 xx xxxxx "(právo)" zrušuje.
143. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
144. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
145. X §10 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
146. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti" xxxxxxxxx xxxxx "činnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti,".
147. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
148. V §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxx" zrušují.
149. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci".
150. V §10 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4" zrušují.
151. X §10 xxxx. 5 xx věty xxxxxx x xxxxxxxxx nahrazují xxxxxx "X xxxxxx x prodeje věci xx výdajem daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaplacená poplatníkem, x xx i x případě zaplacení xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx nemovitých xxxx zaplacená kterýmkoliv x nich.".
152. V §10 xx na xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxx plynoucího z xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx daru.".
153. X §10 xxxx. 6 xx xx slova "Xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx".
154. V §10 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
155. X §10 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx družstva x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,20) při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "členovi obchodní xxxxxxxxx xxx zániku xxxx účasti x xx".
156. V §10 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
157. V §10 odst. 8 xx xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
158. V §10 odst. 8 xx slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".
159. X §10 odst. 8 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností" xxxxxxxxx xxxxx "činností, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
160. §11 xx xxxxxxx.
161. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§12
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx společnými xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx příjmy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v prokázané xxxx.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spoluvlastnických podílů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatnit xxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxx.
(3) Příjmy x výdaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx dědiců xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx společenství xxxxx xxxxxxx.".
162. X §13 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. 2]" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxx", xxxxx "x domácnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a slova "xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
163. X §13 xx xxxxx "xxxxx §35c x 35x" zrušují.
164. X §15 xxxx. 1 se slova "xxxx poskytnutých" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".
165. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomůcky uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx115)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx pomůcky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
166. V §15 odst. 1 xx xxxxx "na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx o xxxxxxx nebo opuštěná xxxxxxx xxxx xxx xxxx o jedince xxxxxxxxxx druhů živočichů".
167. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
168. V §15 xxxx. 1 xx slova "Xxxxx xxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.
169. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
170. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
171. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České xxxxxxxxx a xxxx xx území".
172. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "daru" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
173. V §15 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxx dary" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx bezúplatné xxxxxx".
174. X §15 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx109) xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx109) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "bankou" a xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
175. X §15 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".
176. X §15 odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
177. X §15 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
178. X §15 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx60)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx,".
179. V §15 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"c) xxxxx
1. xxxxxxxx xxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx,
3. rozestavěné stavby xxxxxxxx domu nebo xxxxxxxxx domu,
4. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".
180. X §15 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx členem xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx".
181. V §15 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxx x xxxxx nebo x xxxxxxx xxxx jednotky, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx".
182. V §15 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "společného jmění".
183. X §15 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx".
184. X §15 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
185. X §15 xxxx. 3 písm. h) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
186. X §15 odst. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx jsou xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxx xxxxxxx".
187. X §15 xxxx. 3 závěrečné části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti" xxxxxxxxx slovy "činnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
188. V §15 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
189. V §15 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx".
190. V §15 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
191. V §15 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx.
192. V §15 xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xx jedná x poplatníka, který xx xxxxxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x" a xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
193. Za §16x xx vkládá xxxx §16x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§16x
Xxxxxxxxx období
Zdaňovacím xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxx.".
194. X §17 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Poplatníkem xxxx x xxxxxx právnických xxxx je
a) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) podílový fond xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) podfond xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy,
e) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx fond xxxxx občanského xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
195. V §17 xxxx. 3 xx slovo ", xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx daňovými rezidenty Xxxxx republiky, xxxxx" x slova "(dále xxx "xxxxx"), xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx".
196. X §17 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pokud xx xxxxxxxxx, který xxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx.".
197. X §17 xxxx. 4 se xxxxx ", kteří" xxxxxxxxx slovy "jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud" x xxxxx ", xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
198. §17a xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§17x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, který x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx právním jednáním, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx založený xx xxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx osvobozeny xx xxxx, x xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx pojišťovna,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxx,
1. která xxx xxxxx zakladatelského xxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
2. jejíž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx blízkých xxxxxxxxxxx.".
199. Xxxxxx §18 xxx: "Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxx".
200. X §18 odst. 1 xx xxxxx "(xxxxxx)" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxx")" xxxxxxx.
201. X §18 xxxx. 2 xxxx. a) xx slova "zvláštního xxxxxx1) zděděním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx příjmů" xxxxxxxxx xxxxx "zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx".
202. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až h), xxxxx xxxxx:
"x) příjmy xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx zvýšení majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
3. výprosníka xxx xxxxxxx,
x) příjmy xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xx formě
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,
2. pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
4. přirážky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
5. xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx zdravotní xxxxxx, které zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx třetí osoby xxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxxx za výkony xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx zaměstnavatele,
7. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx pojišťovny,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny,
9. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotní služby xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z
1. xxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx,
3. xxxxx za xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
203. X §18 xx odstavce 3 xx 14 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 17, 17a, 17x, 17x, 17d*, 17x, 17g, 17x, 17xx, 17x, 17x, 17x, 17l, 17x, 17x a 17o xxxxxxx.
204. Xx §18 xx xxxxxxxx xxxx §18x a 18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§18x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daně veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) U xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předmětem daně
a) xxxxxx x nepodnikatelské xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxx (náklady) xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiná obdobná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx od Xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plynou xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx státního xxxxxxxx xx
1. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx x státními xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx majetku,
f) xxxxxx x bezúplatného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi.
(2) X veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předmětem xxxx xxxx příjem
a) x xxxxxxx,
x) z xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) posuzuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx druhu činnosti xx xxxxxxxxx xxx xx ceny, kdy xxxxxxxx příjmy jsou xxxxx xxxx xxxxx xxx související xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx předmětem xxxx xxxxxx z těch xxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx vykonávány xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxx.
(4) Xxxxxxx prospěšný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxx xxxx předmětem xxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx předmětem xxxx xxxx, ale xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx i xxx xxxxxx výdajů (xxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx splněna xxxxxxxxxxx složkou státu xxxx obcí x xxxxxx jednorázových xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dotací xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) obecně prospěšnou xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx.
§18x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x jejich společníků
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxx pouze xxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx jsou předmětem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx komanditní xxxxxxxxxxx.".
205. X §19 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, xxxxx".
206. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x nájemného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebytového xxxxxxxx x z xxxxxx xx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx bytovým xxxxxxxxx x jeho xxxxxx; xxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným a xxxxxx společníka a xxx xxxxxx x xxxx xxxxx,".
207. V §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx 2 a 3 se označují xxxx xxxx 1 x 2.
208. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x".
209. X §19 odst. 1 xxxx. h) xx slovo "závazků" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
210. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx m) xxx:
"x) příjem Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,".
211. V §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"o) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".
212. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx nadace, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vloženého xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z jeho xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nadace xxxxxxx, x xxxxx xx nejedná o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx použit x xxxxxxx se xxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x x 57 xx xxxxxxx.
213. X §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxx 1 xx slova "xxxxxxxx x jiných xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
214. X §19 xxxx. 1 xxxx. xx) bodě 2 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
215. X §19 odst. 1 písm. xx) xx xxxxx "xxxxxxxx x jiných xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
216. X §19 xxxx. 1 písm. zi) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
217. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) xxx:
"xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxxx korporace, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxx provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xx xxxxx České republiky,".
218. X §19 xxxx. 1 písmeno xx) xxx:
"xx) úrok z xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí závazkový xxxxxx vztah, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojem xx xxxx
1. xxxx,
2. zápůjčka,
3. xxxxxxxx,
4. vkladní xxxx, xxxxxxxx certifikát a xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxx, jejímž vydáním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
219. V §19 xxxx. 1 xxxxxxx zo) zní:
"zo) xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxx nákladů na xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tomtéž xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx stane xxxxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxx x tomtéž xxxx.".
220. V §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx a xxxx" xxxxxxx.
221. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx České xxxxxxxxx".
222. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "unie" vkládají xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
223. V §19 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
224. V §19 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 3 xx xxxxx " . Za xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
225. X §19 odst. 3 xxxx. b) xx slova "společnost xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx slovem "xxxx" xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxx".
226. V §19 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "unie" vkládají xxxxx "xxx České xxxxxxxxx".
227. V §19 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
228. X §19 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx republiky".
229. X §19 xxxx. 5 xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
230. X §19 odst. 5 xxxx 2 xx xxxxx "úvěrů x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
231. X §19 xxxx. 5 bodě 3 xx xxxxx "xxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
232. X §19 odst. 5 xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
233. X §19 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
234. X §19 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje".
235. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
236. X §19 xxxx. 8 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "než Xxxxx xxxxxxxxx".
237. V §19 xxxx. 8 xx xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporaci".
238. X §19 odst. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
239. X §19 xxxx. 9 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyplácených" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx".
240. V §19 odst. 9 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "ve xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní korporace".
241. X §19 odst. 9 bodě 3 xx xxxxx "xxxxxxxx x jiných xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podílu".
242. X §19 xxxx. 9 xxxx 3 xx xxxxx "ve xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx".
243. X §19 xxxx. 9 bodě 4 xx slova "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podílu".
244. X §19 xxxx. 9 bodě 4 xx slova "xx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx korporaci", xxxxx "x xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x obchodní korporace" x slova "předchůdce. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx společnost" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx; xx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxx xx nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxxxx".
245. X §19 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx".
246. X §19 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podílu".
247. X §19 xxxx. 9 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx závodu".
248. X §19 odst. 10 xx slovo "společnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
249. X §19 xxxx. 10 xx xx xxxxx "unie" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx republiky".
250. Za §19x xx xxxxxx xxxx §19b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§19x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Od xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob se xxxxxxxxxx bezúplatný
a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx pozemkového úřadu x xxxxxxxxxxx úpravách, x podobě
1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx,
2. xxxxxxx věcného xxxxxxx.
(2) Xx daně x xxxxxx právnických xxxx xx osvobozuje xxxxxxxxxx příjem
a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx
1. xxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti,
b) xxxxxxxxxx, který xx
1. xxxxxxx prospěšným poplatníkem xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx §20 xxxx. 8 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxx a xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sídlem na xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České republiky, xx-xx jeho právní xxxxx, předmět činnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx formě, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx humanitární xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx sbírky,
e) xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxx.
(3) Osvobození xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) se nepoužije, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx poplatníka x uplatnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.".
251. X §20 xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxx:
"(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx daňové ztráty xxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx podílí na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) X poplatníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx základu xxxx xxxxxxx část xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx §34 xxxx xxxxxx až x 30 %, xxxxxxxxx však o 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx daně, x xx xxxxxxxxxx xx 3 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx nepodnikatelských činností. X xxxxxxx, že 30 % snížení xxxx xxxx než 300&xxxx;000 Xx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx škola, xxxxxx xxxxxxxxx společnost xxxx ústav, xxxxx xxxx soukromou vysokou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx základ xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 snížený xxxxx §34 xxxx xxxxxx až x 30 %, xxxxxxxxx xxxx x 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx 30% xxxxxxx xxxx xxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, mohou xxxxxxx částku xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.".
252. X §20 odst. 8 se xxxxx "xxxx poskytnutých" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".
253. X §20 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xx zvláštním právním xxxxxxxx115)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením".
254. X §20 odst. 8 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "darů" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "hmotného xxxx xxxxxxxxxx".
255. V §20 xxxx. 8 xx slova "Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxx.
256. X §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 8 doplňuje xxxx "Od xxxxxxx xxxx nelze odečíst xxxxxxx bezúplatného plnění, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovateli bezúplatného xxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx bez poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx protiplnění.".
257. X §20 xxxx. 9 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "poskytnutého".
258. X §20 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx bezúplatného xxxxxx".
259. X §20 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx plnění", xxxxx "xxxx," xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, x dále na xxxxx" a xxxxx "xxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
260. X §20x odst. 1 se slovo "xxxxxxxx," xxxxxxx.
261. X §20x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx družstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
262. X §20x xxxx. 1 xx xxxxx "penzijní xxxxx a" xxxxxxx.
263. Xx §20x xx xxxxxx xxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§20x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx pro xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xx patří, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x němu patří, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
264. X §21 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
265. Xx §21 se xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§21x
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je
a) xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxx rok,
c) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx převodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx převod xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo
d) xxxxxx období, xxxxx xx xxxx účetní xxxxxx delší než xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx 12 měsíců.".
266. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx §21x xx 21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§21x
Xxxxxx společná xxxxxxxxxx x xxxxxx
(1) Xx xxx, a xx xx věc xxxxxxx a movitou, xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) živé xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o obchodním xxxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxx použijí i xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tvořící samostatnou xxxxxxxxxxx složku.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx papíry se xxx xxxxx xxxx x příjmů obdobně xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx x x nemovité věci xx použijí obdobně x xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx s xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x ní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemku, xxx x xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx.
§21x
Xxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx právech
(1) Xxx účely xxxx x příjmů xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plní xx zisku xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx x dárce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, a xx i vzhledem x tomu, xx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx i xxx xxxxx.
§21x
Xxxxxx společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx leasingu
(1) Xxxxxxxxx leasingem xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxx užívané věci xxxxxxxxxx xxxxx k xx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx uživatele xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
(2) Xx xxxxxxxx leasing se xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx
x) xx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx uplynutí xxxxxxxx xxxx nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx x užívání xxxx osobě xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx smlouva pro xxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx x nájmu.
§21e
Obecná xxxxxxxx xxxxxxxxxx o osobách
(1) Xxxxxx xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx banky.
(2) Xx stát se xxx účely daní x příjmů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Společně hospodařící xxxxxxxxxx se pro xxxxx daní z xxxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x společně uhrazují xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.".
267. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
268. V §22 xxxx. 1 xxxx. e) se xxxxx "xxxxxxxxxxx (jejich xxxxx) xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxx)" nahrazují xxxxx "nemovitých xxxx xxxx xxxx".
269. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "korporací".
270. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xx)" xxxxxxxxx xxxxxx "xx)".
271. V §22 odst. 1 xxxx. g) xxxx 3 se xxxxx "xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxx než České xxxxxxxxx nebo daňovému xxxxxxxxxxx".
272. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxxx slova "; xxxxxxx na xxxxx xx x xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
273. X §22 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů".
274. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx71)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x),".
275. V §22 xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxx xxxx 13 x 14, xxxxx znějí:
"13. xxxxxx ze svěřenského xxxxx,
14. xxxxxxxxxx xxxxxx,".
276. X §22 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx družstvech" nahrazují xxxxxx "korporacích".
277. X §22 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx z xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
278. X §22 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx v xxxx obchodní korporaci xxxx xxxxxxxxxxx a x úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 19x se zrušuje.
279. X §23 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxx podle následujících xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x tím, že x poplatníka, xxxxx xx xxxxxx jednotkou, xxxx těmito xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx výdaji jeho xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".
280. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx bezúplatný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx".
281. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 3 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "osvobození xxxx".
282. V §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 6 xx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu" xxxxxxxxx xxxxxx "pohledávek".
283. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx družstvem xxxxxxx xxxxxxxx94)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx jejímu xxxxxxx".
284. X §23 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
285. X §23 xxxx. 3 písm. x) bod 9 xxx:
"9. xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx daně podle §20 xxxx. 7, x xx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dani, a xx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává daňové xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k porušení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx,".
286. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxx.
287. V §23 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo družstev" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
288. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
289. V §23 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 10 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
290. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 10 xx slova "x xxxxxxx" xxxxxxx.
291. X §23 odst. 3 písm. x) xxx 11 xxx:
"11. xxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx, a to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování majetku, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx poplatníkovi, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx; xxxxxxxx poplatníkovi, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vyplácen, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, sníží se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,".
292. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx", xxxxx "závazku" xx xxxxxxxxx slovem "dluhu" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
293. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx slovo "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxx".
294. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 12 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "zápůjček".
295. X §23 odst. 3 xxxx. a) xxxx 12 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
296. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 12 se xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
297. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 14 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx" x xxxxx "jeho" xx zrušuje.
298. X §23 xxxx. 3 xxxx. a) bodě 14 se slova "xxxxxxx xxxx věřitelem x dlužníkem, xx xx xxxxxxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, xxxxxx se dosavadní xxxx nahrazuje dluhem xxxxx stejné xxxxxxx,".
299. X §23 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 14 xx xxxxx "na závazek" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx".
300. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxx 16 x 17, xxxxx xxxxx:
"16. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poplatníka, xxxxx xx x xxxxx příjmu xxxxxxxx xx výnosech a xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx, xxxx x xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxx,
17. xxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx novým nižší xxxxxxx vzniklou xx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx dosavadní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,".
301. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 18, xxxxx zní:
"18. xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxx následně xxxxx x porušení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx období, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,".
302. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx".
303. X §23 xxxx. 3 písm. x) bodě 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxxx".
304. X §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
305. V §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
306. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxx "závazku xxxx xxxx závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "závazek xxxx xxxx část" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "závazku xxxx jeho část" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
307. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) se na xxxxx xxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 7 a 8, xxxxx xxxxx:
"7. xxxxxxx xxxxxxxxxx daru, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x zůstatkovou xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx); xxxxxx daně xxx snížit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx osvobozen,
8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x kterou xxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x nebylo x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.".
308. X §23 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx obchodní společnosti xxxx členovi xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu" nahrazují xxxxx "členovi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx".
309. V §23 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
310. X §23 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členovi xxxxxxxx,94)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
311. X §23 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xx cen, které xx byly sjednány xxxx nespojenými osobami x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx za stejných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x není-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx poplatníka x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x v xxxxxxx, xxx je xxxx xxxx poplatníky xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob rovna xxxx. Xxxxx-xx určit xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx cena určená xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx nebo o xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx sjednaná xxxx úroků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx cena sjednaná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx nerezident, člen xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, nebo xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx.".
312. X §23 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, ukončení xxxxx".
313. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) bodě 1 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
314. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) bodě 1 xx slova "včetně xxxxxxxxx x finančního xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu".
315. X §23 xxxx. 8 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
316. V §23 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 2 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
317. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "nájemné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci" nahrazují xxxxx "úplata x xxxxxxxxxx leasingu".
318. V §23 xxxx. 8 xxxx. b) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx plyne xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx,".
319. V §23 xxxx. 8 písm. x) bodě 2 xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
320. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx plynou xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
321. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
322. V §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx příjmy xx samostatné xxxxxxxx,".
323. X §23 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx".
324. V §23 odst. 8 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx za větu xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xxx skončení řízení x xxxxxxxxxxxx.".
325. X §23 odst. 9 xxxx. a) xx xx slovo "směnek" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx".
326. X §23 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
327. X §23 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
328. V §23 xxxx. 13 xx xxxxx "X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxx x nebyl x xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a nebyl x xx xxxxxx xxxxxx daně,".
329. V §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzniklou x titulu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo je xx xxxx xxxxxxxxx.".
330. X §23 xxxx. 14 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx družstva" xxxxxxxxx slovem "korporace".
331. X §23 xxxx. 15 xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, tvořící samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx,70)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
332. X §23 odst. 15 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
333. X §23 xxxx. 15 se xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx závodu" x xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx závod".
334. X §23 xxxx. 15 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx propachtovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.".
335. X §23 xxxx. 15 se xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx70)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxxx xxxx družstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
336. X §23 odst. 16 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
337. X §23 xxxx. 16 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
338. X §23 xxxx. 17 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
339. X §23 xxxx. 17 xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
340. V §23 xxxx. 17 xx xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx korporací" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
341. X §23 xxxx. 17 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodního xxxxxx".
342. X §23 xxxx. 17 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhům".
343. X xxxxxxx nad §23x xx slovo "podniku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
344. V nadpise §23x xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxxx společnost".
345. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx společnost (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx")" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx závodu xx obchodní xxxxxxxxxx".
346. X §23x xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnost".
347. V §23x xxxx. 1 xx slova "podnik xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx samostatný xxxxxxxxxxx a funkční xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podnikání (xxxx xxx "podnik xxxx jeho samostatná xxxx")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx závod".
348. X §23x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
349. V §23x xxxx. 2 xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
350. X §23x xxxx. 2 se slova "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx závodu".
351. X §23a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
352. X §23x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
353. X §23x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
354. X §23x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
355. V §23a xxxx. 4 xx xxxxx "společnost" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
356. X §23x odst. 5 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
357. V §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxx samostatnou xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
358. X §23x xxxx. 5 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "obchodní společností" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
359. V §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "podniku nebo xxxx samostatné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodního xxxxxx".
360. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) se za xxxxx "lze převzít" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
361. X §23x xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
362. X §23a xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
363. V §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodním xxxxxxx".
364. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
365. V §23x odst. 5 xxxx. b) xx xxxxx "podniku xxxx x jeho samostatné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
366. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "závazky" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
367. V §23x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "podniku nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
368. X §23x xxxx. 5 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
369. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
370. X §23a xxxx. 5 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "společnost" xx xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxx".
371. V §23x xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxx" xxxxxxxxx slovy "převod xxxxxxxxxx xxxxxx".
372. V §23x odst. 5 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "zahraniční" x slova "podle xxxxxx zákona" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx".
373. X §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "společnost" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
374. X §23a xxxx. 6 xxxx. b) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
375. X §23x xxxx. 6 xxxx. b) xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxx České xxxxxxxxx".
376. X §23a xxxx. 6 písm. c) xx xxxxx "společnost" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "společností" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají slova "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
377. X §23x xxxx. 6 xxxx. x) xx xx slovem "xxxxxxxxxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
378. X §23a xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
379. X §23x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společností".
380. X §23x odst. 2 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
381. X §23x xxxx. 3 xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
382. X §23x xxxx. 4 se xxxxx "společnosti" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
383. X §23b odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
384. X §23x xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxx", xxxxx "společnostmi" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "unie" xx vkládají xxxxx "xxx Xxxxx republiky".
385. X §23b xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxx společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
386. V §23x xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
387. V xxxxxxx §23c se xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "obchodních společností".
388. X §23x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
389. V §23x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
390. V §23x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
391. X §23x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhy".
392. X §23x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "společností" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
393. V §23x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
394. V §23x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "společnost" se xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx".
395. X §23x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
396. X §23c odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhy".
397. X §23x xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
398. X §23x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), přechází xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při rozdělení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti zpravidla xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
399. X §23c xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx společností" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
400. X §23x xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
401. X §23c xxxx. 4 xx xxxxx "závazků" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
402. X §23x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
403. X §23c xxxx. 5 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přecenění xxxxxxx x dluhů xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx. Toto xx nevztahuje xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nástupnická založená xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rezidenty Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx formu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společnosti x xxxxxxx omezeným xxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnostmi, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx zanikající nebo xxxxxxxxxxx obchodní společnosti".
404. X §23x odst. 5 xxxx. x) xx slovo "společnosti" xxxxxxxxx slovy "obchodní xxxxxxxxxxx".
405. X §23x xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
406. X §23x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx společnost", xxxxx "xxxxxxxxxxxx společností" xx xxxxxxxxx xxxxx "rozdělovanou xxxxxxxx společností", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "fúze xxxxxxxxxx společností" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
407. V §23c xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "společnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
408. X §23x odst. 8 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "fúze xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
409. X §23x xxxx. 8 písm. x) xx xx slova "xxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
410. V §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
411. X §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "společnosti" nahrazuje xxxxx "obchodní společnosti", xxxxx "rozdělované xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
412. X §23x odst. 8 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxx společností" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx společností".
413. X §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základu xxxx".
414. X §23c xxxx. 9 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
415. X §23x xxxx. 9 xxxx. b) xx xxxxx "společnost" nahrazuje xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
416. X §23x odst. 9 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
417. X §23x odst. 9 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx rozdělovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx České xxxxxxxxx, x nástupnická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní společnost, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nástupnická xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx než České xxxxxxxxx, x pokud xxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je jediným xxxxxxxxxxx, xxxx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou součástí xxxxx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx založené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx rozdělení umístěné xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
418. V §23x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
419. X §23x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx společností".
420. X §23d xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodního závodu".
421. X §23x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
422. X §23x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx existující obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx fúze nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx neexistují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, neprokáže-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".
423. X §23x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti".
424. V §23x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxx jeho samostatnou xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
425. V §23x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
426. X §23x xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
427. X §24 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
428. X §24 xxxx. 2 písm. h) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "nájemné, x xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx v xxxxxx".
429. V §24 xxxx. 2 písm. x) xxx 1 xxx:
"1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. xx); x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výdajem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
430. X §24 odst. 2 písm. x) xxxx 2 se xxxxx "nájemné u xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx koupí najatého" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
431. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou koupí xxxxxxxx xxxxxxxx majetku" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx tato xxxxxx".
432. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx koupí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
433. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "úplatou x finančního xxxxxxxx, xxxxx xxxx postupitelem xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx, které" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu, xxxxx".
434. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
435. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx xxxxx "daň z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx zaplacení ručitelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,26xx) x xxx z xxxxxxxxxxx, jen pokud xxxx zaplaceny" nahrazují xxxxx "daň x xxxxxxxxxx věcí x xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26xx xx zrušuje.
436. X §24 odst. 2 xxxx. ch) xx xx xxxxx "x xxxxxx" vkládají xxxxx "a xxx xxxxxxxx".
437. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "místo xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
438. V §24 odst. 2 xxxx. x) bodě 3 se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x nájemné (xxxx xxxx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu".
439. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx23x)" xxxxxxxxx xxxxx "užívaného xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výprose".
440. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) se xx konci bodu 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxx 3 se xxxxxxx.
441. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx části ustanovení xx xxxxx "lhůtou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
442. X §24 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) do xxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxx evidovaného x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx x činnostem, x nichž dosahované xxxxxx xxxxxx předmětem xxxx z příjmů,
3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo reprodukční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určená podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výdajem (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx x),
4. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx vstupní xxxx hmotného majetku,
5. xxxxxxxxxx xxxx pozemku x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx,".
443. X §24 xxxx. 2 xx xx písmeno t) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx) x xx), xxxxx xxxxx:
"xx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxx x xxxxx uskutečnil xx 5 xxx xx xxxxxx pozemku; xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
1. pořizovací xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x člena xxxxxxxx korporace, xxxxx xxx xxxxx úplatně,
2. xxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx členem xxxxxxxx korporace, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (nákladů) xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
444. X §24 xxxx. 2 xxxx. u) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, ze xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
445. X §24 xxxx. 2 xxxx. u) xx xxxxx "x daň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx" xxxxxxx.
446. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
447. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
448. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 2 xx slova ", xxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxxxxxxx".
449. X §24 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx korporace".
450. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
451. X §24 xxxx. 2 xxxx. v) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku,70)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
452. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
453. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodních xxxxxxxxx".
454. X §24 xxxx. 2 písm. v) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
455. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní korporace" x za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxxx nabytých xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx se jedná x pohledávku se xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx řízení nebo xxxxxxx xxxxxx".
456. V §24 odst. 2 xxxxxxx za) xxx:
"xx) xxxxxxx xx uvolnění xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxx,".
457. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx".
458. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
459. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx slova "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
460. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) se xxxxx "x poplatníků xxxxxxxxx x §18 xxxx. 3" nahrazují xxxxx "x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
461. X §24 xxxx. 2 písm. xx) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 5, 12 xx 14" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výzkumnou institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx xxxx ústavem".
462. V §24 odst. 2 xxxx. zu) se xxxxx "2 000 Xx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 5 000" xxxxxxxxx xxxxx "5 000 Xx xxxxxxx, v xxxxxxx studenta vysoké xxxxx do xxxx 10&xxxx;000".
463. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxx 1 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
464. X §24 odst. 2 xxxx. zv) xxxx 2 se xxxxx "xx xxxxxxx záruční xxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku nebo xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
465. X §24 odst. 3 xx slova "xxxxxxxx a u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 3," xxxxxxxxx slovy "činnosti, x u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
