Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2019.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

80/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VII Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna celního zákona Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna daňového řádu Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. XIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost Čl. XIX

INFORMACE

80

ZÁKON

ze xxx 12. xxxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x daních z xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., zákona x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Sb., zákona x. 128/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona č. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., zákona x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx č. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Sb., zákona x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx č. 353/2011 Xx., zákona č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 271/2016 Xx., xxxxxx x. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., zákona č. 200/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx č. 254/2017 Xx., zákona x. 293/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 174/2018 Sb. x xxxxxx x. 306/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxxxxx pod xxxxx x. 137 xx xx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxxx "Směrnice Xxxx 2016/1164/EU xx xxx 12. července 2016, xxxxxx se xxxxxxx pravidla proti xxxxxxxxx vyhýbání se xxxxxxx povinnostem, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2017/952/XX.".

2. X §6 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxxx "2 500 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "rozhodnou pro xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. X §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxxx "800 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "1 600 000 Xx".

4. X §7 xxxx. 7 písm. x) xx částka "600 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "1 200 000 Kč".

5. X §7 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxxx "300 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx".

6. X §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxxx "400 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "800 000 Kč".

7. X §8 xxxx. 4 xx za xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxx slova "x x)".

8. V §9 xxxx. 4 větě xxxxx xx částka "300 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx".

9. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) se xx konci xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "a xx xxxxx rodinné xxxxxxx".

10. X §22 xxxx. 1 xxxx. g) xxx 7 xxx:

"7. xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx x majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxxx x) x j),".

11. V §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 13 xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxxx".

12. X §22 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx j), které xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxx movitých věcí, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx vlastnictví x České xxxxxxxxx xx zahraničí.".

13. X §23 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

14. X §23 xx doplňuje xxxxxxxx 19, xxxxx xxx:

"(19) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxxx oceňovat finanční xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx vlastního xxxxxxxx xxx ovlivnění výsledku xxxxxxxxxxx, se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx finančním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně; to xxxxxxx pro finanční xxxxxxx, u kterého xx xxx příjem x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

15. X §23 xx doplňuje xxxxxxxx 20, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 140 xxx:

"(20) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx140), xx xxx zjištění xxxxxxx xxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x těchto případech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2018.

140) Xxxxxxxx Xxxxxx 2017/1986 xx xxx 31. října 2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1126/2008, kterým xx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1606/2002, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví 16.".

16. X §23x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 5.

17. X §23x odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxx §23x xxxx. 2, §23x xxxx. 5 xxxx. x) a x), §23x xxxx. 5 a §23x xxxx. 8 xxxx. x) x c) xx xxxxxxxxx, xxxxx xx při převodu xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §23x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx existují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

19. Xx §23d xx xxxxxxxx xxxx §23x xx 23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§23e

Omezení xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a výdaji xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xx zvyšuje o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nadměrnými xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxx z xxxxxx

x) 30 % xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zdaněním x xxxxxx, xxxx

x) 80 000 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx výpůjční xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx výdajem xx pro xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxx představuje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx na xxxxxxx, xx kterého takové xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxx v podobě xxxxxxxxx rozdílu souvisejícího xx závazkem xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxx obsažený x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx g).

(4) Výpůjčním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx rozumí xxxxxx xx xxxxx xxxxx x úvěrového finančního xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x titulu xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx ziskem xxxx xxxxx, zdaněním a xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx rozumí xxxx xx xxxxxxxxx období xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) výsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně podle §21 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx uplatněných xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kladného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx individuálně xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vynaložený na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zdanitelných příjmů x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zvýšen x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx, x xxxxxx xxx takto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobích, xx která xx xxxxxx xxxxxx přiznání, x xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nástupce.

§23f

Výjimky z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxx,

x) ústřední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxx, xxxxxxxx protistrany x xxxxxxxx obchodních údajů,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx nemá

1. xxxxxxxxxxx xxxxx vymezenou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx a

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví x není xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxx účely daní x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx cenu, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických osob xx upraví odpovídajícím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí se xxx účely daní x příjmů rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x následného úplatného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použita xxxxxx xxxxxx,

x) poplatníka daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nerezidentem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxxx, xxxxx xx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příjmy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x přemístěním xxxxxxxx rezidentství xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, pokud by xx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku nevztahovala xxxxxx povinnost v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx převod majetku xxxx samému se xxxxxxxxxx přemístění majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx o přemístění xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx nebo za xxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx x případě podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xx úplatný xxxxxx xxxx samému xxxxxxxxxxx x posledním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, za xxxxx xx podává daňové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Přeřazení xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx mezi nespojenými xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztazích za xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §32x s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx cena, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx přeřazení,

b) majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx hospodaření nebo xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji sníží x xxxx, xxxxx xx xxxx sjednána xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxx obchodních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kurzem devizového xxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx přeřazení; xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx zdanitelných xxxxxx.

§23x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx

(1) Pokud x xxxxxxxx rozdílné právní xxxxxxxxxxx právní skutečnosti xxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxx xxxxxx x x souvislosti x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zvýší xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx takovou xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v případě, xx

x) státem, xx xxxxxx xxxx položka xxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxx zdroje"), není Xxxxx republika, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx kterém xxxx dochází ke xxxxxxx základu daně x tuto položku, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx snižuje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plynoucího x xxxx xxxxxx xx základu daně xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx přidruženou osobou, x které

a) došlo xx xxxxxxx základu xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx v rozsahu, x xxxxx nedochází x odpovídajícímu zahrnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx státem xxxxxx xx Xxxxx republika,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx nezahrnutému příjmu x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx není Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx bude x xxxxxxxxx xxxx zahrnut xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx výdaj xxxx xxxx položka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, výsledek xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx, a to x xxxxxxx, x xxxxx nedošlo x xxxxx státě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí přidružené xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti s xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx podílu na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zisku xx xxxxxxx 50 %, jinak xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx stálá provozovna. X xxxxxxx, které x xxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxx společně, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx xx jiné osobě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovacích práv xxxx podílů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".

