Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.04.2021.


Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

305/2020 Sb.

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6  §7  §8  §9  §10  §11  §12  §13  §14  §15  §16  §17  §18  §19  §20  §20a  §21

Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §5

Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle §6

Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §7

Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle §8

Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §10

Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §11

Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §12

Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle §13

Příloha č. 9 - Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne

Příloha č. 10 - Paušální úhrada - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle §9

Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady

Příloha č. 13 - Úhrada vyčleněná z paušální úhrady - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z paušální úhrady

Příloha č. 14 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven

Příloha č. 15 - Případový paušál dle CZ-DRG - Skupiny CZ-DRG podle Klasifikace CZ-DRG s úhradovými tarify těchto skupin

INFORMACE

305

VYHLÁŠKA

ze dne 23. xxxxxx 2020

o stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 zákona x. 301/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 v xxxx 2020, (xxxx xxx "kompenzační xxxxx"):

§1

(1) Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxx:

x) kompenzační xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx bodu"),

b) xxxxxxxxxxx xxxx úhrad xx hrazené xxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxx") poskytované pojištěncům xxxxx §2 odst. 1 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx konfederace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1) x pojištěncům xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx oblast xxxxxxxxx xxxxxx2), (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx regulační omezení xxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xx 20 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatelem xxxxx xxxx vyhlášky je

a) xxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx,

x) poskytovatel specializované xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní péče x poskytovatel x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 podle xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx3) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx zubní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 802, 806 xx 810, 812 xx 819 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx odbornost"),

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 925 x 926 xxxxx xxxxxxx výkonů,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 902 x 917 podle xxxxxxx výkonů,

i) poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxx zubní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx zákona.

§2

(1) Referenčním obdobím xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxx 2018. Referenčními xxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxx příslušných úhradových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rok 2020.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx období xxxx zařazeny veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2019.

(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020, poskytovatelem xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

(5) Xxxxx xxxxx x hodnoceném období xx sloučení dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro výpočet xxxx úhrad xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň jednou, x tím, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx byl unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odbornosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx zdravotních pojišťoven xx pojištěnec, kterému xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx referenčním xxxxxx uhrazeny hrazené xxxxxx xxxx než xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(4) Xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx vyžádaných xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ošetřen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xxxxx odborností, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnuje xx xx xxxxx globálních xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období nebo xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxx jednou.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx hodnoty úhradových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x určení xxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx období poskytují xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxx celkovém rozsahu x struktuře xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používá.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů (MKN-10)4).

§4

X xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx služeb zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx 20.

§5

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx hodnota bodu, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a výše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohách č. 1, 9, 10 x 12 xx 15 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, dlouhodobé xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x) xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad, xxxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitačně xxxxxxxxx xxxxxxx, kombinovanou xxxxxxxxx výkonovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx ordinační hodiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zdravotní pojišťovnou x poskytovatelem, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro pojištěnce xxxxxxxx alespoň jeden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx návštěvní xxxxxx x administrativním xxxxxxxxx.

§7

Pro specializovanou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx bodu, xxxx úhrad, xxxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

§8

Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxx, výše xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stanoví x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§9

Výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xx xxxxxxx v příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 11 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxx x 14,76 %, x xxxxxxxx xxxx 00944, jehož xxxxxx xx navyšuje x 6 Xx. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx vztahujícího xx x vykázaným hrazeným xxxxxxx.

§10

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, výše xxxxx x výše xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§11

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx domácí péče x xxxxxxxxxxxx 925 x 926 podle xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stanoví v příloze č. 6 k této xxxxxxxx.

§12

Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hrazené xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx stanoví x příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxx hrazené xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,23 Xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx výši 1,10 Xx, x x xxxxxxxx výkonu x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vykázané xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx výkonů v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxx úhrady xx xxxx výkony v xxxx 2018.

(2) Pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravy pacientů xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví hodnota xxxx xx výši 1,21 Xx, x xxxxxxxx výkonů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů, xxx které se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1,10 Xx, x x xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 podle xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx výši 1 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x. 06714 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za tyto xxxxxx x xxxx 2018.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx bodu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x 0,08 Xx, x výjimkou výkonů xxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xxx xxxxx xx hodnota bodu xxxxxxxx x 0,07 Xx, x x xxxxxxxx výkonu č. 06714 xxxxx seznamu xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxx 2020 xx xxxx navyšuje hodnota xxxx podle xxxxxxxx 2 x 0,11 Xx, x výjimkou xxxxxx č. 06714 xxxxx seznamu výkonů. Xxxx navýšení xxxxxxx xxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx pracovníků poskytujících xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

(5) Záloha xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

§15

(1) Xxx hrazené xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nepřetržitém xxxxxxx x hodnotou bodu xx xxxx 1,10 Xx,

x) neposkytující zdravotnickou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,90 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx x. 69 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1 Xx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx x 0,22 Xx x xxxxxxx bodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx o 0,18 Xx.

(4) Pro xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x 0,11 Xx. Xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

(5) Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. května 2021.

§16

(1) Xxx hrazené xxxxxx poskytované poskytovateli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1 Kč xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů. Pro xxxxxxxxx výkony podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o 0,1 Kč.

(2) Xxx xxxxxxxxx výše úhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx lékařství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli měsíčně, x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx službám.

§17

(1) Xxx komplexní xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xx stanoví xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xx xxxx 111,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 den xxxxxx xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx úhrada za 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 včetně, xxxxxxx xx úhrada xx výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx stejné výši xxxx xxxxxx xx xxxx složky x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx komplexní lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Úhrada xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x 17 % xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020.

(2) Xxx příspěvkovou xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péči xxx dospělé, xxxx x xxxxxx poskytovanou xx zdravotnických zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xx xxxx 111,7 % xxxxxxx sjednané xxxxxx xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019 sjednána xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x druhé xx xxxxxxxx x 17 % za hrazené xxxxxx poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx stanoví úhrada 30 Xx xx xxxxxxxx výkon x. 09543 podle xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx v ozdravovnách xx xxxxxxx úhrada xx 1 xxx xxxxxx xx xxxx 958 Xx, která xx xxxxxx xx xxxxxx ubytování, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxx 2019 xx provede xx xxxxxx ozdravného xxxxxxxx. Xxxxxx xx ubytování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx x 17 % xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté od 1. xxxxxxxx 2020.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věty xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Za každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09543 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 35 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutou xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato úhrada xxxxxxxx o 6 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx.

(3) Odstavec 1 xx nepoužije xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče x xx poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost, na xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x odbornostech 603 x 604 xxxxx seznamu výkonů.

(4) Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 09552 xxxxx xxxxxxx výkonů xx stanoví xxxxxx xx výši 15 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s vydáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o 4 Xx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 kompenzačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 Xx za každé xxxxxxxxx listinného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 78890 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 005 podle seznamu xxxxxx se xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli x xxxxxxxxxx 006 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Kč.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx úhrada ve xxxx 1 000 Xx. Tuto péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem x. 09564 xxxxx xxxxxxx výkonů. Tato xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx výše úhrady xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaný výkon x. 09115 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, vykázaný x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xx xxxxxxxxxxxxx navyšuje úhrada x 50 Kč. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nezapočítává do xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 8 x této xxxxxxxx.

(6) Poskytovateli, který x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zaměstnanců xxxxxxxx xx účelem xxxxxx biologického xxxxxxxxx x testování na xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v měsíci, x xxxx xxxxxxx x xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pacientů s xxxxxxxxx U07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxxxxx xxxxx výkon č. 09115 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxx úhrada x K x 8 000 Kč, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x K x 3 000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx K xxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxx odběrové xxxxxxx, podle xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx odběrových xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx se xx úhrada xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 18 x xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§20x

(1) Poskytovateli xxxxx §6 xx 15 x xxxxxxxxxxxxx lékárenské xxxx, pokud x xxxxxx xxxxx vlny xxxxxxxx onemocnění COVID-19 xx 1. října 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 poskytovali xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxxxx kompenzace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyplácení xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada x částku Xxxxxx2.xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxx ... xx xxxxxxx ve xxxx 75 000, x výjimkou poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxx které se xxxxxxx xx výši 120 000.

XxxxxXX2020 ... xx xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020. U poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxx xx XxxxxXX2020 vypočítá jako xxxxx zdravotnických pracovníků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx rok 2020 x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách7).

KapacitaZP2020 ... xx součet týdenních xxxxxxxxxx kapacit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytujících xxxxxxx zdravotní služby x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx XxxxxxxxXX2020 xxxxxxxx xxxx souhrnná týdenní xxxxxxxx xxxx zdravotnických xxxxxxxxxx vedených u xxxxxxxxxxxxx za rok 2020 x Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických pracovníků xxxxx §76 zákona x zdravotních xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx ... xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx následující xxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx podle §6

25

xxxxxxxxxxxx xxxxx §7

30

poskytovatel xxxxx §8

30

poskytovatel xxxxx §9

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §10

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 911, 914 x 916 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §11, x xxxxxxxxxx 921, 925 x 926 xxxxx seznamu xxxxxx

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §12

35

xxxxxxxxxxxx xxxxx §13

30

poskytovatel xxxxx §14

40

xxxxxxxxxxxx xxxxx §15

40

poskytovatel xxxxxxxxxx xxxx

40

Xxxxx ... xx koeficient xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxxx A, xxxx 3, přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021, která xx vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2020,4X = XX2020,4X + XX2020,4X

xxx:

XX2020,4X ... xx xxxxx bodů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xx 31. xxxxxx 2021.

XX2020,4X ... je xxxxxxx korunových položek xx hrazené zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. října 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2021 x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

x xxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X ... xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018, xxxxx je vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X = XX2018,4X + KP2018,4Q

kde:

PB2018,4Q ... xx počet xxxx xx poskytovatelem vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. října 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

XX2018,4X ... xx xxxxxxx korunových xxxxxxx za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018.

(2) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx, se Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxx2018,4X xxxxxxx xx xxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 15.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2021

§21

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. et Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx úhrad x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5

X) Hrazené xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1

1. Xxxxxx poskytovateli x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x paušální xxxxxx, xxxxxx formou xxxxxxxxxxx paušálu a xxxxxx za ambulantní xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx složka úhrady"). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx paušálu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxx 2018, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxx 2019 a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xx 31. xxxxxx 2019.

1.1 Zdravotní pojišťovna xxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxx CZ-DRG poskytovatelem x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX-XXX uvedenou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX XXX xxx rok 20205) (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx XX-XXX") x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx X xxxx 1.1 xxxxxxxx x. 268/2019 Xx. o stanovení xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxx xxx 2020 (xxxx xxx "vyhláška č. 268/2019 Sb."). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX-XXX markérů v xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, minimálně xxxx x 10 případů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx markéry XX-XXX náležitě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x 0,5 %.

2. Individuálně xxxxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxx

2.1 Pokud si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílnou xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx hrazené xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x paušální xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx xxxx x xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, úhrada za xxxx služby xx xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxxxx x xxxxxx 3 xx 7.

2.2 Xxxx úhrad xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "vyhláška č. 376/2011 Sb."), xx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx uvedené x bodech 2.2.1 xx 2.2.3.

2.2.1 Pro xxxxxxxxxx XXX/XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podaný xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxx x xxxx 2018.

2.2.2 Xxx xxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx (Aktinická xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx)

x) Dýchací xxxxxxxx 1 (Xxxxx, XXXXX)

x) Xxxxxxx soustava 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

x) Xxxxxxxxxxxxxx (Akromegalie, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Toxická xxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx)

x) Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mnohočetný xxxxxx, Xxxxx-xxxxxxxxxxxx syndromy, Podpůrná xxxxxxxxxxxxxxx, Zhoubné imunoproliferativní xxxxxx, Hematologie)

f) Imunitní xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sklerodermie, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx)

x) Infekce (Hepatitida X)

x) Metabolické xxxx (Xxxxxxx choroba, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx)

x) Xxxxxxxxxx 1 (Epilepsie, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx choroba, Xxxxxxxxxxx léčba)

j) Neurologie 2 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x) Xxxxxxx systém (Xxxxxx xxxxxxxxxx hypertenze)

l) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Oftalmologie - XX, Vitreomakulární xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xxxx)

x) Xxxxxxxxx - xxxxxxx nádory (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nádory xxxxx x krku, Nádory xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Nádory xxxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx prostaty, Xxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxx x embryonálních xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, pNET, Xxxxxxx xxxxxxx tkání, Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx ZN kůže, Xxxxx lymfomy, Xxxxxxx xxxxxxx, Mezoteliom xxxxxx)

x) Xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lupus xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x) Xxxxxxx soustava (Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx kolitida)

q) Xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxx - výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx - onemocnění jater x xxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

xxx

Xxxxxx,2020 … xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx období.

i … xxxxxx xxxxxx x xx s, xxx x až x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.2.2.

Xxxx,2018 … je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období xx xxxxx onemocnění x.

Xxxx,2019 … je xxxxxxx xxxxxx v roce 2019 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXx … xx index navýšení xxxxxx xxx xxxxxxx x, xxxxxxx x xxxx 2.2.3.

Maximální xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.3 Xxxxx navýšení xxxxxx se pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.2.2 xxxxxxx xx xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1,219

Xxxxxxx xxxxxxxx 1

1,461

Dýchací xxxxxxxx 2

1,214

Xxxxxxxxxxxxxx

1,184

Xxxxxxxxxxxxxxx

1,217

Xxxxxxxx xxxxxx

2,767

Xxxxxxx

1,368

Xxxxxxxxxxx xxxx

1,067

Xxxxxxxxxx 1

1,247

Neurologie 2

1,338

Oběhový xxxxxx

1,116

Xxxxxxxxxxxx

1,299

Xxxxxxxxx - solidní xxxxxx

1,266

Xxxxxxxxxxx

1,277

Xxxxxxxxxxxx

1,008

Xxxxxxx xxxxxxxx

1,007

Xxxxxxxx xxxxxxx

2,800

Xxxxxxxx xxxxxxx atrofie

1,570

Ostatní

1,190

2.3 Xx xxxxx případ hospitalizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, u kterého xxxx xxxxxxxxxx testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx navyšuje úhrada xxxxxxxxxxxxx x 1 674 Kč:

a) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí,

b) xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx s xxxxxxxxx U69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Tato xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxx 3 xx 6.

2.4 U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle xxxxxxxx xxx Klasifikaci xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xxx xxx 20206) (xxxx xxx "Klasifikace"), xx xxxxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxxx x 2 331 Xx za každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxx x. 00051 xx 00078 podle xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o 59 064 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx úhrady xxxxxxx x bodech 3 xx 6 x xx xxxxxx xx kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

3. Xxxxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 5 xxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 3.7 xxxx xxxxxxx, paušální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

3.2 Xxxxxxx hospitalizací xx xxx xxxxxxx proměnných x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Klasifikace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx případy hospitalizací xxxxxxxxxx xxxxxx Klasifikace xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx definice případů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXx,XX-XXX,2020 xxxxx xxxxx X bodu 5 xxxx xxxxxxx.

3.3 Xxx xxxxxx ošetřovacího xxx x. 00031 x 00032 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx sazba xx xxxxxxxxxx xxx xx výši 447 Xx.

3.4 Xxxxxx přípravky xxxxxxx x paušální xxxxxx x uvedené x příloze č. 12 x xxxx vyhlášce xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2019.

3.5 Vyžádanou xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádal, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx hospitalizace x xxxxxxxxx U07.1 podle xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xx xx extramurální xxxx nezahrnou vykázané xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx výkonů. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxx vykázání xxxxxx x. 82040 a 82041 podle xxxxxxx xxxxxx.

3.6 Výše xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx XXXX XXxxx,2020 xxxxx xxxxxx:

xxx:

XX2018,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v příloze č. 10 k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

CMCZ_DRG,2018 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončených x referenčním období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, vynásobených xxxxxxxxxxx váhami 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2018 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými v xxxxxxx x. 10 x této vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 xxxxxx hodnoty 0 x nezahrnuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX2020,10 … xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx skupin vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnými x hodnoceném xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX19 … x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 3.7, XXXXX19 xx xxxxxxx hodnota vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19 nabývá xxxxxxx 0.

XxxxxXXXXX … xx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx případem xxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ukončený x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

xxx … xxxxxx minimum, xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x xxx IPU xx xxxxxxxxxxxx paušální úhrada xxxxxxxxx takto:

(i) XXX = PUdrg,2018,10 * XX10

xxx:

XXxxx,2018,10 … xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhradou. XXxxx,2018,10 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXX XXxxx,2018 xx celková xxxx xxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxx,10 ... xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazba, xxxxx xx stanoví xx xxxx 37 275 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx statut xxxxxxx xxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx seznamu: xxxxxxx xxxxxx specializované cerebrovaskulární xxxx, centrum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dospělé, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx péče, centrum xxxxxx specializované zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakažlivou xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první, ale xx statut xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkologické xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cerebrovaskulární xxxx, xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kardiovaskulární xxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx specializované xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nakažlivou xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče o xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx výši 34 125 Xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 29 000 Xx.

XX2018 … xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx bodu platnými x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX2018XXX .. xxxxxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX2018,xxxxxx,10 … xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxx v příloze č. 9 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

xxx … xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x oboru xxxxxx hodnotu xxxxxxxx.

x xxx:

XX10 … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxxxxxxx:

xxx:

XXXXX … xx funkce Xxxxx xxxxxxx

(xx) CMred,2020,017,10 xx vypočítá následovně:

a) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx vztažených k xxxxxxxx uvedených v příloze č. 10 x této xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx proměnných XXXX-XXX,2018 x CMMDC19,2018, xxxxx xxxx xxxxxxxx přeložením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx téhož poskytovatele (xxxx jen "xxx xxxxxxxx xxxxxx 4") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxx 5"), xxxxx xxxx xxxxx 100 nebo xxxxx (XXXxxx,2020,4,5 - XXXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (XXxxx,2020 - XXXXX19,2020) xxxx xxxxx (XXXxxx,2018,4,5 - XXXXX-XXX,2018,4,5 - XXXXX19,2020,4,5) ≤ 0,1 * (PPdrg,2018 - XXXX-XXX,2018 - PPMDC19,2018), xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx takto:

kde:

X … xxxxxx xxxxxxx 1,05 x případě, xxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy č. 14 k xxxx xxxxxxxx větší xxx 0,01, a xxxxxxx 1,15 v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx x daném okrese xxxxx xxxx 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 0,01.

XX2020,017,10 … xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 poskytovatelem vykázaných x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx uvedených v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2020 xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,2020 nabývá xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2020 … xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, XXXXX19,2020 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2020 xxxxxx xxxxxxx 0 a xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXxxx,2018 … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

PPCZ-DRG,2018 … je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2018 podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2018 je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospitalizací.

b) X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

XXxxx,2020,017,10 = XXxxx 1 + XXxxx 2,

xxx:

xxx:

XX1,2020,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

XXXXX19,1,2020 … x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 xx počet xxxxxxx hospitalizací podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této vyhlášce. X xxxxxxxxx případech XXXXX19,1,2020 nabývá xxxxxxx 0 x nezahrnuje xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XX1,2018,017,10 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací podle xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx ukončeny xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX_XXX,1,2018 … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,1,2018 … x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2018 je xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 k této xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx CMMDC19,1,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2020 ... xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených podle Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

XXXXX19,1,2020 … x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, XXXXX19,1,2020 xx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX19,1,2020 nabývá xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XX1,xxx,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx případů hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

PPCZ-DRG,1,2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxx léčení 4 xxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 5, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxx, které současně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx případů xxx xxx 2018 podle Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXX19,1,2018 … x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, PPMDC19,1,2018 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5. X ostatních xxxxxxxxx XXXXX19,1,2018 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

x xxx:

xxx:

XX2020,017,10,4,5 … je xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx léčení 4 nebo xxxxx xxxxxxxx léčení 5, xxxxxxxxxxxx relativními xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX19,2020,4,5 … v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 3.7, XXXXX19,2020,4,5 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ukončeny xxxxx xxxxxxxx léčení 4 xxxx kódem ukončení xxxxxx 5, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech XXXXX19,2020,4,5 nabývá hodnoty 0 x xxxxxxxxxx xxxxx případy xxxxxxxxxxxxx.

XXXxxx,2020,4,5 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, xxxxx xxxx xxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5.

PPRMDC19,2020,4,5 … x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x bodě 3., XXXXXX19,2020,4,5 je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx 4 nebo kódem xxxxxxxx léčení 5. X ostatních xxxxxxxxx XXXXXX19,2020,4,5 xxxxxx hodnoty 0 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXxxx,2018,4,5 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, ukončených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo xxxxx ukončení xxxxxx 5.

XXXXX-XXX,2018,4,5 … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2018 xxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

XXXXXX19,2018,4,5 … x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 3.7, PPRMDC19,2020,4,5 xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4 nebo xxxxx ukončení xxxxxx 5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx PPRMDC19,2020,4,5 xxxxxx xxxxxxx 0 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(xxx) IZP … xx index změny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

XXX = 1 + XXX1 + IZP2

kde:

(iv) XXxxxxxxx9,10 … xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,10,x … xx počet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x referenčním období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x označuje xxx xxxxxxxxxxxx dne podle xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXxx-XXX,2018,10,x … xx počet xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů ošetřovacího xxx xxxx x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro rok 2018 dle Klasifikace XX-XXX, xxx x xxxxxx hodnot 1 xx n x xxxxxxxx typ xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2018,x … x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, XxxxxXXXXX19,2018,x xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxx i nabývá xxxxxx 1 xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx případech XxxxxXXXXX19,2018,x nabývá xxxxxxx 0.

XxxxxXX2020,10,x xx počet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této vyhlášce, xxx i nabývá xxxxxx 1 xx x a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx seznamu xxxxxx.

XxxxxXXXXX19,2020,x … v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7, PocetODMDC19,2020,i xx počet vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxx xxxx 3.2 ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx vyhlášce, xxx x xxxxxx xxxxxx 1 až x x označuje xxx xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx výkonů. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx XxxxxXXXXX19,2020,x xxxxxx xxxxxxx 0.

XxxxxxxxXXx … xx xxxxxxxx xx ošetřovací xxx xxxx x uvedené x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

3.7 Poskytovatel xxxx xxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto bodě xxx xxxxx xxxxxx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx podle tohoto xxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxx 2021.

a) Počet xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 60 % x celkového počtu xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce.

b) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx, které xxxx ukončeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, nepřekročí 5 % x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

x) Xxxxx poskytovatelem vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 x xxxxxx xxxxxxxxx X00 až X07, X20 až F29, X30 xx X39 x X80 až X98 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx 40 % x xxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařazených xxxxx Klasifikace do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

x) Počet poskytovatelem xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznaných případů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 s vedlejší xxxxxxxxx X45.1, X45.4 xxxx R45.6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx vyhlášce, xxxx xxxxx nebo xxxxx 8 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2, ukončených x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 xx 1940 uvedených x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxx hospitalizací xxxxx xxxx 3.2 xxx xxxxxxxx pacienta, ukončených x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Klasifikace xx bazí 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx roven 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3.2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

x) Poskytovatel zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 24 xxxxx xxxxx 7 dní x xxxxx při xxxxxx pacientů k xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx úhrady

4.1 Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx vyhlášce. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7 xxxxx X xxxx přílohy, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené xxxxx Klasifikace xx xxxx 1901 xx 1940 xxxxxxxxx x příloze č. 10 x této xxxxxxxx.

4.2 Případy xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx XX2020,017,13, CM2020,017,13,trans, XX2018,017,13, XX2020,017,XXX19,X x XX2020,017,XXX19,X xxxxxx případy hospitalizací xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx.

4.3 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x paušální xxxxxx x xxxxxxx v příloze č. 12 k xxxx xxxxxxxx uhradí zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx ve xxxx xxxxxx vykázané jednotkové xxxx x xxxx 2019.

4.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx vyčleněné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 0001 x 0002, xxxxxxxxxxxxxx vykázané a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

XX13 * XX2020,017,13 * max{lZS2018,13; XXxxx,13} + 1,05 * XXxxxxxxx9,13 - XX2020,13,

xxx:

XX2020,017,13 … je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

XX2020,13 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizací poskytovatelem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vztažených x diagnóze xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 a 0002, xxxxxxx hodnotami xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, včetně xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

XXxxx,13 … je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxx 34 125 Xx pro xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní zdravotní xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxx ostatní xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 29 000 Xx.

XXX2018,13 … je xxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxx,2018,13/XX2018,017,13

xxx:

Xxxx,2018,13 … je xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx hospitalizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle Klasifikace xx xxxxxx vztažených x diagnóze uvedených x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xxxxxxx o xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, snížená x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navýšení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

XX2018,017,13 … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Klasifikace xx xxxxxx vztažených k xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

x kde:

KN13 … xx xxxxxxxxxx navýšení, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x xxx:

XXxxxxxxx9,13 … xx navýšení xxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxXX2018,13,x … xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxxx xxx typu x, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002, kde x xxxxxx xxxxxx 1 xx x x označuje xxx xxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxxxxx.

XxxxxXX2020,13,x … xx xxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx výkonů ošetřovacího xxx xxxx x, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospitalizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 k xxxx vyhlášce, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, které byly xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002, xxx x xxxxxx xxxxxx 1 až x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4.5 Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxx x paušální xxxxxx zařazené podle Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx:

XX2020,017,13,xxxxx * XX2020,xxxxx - EM2020,13,trans

kde:

CM2020,017,13,trans … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukončených v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx bazí 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 13 x této xxxxxxxx.

XX2020,017,13,xxxxx … je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx extramurální xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 0001 x 0002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx, oceněná xxxxxxxxx xxxx platnými x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX2020,xxxxx … xx xxxxxxxx sazba xxx transplantace, která xx stanoví xx xxxx 63 000 Xx.

