Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Sdělení, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování ČR Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

7/2020 Sb. m. s.

Sdělení

INFORMACE

7

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28. xxxxx 2019 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx otevření xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 1. xxxx 2019 zastupování Xxxxxxxxx v Xxxxxx (Xxxxx) xx vydávání xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx1). Ostatní xxxxxxxxxxx uvedené x Xxxxxxxxx dohodě xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 7/2020 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Dohoda xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Maďarské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx diplomatických xxxx x konzulárních xxxxx při xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx výměnou xxx ze dne 14. xxxxxx 2011 x xxx 27. xxxxx 2011, xxxx xxxxxxxxx pod č. 46/2013 Sb. m. s.

Prováděcí xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí České xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx republiky x vládou Maďarské xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich diplomatických xxxx x konzulárních xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dne 18. března 2013 x xxx 2. xxxxx 2013, byla xxxxxxxxx pod č. 47/2013 Sb. m. s.

Změna Xxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí Xxxxx republiky a Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxxx k Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxx, sjednaná xxxxxxx nót xx xxx 16. xxxxx 2013 a xxx 29. xxxxx 2013, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 101/2013 Sb. m. s.

Xxxxx x. 2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxxx k Dohodě xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx zastupování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx misí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx víz, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx 14. xxxxx 2014 x 26. xxxxxxxxx 2014, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 2/2015 Sb. m. s.

Změna x. 3 Xxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x vládou Maďarské xxxxxxxxx o vzájemném xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxx a konzulárních xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, sjednaná výměnou xxx xx xxx 15. září 2015 x 16. října 2015, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 30/2017 Sb. m. s.

Xxxxx x. 4 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Maďarské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx výměnou xxx xx dne 24. xxxxx 2017 x 14. xxxxxx 2017, xxxx vyhlášena xxx č. 31/2017 Sb. m. s.

Xxxxx č. 5 Xxxxxxxxx dohody mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x obchodu Maďarska x Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Maďarské xxxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxx, sjednaná výměnou xxx xx xxx 28. srpna 2018 x 29. xxxxx 2018, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 45/2019 Sb. m. s.