20. V §34x xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx "realizaci xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x vývoj".

21. X §34b odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx".

22. Xx §34x xx vkládá xxxx §34xx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§34ba

Oznámení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x realizací xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, oznámí xxxx skutečnost správci xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu x vývoje.

(2) V xxxxxxxx podle odstavce 1 xx poplatník xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx vystihující xxxx xxxxxx zaměření a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jméno, xxxxxx xxxxx podnikatele x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob, x

3. daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx.

(3) Pokuta xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.".

23. Xxxxxx §34c zní: "Xxxxxxxxxx dokumentace".

24. X §34x xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx:

"X projektu výzkumu x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od základu xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, poplatník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Projektová dokumentace xxxxxxxx".

25. X §34x xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,".

26. V §34x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "budou xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odborně zajišťují xxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

27. X §34c odst. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx odečíst od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu x vývoje".

28. X §34x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "projektové dokumentace".

29. X §34c odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "odpovědné xxxxx xx projekt xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

30. X §34x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:

"(2) Odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu x vývoje xxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx xx ve lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přiznání schválena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx daňové xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x) fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba oprávněná xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.".

31. X §34x xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxx eviduje xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

32. X §34x xxxx. 1 se za xxxxx "poplatníka" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje,".

33. V §34x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "projekt" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxx xxxxxxxx".

34. V §34x odst. 3 xxxx. b), c) x x) xx xxxxx "projektů" nahrazuje xxxxxx "projektu".

35. X §34x xx odstavec 4 xxxxxxx.

36. X §38x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x čtvrtá zrušují.

37. Xx §38x se xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx daňovému nerezidentovi, xx kterého je xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, a to x x případě, xx xx tento xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx, že nepodléhá xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně podat xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx sražena xxxx xxxxxxx, xxxx xx byla sražena xxxx vybrána, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx jiný xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

(4) Má-li plátce xxxx xxxx jeho xxxxxxxx datovou xxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx ze xxxxxx, xxxx zákonem uloženou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

(5) V xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání xxxxx

x) xxx identifikační xxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(6) Plátce xxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 o

a) xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxx danému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 000 Kč,

b) xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxx xxxx může plátce xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxxx 5 xxx.".

38. Xx §38f xx xxxxxx xxxx §38xx, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx z xxxxxx xx na xxxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xx xxxxxxx plynou xxxxxxxxxx příjmy, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxx zahraniční společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) daň xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx poplatníkem xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, která by xx xxxx stanovena, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve státě, xx kterém je xxxxxxxx stálá provozovna, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, je xxxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx x nakládání x jejím majetkem xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx České republiky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx daní x příjmů xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx společně x xxxxxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodů 1 a 2, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je ovládanou xxxxxxxxxx společností.

(3) Ovládanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, sám xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx osobami

1. xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxx hlasovacích právech x xxxx než 50 %, nebo

2. xx xxxxx xx xxxx než 50 % podílu xx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx dvojímu zdanění, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx se xxxxx zdanění xxxxxx xxxxxx vylučuje xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx 25 % podílu xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx na zisku,

d) x xxxxxxx xxxxxx x poplatníkovi xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x úplatnému xxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxx úplatné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x pojišťovacích, xxxxxxxxxx x jiných finančních xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x malou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nakládání x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx společnosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Podíl ovládající xxxxxxxxxxx na základním xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx snížení výsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx se x x xxxxxx, x kterou by xxx výsledek hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx částky, x kterou se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Daň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx dani z xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x činnosti x xxxxxxxxx s majetkem, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ovládající xxxxxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve státě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxx snížení xxxx xxxxx odstavce 8 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38x.

(10) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx 1.".

39. Za §38xx xx xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod čarou x. 141 xxx:

"§38xx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob připadající xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splátky xx xxxx nejvýše 5 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx unií xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx141) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Částí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x základu xxxx xxxx uplatněním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx základ xxxx xxxx uplatněním xxxxxxx xxxxxxxxxxx základ xxxx x položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx x České republiky xx zahraničí, rozumí xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví xxxx xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx daně na xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxxxx x úhradou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxx xxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx xx splátky, xxxxxxx účinnosti xxxx xxxx, kdy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx

x) xxx přemístěný xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví xx xxxxxx státu xxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx snížení části xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx x části, x xxxxxx posečkaná částka xxxxxxxxx část xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, účinnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vypočítané x xxxx zjištěné xxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx splátek. X tomto xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo povoleno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx.

141) Xxxxxxxx Xxxx 2010/24/EU xx dne 16. xxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx předcházející xx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 7 x §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx období, ve xxxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Ustanovení §8 xxxx. 4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx 7 x §22 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2020.

7. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 13 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 11 tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 11 tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 19 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

10. Ustanovení §23 odst. 20 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx započaté v xxxx 2019 přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného do xxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x přenechání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx následný úplatný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016 xx nepovažují xx výpůjční výdaje.

12. Xxxxxxxxxx §23x x §38xx zákona č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

13. Ustanovení §23h xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2020.

14. Xxxxxxxxxx §34x xx 34x x §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §34x xx 34x x §34x zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx zahájeno xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxx použít xxxxxxxxxx §34x až 34x x §34x xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobích, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx řešen.