4.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx 1901 až 1940 xxxxxxxxx v příloze č. 10 x této xxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.7 xxxxx X xxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx uznané xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx:

XXXXXX19 = xxx{XXX2018,10 * KN10 * 1,25 * (XX2020,017,XXX19,X + XX2020,017,XXX19,X); XXxxx,XXX19 * XXxxxxx * (1,2 * XX2020,017,XXX19,X + CM2020,017,MDC19,O)} - XXXXX19 + 1,1 * ODsestry,MDC19

kde:

EM2020,017,MDC19,A … xx počet případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx do xxxx 1930, 1933 x 1934, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 uvedenými x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx

XX2020,017,XXX19,X … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx do xxxx 1901, 1931, 1932 x 1935 xx 1940 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx

XXxxx,XXX19 … xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx 2020, která xx xxxxxxx xx xxxx 37 275 Kč.

KBtrans .xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,8 x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxx restrukturalizace lůžek x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx schválen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předložen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2019. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.

XXX2018,10 … xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x referenčním období. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx neposkytoval xxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx, XXX2018,10 xxxxxx xxxxxxx 1. V ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XXxxxxxx,XXX19 … xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

4.7 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 00031 x 00032 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazba xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 447 Kč.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle CZ-DRG

5.1 Xxxxxx xxxxxx případového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazené podle Xxxxxxxxxxx CZ-DRG xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2 Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 00031 a 00032 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 447 Kč.

5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx XXx,XX-XXX,2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klasifikované xxxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG xxxxx přílohy č. 15 x xxxx vyhlášce.

5.4 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx případovým xxxxxxxx x uvedené x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx výši xxxxxx vykázané jednotkové xxxx v xxxx 2019.

5.5 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se rozumí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vykazuje zdravotní xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx. X případů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X69.75 podle mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu xxxxxx.

5.6 Xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako XXXXX-XXX,2020 xxxxx výrazu:

kde:

i … xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxx "XX" x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x hodnoty "XX" x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkogynekologické xxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle Klasifikace XX-XXX xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tarify 2020 xxxxxxxxx x příloze č. 15 x této xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxx xxxxxxx hospitalizací x xxxxxx xxxxxxxxx X00 až X48 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v onkogynekologii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období, zařazených xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx xxxxxx vztažených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx vyhlášce, vynásobených xxxxxxxxxx tarify 2020 xxxxxxxxx v příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 …xx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X00 xx X48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx CZ-DRG xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX,XX-XXX,2020 … xx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx hospitalizací x xxxxxx xxxxxxxxx X00 xx D48 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx centra xxxxxx specializované zdravotní xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xx skupin vztažených x xxxxxxxx podle přílohy č. 15 k této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. X případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,32 Kč. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x referenčním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 50 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx hrazené služby xxxxx xxxxxxx výkonů x hodnotou bodu xx xxxx 1,58 Xx.

X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené služby x xxxxx 50 x xxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 100 Kč xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxxxx úhradu specializované xxxxxxxxxx xxxx, hrazených xxxxxx x odbornostech 603 x 604 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékárenství x xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxx x odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 x 927 xxxxx xxxxxxx výkonů (xxxx xxx "xxxxxxxxxx péče") x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx propuštění x hospitalizace.

7.1 Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství x poskytovateli x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonovou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxx A xxxx 2 xxxx. x) x xxxx 7 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost xxxxxxxxx.

7.2 Xxx specializovanou xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx poskytovatelů v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 xxxx 309 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxx X bodu 1 x 2 přílohy č. 3 x této xxxxxxxx x části X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 xxxx. x) a xxxx 2 písm. a), x) a x) xx xxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx celkové úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 3 přílohy č. 3 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

7.3 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 806 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx screeningu děložního xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázaných x xxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx hodnoty bodu xxxxx bodu 2 přílohy č. 5 k této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) x x) x výpočet xxxxxxx úhrady podle xxxx 2 xxxxxxx x) x xxxx 4, 8 x 9 se xxxxxxxxx.

7.4 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 xxxxx seznamu výkonů xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 a 3 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx, výpočet xxxxxxx úhrady podle xxxxx A bodu 5 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx xx nepoužijí. Xxx hrazené služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám, xxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxx 12 měsíců xxxx xxxxxxxx třetího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části X xxxx 4 xxxx. x) xx c) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 4 xxxx. x) xx x) přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnkám, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 12 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx části X xxxx 1 přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx 613 uvedené x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx se stanoví xxxxxx podle části X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

7.5 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornostech 911, 914, 921, 925 x 926 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X bodů 1 x 2 přílohy č. 6 x této xxxxxxxx x xxxxx B xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 9 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 4 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx části X xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce xx nepoužijí.

7.6 Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxx bodu 1 a 2 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 přílohy č. 7 x této vyhlášce xx xxxxxxxxx.

7.7 Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dialyzační xxxx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx A xxxx 1 přílohy č. 8 k xxxx vyhlášce, xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx X xxxx 6 přílohy č. 8 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx C přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 8 k xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx navýšení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx X a xx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 8 k této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bodu 7.14.

7.8 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou bodu xxxxx §15, přičemž xxxxxxxx hodnoty bodu xxxxx §15 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx.

7.9 Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx lékařství se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,95 Kč.

7.10 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x. 09563 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx §16.

7.11 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli v xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx seznamu výkonů xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu ve xxxx 1,09 Xx. Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx 905, 919 a 927 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x hodnotou xxxx xx xxxx 1,23 Xx.

7.12 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odbornosti 806 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,29 Xx. Xxxxxx novorozeneckého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx karcinomu kolorekta xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,21 Xx. Xxxxxx č. 82040 x 82041 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotou xxxx ve xxxx 0,85 Xx.

7.13 Xxxxxx x. 09566, 88101 x 09563 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši 1 Xx. Xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xx statut xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx péče pro xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x X x 30 000 000 Xx, xxx X nabývá xxxxxxx xx 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx regionu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxxx xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxx xx urgentního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xx xxxxx xxxxxx x X x 30 000 000 Kč, xxx X xxxxxx xxxxxxx xx 0 do 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny v xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx urgentní xxxxxx, podle xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xx zvýší xxxxxx x X x 3 000 000 Xx, xxx K xxxxxx xxxxxxx od 0 do 1 xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx urgentní příjem, xxxxx bodu 1 přílohy č. 14 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna x poskytovatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohodnout xxxxxxxx výši úhrady xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx 7 000 000 Kč,

d) xxxxx splňuje podmínky xxxxxxx x písmenu x), x) xxxx x) x zajišťuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lékařské pohotovostní xxxxxx, se xxxxx xxxxxx o X x 2 700 000 Xx, kde X nabývá xxxxxxx xx 0 xx 1 odpovídající xxxxxx xxxxx pojištěnců dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podle bodu 1 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx statut xxxxxx xxxxxx specializované péče xxx izolaci pacientů x podezřením xx xxxxxx xxxxxxxxxx nemoc xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o X x 15 000 000 Kč, xxx K xxxxxx xxxxxxx od 0 xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regionu, xxxxx xxxx 2 přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

7.14 Úhrada xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané xxxxxxx xxxxxx podle bodů 7.1 až 7.10 xx stanoví xx xxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018 … xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx následovně:

Hodnota_péče2018 = Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx + Xxxxxxx_xxxx2018,xxx

x kde:

Hodnota_péče2020 … xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx podle bodů 7.1 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočtena xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2020 = Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx + Hodnota_péče2020,ost

a xxx:

Xxx_xxx2018 … xx celková xxxx xxxxxx poskytovateli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx účtovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" podle §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

Xxx_xxx2020,xxxxx … xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle bodu 7.3, která xx xxxxxxx ve xxxx:

xxx:

Xxx_xxx2018,xxxxx … xx xxxxxxx xxxx úhrady poskytovateli xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx v referenčním xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Sb. x x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx … xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 7.3 x referenčním období, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxxxx = (∑ni=1{PBi,2018,kompl * XXx,2020} + XX2018,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2018,xxxxx … je počet xxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3 poskytnuté x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 až x, xxx n xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, xxxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů ve xxxxx účinném k 1. lednu 2020.

XXx,2020 … xx xxxxxxx xxxx příslušící xxxxxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxx bodu xxxxx §15 x 16, xxxxx bodu 7.9 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx příloh č. 2 xx 8 x této xxxxxxxx, xxx x=1 xx m, xxx x xx počet xxxxxx podle xxxx 7.1. až 7.10. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. července 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020.

KP2018,kompl … xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.3, xxxxxx xxxxxx xx metody xxxxxxx v xxxx 2018 xx xxxxxxxxx xxxx (dvě trombomutace xxxxxxxx, xxx trombomutace xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, cystická xxxxxxx 36/50 xxxxxx, Xxxxxxxxx XXX B27, XXXX xxxxxxx).

XXX16/7,xxxxx … xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx režim, xxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,05 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx poskytoval v xxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 16 hodin xxxxx 7 xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ambulantním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a hodnoty 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxxxx … xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.3 v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx následovně:

Hodnota_péče2020,kompl = (Σxx=1{XXx,2020,xxxxx * HBi,2020} * 1,05 + XX2020,xxxxx) * XXX16/7,xxxxx

xxx:

XXx,2020,xxxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx podle xxxx 7.3.

XX2020,xxxxx … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx 7.3.

x xxx:

Xxx_xxx2020,xxx … xx úhrada xx poskytovatelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10, která se xxxxxxx xx xxxx:

xxx:

Xxx_xxx … je xxxxx xxxxx xxxxxxxx vypočtený xxxxx:

Xxx1_xxx = 1 + Xxx1_xxx + Xxx2_xxx

xxx:

x kde:

Úhr_amb2018,ost … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x této xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

xxx:

Xxxxxxx_xxxx2018,xxx … xx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ambulantní xxxx podle xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxxx období, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx;2018,xxx … je xxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxx i=1 xx x, xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10, přičemž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. lednu 2020.

XX2018,xxx … xx hodnota xxxxxxxxxx položek xx xxxxxxx služby poskytnuté x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

XXX16/7,xxx … xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozní xxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxx 1,07 x xxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxx 16 xxxxx xxxxx 7 xxx x týdnu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovištích, x xxxxxxx 1 x xxxxxxxxx případech.

a xxx:

Xxxxxxx_xxxx2020,xxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXx,2020,xxx … xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x=1 xx n, xxx x je xxxxx xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10.

XX2020,xxx … je hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

a xxx:

XXXXXX … je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx následovně:

kde:

GAUP2020 … xx xxxxx globálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx uznané hrazené xxxxxx xxxxx bodů 7.1, 7.2 x 7.4 xx 7.10.

GAUP2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7.1, 7.2 x 7.4 až 7.10.

x xxx:

Xxx2020 … xx hodnota nedosažené xxxxxxxx xx xxxx XXXX PUdrg,2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxx2020 = xxx[0;XXX + 1,05 * XXxxxxxxx9,10 - XXXX XXxxx,2020 - XX2020,10 + EMMDC19]

7.15 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 k této xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2019.

7.16 X případě, xx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 7.1 až 7.13 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,32 Xx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 7.1 xx 7.13 50 a méně xxxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hradí xx xxxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,58 Kč.

8. X xxxxx vyúčtování xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona obdrží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou uznanou xxxxxxx na xxxxxxx xxx vystaveném x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx období, na xxxxxx xxxxxxx došlo x výdeji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ve výši 1,70 Xx.

9. Záloha xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx, x xx xx xxxx součtu xxxxxx xxxxx xxxx 2.3 x 2.4 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx seznamu xxxxxx vykázané xxxxx xxxx 7.12 v xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxx U69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Hrazené služby xxxxx §5 odst. 2

1. Xxxxxx následné xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 00005 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hospicového xxxx xxxxx §22a xxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxx za xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ošetřovacího xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "OD") xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dni a xxxxxxxxx pacienta xxxxx xxxxxxx xxxxxx, paušální xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xx ošetřovacího xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx XX 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 x 00099, xx xxxxxxx ve výši:

PSOD,2020 - (XX * XXXX,2019 + 1,07 * XxxxxxxxXXx2019) * (XxxxxxxxxxXXx,XXXXX + 0,01)

xxx:

XXXX,2019 … xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace x xxxx 2019, bez xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx povolání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx střídavě xx třísměnném xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

XxxxxxxxXXx2019 … je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx nepřetržitém xxxxxxxxx režimu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ošetřovací xxx xxxx i, xxxxxxx x příloze č. 9 x xxxx vyhlášce.

KN … XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

XxxxxxxxxxXXx,XXXXX … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxxxx den xxxx x, uvedený x příloze č. 9 x této xxxxxxxx.

x) XX se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to následovně:

i. Xxx xxxxxxxxx pacienta 1 xxxxx seznamu xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,06,

xx. Xxx kategorii xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx výkonů se XX stanoví ve xxxx 1,06,

xxx. Xxx xxxxxxxxx pacienta 3 xxxxx xxxxxxx výkonů xx KN stanoví xx výši 1,08,

iv. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx seznamu xxxxxx xx XX xxxxxxx xx výši 1,08,

x. Xxx kategorii xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx výkonů xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08.

d) XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) se xxxx xxxxxxxx x 0,003 xxx xxxx xxx XX xx každé xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxx XX:

x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx):

(1) Sestra xxxxxxxxxxxx xx hojení xxx - průměrně xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 a 00030,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 úvazku na 120 xxxxx pro XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 x 00030,

(3) Ergoterapeut - xxxxxxxx alespoň 1 úvazek xx 120 xxxxx, xxx XX 00024 a 00005,

(4) Logoped - xxxxxxxx alespoň 1 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx OD 00024,

(5) Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 lůžek xxx XX 00005, 00022, 00024 a 00030.

xx. Technické xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kritéria xx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx):

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx na pokoji - xxxxxxx 2,5 xxxxx xx pokoj x XX 00005, 00022, 00023 a 00024,

(2) Xxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx polohovatelnými xxxxx - xxxxxxx 75 % elektricky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx doložených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx x XX 00005, 00022, 00023 x 00024.

x) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx OD 00021 x 00026 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx b), přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 podle xxxxxxx výkonů xx xxx tyto XX xxxxxxx hodnota XX xx xxxx 1,11 xx 120. xxx xxxxxxxxxxxxx x hodnota 1,05 xx 121. xxx hospitalizace. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx na lůžko xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx započala před 1. lednem 2020, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020. Xxx xxxxxxxxx pacienta 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX xxxxxxx xx výši 1,08.

x) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx XX 00021 a XX 00026 xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx psychiatrické péče, xxxxx byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2019. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle písmene x).

x) Xxxx paušální xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace OD 00031, 00032, 00098 x 00099 se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 2019.

h) Xxxx xxxxxxxx sazby xx jeden den xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 2 331 Xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x zdravotnických pracovníků xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19.

x) Záloha xx xxxxxxxxxx se poskytuje xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx xx xxxx xxxxxx podle písmene x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) OD 00015, 00017 x 00020 xxxx hrazeny podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,18 Xx. Xxxxxx xxxxx předchozí xxxx se xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dopadů epidemie XXXXX-19 xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx, x dále se xx xxxxx ošetřovací xxx xxxxxx xxxxxxxx x 107 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx 90 XX 00017, xxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx na lůžko xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xxxxxxxxx 365 XX 00017, počítáno xx xxxxxxx xxx xxxxxxx na lůžko XXX, včetně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XX 00017 xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maximálně 190 OD 00020, xxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "XXXX"), xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx DIOP xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xx jiné pracoviště XXXX je možný xxxxx x předchozím xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxx předchozí souhlas x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) XX 00033 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx x hodnotou xxxx xx výši 1,09 Kč a XX 00035 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxx 1,05 Kč.

f) Xxxx xxxxxx za xxxxx xxx hospitalizace x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx o 2 331 Xx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u zdravotnických xxxxxxxxxx poskytujících péči x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

x) Xxxxxx xx kompenzaci se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxx takové péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) Pro xxxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 7 přílohy č. 1 k této xxxxxxxx.

x) Xxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,19 Kč. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx:

xxx {xxx (XXXxxx;XXXxxx) * XXXXx * 1,13; XXxx * XXxxx + KPho}

kde:

POPzpo … xx počet unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx … xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxxx období.

PUROo … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxx … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx x xxxxxxxxxx období.

HBmin … xx minimální xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx 0,77 Kč.

KPho … xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx … xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neposkytoval, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx referenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx referenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 30 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxx x xxxx hrazené xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x hodnotou bodu xx xxxx 1,19 Xx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytované poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx podle xxxxxx

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 % xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X) Regulační xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, úhrady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx paušálu

1.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxx 1.4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní xxxxx

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. dubna 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. hodnotu vyžádané xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť účtované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týden před xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx bude jednat x revizi náhodného xxxxxx případů xx x revizi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze

a) xx xxxxxxx x XXX xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx méně případů, xxxx

x) xxxxxxxxx xx X xxxxxxx v XXX xxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxx x na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1.4 písm. x) xxxx x), xxx X xx xxxxxxxx xxxx 10 případů xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx XXX xxxx.

1.3 Xx DRG xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 případů, uplatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.4 písm. x) xxxx x), x výjimkou případů xxxxxxxxx v xxxx 1.2 xxxx. x).

1.4 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx xx pravidel xx vykazování a xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxx x xxxxx relativní xxxxx xxxxxxxx v přílohách č. 10 xxxx 13 k xxxx xxxxxxxx nebo x vyšším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vahou xxxx xxxxxxxxx tarifem (xxxx xxx CM) xxxxx:

x) xxx revizi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sníží XX x:

(XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) x 2

xxxx

x) xxx revizi, xxx xxxxx bylo prokázáno xxxxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxx x jedné XXX xxxx, xxxxx XX x:

((XXxxxxxxx - XXxxxxxxxxxx) / (CMpůvodní)) x ∑ XX xxxx x 0,2

xxxx

x) xxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případů x xxxxx DRG xxxx, xxxxx CM x:

((XXxxxxxxx - CMrevidovaný) / (XXxxxxxxx)) x ∑ CM xxxx x 0,8

xxx:

XX xxxx … je xxxxxx xxxxxxxxxxx vah nebo xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné XXX baze.

DRG baze … xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx XX-XXX. Jsou xxxx xxxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx DRG skupiny.

DRG xxxxxxx … xx xxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx … xx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorku, xxxxxxxxx xxxx 30 případů x rámci xxxxxxxxx XXX xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxx DRG xxxx … je méně xxx 5 % xxxxxxx xx statisticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx DRG xxxx x příslušného poskytovatele.

CMpůvodní … xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxx podle Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupin, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 10 xxxx 13 k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 15 k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.

CMrevidovaný … xx xxxxx případů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxx xx skupin xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx relativními xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx uvedeny v příloze č. 10 xxxx 13 x této vyhlášce, xxxx úhradovým xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx omezení na xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx péči

2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedená x bodech 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vstupují xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádanou xxxx xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou vyžádané xxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx globálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx 7.1, 7.2, 7.4 x 7.10 přílohy č. 1 x této xxxxxxxx.

2.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x), x xxxxxxxx ATC xxxxxxx H01AC01 léčba xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x) xxxxx xxx 120 % xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Průměrná xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx globální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválené xxxxxxxx lékařem.

2.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.1 xxxx. x), indikovanou xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx péče poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxx X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx globálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 písm. x) vyšší xxx 120 % průměrné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2.1 písm. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Průměrná xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx byl xxxxxxx xxxxx výkon č. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx. Do vyžádané xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického screeningu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, screeningu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 x 93123 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx.

2.4 Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xx xxxxxxxxx, pokud poskytovatel xxxxxxxx nezbytnost poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx základě xxxxx x xxxxxxxxxx průměrných xxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3.

2.5 Xxxxxxxxx pojišťovna uplatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx hodnocené xxxxxx.

2.6 X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx poskytl x xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx 100 a xxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2 x 2.3.

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx bodu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6

X) Kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Výše xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitační xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx měsíc. Počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx jako součin xxxxx xxxxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 12 x xxxxxx xxxxx xxxx 12. Základní xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xx výši:

a) 56 Xx xxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracoviště poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, který xx xxxxx pracovišti xxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xx ordinační xxxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx x alespoň 2 xxx x xxxxx umožňuje pojištěncům xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 50 Kč xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x týdnu xx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx 18 hodin; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xxxxxxx xx prodloužení ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,

x) 48 Xx pro xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x),

x) 50 Kč xxx xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, který xx daném pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a).

2. Xxxxxxxx kapitační xxxxxx:

x) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx o 0,60 Xx x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx, kteří u xxxxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, tj. xxxxxx u poskytovatele xxxx nositelé xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo profesním xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x farmaceuta (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platný xx xxxx xxx 2020,

b) xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x) se xxxxxxxx x 0,50 Xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx provedl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkony x. 01021 xxxx 01022 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u 30 % svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxx xx 40 xx 80 let,

c) xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx x 1 Xx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx 2020 nebo x xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, o xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x dorost. Xxxxxxxx xxxxxxxxx platby xx provede od xxxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx po předložení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xxxx 2020.

3. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xx 26. xxxxx 2021 předložil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx jako nositelé xxxxxx odbornosti 001 xxxx 002 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 10 služeb x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxx o X x 40 000 Xx,

xxx:

X … xx koeficient xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojišťovny x xxxxx kraji

kraj / XX

XXX

XxXX

XXXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

Xxxxxx xxxxx Xxxxx

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxx Xxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Xxxxxxxxx

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxxxxxx

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Xxxxxxxxx

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxx

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxxxxxx

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Xxxxxxx

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Xxxxxxx

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx v odbornosti 001 podle seznamu xxxxxx:

x. výkonu

Název

01023

CÍLENÉ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

01024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

01025

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

09215

XXXXXXX X. X., X. X., X. X.

09216

XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX LÉČBY

09217

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE X KOJENCE XXXX XXXXXX XX 10 XXX

09219

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX ANESTÉZIE

09237

OŠETŘENÍ X XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX KOŽNÍCH X PODKOŽNÍCH XXXXXX XX 10 XX2

09507

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX LÉKAŘEM XXXXXXXXXXXXX

09511

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX XXXXXXX LÉKAŘE S XXXXXXXX ČI XXXXXXX

09525

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX

44239

XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX LÉKAŘEM (1 XXXXX)

71511

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ XXXXXX XXXXXX X NOSU - XXXXXXXXXX

5. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 002, xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. výkonu

Název

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO XXXXXX XXXXXXXXX PŘÍSLUŠNÍKY XXXXXXXX

01030

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX PRAKTICKÉHO XXXXXX

02023

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX X XXXXXX - XXXX XX 6 XXX

02024

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRAKTICKÝM XXXXXXX PRO DĚTI X XXXXXX - XXXX DO 6 XXX

02033

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX X XXXXXX - XXXX XXX 6 XXX

02034

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX DĚTI X XXXXXX - XXXX XXX 6 XXX

06111

XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX PACIENTA SESTROU XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

06119

XXXXXXX - ODBĚR XXXXXXXXXXXX MATERIÁLU

06121

KOMPLEX - XXXXXXX XXXXXXXX

06123

XXXXXXX - XXXXXXX, XXXXXXXXX, OŠETŘOVATELSKÁ XXXXXXXXXXXX

06125

XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX PERMANENTNÍCH XXXXXXX

06127

XXXXXXX - XXXXXXXX INHALAČNÍ X XXXXXXX XXXXXXX X. O., X. X., X. X., X. X., XX, XXXXX. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX

06129

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

09215

XXXXXXX X. M., X. X., X. X.

09216

XXXXXXX XX MĚKKÝCH XXXXX XXXX INTRADERMÁLNÍ PUPENY X XXXXX XXXXXXXX XXXXX

09217

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX DÍTĚTE XX 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XX DÍTĚTE XXX 10 XXX

09220

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

09221

XXXXXX X XXXXXXX NEBO XXXXXX XX 10 XXX

09233

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

09235

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX

09237

XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX KOŽNÍCH X PODKOŽNÍCH XXXXXX XX 10 XX2

09253

XXXXXXXX XXXXXXXX, VČETNĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXX PARAFIMOZY

09507

PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ XXXXXXXXX XXXXXXX NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

09513

XXXXXXXXXXX KONZULTACE XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

09523

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX S XXXXXXXX XX RODINOU

09525

ROZHOVOR XXXXXX X RODINOU

71511

VYJMUTÍ XXXXXX XXXXXX ZE ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ XXXXXX TĚLESA X XXXX - XXXXXXXXXX

6. Xxx xxxxxx nezahrnuté xx kapitační platby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx č. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 x 15119 podle seznamu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxx, hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,20 Xx, přičemž x xxxxxx poskytnutých od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx navyšuje x 0,13 Xx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx nezahrnuté xx kapitační platby x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,19 Xx, xxxxxxx u výkonů xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx x 0,13 Xx.

7. Xxxxxxx bodu xxxxxxx v xxxx 6 se xxxxxxxx x 0,04 Xx x případě, xx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, že xxxxxxx 50 % xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonů, xx držiteli platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx doklad celoživotního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxx xxx 2020.

8. Xxxxxxx xxxx uvedená x xxxx 6 se xxxxxxxx o 0,05 Xx xxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, přičemž xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 18 hodin x xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx stanovenou xxxx xxxxxxx xxx xxx x týdnu.

9. Xxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1,29 Xx.

10. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x návštěvní xxxxxx, hrazené podle xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bodu xx výši 1 Xx.

11. Xx každou xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx u pacientů xx 18 xxx xxxx vykázané v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx úhrada xx xxxx 55 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxx péče nebo xxxxxxx x pacientů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x klinickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx x 6 Xx. Za xxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx x 61 Xx.

12. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vyjadřují xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx věkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxx 15 xx 19 let, xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

0 - 4 xxxx

4,10

5 - 9 xxx

1,90

10 - 14 xxx

1,45

15 - 19 xxx

1,00

20 - 24 xxx

0,90

25 - 29 xxx

0,95

30 - 34 xxx

1,00

35 - 39 xxx

1,05

40 - 44 xxx

1,05

45 - 49 xxx

1,10

50 - 54 xxx

1,35

55 - 59 xxx

1,45

60 - 64 xxx

1,50

65 - 69 xxx

1,70

70 - 74 xxx

2,00

75 - 79 xxx

2,40

80 - 84 xxx

2,90

85 x xxxx xxx

3,40

13. X xxxxxxxxx, xxx xx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterým xxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx celkovou výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx části X xxxx 1, 6 a 10 xxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1,3. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx koeficient navýšení xxxxxxxxx.

14. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatel xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položku xx xxxxxxx jím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v hodnoceném xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx xxxx 1,70 Xx.

15. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 6 a 11 vztahujícího xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx platba x xxxxxxxxxx kapitace

1. Xxxx xxxxxxxxx platby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx X bodu 1 x 2. Dorovnání xxxxxxxx xx poskytuje x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx poskytovatel v xxxxx praktické lékařství xxx xxxx x xxxxxx xx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, menší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx 70 % celostátního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Dorovnání xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xx výše 90 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počtu jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxx 6 xx 11, 14 x 15 xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,02 Kč.

Pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle seznamu xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx bodu xx xxxx 1 Xx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxx první poskytnuté xx 1. xxxxxxxx 2020 se hodnota xxxx podle xxxx xxxxx navyšuje x 0,11 Kč. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčně, x to xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hrazeným xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Pro xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přepočteného xxxxxxxxxx xxxxx věkových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 30 % celostátní xxxxxxxxx xxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše 25 % z xxxxxxxxxx. Xx průměrné úhrady xx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x doplatky za xxxxxx přípravky, x xxxxxxx předepisující xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 2 xxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx regulační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxx, xx xxxxxxx průměrná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxxx změnou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx struktury xxxxxxxxxx pojištěnců.

1.2 Pokud xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období, převýší x 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše 25 % x xxxxxxxxxx.

1.3 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádanou xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xx výkony x. 02230 x 01443 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle seznamu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věkových xxxxxx x xxxxxxxxxx období, xxxxxxx x 30 % celostátní průměrné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxx srážku xx xxxx 25 % x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx úhrady na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx registrované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx v xxxx 2020 vykázán xxxxx x. 01186 xxxx 01188 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx vyžádané xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx karcinomu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xx xxxxxxxx xxxx nezahrnují xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx x pacientů x xxxxxxxxx X07.1 nebo X69.75 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4 Pokud xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xx jednoho přepočteného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx podle věkových xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxxxx x 30 % celostátní xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 902 podle xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 25 % z xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x překročení průměrných xxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx tento druh xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx omezení podle xxxx 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředky xxx inkontinentní předepsané x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx služeb xx xxx 2020 xxxxx zdravotně pojistného xxxxx této zdravotní xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx omezení xxxxx bodu 1.3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx na xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx 902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxxxx 50 a xxxx pojištěnců zdravotní xxxxxxxxxx, xxxx jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Zdravotní pojišťovna xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 maximálně xx xxxx odpovídající 15 % úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a výkony xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx rok 2020.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7

X) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx

1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx ve xxxx:

x) Xxx poskytovatele xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx bodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,09 Xx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrazené služby x xxxxxxxxxx 306 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 1,12 Kč a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxxxxx 308 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx bodu xxxxxxx xx xxxx 1,15 Xx, xxxxxxx u xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxx x 0,01 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 901 x 931 podle xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech 305, 306, 308 x 309 xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykázané x xxxxxxxxxxx s xxxxxx odbornosti 910 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxx x ošetřovacím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši 1,13 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,16 Xx.

x) Xxx xxxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 905, 919 x 927 podle xxxxxxx výkonů xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xx xxxx 1,04 Xx, přičemž u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx navyšuje o 0,31 Xx.

x) Pro xxxxxx č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 x 43633 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx 403 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,72 Xx, xxxxxxx x výkonů xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx navyšuje x 0,05 Kč.

e) Xxx xxxxxx x. 43652 x 43653 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x odbornosti 403 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 0,08 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 75347, 75348 x 75427 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb x odbornosti 705 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 0,72 Kč, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. července 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx navyšuje x 0,16 Kč.

g) Xxx xxxxxx č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 x 15950 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 105 podle seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,11 Xx, xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx bodu xxxxxxxx o 0,15 Xx, x pro xxxxxx xxxxxxxxxx x. 73028, 73029 a 71112 xxxxx seznamu xxxxxx poskytované poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 701, 702 xxxx 704 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,04 Xx, xxxxxxx u xxxxxx poskytnutých od 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx navyšuje o 0,25 Xx.

x) Hodnota xxxx xxxxxxx x xxxx. x) xx x) xx dále xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navyšuje o:

i. 0,04 Xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2020 podle xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx nejméně 50 % xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků, kteří x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx platný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx platný xx celé hodnocené xxxxxx,

xx. 0,04 Xx xxx danou xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx alespoň u 50 % pracovišť xxxxxxxxxxxxx (IČP) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx služby x xxxxxxx alespoň 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů týdně x xxxxxxxxxx 501 xx 507, 601, 602, 605, 606, 701 x 704 xx 707 xxxxx xxxxxxx výkonů (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx má ordinační xxxxxx alespoň 2 xxx v xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin xxxx xx xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 1 xxx x týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx v xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx.

xxx. 0,02 Xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (IČP) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby x rozsahu xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž v xxxxxxxxxx období ošetří xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x období xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 nevykázal zdravotní xxxxxxxxxx žádný výkon, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využívá objednávkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx navýšení xxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) bod xxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů úhradou xx xxxxxxxxxx výkony x hodnotou xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxx C xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx výkonu x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,09 Kč.

Hodnota xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o:

a) 0,04 Xx, pokud bylo xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2020 xxxxx vyhlášky č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx. působí x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx lékařů nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx platný xx xxxx hodnocené xxxxxx,

x) 0,04 Xx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, 24 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 dny x xxxxx nejméně xx 18 xxxxx xxxx xx ordinační hodiny xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx xxxx xx ordinační xxxxxx alespoň 1 xxx v týdnu xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 1 den x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,02 Kč pro xxxxx odbornost v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % pojištěnců, x xxxxx x období xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx stav.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2 nepřekročí částku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

(1,05 + XX) x (max(POPzpoZ; XXXxxxX) x XXXXx + xxx[XXXXx x XXXxxxXx; XXXXx - UHRMr]),

kde:

POPzpoZ … je počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; základním unikátním xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx ošetřený v xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx úhrady za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkony podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce zdravotní xxxxxxxxxx ošetřeného v xxxx odbornosti poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 podle seznamu xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornosti v xxxxxxxxxxx xxxxxx; základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x referenčním období xxxxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť účtované xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci, xx které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxXx … xx xxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěncem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx pouze xxxxx x. 09513 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx překročí pětinásobek xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx včetně úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrne xxxxxx xx výkony xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx za zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

KN … xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,04 - xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, xx xxxxxxx 50 % xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zdravotnických pracovníků, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období,

b) 0,04 - xxx danou xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby x rozsahu alespoň 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxxxxx 24 ordinačních xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 pracovních xxx xxxxx x operačních xxxxx, přičemž má xxxxxxxxx hodiny xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx do 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 hodin xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 1 den x týdnu xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,04 - xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 % xxxxxxxxx poskytovatele (XXX) x xxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx, xxxxxxxxxx 24 xxxxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx týdně u xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň 5 % xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2017 do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x dané odbornosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx referenční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

5. X poskytovatele, x xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx xxxxxx referenčnímu xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dojde x některé xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 80 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx menší než 30 xxxxxxxxxxx hodin xxxxx xx xxxxx 80 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených služeb xxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx ve xxxx 1,23 Xx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 3 xx xxxxxxxxx.

8. Xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx 6 do 18 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrada 35 Xx, xxxxxxx x xxxxxx poskytnutých xx 1. xxxxxxxx 2020 se xxxx xxxxxx xxxxxxxx o 6 Xx. Xxxx xxxxxx xx nezapočítává xx výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx 3.

9. X xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxx xxxxxxx xx receptu xxx vystaveném x xxxxxxxxxxxx podobě v xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plně xx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx ve výši 1,70 Kč.

10. Záloha xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. a) xx x) x xxxx 8 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx omezení xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xx 30. xxxxx 2020 xxxx hodnoty referenčního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx regulačních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky, x výjimkou zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "X" xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., x xxxxxx účtovaný materiál x referenčním xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xx předepsané léčivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx materiál x hodnoceném xxxxxx xxxxx než 130 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho unikátního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "S" xxxxx §39 xxxx. 1 vyhlášky x. 376/2011 Xx., x xxxxxx účtovaný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží poskytovateli xxxxxxxx úhradu o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vypočte z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx průměrné úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx poskytovatel xxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx ve vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx v hodnoceném xxxxxx vyšší xxx 130 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období a xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx vypočte x xxxxxxxxx počtu unikátních xxxxxxxxxx, do kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx výkonů. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xx nezahrnují výkony xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x screeningu kolorektálního xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx pojišťovnou na xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřenu xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82040 x 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxx X69.75 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrad x xxxx srážky xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx vyžádané xxxx x hodnoceném x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx platnou v xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 305, 306, 308 x 309 xxxxx seznamu xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v referenčním xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 3 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpokládanou xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xx rok 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx xx xxx 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx revizním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení podle xxxx 3.

11. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xx xxxxx nasmlouvaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx úměrně xxxxxx; xx změně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyžadovat xxxx xx vyjmenovaných xxxxxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxx neexistoval xxxx xxxxx uzavřenou smlouvu xx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů.

13. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 100 a xxxx xxxxxxxxxx pojištěnců, xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx limit 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává xxxxxxxxxxxx x/30, xxx x xx xxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx srážku xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

16. Pokud poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx omezení podle xxxx 2 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a uplatní xx xxxxxx odbornost xxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx

101

1,15

102

1,16

103

1,12

104

1,14

105

1,15

107

1,16

108

1,16

109

1,12

201

1,21

202

1,23

203

1,15

205

1,19

207

1,15

208

1,23

209

1,15

210

1,19

301

1,34

302

1,17

402

1,15

403

1,11

404

1,18

407

1,10

501

1,19

502

1,28

504

1,25

601

1,21

606

1,16

607

1,26

701

1,31

702

1,18

704

1,64

705

1,21

706

1,15

708

1,27

710

1,14

780

1,33

903

1,24

Xxxxxxx

1,24

Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8

X) Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad

1. Xxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1,13 Xx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 1 xx xxxx xxxxxxxx x:

x) 0,01 Xx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx, že xxxxxxx 50 % lékařů, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nositelé xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařů se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx hodnocené xxxxxx,

x) 0,01 Kč, pokud xxxxxxxxxxxx alespoň u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx týdně, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 2 xxx v týdnu xxxxxxxxxx od 7 xxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 1 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxx,

x) 0,01 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx k uskutečňování xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx gynekologie x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,01 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX 9001, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx poskytovatel provedl xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxxx č. 63050 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx u xxx xxxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2020, úhrada xx xxxxx x. 63021 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vynásobí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1,45 x úhrada xx xxxxx č. 63050 xxxxx seznamu výkonů xx xxxxxxxx koeficientem xxxxxxxx 1,20.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x):

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 530 Kč.

b) Xxxxxx xx xxxxxxx služby x xxxxxx trimestru xxxxxxxxxxx ve výši 2 550 Xx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x třetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3 570 Xx.

x) Xxxxxxxxxxxx vykazuje xxxxxxx s těhotnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 63053, 63055, 63411, xxxx 63413 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x slouží xxxxx xxxx signální xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daného xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx úhrada xx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx písmen a) xx x), xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 09115, 09119, 09123, 09133, 09215, 09219, 09223, 09511, 09513, 09523, 09532, 63021, 63022, 63023, 63115, 63417 a 63532 podle xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx x) xx x) xxxxxx bodu.

g) Výkony x. 32410, 32420 x 63415 podle xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 podle seznamu xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bodu xxx xxxx 1 x 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykáže xxxxxxxxxxxxxx poskytovatel odbornosti 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx žádanky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,50 Kč.

h) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 603 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těhotenství xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) a x), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx za extramurální xxxx a xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxx 0,50 Xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx registrujícímu xxxxxxxxxxxxx. Výjimkou xxxx xxxxxx x. 63022, 63023 xxxx 63417 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněn vykázat xxxx xxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takto:

NPURO2018 * xxx (XXX2020; XXX2018) * (1,07 + X(x) + XXX + XXX) - EM2020

kde:

NPURO2018 … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx č. 09543 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx unikátních pojištěnců xx xxxxxxxxx unikátní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXX2020 … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období; do xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 09513 xxxx 09511 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX2018 … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx nezahrnou unikátní xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 09513 xxxx 09511 podle xxxxxxx xxxxxx.

XXX … xx index xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 0,02 v xxxxxxx, že podíl xxxxxxxxx pojištěnek dané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx 208 xxxx 816 podle xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaných x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období nepřesáhne xxxxxxx 30 %, xxxx 0,00 v xxxxxxx, že je xxxxx podíl xxxxx xxx 30 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 %, xxxx -0,02 v případě, xx xxxxx xxxxx xx větší než 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, xxxx -0,04 x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX považuje xxxxxxxxxx, xx kterou xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon x. 63053 a 63055 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x), x) nebo x). X xxxxxxx, xx měl xxxxxxxxxxxx x hodnoceném období xx své xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % z xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, XXX se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXX … xx xxxxx ultrazvukových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 0,02 x xxxxxxx, xx xxxxx těhotných xxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx registrovaných u xxxxxxxxxxxxx, xx něž xxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx výkony x. 32410, 32420 xxxx 63415 podle xxxxxxx výkonů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovaných x poskytovatele x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %, xxxx 0,00 x xxxxxxx, že xx xxxxx podíl xxxxx xxx 20 %, xxx xxxxxxxxxx hranici 40 %, xxxx -0,02 x případě, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 40 %, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 %, nebo -0,04 x případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 %.

Za xxxxxxxx pojištěnku xx xxx účely vyhodnocení XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxx x. 63053 x 63055 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx podle xxxx 4 xxxx. x), b) xxxx x). X xxxxxxx, xx měl xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxx xxxx xxxx těhotných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx 1,5 % x xxxxx XXXX2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, IUV xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX2020 … xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o těhotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x). Extramurální xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x) xx x).

X(x) … je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnoty od 0 xx 0,08 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

X(x) = 0,45 x X(x) + 0,0255,

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx xx hodnota funkce xxxxxxxxx F(t) xx xxxx 0.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těhotných X(x) xxxxx než 0,12, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx těhotných xx xxxx X(x) xx xxxx 0,08.

xxx:

X(x) … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který nabývá xxxxxxx od 0 xx 1 x xxxxx hodnota xx xxxxxxx takto:

kde:

PTEH2020 … xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnek, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 63053, 63055 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x).

XXXX2020 … je xxxxx xxxxxxxxxx vyšetřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxx jeden xxx x xxxx 2020.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,12 Xx. Xxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 1 až 5 xxxxxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx období xxxx xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx převodu xxxxx majetkových práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §17 odst. 8 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx celkové xxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx období srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důsledku změny xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nasmlouvaných xxxxxx, xxxxxx úhrady xx xxxxxx účtovaný materiál x xxxxxx účtované xxxxxx přípravky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx výkony xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů s xxxxxxxx hodnoty xxxx 1 Xx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přípravky na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxx způsobena xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xx xxxxxx epizodu xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx od 18 xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřením x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úhrada ve xxxx 55 Kč, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo kontaktu x pacientů xx 18 let věku xxxxxxxxxx x souvislosti x klinickým vyšetřením xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx výkonů xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxx navyšuje o 6 Kč. Za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kontakt x xxxxxxxx xx 18 xxx xxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx výkonů xx 1. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxx x 61 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5.

11. Xxxxx poskytovatel ošetřil x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx hodin týdně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx bodu 5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb menší xxx 30 ordinačních xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává xxxxxxxxxxxx x/30, kde x xx rovná xxxxxxxx nasmlouvaných hrazených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

12. X rámci xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jím xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x hodnoceném xxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 1,70 Xx.

13. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxx xxxxxx asistované xxxxxxxxxx (xxxxxx XXX)

1. Xxx xxxx uvedené hrazené xxxxxx xx stanovuje xxxxxx xx xxxx:

x) XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 347 Kč,

b) XXX xxxxxx x xxxxxxx oocytů k xx vitro fertilizaci xxx přenosu xxxxxx 15 643 Kč,

c) Xxxxxxxxx IVF xxxxxx x xxxxxxxxxx embryí 32 541 Xx,

x) Xxxxxxxxx XXX cyklus x transferem xxxxx xxxxxxx embrya 32 541 Xx,

x) Použití xxxxxxxxxx xxxxxx při XXX xxxxx 10 800 Kč,

f) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xxxxx x XXX 1 365.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna jako xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xx vyžádanou péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx 1.1 x 1.2.

1.1 Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrné úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 130 % xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx předepsané léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx uvedené průměrné xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % z xxxxxxxxxx. Xx průměrné xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx započítávají i xxxxxxxx za léčivé xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §32 odst. 2 xxxxxx.

1.2 Xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 130 % průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx započaté 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mamografického xxxxxxxxxx, screeningu karcinomu xxxxxxxxx xxxxx, kolorektálního xxxxxxxxx a xxxxx x. 95201 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx bodu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodní xxxxxxxxxx poskytnutí hrazených xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrad podle xxxx 1.1 xxxx 1.2.

3. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotní pojišťovna xx dohodě s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 a 1.2 xxxxxxxxx upraví.

4. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx §17 odst. 8 zákona, zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 a 1.2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Regulační xxxxxxx xxxxx bodu 1.1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx úhrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx hrazených xxxxxx na rok 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ošetřil x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 603 xxxx 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 ordinačních xxxxx týdně, regulační xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xx nepoužije. X xxxxxxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx limit 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/30, xxx n se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx 603 nebo 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hodnocené období.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato úhrada xx výpočtu regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1 x 1.2 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx bodu x xxxx úhrad xxxxx §10

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 806 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx výkony xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,12 Xx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. července 2020 xx xxxx xxxxxxx xxxx navyšuje x 0,29 Kč.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxx x následující xxxxxxxx xxxx:

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxx poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,29 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,47 Xx. Xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nevykázali xxxxx z výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 1,20 Xx x fixní xxxxxx xxxxxx xx výši 0,47 Xx.

x) Xxx xxxxxx č. 89611 xx 89619 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 809 podle xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,57 a xxxxx složka úhrady xx výši 0,40 Xx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. ledna 2021, že xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zapojen do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 0,59 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Pro xxxxxx x. 89711 xx 89725 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx 809 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,55 Kč x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Xx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxx 2021, že xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 0,58 Xx a fixní xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,40 Kč.

d) Xxx výkon x. 89312 xxxxx seznamu xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,09 Kč x xxxxx složka xxxxxx xx výši 0,43 Xx.

x) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 801, 807, 808, 812 xx 815, 817, 818, 819 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 0,72 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou držiteli Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx XXX XXX 15189 xxxx Osvědčení x xxxxxx XX XXXXX x xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 802 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli Xxxxxxxxx o akreditaci xxx XXX XXX 15189 xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XX XXXXX x hodnoceném xxxxxx. X xxxxxxx, xx x průběhu xxxxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je nezbytné, xxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, přičemž xxxxxxx xxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx. Pro hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x druhé poskytované xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,40 Xx.

x) Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 816 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bodu ve xxxx 0,80 Kč.

g) Xxx xxxxxx x. 09119 a 97111 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxx hodnota xxxx ve výši 1,08 Xx, přičemž xxxxxx xx výkony x. 09119 x 97111 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx bodu 8. Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx:

XXxxx x XX x 1,05

xxx:

XXxxx … je xxxxxxx xxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx pojišťovnou uznané xxxxxx č. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období,

HB … xx xxxxxxx xxxx xx výši 1,08 Kč.

h) Hodnoty xxxx a fixní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx navyšují x 18,49 %. Hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) x x) xx xxxxxxxx x 5,04 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx x 7,84 %. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxxx o 3,89 %. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx vypočítané xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

x) Xxx xxxxxx x. 09115, 82040 a 82041 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 xxxx X69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovena xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,85 Kč, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx výkony nevstupuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8.

3. Xxx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,48 Xx. Xxxx úhrada xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 4.

4. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. a) xx x) se xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx součtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx odbornost x xxxxxx uvedené x xxxx 2 xxxx. x) xx x) samostatně:

HBred = XX + VS

HBred … xx výsledná xxxxxxx xxxx, která xx použita x xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxx poskytnutých výkonů,

FS … xx fixní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x),

XX … xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx:

xxx:

XX … xx xxxxxxx bodu xxxxx xxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx podle xxxx 5 xx 7,

XX … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který se xxxxxxx ve xxxx 1,05 pro hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. a) x xx xxxx 1,04 pro hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x),

XXxxx … xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxx v referenčním xxxxxx přepočtený xxxxx xxxxxxx xxxxxx věznění xxxxxxx x 1. xxxxx 2020. Do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 podle xxxxxxx xxxxxx,

XXxx … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bodů za xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx výkonů,

UOPref … xx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxxxx x výkonů x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx seznamu xxxxxx,

XXXxx … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxx xxxxx některý x xxxxxx x. 89111, 89119, 89123, 89127 x 89131 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx bodu uvedené x bodě 2 xxxx. a) a x xxxx 3 xx navyšují x xxxxxxx 0,02 Xx x případě, že xxxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx pracoviště poskytovatele (XXX) v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 35 xxxxx rozložených xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště poskytovatele (XXX) x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx období v xxxxxxx xxxxxxx 70 xxxxx týdně.

7. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxx x xxxxxxx 0,02 Xx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx odbornosti poskytuje xxxxxxx služby po xxxx hodnocené xxxxxx x rozsahu alespoň 70 xxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

xxx(XXXxxx, POPref) x XXXXxxx x 1,04,

kde:

POPicz … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených poskytovatelem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. e) xxxx f) v xxxxxxxxxx období, kromě xxxxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykázán xxxxx výkon x. 09119 xxxx 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxxx pouze xxxxxx x. 09115, 82040 xxxx 82041 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxx U69.75 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXxxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených v xxxx 2 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxxxxxx období, xxxxx unikátních pojištěnců, xx které byl x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx pouze výkon x. 09119 xxxx 97111 xxxxx seznamu xxxxxx,

XXXXxxx … je xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xxxx x) v xxxxxxxxxxx období. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx č. 09119 x 97111 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odbornostech xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e), x kterých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxx, xxxx hodnota XXXXxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx … je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 90 % hodnoty xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXxxxx … xx xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xxx:

XXXxxx … xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx období.

b) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x), x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXxxx, xxxx xxxxxxx XXXXxxx stanovena xxxxx hodnoty XXXXxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XXxxx … xx xxxxxxx počet poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx minimální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 65 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXxxx … je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatele xx stanovená xxxx:

xxx:

XXXxxx … je xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatele x referenčním xxxxxx,

XXxxx … je hodnota xxxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXxxx … xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. e) x x), se xxxxxxx celková xxxx xxxxxx podle xxxx 8 souhrnně xxx xxxxxxx odbornosti uvedené x xxxxx xxxxxxx.

10. X xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hrazené xxxxxx neposkytoval xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx celkové xxxxxx podle xxxx 4 x 8 xxxxxxxxxx hodnoty srovnatelných xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx XXX XXX 15189 nebo Xxxxxxxxx x xxxxxx II XXXXX, xxx pro xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočet XXXXxxx x použitím xxxxxxx xxxx 0,71 Xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první v xxxx 2 písm. x), a x xxxxxxxx xxxxxxx bodu 0,85 Xx pro xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx 2 písm. x).

11. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx 4 x xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx. Pro poskytovatele, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 50 x xxxx unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx hrazené xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) xx d) výpočet xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxxxx.

12. Xxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,31 Xx, pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 písm. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx hodnota bodu xx výši 0,61 Xx x pro xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx bodu 2 xxxx. e) xx g).

13. Xxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx 2 písm. x) až x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady podle xxxx 8 x xxxx 2 xxxx. x) a navýšení xxxxxxx xxxx podle xxxx 2 písm. x) nepoužijí. Pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ošetřil 10 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se pro xxxxxxx služby podle xxxx 2 písm. x) až x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 x bodu 2 xxxx. g) xxxxxxxxx.

14. U xxxxxxxxxxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období nové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx počtu xxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 8 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nově nasmlouvané xxxxxx se xxx xxxx účely ocení xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx. x) xx x).

15. Záloha xx kompenzaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxx bodu 1 vztahujícího xx x vykázaným hrazeným xxxxxxx a xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx x vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx bodu x výše xxxxx xxxxx §11

X) Úhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných x odbornostech 911, 914, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx službě xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Kč.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx ambulantní péče xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 stanoví hodnota xxxx:

x) pro xxxxxxxxx 914 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,11 Xx,

x) xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,09 Xx,

x) xxx xxxxxxxxxx 911, 916 x 921 xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxx 0,99 Xx.

3. X případě, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X00 - X97, X09 - X99, X00 - X99, X60 - I69, X10.3 - E10.7, X11.3 - X11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 25 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 925 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxx 2, x 0,04 Xx.

4. Xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hrazené xxxxxx v odbornostech 911, 916, 921 x 925 xxxxx xxxxxxx výkonů celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dané odbornosti, xxxx xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, nepřekročí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takto:

(1,17 + XX) x xxx [XXXxxxX; XXXxxxX] x XXXXx + (1,17 + XX) x xxx [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxX … xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

POPrefZ … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnec x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

PUROo … xx průměrná xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období. Xx výpočtu XXXX xxxxxxx vstupovat pojištěnci, xx které xxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx výkon x. 06349 xxxxx seznamu xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXxxxXx … je počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx rovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

UHRMh … xx úhrada xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx x bodě 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahrne úhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou úhrady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, včetně úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtovaných xxxxxxxx přípravků na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx UHRMh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxx 1, xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx je xxxxx xxxx překročí pětinásobek xxxxxxxx úhrady za xxxxxx podle seznamu xxxxxx x výjimkou xxxxxx hrazených služeb xxxxxxxxx v xxxx 1, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, do UHRMr xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx péči x xxxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů.

KN … xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,03 - x xxxxxxx, xx podíl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx č. 06135 xxxx 06137 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ošetřených x zdravotní pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 25 %.

x) 0,04 - x xxxxxxx, xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období x vykázanými výkony x. 06325, 06331, 06333, 06327 xxxx 06329 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 35 %.

c) 0,15 - v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z hlavních xxxxxxx C00 - X97, G09 - X99, X00 - X99, I60 - X69, X10.3 - X10.7, X11.3 - X11.7 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí na xxxxxxxx xxxxx ošetřených x xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxx 25 %.

5. Xxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxx poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů, xx výpočet celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx služby xx xxxx pojištěnce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 06349 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odbornosti 914 xxxxx xxxxxxx výkonů xx hradí výkonově x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2.

7. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období neexistoval, xxxxx uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti, x xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxx stanovit x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vznikl x xxxxxxx referenčního období, x xxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx období 50 x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zdravotní pojišťovna xxx účely xxxxxxx XXXXx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výpočet xxxx xxxxxx xxx xxxx 3, 4 a 5 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se hradí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 2, xxxxxxx hodnota bodu xxxxx bodu 2 xx xxxxxxx o 0,02 Xx.

9. Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 xx 31. května 2020 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x. 06311 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 102 Xx, xx xxxxx č. 06313 podle xxxxxxx xxxxxx x 51 Xx, xx xxxxx x. 06315 podle xxxxxxx xxxxxx o 77 Xx, xx xxxxx x. 06317 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 102 Xx, xx xxxxx x. 06318 xxxxx xxxxxxx xxxxxx o 26 Xx a xx xxxxx x. 06319 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x 51 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx bodu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

10. Xxxxxx xx kompenzaci xx xxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxx 9 vztahujícího xx x poskytovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x odbornosti 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx paliativní xxxx xxx poskytovat xxxxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Poskytovatel x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxx 24 xxxxx 7 xxx x xxxxx.

3. Hrazené xxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx (24 hodin) xxxx xxxxxxxxxx agregovanými xxxxxx x. 80090 podle xxxxxxx výkonů xxxx x. 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Hodnota xxxx odbornosti 926 xxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 1,06 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxx se xxxxxxx xxxxx:

xxx{(XXXxxx,xxxx * 30 * 1522 * XX) + (XXXxxx,xxx * 180 * 1522 * XX); Xxxxx * HB}

kde:

POPičz,dosp … xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx výkonů v xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxx,xxx … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců ošetřených xxxxxxxxxxxxxx x odbornosti 926 podle xxxxxxx xxxxxx x hodnoceném xxxxxx.

Xxxxx … xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 926 podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX … xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1,06 Kč.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxx odbornosti x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx jiných poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx poskytnutých jiným xxxxxxxxxxxxxx, x xxx, xxx xxx pojištěnci xxxxxxxxx xxxxx č. 80090 xxxx 80091 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx s následujícími xxxxxxxxx:

x) xxxxx počet xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx vykázán xxxxxxx x xxxxxx x. 80090 xxxx 80091 xxxxx seznamu výkonů x xxxxxxxx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx b) xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx 10 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ošetřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnoceném období, xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx 926 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče,

iii. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx,

xx. prohlídka xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k tomuto xxxxxx,

x. xxxxx výkony xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxx 2020 xx xx každý xxxxxxxxxxxxxx vykázaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaný xxxxx č. 80090 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 313 Xx x xx výkon č. 80091 podle xxxxxxx xxxxxx x 393 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bodu xx nezapočte xx xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx podle xxxx 4. Toto navýšení xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

8. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xx xxxx xxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxx vykázaným xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2021.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxx x xxxx úhrad xxxxx §12

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výkony xxxxxxxx x návštěvní službě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 1 Kč.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,96 Xx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x některou x xxxxxxxx xxxxxxx G10 - X14, I60 - X69, X62, X42, X44, X46, X49, X54, X64, X74, X84 xxxx X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx překročí 5 % x xxxxxxxxxx 7 %, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedená v xxxx 2 x 0,04 Xx. X xxxxxxx, že tento xxxxx xxxxxxxx 7 %, navyšuje xx xxxxxxx xxxx uvedená x bodě 2 x 0,06 Kč.

4. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 902 x 917 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx nepřekročí částku, xxxxx xx vypočte xxxxx:

(1,06 + KN) x max [XXXxxxX; XXXxxxX] x PUROo + (1,06 + XX) x xxx [XXXXx x XXXxxxXx; (XXXXx - XXXXx)],

xxx:

XXXxxxXx … xx počet xxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; mimořádně xxxxxxxxx unikátním xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x hlavních xxxxxxx X10 až X14, X60 až X69, R62, X42, X44, X46, X49, X54, S64, X74, X84, X94 xxxx X02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx včetně úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx překročí xxxxxxxxxxx průměrné xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXxxxX … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřených x xxxx odbornosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mimořádně nákladný xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, X51 xx X83, X07, X11, X13, X14 xxxx X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí.

POPrefZ … xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx pojištěnec, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx X20, X35, X51 xx X83, X07, X11, X13, P14 nebo X94 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx průměrná úhrada xx xxxxxx podle xxxxxxx výkonů xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pojištěnců, xx xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx G20, X35, G51 xx X83, X07, X11, X13, X14 nebo X94 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXx … xx xxxxxx xx xxxxxx podle seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladné unikátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx X10 až G14, X60 xx X69, X62, X42, S44, X46, X49, X54, X64, X74, X84, X94 xxxx T02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xx rovna nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ošetřeného x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

UHRMr … xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť účtovaného xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ošetřené x xxxx odbornosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx z hlavních xxxxxxx X10 až X14, X60 xx X69, X62, X42, X44, X46, X49, X54, X64, X74, X84, X94 xxxx X02 xx T14 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx pětinásobek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx včetně úhrady xxxxxx účtovaného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny ošetřeného x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX … je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) 0,02 - x případě, že xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xxxxxx č. 21113, 21115 a 21315 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx 902 podle xxxxxxx výkonů menší xxx 50 %,

x) 0,02 - v xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonů x. 21221 x 21415 xxxxx seznamu xxxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odbornosti 902 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxxx než 14 %.

x) 0,11 - x xxxxxxx, xx x hodnoceném období xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx G10 až X14, X60 xx X69, R62, X42, X44, S46, S49, X54, X64, S74, X84 xxxx X94 xxxxx mezinárodní klasifikace xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx unikátních xxxxxxxxxx překročí 5 %.

5. U xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx odbornosti, x xxxxxxx xxxxx xxxx referenčních hodnot xxxxxxxx x xxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8 zákona, xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 x xxxx pojištěnců, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1. Xxx hrazené xxxxxx xxxxx xxxx 2 poskytované zahraničním xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,83 Xx. Xxx stanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx G20, X35, G51 xx X83, P07, P11, X13, X14 xxxx X94 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, se xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx bodu xxxxx xxxx 1 a 2. Xxxx úhrady xx xxxx služby xx xxxxxxxx do xxxxxxx celkové xxxx xxxxxx podle xxxx 4.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 305/2020 Sb.

Hodnota xxxx x výše úhrad xxxxx §13

A) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx

1. Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx hodnota bodu xxxxxxx ve xxxx 0,96 Kč, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 18530 a 18550 podle seznamu xxxxxx, xxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx xx výši 0,78 Xx.

2. Hodnota xxxx podle bodu 1 xx dále xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxx.

x) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx referoval xxxx o dialyzační xxxxx xxx za xxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navýší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1 x 0,02 Xx od 1. xxxxx 2020.

b) Pokud xxxxxxxxxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 2020 výsledky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxx kvartálně v xxxx 2020. Xxxxxxxxxx xxxxxx navýšení xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna poskytovateli xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x) a xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2020 přestal xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

3. Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalitativní kritéria xxxxxxxxx x xxxxx X za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Hodnota xxxx xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx podmínky xxxxx xxxx 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o další 0,05 Xx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx XX = 0,05 Xx x Xx

xxx:

Xxxxxxxx HB … xx xxxxxxxx navýšení xxxxxxx bodu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 0,05 Xx,

Xx … xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 0 xx 1 x xxxxx xx vypočte xxxx:

∑XXXX … xx součet xxxx xx výkony x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 a 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX), x kterých došlo xx xxxxxxx kvalitativních xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxx,

∑XXXX … je xxxxxx xxxx za xxxxxx x. 18511, 18513, 18515, 18521, 18522, 18523, 18530 x 18550 podle xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX) v xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

5. Pro xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxx xx hodnota xxxx xxxxxxx o 0,01 Xx.

6. Za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. května 2020 xx xx každý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 18521, 18522 a 18550 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 580 Xx. Xxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

7. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytne poskytovateli xx xxxx navýšení xxxxxx xxxxx bodu 6 xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději xx 31. května 2021.

X) Xxxxxx xx včasné xxxxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx xx stanovuje xxxxxx ve xxxx:

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěnce xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 000 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx renálním xxxxxxxx (xxxxxxx 5) xxx klíčových xxxxxxxxxxxxxx x transplantaci ledvin.

ii. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx xx na jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 4 500 Xx.

x. Popis: Signalizace xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 0,17 xx/x.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Vykazuje se xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx o xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxx zařazeného do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 000 Kč.

i. Popis: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx pojištěnce, xxxxx xxx již xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programu. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx, xx obdržel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x zařazení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx B xxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxxxx centrum x pojištěnce xxxxxxxx xxxxx č. 51902 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k transplantaci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x predialyzačním xxxxxx 10 500 Xx.

x. Xxxxx: Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x predialyzační xxxx. Xx vykazováno xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxx, xx obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx centra x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: X pojištěnce xxxx vykázána xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx B xxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxxxx centrum u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 51902 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bylo signalizováno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 000 Xx.

x. Popis: Xxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx žijícího dárce xxxxxxx. Xxxx hrazená xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx příjemcem xxxxxx.

xx. Xxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxx poskytovatel x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxxx provedený x xxxxxxx s doporučeným xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konkrétního xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxx hrazeny x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxx xxxxxxx x pojištěnců, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontraindikaci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxx omezení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxx xxxxxxx referenčního období, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx xx zvlášť xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx úhrady zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "S" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx., a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období;

c) xxxxxxxx úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádanou péči xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosáhne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce za xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 376/2011 Xx. x úhrady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 102 % xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "X" xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 376/2011 Xx. a úhrady xx xxxxxx účtovaný xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném období xx vypočte x xxxxxxxxx xxxxx unikátních xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předepsané xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 102 % průměrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx léčivé přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhradu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 40 % x překročení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx unikátního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x. 09513 podle seznamu xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxx xxx 104 % xxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxxx úhradu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx součinu 2,5 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 0,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úhrady, xxxxxxx xxxx 40 % x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vykázán xxxxx xxxxx x. 09513 xxxxx seznamu výkonů. Xx vyžádané xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx screeningu, screeningu xxxxxxxxx děložního xxxxx x screeningu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu. Xx xxxxxxxx péče xx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 písm. x), x) xxxx x). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx se výkony xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů xx xxxxx účinném k 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxx platnou x hodnoceném xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx průměrných xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 2 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx účtované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx materiál x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 se xxxxxxxxx, pokud součet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx období nepřevýší xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxx xx tento druh xxxxxxxxx xxxxxx na xxx 2020 podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotní pojišťovny.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx součet xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxxxx odbornostech x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, nezahrnuje xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 3.

10. X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx referenčnímu xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx průměrných úhrad x referenčním období xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předepisovat xxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxxxxx odbornostech.

11. X xxxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx části xxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřenu xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx převodu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 8 zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxx 2 xx 4 se xxxxxxxxx, jedná-li xx x hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx poskytovatel x referenčním xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx 50 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx týdně. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných hrazených xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočítává koeficientem x/30, kde x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx danou xxxxxxxxx.

13. Zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxx srážku xxxxx xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx odpovídající 15 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx snížené x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx materiál x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx předávaných údajů

a) Xxxxxxxxxxxx referoval x xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 268/2019 Sb. xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jednotlivá xxxxxxxxxx (dialyzační xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx, a xx vždy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx za poslední xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

x) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky pravidelného xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dialýzy xxxxx seznamu xxxxxx, x xx xxxxxxx xx 90 dní xx prvního dne xxxxxx xxxxxxxx.

x) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxx kvality xxxxx x pravidelném xxxxxxxxxxx léčení

a. Dohodnuté xxxxxxxxx kvality:

Parametr xxxxxxx xxxxxxxxxx léčby

Minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xx &xx;100 x/x

70 %

Xxxxxxx P &xx; 1,8 xxxx/x

50 %

Xxxxxxx XxX &xx; 1,2

70 %

Počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

7 %

x. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxx zahrnuti xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hrazené služby xxxxxxxx výkony xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxxxx dne

Typ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx seznamu xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

00001

234

1

00002

234

1

00003

327

1

00005

179

1,049

00006

144

1

00010

234

1

00011

701

1

00012

234

1

00015

467

1

00017

538

1

00020

216

1,034

00021

150

1,085

00022

108

1,139

00023

233

1,124

00024

233

1,05

00025

466

1,024

00026

188

1,115

00027

108

1,029

00028

233

1,366

00029

233

1,261

00030

233

1,022

00040

934

1

00041

934

1

00042

934

1

00051

1 869

1

00052

1 869

1

00053

1 869

1

00055

1 869

1

00057

1 121

1

00058

934

1

00061

1 869

1

00062

1 869

1

00065

1 869

1

00068

1 168

1

00071

1 869

1

00072

1 869

1

00075

1 869

1

00078

1 121

1

00080

1 121

1

00082

934

1

00085

701

1

Příloha x. 10 x vyhlášce x. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx vztažené x diagnóze xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skupin

Baze

IR-DRG4)

Název xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx 2020

0003

00031

ALLOGENNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX DŘENĚ XXX CC

15,8635

0003

00032

ALLOGENNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XX

27,5976

0003

00033

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X MCC

27,5976

0004

00041

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) XXX XX

13,4935

0004

00042

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 240 XXXXX (11-21 XXX) X XX

13,4935

0004

00043

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) S XXX

13,8681

0005

00051

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 96 HODIN (5-10 XXX) BEZ XX

7,0935

0005

00052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 96 HODIN (5-10 XXX) X XX

7,0935

0005

00053

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXX

7,7703

0006

00060

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 1800 XXXXX (VÍCE XXX 75 XXX)

81,2091

0007

00070

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 1008 XXXXX (XXXX XXX 43 XXX) X TRANSPLANTACÍ XXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXXX XXXXX

110,4444

0008

00080

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VENTILACE &xx; 1008 HODIN (43-75 XXX) S XXXXXXXXXX NÁROČNÝM XXXXXXX

52,6309

0009

00090

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX > 1008 XXXXX (43-75 XXX)

37,8735

0010

00100

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 504 XXXXX (22-42 DNÍ) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

33,1500

0011

00110

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX)

22,9223

0012

00121

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) S XXXXXXXXXX NÁROČNÝM VÝKONEM XXX XX

20,0536

0012

00122

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X CC

20,0536

0012

00123

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX VÝKONEM X XXX

20,3392

0013

00131

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

12,3761

0013

00132

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX S XX

12,3761

0013

00133

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X EKONOMICKY XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

12,6480

0014

00141

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX BEZ XX

5,4395

0014

00142

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX DŘENĚ X XX

5,8183

0014

00143

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXX

7,2000

0015

00151

XXXXXXXX KOSTNÍ XXXXX XXX CC

2,2380

0015

00152

SEPARACE XXXXXX XXXXX X XX

2,8840

0015

00153

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXX

4,4022

0016

00161

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

60,1461

0016

00162

XXXXX XXXXXXXXXXXX PO XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X EKONOMICKY XXXXXXXX VÝKONEM S XX

60,1461

0016

00163

XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX NEBO ONEMOCNĚNÍ XXXXX S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

60,1461

0017

00171

XXXXX XXXXXXXXXXXX PO XXXXXXXX XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX BEZ XX

22,8077

0017

00172

XXXXX XXXXXXXXXXXX PO XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX MÍCHY X CC

22,8077

0017

00173

ČASNÁ REHABILITACE XX PORANĚNÍ XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXX

22,8077

0018

00180

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

25,4780

0018

00181

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX CC

0,0000

0018

00182

IMPLANTACE XXXXXXXXXXXXXXXX S XX

0,0000

0018

00183

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,0000

0019

00190

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXX PUMPY

11,3441

0101

01011

KRANIOTOMIE XXX XX

3,2886

0101

01012

XXXXXXXXXXX X XX

4,5995

0101

01013

XXXXXXXXXXX X XXX

6,4973

0102

01021

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX

2,4582

0102

01022

XXXXXXXX XXXXXX X XX

3,2223

0102

01023

XXXXXXXX XXXXXX X XXX

5,4600

0103

01031

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX CÉVÁCH BEZ XX

1,6901

0103

01032

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

2,2838

0103

01033

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X MCC

3,1957

0104

01041

VÝKONY XX XXXXXXXXXXX X PERIFERNÍCH XXXXXXX XXX XX

0,4486

0104

01042

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX NERVECH X XX

0,6146

0104

01043

XXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,1317

0105

01051

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,2354

0105

01052

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,3439

0105

01053

XXXXXXXX XXXXXXXXXX TUNELU X XXX

0,3444

0106

01061

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

1,2430

0106

01062

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

2,5007

0106

01063

XXXX XXXXXX XXX ONEMOCNĚNÍCH X XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

5,4183

0107

01070

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX MOZKOVÉM XXXXXXXX

7,1898

0108

01080

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

3,9877

0130

01301

XXXXXXX X XXXXXXXX MÍCHY XXX CC

0,6232

0130

01302

PORUCHY X XXXXXXXX XXXXX S XX

1,0922

0130

01303

XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX X MCC

2,3912

0131

01311

MALIGNÍ XXXXXXXXXX, NĚKTERÉ XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,6053

0131

01312

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ, XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,7363

0131

01313

XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX PORUCHY NERVOVÉHO XXXXXXX X XXX

1,1041

0132

01321

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,4302

0132

01322

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,5644

0132

01323

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X CEREBELÁRNÍ XXXXXX S MCC

0,7790

0133

01331

NETRAUMATICKÉ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

1,0829

0133

01332

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX KRVÁCENÍ X CC

1,6121

0133

01333

NETRAUMATICKÉ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

2,2204

0134

01341

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXX BEZ XX

0,8194

0134

01342

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXX X CC

1,1127

0134

01343

CÉVNÍ XXXXXXX XXXXXXX S XXXXXXXXX X MCC

1,7233

0135

01351

NESPECIFICKÁ XXXXX XXXXXXX PŘÍHODA X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XX

0,5962

0135

01352

XXXXXXXXXXXX XXXXX MOZKOVÁ XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX INFARKTU X CC

0,6641

0135

01353

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX X MCC

1,0883

0136

01361

TRANZITORNÍ XXXXXXXXXX ATAKA XXX XX

0,4700

0136

01362

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XX

0,5367

0136

01363

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X MCC

0,6739

0137

01371

PORUCHY XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,4956

0137

01372

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX X XX

0,5818

0137

01373

XXXXXXX XXXXXXXXXXX A PERIFERNÍCH XXXXX S XXX

0,7448

0138

01381

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,0704

0138

01382

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

2,4266

0138

01383

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S MCC

3,2842

0139

01391

NEBAKTERIÁLNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

0,9780

0139

01392

XXXXXXXXXXXXX INFEKCE XXXXXXXXX SYSTÉMU, KROMĚ XXXXXX MENINGITIDY X XX

1,3898

0139

01393

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX VIROVÉ XXXXXXXXXXX S XXX

2,2188

0140

01401

XXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,9675

0140

01402

XXXXXX XXXXXXXXXXX S XX

1,1444

0140

01403

XXXXXX XXXXXXXXXXX X MCC

1,5141

0141

01411

NETRAUMATICKÁ XXXXXXX VĚDOMÍ X XXXX XXX CC

0,4883

0141

01412

NETRAUMATICKÁ XXXXXXX XXXXXX A XXXX X XX

0,6456

0141

01413

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VĚDOMÍ A XXXX X MCC

1,2366

0142

01421

EPILEPTICKÝ XXXXXXX XXX CC

0,4924

0142

01422

EPILEPTICKÝ XXXXXXX X XX

0,6420

0142

01423

XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,1584

0143

01431

XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX BEZ XX

0,4129

0143

01432

XXXXXXX X JINÉ XXXXXXX XXXXX S CC

0,5330

0143

01433

MIGRÉNA X XXXX BOLESTI XXXXX X XXX

0,7168

0144

01441

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX PORANĚNÍ XXX XX

0,6737

0144

01442

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XX

1,1159

0144

01443

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S MCC

2,3755

0145

01451

OTŘES XXXXX BEZ XX

0,2238

0145

01452

XXXXX XXXXX S XX

0,2541

0145

01453

XXXXX XXXXX X XXX

0,4775

0146

01461

XXXX XXXXXXX NERVOVÉHO XXXXXXX XXX XX

0,3836

0146

01462

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,5099

0146

01463

XXXX PORUCHY NERVOVÉHO XXXXXXX X MCC

0,7590

0201

02011

ENUKLEACE X VÝKONY NA XXXXXX BEZ XX

1,1362

0201

02012

XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX S XX

1,6634

0201

02013

XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX X XXX

2,1766

0202

02021

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXX XX

0,4635

0202

02022

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX OČNICE X XX

0,5593

0202

02023

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXX

0,6752

0203

02031

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX ČOČKY XXX CC

0,9810

0203

02032

INTRAOKULÁRNÍ XXXXXX, XXXXX XXXXX X XX

1,0816

0203

02033

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, KROMĚ XXXXX X MCC

1,2448

0204

02041

VÝKONY XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,5296

0204

02042

VÝKONY XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX X XX

0,5585

0204

02043

XXXXXX XX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXX

0,5585

0230

02301

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX

0,5678

0230

02302

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX X XX

0,7369

0230

02303

XXXXXX X XXXXXXX INFEKCE XXX X MCC

0,8888

0231

02311

NEUROLOGICKÉ X XXXXX PORUCHY XXX BEZ XX

0,5396

0231

02312

XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX S CC

0,7254

0231

02313

NEUROLOGICKÉ X XXXXX PORUCHY XXX X MCC

0,7492

0232

02321

JINÉ XXXXXXX XXX XXX XX

0,3416

0232

02322

XXXX PORUCHY XXX X XX

0,4081

0232

02323

XXXX XXXXXXX XXX X XXX

0,6441

0301

03011

XXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XX

4,2319

0301

03012

XXXXX XXXXXX NA XXXXXX A PRŮDUŠNICI X XX

5,7766

0301

03013

XXXXX XXXXXX XX HRTANU X XXXXXXXXXX X XXX

10,2548

0302

03021

XXXX XXXXX XXXXXX NA XXXXX X XXXX XXX XX

2,1906

0302

03022

XXXX VELKÉ XXXXXX NA XXXXX X XXXX X XX

4,2904

0302

03023

XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX X XXXX X MCC

6,8559

0303

03031

VÝKONY XX OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, XXXXX XXXXXXX VÝKONŮ XX HLAVĚ X XXXX XXX XX

2,9525

0303

03032

XXXXXX XX OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, XXXXX VELKÝCH VÝKONŮ XX XXXXX X XXXX X XX

3,1009

0303

03033

XXXXXX XX OBLIČEJOVÝCH XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX HLAVĚ X XXXX S XXX

5,5757

0304

03041

XXXXXX XX ÚSTECH XXX XX

1,3632

0304

03042

XXXXXX NA ÚSTECH X CC

2,1192

0304

03043

VÝKONY XX XXXXXX X XXX

2,3596

0305

03051

XXXXXX XX XXXXXXXX A XXXXXXXX BEZ XX

1,2995

0305

03052

XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XX

1,5963

0305

03053

XXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

1,6458

0306

03061

XXXXXX XX SLINNÉ ŽLÁZE XXX XX

1,0863

0306

03062

XXXXXX NA XXXXXX ŽLÁZE X XX

1,3223

0306

03063

XXXXXX XX XXXXXX XXXXX X XXX

1,6953

0307

03071

XXXXXXX XXXXXXXX RTU X XXXXX BEZ XX

1,6889

0307

03072

XXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXXX X XX

1,6889

0307

03073

XXXXXXX XXXXXXXX XXX A XXXXX X XXX

1,8452

0308

03081

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX MANDLÍCH XXX XX

0,4620

0308

03082

XXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXXX MANDLÍCH X XX

0,5761

0308

03083

XXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX S XXX

0,6392

0309

03091

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXX, XXXX, XXX A XXXXX XXX XX

0,5690

0309

03092

XXXX XXXXXX PŘI PORUCHÁCH X ONEMOCNĚNÍCH XXX, XXXX, ÚST X XXXXX X XX

0,8245

0309

03093

XXXX XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX UŠÍ, XXXX, XXX A XXXXX X MCC

