Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
7/2020 Sb. m. s.
28.08.2019
27.01.2020
01.07.2020
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Mezinárodní smlouvy