15. Ustanovení §38xx zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx příjmy, xx xxxxxxx byl xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §38x xxxx. 3 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě §38x odst. 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, jsou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx příjmy, ze xxxxxxx je xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx osvobozeny x x kterých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxx xxxxxxxxxx pozbývají xxxxxxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxxxxx her

Čl. XXX

Xxxxx č. 187/2016 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x nevrácených vkladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výher x úhrnu vrácených xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "součin" nahrazuje xxxxxx "rozdíl".

3. X §3 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:

"a) součinu

1. xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxx xxxxx, x

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účastníka hazardní xxx a úhrnu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi hazardní xxx.".

4. V §3 xx za xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X každého xxxxxxx xxxx hry xx při xxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxxxxx her xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 95 % přijatých xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

5. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxx účely základu xxxx x xxxxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xxxxxxx způsob určení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx.".

6. X §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 187/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v době xx 1. xxxxx 2017 xx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x vráceného xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §3 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx něhož xxxx xxxxxxx všechny xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx vyplacena alespoň xxxxx xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 187/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Sb., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Xx., zákona x. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 371/2017 Xx. x xxxxxx č. 283/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx samostatné xxxxx xxxxxxxx xxxx:

"Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/1065 ze xxx 27. xxxxxx 2016, kterou se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx jde o xxxxxxxxx s xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/2455 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx jde x xxxxxx povinnosti x oblasti daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xx dálku.".

2. V §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx jako xxxxxx,".

3. X §2 odst. 1 xxxx. c) xxxx 1 se xxxxx "uskutečněné" nahrazuje xxxxx "x xxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx poskytnuty v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxx, kterou se xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx obdobných, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xx váže k xxxxxxxxxx xxxx plnění; xx xxxxxx x xxxx xx nepovažuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku,".

5. V §4 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena l) xx n) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

6. X §4 se xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.".

7. X §4 xxxx. 4 písm. x) xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřejmé" a xx xxxxx "bude" xx vkládají xxxxx "xx obvyklých xxxxxxxxx".

8. X §4 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřízeného x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx".

9. X §4x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova ", xxxxxx xxxxxx x xxxx" a xxxxx ", xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx," zrušují.

10. X §4a xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxx xx nezahrnuje xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklé xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x dani.".

11. V §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §5x xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".

12. V §5 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx není

a) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxx uskutečňování ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 6.

13. V §5 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx svobodných a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxx. Xx ekonomickou xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx níž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti.".

Poznámka xxx xxxxx x. 6 xx zrušuje.

14. X §5 odst. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx" x xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xx xxxxxxx, x to včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

15. X §5 se za xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx jejichž xxxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže tím, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

16. V §5 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

17. X §5a xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

18. X §6x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušného xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".

19. X §6k se xxxxx "xxxxx §2b" xxxxxxx.

20. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxx povinné x xxxx" vkládají xxxxx ", která xxxxx xxxx xxxxxx,".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "dani" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

22. X §10x xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije na xxxxxxxxxx služby osobou, xxxxx xx xxxxx x jednom členském xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx v ostatních xxxxxxxxx státech, nebo xx xxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx členském xxxxx, xxxxx

x) místo xxxxxxxx služby xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od členského xxxxx, ve kterém xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nepřekročila x příslušném xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 10 000 XXX xxxx ekvivalent xxxx xxxxxx v xxxxxxx měně při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx den 5. prosince 2017.

(4) Xx xxxxxxxxxx služby, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx postupovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".

23. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxx zboží z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx, splnil x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx plnění; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx".

24. X §11 xxxx. 3 větě xxxxx se xxxxx "xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přiznána daň xxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "odvedena xxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx doplňují xxxxx "; xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx".

25. X §11 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx a zaplatila xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxx".

26. V §13 xxxx. 3 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

27. X §13 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx" x za xxxxx "xxxx" se vkládají xxxxx "za xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

28. X §13 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx dovezeného xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxxx práva do xxxxxxxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

29. X §13 xxxx. 7 xx xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

30. X §13 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

31. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) zřízení, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx břemene,".

32. Xx §14 xx xxxxxxxx xxxx §15 xx 15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§15

Xxxxxx

(1) Poukazem xx pro účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx úplaty xx dodání xxxxx xxxx poskytnutí služby x

x) na xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxx, které má xxx xxxxxx, nebo xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, která xx xxxxxxxxxx dodání tohoto xxxxx xxxx poskytnutí xxxx xxxxxx.

(2) Jednoúčelovým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx, x kterého xxxx x okamžiku xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx služby, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xx daně, x

x) xxxxx xxxxxx.

(3) Víceúčelovým xxxxxxxx xx pro xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx převede xx prvého nabyvatele.

§15a

Dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Převod xxxxxxxxxxxxxx poukazu xx xxx účely daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, na něž xx xxxxxx vztahuje, xxxxxxxxxxx osobou povinnou x xxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, se pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx nepovažuje xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxx

x) nevydala x xxxxxx jej jako xxxxxx, se xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, touto xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx poukaz xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předání zboží xxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poukazu, platí xxxxxxxx 2 pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx víceúčelového poukazu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby, na xxx se poukaz xxxxxxxx.

(2) Skutečné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx víceúčelového poukazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx úplatu xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, na xxx xx xxxxxx vztahuje.

(3) Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxx poukaz přijmout xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odstavec 1 se na xxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx.".

33. X §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", která xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xx xxxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxx".

34. X §16 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxx," xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx,".

35. X §19 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravního prostředku xx 10 xxx xxx xxx pořízení xxxx ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxxxxxx osobu; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxx částku xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně xx 25 xxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxx xxxxxxxx.".