1,4097

0310

03100

KOCHLEÁRNÍ XXXXXXXXX

22,2683

0330

03301

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXX, XXXX, ÚST A XXXXX XXX XX

0,4519

0330

03302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX, XXX A HRDLA X XX

0,5142

0330

03303

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXX, XXXX, XXX X HRDLA S XXX

0,8573

0331

03311

XXXXXXX ROVNOVÁHY XXX XX

0,4311

0331

03312

XXXXXXX XXXXXXXXX S XX

0,5064

0331

03313

XXXXXXX ROVNOVÁHY X XXX

0,6096

0332

03321

XXXXXXXX XXX XX

0,2927

0332

03322

XXXXXXXX X CC

0,3851

0332

03323

EPISTAXE X XXX

0,5019

0333

03331

XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3243

0333

03332

XXXXXXXXXXX, XXXXXX MEDIA, XXXXXXX XXXXXXX CEST XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX S XX

0,4455

0333

03333

XXXXXXXXXXX, XXXXXX MEDIA, XXXXXXX HORNÍCH XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX S XXX

0,5815

0334

03341

XXXXXX ZUBŮ A XXX XXX XX

0,9968

0334

03342

XXXXXX XXXX X XXX X XX

1,0035

0334

03343

XXXXXX ZUBŮ X ÚST X XXX

1,4948

0335

03351

XXXX PORUCHY UŠÍ, XXXX, ÚST X XXXXX XXX XX

0,3537

0335

03352

XXXX XXXXXXX XXX, XXXX, XXX X XXXXX X XX

0,4179

0335

03353

XXXX XXXXXXX XXX, XXXX, XXX X XXXXX S XXX

0,5478

0401

04011

XXXXX HRUDNÍ VÝKONY XXX CC

3,3069

0401

04012

VELKÉ HRUDNÍ XXXXXX S CC

4,1272

0401

04013

VELKÉ XXXXXX XXXXXX X XXX

5,4514

0402

04021

XXXXX HRUDNÍ VÝKONY XXX XX

2,8815

0402

04022

XXXXX HRUDNÍ XXXXXX X XX

2,9550

0402

04023

XXXXX XXXXXX XXXXXX S XXX

4,4035

0403

04031

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8415

0403

04032

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,2127

0403

04033

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,4085

0430

04301

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,2303

0430

04302

XXXXXXXX XXXXXXX S XX

1,8685

0430

04303

XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,1578

0431

04310

XXXXXXXXXX XXXXXXX

1,6667

0432

04321

XXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,7345

0432

04322

PLICNÍ EMBOLIE X XX

0,8339

0432

04323

XXXXXX XXXXXXX X XXX

1,0006

0433

04331

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,3645

0433

04332

ZÁVAŽNÉ XXXXXX HRUDNÍKU X XX

0,6141

0433

04333

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X MCC

0,9741

0434

04341

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,4907

0434

04342

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6173

0434

04343

XXXXXXX XXXXXXXXXX DÝCHACÍHO SYSTÉMU X MCC

0,8408

0435

04351

INFEKCE X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,7317

0435

04352

INFEKCE A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,9602

0435

04353

XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X MCC

1,5545

0436

04361

PROSTÁ XXXXXXXXX X DÁVIVÝ XXXXX XXX CC

0,5767

0436

04362

PROSTÁ XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X XX

0,7310

0436

04363

XXXXXX XXXXXXXXX X DÁVIVÝ XXXXX X XXX

1,0580

0437

04371

XXXXXXXXX OBSTRUKTIVNÍ XXXXXX XXXXX XXX XX

0,4544

0437

04372

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X CC

0,6048

0437

04373

CHRONICKÁ XXXXXXXXXXX PLICNÍ NEMOC X XXX

0,9336

0438

04381

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,3981

0438

04382

XXXXX X BRONCHIOLITIDA S XX

0,5508

0438

04383

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX X XXX

0,8134

0439

04391

XXXXXXXXXXXXXX CHOROBA XXXX BEZ XX

0,5808

0439

04392

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XX

0,7424

0439

04393

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX PLIC X XXX

1,1181

0440

04401

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX VÝPOTEK XXX XX

0,7339

0440

04402

XXXXXXXXXXX A PLEURÁNÍ XXXXXXX S XX

0,8661

0440

04403

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX VÝPOTEK X XXX

1,2956

0441

04411

XXXXXXXX, XXXXXXXX X JINÉ DIAGNÓZY XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4171

0441

04412

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,5591

0441

04413

XXXXXXXX, XXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,8203

0500

05000

XXXXX XX 5 XXX OD XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU

0,4204

0501

05011

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX FUNKCE XXXXX XXX XX

13,3977

0501

05012

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXX PODPORU XXXXXX XXXXX S XX

14,1683

0501

05013

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X IMPLANTÁT XXX PODPORU XXXXXX XXXXX X MCC

17,2009

0502

05021

VÝKONY XX XXXXXXX CHLOPNI XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX CC

13,0696

0502

05022

VÝKONY XX XXXXXXX CHLOPNI XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

13,0696

0502

05023

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X XXX

16,1010

0503

05031

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX VADY XX OTEVŘENÉM XXXXX XXX CC

7,5532

0503

05032

OPERACE A XXXXXXX PRO VROZENÉ XXXXXXX XXXX NA XXXXXXXXX XXXXX S XX

9,3162

0503

05033

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX X MCC

10,8863

0504

05041

VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

9,8039

0504

05042

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

10,7579

0504

05043

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX S XXX

13,1732

0505

05051

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

8,6451

0505

05052

XXXXXXXXX XXXXXX SE SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X XX

9,3354

0505

05053

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

11,2100

0506

05061

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX XX

7,2607

0506

05062

XXXXXXXXX XXXXXX BEZ SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X CC

7,3728

0506

05063

KORONÁRNÍ XXXXXX XXX SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX X MCC

8,4928

0507

05070

IMPLANTACE XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU, XXXXXXX SRDCE XXXX XXXX

5,0907

0508

05081

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX NA XXXXXXXX XXXXX BEZ XX

4,4077

0508

05082

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX VADY XX XXXXXXXX SRDCI X XX

5,5256

0508

05083

XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX VADY NA XXXXXXXX XXXXX S XXX

6,7655

0509

05091

XXXXX ABDOMINÁLNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX BEZ CC

5,4064

0509

05092

VELKÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

7,2601

0509

05093

VELKÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X XXX

9,3116

0510

05101

XXXX PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

3,0091

0510

05102

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X XX

3,3085

0510

05103

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,2257

0511

05111

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, SELHÁNÍ XXXXX XXXX XXXX XXX XX

2,9492

0511

05112

XXXXXXXXXX XXXXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX, SELHÁNÍ SRDCE XXXX XXXX X XX

3,3581

0511

05113

XXXXXXXXXX XXXXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX S XXX

4,2280

0512

05121

XXXXX XXXXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX BEZ XX

6,6559

0512

05122

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

7,0084

0512

05123

XXXXX HRUDNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

10,3792

0513

05131

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

2,4443

0513

05132

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU S XX

2,8512

0513

05133

XXXX PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

3,8053

0514

05141

XXXX VASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XX

2,1221

0514

05142

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

2,8592

0514

05143

XXXX XXXXXXXXXX VÝKONY X XXX

3,8086

0515

05151

XXXXXXXX KVŮLI PORUŠE XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX X XXXX XXX XX

1,7841

0515

05152

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX, XXXXX HORNÍCH XXXXXXXX X XXXXX X XXXX X XX

2,3184

0515

05153

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXX X NOHY S XXX

3,5216

0516

05161

XXXXXX KARDIOSTIMULÁTORU XXX XX

2,2852

0516

05162

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XX

2,4223

0516

05163

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

2,4604

0517

05171

XXXXXXXX XXXXX KONČETINY X PRSTU X XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,1552

0517

05172

XXXXXXXX HORNÍ XXXXXXXXX X XXXXX X XXXX PRO PORUCHU XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,3374

0517

05173

XXXXXXXX XXXXX KONČETINY X XXXXX X XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,7841

0518

05181

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

0,9637

0518

05182

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X CC

1,2788

0518

05183

KONTROLA XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, KROMĚ XXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,0263

0519

05191

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX BEZ CC

0,5257

0519

05192

LIGATURA X XXXXXXXXX XXX X CC

0,5798

0519

05193

LIGATURA X XXXXXXXXX XXX X XXX

0,5798

0520

05201

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8517

0520

05202

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,2410

0520

05203

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

2,5273

0522

05221

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX BEZ CC

6,1971

0522

05222

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU X CC

6,3880

0522

05223

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

9,6231

0523

05231

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, &xx;=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

3,2821

0523

05232

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, <=2 XXXXXXXXXX STENTY XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

4,0204

0523

05233

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,7213

0524

05241

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 NEPOTAHOVANÉ XXXXXX XXX AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

6,0504

0524

05242

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, >=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

6,8727

0524

05243

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍM XXXXXXXX MYOKARDU S XXX

7,1955

0526

05261

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX AKUTNÍHO INFARKTU XXXXXXXX XXX CC

5,9480

0526

05262

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, >=3 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU MYOKARDU X XX

6,7752

0526

05263

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 POTAHOVANÉ XXXXXX BEZ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

6,7752

0527

05271

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 POTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX BEZ CC

2,9366

0527

05272

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, <=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

3,6685

0527

05273

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=2 XXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍHO XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,3670

0528

05281

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ANGIOPLASTIKA, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

4,9820

0528

05282

PERKUTÁNNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X XX

5,4860

0528

05283

XXXXXXXXXX KORONÁRNÍ XXXXXXXXXXXXX, &xx;=3 NEPOTAHOVANÉ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX MYOKARDU S XXX

7,2516

0529

05291

XXXXXXXXXX PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XX

6,3397

0529

05292

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX KATETRIZAČNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

6,4627

0529

05293

XXXXXXXXXX PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

6,7695

0530

05301

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,7269

0530

05302

SRDEČNÍ KATETRIZACE XXX XXXXXXX INFARKTU XXXXXXXX X XX

1,0691

0530

05303

XXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘI AKUTNÍM XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

1,9162

0531

05311

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4182

0531

05312

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X CC

0,5460

0531

05313

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX ISCHEMICKÉ XXXXXXX SRDEČNÍ S XXX

0,6764

0532

05321

XXXXXXX KATETRIZACE XXX XXXXXX PORUCHÁCH XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4947

0532

05322

XXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘI JINÝCH XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,7905

0532

05323

SRDEČNÍ XXXXXXXXXXX XXX JINÝCH PORUCHÁCH XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,6321

0533

05331

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,4270

0533

05332

XXXXXX INFARKT XXXXXXXX X CC

0,7343

0533

05333

AKUTNÍ XXXXXXX XXXXXXXX S XXX

1,3575

0534

05341

XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

1,1678

0534

05342

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XX

1,6814

0534

05343

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

3,1145

0535

05351

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,5472

0535

05352

XXXXXXX SELHÁNÍ X XX

0,6826

0535

05353

XXXXXXX SELHÁNÍ X XXX

1,0408

0536

05361

XXXXXXX ŽILNÍ XXXXXXXX XXX CC

0,4298

0536

05362

HLUBOKÁ ŽILNÍ XXXXXXXX X CC

0,5310

0536

05363

HLUBOKÁ XXXXX TROMBÓZA S XXX

0,6945

0537

05371

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,2284

0537

05372

XXXXXXXXXXX SRDEČNÍ XXXXXXX S XX

1,4484

0537

05373

XXXXXXXXXXX XXXXXXX ZÁSTAVA X XXX

2,6918

0538

05381

XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4208

0538

05382

XXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX S XX

0,5430

0538

05383

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,6242

0539

05391

XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,3564

0539

05392

XXXXXXXXXXXXX X XX

0,4761

0539

05393

XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,6549

0540

05401

XXXXXXXXXX XXX CC

0,3008

0540

05402

HYPERTENZE X XX

0,3745

0540

05403

XXXXXXXXXX X XXX

0,5103

0541

05411

XXXXXXX SRDEČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3893

0541

05412

XXXXXXX SRDEČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,5341

0541

05413

XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,9460

0542

05421

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,3660

0542

05422

XXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX VEDENÍ X XX

0,5577

0542

05423

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,9344

0543

05431

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX HRUDNÍKU XXX CC

0,3173

0543

05432

ANGÍNA XXXXXXXX X XXXXXX NA XXXXXXXX X XX

0,3943

0543

05433

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX HRUDNÍKU X XXX

0,5075

0544

05441

XXXXXXX A XXXXXX XXX CC

0,3533

0544

05442

SYNKOPA A XXXXXX S CC

0,4458

0544

05443

SYNKOPA X KOLAPS X XXX

0,6430

0545

05451

XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

0,3933

0545

05452

XXXXXXXXXXXXXX X XX

0,6641

0545

05453

XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,0370

0546

05461

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XX

0,5586

0546

05462

XXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX VASKULÁRNÍHO XXXXXXXXX ČI XXXXXX X XX

0,7782

0546

05463

XXXXXXX, XXXXXX X KOMPLIKACE XXXXXXXXX XX VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE XX XXXXXX X XXX

0,7782

0547

05471

XXXX XXXXXXX OBĚHOVÉHO XXXXXXX XXX CC

0,3202

0547

05472

JINÉ XXXXXXX OBĚHOVÉHO SYSTÉMU X CC

0,4547

0547

05473

JINÉ PORUCHY XXXXXXXXX SYSTÉMU S XXX

0,7765

0548

05481

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY PRO XXXXXX ISCHÉMII X XXXXXXX PERIFERNÍCH XXX XXX XX

4,2656

0548

05482

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X CC

4,6105

0548

05483

ENDOVASKULÁRNÍ XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXXXX CÉV X XXX

4,6255

0549

05491

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX V XXXXXXX PERIFERNÍCH XXX XXX CC

3,0547

0549

05492

ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY XXX KRITICKOU XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX S XX

3,4453

0549

05493

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX X XXX

4,0892

0550

05501

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXXX XXXX XXX XX

2,0526

0550

05502

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX X XX

2,6484

0550

05503

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX S XXX

2,7443

0601

06011

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X TENKÉM XXXXXX XXX XX

3,2925

0601

06012

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X CC

4,0857

0601

06013

VELKÉ VÝKONY XX XXXXXXX X XXXXXX STŘEVU X XXX

6,3652

0602

06021

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX A XXXXXXXXXXX XXX XX

3,0146

0602

06022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX X XX

4,6451

0602

06023

XXXXX XXXXXX XX ŽALUDKU, XXXXX X DVANÁCTNÍKU X XXX

5,2952

0603

06031

XXXXX VÝKONY NA XXXXXXX X TENKÉM XXXXXX BEZ XX

1,6419

0603

06032

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X TENKÉM STŘEVU X CC

2,5544

0603

06033

MENŠÍ XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXX

4,1984

0604

06041

XXXXXXXXXX SRŮSTŮ XXXXXXXXXX XXX CC

1,0368

0604

06042

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ XXXXXXXXXX X CC

1,1915

0604

06043

UVOLŇOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX S XXX

1,5580

0605

06051

XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX

0,9787

0605

06052

XXXXXX NA XXXXXXXX X XX

1,2714

0605

06053

XXXXXX XX XXXXXXXX X XXX

1,6333

0606

06061

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX EPIGASTRICKÉ XXXX XXX XX

1,1377

0606

06062

XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX EPIGASTRICKÉ XXXX S XX

1,2121

0606

06063

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXX KÝLE X XXX

1,3958

0607

06071

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XX

2,0243

0607

06072

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX X XX

2,5404

0607

06073

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX X DVANÁCTNÍKU X XXX

3,5693

0608

06081

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, UMBILIKÁLNÍ XXXX EPIGASTRICKÉ XXXX XXX XX

0,6566

0608

06082

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX TŘÍSELNÉ, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXX XXXX X XX

0,9568

0608

06083

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX KÝLE X XXX

1,4998

0609

06091

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,5256

0609

06092

ANÁLNÍ X XXXXXXXX VÝKONY X XX

0,7340

0609

06093

XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX S XXX

0,9523

0610

06101

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX SYSTÉMU XXX XX

0,9965

0610

06102

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,7214

0610

06103

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

3,1797

0611

06111

XXXXXX XX XXXXXXXX XXX KOMPLIKUJÍCÍ XXXXXX XXXXXXXX XXX CC

1,1465

0611

06112

VÝKONY XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX

1,6645

0611

06113

XXXXXX XX XXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,5504

0630

06301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ CC

0,4206

0630

06302

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,5452

0630

06303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,7551

0631

06311

XXXXXXXX VŘED X XXXXXXXXXX BEZ XX

0,3866

0631

06312

XXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXX X XX

0,5923

0631

06313

XXXXXXXX VŘED X XXXXXXXXXX X XXX

1,1186

0632

06321

XXXXXXX XXXXX XXX XX

0,4008

0632

06322

XXXXXXX JÍCNU X XX

0,5983

0632

06323

XXXXXXX JÍCNU X XXX

1,0942

0633

06331

XXXXXXXXXXXXXXX, DIVERTIKULÓZA X XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXX XXX XX

0,3897

0633

06332

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X CC

0,5804

0633

06333

DIVERTIKULITIDA, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,7953

0634

06341

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX XXX XX

0,6143

0634

06342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX X XX

0,8482

0634

06343

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,3119

0635

06351

XXXXXXXXX GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU XXX CC

0,3801

0635

06352

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO XXXXXXX S XX

0,5464

0635

06353

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

1,0540

0636

06361

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7348

0636

06362

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,8739

0636

06363

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,4259

0637

06371

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX BŘICHA XXX XX

0,2808

0637

06372

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX S XX

0,3896

0637

06373

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX BŘICHA X XXX

0,5646

0638

06381

XXXX XXXXXXX TRÁVICÍHO XXXXXXX BEZ CC

0,3067

0638

06382

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4618

0638

06383

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,8560

0701

07011

XXXXXX NA XXXXXXXXX, XXXXXXX A SPOJKY XXX XX

4,1487

0701

07012

XXXXXX XX XXXXXXXXX, JÁTRECH X XXXXXX S XX

5,3486

0701

07013

XXXXXX XX XXXXXXXXX, JÁTRECH X SPOJKY X XXX

8,5013

0702

07021

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX CESTÁCH XXX XX

3,3694

0702

07022

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

3,9916

0702

07023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

5,7420

0703

07031

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

1,5229

0703

07032

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XX

2,1760

0703

07033

XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX LAPAROSKOPICKÉ X XXX

3,6797

0704

07041

XXXXXXXXXXXXXX CHOLECYSTEKTOMIE XXX XX

1,2241

0704

07042

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S XX

1,4394

0704

07043

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,9244

0705

07051

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXXX XXX CC

1,6010

0705

07052

JINÉ XXXXXX XXX PORUCHÁCH X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A PANKREATU X XX

2,0768

0705

07053

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX

3,7718

0730

07301

XXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX CC

0,4940

0730

07302

CIRHÓZA X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,6106

0730

07303

XXXXXXX A XXXXXXXXXXX HEPATITIDA X XXX

1,0593

0731

07311

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A PANKREATU XXX XX

0,4715

0731

07312

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX S CC

0,6116

0731

07313

MALIGNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X PANKREATU S XXX

0,8213

0732

07321

XXXXXXX XXXXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,6332

0732

07322

XXXXXXX XXXXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,8941

0732

07323

XXXXXXX PANKREATU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

2,2508

0733

07331

XXXXXXX JATER, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,4370

0733

07332

XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,6473

0733

07333

XXXXXXX JATER, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

1,0614

0734

07341

XXXX XXXXXXX ŽLUČOVÝCH XXXX XXX CC

0,4718

0734

07342

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XX

0,6590

0734

07343

XXXX PORUCHY XXXXXXXXX XXXX S XXX

1,0732

0801

08011

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX CC

15,2061

0801

08012

FÚZE XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX S XX

16,8329

0801

08013

XXXX XXXXXX PŘI DEFORMITÁCH X XXXXXXXX X XXX

19,1709

0802

08021

XXXXXXXXXXX A VÍCENÁSOBNÉ XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX KONČETIN XXX CC

2,8046

0802

08022

BILATERÁLNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXX DOLNÍCH XXXXXXXX S CC

3,5151

0802

08023

BILATERÁLNÍ X VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ XXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,5570

0803

08031

XXXX XXXXXX, XX XXX XXXXXXXXX BEZ XX

4,9933

0803

08032

XXXX PÁTEŘE, XX XXX XXXXXXXXX X XX

5,1798

0803

08033

XXXX XXXXXX, NE XXX XXXXXXXXX X XXX

7,4107

0804

08041

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, TOTÁLNÍ X XXXXXXXX ENDOPROTÉZA XXXXXX BEZ CC

3,0220

0804

08042

TOTÁLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX ENDOPROTÉZA XXXXXX X CC

3,1104

0804

08043

TOTÁLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX X REVERZNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

3,7127

0805

08051

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY KRANIÁLNÍCH X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX

3,1175

0805

08052

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXX X XX

3,5307

0805

08053

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX

4,5648

0806

08061

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KONČETIN X XXXXXX XXXXXX XXX XX

5,5681

0806

08062

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KONČETIN X XXXXXX KLOUBŮ S XX

5,5681

0806

08063

XXXXX VÝKONY REPLANTACE XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX KLOUBŮ X XXX

5,5681

0807

08071

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

1,5904

0807

08072

XXXXXXXX PŘI PORUCHÁCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX S XX

2,1614

0807

08073

XXXXXXXX XXX PORUCHÁCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU A XXXXXXXX TKÁNĚ S XXX

4,1863

0808

08081

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX KOSTI, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX CC

2,3786

0808

08082

VÝKONY XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX VELKÝCH XXXXXX X XX

2,7606

0808

08083

XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXX

3,7041

0809

08091

XXXXXXXXXXXXX XXXX NEBO XXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU NEBO XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX

0,7853

0809

08092

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX RUKY X CC

1,8407

0809

08093

TRANSPLANTACE XXXX XXXX TKÁNĚ PRO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX RUKY X XXX

4,8230

0810

08101

XXXXXX XX XXXXXX X XXXX, XXXXX XXXX PÁTEŘE XXX XX

1,6756

0810

08102

XXXXXX NA XXXXXX X XXXX, XXXXX XXXX XXXXXX S XX

1,9702

0810

08103

XXXXXX XX ZÁDECH X KRKU, KROMĚ XXXX XXXXXX X XXX

3,7325

0811

08111

XXXXXX XX XXXXXX, XXXXX A HLEZNU, XXXXX XXXXXXXX XXX XX

1,2205

0811

08112

XXXXXX NA XXXXXX, XXXXX X XXXXXX, XXXXX CHODIDLA X XX

1,5762

0811

08113

XXXXXX NA KOLENU, XXXXX X XXXXXX, XXXXX CHODIDLA S XXX

2,3685

0812

08121

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,3799

0812

08122

VYJMUTÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,4689

0812

08123

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X XXX

1,0504

0813

08131

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,7434

0813

08132

XXXXXX RESEKCE XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

1,3508

0813

08133

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,6443

0814

08141

XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX

0,6157

0814

08142

XXXXXX NA XXXXXXXX X CC

0,8113

0814

08143

VÝKONY XX XXXXXXXX S XXX

1,0674

0815

08151

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,8910

0815

08152

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,3656

0815

08153

XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,7649

0816

08161

XXXXXX NA XXXXX XXXXX XXX XX

0,5377

0816

08162

XXXXXX XX XXXXX XXXXX X XX

0,8030

0816

08163

XXXXXX XX XXXXX XXXXX X XXX

1,7579

0817

08171

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,6093

0817

08172

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX X XX

1,2509

0817

08173

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX TKÁNĚ S XXX

2,8362

0818

08181

XXXXXXX ENDOPROTÉZA KOLENA, XXXXXX XXX XX

3,4820

0818

08182

XXXXXXX XXXXXXXXXXX KOLENA, XXXXXX X XX

3,5596

0818

08183

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, HLEZNA S XXX

3,9120

0819

08191

XXXXXXXXXXX XXX XX

0,6010

0819

08192

XXXXXXXXXXX X XX

0,6189

0819

08193

XXXXXXXXXXX X XXX

0,6912

0820

08201

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX

4,5165

0820

08202

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXX, TUMOROZNÍ XXXXXXXXXXX X XX

5,0720

0820

08203

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX HORNÍCH X DOLNÍCH XXXXXXXX, XXXXXXXXX ENDOPROTÉZY X XXX

6,8116

0830

08301

XXXXXXXXX XXXXX STEHENNÍ XXX XX

0,4941

0830

08302

XXXXXXXXX KOSTI XXXXXXXX X CC

0,6080

0830

08303

ZLOMENINY XXXXX XXXXXXXX X XXX

1,1875

0831

08311

XXXXXXXXX XXXXX, NEBO XXXXXXXXX KYČLE XXX XX

0,4735

0831

08312

XXXXXXXXX PÁNVE, XXXX XXXXXXXXX XXXXX S XX

0,6284

0831

08313

XXXXXXXXX XXXXX, NEBO XXXXXXXXX KYČLE X XXX

0,9721

0832

08321

XXXXXXXXX XXXX DISLOKACE, XXXXX STEHENNÍ KOSTI X XXXXX XXX XX

0,3224

0832

08322

XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX, XXXXX STEHENNÍ KOSTI X PÁNVE X XX

0,4248

0832

08323

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX X PÁNVE X XXX

0,7207

0833

08331

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, PATOLOGICKÉ XXXXXXXXX XXX XX