466. V §24 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Nájemné" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx x následnou koupí xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
467. X §24 odst. 4 xxxx. x) se xxxxx "nájmu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx leasingu", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
468. X §24 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxx "doby nájmu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx práv k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxx; přitom xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kupní xxxx", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx vlastnického xxxxx".
469. V §24 xxxx. 4 písm. x) se slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu" x xxxxx "odkoupený" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
470. X §24 xxxx. 4 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxxx najatá" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx", slova "xxxxxxxx x následnou xxxxx najatého" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx "nájemné" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
471. V §24 xxxx. 5 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx leasingu x xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xx jejich ukončení xxxxxxx xxxx uživateli, xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xx podmínky, že xxxxx xxxx".
472. X §24 xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
473. X §24 odst. 5 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu".
474. X §24 odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "určená".
475. X §24 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušuje.
476. X §24 odstavec 6 xxx:
"(6) Xx-xx předčasně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 15, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx nižší xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx výdajem (xxxxxxxx) podle odstavce 4, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
477. V §24 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se" xxxxxxxxx xxxxx "xx v xxxxxxx podílů v xxxxxxxx xxxxxxxxx".
478. X §24 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "společníka nebo xxxxx družstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
479. V §24 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx obchodní korporace".
480. X §24 xxxx. 7 písm. x) xxxx 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
481. X §24 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "xxxxxxx nebo xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
482. X §24 odst. 7 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
483. V §24 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "bezúplatně".
484. V §24 odst. 7 xxxx. b) xxxx 1 xx slova "xxxxxxxxxx xxx účely xxxx dědické nebo xxxxxxxx;26x) přitom x xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx; xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxx".
485. V §24 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "stanovená" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
486. V §24 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".
487. X §24 xxxx. 7 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
488. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "společníka xxxx xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
489. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
490. V §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx94)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
491. X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "členovi obchodní xxxxxxxxx".
492. V §24 xxxx. 8 xx xxxxx "podniku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx98)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 98 se xxxxxxx.
493. X §24 xxxx. 9 xx xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "společnost x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx x" x xxxxx "společnost xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
494. V §24 odst. 11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx závodu".
495. V §24 xxxx. 11 xx xx slovo "xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
496. X §24 odst. 11 se slova "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace".
497. X §24 odst. 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "podniku xxxx xxxx části" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
498. X §24 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx pronájmu s xxxxxxxxx xxxxx najatého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
499. V §24 xxxx. 12 xxxx. h) xx xxxxx "nájemného uznaného" xxxxxxxxx xxxxx "úplaty xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x finančním xxxxxxxx".
500. X §24 xxxx. 12 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
501. X §24 odst. 13 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
502. V §24 xxxx. 15 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx u xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx najatého" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
503. X §24 odst. 15 písm. a) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "finančního xxxxxxxx", xxxxx "(xxxxxxxxxxxxxx)" xx xxxxxxx x xxxxx "nájemci" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
504. X §24 odst. 15 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
505. X §24 xxxx. 15 písm. x) xx slova "pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
506. V §24 xxxx. 15 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".
507. V §24 xxxx. 16 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
508. X §24 xxxx. 16 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx "(pronajímatelem)" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
509. X §24 xxxx. 16 se písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
510. X §24 odst. 16 xxxx. b) xx slova "pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
511. V §24 xxxx. 16 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
512. X §24a xxxx. 2 písm. x) se slovo ", příjmení" xxxxxxx.
513. X §24x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".
514. X §24x odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "poplatníků xxxxxxxxx x §18 odst. 3 i xxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx prospěšných xxxxxxxxxx i výši xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx".
515. X xxxxxxx §24x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci".
516. V xxxxxxx §24b xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xx které xxxxx příjem ze xxxxxxxxxx činnosti,".
517. V xxxxxxx §24x xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
518. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx".
519. V §24b xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
520. V §24x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
521. X §24b xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx věci".
522. X §24x odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
523. X §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx podnikání" xxxxxxxxx xxxxx "sídlo xxxxxxxxxxx".
524. X §24x odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
525. X §24b xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
526. X §24x xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
527. V §24x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
528. V §24x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, ze xxxxx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxx činnosti,".
529. X §24x xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "nájmu".
530. V §24x xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "nemovitosti" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
531. X §24x xxxx. 2 písm. x) xx slova "podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "činnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
532. X §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu".
533. X §24x odst. 2 xxxx. e) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
534. X §24b xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
535. V §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
536. X §25 xxxx. 1 písm. x) se slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
537. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
538. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
539. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
540. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
541. X §25 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "z xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx samostatné".
542. X §25 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
543. X §25 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx to xxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx daně osvobozený xxxx příjem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx ustanovení se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx příjmy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbě xxxx; obdobně xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
544. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx," xxxxxxx.
545. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxx. Za dar" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx".
546. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx firmou" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".
547. X §25 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "(§7)" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
548. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "úvěrových xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
549. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "úvěrového xxxxxxxxxx nástroje" a xxxxx "xxxxx nebo xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
550. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo ", xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxxx".
551. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
552. X §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xx slova "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
553. X §25 xxxx. 1 písm. xx) xx slovo "závazku" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
554. X §25 xxxx. 1 xxxx. ze) xx xxxxx "nájemce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx", slova "nájemného xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "úplaty připadající" x xxxxx "nájmu xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx sníženou x úplatu jím xxxxxxxx vlastníkovi užívaného xxxxxxx".
555. X §25 xxxx. 1 písm. xx) se xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx tvořící samostatnou xxxxxxxxxxx složku" nahrazují xxxxx "obchodního xxxxxx".
556. X §25 xxxx. 1 xxxx. zi) xx xxxxx "závazky" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
557. X §25 xxxx. 1 písm. xx) xx slova "úvěrů x půjček xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxx xxxx půjčku" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx nástroj".
558. X §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
559. X §25 odst. 1 xxxx. xx) xx slova "xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx.
560. X §25 odst. 1 xxxx. xx) xx xxxxx "úvěrů x půjček" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
561. V §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
562. X §25 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmena xx) a xx), xxxxx znějí:
"zp) xxxxxx xxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx majetku odpisovaného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících účetnictví, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x tento xxxxxxxxxx příjem xxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku,
zq) xxxxxxx majetku, který xx neodpisuje podle xxxxxx zákona xxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, který xxx nabyt bezúplatně, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx zahrnut xx xxxxxx xxxxxxxx.".
563. V §25 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx část" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
564. X §25 odst. 3 se slova "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "úvěrové xxxxxxxx xxxxxxxx".
565. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "veřejně prospěšné xxxxxxxxxx".
566. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,28x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28x xx zrušuje.
567. V §26 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pronájmu s xxxxxxxxx koupí najatého xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx leasingu,".
568. X §26 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, nebo", xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "nájmu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx,".
569. X §26 xxxx. 7 písm. x) xxxx 3 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx družstva,131)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
570. V §26 odst. 7 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
571. X §26 xxxx. 7 xxxx. x) bodě 3 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "nájem".
572. X §26 odst. 7 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatelem".
573. X §26 odst. 7 písm. x) xx xxxxx "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
574. X §26 xxxx. 7 písm. d) xx slovo "17a" xxxxxxxxx slovem "21a".
575. X §26 xxxx. 7 závěrečné části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
576. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci" xxxxxxxxx slovem "leasingu".
577. X §27 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
578. V §27 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatel".
579. X §27 se písmeno xx) zrušuje.
580. X §27 xxxxxxx x) xxx:
"x) hmotný xxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxx xxxxxx uplatňuje xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
2. hmotný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
581. X §27 se xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx,
3. obmyšleným, xxxxx xx xxxxx x hmotný majetek, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx fondu vyčleněn xxxxxxxxx pro případ xxxxx xxxx
4. xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvýšil xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti".
582. X §28 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Hmotný xxxxxxx xxxxxxxx odpisovatel. Xxxxxx majetek je xxxxxxxx odpisovat vždy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx
x) poplatník, xxxxx má x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodařit s xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx hmotný majetek,
e) xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxx xx hmotný xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a
2. xxxxxx majetek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxx fúze, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
583. X §28 xxxx. 2 xx xxxxx "vlastníkem" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
584. X §28 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxx".
585. V §28 xxxx. 4 se xxxxx "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
586. X §28 xxxx. 4 xx xxxxx "vlastník" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatel".
587. X §28 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
588. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx s následnou xxxxx najatého xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx", slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xx data xxxxxxxx smlouvy, které xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x finančního leasingu, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx" x za xxxxx "xxxxxx na xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx zálohy xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
589. X §29 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx pronájmu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx nájmu".
590. X §29 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
591. V §29 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
592. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "pronájmu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
593. X §29 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "zjištěná" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
594. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
595. X §29 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".
596. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
597. X §29 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
598. X §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
599. X §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx majetku".
600. X §29 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "leasingu".
601. X §29 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
602. X §29 odst. 6 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
603. X §29 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "vlastníka" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
604. X §29 xxxx. 8 se slova "xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
605. V §29 xxxx. 8 se xxxxx "zděděním xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".
606. V §29 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
607. X §29 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "korporace".
608. X §29 odst. 9 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
609. X §29 xxxx. 9 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx prostory xxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.60)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx.".
610. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX".
611. X §30 odst. 2 xx xxxxx "vlastník" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
612. X §30 xxxx. 5 se slova "(xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označených xxxxx 28.62.50, 29.56.24 x 29.52.40)" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX označených kódem 25.73.50 x xxxxx 25.73.60".
613. X §30 xxxx. 10 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatel" x xxxxx "vlastníkem" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
614. X §30 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,131)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx korporace,".
615. X §30 xxxx. 10 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxxx
1. vkladem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx osoby x xxxxx majetku,
2. xxxxxxx xxxx xxxx kraje, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx nebo kraje x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxxxx,
4. vyčleněním majetku xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx osoby zahrnut x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,".
616. X §30 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx (§9)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
617. X §30 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx najaté xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "pronájmu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
618. X §30 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "závazku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
619. V §30 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx "půjčce.20d)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx.".
620. X §30 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx sdružení xxx xxxxxx subjektivity" xxxxxxxxx xxxxx "společník xxxxxxxxxxx".
621. X §30 xx na xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) svěřenský xxxx,
x) xxxxxxxxx.".
622. V §30 odst. 10 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
623. X §30 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx rozpuštění xxxxxxxx xxx právní subjektivity xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx společnosti vložen".
624. X §30b odst. 1 se slova "xxxxxxxx xx Standardní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxx 31.10, 31.20 xxxx 32.10" nahrazují xxxxx "x klasifikaci xxxxxxxx CZ-CPA označený xxxxx xxxxxxx 27.11, 27.12 a dále x subkategorii XX-XXX 26.11.22".
625. V §31 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
626. X §31 odst. 2 xx xxxxx "označeného xx Xxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxx xxxxx 29.3" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx produkce CZ-CPA xxxxxxxxxx xxxxx 28.3".
627. X §31 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
628. X §31 xxxx. 3 xx xxxxx "označeného ve Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 29.24.1" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxx xxxxx 28.29.12", xxxxx "29 Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "28" a xxxxx "xx xxxxxxxxx 37.10 x 37.20 Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx ve třídě XX-XXX 38.32".
629. X §31 odst. 4 xx xxxxx "vlastníkem" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
630. X §31 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 29.7 (xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx neuvedené) x 35.12 (rekreační x sportovní xxxxx)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxxx xxxxx 27.5 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx) a kódem 30.12 (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx)".
631. X §31 odst. 6 xx xxxxx "vlastníka" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
632. X §32 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
633. X §32 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce xxxxx 29.3" nahrazují xxxxx "x klasifikaci xxxxxxxx XX-XXX označeného xxxxx 28.3".
634. V §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kódem 29.24.1" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX označeného xxxxx 28.29.12", slova "29 Xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "28" x xxxxx "xx xxxxxxxxx 37.10 x 37.20 Standardní xxxxxxxxxxx produkce" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx CZ-CPA 38.32".
635. X §32 xxxx. 4 xx xxxxx "17x" xxxxxxxxx xxxxxx "21x".
636. X §32x odst. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxx, xxxxxxxx,131)" nahrazují xxxxx "člena xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx,".
637. X §32x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx podniku, tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,70)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
638. X §32x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhů".
639. V §32x xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
640. X §32x xxxx. 2 se xxxxx "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
641. X §32x xxxx. 3 xx slovo "vlastníka" xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatele".
642. X §32x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxxxx".
643. X §32a xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
644. §32x včetně xxxxxxx xxx:
"§32x
Xxxxx obchodního xxxxxx
(1) Pachtýř xxxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxx xxxxxxx propachtovatele x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx majetku obdobně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx xx zvyšuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx x
1. xxxxxx xxxx odpisy podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx něj přechází xx xxxxxxx xxxxxxx x pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx výši, v xxxx ji neuhradil xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx obchodního xxxxxx, a xx xx xxxx, v xxxx ho xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Zvyšování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx,
x) dluhu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xx xxxxx základě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxx výpočtu xxxxxxx mezi odpisy xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x část xxxxxxx k úhradě xxxxxx dluhu vůči xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
645. X §32x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
646. X §32x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "x zahraničí" xx xxxxxxx.
647. X §32x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v zahraničí x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu" xx xxxxxxx.
648. V §32x xxxx. 4 se xxxxx "x zahraničí xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx".
649. X §33x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx" zrušuje.
650. X §33x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "místo xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".
651. X §33x odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitosti" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx věci".
652. X §34 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
653. X §34 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxx není možné xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetím xxxxxx následujícím po xxxxxx, xx kterém xxxxxxx.".
654. V §34b xxxx. 1 xxxx. x) xxx 5 xxx:
"5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx související x xxxxxxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx,".
655. X §34x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxx 6 xxxxxxx.
656. X §34x odst. 2 písm. x) xx xxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxx 2.
657. X §34x xxxx. 2 xxxx. b) bodě 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxxx majetku, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x finančního leasingu xxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx".
658. V §34x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení," xxxxxxx.
659. X §34x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx".
660. X §34x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
661. X §34c xxxx. 1 písm. h) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
662. §34x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§34x
Xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x poměrnou xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx společník xxxxxx xx xxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti.
(2) X xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxx xxxxxxx na xxxxxxx výzkumu x xxxxxx zvýšit x xxxxxxxx část odpočtu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx společnosti.".
663. Xx §34x xx xxxxxxxx xxxx §34x xx 34x, které včetně xxxxxxx xxxxx:
"§34x
Xxxxxx ustanovení x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žáka xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uskutečňovaná xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxx související x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x právnickou osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx praktického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx praxe x x podmínkách xxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx školy xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávnění x xxxxxxxx související x xxxxx studijním xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx školou xxxxxxx o obsahu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x podmínkách xxx xxxx konání.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxxx knihu xxxx obdobnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) období, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje.
§34g
Odpočet xx podporu xxxxxxxx xxxxxxx xx odborné xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx pořízení majetku xx odborné xxxxxxxxxx xxxx součet
a) 110 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
1. jehož xx xxxxxxxxx prvním xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xx pořízen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
3. xxxxx xx použit xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xxxx provozu xx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxx obdobích,
b) 50 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
1. jehož xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a
3. který xx použit xxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx 30 % xx 50 % xxxx jeho provozu xx třech xx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 110 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je majetek
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
2. pořizován xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
3. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobích x
x) 50 % xxxxxxx ceny majetku x xxxxxxxxx vlastníka, xxxxx xx xxxx xxxxxx vlastníkem, xxxxx xx majetek
1. předmětem xxxxxxxxxx leasingu x xxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx leasingu xx xxxxxxx x dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
2. pořizován xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
3. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 % xx 50 % xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odpočet xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) uživateli xx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx nejvýše xxxxxx ve xxxx xxxxxxx 5 000 Xx x počtu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxx majetku podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) uživateli do xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx odpočtu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx,
x) který xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a právnickou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx školy x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo vzdělávací xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx konání xxxx majetek, xxxxx xxxx xxxxxxxx při
1. xxxxxxxxxx vyučování,
2. xxxxxxx xxxxx nebo
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xx pracovišti xxxxxxxxxx x
x) x xxxxxxx xx vstupní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) na xxxxx pořízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ani x části poskytnuta xxxxxxx z veřejných xxxxxx.
(5) Majetkem pořízeným xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxxx
x) software, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 60&xxxx;000 Xx.
§34x
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxx
x) 200 Xx a
b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxx v xxxxx
1. xxxxxxxxxxx vyučování,
2. odborné xxxxx,
3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx části xxxxxxxxxxxxxx studijního programu xxxxxx xxxxx.".
664. X §35x odst. 1 xx xxxxx "zaregistroval xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41)" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "k xxxx x xxxxxx".
665. X §35x xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
666. X §35x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
667. X §35a xxxx. 6 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na slevu xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx.".
668. X §35b xxxx. 7 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vydaného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx.".
669. X §35xx xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" zrušuje.
670. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xx začátek xxxxxxx x) vkládají xxxxx "základní slevu xx xxxx".
671. X §35xx xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxx xx výši".
672. X §35xx odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x domácnosti" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
673. X §35ba odst. 1 xxxx. x) xx xx začátek xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx slevu xx xxxxxxxxxx ve xxxx".
674. X §35ba xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxx xx invaliditu xx xxxx".
675. X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) vkládají slova "xxxxx na držitele xxxxxxx ZTP/P xx xxxx".
676. X §35ba xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "slevu xx xxxxxxxx ve xxxx".
677. X §35xx xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx dani za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
678. X §35x xxxx. 1 xx xxxxx "x domácnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
679. V §35x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
680. X §35x odst. 1 xx xxxxx "xxxx §35xx" zrušují.
681. X §35c odst. 6 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
682. X §35x xxxx. 6 xx xxxxx "dítě druhého x xxxxxxx a xxxx (xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "vnuk x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx".
683. X §35x xxxx. 7 xx xx xxxxx "mimo" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
684. X §35c xxxx. 8 se slova "x domácnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
685. X §35x xxxx. 8 xx xx xxxxx "Xxxx-xx xxxxxx (xxxxxxxx)" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
686. X §35x odst. 9 xx za xxxxx "jedné" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
687. X §35x odst. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
688. X §35d xxxx. 6 xx xxxxx "x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
689. X §35x xxxx. 7 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Daň xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx" x xxxxx "x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
690. X §35x xxxx. 8 xx slova ", xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
691. X §35d odst. 9 xx xxxxx "x xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxx" xxxxxxx.
692. V §36 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx zdrojů na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "(§22 xxxx. 2 a 3)" xx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9".
693. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "6 x 12" nahrazují slovy "6, 12 xx 14".
694. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "korporaci".
695. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx70)" xxxxxxx.
696. X §36 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
697. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx70)" xxxxxxx.
698. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zisk xxxxxxxx společnosti".
699. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nájemného x xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
700. V §36 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "plynoucích xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "1" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo 9".
701. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "účasti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x podílu xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "dividendový xxxxxx")," xxxxxxxxx xxxxx "podílu xx zisku x xxxxxx na obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cenným papírem, x x plnění xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;".
702. V §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "korporaci".
703. X §36 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
704. V §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70)" xxxxxxx.
705. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnosti xxxx".
706. X §36 xxxx. 2 xxxx. m) xx slova "x xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xx vkladových xxxxxx," xxxxxxx, slova "xxxxxx35x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx účtech, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx toho, kdo xxxx xxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35x xx xxxxxxx.
707. V §36 odst. 2 xxxxxxx r) xxx:
"x) x příjmu x xxxxxxxxxxx náhrady xxxx x xxxxxxx opakovaného xxxxxx xx základě xxxxxxxx mezi poškozeným x xxxxxxxxxxxx,".
708. V §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
709. V §36 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx70)" xxxxxxx.
710. X §36 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "zisk xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
711. X §36 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx x obchodní společnosti xxxx x podílovém xxxxx, je-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
712. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "vkladového xxxx, xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxx xxxx xxxx,".
713. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příjmu xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx fondu, xx-xx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx,", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
714. X §36 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx z podílu xx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxx xxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx na tento xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zúčtovány ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s nímž xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byly xxxx xxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxx xxxxx x částku xxxxxxxx x daň. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx základ daně xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určený x xxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x příjmu x xxxxxx xx likvidačním xxxxxxxx investičního xxxxx xxxx z vypořádacího xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx komanditisty x komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou investičním xxxxxx.".
715. X §36 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
716. X §36 xxxx. 7 se xx xxxxx "4" xxxxxxxx xxxxx "xxxx §7 xxxx. 6".
717. X §36 xxxx. 8 xx xxxxx "6 xxxx 12" xxxxxxxxx xxxxx "6, 12 xx 14".
718. V §36 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Zvláštní xxxxx xxxx z xxxxxx xxxx 19 % x xxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických xxxx xxx úrokový xxxxxx x xxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxx, krajem, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §18x odst. 5,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek.".
719. X §37x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
720. V §37x xx slova "xxxxxxxxx sídla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35x)" nahrazují xxxxx "xxxxx evropské xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku".
721. Xx §37x se xxxxxx xxxx §37x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§37x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx obchodních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx přeměnách xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §23x xx 23d.".
722. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxx xxxx vede,".
723. V §38 odst. 3 xx slova "vkladového xxxx, běžného" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, kdo xxxx xxxx,".
724. X §38 xxxx. 4 xx xxxxx "x funkčních xxxxxxx" xxxxxxx.
725. X §38x xxxx. 10 xx slova "§17a xxxx. c)" nahrazují xxxxx "§21x písm. x)".
726. V §38x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
727. X §38x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
728. X §38x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx xx zaknihovaných xxxxx, x x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x §36" xxxxxxxxx slovy "příjmů xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §36, s xxxxxxxx xxxxxx plynoucích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx".
729. X §38d xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
730. X §38d xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
731. X §38x odst. 2 xx xxxxx "rozhodla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx dividendových příjmů" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx příjmů plynoucích x podílu na xxxxx xxxxxxxxx".
732. X §38x xxxx. 3 xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28x)" xxxxxxx.
733. V §38d xxxx. 8 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
734. X §38x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
735. X §38x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxx §38h" xxxxxxxxx xxxxx "z xxxxxx ze závislé xxxxxxxx".
736. V §38x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
737. X §38x odst. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.39x)" xxxxxxxxx xxxxx "daňového řádu.".
Poznámka xxx xxxxx x. 39x se xxxxxxx.
738. X §38f xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
"(13) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx dědické x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx zdanění xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx vylučuje x xxxxxxx x metodou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.".
739. X §38xx xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxx x půjček" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
740. X §38xx xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx slova "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
741. X §38xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "úvěrů x půjček" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
742. V §38fa xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
743. V §38xx xx na xxxxx závěrečné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxx.".
744. V §38xx xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
745. X §38xx xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
746. X §38xx xxxx. 3 xxxx. x) bodě 2 xx slova "obchodní xxxxx (xxxxx)" xxxxxxxxx xxxxxx "jméno".
747. X §38xx xxxx. 4 xx xxxxx "subjektivity" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
748. X §38xx xxxx. 6 xxxx. a) xx xxxxx ", xxxxxxxx" zrušuje.
749. V §38xx odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
750. V §38g xxxx. 2 se xxxxx "x funkční xxxxxxx", xxxxx "a xxxx xxxxxxx xxxxxxx" x slova "x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
751. X §38x xxxx. 2 xx xxxxx "darů xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx".
752. X §38g odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
753. V §38x xxxx. 4 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
754. §38xx xxxxxx nadpisu xxx:
"§38xx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jeho smrti xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti, xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx odčitatelnou xx xxxxxxx daně,
c) xxxxx na xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx.".
755. V §38xx xxxx. 1 xx slova "a §35xx" xxxxxxx.
756. V xxxxxxx §38x se xxxxx "a z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
757. X §38x odst. 1 xx xxxxx "x z funkčních xxxxxxx" x xxxxx ", které xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
758. X §38h xxxx. 4 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
759. X §38x xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
760. X §38x xxxx. 7 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" zrušují.
761. X §38x xxxx. 10 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
762. X §38x xxxx. 15 xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" a xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
763. X nadpise §38xx xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
764. V §38xx xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "činnost, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,".
765. X §38ch xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx činnost nebo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, ze xxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx".
766. X §38xx odst. 5 xx xxxxx "x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
767. X xxxxxxx §38x xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
768. X §38i odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo" xxxxxxx.
769. X §38x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx.
770. X §38x xxxx. 4 písm. a) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx" xxxxxxx.
771. X §38x xxxx. 4 písm. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx" xxxxxxx.
772. X §38x xxxx. 5 xx slova "na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxx.
773. V §38x xxxx. 6 se xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo" xxxxxxx.
774. X nadpise §38j xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
775. X §38j xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x příjmení" zrušují x xxxxx ", xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "i".
776. X §38x odst. 2 xxxx. d) se xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
777. X §38j xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx funkční xxxxxxx" x xxxxx "x z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
778. X §38x odst. 6 xx slova "xxxx xxxxxxx požitky" zrušují.
779. X §38x xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x slova "x funkčních xxxxxxx" xx xxxxxxx.
780. X xxxxxxx §38x xx xxxxx "x x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
781. X §38x xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x x zaměstnaneckému xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
782. X §38x xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkci" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx".
783. X §38k xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx funkci" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, xx které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx".
784. X §38x xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "x z xxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.
785. X §38x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "v xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
786. X §38k odst. 5 písm. x) xx slova "dar (xxxx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
787. V §38x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx ", bankou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, anebo zahraniční xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx bankou".
788. X §38x odst. 5 xxxx. x) xxxx 3 xx slova "x jeho" nahrazují xxxxx "x poplatníkem xx xxxxxxxx hospodařící".
789. X §38k odst. 7 se xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
790. X xxxxxxx §38x xx xxxxx "x z xxxxxxxxx požitků" zrušují.
791. X §38x xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "daru" xxxxxxxxx xxxxx "bezúplatného xxxxxx".
792. V §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
793. X §38x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxx jednotku, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx,", slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxx" xx xxxxxxx x xx slova "xxx-xx x xxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".
794. V §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, která nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
795. X §38x odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
796. X §38l xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) potvrzením x xxxx zaplacené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx; xxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx, x jedná-li xx x osobu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ve druhém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
797. X §38l odst. 3 písm. x) xx xxxxx "osvojeného," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
798. X §38l xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "x" nahrazuje xxxxx "xx společně hospodařící".
799. X §38x xxxx. 3 písm. e) xx xxxxx "v" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxxx hospodařící".
800. §38x xxxxxx nadpisu xxx:
"§38x
Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx
(1) Poplatník je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx právnických xxxx.
(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.".
801. Za §38x xx xxxxxxxx xxxx §38xx až §38xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§38xx
Xxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani x příjmů právnických xxxx xxxx podat xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx společníka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li tento xxxxxxxx xxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku,
b) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx společnost, za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání podáno,
c) xxxxxxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx předcházející xxxxx xx xxxxxxxx hospodářského xxxx, xxxxxx-xx dosud xx toto období xxxxxx xxxxxxxx podáno,
d) xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx nemá xx xxx zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přejímajícím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx, jedná-li xx x převod xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xx xxxx období daňové xxxxxxxx podáno.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx konce xxxxxx, xx kterého xxxxx
x) x obchodní xxxxxxxxx den rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx tento xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx fúze, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx, xxxxx xx posledním xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx období podle xxxxxxxx 2 písm. x) není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
§38mb
Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx x dani x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx poplatník, pokud
1. xx xxxxx příjmy, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx od xxxx osvobozené xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, x
2. xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxx podle §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 9,
x) xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek, xxxxx má xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně, příjmy xx daně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
§38xx
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx prospěšný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
802. X §38xx xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxxx korporace" x slova "xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx korporace".
803. X §38xx xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx společnost xxx" x slovo "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
804. X §38xx xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx, xxxxx" x xxxxx "společnost nebo xxxxxxxx xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx".
805. V §38xx xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
806. V §38xx xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
807. X §38na xxxx. 6 xx xxxxx "společností" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx".
808. X §38xx odst. 8 xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx41x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx čarou č. 41x xx xxxxxxx.
809. X xxxxxxx §38xx xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
810. X §38nb xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
811. X §38xx odst. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxx x půjček" nahrazují xxxxx "úvěrového finančního xxxxxxxx".
812. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje".
813. V §38xx xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx".
814. X §38xx xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "úvěrů x půjček" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
815. X §38xx xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje".
816. X §38xx odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxx xxxxx" zrušují.
817. X §38nc xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx".
818. X §38xx odst. 3 xx xxxxx "vyššího xxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně".
819. X §38x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxx39x) xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
820. X §38x odst. 2 xx slova "xxxxxxxx39x) xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
821. X §38x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx samostatné části" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
822. V §38x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".
823. X §38x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx xxxx39x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx daně".
824. V §38x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pronájmu x xxxxxxxxx koupí xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x finančního xxxxxxxx".
825. X §38s xx slova "xxxxx §38x xxxx 38x" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx vybírané srážkou xxxxx zvláštní xxxxx xxxx xxxx x xxxx srážené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx".
826. X §38x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx daně mají xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxxx movitého xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx ciziny.".
827. Xx §38t xx xxxxxx nový §38u, xxxxx xxx:
"§38x
(1) Dodatečné xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx povinnost nižší x xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx podává xx xxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cena.
(2) Daň xxx xxxxxxxx xx xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.".
828. X §39 odst. 1 xxxxxxx a) x x) znějí:
"a) xxxxxxx xxxxxxxxx činnost, která xx zdrojem xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xx samostatné činnosti.".
829. X §39x odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Veřejně prospěšný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" x slovo "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
830. V §39x xxxx. 5 xx slova "x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx poplatník a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
831. X §39p písm. x) xx xxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxx 3 se xxxxxxxx xxxx bod 2.
832. X §40 xxxx. 3 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
833. Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 586/1992 Xx. xxx:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 586/1992 Sb.
Třídění xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXX 1
 