36. X §19 odst. 7 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "dopravního xxxxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx x následně podaném xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

37. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x §21 odst. 2 xx xxxx "d)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

38. X §21 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xx".

39. X §21 xxxx. 4 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx souvislosti x nájmem xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla x souvislosti x xxxxx xxxxxx přijata, xxxxx xx xxxxxxx x službu xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

40. X §21 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

41. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

42. X §21 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

43. X §21 odstavec 8 zní:

"(8) Je-li xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxxx plnění x tuzemsku xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx, xxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xx uskutečněné nejpozději xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním roce, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí

a) xxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx plátci xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx,

x) v případech xxxxx odstavce 4 xxxx. b), xxxx

x) x případě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx třetí osobě, xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx této služby xxxxx xxxx xxxx xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

44. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

45. V §27 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx místa.".

46. X §28 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx d) xxxxx ", xxxx" nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

47. X §28 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), x) a x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx x použití.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

48. X §28 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Plátce xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx vynaložit xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx.".

49. X §29 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"b) xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx přijetí úplaty xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) x c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

50. X §31b xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stejnou xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento doklad xxxx obsahovat x xxxxx nebo více xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx této osoby, xxxx

x) xxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx více xxxxx, ze kterých xxxxxxx povinnost přiznat xxx, xxxxxxxxx x xxxxx kalendářního xxxxxx, x němž došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tyto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.".

51. X §31x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

52. X §31b xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx".

53. V §31x odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx samostatně xxx

x) každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx daně x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx znám,

2. xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. sazbu xxxx x

5. výši xxxx.".

54. X §32 xx za xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxx neobsahuje xxxx xxxxx:

x) označení xxxxx, xxx kterou se xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

55. X xxxxx první xxxxx XX nadpisu xxxx 6 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

56. X části xxxxx xxxxx XX xxxx 6 xx xxx §36 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 1

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx".

57. V §36 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxx xxxxx," vkládají xxxxx "a xx".

58. X §36 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až e) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

59. V §36 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplaty xxx xxxxxx x hotovosti xxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxx korunu.".

60. X §36 xxxx. 6 xxxx. x) xx za xxxxx "xx d)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

61. X §36 xx xx konci odstavce 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx cena xxx xxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měnou xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některá opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxx xxx xxxx tohoto xxxxxx xxxx poskytnutí.".

62. X §36 xx za xxxxxxxx 6 vkládají xxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněno, xxxx xxxxx xxxxx, a xx bez daně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxxx známa, xx xxxxxxxx xxxx částka xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx dokumentaci snížená x xxx.

(8) Je-li xxxxxxxxxxx poukaz přijat xxxx xxxx xxxxxx xx uskutečněné zdanitelné xxxxxx, stanoví xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částky stanovené xxxxx xxxxxxxx 7 xxx část xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zbývající xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 13.

63. X §36 xx xxxxxxxx odstavec 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty rozumí xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx musela xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jakém se xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavateli xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx obvyklou cenou

a) x případě xxxxx xxxxxx, xxxxx

1. není xxxxx než xxxxx xxxx daného xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) x případě služby xxxxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx xx xxxx poskytnutí xxxxxx.".

64. X §36x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".

65. X §36x odst. 3 xxxx. x) xx slova ", xxxx-xx xxxxxx" zrušují.

66. §37 včetně xxxxxxx xxx:

"§37

Xxxxxxx daně x xxxxxx zboží a xxxxxxxxxx služby

Daň se xxxxxxx jako

a) součin xxxxxxx daně a xxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 6, xxxxx xx včetně xxxx bez zahrnutí xxxxxx xxxxxxx zaokrouhlením xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx x hotovosti, x

2. xxxxxxx, která xx vypočítá jako xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxx 1,21 x xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxx, 1,15 v xxxxxxx první xxxxxxx xxxxx daně xxxx 1,10 x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

67. X §37a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx".

68. X §37x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxx xxx xxxxxxxx cizí měny xx xxxxxx měnu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx".

69. X §37a se xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx "; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx".

70. X §38 xxxx. 3 xxxx xxxxx se slova "xxxx součin xxxxxxx xxxx a sazby xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §37 xxxx. x)" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

71. X §39 xxxx. 2 x v §40 xxxx. 3 xx xxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

72. V xxxxx první hlavě XX dílu 6 xx nad §42 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx".

73. X nadpisu §42 xx xxxxx "x xxxxxx výše xxxx" xxxxxxx.

74. X §42 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "a výši xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", nastanou-li tyto xxxxxxxxxxx:".

75. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxx" zrušuje.

76. X §42 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx e).

77. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxx" xxxxxxx.

78. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxx "xxxx. d)" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx. c)".

79. X §42 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxx" a xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

80. X §42 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "pokud xxxx úplata" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úplaty" x slovo "použita" xx xxxxxxx.

81. X §42 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx výše xxxxxxx xxxx xxxxx §36 a 36x xx xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

82. X §42 odstavce 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx reorganizace nelze xxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně,

b) xxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx tohoto xxxxx,

x) xxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx daně dochází x xxxxxx změny xxxx základu xxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxx daně dochází x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

83. X §42 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 xx 6, které xxxxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo

2. xxxxxxxx daňový xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx je povinen xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx rozumně xxxxxxxxx, k tomu, xxx xx xxxxx xxxxxx doklad dostal xx dispozice příjemce xxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Oprava xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx tato oprava xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx daně a xxxxxx má povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oprava základu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx daňový xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí pro xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 13.

84. X §42 xxxx. 7 větě xxxxx xx slova "x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx platná" nahrazují xxxxx "plátce xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx použije xxxxx xxxx xxxxxxx", xx xxxxx textu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx" x xx xxxx poslední xx xxxxx "a xxxx daně podle §42 odst. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f)".