0,5672

0833

08332

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X CC

0,6690

0833

08333

MALIGNÍ XXXXXXXXXX MUSKULOSKELETÁLNÍHO XXXXXXX X POJIVOVÉ XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX

1,0184

0834

08341

XXXXXXXXXXXXXX BEZ CC

0,6764

0834

08342

OSTEOMYELITIDA X XX

0,8917

0834

08343

XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,6812

0835

08351

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,8229

0835

08352

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

1,1104

0835

08353

XXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

1,8598

0836

08361

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,5554

0836

08362

XXXXXXX POJIVOVÉ XXXXX X XX

0,7837

0836

08363

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXX

0,9826

0837

08371

XXXXXXXXXXXXX LÉČBA XXXXXXXX XX ZÁDY XXX XX

0,4270

0837

08372

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXX S XX

0,5031

0837

08373

XXXXXXXXXXXXX LÉČBA XXXXXXXX XX ZÁDY X XXX

0,7500

0838

08381

XXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXX X XXXXXX XXX XX

0,4191

0838

08382

XXXX XXXXXXXXXX KOSTÍ X KLOUBŮ X XX

0,5198

0838

08383

XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X KLOUBŮ X XXX

0,6834

0839

08391

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE XXXX XXXXXX BEZ XX

0,5071

0839

08392

XXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE XXXX VÝKONU S XX

0,6734

0839

08393

XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE XXXX VÝKONU X XXX

0,8714

0840

08401

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX X MÉNĚ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3477

0840

08402

XXXXXXXXXXXXXXXXX PŘÍZNAKY, XXXXXXXX, XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX S CC

0,4911

0840

08403

MUSKULOSKELETÁLNÍ XXXXXXXX, SYMPTOMY, XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,5448

0841

08411

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX CC

0,3043

0841

08412

JINÉ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXXXXXXX XXXXX X XX

0,4633

0841

08413

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX TKÁNĚ X XXX

0,6814

0901

09011

XXXXX XXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,7382

0901

09012

KOŽNÍ XXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX X XX

1,2360

0901

09013

XXXXX XXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX X XXX

2,4816

0902

09021

XXXXXX XX PRSECH XXX CC

0,9337

0902

09022

VÝKONY XX XXXXXX X XX

1,1864

0902

09023

XXXXXX XX XXXXXX S XXX

1,3089

0903

09031

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXX, PODKOŽNÍ XXXXX X XXXX XXX XX

0,4487

0903

09032

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX TKÁNĚ X PRSU S XX

0,7222

0903

09033

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXX, PODKOŽNÍ TKÁNĚ X XXXX S XXX

1,5221

0930

09301

XXXXXXX XXXXXXX KŮŽE XXX XX

0,5377

0930

09302

XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XX

0,5969

0930

09303

XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXX

0,8563

0931

09311

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX

0,3315

0931

09312

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XX

0,4845

0931

09313

XXXXXXX XXXXXXXXXX PRSŮ S XXX

0,6009

0932

09321

XXXXXXXX XXX XX

0,4867

0932

09322

XXXXXXXX X CC

0,6470

0932

09323

FLEGMÓNA S XXX

0,9716

0933

09331

XXXXXXXX KŮŽE, XXXXXXXX XXXXX X XXXX XXX CC

0,2457

0933

09332

PORANĚNÍ XXXX, XXXXXXXX XXXXX A XXXX S CC

0,3114

0933

09333

PORANĚNÍ XXXX, XXXXXXXX XXXXX X XXXX X XXX

0,6223

0934

09341

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX BEZ XX

0,3430

0934

09342

XXXX PORUCHY XXXX X XXXX X XX

0,4804

0934

09343

XXXX XXXXXXX KŮŽE X XXXX S XXX

0,5338

1001

10011

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

2,6665

1001

10012

XXXXXX NA XXXXXXXXXXXXX X PODVĚSKU XXXXXXXX X XX

3,0916

1001

10013

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

7,0087

1002

10021

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX RÁNY PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX PORUCHÁCH XXX XX

1,5666

1002

10022

XXXXX ŠTĚP A XXXXXXXXXXX RÁNY PŘI XXXXXXXXXXXX, NUTRIČNÍCH A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

1,5944

1002

10023

XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX RÁNY XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

2,3728

1003

10031

XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XX

2,7160

1003

10032

XXXXXX XXX XXXXXXX X XX

2,7160

1003

10033

XXXXXX XXX XXXXXXX S XXX

5,7160

1004

10041

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X METABOLICKÝCH XXXXXXXXX XXX XX

1,8620

1004

10042

XXXXXXXX DOLNÍ XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X CC

1,9731

1004

10043

AMPUTACE XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, NUTRIČNÍCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

3,4348

1005

10051

XXXXXX XX XXXXXX X PŘÍŠTITNÉ XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

1,3031

1005

10052

XXXXXX NA XXXXXX X XXXXXXXXX ŽLÁZE, XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY S XX

1,5163

1005

10053

XXXXXX XX ŠTÍTNÉ X PŘÍŠTITNÉ XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY X XXX

2,1221

1006

10061

XXXX VÝKONY PŘI XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX PORUCHÁCH XXX XX

1,5552

1006

10062

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

2,2443

1006

10063

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

3,7162

1030

10301

XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3837

1030

10302

XXXXXXXX, NUTRIČNÍ X XXXX METABOLICKÉ XXXXXXX X XX

0,5269

1030

10303

XXXXXXXX, XXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXXXXX PORUCHY X XXX

0,9057

1031

10311

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX CC

0,3777

1031

10312

HYPOVOLÉMIE X XXXXXXX ELEKTROLYTŮ X CC

0,4210

1031

10313

HYPOVOLÉMIE X XXXXXXX ELEKTROLYTŮ S XXX

0,6425

1032

10321

XXXXXXX XXXXXXX METABOLISMU XXX CC

0,4317

1032

10322

VROZENÉ PORUCHY XXXXXXXXXXX X XX

0,5613

1032

10323

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

0,7483

1033

10331

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3211

1033

10332

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X CC

0,4788

1033

10333

JINÉ XXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,8712

1101

11011

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN BEZ XX

6,2384

1101

11012

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX

6,2965

1101

11013

XXXXXXXXXXXXX LEDVIN S XXX

9,2160

1102

11021

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXX MĚCHÝŘI XXX XX

5,6808

1102

11022

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX MĚCHÝŘI S XX

7,4203

1102

11023

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

10,1105

1103

11031

XXXXX VÝKONY XX XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

2,4029

1103

11032

XXXXX XXXXXX NA XXXXXXXXX X XXXXXXXX CESTÁCH X XX

2,9612

1103

11033

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX S XXX

4,5897

1104

11041

XXXXXXX A ELIMINAČNÍ XXXXXX XXX XX

1,2642

1104

11042

XXXXXXX X ELIMINAČNÍ METODY X XX

1,9074

1104

11043

XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

3,3151

1105

11051

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX MĚCHÝŘI XXX XX

0,9877

1105

11052

XXXXX XXXXXX XX LEDVINÁCH, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX S CC

1,1982

1105

11053

MENŠÍ XXXXXX NA XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX MĚCHÝŘI X XXX

1,8847

1106

11061

XXXXXXXXXXXXXX BEZ XX

1,2478

1106

11062

XXXXXXXXXXXXXX X XX

1,5299

1106

11063

XXXXXXXXXXXXXX S XXX

1,9595

1107

11071

XXXXXXXXX A TRANSURETRÁLNÍ XXXXXX BEZ XX

0,6502

1107

11072

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX VÝKONY X XX

0,8037

1107

11073

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

1,0402

1108

11081

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XX

0,5458

1108

11082

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X MOČOVÝCH XXXX X CC

0,7873

1108

11083

JINÉ XXXXXX XXX PORUCHÁCH X XXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXX X XXX

1,3480

1130

11301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4608

1130

11302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X MOČOVÝCH XXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,6490

1130

11303

XXXXXXX XXXXXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX CEST X XXXXXXXXX SELHÁNÍ S XXX

1,0041

1131

11311

XXXXXXXXX XXX XX

0,4749

1131

11312

XXXXXXXXX X XX

0,5036

1131

11313

XXXXXXXXX X XXX

1,1800

1132

11321

XXXXXXX LEDVIN X XXXXXXXX XXXX XXX XX

0,4186

1132

11322

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X XX

0,5493

1132

11323

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX X XXX

0,7672

1133

11331

XXXXXX KAMENY X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX

1,0031

1133

11332

XXXXXX XXXXXX X LITOTRYPSÍ XXXXXXXXX XXXXXXX VLNOU X XX

1,5538

1133

11333

XXXXXX KAMENY X XXXXXXXXXX MIMOTĚLNÍ XXXXXXX XXXXX X XXX

1,6581

1134

11341

XXXXXX KAMENY XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,3014

1134

11342

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,4511

1134

11343

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXX

0,7404

1135

11351

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2800

1135

11352

XXXXXXX, REAKCE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X CC

0,4357

1135

11353

SELHÁNÍ, XXXXXX A KOMPLIKACE XXXXXXXXXXXXXXXXX PŘÍSTROJE, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,5607

1136

11361

XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3224

1136

11362

XXXXXXXX X SYMPTOMY XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX CESTÁCH X XX

0,3962

1136

11363

XXXXXXXX A SYMPTOMY XX LEDVINÁCH A XXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,4648

1137

11371

XXXX PORUCHY LEDVIN X MOČOVÝCH XXXX XXX CC

0,3108

1137

11372

JINÉ PORUCHY XXXXXX A XXXXXXXX XXXX S XX

0,4628

1137

11373

XXXX XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX CEST S XXX

0,7704

1201

12011

XXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXX U XXXX XXX XX

2,5254

1201

12012

XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX U MUŽE X XX

2,6161

1201

12013

XXXXX VÝKONY X OBLASTI XXXXX X XXXX X XXX

3,7871

1202

12021

XXXXXX XX PENISU XXX XX

0,5321

1202

12022

XXXXXX XX XXXXXX X CC

0,8846

1202

12023

VÝKONY XX PENISU S XXX

1,8571

1203

12031

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX

1,2147

1203

12032

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX S XX

1,4319

1203

12033

XXXXXXXXXXXXXX PROSTATEKTOMIE S XXX

1,8748

1204

12041

XXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XX

0,5326

1204

12042

XXXXXX XX XXXXXXXXX X XX

0,7539

1204

12043

XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXX

1,2059

1205

12051

XXXXXXXXXX XXX CC

0,3639

1205

12052

CIRKUMCIZE X CC

0,4074

1205

12053

CIRKUMCIZE S XXX

0,4074

1206

12061

XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

0,7094

1206

12062

JINÉ VÝKONY XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX S CC

1,0389

1206

12063

JINÉ XXXXXX XX MUŽSKÉM XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,0499

1230

12301

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

0,3160

1230

12302

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XX

0,5278

1230

12303

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,6899

1231

12311

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX CC

0,2579

1231

12312

PORUCHY XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,3579

1231

12313

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ S XXX

0,5278

1301

13011

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX A RADIKÁLNÍ XXXXXXXXXXX BEZ XX

3,0379

1301

13012

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X RADIKÁLNÍ XXXXXXXXXXX X XX

3,8293

1301

13013

XXXXXXXXXX PÁNVE, XXXXXXXXX HYSTEREKTOMIE X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

5,5216

1302

13021

XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X ADNEXECH XXX CC

2,0407

1302

13022

VÝKONY XX XXXXXX X ADNEXECH XXX XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XX XXXXXXXX A XXXXXXXX X CC

2,5680

1302

13023

VÝKONY XX XXXXXX X XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

4,6577

1303

13031

XXXXXX XX DĚLOZE X ADNEXECH XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX NA XXXXXXXXX X ADNEXECH XXX XX

1,7836

1303

13032

XXXXXX NA XXXXXX X XXXXXXXX PŘI XXXXXXXX ONEMOCNĚNÍ JINDE XXX NA XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XX

2,2158

1303

13033

XXXXXX XX DĚLOZE X ADNEXECH PŘI XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX VAJEČNÍKU X ADNEXECH X XXX

3,0541

1304

13041

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XX SITU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,3289

1304

13042

XXXXXXX X ADNEXÁLNÍ XXXXXX XXX CA XX SITU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XX

1,4619

1304

13043

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XX XXXX X XXXXXXXXXXX ONEMOCNĚNÍCH X XXX

1,5592

1305

13051

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX BEZ XX

0,8250

1305

13052

XXXXXXXXXXXXX LAPAROSKOPIE XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XX

1,0693

1305

13053

XXXXXXXXXXXXX LAPAROSKOPIE NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXX

1,0693

1306

13061

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX REPRODUKČNÍM XXXXXXX XXX XX

0,9385

1306

13062

XXXXXXXXXXXXX VÝKONY XX XXXXXXX REPRODUKČNÍM XXXXXXX S XX

1,2311

1306

13063

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,2311

1307

13071

XXXXXXXXX, CERVIKÁLNÍ X XXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,3066

1307

13072

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XX

0,4255

1307

13073

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX X XXX

0,5458

1308

13081

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,6500

1308

13082

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

0,7074

1308

13083

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX VEJCOVODU S XXX

0,7074

1309

13091

XXXXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXX BEZ CC

0,3447

1309

13092

DILATACE, XXXXXXX A KÓNIZACE X CC

0,3936

1309

13093

DILATACE, XXXXXXX X XXXXXXXX X XXX

0,3937

1310

13101

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX A ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXX CC

0,8450

1310

13102

JINÉ XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,1841

1310

13103

XXXX XXXXXX PŘI XXXXXXXXX X ONEMOCNĚNÍCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

1,6880

1330

13301

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3442

1330

13302

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4564

1330

13303

XXXXXXX ONEMOCNĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X XXX

0,5855

1331

13311

XXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,3223

1331

13312

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

0,4034

1331

13313

XXXXXXX ŽENSKÉHO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

0,6699

1332

13321

XXXXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXX XXXXXXXX REPRODUKČNÍHO XXXXXXX XXX XX

0,1990

1332

13322

XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SYSTÉMU X CC

0,2972

1332

13323

MENSTRUAČNÍ A XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,4106

1464

14641

XXXXXX S DILATACÍ X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIÍ XXX XX

0,2590

1464

14642

XXXXXX X XXXXXXXX A XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX X XX

0,3050

1464

14643

XXXXXX X XXXXXXXX A XXXXXXXX, ASPIRAČNÍ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,3050

1465

14651

XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX HYSTEREKTOMIE XXX CC

0,1556

1465

14652

POTRAT BEZ XXXXXXXX X KYRETÁŽE, XXXXXXXXX KYRETÁŽE XXXX XXXXXXXXXXXXX X XX

0,2729

1465

14653

XXXXXX XXX DILATACE A XXXXXXXX, XXXXXXXXX KYRETÁŽE XXXX HYSTEREKTOMIE X XXX

0,2729

1466

14661

XXXXXXXXX X POPOTRATOVÉ XXXXXXXX X VÝKONEM XXX XX

0,2633

1466

14662

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XX

0,3622

1466

14663

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X VÝKONEM X XXX

0,4347

1467

14671

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX VÝKONU XXX CC

0,2385

1467

14672

POPORODNÍ A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX BEZ XXXXXX X XX

0,3347

1467

14673

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

0,3347

1468

14681

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S XXXXXXX XXX XX

1,0436

1468

14682

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X CC

1,1020

1468

14683

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXX

1,1020

1469

14691

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX CC

0,4002

1469

14692

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX X CC

0,4002

1469

14693

MIMODĚLOŽNÍ XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXX

1,1829

1470

14701

XXXXXXX POTRAT BEZ XX

0,3187

1470

14702

XXXXXXX XXXXXX X XX

0,4433

1470

14703

XXXXXXX POTRAT X XXX

0,4598

1471

14711

XXXXXXX XXXXX XXX XX

0,1763

1471

14712

XXXXXXX XXXXX X XX

0,1763

1471

14713

XXXXXXX XXXXX S XXX

0,1763

1472

14721

XXXX XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY X VÝKONEM XXX XX

0,3143

1472

14722

XXXX PŘEDPORODNÍ XXXXXXXX X VÝKONEM X XX

0,5597

1472

14723

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXX

0,7452

1473

14731

XXXX PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY XXX VÝKONU XXX XX

0,2674

1473

14732

XXXX PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY XXX XXXXXX X XX

0,3734

1473

14733

XXXX XXXXXXXXXXX DIAGNÓZY XXX VÝKONU S XXX

0,3734

1560

15601

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX XXX CC

0,1766

1560

15602

NOVOROZENEC, XXXXX XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 XXX X XX

0,2861

1560

15603

XXXXXXXXXXX, MRTVÝ XXXX XXXXXXXXX &xx;= 5 DNÍ X XXX

0,4881

1601

16011

XXXXXX XX XXXXXXX XXX XX

2,5831

1601

16012

XXXXXX NA XXXXXXX S XX

3,5818

1601

16013

XXXXXX XX XXXXXXX X XXX

4,4639

1602

16021

XXXX VÝKONY XXX XXXXXX ONEMOCNĚNÍ A XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,6986

1602

16022

XXXX VÝKONY XXX KREVNÍ XXXXXXXXXX X XX KRVETVORNÝCH XXXXXXXX X CC

0,9601

1602

16023

JINÉ XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX S XXX

2,1714

1630

16301

XXXXXXXXXXXXXX BEZ CC

0,5103

1630

16302

AGRANULOCYTÓZA X XX

0,8315

1630

16303

XXXXXXXXXXXXXX X XXX

1,3856

1631

16311

XXXXXXX SRÁŽLIVOSTI XXX XX

0,5678

1631

16312

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XX

0,7209

1631

16313

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,2354

1632

16321

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX

0,2248

1632

16322

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XX

0,4884

1632

16323

XXXXXXXXX CHUDOKREVNOST S XXX

0,4884

1633

16331

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX CHUDOKREVNOSTI XXX XX

0,5640

1633

16332

XXXXXXX ČERVENÝCH XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X CC

0,7159

1633

16333

PORUCHY XXXXXXXXX KRVINEK, XXXXX XXXXXXXXX CHUDOKREVNOSTI X XXX

1,0424

1634

16341

XXXX XXXXXXX XXXX X KRVETVORNÝCH XXXXXX XXX XX

0,4928

1634

16342

XXXX PORUCHY XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX S XX

0,6705

1634

16343

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

1,0672

1701

17011

XXXXXX X LEUKÉMIE X XXXXXX VÝKONEM XXX CC

1,7897

1701

17012

LYMFOM A XXXXXXXX S VELKÝM XXXXXXX X XX

3,3699

1701

17013

XXXXXX X XXXXXXXX S XXXXXX VÝKONEM X XXX

7,8467

1702

17021

XXXXXX X LEUKÉMIE X XXXXX XXXXXXX XXX XX

0,8605

1702

17022

XXXXXX A XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX S XX

1,7740

1702

17023

XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XXX

3,1025

1703

17031

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXX CC

3,0436

1703

17032

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ XXXXXX X VELKÝM XXXXXXX X XX

4,8160

1703

17033

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX S XXXXXX XXXXXXX S XXX

8,1144

1704

17041

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX CC

1,0321

1704

17042

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX X XXXXXX DIFERENCOVANÉ XXXXXX S XXXXX XXXXXXX X CC

1,7348

1704

17043

MYELOPROLIFERATIVNÍ XXXXXXX A ŠPATNĚ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXX S XXX

3,6732

1730

17301

XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,9098

1730

17302

XXXXXX XXXXXXXX X XX

0,9220

1730

17303

XXXXXX LEUKÉMIE S XXX

3,0923

1731

17311

XXXXXX A NEAKUTNÍ XXXXXXXX XXX CC

0,6622

1731

17312

LYMFOM X NEAKUTNÍ LEUKÉMIE X CC

0,7631

1731

17313

LYMFOM A XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

1,8254

1732

17321

XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,5243

1732

17322

XXXXXXXXXXXX X XX

2,2609

1732

17323

XXXXXXXXXXXX X XXX

2,3997

1733

17331

XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,4881

1733

17332

XXXXXXXXXXXX X XX

0,5542

1733

17333

XXXXXXXXXXXX S XXX

0,6857

1734

17341

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PORUCHY X DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH XXXXXX XXX XX

0,5444

1734

17342

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX NÁDORŮ X XX

0,6621

1734

17343

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX NÁDORŮ X XXX

1,0513

1735

17351

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX BEZ CC

0,8648

1735

17352

CHEMOTERAPIE XXX AKUTNÍ XXXXXXXX X CC

2,0211

1735

17353

CHEMOTERAPIE PŘI XXXXXX XXXXXXXX X XXX

10,6128

1801

18011

XXXXXX XXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,7285

1801

18012

XXXXXX PRO XXXXXXXX X PARAZITÁRNÍ XXXXXX S CC

2,9986

1801

18013

VÝKONY XXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

5,8894

1802

18021

XXXXXX XXX POOPERAČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,4333

1802

18022

XXXXXX PRO XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X CC

1,8081

1802

18023

VÝKONY XXX POOPERAČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

3,7226

1830

18301

XXXXXXXXXX XXX XX

0,9277

1830

18302

XXXXXXXXXX X CC

1,1065

1830

18303

SEPTIKÉMIE X XXX

2,0205

1831

18311

XXXXXXXXXX A POÚRAZOVÉ XXXXXXX BEZ XX

0,5419

1831

18312

XXXXXXXXXX X POÚRAZOVÉ INFEKCE X CC

0,8245

1831

18313

POOPERAČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

1,3070

1832

18321

XXXXXXX NEZNÁMÉHO PŮVODU XXX XX

0,4566

1832

18322

XXXXXXX NEZNÁMÉHO XXXXXX X CC

0,6024

1832

18323

HOREČKA XXXXXXXXX PŮVODU X XXX

0,7759

1833

18331

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,3822

1833

18332

XXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,5433

1833

18333

XXXXXX ONEMOCNĚNÍ S XXX

0,6838

1834

18341

XXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXX BEZ XX

0,5928

1834

18342

XXXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX NEMOCI S XX

0,8170

1834

18343

XXXX INFEKČNÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

1,2636

1901

19011

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXX XXXXXX BEZ CC

1,5132

1901

19012

OPERAČNÍ XXXXXX X HLAVNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XX

3,0382

1901

19013

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXX

4,3302

1930

19301

XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,3774

1930

19302

XXXXXXXXXXXX X XX

1,4171

1930

19303

XXXXXXXXXXXX X XXX

1,6429

1931

19311

XXXXXXXX XXX XX

1,1844

1931

19312

XXXXXXXX X CC

1,1844

1931

19313

PSYCHÓZY X XXX

1,2714

1932

19321

XXXXXXX XXXXXXXXX BEZ XX

0,9255

1932

19322

XXXXXXX XXXXXXXXX X XX

0,9589

1932

19323

XXXXXXX XXXXXXXXX S XXX

1,7865

1933

19331

XXXXXXXXX XXXXXXX BEZ XX

1,5103

1933

19332

XXXXXXXXX PORUCHY X XX

1,5103

1933

19333

XXXXXXXXX PORUCHY S XXX

1,5103

1934

19341

XXXXXXX BEZ CC

0,9702

1934

19342

DEPRESE X XX

0,9702

1934

19343

XXXXXXX X XXX

1,3653

1935

19351

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX

0,5613

1935

19352

XXXXXX REAKCE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X NEURÓZY XXXXX DEPRESIVNÍCH S XX

0,5769

1935

19353

X KUTNÍ REAKCE, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXX DEPRESIVNÍCH X XXX

0,6951

1936

19361

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,7475

1936

19362

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX RETARDACE S XX

0,7475

1936

19363

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX RETARDACE X XXX

0,8436

1937

19371

XXXXXXXX DUŠEVNÍ XXXXXXX XXX XX

0,9075

1937

19372

XXXXXXXX XXXXXXX PORUCHY X XX

0,9075

1937

19373

XXXXXXXX DUŠEVNÍ PORUCHY X XXX

0,9075

1938

19381

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX

2,0875

1938

19382

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XX

2,0875

1938

19383

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXX

2,0875

1939

19391

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,4043

1939

19392

XXXX XXXXXXX PORUCHY X XX

0,5304

1939

19393

XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXX

0,5743

1940

19400

XXXXXXX XXXXXXX X ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ XXXX X REPETITIVNÍ XXXXXXXXXXXXXX MAGNETICKOU STIMULACÍ

3,0227

2030

20301

ŠKODLIVÉ XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXXX NA XXXX, PROPUŠTĚNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,1232

2030

20302

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX, DROG, ZÁVISLOST XX XXXX, PROPUŠTĚNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,1380

2030

20303

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

0,2822

2031

20311

XXXXXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

1,1314

2031

20312

XXXXXXXXX NA XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX A/NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX

1,7567

2031

20313

XXXXXXXXX XX DROGÁCH X ALKOHOLU S XXXXXXXXXXXX A/NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

2,3453

2032

20321

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX OPIÁTECH A/NEBO XXXXXXX BEZ XX

0,5613

2032

20322

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX OPIÁTECH X/XXXX XXXXXXX X XX

0,6001

2032

20323

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX A/NEBO XXXXXXX S MCC

2,3879

2033

20331

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X ZÁVISLOST XX XXXXXXXX XXX XX

0,3105

2033

20332

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ A XXXXXXXXX NA ALKOHOLU X XX

0,3899

2033

20333

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X MCC

0,6362

2034

20341

ŠKODLIVÉ XXXXXXX X ZÁVISLOST XX XXXXXX XXXXXXX XXX XX

0,5007

2034

20342

XXXXXXXX UŽÍVÁNÍ X ZÁVISLOST XX XXXXXX XXXXXXX X XX

0,6099

2034

20343

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX X XXX

1,0924

2101

21011

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX ŠTĚP PŘI XXXXXXX BEZ XX

1,6034

2101

21012

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX TKÁNĚ NEBO XXXXX ŠTĚP XXX XXXXXXX X XX