Položka+)
 
CZ-CPA++)
 
Název++++)
 
(1-1)
 
01.4
 
Jen: xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-2)
&xxxx;
01.4
&xxxx;
Xxx: xxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-3)
&xxxx;
01.43.10
&xxxx;
Xxx: xxxx, xxxx x xxxxx chovní x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-4)
&xxxx;
01.45.11
&xxxx;
Xxx: xxxx xxxxxx x plemenné
 
(1-5)
 
01.45.12
 
Jen: xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-6)
&xxxx;
01.46.10
&xxxx;
Xxx: prasata xxxxxxxx
&xxxx;
(1-7)
&xxxx;
01.46.10
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-8)
&xxxx;
01.47.13
&xxxx;
Xxx: xxxxx xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-9)
&xxxx;
01.47.13
&xxxx;
Xxx: hejna xxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-10)
&xxxx;
22.29.25
&xxxx;
Xxxxxxxx kancelářské xxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-11)
&xxxx;
23.19.23
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; skleněné xxxxxx
&xxxx;
(1-12)
&xxxx;
23.44.11
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-13)
&xxxx;
23.91.11
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, brusné kotouče x xxxxxxx výrobky x xxxxxx xxxx, xxx xxxx, x xxxxxxxxxx kamene, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx
&xxxx;
(1-14)
&xxxx;
25.73
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx přílohy
 
(1-15)
 
26.20
 
Počítače x xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-16)
&xxxx;
26.30.11
&xxxx;
Xxxxxxxx přístroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-17)
&xxxx;
26.30.12
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-18)
&xxxx;
26.30.13
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-19)
&xxxx;
26.30.2
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx telefony x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx vč. xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-20)
&xxxx;
26.40.44
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x. n.
 
(1-21)
 
26.51
 
Měřicí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-22)
&xxxx;
27.90.11
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx apod.)
 
(1-23)
 
28.23
 
Kancelářské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx počítačů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-24)
&xxxx;
28.24
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(1-25)
&xxxx;
28.30.34
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-26)
&xxxx;
28.30.60
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxx xx stříkání, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a prášků xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(1-27)
&xxxx;
28.30.70
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(1-28)
&xxxx;
28.30.86
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, zahradnictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-29)
&xxxx;
28.99.39
&xxxx;
Xxx: zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-30)
&xxxx;
29.10.52
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro jízdu xx xxxxx, xx xxxxxxxxx hřištích xxxx., x xxxxxxx
&xxxx;
(1-31)
&xxxx;
30.20.33
&xxxx;
Xxx: xxxxxx xxxxxxxx důlní
 
(1-32)
 
30.92.10
 
Jízdní xxxx x xxxx kola xxx xxxxxx
&xxxx;
(1-33)
&xxxx;
32.50.21
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(1-34)
&xxxx;
32.99.1 1
 
Ochranné xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(1-35)
&xxxx;
32.99.53
&xxxx;
Xxxxxxxxx, zařízení x modely xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(1-36)
&xxxx;
32.99.55
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXX 2
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XXX++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
&xxxx;
(2-1)
&xxxx;
01.43.10
&xxxx;
Xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx přílohy
 
(2-2)
 
13.92.2
 
Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-3)
&xxxx;
13.93.1
&xxxx;
Xxxxxxx x kobercové xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-4)
&xxxx;
13.94.1
&xxxx;
Xxx: xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-5)
&xxxx;
13.96.1 6
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účely (xx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx lampy, xxxxxxxxxx potrubí, xxxxxxx xxxx dopravníkových xxxx, xxxxxx x prosévání x filtračních xxxxxxxxx)
&xxxx;
(2-6)
&xxxx;
15.12.1
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; jiné xxxxxxx x usní
 
(2-7)
 
16.23.20
 
Montované xxxxxx xx xxxxx
&xxxx;
(2-8)
&xxxx;
22.23.20
&xxxx;
Xxxxxxxxx stavby x plastů
 
(2-9)
 
22.29
 
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-10)
&xxxx;
25.11.23
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxx xxx lešení x xxxxxxx
&xxxx;
(2-11)
&xxxx;
25.40.12
&xxxx;
Xxxxxxxxx, pistole, xxxxxxxxxx střelné zbraně x xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-12)
&xxxx;
25.71.x
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-13)
&xxxx;
25.72.1
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(2-14)
&xxxx;
25.73.60
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxx na strojní xxxxxxx za tepla
 
(2-15)
 
25.91
 
Ocelové xxxx a xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(2-16)
&xxxx;
25.92
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx obaly
 
(2-17)
 
25.93.1
 
Drátěné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
(2-18)
&xxxx;
26.20.17
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx pro zařízení xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
(2-19)
&xxxx;
26.30.1
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysílání
 
(2-20)
 
26.30.40
 
Antény x xxxxxxxxxxx antény všech xxxxx, jejich díly; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx televizních x xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(2-21)
&xxxx;
26.30.5
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx krádeži xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-22)
&xxxx;
26.40
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-23)
&xxxx;
26.51.3
&xxxx;
Xxx: xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
(2-24)
&xxxx;
26.52
&xxxx;
Xxxxxxxxx přístroje
 
(2-25)
 
26.60.1
 
Ozařovací, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-26)
&xxxx;
26.70
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístroje x xxxxxxxx
&xxxx;
(2-27)
&xxxx;
27.11.31
&xxxx;
Xxx: elektrická xxxxxxxxxxxx soustrojí: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx vznětovým motorem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2,5 XX xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(2-28)
&xxxx;
27.11.32
&xxxx;
Xxx: generátorová xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x spalovacími motory x ostatní generátorová xxxxxxxxx xx 2,5 XX xxxxxxxxxxxx výkonu
 
(2-29)
 
27.12.31
 
Rozvaděče, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, vybavené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx &xx;- 1&xxxx;000 V
 
(2-30)
 
27.2
 
Baterie x akumulátory
 
(2-31)
 
27.31.12
 
Optická vlákna x xxxxxx optických xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx vyrobené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
(2-32)
&xxxx;
27.40
&xxxx;
Xxxxxxxxxx osvětlovací xxxxxxxx
&xxxx;
(2-33)
&xxxx;
28.25.20
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx, podlahových, xxxxxxxxxx, okenních, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;
(2-34)
&xxxx;
27.52
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-35)
&xxxx;
27.90
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-36)
&xxxx;
28.11.x1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx
&xxxx;
(2-37)
&xxxx;
28.12
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-38)
&xxxx;
28.13.1
&xxxx;
Xxxxxxxx na xxxxxxxx; xxxxxx na kapaliny
 
(2-39)
 
28.13.21
 
Jen: xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-40)
&xxxx;
28.21.1
&xxxx;
Xxx: laboratorní xxxx a pícky
 
(2-41)
 
28.22.14
 
Jen: xxxxxx stavební (xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx)
&xxxx;
(2-42)
&xxxx;
28.22.15
&xxxx;
Xxxxxxxxx stohovací xxxxxx, jiné xxxxxx; xxxx xxxxxx používané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-43)
&xxxx;
28.24
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje
 
(2-44)
 
28.25.11
 
Jen: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení xxx odpařování a xxxxxxxxxxxx plynů, autoklávy
 
(2-45)
 
28.25.13
 
Chladicí x xxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx)
&xxxx;
(2-46)
&xxxx;
28.29.1 1
&xxxx;
Xxx: laboratorní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(2-47)
&xxxx;
28.29.12
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx 2000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(2-48)
&xxxx;
28.29.2
&xxxx;
Xxx: xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, uzavírání x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obalů; xxxxxx xxxxxxxxx, stříkací xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx pisku xxxx xxxxxxx xxxx
&xxxx;
(2-49)
&xxxx;
28.29.3
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxx hmotnosti a xxxxxx
&xxxx;
(2-50)
&xxxx;
28.29.41
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x. x.
&xxxx;
(2-51)
&xxxx;
28.29.42
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kovů xxxx skla)
 
(2-52)
 
28.29.43
 
Prodejní xxxxxxxx
&xxxx;
(2-53)
&xxxx;
28.29.50
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx průmyslového charakteru
 
(2-54)
 
28.29.60
 
Stroje x zařízení na xxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x. x.
&xxxx;
(2-55)
&xxxx;
28.30
&xxxx;
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx této xxxxxxx
&xxxx;
(2-56)
&xxxx;
28.4.
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(2-57)
&xxxx;
28.9
&xxxx;
Xxxxxxx stroje xxx xxxxxxxxx xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx této xxxxxxx
&xxxx;
(2-58)
&xxxx;
28.96.10
&xxxx;
Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, plastů xxxx xx zhotovování xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx x. x.
&xxxx;
(2-59)
&xxxx;
28.99.1
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx a vázání xxxx
&xxxx;
(2-60)
&xxxx;
28.99.20
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně či xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
&xxxx;
(2-61)
&xxxx;
28.99.31
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dřeva, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx j. x.
&xxxx;
(2-62)
&xxxx;
28.99.32
&xxxx;
Xxxxxxxx, xxxxxxxx, střelnice a xxxxxxx pouťové xxxxxxx
&xxxx;
(2-63)
&xxxx;
29.10.2
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-64)
&xxxx;
29.10.30
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx osob
 
(2-65)
 
29.10.4
 
Motorová vozidla xxxxxxxx
&xxxx;
(2-66)
&xxxx;
29.10.5
&xxxx;
Xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx účely xxxxx xxxxxx uvedena x xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(2-67)
&xxxx;
29.20.2
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
29.31.22
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx generátory; ostatní xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(2-68)
&xxxx;
29.31.22
&xxxx;
Xxxxxxxxx x duální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ostatní generátory x xxxxxxx přístroje x zařízení
 
(2-69)
 
30.12
 
Rekreační x xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(2-70)
&xxxx;
30.30
&xxxx;
Xxx: xxxxxxx x kosmické lodě (xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx) xxxxx nejsou uvedeny x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-71)
&xxxx;
30.91.1
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozíky
 
(2-72)
 
30.92.20
 
Vozíky xxx xxxxxxxx, kromě xxxx x xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(2-73)
&xxxx;
30.99.10
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. n.
 