85. X §42 xxxx. 8 xx xxxxx "x xxxx xxxx xxxxx provést" xxxxxxxxx xxxxx "nelze xxxxxxx, xxxxx den uvedený x xxxxxxxx 3 xxxxxxx" x xxxxxxxx xx věty druhá x xxxxx "Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx soudního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto řízení xx xxxx xx xxxx základu daně; x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx x období xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na základě xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx provést xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx zboží.".

86. X §42 xxxx. 9 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "x výše daně" xxxxxxx.

87. X §42 xxxx. 9 xxxx. x) a x) xx xxxx "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. c)".

88. X §42 xxxx. 10 xx xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx, xxxx "xxxx. d)" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)" a xxxx "xxxx. 1" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)".

89. V §42 xxxx. 11 xx slova "xx xxxxxx základu xxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx opravu xxxxxxx xxxx" a xxxxx "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "9".

90. X §42 odst. 13 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx ", 2, 4 x 5" se xxxxxxxxx xxxxx "x 4 až 8" x ve xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

91. X xxxxxxx §43 se slova "x jiných xxxxxxxxx" xxxxxxx.

92. V §43 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx ", xxxxx odstavce 2" zrušují.

93. V §43 odstavec 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxx výše daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x evidenci xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx doklad, ale xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.".

94. X §43 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Při xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx, xxxxx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.".

95. §44 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

96. X §45 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "x xxxx xxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

97. X §45 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx zní:

"k) den xxxxxxx v §42 xxxx. 3.".

98. X §45 odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx daňový xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dostatečně xxxxx".

99. X §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxx" a xxxxx "x xxxxxx případech" xxxxxxx.

100. V §45 xx xxxxxxxx odstavec 5, který zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxx doklad xxx xxxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxxx zvyšována xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přiznal daň xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxx xx výstupu.".

101. V xxxxx xxxxx xxxxx XX dílu 6 xx xxx §46 xxxxxx xxxxxxxx oddílu 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Oprava xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

102. §46 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx

x) pohledávka ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx exekučního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 roky; xxxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx, xxxxx exekuci xxxx možné xxxxxxx x xxxxxx stanoveného xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx řádu,

b) pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vymáhána v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dlužník xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x ní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu na xxxxxxx xxxxxxxx nebo x přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. schválil xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xx zdanitelného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, neschválení xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx dlužníka x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx; v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pohledávka ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, musí xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx zahájeno x dosud neskončilo xxxxxx podle písmen x) xx d), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x uspokojení pohledávky, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x uplynulo 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx nastanou xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxx provedení xxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx

x) xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx, xx věřitel xxxxxxx provést další xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; podmínky pro xxxxxxxxx opravy základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxx uskutečněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx představovala xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx blízkými,

b) xxxxxxx x dlužník xxxx xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx společníky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx uskutečněno xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx smlouvy,

c) xxxxxxx xx dni uzavření xxxxxxx, xxxxx které xx poskytováno xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx provedena z xxxxxx xxxxxx uvedeného x odstavci 1, x to v xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věděl, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxxxxx vztahu, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx měl x xxxx, pokud xx x průběhu obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx péči xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx konce zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) došlo x převzetí xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxx poskytována xxxxx xxxxxx.

(5) Lhůta pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx domáhá uspokojení xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx likvidace dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro účely xxxx z přidané xxxxxxx rozumí xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči jinému xxxxxx, x něhož xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx přiznal,

c) xxxxx xxxxxxxxx úplatu xxxx xxxx část za xxxx plnění x

x) xxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dlužníkem xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx.".

103. Xx §46 xx xxxxxxxx xxxx §46x až 46g, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§46x

Xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx základu daně xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx neobdržené xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schválení oddlužení,

d) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx; opravu xxxxxxx xxxx xxxxx provést xx xxxx, v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dluhů věřitele xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x opravu xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx neobdržená xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, věřitel xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zohlední xxxxxxx změny xxxxxxx xxxx provedené předešlou xxxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx svého xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vychází se xxx opravě základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx pohledávka x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx považována za xxxxxxxxx.

(6) Pokud je xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxx xx obvyklé xxxx xxxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx obvyklé ceny.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx výši, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné pohledávky xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx provedením xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky x opravě základu xxxx, opravě xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky nebo xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně nebo xxxxxxxx výše xxxx.

§46x

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opravy základu xxxx v případě xxxxxxxxx pohledávky xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x) xx x) x

x) z xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx absolutní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x výší xxxxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 000 Kč.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x výší xxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x absolutní xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx sníží xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základu daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §46 xxxx xx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §46x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx oddlužení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx výše uspokojení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávou xxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obdržel v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x pojištěním xxxx zajištěním pohledávky.

(4) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx podle §46 xxxx xx změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46b xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplata.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně stanoveným x xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx daně stanoveným x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4

x) xxxxxx, xxxxxxx sníží xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx zvýší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozdílu.

(6) Xxxxxxxxxx opravu základu xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx za uskutečněné. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx prohlášení konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx

x) zjištění, že xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx roveň xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx všech věřitelů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 provede xxxxxxx xx xxxx poslední xxxxx neobdržené úplaty.

§46e

Opravné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx doklad do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodl tuto xxxxxx provést.