1,9900

2101

21013

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX PŘI XXXXXXX X XXX

5,2659

2102

21021

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X KOMPLIKACÍCH XXX XX

1,2775

2102

21022

XXXX VÝKONY XXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXX X CC

2,3587

2102

21023

JINÉ VÝKONY XXX ÚRAZECH X XXXXXXXXXXXX S MCC

4,8452

2130

21301

PORANĚNÍ XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXX BEZ XX

0,6988

2130

21302

XXXXXXXX XX NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ XXXX XX XXXX XXXXXXX X XX

0,8759

2130

21303

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX NA XXXX XXXXXXX X XXX

3,1769

2131

21311

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

0,1973

2131

21312

XXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,2786

2131

21313

XXXXXXXXX XXXXXX X MCC

0,5653

2132

21321

OTRAVA X TOXICKÉ XXXXXX XXXX (XXXX) XXX XX

0,3304

2132

21322

XXXXXX A TOXICKÉ XXXXXX XXXX (DROG) X CC

0,5590

2132

21323

OTRAVA X XXXXXXX ÚČINKY XXXX (XXXX) S XXX

1,4831

2133

21331

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX

0,3874

2133

21332

XXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XX

0,6431

2133

21333

XXXXXXXXXX PŘI XXXXXX X XXX

1,2141

2134

21341

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXX XX

0,4195

2134

21342

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX X CC

0,4195

2134

21343

SYNDROM XXXXXXXX DÍTĚTE NEBO XXXXXXXXX S XXX

0,4195

2135

21351

XXXX XXXXXXXX ZRANĚNÍ, OTRAVY X XXXXXXXXX XXXXXX XXX CC

0,2766

2135

21352

JINÉ XXXXXXXX XXXXXXX, OTRAVY X XXXXXXXXX ÚČINKŮ X XX

0,4221

2135

21353

XXXX XXXXXXXX ZRANĚNÍ, XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX X XXX

1,3023

2250

22501

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX CC

0,3562

2250

22502

POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX X XX

0,3562

2250

22503

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX DO XXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXX XXXX X XXX

0,6095

2251

22510

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X KOŽNÍM XXXXXX

7,7276

2252

22521

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, S XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX. PORANĚNÍM BEZ XX

2,6813

2252

22522

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX KŮŽI, S XXXXXX XXXXXX NEBO XXXXX. XXXXXXXXX S XX

8,0092

2252

22523

XXXXXXXXXX POPÁLENINY SKRZ XXXXX XXXX, X XXXXXX ŠTĚPEM XXXX XXXXX. PORANĚNÍM X XXX

12,8015

2253

22530

XXXXXXXX XXXXXXXXXX BEZ XXXXXXX ŠTĚPU

1,4823

2254

22541

POPÁLENINY XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX KŮŽE, BEZ XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,8374

2254

22542

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, BEZ XXXXXXX XXXXX NEBO INHALAČNÍHO XXXXXXXX X XX

1,2200

2254

22543

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ROZSAHU XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXX INHALAČNÍHO XXXXXXXX X XXX

5,3521

2255

22551

XXXXXXXXXX OMEZENÉHO XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX VŠECHNY XXXXXX KŮŽE BEZ XX

0,5662

2255

22552

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ROZSAHU XXXXXXXXXXXXX VŠECHNY XXXXXX XXXX X CC

1,1063

2255

22553

POPÁLENINY XXXXXXXXX ROZSAHU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX VRSTVY KŮŽE X MCC

3,0716

2301

23011

OPERAČNÍ VÝKON X DIAGNÓZOU JINÉHO XXXXXXXX XX ZDRAVOTNICKÝMI XXXXXXXX XXX XX

0,6449

2301

23012

XXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,8772

2301

23013

XXXXXXXX XXXXX S XXXXXXXXX JINÉHO KONTAKTU XX ZDRAVOTNICKÝMI XXXXXXXX X MCC

2,1686

2330

23301

REHABILITACE XXX XX

0,5817

2330

23302

XXXXXXXXXXXX X XX

0,6733

2330

23303

XXXXXXXXXXXX X MCC

0,9595

2331

23311

SYMPTOMY A XXXXXXXXXX NÁLEZY XXX XX

0,3113

2331

23312

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

0,4474

2331

23313

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX NÁLEZY X XXX

0,7217

2332

23321

XXXX FAKTORY XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ STAV XXX XX

0,2568

2332

23322

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍ XXXX X XX

0,3583

2332

23323

XXXX FAKTORY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX

0,8495

2333

23330

XXXXXXXXXXXX &xx; 55 XXX

4,9457

2334

23340

XXXXXXXXXXXX 49-55 XXX

4,3032

2335

23351

XXXXXXXXXXXX 42-48 DNÍ XXX CC

3,8100

2335

23352

REHABILITACE 42-48 XXX X XX

3,8100

2335

23353

XXXXXXXXXXXX 42-48 XXX S XXX

3,8100

2336

23361

XXXXXXXXXXXX 35-41 XXX XXX XX

2,7781

2336

23362

XXXXXXXXXXXX 35-41 XXX X CC

2,7781

2336

23363

REHABILITACE 35-41 DNÍ X XXX

3,0086

2337

23371

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX XXX XX

2,1828

2337

23372

XXXXXXXXXXXX 28-34 XXX X CC

2,2477

2337

23373

REHABILITACE 28-34 DNÍ X XXX

2,3075

2338

23381

XXXXXXXXXXXX 21-27 DNÍ XXX XX

1,5775

2338

23382

XXXXXXXXXXXX 21-27 XXX X CC

1,6872

2338

23383

REHABILITACE 21-27 XXX X XXX

1,8542

2339

23391

XXXXXXXXXXXX 14-20 XXX XXX CC

1,2645

2339

23392

REHABILITACE 14-20 XXX S CC

1,3427

2339

23393

REHABILITACE 14-20 XXX X XXX

1,4991

2340

23401

XXXXXXXXXXXX 5-13 XXX XXX CC

0,7615

2340

23402

REHABILITACE 5-13 XXX X XX

0,7909

2340

23403

XXXXXXXXXXXX 5-13 DNÍ X XXX

0,8634

2501

25011

XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX X KONČ. PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU XXX CC

4,7867

2501

25012

KRANIOTOMIE, XXXXX XXXXX XX PÁTEŘI, XXXXX A XXXX. XXX XXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXXXXX S XX

4,7867

2501

25013

XXXXXXXXXXX, XXXXX VÝKON NA XXXXXX, XXXXX X XXXX. XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX

9,1407

2502

25021

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉM XXXXXXXX XXX XX

4,0659

2502

25022

XXXX VÝKONY XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

4,0659

2502

25023

XXXX XXXXXX XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX TRAUMATU S XXX

6,6018

2503

25030

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX > 1008 XXXXX (VÍCE XXX 43 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

48,5544

2504

25040

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX > 504 XXXXX (22-42 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM

37,3448

2505

25051

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

23,6816

2505

25052

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 DNÍ) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X CC

23,6816

2505

25053

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X MCC

23,6816

2506

25061

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX X KRANIOTOMIÍ &xx; 96 HODIN BEZ XX

17,3429

2506

25062

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX X XX

17,3429

2506

25063

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX X XXX

17,3429

2507

25071

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI POLYTRAUMATU &xx; 96 HODIN (5-10 XXX) X XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM XXX CC

14,1607

2507

25072

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 HODIN (5-10 DNÍ) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XX

16,9420

2507

25073

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 96 XXXXX (5-10 DNÍ) S XXXXXXXXXX XXXXXXXX VÝKONEM X XXX

16,9420

2530

25301

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX KONČETIN XXX MNOHOČETNÉM XXXXXXXX XXXXXXXX XXX CC

0,8919

2530

25302

DIAGNÓZY XXXXXXXX XX HLAVY, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

0,8919

2530

25303

XXXXXXXX TÝKAJÍCÍ SE XXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXX KONČETIN XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX TRAUMATU X XXX

1,6237

2531

25311

XXXX DIAGNÓZY XXXXXXXXXXXX ZÁVAŽNÉHO XXXXXXXX XXX XX

1,3182

2531

25312

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,3182

2531

25313

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX TRAUMATU X XXX

1,3182

2532

25320

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 1008 HODIN (XXXX NEŽ 43 XXX)

53,8925

2533

25330

XXXXXXXXXX MECHANICKÁ VENTILACE XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 504 XXXXX (22-42 XXX)

20,2698

2534

25341

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX POLYTRAUMATU &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) XXX XX

15,4542

2534

25342

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 240 XXXXX (11-21 XXX) X XX

15,4542

2534

25343

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXXXX &xx; 240 HODIN (11-21 XXX) X XXX

15,4542

2536

25361

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) BEZ CC

9,2479

2536

25362

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) X CC

9,2479

2536

25363

DLOUHODOBÁ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX &xx; 96 XXXXX (5-10 XXX) S XXX

9,2479

2537

25370

XXXXX DO 5 XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

3,1790

8887

88871

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX NETÝKAJÍ XXXXXX XXXXXXXX XXX XX

1,0028

8887

88872

XXXXXXXX XXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XX

2,2574

8887

88873

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXX

4,4207

8888

88881

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX NETÝKAJÍ XXXXXX DIAGNÓZY XXX XX

1,6993

8888

88882

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX S XX

1,8388

8888

88883

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXX HLAVNÍ DIAGNÓZY X XXX

4,0919

8889

88891

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX HLAVNÍ XXXXXXXX XXX CC

0,6804

8889

88892

VÝKONY XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X CC

1,1490

8889

88893

VÝKONY OMEZENÉHO XXXXXXX, KTERÉ XX XXXXXXXX XXXXXX DIAGNÓZY X MCC

2,4382

9998

99980

HLAVNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX PROPOUŠTĚCÍ XXXXXXXX

0,1100

9999

99990

XXXXXXXXXXXXX

0,1100

Příloha č. 11 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx

00900

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx chrupu, xxxxxxxxx, xxxxxxx a měkkých xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx čelistí x xxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Založení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic x měkkých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx), včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx dekubitu způsobeného xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 zákona.

Lze xxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx založení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedená x pojištěnci xxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x zničena.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

495 Xx

00901

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx čelistí x mezičelistních vztahů, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx léčebného postupu x rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou. Xxxxxxxx x nácvik xxxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x přílohou č. 1 zákona), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, parodontu (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dentitio xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Lokální xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přípravků xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 18 xxx xxx xxxxxxx 2/1 kalendářní xxx na xxxxxxxxxx, x xx nejdříve 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00900 xxxx 00901 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx od 18 let xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xx vykázání kódu 00900 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxx, xxx vykázat x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxx vykázat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx (xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx). Za xxxxxxxx xxxx 00901 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 00946.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx vzdělávání zubních xxxxxx8).

455 Xx

00902

Xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18 xxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: kontrolu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pojištěnce xx orientačním vyšetření xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx gingivy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (parodontální absces, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx ošetření dentitio xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx počet xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx, ve kterém xxx vykázán xxx 00901 xxxx 00946 x xxxxx xxxxxxx xxx 00900, a xx nejdříve 5 xxxxxx od vykázání xxxx 00901 nebo 00946; ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zdravotní xxxx pojištěnce vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

Xx xxxxxxxx kódu 00902 xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxx považuje i xxxxxxxx kódu 00947.

Odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8).

328 Xx

00903

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx odborníkem nebo xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxx), xxxxxx písemná xxxxxx. Xxxxxx navazovat xxxxxxxx. Xxx nelze vykázat x xxxxxxxxxx registrovaného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx vykazuje 1x xx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx vad, xxxxxxxxxxxxx x traumatologických xxxxxxx xxxxxxxxx 3/1 xxx. /1 xxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kódem 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 x 00981.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, CH, XX8)); 015; 605.

355 Kč

00904

Stomatologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx dosažení 10 xxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče

Lze vykázat xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxx 00901, xxxx. 00946 x x xxxxx 00900, pokud x xxxxx roce xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X01.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

125 Xx

00906

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx 6 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ošetření xxxxxxxxxx. Xxx vykázat x bez xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x kódem 00976.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX, XX, PE8) xxx xxxxxxx i xxx vyžádané xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce.

115 Xx

00907

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxx dosažení 15 xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx (nelze xxxxxxx x kombinaci xxxxx s některým x xxxx 00900, 00901, 00903, 00909, 00946, x xxxxxxxxx X01.2 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx x xxxxx 00976.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx výkonů.

Držitelem potvrzení x xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, XX, XX8) xxx xxxxxxx i při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

90 Xx

00908

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx péče. Xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, amputaci x xxxxxxxxxx dřeně, provizorní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx difficilis nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zavedení x xxxxxx drénu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady x xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x těmito kódy: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 (nelze x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 09545 xxxxx seznamu xxxxxx) 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00963, 00964, 00970 a 00971.

355 Xx

00909

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx), krátká xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxx 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, 00946 x 00947. Xxx xxxx xxxxxxx poskytovatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovištěm, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemocnice x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §111 xxxx. 3 xxxxxx x. 372/2011 Sb.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x traumatologických xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015, 605 xxxxx seznamu výkonů.

415 Xx

00910

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x v xxxxxxx zhotovení snímku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

75 Xx

00911

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rentgenového xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x odbornosti 015 xxxxx seznamu výkonů x rentgenového xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx fáze xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx vykázat - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Vykazuje poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

230 Kč

00913

Zhotovení xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx snímku xx xxxxxx rentgenovém xxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x soustavné xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX, XX, XX x xxxxxxxxxx 015, 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx péčí; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxxxx) xxxxx omezení xxxx 1/2 xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx neplatí x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, xxxxxxxxx, transplantologem xx xxxxxxxxxx (např. z xxxxxx vyloučení fokální xxxxxxx xxxx předoperačního xxxxxxxxx) s xx X01.8 podle mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx X87.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí). Xxx XXX (xxxxxxxx pohotovostní xxxxxx) x v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx (i x xxxxxxx zhotovení xxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx).

280 Xx

00914

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snímku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx popis xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx/1 xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx); x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k jinému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního vzdělávání xxxxxxx lékařů8) a xxxxxx xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

85 Xx

00915

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); 015; 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

Vykazuje poskytovatel, xxxxx snímek xxxxxxxxx.

275 Xx

00916

Xxxxxxxxx na foramen xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx anestézie na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx infraorbitale (xxxxxxxx je x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx anestezie xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

120 Xx

00917

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx injekční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx maius x xxxxxxx xxxxxxxxx x tuber xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nikoli xxxxx xxxxxx; ve xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

100 Xx

00920

Xxxxxxxx xxxxxxx zubu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výplní x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx případů, xxx opakovaná xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx vykázána x xxxxx diagnózou. Dříve xxx xx 365 xxx lze vykázat xxxxx x xxxxxxx xxxxxx kazivosti xxx xxxxxxxxx celkových onemocněních.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

795 Xx

00921

Xxxxxxxx xxxxxxx zubu xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx stálého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxx xxxxxx výplně xx případný xxxxx xxxxxxxx výplní na xxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 15 xxx x u těhotných x kojících xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx použití samopolymerujícího xxxxxxxxx. Není- li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cementu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx dózovaný xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu řezáků x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxx frekvencí xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx výplň xx zhotovena z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kazu nebo xxxxx - v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 365 xxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx kazivosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poškozeních xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

500 Xx

00922

Xxxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx případný xxxxx drobných výplní xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx celého xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cementu x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cementu možné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx dózovaný xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo úrazu - x xxxxxxx xxxxxxx xx výplň xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx než xx 365 xxx xxx xxxxxxx výplň x případě vysoké xxxxxxxxx při závažných xxxxxxxxx onemocněních.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

395 Xx

00924

Xxxxxxxxxxxx ošetření - xxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxx zubu xxxxxxx xxxxxxx xxxx mortální xxxxxxxx se vykazuje xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx dočasný zub xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxxx kořene.

Lze vykázat 1/1 xxxxxxx/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00925

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - stálý xxx - v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, medikamentózní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výplně. Xx definitivním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx zaplněný kořenový xxxxxxx metodou xxxxxxxxxxx xxxx. Počet návštěv xxxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx zubu metodou xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxx/1 xxx.

Xxx více xxx jeden kanálek xx nutno doložit xxxxxxxxxx snímek.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

270 Xx

00926

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxx - v xxxxxxx xxxxxx a premolárů

Zahrnuje xxxxxxxxxx výkon, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výplně. Po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx návštěv xxxxxxxxxxx. X při xxxxxxxx xxxx metodou xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxx/1 xxx.

Xxx xxxx xxx xxxxx kanálek xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

270 Xx

00931

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pravidelné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx parodontu, xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx CPITN, stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu, xxxxxxxx konzervativní xxxxx - odstranění xxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x motivace xxxxxx hygieny. Xxxxx xxxx obsahem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx vykázat 1/2 xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1/1 kalendářní rok.

Nelze xxxxxxx v kombinaci x xxxx 00903 x 00909.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účasti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX; XX8).

795 Xx

00932

Xxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx parodontu na xxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxx XXX 2-3, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx indexů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx určených xxxxxx (xxxxxxxxx XXX, API), xxxxxxx hodnoty xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, odstranění zubního xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx provedení), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orální xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx parodontu.

Podmínkou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx parodontologické xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x volné xxxx xx stabilizaci xxxx s oslabeným xxxxxxxxxx (kód 00938) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 00935) se xxxxxxxx zvlášť.

Lze xxxxxxx 3/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx vykazování xxxx 00932 není xxxxx stanovena (xxxxxxxxxx 00932 x xxxx) - důraz xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 00900, 00901, 00902, 00932, 00946 x 00947 xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx vykázat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx indexu XXXXX.

Xxxxx xxxxxxx x xxxx 00900, 00901, 00902, 00946 x 00947.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

300 Xx

00933

Xxxxxxxxxxx xxxxx onemocnění parodontu xxxxxx rozsahu

Provedený chirurgický xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx x plastikou) xxxxxxxxxx xx konzervativní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxx.

Xxx xxxxxxx - 1/1 xxx/1 095 xxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornost 014 xxxxx seznamu výkonů x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání zubních xxxxxx PA; XX; XX8).

455 Xx

00934

Xxxxxxxxxxx léčba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výkony navazující xx xxxxxxxxxxxxx léčbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parodontu xxxxxxx k prohloubení xxxxxxxxx x xxxxxx x odklopením xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sulků - xx xxxxx xxxxxxx.

Xxx vykázat - xxx omezení.

Nelze vykázat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízenou tkáňovou xxxxxxxxxx x implantacemi.

Odbornost 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx PA; XX; PE8).

1 105 Xx

00935

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx parodontálního chobotu (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX 3,4). Lze provést xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle seznamu xxxxxx x potvrzením x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního vzdělávání xxxxxxx xxxxxx XX; XX8).

89 Xx

00936

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu transplantátu

Chirurgický xxxxx vedoucí k xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX; XX8); 605.

605 Xx

00937

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x artikulace xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stomatognátního xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx ošetření.

Lze xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8).

00938

Xxxxxxxxx xxxxx xx stabilizaci xxxx x xxxxxxxxx parodontem

Přechodné xxxxx x volné xxxx ke stabilizaci xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx (samopolymerující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Vykazuje xx za každý xxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx/365 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

65 Xx

00940

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx léčby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx pravidelné specializované xxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stanovení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxx vykázat 1/2 xxxxxxxxxx roky x xxx změně xxxxxxxxxxx xxxxx maximálně 1/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx 00903 x 00909.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx školících akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8) xxxx odbornost 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

795 Xx

00941

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx onemocnění xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu léčby.

Lze xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů XX; XX8) nebo xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx výkonů.

305 Kč

00943

Měření xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx při vyšetření xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx impedance.

Lze xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x systému školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8) nebo 605 xxxxx xxxxxxx výkonů.

93 Xx

00944

Xxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx/xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 18 let xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx vykázat - bez xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zhotovení protetických xxxxxx x jiné) xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxx ošetření.

Lze xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx 00900, 00902, 00903, 00908 (xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx současně vykázán xxxxx č. 09545 xxxxx xxxxxxx xxxxxx), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986 a x xxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx registrovaného pojištěnce x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

55 Xx

00946

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxx - preventivní xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxx stavu chrupu, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx XX. Kontrola x xxxxxx orální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kamene (bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s přílohou č. 1 xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx běžných afekcí x zánětů xxxxxxx x xxxxxxxx dutiny xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ošetření xxxx, xxxxxxx xxxx dekubitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.), xxxxxxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Lokální aplikace xxxxxxxx s použitím xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 xxx lze vykázat 2/1 xxxxxxxxxx xxx xx pojištěnce, a xx xxxxxxxx 3 xxxxxx od vykázání xxxx 00900 nebo 00946 x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. U xxxxxxxxxx xx 18 xxx xxx vykázat 1/1 xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx od xxxxxxxx kódu 00900 x xxxxx kalendářním xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojištěnce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx vykázat x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. X těhotných xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce (xxxx xxx xxxxxxx diagnóza xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxx kódu 00946 xx pro xxxxx regulačních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 00901.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

381 Xx

00947

Xxxx x registrovaného pojištěnce xxx 18 xxx xxxx I

Agregovaný výkon xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, interdentální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, sliznic x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a sliznice xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, herpesu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aj.), konzervativního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxx návštěv.

Lze vykázat 1/1 kalendářní xxx, xx kterém xxx xxxxxxx kód 00901 xxxx 00946 x xxxxx vykázán xxx 00900, x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00901 xxxx 00946; xx xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxx x menším xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Xx xxxxxxxx kódu 00947 xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 00902.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

268 Xx

00948

Xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. radixu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kořenů. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx antitrombotické xxxx xx antiresorpční xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x dg. X40.9 - Profylaktický xxxxxxxx xxxxx XX. Xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx materiálu a xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 zub.

Lokalizace - xxx.

Xxx vykázat xxxxx x xxxxx 00950.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

135 Xx

00949

Xxxxx xxxxxxxx dočasného xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx intervence) xxxxxx případné separace xxxxxx, exkochleace xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx 18 let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zletilé xxxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 zub.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

135 Kč

00950

Extrakce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kořeny

Extrakce xxxxxxx xxxx xxxx radixu (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxx extrakci xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xx 8 let xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 zub.

Lokalizace - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

315 Kč

00951

Chirurgie xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx xxxxxx rozsahu

Extrakce xxxx xxxx xxxxxx x odklopením xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hemiextrakce xxxx xxxxxxxxx bezzubého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx chirurgická xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se vykazuje xxxxx 1 xxx 00951, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kódem 00950.

Xxxxxxxxxx 014; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

600 Xx

00952

Xxxxxxxxx xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizikových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Lokalizace - xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx vícečetné xxxxxxxx xxxxxxxxxx zubů xx xxxxxxxx xxxxx 1 xxx 00952, zbylé xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx 00950.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením o xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání zubních xxxxxx XX; CH; XX8); nebo xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

1 230 Xx

00953

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx žádané xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); a xxxxxxxxxx 015; xxxx xxxxxxxxx 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

635 Kč

00954

Perianikální xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx laloku, xxxxxxx xxxxx periapikálně, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x kosti, xxxxxx (xxxxxx případného peroperačního xxxxxx), xxxxxxxx se xx xxxxx ošetřený xxxxx. Xxx periapikální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cysty xx 1 cm.

Lze xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - zub.

Odbornosti 014; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

425 Kč

00955

Chirurgie xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx frenulektomie, xxxxxx xxxxxxxxx hřebene - xx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 cm, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx 5 xx nebo xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx slinné žlázy, xxxxxxxx její náplň xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - bez omezení.

Nelze xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

455 Xx

00956

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní x xxxxxx okolí xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx retenční xxxxxx xxxxx, excize xxxxxxxxx hřebene většího xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx, odstranění xxxx xxx 2 xx, xxxxxx vestibuloplastika xxx xxxxx - xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 xx, exstirpace xxxxxxxx xxxxxxxx dutiny ústní xxxx diagnostická excize, xxxxxxxxxxxxxx, přístrojová sialoendoskopie xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; CH; XX8); 605.

905 Xx

00957

Xxxxxxxxxxxxx tvrdých xxxxx dutiny xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx následků xxxxx zubů x xxxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx plastickým materiálem, xxxxxxxxx zkrácenou drátěnou xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

455 Xx

00958

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dutiny xxxxx velkého rozsahu

Repozice x xxxxxx zlomenin xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx těla x krčku xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx (za každou xxxxxxxxx čelist).

Lze xxxxxxx - bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením o xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání zubních xxxxxx CH; PE8); 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

755 Xx

00959

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případnou dilatací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Lokalizace - xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx výkonů.

155 Kč

00960

Zevní xxxxxx

Xxxxx kolemčelistního zánětu xxxxx incizí, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti v xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx XX; XX8); 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

605 Xx

00961

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů v xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx tamponády, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx lokálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postextrakčního krvácení, xxxxxx extrakční xxxx xxx xxxxxxxxx mukoperiostálního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzikální xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/10 xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

60 Xx

00962

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx, zdokumentování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx úprava artikulace, xxxxxxxxx terapie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 00964.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

305 Xx

00963

Xxxxxxx x. m., i. x., x. x., x. x.

Xxxxxxxx injekční xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxx omezení.

Odbornosti 014; 015; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

105 Xx

00964

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx specialistou xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx onemocnění, případná xxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx metody x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx poruchy (např. xxxxxxxx xxxxxxx dlahy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fixace, xxxxxxxx repozice, indikace xxxxxxxxxxxx, cílené xxxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 00962.

Odbornost 014 podle xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x soustavné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX; 605.

605 Xx

00965

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - 014; 605 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx je xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx praktického xxxxxx.