(2-74)
 
31.0
 
Nábytek
 
(2-75)
 
32.2
 
Hudební xxxxxxxx
&xxxx;
(2-76)
&xxxx;
32.3
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(2-77)
&xxxx;
32.40.4
&xxxx;
Xxxxxxx hry
 
(2-78)
 
32.50
 
Lékařské x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxx této přílohy
 
(2-79
 
58.11.1
 
Knihy x xxxxxxx podobě
 
(2-80)
 
 
Jen: xxxxxxxxxxxx a zabezpečovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v CZ-CC x xxxxx 2
 
 
 
 
 
 
ODPISOVÁ XXXXXXX 3
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XXX++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
&xxxx;
(3-1)
&xxxx;
1271 13
&xxxx;
Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx pěstování xxxxxxx
&xxxx;
(3-2)
&xxxx;
242061
&xxxx;
Xxxxxxxxxx chmelnic
 
(3-3)
 
23.61.20
 
Montované xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(3-4)
&xxxx;
230341
&xxxx;
Xxx: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiné položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-5)
&xxxx;
25.11.10
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(3-6)
&xxxx;
25.11.21
&xxxx;
Xxxxx a xxxxxx xxxx ze železa xxxx oceli
 
(3-7)
 
25.11.22
 
Věže a xxxxxxxxxx stožáry xx xxxxxx nebo oceli
 
(3-8)
 
25.11.23
 
Jen: xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokud xxxxxx uvedeny v xxxx xxxxxxx této xxxxxxx
&xxxx;
(3-9)
&xxxx;
25.21.12
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx x nízkotlakou xxxx
&xxxx;
(3-10)
&xxxx;
25.29.1
&xxxx;
Xxxxxxx kovové xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(3-11)
&xxxx;
25.30
&xxxx;
Xxx: xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx
&xxxx;
(3-12)
&xxxx;
25.71.x5
&xxxx;
Xxxxx, xxxxx, bodáky, xxxx x podobné xxxxx x xxxxx xxxxxx
&xxxx;
(3-13)
&xxxx;
25.99.21
&xxxx;
Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, skříně x xxxxx x xxxxxxxxxxxx schránky xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kazety x podobné výrobky, x xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
(3-14)
&xxxx;
25.99.22
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx, tácky xx xxxxxxxxx psacích xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx vybavení xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx nábytek
 
(3-15)
 
25.99.24
 
Sošky x xxxx ozdobné předměty, xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
(3-16)
&xxxx;
25.99.29
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x. x.
&xxxx;
(3-17)
&xxxx;
27.11
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nejsou uvedeny x jiné xxxxxxx xxxx přílohy
 
(3-18)
 
27.12.
 
Elektrická xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 1000 X x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(3-19)
&xxxx;
27.90.5
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(3-20)
&xxxx;
28.11.12
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
(3-21)
&xxxx;
28.11.13
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx motory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(3-22)
&xxxx;
28.11.2
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
(3-23)
&xxxx;
28.12.1
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
&xxxx;
(3-24)
&xxxx;
28.13.2
&xxxx;
Xxxxxxxxx čerpadla nebo xxxxxx; xxxxxxxxxx na xxxxxx nebo xxxx xxxx
&xxxx;
(3-25)
&xxxx;
28.21.1
&xxxx;
Xxxx x hořáky xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(3-26)
&xxxx;
28.22.1 1
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x. x.
&xxxx;
(3-27)
&xxxx;
28.22.12
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx upravené xxx xxxxx xxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx
&xxxx;
(3-28)
&xxxx;
28.22.13
&xxxx;
Xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-29)
&xxxx;
28.22.14
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; jeřáby; xxxxxxx xxxxxxxx rámy, xxxxxxx obkročné vozíky, xxxxxxxxx nízkozdvižné xxxxxx x xxxxxxxx vozíky xxxxx xxxxxx uvedeny x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-30)
&xxxx;
28.22.16
&xxxx;
Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x pohyblivé xxxxxxxx
&xxxx;
(3-31)
&xxxx;
28.22.17
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přemísťování xxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
(3-32)
&xxxx;
28.22.18
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(3-33)
&xxxx;
28.25.1 1
 
Výměníky xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zkapalňování xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-34)
&xxxx;
28.25.12
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(3-35)
&xxxx;
28.25.14
&xxxx;
Xxxxxx a zařízení xx filtrování x xxxxxxx xxxxx x. x.
&xxxx;
(3-36)
&xxxx;
28.25.20
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx (kromě stolních, xxxxxxxxxxx, nástěnných, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;
(3-37)
&xxxx;
28.29.1
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístroje xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(3-38)
&xxxx;
28.91.11
&xxxx;
Xxxxxxxxxx, xxxx pánve, xxxxxx xx ingoty x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(3-39)
&xxxx;
28.92.2
&xxxx;
Xxx: rypadla xxxxxxxx x zakladače
 
(3-40)
 
28.95.11
 
Stroje x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
(3-41)
&xxxx;
30.11
&xxxx;
Xxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
(3-42)
&xxxx;
30.20
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pokud nejsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx přílohy
 
(3-43)
 
30.30
 
Jen: xxxxxxxxx x CZ-CPA 30.30.31 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxx 15&xxxx;000 xx x CZ-CPA 30.30.34 xxxxxxxx xxxx (včetně xxxxxx) a jejich xxxxxxx xxxxx v XX-XXX 30.30.40
&xxxx;
(3-44)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx plodnosti xxxxx xxx xxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX XXXXXXX 4+++++)
 
Položka+)
 
CZ-CC+++)
 
Název++++)
 
(4-1)
 
1
 
Jen: xxxxxx - xx dřeva x plastů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxxxxx dolech, pokud xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
(4-2)
&xxxx;
1,2
&xxxx;
Xxx: oplocení
 
(4-3)
 
1,2
 
Jen: xxxxxx osvětlení xxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(4-4)
&xxxx;
125112
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxx energetiku
 
(4-5)
 
125222
 
Sila samostatná
 
(4-6)
 
127122
 
Sila xxx posklizňovou xxxxxx x xxxxxxxxxx obilí
 
(4-7)
 
212121
 
Svršek xxxx xxxxxxxxxxxx dálkových - tratě
 
(4-8)
 
212122
 
Svršek xxxx xxxxxxxxxxxx dálkových - xxxxxxx
&xxxx;
(4-9)
&xxxx;
212123
&xxxx;
Xxxxxx drah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výhybky
 
(4-10)
 
212124
 
Svršek xxxx železničních dálkových - xxxxxx
&xxxx;
(4-11)
&xxxx;
212221
&xxxx;
Xxxxxx drah xxxxxxxxxx - metro, xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
(4-12)
&xxxx;
212229
&xxxx;
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neuvedený
 
(4-13)
 
221
 
Vedení xxxxxxx trubní, telekomunikační x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-14)
&xxxx;
222
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-15)
&xxxx;
230
&xxxx;
Xxx: xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x CZ-CC 230141, 230341, 230441 xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-16)
&xxxx;
2302
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx (díla xxxxxxxxxxx výrobní) xxxxx xxxxxx uvedena x xxxx položce této xxxxxxx
&xxxx;
(4-17)
&xxxx;
230351
&xxxx;
Xxxxxxxxxx komíny chemických xxxxxxx
&xxxx;
(4-18)
&xxxx;
230451
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(4-19)
&xxxx;
241131
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx ze xxxxx x xxxxxx
&xxxx;
(4-20)
&xxxx;
242052
&xxxx;
Xxx: xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a plastů
 
(4-21)
 
242062
 
Konstrukce xxxxx
&xxxx;
(4-22)
&xxxx;
-
&xxxx;
Xxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxx ze xxxxx x plastů
 
 
 
 
 
 
ODPISOVÁ XXXXXXX 5 +++++), ++++++),
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
(5-1)
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-2)
&xxxx;
211
&xxxx;
Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-3)
&xxxx;
212111
&xxxx;
Xxxxxx xxxx železničních xxxxxxxxx
&xxxx;
(5-4)
&xxxx;
212211
&xxxx;
Xxxxxx xxxx kolejových xxxxxxxxx x ostatních
 
(5-5)
 
2130
 
Plochy xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx přílohy
 
(5-6)
 
2141
 
Mosty x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-7)
&xxxx;
2142
&xxxx;
Xxxxxx, podjezdy a xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-8)
&xxxx;
2151
&xxxx;
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx přílohy
 
(5-9)
 
2152
 
Vodní xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(5-10)
&xxxx;
2153
&xxxx;
Xxxxxxxxx, vodní díla xxx zavlažovaní x xxxxxxxxx
&xxxx;
(5-11)
&xxxx;
221141
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
(5-12)
&xxxx;
221232
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod - xxxxxxxxx (kromě xxxxx)
&xxxx;
(5-13)
&xxxx;
221241
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úpravny xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx budov)
 
(5-14)
 
221279
 
Podzemní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(5-15)
&xxxx;
222232
&xxxx;
Xxxxxx xxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-16)
&xxxx;
222251
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
(5-17)
&xxxx;
222252
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx neuvedené x xxxxxx vody
 
(5-18)
 
222253
 
Fontány, xxxxxxxx, kašny
 
(5-19)
 
222332
 
Nádrže, jímky
 
(5-20)
 
222321
 
Stavby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-21)
&xxxx;
222479
&xxxx;
Xxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
(5-22)
&xxxx;
230131
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-23)
&xxxx;
230132
&xxxx;
Xxxxxxx výroby stavebních xxxx
&xxxx;
(5-24)
&xxxx;
230121
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx těžbu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-25)
&xxxx;
230151
&xxxx;
Xxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx budov)
 
(5-26)
 
230171
 
Základy technologických xxxxxxxxx zařízení
 
(5-27)
 
230279
 
Podzemní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(5-28)
&xxxx;
230311
&xxxx;
Xxxxxx xxx výrobu x úpravu chemických xxxxxxx (kromě budov)
 
(5-29)
 
2303 18
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx budov)
 
(5-30)
 
230349
 
Stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;
(5-31)
&xxxx;
230411
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (kromě xxxxx)
&xxxx;
(5-32)
&xxxx;
230418
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx doplňkové pro xxxxx x xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-33)
&xxxx;
230449
&xxxx;
Xxxxxx výrobní xxx xxxxxxx xxxxxxx jinde xxxxxxxxx (kromě xxxxx)
&xxxx;
(5-34)
&xxxx;
230479
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-35)
&xxxx;
230471
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxx
&xxxx;
(5-36)
&xxxx;
241
&xxxx;
Xxxxxx xxx xxxxx x rekreaci xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-37)
&xxxx;
2420
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou uvedena x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
(5-38)
&xxxx;
230379
&xxxx;
Xxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx podniků
 
(5-39)
 
-
 
Jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxx položce xxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXXX SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)
&xxxx;
Xxxxxxx+)
&xxxx;
XX-XX+++)
&xxxx;
Xxxxx++++)
&xxxx;
(6-1)
&xxxx;
121111
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx x podobných xxxxxxxxxxx zařízení
 
(6-2)
 
122
 
Budovy xxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
(6-3)
&xxxx;
123011
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 2&xxxx;000 x2
&xxxx;
(6-4)
&xxxx;
123079
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
(6-5)
&xxxx;
1261
&xxxx;
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x kulturní xxxxx
&xxxx;
(6-6)
&xxxx;
1262
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
(6-7)
&xxxx;
1272
&xxxx;
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a náboženské xxxxxxxx
&xxxx;
(6-8)
&xxxx;
1273
&xxxx;
Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx:
+) Položka = xxx odpisové xxxxxxx (1 až 6) x pořadové xxxxx.
++) XX-XXX = xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX" xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (sdělení Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-CPA) xxx konkrétní obsahové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx "Xxxxx" x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx rozhodující xxxxxxxxx xxxxxxx CZ-CPA.
+++) XX-XX = Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XX-XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2004.
++++) Název = Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx "xxxx", "xxxxxxxxx", "xxxxxx x xxxxxx") x převážným xxxxxxxx textace klasifikace XX-XXX x CZ-CC. Xxxxx xxxxxxx přílohy x. 1 může xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označení kódu Xxxxxxxxxxx produkce, například xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxx:".
+++++) Xxxxxxxx součástí xxxx, xxxxx x xxxxxx (stavebních xxx) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx funkci x xxxx, xx xxxxxxx xx určeno. Xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx dílem xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
++++++) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxxx samostatně x xxxxxxxx xxxxxxx 4.
+++++++) Xxxxxxxxxx se xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 4.".
834. X xxxxxxx č. 2 xxxx 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "závazky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
835. X xxxxxxx x. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx "závazky" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
836. V xxxxxxx x. 2 xxxx 3 se xxxxx "nájemného xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x finančního leasingu".
837. X xxxxxxx x. 2 xx doplňuje xxx 4, xxxxx xxx:
"4. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx poplatníků x xxxxxx x nájmu xxxxx §9.".
838. X xxxxxxx x. 3 xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
839. X xxxxxxx x. 3 xx za xxx 2 xxxxxxxx xxx 3, který xxx:
"3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x příjmy x xxxxx xxxxx §9.".
840. X xxxxxxx x. 3 závěrečné xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhu".
841. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x, 4, 4x, 13x, 13x, 18b, 18x, 18d, 18x, 18x, 27, 28, 34x, 35x, 64a, 74, 75, 76, 77, 97, 100, 115, 118, 119 x 123 se xxxxxxx.
842. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1, 2x, 5x, 6x, 9x, 9x, 9e, 10, 11, 15x, 17x, 19x, 19d, 20x, 22, 22x, 23x, 23x, 23x, 25, 26, 26x, 26x, 28x, 28x, 29, 29x, 30, 30x, 31a, 31x, 31x, 31e, 32, 34, 34c, 34x, 35x, 35x, 36a, 37, 38x, 39c, 39x, 39x, 39x, 41, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 83, 84, 89, 94 x 125a xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámky pod xxxxx.
843. X xxxxxxxx xxx čarou x. 137 se slova "Xxxxxxxx Xxxx 90/435/EHS xx xxx 23. xxxxxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z různých xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx směrnice Rady 2003/123/XX x směrnice Xxxx 2006/98/ES" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 2011/96/XX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mateřských x xxxxxxxxx společností z xxxxxxx členských xxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx povahou x účelem xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 zákona xxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spojených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx je osvobozen xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.
4. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx zvýšení podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
5. X xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje cenných xxxxxx nabytých xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx se postupuje xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu.
6. Na xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. za) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bytovému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1992, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx výzva xxxx xxxxxx.
7. U xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
8. Pro xxxxxxxxx období let 2013 xx 2015 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 586/1992 Xx. x xxxxxxx xxxxx.
9. Ustanovení §10 odst. 5 x §24 xxxx. 2 písm. ch) x x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, se xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx použije x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx daň x xxxxxxxxxxx na zdaňovací xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxx i pro xxxxxxxxx xxxxxx započatá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
11. Xxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxx daň dědická x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
12. Na xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, darovací x xxxx obdobné xxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
13. X xxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně, která xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx darovací, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu.
14. Xxxxxxxxxx §24 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
15. X majetku xxxxxxxx zděděním xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
16. X xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx daně darovací x bylo x xxxx nabytí od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vkladem xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, x to v xxxxxxx, xx tento xxxxxxx vkladatel xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nabytí xxxx x xxxx nabytí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
17. Xx xxxxxx majetek zaevidovaný x xxxxxxxxxx fondu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu hledí, xxxx by xxx xxxx xxxxx dnem xx okamžiku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpisy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
18. Xxxxxxxxxx §34g xxxx. 1 xxxx. a) x x) zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxxx na majetek xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu.
19. Xxxxxxxxxx §34x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
20. Xxxxxxxxxx §38xx písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, se xxxxxxxxxx xx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx podmínku xxx xxxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 7 zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
21. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx x. 211/1997 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., zákona x. 176/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona x. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní korporace".
3. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dluhy" x xxxxx "x xxxxxxx" xx xxxxxxx.
4. X §2 odst. 5 se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
5. V §2 odst. 5 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,1x)" nahrazují xxxxx "daně x xxxxxx právnických osob,".
7. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "společnosti nebo xxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxx".
8. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx závodu", slova "xxxxx podniku, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podniku,21)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x pachtu v xxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx,".
9. V §4 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "nástupnická xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "rozdělovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. X §5 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".
11. X §5 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx21)" nahrazují xxxxx "občanského zákoníku".
12. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
13. X §5 odst. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "doby".
14. X §5x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6x) x xxxxxx x narovnání.6d)" xxxxxxxxx xxxxx "novace xxxx xxxxxxxxx.".
15. X §5x xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxx novým x xxxxxx x narovnání,6d)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".
16. X §5a odst. 5 písm. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
17. V §7 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastnické, xxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx xxxxx12x), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu12a), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, jehož xxxxxxxx hmotný majetek xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),".
18. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx obchodního závodu".
19. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
20. X §8a odst. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
21. X §8x xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "společníky, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
22. X §8x písm. x) xx xxxxx "lhůty" xxxxxxxxx slovem "doby".
23. Poznámky xxx xxxxx č. 13x, 13x, 13x x 16 xx xxxxxxx.
24. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1c, 3, 3x, 6c, 6x, 6e, 13g, 20, 21, 24 x 27 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, vztahují xx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které jsou xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Ustanovení §8x xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8x xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 338/1992 Sb., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., zákona x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx. x zákona x. 503/2012 Sb., xx xxxx takto:
1. V názvu xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx věcí".
2. X §1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
3. X §1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".
4. X §2 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
5. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx uvedenými x §7 xxxx. 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx stavbami".
6. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §2 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "pozemky, xxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxx1)" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
8. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxx republiky".
9. X §2 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníků xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx.".
10. X §3 xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx daně x pozemků xx xxxxxxxx pozemku.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx je, xxx-xx x xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
1. organizační xxxxxx státu, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx jiná státní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo hospodařit x xxxxxxxx xxxxx,
2. právnická xxxxx, xxxxx xx právo xxxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxxx výpůjčky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,
c) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond,
x) xx xxxxx obhospodařovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tento xxxx,
e) zatížený xxxxxx stavby, xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx nájemce nebo xxxxxxx u pronajatého xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem,
x) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
c) převedený xx základě rozhodnutí x privatizaci xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.
11. V §3 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "z xxxxxxx".
12. X §3 xx xxxxxxxx 5 a 6 xxxxxxx.
13. V §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "České xxxxxxxxx".
14. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdanitelnou stavbou xxxxxxx přístupného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx
1. xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx x důvodů výchovně xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vlastníkem,".
15. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova "se xxxxxxx xxxx její xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
16. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "obřadů" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x" xx xxxxxx xxxxx "registrovaných" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx,8)" xx nahrazují xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti,".
17. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx slova "se xxxxxxx" nahrazují xxxxx "x budovou xxxx xxxxxxxxx".
18. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx9) x" xxxxxxx a xx xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx, odborových organizací, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pobočných organizací".
19. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
"g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jednotkou xxxxxxxx
1. xxxxx xxxx školskému xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. poskytování xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx,
5. xxxxxxxxx archivu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotkou xxxxxxxx výlučně
1. x xxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx,
3. k asanaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podzemních xxx x xxxxxxx,
4. xxx třídění x xxxx xxxxxx,
5. xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, chemické nebo xxxxxxxxx zneškodňování xxxxxx,
6. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxx malých xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1 XX,
8. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxx xxxxx,
9. provozu xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx využívajících xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx spotřebitelům,
10. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřebitelům,
11. pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 10 xx xxxxxxx.
20. V §4 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "zřízeny xxxxxxxx,1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
21. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxx X. xxxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "ochranného pásma xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 12 xx xxxxxxx.
22. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx staveb pozemky xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx vodní xxx,
2. přehrady,
3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků,
5. xxxxxxxxxxx řadů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx,
6. xxxxxxxxxxxxx stok, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x určenou x xxxxxxx odpadních xxx xxxx xxxxxx vypouštěním xx xxxxxxxxxx, nebo
7. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvodného tepelného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 xx xxxxxxx.
23. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova "určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx, veřejnou účelovou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx dráze, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu užívány x xxxxxxx dopravě, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx staveb, a xxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx".
24. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx,15)" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx bodového xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ochranného zařízení xxxx bodového xxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
25. V §4 xxxx. 1 xxxx. p) xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod xxxxx.
26. V §4 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxx xxxx, xx nichž se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxx,".
27. V §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx monitorovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů.".
28. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "stavbou" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx stavbou xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "této xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx".
29. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx,".
30. X §4 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx propachtovány" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxx".
31. X §4 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podnikání".
32. X §4 odst. 3 xx xxxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
33. V §4 odst. 4 xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)", xxxxx "x)," xx xxxxxxx x slova "x x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx w)".
34. X §4 xx odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 16a xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.
35. V §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx ", užívaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx" a slovo "xx" se nahrazuje xxxxxx "xxx".
36. X §6 odst. 2 xxxx. a) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "druhy xxxxxxxxx".
37. X §6 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".
38. X §6 odst. 3 xx slova "16x), x která se xx dokončení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.
39. X §6 xxxx. 3 se slovo "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
40. X §6 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".
41. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx, která byla xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inspektora anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotka xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx,".
42. X §6 xxxx. 3 xx slova "xxxxx §117 xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxx.
43. X §6 xx na xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
44. X §6 xxxx. 6 se slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxx podnikání".
45. Xx konci textu xxxxxxx části druhé xx doplňují xxxxx "X XXXXXXXX".
46. §7 x 8 xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§7
Xxxxxxx daně
(1) Předmětem daně xx staveb a xxxxxxxx xx, nachází-li xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx
1. budova, xxxxxx xx xxx xxxxx daně z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tomuto xxxxxx,
x) jednotka.
(2) Předmětem xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitou xxxx, xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxx xx nemovitou xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx ten, xxx xxxxxxx xxx, jejíž xx tato stavba xxxxxxxx.
§8
Poplatníci xxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x jednotek xx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je
x) xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx vztahy k xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx svěřenském xxxxx, tento xxxx,
x) v podílovém xxxxx, xxxxx xxxx,
x) ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx nájemce xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx sklep xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx
a) s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 17a xx zrušuje.
47. X §9 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
48. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
49. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "České xxxxxxxxx".
50. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
51. X §9 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx".
52. X §9 odst. 1 se xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx, který je
1. xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx x xxxxxx výchovně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxx xxx uveden xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".
53. X §9 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
54. X §9 xxxx. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "registrovaných", xx xxxxx "registrovaných xxxxxx a" se xxxxxx slovo "registrovaných" x xxxxx "státem xxxxxxxx,8)" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
55. X §9 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
56. X §9 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "sdružení xxxxxx9) x" zrušují x xx konci xxxxx xxxxxxx f) xx doplňují slova ", xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odborových xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §9 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
58. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,
2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
3. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků,
4. xxxxxxxxx, přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, letecké, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 18 xx xxxxxxx.
59. V §9 xxxx. 1 písm. x) úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx památkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx, a dále xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx".
60. X §9 xxxx. 1 xxxx. k) se xx xxxxx textu xxxx 1 doplňují xxxxx "zapsaným xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
61. X §9 odst. 1 xxxx. k) xxxx 2 xx xxxxx "živnostenského xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "oprávnění xxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx".
62. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx "budou-li xxxx muzea x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury".
63. X §9 xxxx. 1 písm. k) xxx 4 xxx:
"4. knihovnám xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,".
64. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxx 4 xxxxxx xxxx xxx 5, xxxxx zní:
"5. xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx archivnictví x xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako body 6 xx 8.
65. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7 xx xxxxx "sociální xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx služeb".
66. X §9 xxxx. 1 xxxx. k) xxx 8 xxx:
"8. fundaci xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx,".
67. X §9 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxx 9, xxxxx xxx:
"9. xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
68. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdanitelné xxxxxx xxxx jednotky".
69. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx x) znějí:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotky xxxxxxxx xxxxxxx
1. x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady,
3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podzemních xxx x objektů,
4. xxx xxxxxxx a xxxx odpadů,
5. xxx xxxxxxx, biologické, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
6. xxx skládky xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxx malých xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx 1 MW,
8. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx energii větru,
9. provozu výroben xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx energie xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dodávána xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
10. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx spotřebitelům, xxxx
11. xxxx xxxxxx xxxxxxx z biomasy,
x) budovy xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx společně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx rodinnou rekreaci xx vlastnictví
1. xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxx průkazu ZTP/P,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18b xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx pod xxxxx.
70. V §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
71. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "stavby" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotky".
72. X §9 xxxx. 1 xxxx. t) xx slovo "stavby" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
73. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx".
74. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx stavby xxxx jednotky".
75. X §9 odst. 2 se xxxxx "xxxx stavby" nahrazují xxxxx "část zdanitelné xxxxxx nebo xxxxxxxx", xxxxx "části xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx stavby" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ploše xxxxxxxx".
76. X §9 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx osvobození podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx zdanitelná xxxxxx.".
77. V §9 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 4 x 5.
78. X §9 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zdanitelné xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x jednotky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxx xxxx komoru,".
79. X §9 xxxx. 4 se xx xxxxx "staveb" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
80. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "podnikání,".
81. X §9 odst. 4 se xx xxxxx "pronajímány" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx" x za slovo "xxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx".
82. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "podnikatelské činnosti" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
83. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebytové xxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx".
84. X §9 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
85. V §9 odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxx".
86. X §9 odst. 5 xx slova "x) xx" nahrazují xxxxx "x) xx x),".
87. §10 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§10
Xxxxxx daně
(1) Základem xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx výměra xxxxxxxxx xxxxxx x x2 podle xxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxx období.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadzemní xxxxx xxxxxxxxxx stavby.
(3) Základem daně xx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxx x x2 xxxxx stavu k 1. lednu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxx 1,22, je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavěnou xxxxxx xxxx xx-xx s xxxxxxxxx xxxxxx pozemek xx spoluvlastnictví všech xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx,
x) koeficientem 1,20 x ostatních xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí nezahrnuje xxxxxxxxxx plochu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxx.".
88. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x obytných xxxx18x)" xxxxxxxxx slovy "u xxxxxx xxxxxxxx domu", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx budovy xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx domům" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxx".
89. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "staveb" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx domů18e) xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "budovy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx", slovo "xxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
90. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx odděleně xx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx odděleně xx xxxxx".
91. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "samostatných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx17) xxxx garáže" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podlahové xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx,".
92. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx pro podnikatelskou xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx17) pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx stavby x x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xx xxxxxxx x".
93. X §11 xxxx. 1 xxxx. d) bodě 1 se slova "xxxxxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podnikání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vodním".
94. X §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "sloužících pro xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxx výrobu" xxxxxxxxx xxxxx "podnikání x xxxxxxxx, stavebnictví, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
95. X §11 xxxx. 1 písm. d) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost" xxxxxxxxx slovy "ostatním xxxxxx xxxxxxxxx".
96. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "ostatních xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
97. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxx".
98. X §11 odst. 2 se za xxxxx "sazby xxxx xx 1 m2 xxxxxxxxx plochy" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
99. X §11 odst. 2 se slova "xxxxxx pro podnikatelskou xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx stavby k xxxxxxxxx".
100. X §11 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx zastavěná plocha xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxxxx xxxxxx".
101. X §11 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdanitelné xxxxxx".
102. X §11 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx "druhů" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxx".
103. X §11 xxxx. 3 xxxx. b) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
104. X §11 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxx", xxxxx "rodinných xxxx18x) xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "budovy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "která", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "budovám", xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "garáže" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
105. V §11 xxxx. 4 xx slova "vyhlášených xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx" xxxxxxx.
106. X §11 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxx stejném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x jednotky xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx nadzemní části xx užívána xx xxxxxxx poměru x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
107. X §11 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) X zdanitelné xxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x), b), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx užívána k xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x).".
108. Xx §11 se xxxxxx xxxx §11a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§11x
Xxxxxxx daně
(1) Daň ze xxxxxx a jednotek xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívaným x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx budovy xxxx xxxxx xx užíván x podnikání v xxxxxxxxxx prvovýrobě, zvyšuje x součin
x) xxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x2 a
x) 2 Xx.
(2) Xxx ze xxxxxx x jednotek xx za xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podnikání s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesním xxxx xxxxxx hospodářství, xxxxxxx x součin
x) xxxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
1. xxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx podnikání, x
2. xxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.".
109. V §12 se xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx".
110. Za §12 se vkládají xxxx §12x xx 12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§12x
Xxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx půdy, xxxxxxxx, xxxxx, zahrad, ovocných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů a xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x rybníků x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx z xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x2 xxxxxx.
(3) Základ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x2 nahoru.
(4) Xxx z xxxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxxx x daň xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spoluvlastnickému xxxxxx xx pozemku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§12x
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně i xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx spojeným xxxxxxx na společných xxxxxxx domu, a xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§12x
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx nastanou v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.".
111. Xxx §13 xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX X NEMOVITÝCH VĚCÍ".
Xxxxxxxxx části xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx části xxxx a xxxxx.
112. §13 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§13
Xxxxxxxxx xxxxxx povinnost
(1) Xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxx určit xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.
(2) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, xx xxxxx, xxxx xx xxxx společnou xxxxxxx povinnost.".
113. X §13x odst. 1 se xxxxx "x některém" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx".
114. X §13x xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x průběhu lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž by xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x 2 měsíce. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnila xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x 2 měsíce.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 19 se xxxxxxx.
115. V §13x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx" x slova "xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 5".
116. X §13x xxxx. 5 xx xxxxx "ze xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, (dále xxx "xxxxx na pozemku"), xxxx za spoluvlastnický xxxxx xx stavbě, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru (dále xxx "xxxxx xx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx spoluvlastníky, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věci".
117. V §13a xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx nebo xx svůj podíl xx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx", xxxxx "pozemku xxxx xx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "nemovité xxxx" x xxxxx "xxxxxxx nebo stavby" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx".
118. X §13x xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
119. X §13x xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxx, stavby, xxxx xxxx samostatného nebytového xxxxxxxx," nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19x xx zrušuje, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
120. X §13x xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx nový odstavec 8, xxxxx xxx:
"(8) Nepodá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnická xxxx xxxx xxxxx x téže nemovité xxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx zmocněnce xxx na výzvu xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx jim xxxxxx xxx x moci xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 11 xx označují xxxx xxxxxxxx 9 xx 12.
121. X §13x xxxx. 9 xx slova "Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ztratil-li xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
122. X §13x xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
123. X §13x xxxx. 11 xx za xxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxxx vlastnického xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx právo xxxxxx,".
124. X §13a xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx věc".
125. X §13x xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.
126. X §13x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
127. X §13x odst. 2 xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
128. §14 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
129. V §15 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
130. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx".
131. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
132. V §15 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozemků" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
133. X §15 xxxx. 4 se xx xxxxx "mu xx" xxxxxxxx xxxxx "podle §13x odst. 5 xxxx 8".
134. X §15 xxxx. 5 xx xxxxx "10, xx xxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx třetího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxx xxxxxx vklad xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "11 xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx splátka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
135. V §15 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
136. §16 xxxxxx nadpisu xxx:
"§16
Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx-xx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx z nemovitých xxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx x vyměřená xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dani xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do 30. xxxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
137. V §17x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
138. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 7 xx zrušuje.
139. Xxxxxxxx pod čarou x. 1, 4x, 4x, 5x, 8, 9, 12, 16x, 17, 17aa, 18x x 18e se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
140. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx zní:
"Xxxxxxx x xxxxxx x. 338/1992 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx

KÓD XX-XX

Text XX-XX

Xxxxxx xxxxx

xx221341

Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stožáry

věže xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx věže

xx230141

Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx hornictví x xxxxx surovin

xxxx x věžové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x těžbu xxxxxxx

230241

Věže chladící xxx xxxxxxxxxx


xx230251

Xxxxxx a xxxxxxx kanály pro xxxxxxxxxx

xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx230341

Věže, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

věže x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

230351

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx


xx230411

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (kromě xxxxx)

xxxxxx xxxx

xx230441

Xxxx, stožáry, xxxxxx xxxxxxxxx - xxx ostatní průmysl

xxxx x věžové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

230451

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx xxxx xxxxxxxx kódem Xxxxxxxxxxx stavebních xxx XX-XX xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx xxxxxxx xx inženýrské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx číselným xxxxx XX-XX x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx v části xxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx i pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu, jako xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §13x odst. 11 a §15 xxxx. 6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
4. Xxxxxxxx-xx xxxx vycházejí-li xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx nebo ruší, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx ustanovení zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
5. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx pouze v xxxxxxxx použití §2 xxxx. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 338/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxx z xxxx úřední.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx znění xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 243/1994 Xx., xxxxxx x. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Xx., zákona č. 303/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 493/2001 Xx., zákona x. 207/2002 Xx., zákona x. 102/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 246/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona č. 30/2011 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")
x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx poplatníka daně x příjmů právnických xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předmětem xxxx z příjmů, xxxx
2. poplatníkem xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx příjmy xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů.".
Poznámky xxx xxxxx č. 1x a 1x xx zrušují.
2. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xx Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
x) xx xxxxxx Xxxxx televize, Českého xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšnými xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 3,5 xxxx určená xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
3. X §3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zásobou, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 xxxx. x)," xxxxxxx.
4. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) vozidla požární xxxxxxx xxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxxx výstražným xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".
5. V §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx, xxx".
6. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a je xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx slovo "vozidla".
7. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx slova "x xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1" xxxxxxx.
8. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
9. V §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx upravujících xxxx x příjmů osoby xx sídlem nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c).".
10. X §6 xxxx. 5 se slova "xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1" xxxxxxx.
11. X §6 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
12. X §6 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkce XXX, kód 01.41.11 Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "klasifikace xxxxxxxx XX-XXX, xxx 01.61.10 Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
13. X §6 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Bez ohledu xx datum xxxxx xxxxxxxxxx xx sazba xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x 100 % x xxxxxxxxxx automobilů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přívěsů x nákladních návěsů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx, xxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pouze x činnosti, z xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx k xxxxxxxx, xx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx o xxxxxxxxx vozidla podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových vozidel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx
1. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx
2. xxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 3e xx xxxxxxx.
14. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxx "x 2".
15. V §8 xxxx. 2 xx na konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "x 2".
16. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.
17. X §16 odst. 4 xx slova "xx xxxx xxxxxxx xxxx4x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx7)" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dani xxxxxxxx".
18. Poznámky xxx xxxxx x. 1, 3c, 4c, 7 x 7x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx poznámky xxx xxxxx.
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jakož x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 16/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx.
2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
Xxxxx zákona o xxxx z přidané xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., zákona č. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., zákona č. 370/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xxxxx "(xxxx xxx "daň")" x xxxx druhá xxxxxxx.
2. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přechod xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "převod xxxxxxxxxxx")" xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x d) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
4. X §3 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx unie".
5. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §3 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxx xxxxx Evropského společenství" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx Evropské xxxx".
6. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"a) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx daně,".
7. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "měrnou" xxxxxxx.
8. X §4 odst. 1 xxxx. b) se xxxxx "anebo xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
9. X §4 odst. 1 xxxxxxx x) x x) znějí:
"x) xxxxxxx daní daň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx x xxxxxxx, že xxx xx výstupu xx xxxxx nebo xxxxx odpočtu xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx x xxxxxxx, xx daň xx xxxxxxx xx xxxxx xxx odpočet xxxx,".
10. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxx".
11. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x jiném xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
12. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
13. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. X §4 odst. 1 xxxx. m) se xxxxx "vymezených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx24) xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xx" x slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxx x daň xx zemního xxxxx x některých xxxxxxx xxxxx72)" xx zrušují.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 72 xx xxxxxxx.
15. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
16. X §4 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) hmotná xxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxx a část xxxxxxxx xxxx,
e) xxxx, elektřina, xxxxx x xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
17. X §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
18. X §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
19. X §4 xxxx. 4 xxxx. a) xx slovo "věcí" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
20. X §4 xxxx. 4 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x podpacht,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů.".
21. X §4 xxxx. 4 xx písmeno x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
22. X §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
23. V §4x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova ", xxxxxx nemovitosti" xxxxxxx.
24. V §4a xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Do obratu xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx rámci xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a
x) celou xxxxxxxxxxx.".
25. Xx §4a xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§4x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závodu xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxx tohoto zákona xx na svěřenský xxxx x organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx jednotkou, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, x xxxxx xx x xx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx i xxxxx xx tomto xxxxxxx.".
26. X §5 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xx považuje xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx část.".
27. X §5x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx sdružení na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx10) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
28. §6x zní:
"§6x
Xxxxx povinná x dani, xxxxx
x) xx společníkem xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xx plátcem xxx xxx, kdy se xxxx plátcem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxx společníkem společnosti, x xxxxxx rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx plátcem xxx dne, kdy xx stala xxxxxxxxxxx.".
29. X §6b xxxx. 1 písm. x) se slova "xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nabytím xxxxxxxxxx xxxxxx".
30. X §6x odst. 2 xx slova "xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx".
31. V §6x xxxx. 2 x x §6d xx xxxxx ", xxxxxx nemovitosti" zrušují.
32. X §6x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Dědic, xxxxx xxxxxxx nabyl xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx ekonomických činností, xx plátcem xxx xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
33. X §6e xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.
34. X §6x xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
35. X xxxxxxx §7 se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
36. X §7 xxxx. 2 se slova "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx xxx".
37. X §7 xxxx. 4 a 5 se slova "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
38. V §7 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Místem xxxxxx xxx xxxxxx nemovité xxxx xx xxxxx, xxx se nemovitá xxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx stavby xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
39. X §7a xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx odstavce 1 xx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxx".
40. X §8 xxxx. 4 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x v §8 xxxx. 5 xx slova "jiného xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx od".
41. X xxxxxxx §10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
42. X §10 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "nemovitost" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
43. X §10 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavby.".
44. X §10c xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
45. X §10x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "účely" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx stravovací služby xxxxx".
46. X §10x odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
47. X §10d xxxx. 1 se za xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxx xxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. X §10f odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxxx k xxxx".
49. X xxxxxxx §10x x x §10x xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".
50. V §10x odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
51. V §10x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
52. V §10x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), které xxx:
"x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).".
53. V §11 odst. 2 xx slova "jiném xxxxxxxx xxxxx, než" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu,".
54. X §12 odst. 1 x 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
55. X xxxxxxx §13 xx xxxxx "a xxxxxx nemovitosti" xxxxxxx.
56. X §13 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
57. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "xx dodání" xxxxxxxxx slovy "xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx".
58. X §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx" zrušují.
59. X §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
60. X §13 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:
"d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, že vlastník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.".
61. X §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx nemovitosti" xxxxxxx.
62. X §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx8) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 a 9 xx xxxxxxx.
63. X §13 xxxx. 4 písmeno d) xxx:
"d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx majetku,
2. xxxx, co xx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx společnosti xxxx xxx zániku xxxxxxxx x nepeněžité xxxxxx xx hmotném majetku, xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx majetku,".
64. X §13 odst. 4 písmeno e) xxx:
"x) vložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx korporace xx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxx x xxx nebo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,".
65. V §13 xxxx. 4 xx xxxxxxx f) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
66. X §13 xxxx. 6 větách první x xxxxx a x §13 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "se" doplňují xxxxx "pro xxxxx xxxxxx xxxxxx".
67. X §13 odst. 8 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Za xxxxxx zboží xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx".
68. X §13 xxxx. 8 písmeno x) zní:
"a) xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x hmotný xxxxxxx,".
69. V §14 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
70. X §14 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx".
71. V §14 xxxx. 1 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxx nehmotné xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,".
72. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zavázání xx x povinnosti".
73. X §14 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §14 xxxx. 3 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxx tohoto xxxxxx".
74. V §14 xxxx. 3 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají slova "xx xxxxxxxx korporaci".
75. X §14 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) xxx xxxxxx společnosti xxxx xxxxxx členství xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jiného společníka xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. toho, xx by společník xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx společníka xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".
76. X §14 odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
77. X §14 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"d) xxxxxxx nepeněžitého vkladu xx obchodní korporace x xxxxxxxxx majetku, xxxxx vkladatel xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx daně, s xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx; vkladatel i xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
78. V §14 xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx tohoto xxxxxx".
79. V §14 xxxx. 5 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".
80. X §16 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx státu xx xxx odlišného".
81. X §16 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
82. X §16 xxxx. 3 se xxxxx "jiného xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx odlišného xx xxxxxxxxx státu ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy".
83. V §16 xxxx. 3 větě xxxxx, §16 xxxx. 4 a x §16 odst. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xx" vkládají xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
84. X xxxxxxx §17 xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
85. X §17 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxx registrovaná k xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
86. X §17 xxxx. 3 xx slovo "xx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x" se xxxxxxx.
87. X §17 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx osoba registrovaná x dani x xxxxxxxx státě odlišném xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která
x) není xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kupujícímu x xxxxx xxxxxxxx státě.".
88. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "ukončení xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx x uplatní" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxxxx".
89. X §17 xxxx. 7 xxxxxx části ustanovení xx slovo "registrovaná" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
90. X xxxxxxx §19 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
91. V §19 odst. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
92. X §19 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx x dani" xxxxxxxxx xxxxx "osobou xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx".
93. X §19 odst. 4 xxxx třetí se xxxxx "registrovaná" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx registrovanou".
94. V §20 xxxx. 1 se xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
95. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
96. V §20 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxx".
97. V §20 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx".
98. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
99. Xxxxxx dílu 4 xxx: "Uskutečnění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zaplatit".
100. X nadpisu §21 xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x poskytnutí xxxxxx".
101. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxx.
102. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
103. X §21 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx x užívání".
104. X §21 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxx dodání xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx užívání xxxx xxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxx je xxxxxx den xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx.".
105. X §21 xxxx. 4 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxx k využití" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx".
106. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx" zrušují.
107. X §21 odst. 5 písmeno e) xxx:
"e) dnem, xx kterému dochází x xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiných xxxx x xxxxxx xxxxxx, při vložení xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,".
108. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx vlastnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dochází x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx".
109. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) se xx xxxxx "vypořádacího xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
110. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
111. X §21 xxxx. 7 xx slovo "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
112. X §21 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, bytů x xxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxx".
113. X xxxxxxx §23 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".
114. V §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx".
115. X §23 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx".
116. V §25 odst. 1 xx xxxxx "k xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx dni".
117. X §27 odst. 1 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
118. X §27 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxx, xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu,".
119. X §28 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
120. X §28 xxxx. 1 xxxx. e) se xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)".
121. X §29 xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx název" xxxxxxx.
122. V §29 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxx nebo xxxxx" xxxxxxx.
123. X §31 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
124. V §32 xxxx. 1 se xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x f)".
125. V §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx".
126. X §33x xxxx. x) se xxxxx "Evropského společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
127. X §34 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "doby".
128. X §36 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění".
129. X §36 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
130. X §36 odst. 4 xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx účely xxxxxxx xxxx".
131. X §36 xxxx. 5 se xxxxx "x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxx".
132. X §36 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
133. X §36 xxxx. 6 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" zrušují.
134. X §36 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
135. X §36 xxxx. 7 xx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
136. X §36 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu25)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "zjištěných" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
137. V §36 odst. 10 xx slovo "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "f)".
138. V §36 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
Poznámka xxx xxxxx č. 26 se xxxxxxx.
139. X §36a xxxx. 1 a 2 se slova "xxxxxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxx".
140. X §36a xxxx. 3 xxxxxxx d) xxx:
"d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx.".
141. X xxxxxxx §37 se xxxxx ", převodu xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
142. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx".
143. X §38 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxxxx 1".
144. X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu25)" xxxxxxxxx xxxxx "určené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku".
145. X §41 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx24)" zrušují.
146. X §42 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
147. X §42 xxxx. 3 písm. x) a x) xx slova "xxxx xxxxx xxxxxxx povinnost" xxxxxxx.
148. V §42 odst. 3 xxxx. b) se xxxxx ", xxxxx xxxx založena xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxx".
149. X §42 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
150. X §42 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
151. X §42 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxxxx".
152. X §43 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx a" zrušují.
153. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
154. V §44 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x zaplatit" xxxxxxx.
155. X §44 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx.
156. §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxx:
"3. společníky xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,".
157. X §44 xxxx. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "přiznané".
158. V §44 xxxx. 7 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
159. X §44 xxxx. 9 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx pro xxxxx provádějící xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
160. X §45 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:
"x) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".
161. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx".
162. X §45 xxxx. 1 písmena x) a x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx plnění,
x) daňové identifikační xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx,".
163. X §46 odst. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx věřitele,".
164. X §46 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"c) xxxxxxxx xxxxxxxx,".
165. X §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxxx "datum" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
166. X §46 xxxx. 1 xxxxxxx k) xxx:
"x) xxxx xxxxxxxx daně,".
167. X §46 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxxxx,".
168. X §46 odst. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx,".
169. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "datum" xxxxxxxxx xxxxxx "den".
170. X §46 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.".
171. X §47 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 8.
172. §47a xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§47x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sazby daně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx určení, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařazeno xx základní nebo xxxxxxx sazby daně xxxxx §47 xxxx. 1.".
173. Xx §47x xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§47x
Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxx uvést jednu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
174. X §48x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 7.
175. V §48x xxxx. 2 xx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
176. X §48a odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "pro účely xxxxxx xxxxxx".
177. X §48a xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx, xxxxx xx bytem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,".
178. X §48x xxxx. 4 xx za slovo "xx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
179. X §48x odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
180. V §48x xxxx. 5 xxxx xxxxx x x §48x xxxx. 6 x 7 xx za slovo "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
181. X §51 odst. 1 xxxxxxx f) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§56),".
182. X §51 xxxx. 1 xx xx písmeno f) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§56a),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
183. V §54 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
184. X §54 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "půjček" xxxxxxxxx slovem "zápůjček".
185. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx34)" zrušují.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 se xxxxxxx.
186. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35)" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 se zrušuje.
187. X §54 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxxxx xxxx,".
188. X §54 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "(xxxxxxxxxxx)" xxxxxxx.
189. X §54 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zápůjčky" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
190. §56 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§56
Xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx dodání
x) xxxxxxx,
x) xxxxx stavby,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určením,
x) xxxxxxxxxx xxxx,
f) xxxxxxxx.
(2) Xx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx inženýrská xxx, x
x) není xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než x odstavci 2 xx osvobozeno od xxxx po uplynutí 5 let xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx39), x xx x xxxx dni, xxxxx xxxxxxx dříve.
(4) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx x po xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 uplatní daň. Xxxxx xxxxxx přijal xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxxxx se při xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxx daně xxxxx §36.".
Poznámka pod xxxxx x. 40 xx xxxxxxx.
191. Xx §56 se xxxxxx xxxx §56x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§56x
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx účely osvobození xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x výjimkou
x) xxxxxxxxxxxx nájmu xxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx vozidel,
x) xxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zřízena stavba xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx síť, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx plynu, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.
(3) Xxxxxx xx může rozhodnout, xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxx účely uskutečňování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.".
192. X §61 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
193. X §64 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx registrovanou" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24)" xx nahrazují xxxxx "zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně".
194. X §66 xxxx. 1 xx slova "x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x území Xxxxxxxx xxxx".
195. X §66 xxxx. 4 x 6 se xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
196. X §68 xxxx. 6 xx slovo "pronájem" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
197. X §68 xxxx. 12 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
198. X §69 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
199. X §71 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "vybavení" xxxxxx xxxxx "obývaných".
200. X §71 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "podniku" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
201. X §71 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
202. X §71 xxxx. 4 xxxx. d) xx xxxxx "ostatních členských xxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, které jsou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
203. X §71x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
204. V §71x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx daň".
205. X §71x odst. 4 se xxxxx "xxxxxx povinnost a xxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
206. V §72 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
207. V §72 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx, která xx byla nebo xx xxx převedena, xxxxx" nahrazují slovem "xxxx".
208. V §73 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatňuje xxxxx na xxxxxxx xxxx x přijatých xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použitých xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uskutečňují xxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxx přijatá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společníky xxxxxxxxxxx, musí být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx přiznává xxx xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
209. X §76 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxxx pozemků, staveb, xxxx x nebytových xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx".
210. X §77 xxxx. 3 se xxxxx ", xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
211. X §78 xxxx. 3 xx xxxxx "bytů, xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
212. X §78x xxxx. 1 xx slova "bytů, xxxxxxxxxx prostor" xxxxxxxxx xxxxxx "jednotek".
213. X §78x xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:
"b) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".
214. X §78x odst. 1 xxxx. c) xx slova "xxxxxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
215. X §78x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
216. X §78x odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) majetku, xxxxx xxxxxx nabyl xxxx dědic xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
217. V §78x xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
218. X §78x xxxx. 4 xx xxxxx ", převod xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
219. X §79x xxxx. 3 xxxxxxx b) xxx:
"x) majetku xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".
220. X §79a xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxxxxx xxxx družstva" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace".
221. X §79x xxxx. 3 xx xxxxxxx d) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmeno e) xx označuje jako xxxxxxx x).
222. X §79a odst. 3 xxxxxxx d) xxx:
"x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nabyl xxxx dědic xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx.".
223. §79b xxx:
"§79x
Dědic, xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xx xxxxxxxx plátci, xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx snížit xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plátce x x kterého xxxxx xxxxxx uplatnil nárok xx odpočet xxxx xxxx jeho xxxx.".
224. X §79c xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
225. V §80 xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxx "xxxxxxx příslušník" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
226. X §80 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "společné" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx hospodařící" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx f) xx doplňují slova "; společně hospodařící xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx".
227. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxxxx".
228. X §80 odst. 2 xxxx. x) xx slovo "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
229. X §80 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx jeho xxxxxx".
230. X §80 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx věcí".
231. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx".
232. X §80 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx," zrušují.
233. X §80 xxxx. 6 písm. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
234. X §80 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
235. X §80 xxxx. 10 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx".
236. X §80 odst. 10 xxxx. e) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx".
237. X §80 xxxx. 13 x x §80 xxxx. 14 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
238. X §80 xxxx. 14 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".
239. X §80 odst. 14 xxxx. d) xxxx 2 xx xxxxx "ve xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxx".
240. X §80 xxxx. 14 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
241. X §81 xxxx. 3 x v §81 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxx nebo xxxxx," xxxxxxx.
242. X §81 xxxx. 5 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
243. X §81 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
244. X §82x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", která xx osobou registrovanou".
245. X §82x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", převod xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
246. V §82x xxxx. 5 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
247. X §82a xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx," xxxxxxx.
248. V §82x xxxx. 5 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxx".
249. V §82x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
250. X §82x odst. 5 x 6 xx xxxxx "od xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx".
251. X §83 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
252. V §84 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
253. V §84 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxx xxxxx," xxxxxxx.
254. X §84 odst. 3 xxxx. e) se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxx".
255. X §84 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxx.
256. X §84 xxxx. 5 xxxx. b) x x §84 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
257. X §85 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "doby".
258. X §85 xxxx. 9 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
259. X §85 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxxxx název" x slova "xxxxxxxx xxxx xxxxx," xxxxxxx.
260. X §85 xxxx. 10 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxx.
261. X §85 odst. 10 písm. f) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "den".
262. V §86 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "nebo xxxxxx".
263. V §86 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické smlouvy, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx".
264. X §86 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxx x stavby" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
265. V §86 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", služeb a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
266. X §86 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx ", služeb x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
267. X §86 odst. 3 xxxx. x) xx slova ", xxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxxx" a slova "xxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx".
268. X §86 odst. 8 xxxx. x) xx xxxxx "x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "příjmení xxxx xxxxx," zrušují.
269. X §86 odst. 8 písm. f) xx slovo "datum" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
270. V §87 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
271. V §87 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx firmu xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx navrhovatele,".
272. X §87 xxxx. 13 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
273. V §88 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
274. X §88 odst. 6 xxxxxxx d) zní:
"x) xxxxxxxxxx, že xxxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x
2. xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, a".
275. X §88 odst. 9 xxxx. x) x v §89 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
276. X §89 xxxx. 11 xx slova "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx25)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx".
277. X §89 xxxx. 13 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx na xxxxxxx".
278. V §89 xxxx. 15 a x §90 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