(2) Věřitel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx

x) x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx skutečností, na xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo dlužníka,

e) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) informaci x tom, že xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) spisovou značku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

i) xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx touto xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. evidenční xxxxx daňového xxxxxxx,

2. xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx a

6. xxxx daně,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx opravě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx opravě xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daňových dokladů,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx daňových xxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a zrušení xxxxxx základu xxxx,

5. xxxx xxxxxx poslední xxxxx daně,

m) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zdanitelné xxxxxx,

2. xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x neobdržené úplaty xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daňový xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka,

e) informaci x tom, xx xxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. daňového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx základu daně xxxxxx kvalifikovaným odhadem,

h) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu v xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx touto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx,

x) informace vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, a xx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx daně,

3. sazbu xxxx x

4. xxxx xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

2. výši xxxxxx xxxxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, x xx

1. neobdrženou xxxxxx za původní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) až x),

2. rozdíl xxxx xxxx neobdržené úplaty xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx stanovený x xxxxxxx xxxxx xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx z rozdílu xxxxx xxxx 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dlužníka,

d) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx o xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě změny xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě dodatečné xxxxxx xxxxxxx daně,

g) xxx

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx opravy základu xxxx,

5. xxxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx základu xxxx, xxxxx touto opravou xxxxx xx snížení xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) výši poslední xxxxx neobdržené xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx snížení xxxx zvýšení podle §46x,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §46x,

x) xxxxx xxxx,

x) základ xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene k),

n) xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx podle písmene x).

(6) Opravný xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx jde o xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx číslo

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového dokladu,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx provedena,

4. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx daně,

3. den xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1,

h) xxxxxx xxxx x xxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sazbu xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxx ve xxxx, x jaké xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§46x

Xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx

(1) Xxxxxx základu xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx

x) xxxx doručení xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má za xxxxxxxx xxxxxxx základu xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x změnu výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) dnem, kdy xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provedení xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiznání

a) kopie xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdanitelná xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poslední známé xxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

104. V §47 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx slova ", xxxxx x chladu" x ve xxxx xxxxx se za xxxxx "x příloze x. 3x" vkládají xxxxx ", tepla x xxxxxx".

105. V §47 odst. 8 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx číslem "12".

106. X §48 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "byt xxxx xxxx", xxxxx "který" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxx", slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx".

107. X §51 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx (§53),".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

108. §53 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§53

Rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx osvobození xx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, x xxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání x jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx.".

109. V §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Dodání vybrané xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podstatné xxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx věci, xxxx

x) x případě, xx xx xxx vybranou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxx

1. xxxxx užívání xxxxxxx nemovité xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxxx změně; xxxxx byl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx změně xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x).".

110. X §56 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx x případě xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx celek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zemí, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, odvíjí xx xxxxxx xxxxx spojené xx xxxx, x xxx xxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx součástí xxxxx stavby.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

111. X §56x xxxx. 1 xx xx písmeno a) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 55 ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2008,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx c) xx x).

112. X §56x odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, že xx x nájmu xxxxxxxx věci jinému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňuje daň; xx neplatí xxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor jiný xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) stavby, x xxx je xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, je-li pronajímána xxxx část, tvořeno xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx prostor nebo xxxxxx podle xxxxxxx x), x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rodinného xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

113. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "x xxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx, magisterských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx".

114. X §57 xxxx. 1 písm. x) se xxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 44x zrušuje.

Dosavadní xxx 4 xx xxxxxxxx xxxx bod 3.

115. X §57 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) znějí:

"d) xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx hodnoty7e), xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx pod čarou x. 44x x 44x se zrušují.

116. X §58 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx ke xxx xxxxxx dodání xxxxxx, xx xxxxx použity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx".

117. X §61 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxxxxx služeb x xxxxxx zboží s xxxx úzce souvisejícího xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx založeny xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx povaha xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx nenarušuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

118. X §61 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, které xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxx, svým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx daně podle xxxxxx x) až x), §52 odst. 1, §53 xxxx §57 xx 59 xxxx činnosti, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx

1. xxxx xxxx služby přímo xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx členové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx podílů xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx tím, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, hospodářskou xxxxxx.".

119. X §66 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.

120. X §66 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx celního úřadu x xxxxxx xxxxx xx třetí xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, nebo

2. úkonu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.".

121. X §68 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxx xxxxx x xxxx mezi členskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úplatu".

122. V §68 xxxx. 6 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

123. V §68 xxxx. 7 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,".

124. V §68 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx".

125. X §68 xxxx. 8 větě třetí xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx umístění", xx xxxxx "organizací" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx" x věta xxxxxxxx se xxxxxxx.

126. X §68 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx", xx slovo "sídlem" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx umístěním", xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx se postupuje x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.".

127. X §68 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "určené", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx zúčastněných" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx zúčastněného" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx osvobození se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

128. X §68 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zúčastněným x Xxxxxxxxxxx pro xxx x který není xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určeny" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx mír, pokud xxxxxx státem určení, xxxxxx".

129. X §68 xx xx xxxxxxxx 10 vkládají xxxx xxxxxxxx 11 a 12, xxxxx xxxxx:

"(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 10 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx jiný xxxxxxx stát, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx od daně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx hodnoty7e). Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxx odstavce 10 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 11 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 13 xx 17.

130. X §68 odst. 13 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx".

131. X §68 odst. 16 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "17".

132. X xxxxxxx §69 xx xxxxx "xxxxxxxx x" x xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.

133. X §69 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx zboží.

(2) Xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xx-xx hodnota xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx vázané xx dovoz xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx. x).".

134. V §71 odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx použije obdobně".

135. X §71 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněného x Xxxxxxxxxxx xxx xxx" x xx xxxxx xxxxx písmene x) xx doplňují xxxxx "; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx".

136. V §71 se za xxxxxxxx 4 vkládá xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxx státu zúčastněného x Partnerství pro xxx mají nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

137. X §71x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

138. X §71x xxxx. 1 se xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

139. V §71x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx obsahují 100 x xxxxxx.".

140. X §72 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

141. §74 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74

Xxxxxx odpočtu xxxx

(1) Xxxxx se xxxxxx, pro něhož xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůtě xxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx plátce provedl xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(2) Uplatnil-li plátce xxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx 3 let xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx neuskuteční x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx plnění, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu x xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx poukaz xxxxxxxxx xxxx úplatu xx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jej nepřevede, xx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx dozvěděl nebo xxxxxxxx xxx x xxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxxxx je xxxxxx xxxx podle §37x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx o skutečnostech xxxxxxxxxx pro tuto xxxxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx něhož xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, na xxxxxxx kterých dojde xx xxxxxxx uplatněného xxxxxxx daně, xx xxxxxxxx uplatněný xxxxxxx xxxx zvýšit. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx od xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx plátci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, xx xxxxxxxx provést opravu xxxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.".