215 Xx

00968

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce PZL - xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

Ošetření na xxxxxxx xxxxxxxxx doporučení xxxxxx lékaře při xxxxxxxxxxxx stavech (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx neodkladného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx 1x, xxxxxxx zpráva.

V xxxxxxx dalšího plánovaného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 00968 xxxxx znovu vykázat.

Lze xxxxxxx 1/1 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00964.

Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrovaného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxxxx XXX daného poskytovatele).

Kód xxxx určen pro xxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. kód xxxxxxx xxxxxxx ambulance, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx CH.

1 005 Kč

00970

Sejmutí xxxxx xxxxxxx - za xxxxxx xxxxxxxxx konstrukci

Sejmutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozbroušením xxxxxxx x její xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odseparování xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (v xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxx vykázat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx výkonů.

145 Xx

00971

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxx konfekční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zubu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ústech xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/730 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 xxxxx seznamu xxxxxx.

185 Xx

00973

Xxxxxx snímatelné náhrady x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx laboratorní xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 5/1 xxxxxxxxxx xxx.

Xxx vykázat xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle xxxxxxx xxxxxx.

60 Kč

00974

Odevzdání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx účtovaných léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 03s).

Lze xxxxxxx - xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx 014; 015; 605 podle seznamu xxxxxx.

0 Xx

00976

Xxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náročnost x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pacienta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx porucha X84.xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx jen xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx neošetřitelného v xxxxxx xxxxxx, x xxxx x pojištěnců x xxxxxxxx xxxxxxx (XXX).

Xxx vykázat 1/1 xxx.

Xxxxx nelze kombinovat x xxxx 00906 x 00907.

Xxx vykazovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ošetření.

Odbornost - 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x absolvování xxxxx ošetřování pacientů x xxxxxxxx autistického xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx diagnózou v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařů8).

503 Kč

00977

Aplikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plastová xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxx.

Xxx vykázat x defektu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x dg. zubního xxxx X02 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx ošetření x xx. X04 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zubu po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. X02 xxxx X04 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. amelogenesis xxxxxxxxxx K00.4 i X00.5 a dentinogenesis xxxxxxxxxx X00.5 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx, x xxxx po xxxxxx tvrdých xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxx x xx. X02.5 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxx s prokázanou xxxxxxx tvrdých zubních xxxxx v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xx. K03.0, X03.1, X03.2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx 014 xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x soustavné účasti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

605 Xx

00978

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ošetření

Perorální xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnci od 3 let xx xxx dosažení 15 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ošetření xx lůžko v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pulzním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx tlaku v xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (flumazenil) x xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx neošetřitelného x xxxxxx xxxxxx XXX.

Xxx vykázat 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 x 00962.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx 00979.

Xxxxxxxxx 014 podle xxxxxxx výkonů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v systému xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zubních xxxxxx XX8).

905 Xx

00979

Xxxxxx nezletilého xxxxxxxxxx xxxxxx dusným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx farmakologicky xxxxxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx 1:1 náustkem xxxx xxxxxxxxxxx maskou xxxxxxxxxx od 4 xxx do xxx xxxxxxxx 15 xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kyslíku.

Hrazeno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x pojištěnce xxxxxxxxxxxxxxx x běžném xxxxxx XXX.

Xxx vykázat 2/365 xxx.

Xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxx: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953 x 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx 00978.

Xxxxxxxxx - 014 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX8).

505 Xx

00981

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx anomálií

Zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tímto xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ortodontickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, založením xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kódu 00981.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

635 Xx

00982

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fixním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx nasazení xxxxx xxxxxxx aparátu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxx (X35 - X38) xxx. 2/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1 370 Xx

00983

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx postupu xxxxx x úprav xx fixním aparátu xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx fixního xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aparátu.

Lze xxxxxxx 1/1 kalendářní xxxxxxxxx, x xx maximálně 16x na xxxxxxxxxx, x xxxxxxx rozštěpových xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 00982 xxxx 00994.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

845 Xx

00984

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx snímacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy. Xxx sledování průběhu xxxx xx ortodonticky xxxxxxxxxxxx extrakcích xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx kontroly snímacího xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx maximálně 16x xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx rozštěpových xxx xxx vykázat xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxx ve xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx růstu x xxxxxx chrupu x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

226 Xx

00985

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx ukončení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx, zábrus xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxx vykázat 2/1 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vad (X35 - X38) max. 3/1 čelist.

S xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx 00982 x xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 00994.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

740 Kč

00986

Kontrola xx xxxx xxxxxxx xxxx aktivní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx pojištěnce xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu. Xxxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxx pevných, nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx maximálně 8x xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

236 Xx

00987

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx věk, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snímku xxxx xxxx krčních xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 2/1 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

61 Xx

00988

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lbi

Vyhodnocení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rentgenového xxxxxx Xxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxxxxxx rok.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

127 Xx

00989

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přilehlých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měření.

Lze xxxxxxx 1/1 kalendářní xxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx výkonů.

335 Kč

00990

Diagnostická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx operace čelistí x chirurgickým xxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - čelist.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

502 Xx

00991

Xxxxxxxx prefabrikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xxxxxx, xxxxxxx zhotovené, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

187 Xx

00992

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx intra-extraorálního xxxxxxxxx oblouku (xxxx), xxxx bradové peloty x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pásky xxxx xxxxxxxxxx masky xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x podobně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poučení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 pojištěnce.

Odbornost 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

225 Xx

00993

Xxxxxxxx parciálního oblouku

Příprava x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblouku x xxxxxxx xx 6 xxxx do xxxxx xxxx kanyl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 4/1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1x xx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx 015 podle xxxxxxx xxxxxx.

320 Xx

00994

Xxxxxxxx xxxxx ortodontických anomálií xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx aparátem na xxxxx zubní oblouk xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x incizálním xxxxxxxx 9 xx x xxxx, zkřížený skus, xxxxxxxx xxxxx než 4 mm, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fixního xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx 1/1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 10 xxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxx.

Xxxxxxxxx 015 xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

950 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

XX parodontolog

CH xxxxxxxxxxxxxx

XX pedostomatolog

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x platby xxxxxxxxx x paušální xxxxxx, z úhrady xxxxxx případového paušálu x z ambulantní xxxxxx úhrady

1. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx:

1.1 Léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx léčivé xxxxx:

X02XX01

X02XX01

X02XX02

X02XX03

X02XX04

X02XX05

X02XX06

X02XX07

X02XX08

X02XX09

X02XX10

X02XX06

X05XX02

1.2 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx (0207926)

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx klinické xxxxxxx (0207921)

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 305/2020 Xx.

Xxxxxx vyčleněná x paušální xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx vyjmuté x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx

XX-XXX4)

Xxxxx skupiny

Relativní xxxx 2020

0001

00011

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X/XXXX PLIC BEZ XX

20,2989

0001

00012

XXXXXXXXXXXXX XXXXX A/NEBO XXXX X XX

22,6905

0001

00013

XXXXXXXXXXXXX XXXXX A/NEBO PLIC X XXX

30,2884

0002

00021

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX CC

13,6501

0002

00022

TRANSPLANTACE XXXXX X XX

13,6501

0002

00023

XXXXXXXXXXXXX XXXXX X MCC

17,1323

1460

14601

POROD CÍSAŘSKÝM XXXXX XXX XX

1,3683

1460

14602

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XX

1,5837

1460

14603

XXXXX CÍSAŘSKÝM XXXXX X MCC

1,8567

1461

14611

VAGINÁLNÍ POROD XX STERILIZACÍ X/XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX

1,0900

1461

14612

XXXXXXXXX XXXXX XX STERILIZACÍ A/NEBO XXXXXXXX A KYRETÁŽÍ X XX

1,2166

1461

14613

XXXXXXXXX POROD XX XXXXXXXXXXX X/XXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX X XXX

1,4471

1462

14621

XXXXXXXXX XXXXX X VÝKONEM, XXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX DILATACE X KYRETÁŽE XXX XX

0,9929

1462

14622

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, KROMĚ XXXXXXXXXXX X/XXXX DILATACE X XXXXXXXX XXX

1,4144

1462

14623

XXXXXXXXX POROD X XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX X/XXXX DILATACE X XXXXXXXX X XXX

3,2277

1463

14631

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX

0,8435

1463

14632

XXXXXXXXX POROD X XX

0,9158

1463

14633

XXXXXXXXX POROD X XXX

0,9158

1561

15611

XXXXXXXXXXX, X TRANSPLANTACÍ XXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OXYGENACÍ XXX XX

9,3056

1561

15612

XXXXXXXXXXX, S XXXXXXXXXXXXX XXXXXX NEBO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX

13,0304

1561

15613

XXXXXXXXXXX, X TRANSPLANTACÍ XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OXYGENACÍ X XXX

20,7049

1562

15621

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx;=1000X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

50,0790

1562

15622

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

50,0790

1562

15623

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx;=1000X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM X XXX

50,0790

1563

15631

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;=1000X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

7,5417

1563

15632

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX <=1000G, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

12,8439

1563

15633

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx;=1000X, BEZ XXXXXXXXXX VÝKONU X XXX

30,0430

1564

15641

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX CC

24,3548

1564

15642

NOVOROZENEC, VÁHA XXX XXXXXX 1000- 1499X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX X XX

29,2460

1564

15643

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX

33,7999

1565

15651

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX XXX XX

7,1881

1565

15652

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1000- 1499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XX

8,4345

1565

15653

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1000- 1499G, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXX

15,0420

1566

15661

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 1500- 1999X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM XXX XX

13,5777

1566

15662

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, SE ZÁKLADNÍM XXXXXXX X XX

16,6661

1566

15663

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU 1500- 1999X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM S XXX

16,6661

1567

15671

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX

3,0627

1567

15672

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX X XX

4,4440

1567

15673

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 1500- 1999X, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU S XXX

7,6355

1568

15681

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX 2000- 2499G, XX XXXXXXXXX VÝKONEM XXX CC

13,4980

1568

15682

NOVOROZENEC, XXXX XXX PORODU 2000- 2499X, XX ZÁKLADNÍM XXXXXXX X XX

13,5361

1568

15683

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499G, SE XXXXXXXXX VÝKONEM S XXX

15,6434

1569

15691

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499G, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU XXX CC

0,5785

1569

15692

NOVOROZENEC, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, BEZ XXXXXXXXXX XXXXXX X XX

1,5193

1569

15693

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX 2000- 2499X, XXX XXXXXXXXXX XXXXXX S XXX

3,7788

1570

15701

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, SE XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX

3,9308

1570

15702

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX &xx;2499X, XX XXXXXXXXX VÝKONEM X XX

5,2446

1570

15703

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX >2499G, SE XXXXXXXXX VÝKONEM X XXX

14,2240

1571

15711

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX >2499G, S XXXXXX ANOMÁLIÍ XXXX XXXXXXXX STAVEM XXX XX

0,3877

1571

15712

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX >2499G, S XXXXXX XXXXXXXX NEBO XXXXXXXX STAVEM X XX

0,8421

1571

15713

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx;2499X, X XXXXXX ANOMÁLIÍ XXXX XXXXXXXX STAVEM S XXX

3,4708

1572

15720

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, XX SYNDROMEM XXXXXXXXX XXXXXX

7,4464

1573

15731

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX

0,5704

1573

15732

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX PORODU &xx; 2499X, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX S XX

1,4335

1573

15733

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, S XXXXXXXXXX SYNDROMEM X XXX

3,2601

1574

15741

XXXXXXXXXXX, XXXX PŘI XXXXXX &xx; 2499X, X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX INFEKCÍ XXX XX

0,9086

1574

15742

XXXXXXXXXXX, VÁHA XXX XXXXXX > 2499X, X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX INFEKCÍ X XX

0,9539

1574

15743

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX > 2499G, X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX S XXX

2,9314

1575

15751

XXXXXXXXXXX, VÁHA PŘI XXXXXX &xx; 2499G, XXX XXXXXXXXXX VÝKONU XXX CC

0,2913

1575

15752

NOVOROZENEC, VÁHA XXX PORODU > 2499X, XXX ZÁKLADNÍHO XXXXXX S XX

0,3763

1575

15753

XXXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX &xx; 2499X, BEZ XXXXXXXXXX VÝKONU S XXX

0,5923

2401

24010

XXX S XXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍMI X XXX

0,9390

2402

24020

XXX S XXXXXXX, X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX

1,5844

2403

24031

XXX X XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX BEZ XX

0,3839

2403

24032

XXX S VÝKONEM, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX X XX

0,3839

2403

24033

XXX X XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX X MCC

0,3839

2430

24301

HIV X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX

0,6206

2430

24302

XXX S VENTILAČNÍ XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XX

1,4459

2430

24303

XXX S XXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXX XXXXXXXX X MCC

5,1283

2431

24311

HIV X DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X HIV, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

0,1349

2431

24312

XXX X DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX

0,1349

2431

24313

XXX X XXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X XXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX S XXX

0,1349

2432

24320

XXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX

0,8853

2433

24331

XXX S DALŠÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X HIV, X XXXXXXXXXXXX XXX XX

1,6980

2433

24332

XXX X DALŠÍ DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX S HIV, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX, S XXXXXXXXXXXX X CC

1,6980

2433

24333

HIV X XXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX INFEKCÍ XXXXXXXXXXXXX X XXX, X XXXXXXXXXXXX X XXX

1,6980

2434

24341

XXX S XXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ S XXX, BEZ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX, BEZ XXXXXXXXXXX XXX XX

0,8683

2434

24342

XXX X XXXXX DIAGNÓZOU XXXXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S XXX, BEZ TUBERKULÓZY X CC

0,9266

2434

24343

HIV S XXXXX XXXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXX, BEZ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S HIV, XXX TUBERKULÓZY X XXX

0,9266

2435

24350

XXX BEZ XXXXX XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ S XXX

1,2144

Xxxxxxx x. 14 x vyhlášce x. 305/2020 Sb.

Koeficienty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx okrese

Okres

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

BENEŠOV

0,632

0,064

0,024

0,076

0,000

0,203

0,000

BEROUN

0,446

0,047

0,346

0,080

0,000

0,081

0,000

BLANSKO

0,644

0,043

0,016

0,026

0,000

0,270

0,001

BRNO-MĚSTO

0,556

0,100

0,069

0,060

0,000

0,208

0,007

BRNO-VENKOV

0,580

0,082

0,091

0,046

0,000

0,198

0,002

BRUNTÁL

0,422

0,084

0,151

0,059

0,000

0,215

0,068

BŘECLAV

0,582

0,047

0,141

0,036

0,000

0,190

0,003

ČESKÁ XXXX

0,654

0,125

0,083

0,039

0,016

0,083

0,000

XXXXX XXXXXXXXXX

0,567

0,162

0,031

0,056

0,000

0,184

0,000

XXXXX KRUMLOV

0,645

0,120

0,032

0,035

0,000

0,168

0,000

DĚČÍN

0,622

0,057

0,154

0,051

0,001

0,115

0,000

DOMAŽLICE

0,752

0,068

0,028

0,041

0,000

0,111

0,000

FRÝDEK-MÍSTEK

0,307

0,008

0,430

0,015

0,000

0,046

0,193

HAVLÍČKŮV BROD

0,659

0,047

0,165

0,038

0,000

0,091

0,000

HODONÍN

0,451

0,029

0,218

0,024

0,000

0,150

0,127

HRADEC XXXXXXX

0,525

0,177

0,048

0,057

0,002

0,191

0,000

XXXX

0,652

0,101

0,072

0,049

0,000

0,125

0,001

XXXXXXXX

0,717

0,036

0,133

0,024

0,000

0,085

0,005

XXXXXXX

0,730

0,064

0,062

0,049

0,000

0,094

0,000

XXXXXXXX XXX XXXXX

0,816

0,058

0,005

0,032

0,003

0,085

0,000

XXXXX

0,690

0,041

0,028

0,038

0,059

0,143

0,000

XXXXXXX

0,807

0,039

0,050

0,032

0,000

0,072

0,000

XXXXXXXXXX XXXXXX

0,704

0,116

0,036

0,029

0,000

0,115

0,000

XXXXXXX VARY

0,700

0,075

0,057

0,070

0,000

0,098

0,000

KARVINÁ

0,268

0,008

0,218

0,011

0,000

0,055

0,440

KLADNO

0,413

0,032

0,431

0,051

0,000

0,072

0,000

KLATOVY

0,632

0,090

0,141

0,041

0,000

0,095

0,000

KOLÍN

0,701

0,050

0,034

0,077

0,002

0,136

0,001

KROMĚŘÍŽ

0,438

0,045

0,084

0,031

0,000

0,123

0,279

KUTNÁ HORA

0,469

0,127

0,276

0,041

0,000

0,087

0,000

LIBEREC

0,718

0,124

0,011

0,059

0,005

0,082

0,000

LITOMĚŘICE

0,710

0,091

0,010

0,063

0,000

0,126

0,000

LOUNY

0,770

0,067

0,034

0,032

0,000

0,096

0,001

MĚLNÍK

0,653

0,049

0,038

0,122

0,015

0,123

0,000

MLADÁ XXXXXXXX

0,221

0,012

0,004

0,016

0,726

0,021

0,000

XXXX

0,825

0,009

0,038

0,020

0,000

0,096

0,012

XXXXXX

0,663

0,074

0,081

0,037

0,003

0,143

0,000

XXXX XXXXX

0,355

0,019

0,198

0,018

0,000

0,068

0,342

XXXXXXX

0,612

0,056

0,069

0,080

0,051

0,132

0,000

XXXXXXX

0,230

0,155

0,426

0,036

0,000

0,145

0,008

XXXXX

0,367

0,015

0,283

0,031

0,000

0,080

0,223

XXXXXXX

0,221

0,009

0,393

0,026

0,000

0,089

0,262

XXXXXXXXX

0,678

0,099

0,064

0,057

0,001

0,102

0,000

XXXXXXXXX

0,803

0,035

0,031

0,034

0,000

0,097

0,000

XXXXX

0,695

0,088

0,043

0,049

0,000

0,125

0,000

XXXXX-XXXXX

0,521

0,096

0,119

0,084

0,000

0,179

0,000

XXXXX

0,602

0,057

0,012

0,215

0,001

0,111

0,001

XXXXX-XXXXXX

0,555

0,067

0,034

0,222

0,003

0,119

0,000

XXXXX-XXXXX

0,591

0,057

0,023

0,213

0,001

0,115

0,000

XXXXXXXXXX

0,601

0,146

0,071

0,034

0,000

0,147

0,000

XXXXXXXXX

0,309

0,069

0,543

0,018

0,000

0,057

0,005

XXXXXX

0,587

0,098

0,079

0,037

0,000

0,153

0,045

XXXXXXX

0,736

0,061

0,039

0,048

0,000

0,116

0,000

XXXXXXXX

0,577

0,041

0,218

0,044

0,000

0,120

0,000

XXXXXXXX

0,529

0,134

0,146

0,067

0,000

0,125

0,000

XXXXXXX XXX XXXXXXX

0,568

0,090

0,019

0,035

0,155

0,132

0,000

XXXXXX

0,752

0,043

0,016

0,047

0,059

0,083

0,000

XXXXXXX

0,617

0,065

0,170

0,044

0,000

0,104

0,000

XXXXXXXXXX

0,669

0,115

0,037

0,049

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,804

0,038

0,032

0,029

0,000

0,096

0,001

XXXXXXX

0,489

0,034

0,358

0,026

0,000

0,090

0,003

XXXXX

0,487

0,153

0,142

0,072

0,000

0,145

0,000

XXXXXX

0,634

0,141

0,054

0,041

0,000

0,129

0,000

XXXXXXX

0,717

0,083

0,062

0,044

0,000

0,093

0,001

XXXXXXX

0,450

0,047

0,118

0,053

0,145

0,188

0,000

XXXXXX

0,723

0,058

0,114

0,019

0,000

0,086

0,001

XXXXXXX XXXXXXXX

0,571

0,036

0,126

0,029

0,000

0,236

0,002

XXXX XXX XXXXX

0,371

0,160

0,027

0,160

0,000

0,280

0,001

XXXX XXX ORLICÍ

0,538

0,083

0,110

0,042

0,002

0,225

0,000

VSETÍN

0,613

0,021

0,090

0,019

0,000

0,059

0,198

VYŠKOV

0,535

0,131

0,093

0,051

0,000

0,187

0,003

ZLÍN

0,764

0,019

0,140

0,035

0,000

0,037

0,004

ZNOJMO

0,550

0,052

0,128

0,018

0,000

0,251

0,001

ŽĎÁR XXX SÁZAVOU

0,642

0,024

0,120

0,022

0,000

0,191

0,001

2. Koeficient xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regionu

Region

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

Jihočeský xxxx

0,609

0,135

0,055

0,050

0,000

0,151

0,000

Xxxxxxxxxxxx xxxx

0,555

0,075

0,102

0,043

0,000

0,205

0,020

Xxxxxxxx kraj + Xxxxxxxxxxx xxxx

0,600

0,091

0,104

0,065

0,000

0,140

0,000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx + Xxxxxxxxxx xxxx

0,620

0,086

0,066

0,046

0,033

0,149

0,000

Xxxxxxxxxxx kraj + Xxxxx

0,571

0,055

0,070

0,155

0,039

0,109

0,001

Xxxx Xxxxxxxx

0,722

0,041

0,099

0,028

0,000

0,110

0,000

Xxxxxxxxx kraj

0,729

0,097

0,028

0,047

0,016

0,083

0,000

Moravskoslezský xxxx

0,300

0,017

0,305

0,023

0,000

0,080

0,276

Xxxxxxxxx xxxx

0,382

0,098

0,358

0,031

0,000

0,118

0,014

Xxxxxxx xxxx

0,671

0,073

0,068

0,057

0,000

0,128

0,003

Xxxxxxx xxxx

0,621

0,028

0,114

0,029

0,000

0,106

0,102

Příloha x. 15 x xxxxxxxx č. 305/2020 Xx.

Xxxxxxxxx paušál xxx CZ-DRG - Xxxxxxx CZ-DRG xxxxx Xxxxxxxxxxx XX-XXX s xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x centrech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pneumoonkochirurgické xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách:

CZ-DRG

baze

CZ-DRG

skupina

Název xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx hospitalizace

04-I02

04-I02-01

Anatomická xxxxxxx xxxx s xxxxxx operačním xxxxxxx x xxxx den

411 334 Xx

04-X02

04-X02-02

Xxxxxxxxxx resekce xxxx x xxxxxxxx x CC=3-4

274 857 Xx

04-X02

04-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx thorakoskopicky u xxxxxxxx x CC=0-2

217 103 Xx

04-X02

04-X02-04

Xxxxxxxxxx resekce xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XX=0-2

181 963 Xx

04-X03

04-X03-01

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx

375 776 Xx

04-X03

04-X03-02

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plic x xxxxxxxx x XX=3-4

236 810 Xx

04-X03

04-X03-04

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pacientů x XX=0-2

121 464 Xx

04-X05

04-X05-01

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hrudní xxxx xx hrudníku xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx výkonem x jiný xxx

414 441 Xx

04-X05

04-X05-02

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dutině xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x XX=3-4

276 589 Xx

04-X05

04-X05-03

Xxxxx chirurgický xxxxx x dutině hrudní xxxx xx hrudníku xxxx resekce xxxx x pacientů s XX=1-2

175 992 Kč

04-I05

04-I05-04

Velký xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxx hrudní nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx x CC=0

128 694 Xx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x onkogynekologii podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XX-XXX xxxx

XX-XXX xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

13-X01

13-X01-00

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

386 282 Kč

13-I02

13-I02-01

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx resekčního výkonu xx xxxxxxxx tkáních x alespoň 2 xxxxxxxxxxxx

490 965 Kč

13-I02

13-I02-02

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozsáhlého xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1 xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx x XX=4

402 449 Xx

13-X02

13-X02-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx resekčního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x právě 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=2-3

267 385 Xx

13-X02

13-X02-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozsáhlého xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tkáních x xxxxx 1 xxxxxxxxxx x pacientek s XX=0-1

217 074 Xx

13-X04

13-X04-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx s XX=4

294 337 Xx

13-X04

13-X04-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx u pacientek x CC=2-3

212 429 Xx

13-X04

13-X04-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omentektomie xxx xxxxxxx novotvar x xxxxxxxxx x XX=0-1

141 126 Xx

13-X05

13-X05-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s CC=3-4

145 779 Xx

13-X05

13-X05-02

Xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zhoubný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx těla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

128 872 Xx

13-X05

13-X05-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohlavních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx novotvar hrdla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

105 502 Xx

13-X06

13-X06-01

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x XX=3-4

224 306 Xx

13-X06

13-X06-02

Xxxxxxxxxx vulvy xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x pacientek x XX=0-2

125 552 Xx

13-X07

13-X07-01

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uzlin xxx zhoubný novotvar xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

130 537 Xx

13-X07

13-X07-02

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx děložního

107 907 Xx

13-X07

13-X07-03

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx nebo vulvy

89 851 Kč

13-I08

13-I08-01

Neradikální xxxxx xxx xxxxxxx novotvar xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s XX=3-4

192 382 Xx

13-X08

13-X08-02

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx děložního x xxxxxxxxx s XX=0-2

101 485 Kč

13-I08

13-I08-03

Neradikální xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx hrdla xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x XX=0-2

86 681 Xx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 305/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

172/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 305/2020 Xx., x xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2020

x xxxxxxxxx xx 28.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 987/2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, na které xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

2) Například xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Svazovou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 2/2007 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Českou republikou x Xxxxxxxxxx Makedonie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x bodovými xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 464/2017 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (MKN-10).

5) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 253/2019 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů XX-XXX.

6) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 198/2019 Sb., x aktualizaci Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů (XX-XXX).

7) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §22 zákona x. 95/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.