279. V §91 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
280. V §92x odst. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxx".
281. X xxxxxxx §95 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
282. X §95 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
283. V §98 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx" x slova "x příjmení nebo xxxxx," xxxxxxx.
284. X §99x odst. 5 písm. a) x x §99a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "korporací".
285. X §99x xxxx. 5 písm. x) bodech 1 x 2 se xxxxx "společnosti xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
286. X §99x odst. 5 xxxx. x) se xx xxxxx "na xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
287. X §100 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro ostatní xxxxxxxxxx.".
288. V §100x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
289. V §100x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "44" xxxxxxxx xxxxx ", který xxxxxxxx".
290. X §100x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
291. X §100x xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".
292. V §101 xxxx. 1 se xxxxx "Vlastní daňová xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxx".
293. X §101 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.
294. X §101 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Plátce, xxxxx xxxx určený společník xxxx evidenci xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x daň xx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x daň z xxxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x daň xx xxx vlastní xxxxxxxx.".
295. X §101 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx přiznat xxx".
296. X §101 odst. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "Daňová povinnost" xxxxxxxxx xxxxxx "Daň".
297. X §101 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx povinnost" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxx".
298. V §101 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "daňová povinnost" xxxxxxxxx xxxxxx "daň".
299. V §101 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Daň".
300. X §102 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
301. X §102 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společnost.".
302. X §102 xxxx. 8 se xxxxx "xx xxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxx".
303. X §102 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
304. X nadpisu §104 se slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "daně".
305. X §104 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "daňové xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
306. X §104 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
307. X §105 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxx 100 Xx,".
308. V §105 xxxx. 1 se xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx, xxxxx vznikne vratitelný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměření.".
309. X §105 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
310. X §106 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx zrušena xxxxxxxxxx,
b) předcházejícím xxx přechodu xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele.".
311. §106x xxxxxx nadpisu xxx:
"§106x
Zrušení xxxxxxxxxx společníka společnosti xx xxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx společníkem xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxx-xx jeho členství xx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Obrat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx společníka dosahovaný xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx společně xxxxx společníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xx každého společníka xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poměr.".
312. X §107a odst. 4 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx po xxx".
313. X §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx nebo převod xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
314. X §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
315. X §108 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx povinnost" xxxxxxxxx xxxxx "povinnost přiznat xxx".
316. V §108 xxxx. 2 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxx povinnost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx".
317. Poznámky xxx xxxxx x. 10, 24, 25, 26x a 36 xx zrušují, x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 379/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx č. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx. x zákona x. 308/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
2. Poznámka xxx xxxxx č. 1 xxx:
"1) Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní x o zrušení xxxxxxxx 92/12/XXX.
Xxxxxxxx Xxxx 2011/64/EU xx dne 21. června 2011 x xxxxxxxxx a xxxxxxx spotřební xxxx x tabákových xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/83/EHS ze xxx 19. října 1992 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 95/60/ES xx dne 27. xxxxxxxxx 1995 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x petroleje.
Směrnice Xxxx 2003/96/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice Rady 2004/74/XX xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/ES, xxxxx xxx x možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektřiny xxxxxxx osvobození xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx Rady 2004/75/ES xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/96/XX, pokud xxx x možnost Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zdanění.".
3. V §1 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "(xxxx xxx "xxx")" xxxxxxx.
4. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx slova "Evropského xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".
5. X §2 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) jiným xxxxxxxx xxxxxx členský stát x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
6. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropského xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
7. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se
a) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) území Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx (XxxxxxxXxxxxxxxx) xxxxxxxx za xxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx Xxx považuje za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx,
x) xxxxx Xxx Xxxxxx xxxxxxxx xx území Italské xxxxxxxxx x
x) výsostná xxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.".
8. V §2 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
9. X §3 xxxx. x) x d) xx slova "Evropského xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
10. V §3 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx ekonomických činností xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx zavádí statistická xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x kterým se xxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx nařízení XX o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, v xxxxxxx xxxxx,".
11. V §3 xxxx. p) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" zrušují a xxxxx "fyzická" se xxxxxxxxx xxxxxx "tato".
12. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx".
13. X §3 xx xxxxxxx t) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x v) se xxxxxxxx xxxx písmena x) a x).
14. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.".
15. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pozbytí".
16. X §4 se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
17. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:
"a) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x daňové identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxx,".
18. X §5 xxxx. 3 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,".
19. X §5 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pobytu x xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, odesilatele,".
20. X §6 xxxx. 2 písmena a) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uživatele,
b) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
21. V §6 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
22. §7 x 8 včetně xxxxxxx xxxxx:
"§7
Xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxx daňové xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx dovozem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".
23. X §9 xxxx. 3 písm. x) x d) xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §3 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx".
24. V §9 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxx nacházející xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 14 xx 17 xx xxxxxxx.
25. V §9 xx odstavec 5 xxxxxxx.
26. X §10 se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
27. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "členských xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, které xxxx xxxxx Organizace Severoatlantické xxxxxxx,".
28. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
29. X §11 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
30. V §13 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
31. X §13 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobků,".
32. X §13 xxxx. 22 xxxx. x) se xxxxx "úmrtím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
33. X §13 se xxxxxxxx 25 xxxxxxx.
34. X §14 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
35. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx x ztrátu xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. s)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx nepředvídatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
36. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx ", x výjimkou xxxxxx xxxx znehodnocení xx xxxxxx §3 písm. x)," nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx".
37. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xx ztrátě nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 písm. s)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě nebo xxxxxxxxxxxx".
38. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
39. X §15 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
40. V §15 xxxx. 1 xxxx. g) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "společně hospodařící".
41. X §15 xxxx. 2 xxxx. a) xx slova "jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx jeho xxxxxx".
42. V §15 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxx xxxxxxxx příslušníkům" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx".
43. X §15 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxx xxxxxx".
44. X §15 odst. 8 xxxxxxx x) x b) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx kupujícího,".
45. X §15 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx jeho xxxxxx".
46. X §15 xxxx. 12 písm. x) se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
47. X §15 xxxx. 12 xxxx. e) xx xxxxx "jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "členů xxxx xxxxxx".
48. X §15 xxxx. 12 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Evropské unie".
49. X §15 odst. 12 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx".
50. X §18 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.
51. X §19 se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
52. V §20 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx,".
53. X §20 xxxx. 18 písm. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
54. X §20 xx xxxxxxxx 23 xxxxxxx.
55. V §21 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přijal xxxxxxx xxxx, xxxx".
56. X §21 xxxx. 5 se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jeho ručitelské xxxxxxxxxx".
57. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "závazky k xxxxxxx spotřební daně" xxxxxxxxx xxxxx "nedoplatky xx spotřební dani".
58. X §21 xxxx. 12 se slova "xxxxxxxxx závazkům" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
59. V §21x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "člen".
60. V §21x xxxx. 6 x 10 xx xxxxx "závazky" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
61. X §22 odst. 2 xxxxxxx a) zní:
"a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,".
62. V §22 xxxx. 18 xxxx. x) se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
63. V §22 xx xxxxxxxx 24 xxxxxxx.
64. X §23 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx,".
65. X §23 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x údaje x xxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; jméno x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobytu x xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x registraci x xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
66. X §23 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
67. X §27 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie".
68. X §27a xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx znehodnocení xx xxxxxx §3 xxxx. x)," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxxxx ztrát xxxx xxxxxxxxxxxx,".
69. X §27x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Evropské xxxx".
70. X §27x xxxx. 1 se xxxxx "ztrát nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 písm. s)," xxxxxxxxx xxxxx "nepředvídatelných xxxxx xxxx znehodnocení,".
71. X §27b xxxx. 2 x 3 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
72. V §27x odst. 3 xx slova "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §3 xxxx. x)," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx ztrát xxxx xxxxxxxxxxxx,".
73. V §27x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
74. X §28 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. s)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx znehodnocení".
75. V §28 odst. 7 xxxx. b) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
76. V §28 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "nepředvídatelné xxxxxx xxxx znehodnocení".
77. X §28 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "Evropského společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
78. X §28 xxxx. 8 xxxx. x) se slova "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx".
79. V §28 xxxx. 10 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx".
80. X §29 xxxx. 6 a 8 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení".
81. X §29 xxxx. 10 xx slova "ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx".
82. X §30 xxxx. 5 se xxxxx "Evropských společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
83. V §31 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
84. X §31 odst. 8 xx slova "xxxxxx xxxx znehodnocení xx xxxxxx §3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxx xxxxxxxxxxxx".
85. V §33 odst. 2 xx xxxxx "[§3 xxxx. t)]" xxxxxxx.
86. X §33 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx.
87. X §33 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení".
88. X §33 xxxx. 15 xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
89. X §33 xxxx. 17 xx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ve smyslu §3 písm. s)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx znehodnocení".
90. X §33x xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx x dani v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně,
b) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, která xx xxx ustanovena daňovým xxxxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxxx,".
91. X §33x odst. 10 xx slova "nebo xxxxx pobytu" zrušují.
92. X §33x odst. 12 xxxx. x) xx xxxxx "úmrtím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
93. X §36 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
94. X §36 odst. 5 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx navrhovatele,".
95. X §36 xxxx. 13 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "smrtí".
96. V §37 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slova "členů xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "jejich" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
97. V §41 odst. 3 xxxxxxx x) zní:
"a) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, sídlo a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx subjektu,".
98. V §43 se slova "§23 xxxx. 4, §29 odst. 2 x" xxxxxxx.
99. V §49 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxxx C 23 "xxxxxx xxxxxxxxx nekovových xxxxxxxxxxx výrobků".
(4) Metalurgickými xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx výstupního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE pod xxxxx C 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".".
100. X §55 xxxx. 7 písmena x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) obchodní firma xxxx jméno, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx kupujícího,".
101. X §55 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:
"a) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx,".
102. V §56 xxxx. 8 písmena x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx narození kupujícího,".
103. X §56 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:
"x) obchodní firma xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce,".
104. X §56x xxxx. 6 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx nebo jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo prodávajícího,
b) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx datum narození xxxxxxxxxx,".
105. X §56a xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".
106. X §60x odst. 2 xxxxxxx a) xxx:
"x) obchodní firma xxxx jméno, sídlo xxxx místo xxxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
107. X §60x odst. 2 xxxxxxx x) zní:
"e) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, sídlo a xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
108. X §60x xxxx. 17 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
109. X §64 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
110. X §72 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx uplatnit písemně xxxxxxxxxx lihu od xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx tvořícímu xxxxxxx původního vlastníka, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx vlastníka.".
111. V §72 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
112. V §79x xxxx. 2 písmeno x) zní:
"a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx xxxxx prodávat xxxxxxxx,".
113. X §79x xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
114. V §79x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,".
115. X §79x xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
116. X §80 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "společně xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxx" se xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
117. V §82 xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
118. V §86 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
119. X §103 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".
120. V §103 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx".
121. X §108 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx a xxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxxx".
122. X §118 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".
123. X §119 xxxx. 4 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx vystavenou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,".
124. X §119 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. s)" xxxxxxxxx xxxxx "nepředvídatelné ztráty xxxx xxxxxxxxxxxx".
125. X §134x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
126. X §134x odst. 3 písmeno x) xxx:
"x) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,".
127. X §134x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "úmrtím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
128. X §134x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx pobytu" xxxxxxx.
129. X §134r odst. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) obchodní firma xxxx jméno, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,".
130. V §134x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
131. X §135xx xxxx. 3 x x §135zx xxxx. 3 se xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
132. Poznámky xxx čarou č. 6, 33, 36x x 63 xx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou.
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, vztahují xx na skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle právních xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 307/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx lihu, xx xxxxx xxxxxx x. 308/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
2. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx je statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §35 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
4. V §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
5. X §40 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx převzal, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx identifikační xxxxx,".
6. X §46 xxxx. 2 xx xx začátek písmene x) xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
7. X §46 odst. 2 xxxx. b) se xx xxxxx "orgánu" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
8. X §57 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
9. X §57 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx místo xxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. V §57 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
11. X §62 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx místě xxxxxxxxx" xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 307/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., zákona x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 463/2012 Sb. a xxxxxx x. 313/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §1 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §1 xxxx. 1 xx xxxxx "(dále xxx "daň")" xxxxxxx.
3. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §1 xxxx. 2 xx xxxxx "celní xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky".
4. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 a xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech, x xxxxxxx znění,".
5. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "XX 27 "xxxxxx xxxxxxxxxx kovů x hutních xxxxxxx"" xxxxxxxxx xxxxx "X 24 "výroba xxxxxxxxxx xxxx"".
6. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §2 xxxx. 1 písm. g) xx xxxxx "XX 26" xxxxxxxxx slovy "X 23".
7. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"i) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.".
8. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §3 xxxx. 2 se xxxxx "celního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxx".
9. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §8 odst. 5 xx slova "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
10. X části xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §9 xxxx. 1 x v §10 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slova "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx daně".
12. X xxxxx čtyřicáté xxxx čl. LXXII §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §11 odst. 1 xx xxxxx "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
14. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §11 xxxx. 2 xx xxxxx "celní úřad" xxxxxxxxx slovy "správce xxxx".
15. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §11 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Správce xxxx".
16. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §13 xxxx. 1 x §14 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
17. X xxxxx čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §14 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
18. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §14 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
19. X xxxxx čtyřicáté xxxx xx. LXXII §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Celní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Správce xxxx".
20. X xxxxx xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §22 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
21. V xxxxx čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §22 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "člen xxxxxx".
22. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §22 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx hospodařící".
23. X xxxxx čtyřicáté xxxx čl. XXXXX §22 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxx rozumí společenství xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
24. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §23 xxxx. 3 x x §24 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie".
25. V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §23 xxxx. 3 xx xxxxx "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
26. X části xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §26 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 2.
27. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §28 odst. 4 se xxxxx "xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx".
28. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx čl. XXXXX §29 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
29. X části xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §29 xxxxxxx x) zní:
"c) správce xxxx příslušného xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,".
30. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §1 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx".
31. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §1 xxxx. 1 xx slova "(xxxx xxx "daň")" zrušují.
32. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. XXXXXX §1 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
33. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) klasifikací XXXX klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1893/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění,".
34. X části čtyřicáté xxxxx čl. XXXXXX §2 odst. 1 xxxx. f) se xxxxx "XX 27 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x hutních xxxxxxx"" xxxxxxxxx slovy "X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"".
35. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §2 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "XX 26" xxxxxxxxx xxxxx "X 23".
36. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno,
2. sídlo xxxx místo xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno.".
37. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §3 xxxx. 2 xx xxxxx "celního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
38. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §8 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Správce daně".
39. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §9 odst. 1 x v §10 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxx".
40. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXXX §10 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
41. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIII §10 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx řízení" xxxxxxx.
42. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. LXXIII §11 odst. 1 xx slova "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx daně".
43. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §11 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
44. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §13 xxxx. 1 a x §14 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
45. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §14 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
46. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §14 xxxx. 2 písm. c) xx slova "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
47. X části xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §15 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Správce xxxx".
48. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIII §21 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "Evropských společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
49. V xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §21 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxx".
50. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXXX §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
51. X xxxxx xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §21 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této části xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
52. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXXX §22 xxxx. 3 x x §23 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
53. X části xxxxxxxxx šesté xx. XXXXXX §22 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
54. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §25 se xxxxxxxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx odstavec 2.
55. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §27 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx".
56. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. LXXIII §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx desce x" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx zveřejní".
57. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §28 xxxxxxx x) xxx:
"x) správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x tomto xxxxxxx,".
58. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §1 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
59. V xxxxx čtyřicáté sedmé xx. LXXIV §1 xxxx. 1 xx xxxxx "(dále xxx "xxx")" xxxxxxx.
60. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §1 xxxx. 2 xx xxxxx "celní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx".
61. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění,".
62. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 písm. x) xx slova "XX 27 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx"" nahrazují xxxxx "X 24 "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx"".
63. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "XX 26" xxxxxxxxx slovy "X 23".
64. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) identifikačními xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. sídlo xxxx xxxxx pobytu,
3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx.".
65. V xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §3 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
66. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §9 odst. 1 x x §10 xxxx. 1 xx xxxxx "celní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxx".
67. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §10 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Správce xxxx".
68. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §10 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
69. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. LXXIV §11 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx daně".
70. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §11 xxxx. 2 se xxxxx "celní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
71. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §11 odst. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Správce xxxx".
72. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §13 xxxx. 1 x v §14 xxxx. 1 xx xxxxx "celní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
73. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §14 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
74. X části čtyřicáté xxxxx čl. LXXIV §14 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
75. X části xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX x §15 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
76. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
77. V části xxxxxxxxx sedmé čl. XXXXX §22 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "rodinný xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx".
78. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §22 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
79. X xxxxx čtyřicáté sedmé xx. LXXIV §22 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
80. V xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §23 xxxx. 3 x x §24 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
81. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §23 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
82. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. XXXXX §26 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
83. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXXXX §28 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx".
84. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIV §29 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední desce x" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx zveřejní".
85. X xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. LXXIV §29 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, které jsou xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx poplatcích
Xx. XXXX
V xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., zákona č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx č. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona x. 221/2012 Xx., zákona x. 225/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx č. 170/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., zákona č. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 281/2013 Xx., zákona č. 306/2013 Xx. x xxxxxx č. 313/2013 Xx., se slova "(xxxx. xxx z xxxxxxxxxxx)" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona x. 63/2000 Xx., zákona x. 256/2000 Sb., xxxxxx č. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 1/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 187/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 136/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 104/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx. x xxxxxx č. 308/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §104 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "zaručeným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx22), je-li xxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx elektronickou xxxxxxx22)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým podpisem, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xx xxxxxxx.
3. X §104 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxx xxxxx".
4. X §237x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
5. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9b xx xxxxxxx.
6. X §260x xxxx. 1 xx xxxxx "právních" xxxxxxx.
7. X §298 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxxx zjistit, xxxxxxxx xxx xxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
Xx. XIX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 13/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
X §2 xxxx. 1 x 2, §16 xxxx. 1 x 2, §17 xxxx. 2 a x §19 xxxx. 4 xxxxxx č. 397/2012 Sb., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "x z xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 167/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "jednání".
2. X §12 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxx," zrušuje.
3. X §13 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věc".
4. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svěřenský správce".
5. X §24 xxxx. 1 se xxxxx "xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx".
6. X §24 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
8. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nemůže-li ji xxxxxxx zástupce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx".
9. X §26 odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx".
10. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4)" zrušují.
11. X §44 xxxx. 2 se xxxxx "x tím, xx xx xxx xxxxxxxx xx adresu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxx.
12. X §44 xx na konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jako podnikatel xxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx, doručuje xx xx xx adresu xxxxxx xxxxx xxxxxx.".
13. X §45 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku zřízené x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx této organizační xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky".
14. X §51 odst. 2 xxxx. x) x x) se xxxxx ", xxxxxxxx" x xxxxx "a xxxxxxxx" zrušují.
15. X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx".
16. X §57 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zahraničních xxxx,".
17. X §63 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx vyhotoven xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úředního xxxxxxx".
18. V §67 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
19. §69 včetně nadpisu xxx:
"§69
Xxxxxx xxxxxxxxxx schránka
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xx spisu x na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, v jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v daňové xxxxxxxxxx schránce xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx,
b) rozsah x xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx schránce a xxxxxxx xxxxxx aktualizace,
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx,
d) označení xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx technickém zařízení xxxxxxx daně.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §13 xxxx. 1.".
20. Za §69 xx xxxxxxxx xxxx §69x x 69x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§69x
Xxxxxxx x zrušení xxxxxx informační xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xx 15 dnů xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a kterému xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to bezodkladně xx zpřístupnění datové xxxxxxxx.
§69x
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx podmínky, xx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx shromažďují xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
2. xxxxxxx x xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně; §29 xxxx. 1 se xxxxxxxxx.
(3) Nahlížet xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy ve xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx správcem xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.".
21. X §71 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) s ověřenou xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.".
22. X §71 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, jaká podání xxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".