142. Za §74 xx vkládá xxxx §74x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dlužník xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nastaly skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dozvědět xxx x mohl.

(2) Xxxxxx odpočtu daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx prokazuje opravným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Provedl-li xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx podle xxxxxxxx 1, je dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx.

(4) Xxxxxx odpočtu daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx x xxxxxxx dodatečné opravy xxxxxxx daně, která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx provést xx 3 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx, dodatečná xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladem.".

143. X §75 se xxxxxxxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

144. X §75 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxxx xxxxx ekonomických xxxxxxxx, xxx pro účely x xxxx nesouvisejícími" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxx účely", slova "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx" x xx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.".

145. V §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) V případě xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx pořízením xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxx xxx uskutečněná plnění, xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxx rovněž pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pro osobní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxxx pro svou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx osobní spotřebu xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xx poskytnutí xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).".

146. X §75 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "činnosti xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx daně, x xxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce" xxxxxxxxx slovy "účely xxxxx uskutečněných xxxxxx".

147. X §75 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx "x xxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nárok xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použil", xxxxx "xxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxx své xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daném" x věty čtvrtá x pátá xx xxxxxxx.

148. X §75 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx znějí:

"(5) V xxxxxxx, xx plátce xxxxxxxx odpočet xxxx x poskytnuté xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, x kterého xx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx je xx pořízení xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 rovněž xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx odpočet xxxx vyplývající z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx roky, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x více xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravit. Opravu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.".

149. V §76 xxxx. 4 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "svou xxxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xx-xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

150. X §76 xxxx. 6 xxxx první se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "aktuálního".

151. X §76 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx předcházejícího kalendářního xxxx, je plátce xxxxxxx použít xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx platební xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.".

152. X §76 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

153. V §78 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

154. V §78d xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců".

155. Xx §78x se xxxxxx xxxx §78da, xxxxx xxx:

"§78xx

(1) Xxxxx-xx xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 10 xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx odpočtu xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §78x x xxx, xx xxx xxxxxxxxx částky jednorázové xxxxxx odpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Významnou xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxx xxxxx odpočtu daně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx 200 000 Xx.".

156. V §79 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, x

x) xx ke xxx, xxx xx xxxx xxxxx stala plátcem, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

157. X §79 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, které xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx má xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx pořídila x období zahrnujícím 60 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, x to před xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx k užívání x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx povinná k xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx, xxx xx stala xxxxxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x období zahrnujícím 6 xx xxxx xxxxxxxx měsíců přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx zboží, který xx xxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx rovněž u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xx stala xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xx u xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §82x nebo 83, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

158. X §79 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 4".

159. V §79 xxxx. 6 xx xxxxx "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

160. X §79 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx mu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §79x xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.".

161. X §79x odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxxxxx poukazu, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxx,".

162. X §79x se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 2 a u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 100 Xx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx registrace x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx ke xxxxxxx registrace, xx xxxxxxx xxxx součin xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obchodním xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.

163. X §79x xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

164. Za §79x xx vkládá xxxx §79d, který xxx:

"§79x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném členském xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinná x xxxx (xxxx xxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §106 xxxx. 4 xxxx §106b odst. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x jakém tento xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx 1 roku xx xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, stane x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 plátcem, xx nárok na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 za xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předcházejícím xxx, xxx xx stala xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, v xxxx byla xxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxx na vrácení xxxxxx xxxxx odstavce 1 uplatněn, zaniká.

(4) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoveného x odstavci 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, je daňovým xxxxxxxxx.".

165. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xx x nadpisu xxxx 11 xxxxx "x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx" zrušují.

166. X §80 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

167. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx mezinárodní organizace" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".

168. X §80 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "dokladu xxxxx xxxxxxxx 6" x xxxxx "s xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx; tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx".

169. X §80 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx osobě zaniká xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx".

170. X §80 odst. 5 xx xx větu xxxxxx vkládá věta "Xxxxx xx vrácení xxxx subjektu Evropské xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uplatněn do 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, který následuje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.".

171. X §80 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx a" zrušují.

172. X §80 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "uvedenou xxxxxxxx podle §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

173. X §80 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 15.

174. V §80 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 až 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 14.

175. V §80 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "x x)" xxxxxxx, xx xxxx druhé xx slova "xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "daňové xxxxxxxx xxxxxx".

176. V §80 se xx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx věta "Xxxxxx x vrácení xxxx xxx podat xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.".

177. X §80 odst. 10 xxxx. x) xx slova "zastupitelství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "jejich xxxxx xxxx umístění".

178. X §80 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), včetně xxxxx xxxx rodiny xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx člen xxxx xxxxxx xxxxxxxx".

179. V §80 xx xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 xx 13.

180. X §80 xxxx. 13 písm. x) xxxx 1 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poměrnou část xxxxxxx daně xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx podmínek".

181. X §80 odst. 13 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje.

182. V §80x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

183. X §80a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 8.

184. V §80x xx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

185. X §81 xxxx. 5 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §37 xxxx. 1" zrušují.

186. V §81 se xx xxxxxxxx 5 vkládá xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Pokud xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, doloží xxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vystavené dodavatelem xxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxx dokladem xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 6 až 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 až 11.