23. X §92 xxxx. 5 písm. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
24. V §102 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx" zrušuje.
25. V §106 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxx xxx xxxxxx," xxxxxxx.
26. Xxxxxx nad §125 xx xxxxxxx.
27. X §127 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) smlouvu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, x xx 15 dnů xx xxxxxx uzavření.".
28. X §148 xxxx. 4 xxxx. x) xx slovo "nebo" xxxxxxx.
29. X §148 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", nebo" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxx xxx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x dané xxxx.".
30. V §155 se xx xxxxx xxxxx odstavce 5 doplňují xxxxx "; §254 xxxx. 3 x 6 xx použije xxxxxxx".
31. V §170 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovité věci".
32. X §170 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx zřízeno xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xx toto xxxxx xxx, xxxx xx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výhodnějším xxxxxx nezajistí nový xxxx; tato skutečnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástavního xxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx práva zapsaného xx výhodnějším xxxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".
33. Xx §170 xx vkládá xxxx §170x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§170x
Xxxxx xxxxxxxxxx práva
(1) Správce daně xxxx xxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
34. X nadpisu §173 xx xxxxx "bankovní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
35. X §173 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx daně, a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být záruční xxxxxxx xxxxxxxx úředně xxxxxxxx podpisem.".
36. X §175 odst. 1 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxx.
37. V §176 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", příjmení" zrušuje.
38. X §178 xxxx. 4 xx xxxxx "lze se xxxxx němu xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx prostředky".
39. X §178 odst. 5 xxxx. x) xx slovo "nemovitostí" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx".
40. X §180 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je odeslána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §71 xxxx. 1".
41. X §180 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zaknihovaných x imobilizovaných,".
42. X §180 odst. 3 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovité xxxx".
43. X §180 xxxx. 3 xxxx. g) se xxxxx "přesné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx závody".
44. X §180 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
45. X §185 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
46. X §185 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx věcí".
47. X §185 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx dlužníka, xxxxx mají xxxxxx xx svěřenského xxxxxxxx xxxx následného xxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Stanoví-li xxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje, xxxxxxxxxx xx xxxx povinnost xx údaje, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.".
48. X §190 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného" xxxxxxx.
49. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx páté xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
50. X §194 xxxx. 1 xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
51. X §194 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx věci".
52. X §194 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
53. Za §194 se xxxxxx xxxx §194x, xxxxx xxx:
"§194x
(1) Xxxxxxx daně provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx x xxxx xxxxxxxxx vybaven.
(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) skutečnost, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
54. X §195 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:
"a) datum x xxx zahájení xxxxxx, popřípadě xxxxx x xxx ukončení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
55. V §195 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx konání xxxxxx; xx neplatí, xxxxx je dražba xxxxxxxxx elektronicky,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x).
56. X §195 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx elektronická dražba, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dražba xxxxxxxx,
x) xxxxxx internetové xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
57. X §195 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxx vyhláška se xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
58. X §196 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx nájemní xxxxx" nahrazují xxxxx ", nájemní xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výměnek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx".
59. X §196 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx".
60. X §196 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Dražební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx nemovitá xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".
61. X §197 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx, xxx uplatňuje xxxx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jen x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx dražby na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx předkupní xxxxx.".
62. X §198 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo výhrada xxxxxx koupě".
63. X §198 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxx odvolání x x xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxx a xxxxx" xxxxxxx.
64. X §199 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx".
65. X §199 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx; pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx více dražitelů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tomu x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxx první. Xxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražební xxxxxx jako xxxxx, xxxx licitátor vydražitele xxxxx.".
66. X §203 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx postiženy movité xxxx s výjimkou xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 5.
67. X §203 odst. 3 xx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
68. V §204 xxxx. 2 se xxxxx "úkon" xxxxxxxxx xxxxxx "jednání" x xxxxx "neplatný" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
69. V §206 xxxx. 3 xx xxxxx "nemovitosti" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
70. X §206 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, které má x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx osoba xx povinna odevzdat xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
71. X §211 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx udělení xxxxxxxx.".
72. X §211 se xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova "; pokud si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydraženou xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx §84".
73. X §211 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", nájemní xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
74. X §213 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve výši xxxx xxxxxxxx, x xx x při xxxxxxxxx xxxxxx.".
75. X §216 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,".
76. X nadpisu xxx §218 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
77. X §218 xx slovo "nemovitostí" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx", slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
78. X §219 odst. 1 xx xxxxx "nemovitost" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx", xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "neplatné".
79. X §219 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx".
80. X §221 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx".
81. X §221 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx práv a xxxxx podle §231 xxxx. 1 xxxx. x)".
82. X §221 xxxx. 1 x 2, §221 xxxx. 3 xxxx. x) x v §221 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
83. V §221 xxxx. 3 písm. x) a x §221 odst. 4 xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
84. X §221 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 5 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxx x závad podle §231 odst. 1 xxxx. c)".
85. X §222 xxxx. 1, 4 x 5 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
86. X §225 odst. 2 x 4 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
87. X §225 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nemovitá xxx".
88. X §228 xxxx. 2 xx xxxxx "závady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo pachtovního".
89. V §229 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".
90. X §229 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:
"x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx výměnku.".
91. X §230 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx nájemních xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx nebo pachtovních xxxx nebo jiných xxxx x závad".
92. X §230 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx nájemní" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pachtovní".
93. X §231 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx a xxxxxxx x pachtovní" x xxxxx "x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", výměnků x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx".
94. X §231 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxx xxxxx x závady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
95. X §231 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnila.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
96. X §234 xx xxxxxxxx 1 x 2 zrušují x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
97. Nad §238 xx vkládá xxxxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"Xxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx".
98. V §238 xxxx. 4 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".
99. Nadpis nad §239 xx xxxxxxx.
100. §239 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§239
Xxxxxxx daňové povinnosti
Xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
101. Xx §239 xx vkládají xxxx §239x xx 239d, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
"§239x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob
(1) Xxx xxxxx správy xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx hledí xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx účely správy xxxx rozumí daňová xxxxxxxxx vzniklá xxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx povinnost zůstavitele xxxxxxxx na xxxx xxxxxx rozhodnutím soudu x dědictví; xxxxx xxx xxxxxxx postavení xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx daně ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti.
§239x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx, x xx vlastním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx daňovou povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plní xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.
(5) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x to za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§239x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx podat řádné xxxxxx tvrzení do 15 dnů ode xxx xxxxxxxxxx řádné xxxxxx o zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, a to xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx daň zahrnout xx xxxx xxxxxx.
§239x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx
Xxxxxxxx-xx dědictví xxxxx, xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
102. Xxx xxxxxxxx §240 xx xxxxxx xxxxxx "Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx".
103. V §240 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx správy daní xxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) stálé xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx.".
104. V §240 se xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxxx.
105. Xx §240 xx vkládají xxxx §240x až 240x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§240x
Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxx likvidace
Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx povinen podat xxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx zániku, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula přede xxxx xxxxxx xxxxxx.
§240x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Dojde-li x přeměně xxxxxxxxx xxxxx rozdělením, xxxx xx bylo dostatečně xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx nástupnictví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.
(2) Každý xxxxxx xxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na právního xxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dosud příslušný xxxxxxx xxxx.
§240x
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací, xxxx xxxxxxxxx podávat řádné xxxxxx tvrzení nebo xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula přede xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx podat řádné xxxxxx tvrzení xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.
(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku x xxxxxxxxx osoba xx povinna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení.
§240x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx-xx x převodu poslední xxxxx privatizovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jemuž xxxxxxxx x tímto privatizovaným xxxxxxxx hospodařit, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxx; tuto lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.".
106. Xxx xxxxxxxx §241 xx xxxxxx nadpis "Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
107. Xxxxxx xxx §242 xx xxxxxxx.
108. Nad §242 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"Xxx 2
Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
109. Pod xxxxxxxx §242 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".
110. Pod xxxxxxxx §243 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx".
111. Pod xxxxxxxx §244 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
112. X §244 odst. 3 xx xxxxx ", xx xxx podání xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, ke dni xxxxxxx xxxxxxxx a xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxx," xxxxxxx.
113. X §244 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
114. V §244 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 3 x 4" nahrazují xxxxx "odstavce 3".
115. X §245 xx xxxxx "§239 xxxx. 3, §240 xxxx. 4 xx 6 a §244 xxxx. 1 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§239x xxxx. 4 x 5, §239c, §240x, §240c xxxx. 2 a 3, §240x x §244 xxxx. 1 a 4".
116. X §250 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Výše xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx podání x
x) x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxx subjektu v xxxx xxxxxx platebního xxxxxx zjištěno xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
117. X §253 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx x nedoplatku xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx subjektu, který xx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
3. X případě, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §239 x §245 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
4. V xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx právnické xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §240 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx.
5. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem nejbližší.
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 471/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. V §11 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "zahraniční xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
2. X §13 odst. 4 xxxx. x) se xxxxx ", popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §14 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, příjmení" zrušují.
4. X §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx ", popřípadě xxxxx, xxxxxxxx" zrušují.
Čl. XXIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 471/2011 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx daní a x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
2. X §1 odst. 4 xx xxxxxxx x) a e) xxxxxxx.
Dosavadní písmena x) až j) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
3. V §1 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx věcí".
4. X §1 xxxx. 4 písm. g) xx xxxxx "h)" xxxxxxxxx xxxxxx "f)".
5. V §18 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", popřípadě jména, x xxxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
7. V §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
8. X §25 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx" xxxxxxx.
9. X §25 xxxx. 3 xx slova ", xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx" xxxxxxx.
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx i xx xxx z xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 písm. x) xx x) xxxxxx č. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, daň xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx daňová povinnost x xxxxx daním xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
3. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxx xxxx jim xxxx povahou x xxxxxx nejbližší.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona x. 164/2013 Sb. x xxxxxx x. 241/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) banka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
2. X §11 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxx, daně xxxxxxx, xxxx darovací x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých xxxx x daně x xxxxxx nemovitých xxxx".
3. X xxxxxxx §14 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
4. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx jedná", slovo "xx" a slova "xxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
5. V §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 8 zákona x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §11 odst. 8 xxxxxx č. 456/2011 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx a daň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
3. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná ustanovení xxxxxx č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxx xxxx jim xxxx povahou x xxxxxx nejbližší.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXIX
Xxxxx č. 17/2012 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 164/2013 Sb. x xxxxxx č. 308/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§11x
Zvláštní xxxxxxxxxx x poskytování informací
Xxxxxxxx celní orgán xxxxxx generálním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení žádat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxx orgány xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.".
2. X xxxxxxx §16 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
3. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx", slovo "xx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxx.
4. X §16 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxx".
5. X §29 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx," xxxxxxx.
6. V §75 xxxx. 5 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".
7. X §75 odst. 7 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxxx příjmení a xxxxxxxxx nebo přezdívka,".
8. V §77 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"a) xxxxx, dřívější xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu stejná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 17/2012 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxx svou povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných zákonů
Xx. XXXX
Zákon č. 458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx. x zákona x. 241/2013 Xx., se xxxx takto:
1. X části první xx. I xx xxx 31 zrušuje.
2. X xxxxx xxxxx čl. X xx bod 34 xxxxxxx.
3. X xxxxx xxxxx xx. X xx xxxx 82 a 83 xxxxxxx.
4. X xxxxx první čl. X xx bod 97 xxxxxxx.
5. X části xxxxx xx. I xx xxx 112 xxxxxxx.
6. X xxxxx xxxxx xx. XX xxxx 5 xx xxxxx "xx 31. xxxxx 2015" xxxxxxxxx xxxxx "po 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
7. X xxxxx xxxxx xx. XX xxxx 8 xx xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2014" xxxxxxxxx slovy "xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
8. X xxxxx xxxx xx. XXX bod 1 xxx:
"1. Pro xxxxxx povinnosti x xxxx x příjmů xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxx x xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx započalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související, xx použije xxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
9. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx čl. XXXXXX xx xxx 4 zrušuje.
10. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
11. V xxxxx sedmdesáté xxxxxx xxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 2, 5 xx 8, 13, 18, 19, 21 xx 24, 27, 29, 35 xx 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 xx 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 xx 94, 98 xx 101,103 xx 111, 113, 116, 118 xx 120, 123, 125 xx 127, 130, 133 xx 141, 145, 146, 149 xx 152, 156, čl. XX bodů 2, 5, 8, 10, xx. XXX xxxx 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 xx 36, 38 xx 47, 51 xx 53, článků XX a XVI, xx. XXX xxxx 10, čl. XXX xxxx 1, 4, 55, xx. XXXX xxxx 1, 8 x 9, xx. XXX bodů 1 x 2, čl. XXXXXX xxxx 1 xx 3, xxxxxx XXXX, xx. XXX xxxx 2 x 3, článků LVIII, XXXXXX x XXXX, xx. XXXXX xxxx 1, xx. XXXXXX xxxx 1, xxxxxx XXXX x čl. XXXXXX xxxx 2 xx 4 nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.".
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx určení xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 243/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2007 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 295/2012 Xx. x xxxxxx x. 500/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
3. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitostí" nahrazuje xxxxx "nemovitých xxxx".
4. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x x funkčních xxxxxxx7)" zrušují.
Poznámka xxx čarou x. 7 se zrušuje.
5. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §4 xxxx. 11 písm. c) xx xxxxx "a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů9a)" xxxxxxx.
Poznámka xxx xxxxx x. 9x xx xxxxxxx.
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §1 x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 69/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 348/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 410/2010 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxx x. 503/2012 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §1 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "účetní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx".
2. X §1 xxxx. 2 xxxx. b) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právnické xxxxx x zahraniční xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx jednotkou xxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx".
3. X §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §1 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikateli x xxxx společníky xxxxxxxxxx xx společnosti, xxxxx alespoň xxxxx xx společníků xxxxxxxxxx x této společnosti xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx x) až x),".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x se xxxxxxx.
5. X §1 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x), která znějí:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx,
x) fondy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx x xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxx
l) xx, xxxxxx povinnost xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx účetní jednotkou xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. X §1 odst. 2 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "(dále xxx "xxxxxx jednotky")." xxxxxxx.
7. X §1 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a.".
8. V §2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxx".
9. X §3 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodních xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. X §3 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
11. X §3 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 1 xx slova "x x)" xxxxxxxxx xxxxx ", c) x x) až x)".
13. X §4 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
14. X §4 xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve společnosti".
15. X §4 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxx sdružení" xxxxxxxxx xxxxx "společníky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
16. X §4 xxxx. 8 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
17. X §4 xxxx. 8 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
18. V §4 xxxx. 12 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx,2)" vkládají slova "xxxx x" x xx xxxxx "xxxxxx3)" xx vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx papír")".
19. Xx §4 xx xxxxxx nový §4a, xxxxx xxx:
"§4a
(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx společně x nerozdílně. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxx účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx uloženo xxxxxxxx účetní xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx xxxxx, x které xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".
20. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "osobnost".
21. X §9 xxxx. 4 se slovo "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
22. X §17 xxxx. 2 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx korporací".
23. X §17 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx korporace".
24. X §17 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
25. X §17 odst. 5 xx slova "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
26. X §17 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
27. X §17 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
28. X §18 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx slova "x) xx c)" xxxxxxxx slova "x x) xx x)".
29. X §18 xxxx. 2 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "nebo" nahrazuje xxxxxx, xx slovo "x)" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovených x §4x účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx x)" x slovo "společnosti" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
30. X §20 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x družstva" xxxxxxxxx xxxxxx "korporace".
31. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".
32. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) a".
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
33. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "společnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
34. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
35. V §28 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx nebo xxxx části".
36. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
37. V §37x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "37" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".
38. X §38a xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.
2. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu, se xxxxxxx xxxxxxxxxx §3029 xxxx. 1 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dopad xx xxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, xxxx účetní xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx takovéto xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxx závěrce xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXVI
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona č. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., zákona x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx. a xxxxxx x. 11/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx ", za xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx 14 se xxxxx "xx kterou jsou xxxxx společností xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
3. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 15 xx xxxxx "xxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx," zrušují.
4. X §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 16 xx xxxxx "jsou xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požitky xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3, 5 xx 8, 13, 18 x 19".
5. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 17 xx slova "pokud xx xxxxxx příjem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů," xxxxxxx.
6. V §3 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 19 a 20, xxxxx xxxxx:
"19. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení,
20. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 19, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva,".
7. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xxx: "x xxxx zaměstnání xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx by xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, předmětem xxxx x xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxx x příjmů x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
8. X §5x odst. 1 xx slova "x xxxxxxxxx x x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
9. X §5x se xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.
10. X §5x xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "x xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx xxxxx §14" zrušují x věta třetí xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx částka xxxxxxxxx xx průměru, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 1 za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, x němž xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx samostatná výdělečná xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx platí xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx předchozí xxx. X přehledu xxxxx §15 xxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx více xxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rokem, v xxxx xx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, činí xxxxxxxxx xxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná zahájila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kalendářním xxxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxx přehled xxxxx §15 xxxx. 1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nevykonávala aspoň xx 4 kalendářních xxxxxxxx, xxxxxx xx x následujícím kalendářním xxxx xxxxxxx základ xxx, xxxx xx x tomto xxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx, x xx až xx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, x xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx podala xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1.".
11. V §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xx 3" xxxxxxxxx xxxxx "x 2".
12. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xx 3" nahrazují xxxxx "x 2".
13. X §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
14. X §15x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje věta "Xxxxxxxxxxxxx je povinen x tomto xxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xx. XXXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx 2013 xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dílčího vyměřovacího xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxx 2013, xxxxx byla xxxxx xx část xxxxxx xxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §5x xxxx. 3 zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.
3. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxx podle §15x xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx. xx kalendářní xxx 2013 uvést xxx úhrn vyměřovacích xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., zákona č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., zákona č. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Sb., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 220/2011 Xx., zákona č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx. a xxxxxx x. 313/2013 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §5 xx xx konci xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx slova "x x oblasti xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx".
2. X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx 12 x 13, §48 xxxx. 1 písm. x) a x §48 odst. 5 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
3. X §6 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
4. X §7 písm. x) xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx".
5. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 33x xx xxxxx "§6 xxxx. x) xxxxxxxx x. 342/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a vydává xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemoci xxxxxxxx." xxxxxxx.
6. X §16 odst. 6 xx xxxxx "; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bližší xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
7. X §16c odst. 2 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
8. X §36 se na xxxxx xxxxxxx zh) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx) x xx), xxxxx znějí:
"xx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xx odměnu, xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,
xx) osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §92 xxxx. 3 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.".
9. V §37 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx,".
10. X §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "za xxxxxx před rokem 2014".
11. X §38 xxxx. 1 x x §83a xx xxxxx "zh)" xxxxxxxxx xxxxxx "xx)".
12. X §40x xxxx. 2 xx xxxxx ", c) xx x) x x) až x) x §5 xxxx. 2 a 3" xxxxxxxxx slovy "x x) až t), x xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 4".
13. X §45 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
14. X §52 xxxx. 2 xx část xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká ke xxx xxxxxx odhlášky x xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx".
15. X §52 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxx xxxxx xxxxx nepodá x xxxx lhůtě odhlášku x xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx xx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxx ustanovení".
16. X §52 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".
17. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx xx xx podání xxxx přihlášky, sdělí xxxxxxxx skutečnost ve xxxxx xxxxx odstavce 3.".
18. V §88 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "§116 odst. 2 xxxx xxxxx," a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x §64 xxxx. 2 x 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
19. X §118 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
20. X §118a xxxx. 3 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx o" vkládá xxxxx "námitkách,".
21. X §123x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxx podání xxxx xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx32) učinit písemně, xxxxx do protokolu xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx68x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx identitou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx přihlásit xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
22. X §123x xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno g), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx a jiné xxxxx, xxxxx lze xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".
23. V §123x odst. 5 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
24. X §123x xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx působností" xxxxxxx.
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxxxxx x účasti xx důchodovém xxxxxxxxx xx xxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 264/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., zákona x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 178/2008 Xx., zákona č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 314/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Sb., xxxxxx x. 274/2013 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. X §5 odst. 1 xxxx. x) xx slova "xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx," zrušují.
2. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx 2 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".
3. X §5 xxxx. 1 xx xxxxxxx m) až x) zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
4. X §5 xxxx. 1 xxxx. n) xx xxxxx "za xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
5. X §5 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx považuje za xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx," zrušují.
6. X §5 xxxx. 1 písmeno p) xxx:
"p) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx.".
7. X §5 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x) až x), x) x x),
x) likvidátoři,
s) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx, x xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx zabezpečení, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx trvale x Xxxxx republice,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx d) x x) xx x), x výjimkou xxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx členové zastupitelstva,
x době zaměstnání, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx uvedené v xxxxxxx e).".
8. X §5 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky, xxxxxxxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx") jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx jim xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxx xxxx 3 xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx nároku xx xxxxxx, doba, xx xxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 55 xxx, xx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxxxxxx se xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxx xxxx pojištění, xxxxx se kryjí x xxxxx, po xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx dobu, po xxxxxx náleží xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx považuje též xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx odstupné, odbytné xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
d) osoby xxxxxxxx xxxxxx o xxxx ve věku xx 4 xxx,
x) xxxxx pečující xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) xxxx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), pokud xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; podmínka domácnosti xx xxxxxxxxxx, jde-li x blízkou xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně [§39 xxxx. 2 písm. x)] x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle §32; xx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xx xxxxxxxxx považují xxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důchod, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx úmyslně, pokud xxxx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx dobu trvání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx podpůrčí xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x mateřství x xxxxxx před xxxxxxx,
h) xxxxx, xxxxxx je poskytována xxxxxxxx ochrana a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx upravujícího zvláštní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
9. X §5 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x x) xx x) xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx mohly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí období xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) x x) xx x) xxx xxxxxxxxxxxxxx do konce xxxxxx, x xxxx xxxx činnost xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
10. X §5 odst. 5 xx xxxxx "odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx".
11. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx číslo "4" xxxxxxxxx číslem "5".
12. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "15".
13. X §8 odst. 1 se xxxxx "x) a x) xx x), xxxx. 2 x odst. 3" nahrazují xxxxx "x) x x §5 xxxx. 4".
14. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx ", f) xx l), v) xx x) x x §5 odst. 2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "x x) xx x) x v §5 xxxx. 4".
15. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx souběžně xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx odměňován, xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxx jen jednou; xx xxxxx xxxxxxx xxx osobu, xxxxx xx xxxxxx více xxxxxxxxxxxx orgánů územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zřízených xxxx xxxxxx.".
16. X §9 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
17. X §9 odst. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných," xxxxxxx.
18. X §9 xxxx. 6 xxxx. x), §9 xxxx. 8, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx a v §50 odst. 2 xxxx. x) x x) xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
19. V §9 xxxx. 7 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx vedlejší xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxxxx výdělečná činnost, x x této xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aspoň xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 6.".
20. V §9 odst. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxx-xx x xxxxx uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx" xxxxxxx.
21. V §9 xxxx. 9 xx věta druhá xxxxxxx.
22. V §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "písm. x) xx x), v) xx x) x x §5 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx slovy "x x §5 xxxx. 4".
23. X §11 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x) a x) až x) x v §5 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx slovy "x) x x §5 xxxx. 4" x xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona17)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "pojištěnce".
24. V §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.
25. X §11 xxxx. 2 xx věty xxxxx xx xxxx xxxxxxx.
26. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x) až x) x x §5 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "x) x xxxx. 4" x xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx není xxxxxxx" xx xxxxxxx.
27. X §12 xxxx. 1 xxxx první xx slova "1 xxxx. m) xx x) a x)" xxxxxxxxx číslem "2" x xxxxx "1 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx slovy "2 xxxx. x)".
28. X §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "1 xxxx. x) xx x) a r) xx x)" nahrazují xxxxxx "2".
29. X §12 xxxx. 1 xxxx třetí xx xxxxx "1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "2 xxxx. x)".
30. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "1 xxxx. r)" nahrazují xxxxx "2 xxxx. x)" x slova "1 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx slovy "2 xxxx. x)".
31. V §16 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx ", x xxx-xx x xxxx xx 30. červnu 2002, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx," xxxxxxx.
32. X §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
33. X §16 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova "; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa".
34. X §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx zjistit výši xxxxxxxxxxxx základů za xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,".
35. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "1 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 písm. d) x x)".
36. X §16 xxxx. 4 písm. x) xx slova "1 xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 písm. x) x x)".
37. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
38. V §19x xxxx. 1 se xxxxx "1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "2 xxxx. x)".
39. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "středních" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx")".
40. V §27 xx xxxxx "písm. x) až x), x) xx x) x x §5 xxxx. 2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "x x §5 xxxx. 4".
41. X §29 xxxx. 6 a v §34 odst. 1 xx xxxxx "1 xxxx. p), x) x s)" xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxx. x), d) x x)".
42. V §34 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxxxx 1 xx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx".
43. V §34 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
44. V §40 xxxx. 3 xx xxxxx "1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "2 xxxx. x)".
45. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx "šestá" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
46. X §102 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:
"(2) Do 30. listopadu 1999 xxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pojištění xxxxxx x další xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxx.
(3) Xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx 31. xxxxxxxx 2009 jsou účastny xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx připravují xx xxxxxxx povolání xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxx xx dosažení xxxx 18 let. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx.".
47. V §104 xxxx. 1 xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 xxxx. x)".
48. Nadpis §105x xxx: "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx k důchodovému xxxxxxx Evropské xxxx".
49. X §105a xxxx. 1 se xxxxx "Evropských společenství xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
50. V §105x xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx institucích" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "Xxxxxxxx unie".
51. X §105a odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Evropské xxxx".
52. X §105x xx xxxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "2 písm. x)".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeném x §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxxx přihlásit se x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx až xxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, lze xx xxxx před 1. lednem 2014 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.
3. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx toto xxxxxxx přiznáno.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx č. 166/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxx xx xxxxx plynout xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx by xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, předmětem xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §3 písm. n) xx slova "xxxxxxx x §5 písm. x) bodech 1, 4 xx 6 x 15" xxxxxxx.
3. V §3 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"w) xxxxx xxxxx, pracovní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx služba,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx období, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.".
4. X §5 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "xx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
5. X §5 xxxx. x) xxxx 16 xx xxxxx "za xxxxxx jsou touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
6. V §5 xxxx. x) xxxx 17 se slova "xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx," xxxxxxx.
7. X §5 xxxx. x) xxxx 18 xx slova "xxxx xx činnost x xxxxxx xxxxxxxx odměňováni, xxxxx se jejich xxxxxx xx činnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxx x bodech 1 xx 10, 20 x 21".
8. X §5 xxxx. a) xxxx 19 se slova "xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx považuje za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x daních z xxxxxx," xxxxxxx.
9. X §5 se xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxx 21 a 22, xxxxx xxxxx:
"21. xxxxx pověřené xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
22. xxxxxxx xxxxx neuvedené x xxxxxx 1 xx 21, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xx xxxxxxx rozsahu jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".
10. X §5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx: "x době xxxxxxxxxx, pokud jim x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plynou xxxx xx xxxxx plynout xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx by xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu75) x xxxxxx od xxxx xxxx osvobozeny,".
11. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx," xxxxxx xxxxx "x".
12. X §6 xxxx. 1 xx písmeno x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
13. X §6 se xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují jako xxxxxxxx 2 xx 4.
14. X §6 xxxx. 4 xx číslo "6" xxxxxxxxx číslem "3".
15. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §6, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx částka započitatelného xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx splněna podmínka xxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu x tohoto zaměstnání".
16. X §7 xxxx. 2 se xx slova "započitatelného xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx zaměstnání".
17. X §7 xxxx. 3 xx xxxxx "xx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx zaměstnání xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
18. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx jsou účastni xxxxxxxxx též, xxxxx xxxxxxxxxxx vykonával x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zaměstnavatele více xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úhrn započitatelných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodného příjmu; xxxxxxxxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
19. X §7x xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" x věta xxxxx xx zrušuje.
20. Xx xxxxx §8 xx doplňuje xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského obvodu xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx souběžně xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx, je x nich xxxxxxxx xxx jednou; to xxxxx obdobně pro xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.".
21. V §10 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxx xxx zaměstnavatele, x xxxxxx dnem xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3.".
22. X §10 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:
"(2) U zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx, xx xxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, považuje xxx xxx přede xxxx xxxxxxxx výkonu práce, xx xxxxx příslušela xxxxxxx mzdy nebo xxxxx xxxx za xxxxx xx mzda xxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx skončení xxxxxx xxxxx pro smluvního xxxxxxxxxxxxxx,
x) soudce xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a zaniká xxxx skončení xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx městských xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx, xx něhož náleží xxxxxx za výkon xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, primátor, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo člen xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy svěřené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx nového starosty, xxxxxxxxxxxxx, primátora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a je xx xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx, xxxx xx účast xx xxxxxxxxx ještě xx xxxx, xx xxxxxx mu xxxxxx xxxx odměna; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, náměstka xxxxxxxx xxxxx, primátora xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Prahy,
x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x evidenci xxxx, xx xxxxx xxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13), x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx dočasná pracovní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxx a xxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx práci pro xxxxxxxxxx, x zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx pověřené xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x obchodnímu vedení x zaniká xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx,
x) likvidátora dnem xxxxxxxxx a zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 10.
23. V §10 odst. 4 xxxx. b) xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
24. X §10 odst. 6 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx x §5 písm. x) bodě 1" xxxxxxx.
25. X §10 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stejného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty první x xxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce.".
26. X §10 se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 10 se xxxxxxxx xxxx odstavce 7 xx 9.
27. V §10 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx x xxxxx zrušují.
28. X §10 xxxx. 7 se slovo "xxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
29. X §10 xxxx. 8 xx slova "skončení xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
30. V §18 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx skončilo" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx skončila".
31. X §19 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx".
32. X §19 xxxx. 8 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu" vkládají xxxxx "xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx".
33. X §28 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "skončilo xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".
34. X §28 xxxx. 3 se xxxxx "toto xxxxxxxxxx xxxx skončit" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání".
35. V §30 xx xxxxx "odváděcí" xxxxxxx.
36. V §40 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxx".
37. X §54 odst. 1 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx svými xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lůžkovou xxxx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péči, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
38. V §56 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
39. V §57 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "komplexní".
40. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx".
41. X §57 odst. 4, §59 odst. 3, §68 xxxx. 5 xxxx xxxxx x x §73 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx76) o xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx xxxxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 76 xxx:
"76) §49 xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách.".
42. X §59 xxxx. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
43. X §61 písm. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
44. V §61 xxxx. k) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "komplexní xxxxxxxx" x xxxxx "lázeňské" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".
45. X §61 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb".
46. X §61 xxxx. x) xx xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxxx preventivní péče" xxxxxxxxx slovy "u xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx".
47. V §62 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
48. X §64 odst. 1 xxxx. g) xx xx xxxxx "nebo" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
49. X §64 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "nebo poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb", slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "zařízení závodní xxxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
50. X §82 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "22".
51. X §84 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena q) xx u) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
52. V §92 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
53. X §92 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx člena zastupitelstva xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, ale vykonávají xxxxxx ve stejném xxxxxxx jako dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx," xxxxxxx.
54. V §92 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx z), které xxx:
"x) osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
55. V §92 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxx 22 ten, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
56. X §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxx".
57. X §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx ", a xx x xxxx výkon xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na pojištění," xxxxxxx.
58. X §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "uvedeného v §6 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "činného xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx nahrazuje xxxxx "20. xxxxxxxxxxxx xxx".
59. X §94 xxxx. 1 xx xxxx čtvrtá nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx den skončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx oznámení xxx nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání.".
60. V §95 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "skončení xxxx xxxxxxxxxx" a slova "x údaj x xxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx xx státě, x xxxx má xxxxx jeho zahraniční xxxxxxxxxxxxx" xx zrušují.
61. V §101 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)".
62. X §103 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.
63. X §103 xxxx. 3 xx část věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
64. V §104 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "doby".
65. X §110 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx dávky xxxxx §109 xxxx. 1.".
66. X §122 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxxx "rozsahu" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x", xxxxx "x zaměstnání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x)," xx xxxxxxx x xxxxx "skončení xxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "skončení doby xxxxxxxxxx".
67. X §126 odst. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "5".
68. X §128 xxxx. 2 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx".
69. X §131 odst. 1 xxxx. f) x x §136 xxxx. 1 písm. f) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá slovo "xxxx".
70. V §131 xxxx. 1 xx konci xxxxx xxxxxxx x) x x §136 xxxx. 1 na konci xxxxx písmene j) xx doplňují xxxxx "xxxx xxxxx".
71. X §131 odst. 1 písm. x) x x §136 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
72. X §138x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
73. X §138x xxxx. 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".
74. X §138x xxxx. 1 xxxx. k) xx xxxxx "zařízení závodní xxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
75. X §138x xxxx. 1 xxxx. t) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
76. X §142 xxxx. 5 xx xxxxx "x 139" xxxxxxxxx xxxxx "xx 139".
77. X §149 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", jde-li x zaměstnavatele pojištěnce, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
78. X §162 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx67),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx přihlásit xx xxxx datové schránky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxxx.".
79. V §162 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c).".
80. X §162 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
81. X §165 se xxxxx "jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx," xxxxxxx.
Čl. XLIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 21 a 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx se xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx x xxx, kdo plní x těchto osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxx §94 xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu xxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx těchto osob xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, x nejedná se x zaměstnání xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxx §93 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, do 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.
2. X xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx pro xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. X zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx déle xxx 14 dnů, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2013, se xxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx platných do 31. prosince 2013.
4. Pokud smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxx xxxx 270 xxxxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnost x smluvního xxxxxxxxxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx a tuto xxxxxxx nadále vykonává xx xxxxx dni, xxxxxxxx se den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu xx den xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
5. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx toho, xx xx tohoto xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx nemocenského pojištění.
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 117/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 138/2011 Xx., zákona x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona č. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 342/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxx požitků" xxxxxxx.
2. X §3 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
3. X §3a xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxx x x xxxx samostatné xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
4. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
5. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "všeobecného" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
6. V §24 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Podání xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
7. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "veřejného".
8. X §27x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x požární ochraně
Xx. XXX
Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx č. 163/1998 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., zákona x. 237/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx. a xxxxxx č. 303/2013 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §29 xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx".
2. X §30 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ze xxxxxxxxxx".
3. V §97 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx Xxxxx republiky".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
X §17 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 322/1996 Xx. x xxxxxx x. 340/2000 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x státní sociální xxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 158/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., zákona x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., zákona x. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., zákona x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 367/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 449/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 461/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 414/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 408/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxx x. 306/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 písm. x) bodě 1 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
2. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxx a x xxxx samostatné výdělečné" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
3. V §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxx uvedené v §9 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Změna xxxxxxx xxxxxx
Xx. XLVIII
X §10 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x lihu
Xx. XXXX
Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 587/1992 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx., zákona x. 22/2000 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., zákona x. 75/2006 Sb., xxxxxx x. 37/2008 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x xxxxxx č. 308/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxx.4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnost.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 4 se xxxxxxx.
2. X §4 xxxx. 6 xx xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxxx.".
3. V §5 odst. 6 x 7 xx xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "správce xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
4. X §6 odst. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "správce xxxxxxxxx daně z xxxx".
5. X §6 xxxx. 4 xx xxxxx "celnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx".
6. X §6 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx".
7. V §6 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "správce xxxxxxxxx daně x xxxx".
8. X §6 odst. 6 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu".
9. X §7 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu".
10. X §7 odst. 2 x 3 xx slova "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
11. X §7 odst. 3 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
12. X §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
13. X §8 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x lihu".
14. X §8 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "správce xxxxxxxxx xxxx x lihu".
15. X §9 xxxx. 1 se xxxxx "Pověřený zaměstnanec xxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx".
16. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
17. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
18. X §9 xxxx. 3 závěrečné části xxxxxxxxxx a v §9 odst. 4 xx slova "celní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx spotřební daně x xxxx".
19. X §12 xxxx. 1 x v §13 odst. 4 xx slova "celního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx spotřební xxxx x lihu".
20. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx zjišťují" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx zjišťuje".
21. X §15 xxxx. 2 písm. x), §16 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení x x §16 xxxx. 2 xx xxxxx "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx".
22. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) x x §17a odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "celního xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx".
23. X §17a xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
24. X §17b odst. 5 xx xxxxx "xxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx".
25. X §20 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxxxx spotřební xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., zákona x. 255/2004 Sb., xxxxxx x. 173/2007 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 308/2013 Sb., xx xxxx takto:
1. V §9 xxxx. 4 xx xxxxx "úkony" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "neplatné" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §11 xx xxxxx ", xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §13 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx15)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zárukou".
4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 191/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §71 xxxx. 1 xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona č. 427/2010 Sb. a xxxxxx x. 103/2013 Xx., xx xxxxx "x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx samostatné xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., zákona x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx x. 140/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Xx., zákona č. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Sb., xxxxxx x. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 456/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 465/2011 Xx., xxxxxx x. 171/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx mění takto:
1. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx.
2. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx
Xx. XXX
X §29 xxxx. 4 xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx slova "x xxxxxxxxx xxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XX
X §37d xxxx. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 326/2009 Xx., xx xxxxx "z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §27 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 449/2001 Sb., x myslivosti, se xxxxx "pronájmu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx
Xx. LVII
Zákon č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 187/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x zákona č. 308/2013 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx-xx xxxxxx x pozůstalosti" x xxxxx "úkonů" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
2. X §27 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" zrušují.
3. V §27 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §27 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx závodu".
5. X §27 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pobočky xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx".
6. V §27 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §31 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", příjmení" xxxxxxx.
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 440/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx školského xxxxxx
Xx. XXX
X §103 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 49/2009 Xx. x zákona x. 370/2012 Xx., se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx praxe".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X §11 xxxx. b) xxxxxx č. 378/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx družstevních xxxx xx Xxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx "nemovitostí" xxxxxxxxx xxxxx "nemovitých věcí".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 218/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 85/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona x. 409/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xxxx takto:
1. V §7 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx f) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
2. X §7 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
3. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx zákona".
4. X §7 odst. 1 xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
5. X §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
6. X §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "úmrtného x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,".
7. X §7 xxxx. 2 písm. x) xxxx 6 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fundace x xxxxxx,".
8. X §7 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxx27)" xxxxxxxx slova ", xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx věci x z xxxxxxxxxx xx uvolnění xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xx uspokojení xxxxxx xxxxxxx".
9. X xxxxxxx §8 xx slova "z xxxxxxxxx xxxx x xxxx samostatné výdělečné" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx
Xx. XXXX
X §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Sb. x xxxxxx č. 399/2012 Xx., xx xxxxx "x x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx14), a xx xx xxxxxxx xxxx x příjmů" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x příjmů, x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 14 xx xxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
X §109 xxxx. 2 xxxxxx č. 235/2004 Sb., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx x. 502/2012 Xx., xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx úplata xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zrušuje xx:
1. Xxxxxxxx č. 12/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx č. 357/1992 Sb., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxx č. 18/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx č. 322/1993 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 18/1993 Xx.
5. X xxxxx xxxxx §48 zákona č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením.
6. Část xxxxxx xxxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx a některé xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů).
7. Xx. XX xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích vybíraných xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx. a xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxx č. 325/1993 Xx., xxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx zákona x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 302/1993 Xx., zákona x. 315/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákon x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx č. 331/1993 Xx., o xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx č. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx. x xxxxxx x. 42/1994 Sb.
8. Xxxxx č. 113/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx. x xxxxxx x. 85/1994 Sb.
9. Xxxx xxxx xxxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxx č. 96/1996 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, dani darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
12. Xxxxx č. 203/1997 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon č. 357/1992 Sb., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13. Část xxxx xxxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
14. Xxxxx č. 169/1998 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15. Část xxxxx xxxxxx č. 95/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx zákona x. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16. Část xxxxxx xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
17. Část šestá xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 72/1994 Sb., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
18. Xxxx xxxxxxxx čtvrtá xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem o xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
19. Xxxx třetí xxxxxx č. 340/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20. Xxxx xxxxxx zákona č. 364/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxx a mládeže x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
21. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/2001 Sb., o veřejných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
22. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x změně dalších xxxxxx.
23. Část xxxxx xxxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické službě).
24. Část xxxxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx.
25. Část první xxxxxx č. 420/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zákony.
26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 669/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
27. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
28. Část xxxxx xxxxxx č. 342/2005 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx.
29. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
30. Část xxxx zákona č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx.
31. Xxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx.
32. Část xxxx xxxxxx č. 270/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
33. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím.
34. Xxxxx č. 476/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 357/1992 Sb., x dani dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35. Xxxx xxxxxx zákona č. 215/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákon č. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 125/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
37. Xxxx xxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.
38. Xxxx xxxxx zákona č. 402/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.
39. Část xxxx zákona č. 30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
40. Část xxxxx xxxxxx č. 351/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
41. Xxxx dvanáctá xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.
42. Xxxx xxxx xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x zákona o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.
43. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
44. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zákonů.
45. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx související xxxxxx.
46. Xxxx třetí xxxxxx č. 275/2012 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
47. Xxxx xxxx xxxxxx č. 396/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
48. Xxxx desátá xxxxxx č. 399/2012 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
49. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 405/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), zákon x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 209/2011 Xx.
50. Xxxx xxxxxx x část devátá xxxxxx č. 500/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx.
51. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
52. Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 207/1993 Sb., x xxxxxxxxxx od xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx x xx xxxxxxx xxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
ÚČINNOST
Xx. XXX
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014, x xxxxxxxx xxxxx čtyřicáté první, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx.
Štěch x. x.
Xxxxx v. x.
Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014, x xxxxxxxx xxxxx čtyřicáté první, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.12.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.