187. V §81 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.

188. X §81 xx xxxxxxxx 9 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

189. X §81 xxxx. 9 se xxxxx "xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "až 8".

190. X §82 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

191. X §82x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx a) xxxxx "x" xxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx a".

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

192. X §82x odstavec 4 xxx:

"(4) Osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx její sídlo. Xx-xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx registrovaná x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

193. X §82x xxxx. 5 písm. x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

194. X §82x odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxx o xxxxxxx xxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ekvivalent xxxxxx 250 XXX x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx částky 1 000 XXX u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.".

195. X §82x xxxx. 10 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

196. X §82b xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 10.

197. X §82x xxxx. 4 xx xxxx "písm. x)" zrušuje.

198. V §82x odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "odstavce 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4".

199. X §82x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx číslo "6" xxxxxxxxx číslem "5".

200. V §82x xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 8" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 7" x xx xxxx xxxxxxxx se text "xxxx. x)" xxxxxxx.

201. X §82x odst. 9 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "; xxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, se xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx".

202. X §82b xxxx. 10 xx slova "xxxxxxxx 10" nahrazují xxxxx "odstavce 9" x xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "daňového xxxx".

203. X §83 xxxx. 2 se slova "10 a 11" xxxxxxxxx xxxxx "9 x 10".

204. X §83 xxxx. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx c).

205. X §83 odst. 5 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno b), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

206. X §83 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

207. X §83 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx sídlo, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

208. X §83 xxxx. 8 se xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

209. X §83 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx xxxxx:

"(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx daně bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněným způsobem, xx zahraniční osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx za každý xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacenou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x prodlení vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx daně, jehož xxxx xxxxxxxx podvodně xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxx. Neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx se spravuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

210. X §84 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "uvedenou xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

211. V §84 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

212. V §85 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx 100 000 Kč.".

213. V §85 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx x xxxxx zrušují.

214. X §85 odst. 10 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

215. X §85 xx xx xxxxx xxxxxxxx 11 doplňuje věta "Xx xxxxxx xxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vrací.".

216. X §86 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "členem" x slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx".

217. X §86 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx" xxxxxxx x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".

218. X §86 xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 9.

219. X §86 xxxx. 7 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx způsobem podle §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

220. X §86 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněn xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxx.".

221. X §86 xxxx. 9 xx xxxxx "xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx obrany".

222. X §86 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxx osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Prahu.".

223. Xx §86 se xxxxxx xxxx §86a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§86x

Xxxxxx ustanovení xxx xxxxx xx vrácení xxxx

(1) Osoba xxxxxxxx x xxxxxxx daně xx pro účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

224. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 11 se xxx §87 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 12, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxx 12

Xxxxxx xxxxx xx ceny bez xxxx z xxxxxxx xxxxxxx".

225. X §90 xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxxxx k xxxx" xxxxxxx a xxxxx "11" xx xxxxxxxxx xxxxxx "13".

226. X §92x se za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx příjemce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx plnění nejedná xxxx xxxxx povinná x dani.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují jako xxxxxxxx 4 až 6.

227. X §92x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, x xxxxxx, pro xxxxxxx bylo zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, x xxxxx režim x xxxxxx xxxxxx použijí, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx za zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti.".

228. X §92x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX) xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kódu klasifikace xxxxxxxx XX-XXX 41 xx 43 platnému xx 1. xxxxx 2008" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx 41 xx 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA ve xxxxx platném k 1. lednu 2015".

229. X §92x se xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

230. X §92f xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

231. V §93x xxxx. 2 xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx anebo".

232. X §97x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxx xxxxx §6x xxxx §6x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

233. X §98 xxxx. x) xx slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

234. X §98 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.".

235. V §100x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

236. X §101 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxx "1 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "4 písm. g)".

237. X §101 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxx, xxxxx nemá x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím období xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx povinnost přiznat xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

238. X §101x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx".

239. X §101a xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

240. X §101a xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxx".

241. V §101x xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 xx označují jako xxxxxxxx 2 x 3.

242. X §101x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".

243. X §101x xxxx. 3 se xxxxx "xxxx 2, x xxxxxxx xx povinnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x které" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxx".

244. X §101x odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxx podáno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

245. X §101x písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx".

246. X §101x xxxxxxx b) xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 odst. 2, 3 nebo §108 xxxx. 4 písm. x) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, kterou vůči xxxx uplatnil xxxx xxxxxx,".

247. X §101x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx, xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, který" x xxxxx "xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

248. X §101x odst. 6 xxxx první xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x xxxxxxx hodnoty".

249. X §101i xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, vydán xx 6 xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

250. X §102 xx xx konci xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této služby xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx ke xxx přijetí úplaty xxxxx dostatečně určitě".

251. X §102 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je povinna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x výjimkou poskytnutí xxxxxx, xxxxx je x jiném xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx kupujícímu xxx xxxxxxxxxxxxx postupu při xxxxxx zboží xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxx obchodu.".

252. X §102 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx uskutečněno.".

253. X §102 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx" xxxxxxx.

254. V §104 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Pokud xxxxxx uvedl skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, než xx kterého náležely, x nesnížil xxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří nebo xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx stanovení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x těmto xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x za toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo doměří.".

255. X §104 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 7, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxx xxxxxx uvedl skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, než xx kterého xxxxxxxx, x xxxxxx xxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx dřívější zdaňovací xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx posledního dne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx plátce uvedl xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a snížil xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterého tyto xxxxxxxxxxx náležely, xxxxxxxx xxxx nedoměří x xx xxxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost uhradit xxxx z prodlení x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xx za xxxxx xxx ode xxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx posledního xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx splatný xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx plátce xxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuté před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xx odpočet xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, nevzniká xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 x xxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx plnění xxxx x xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 8 a 9.

256. X §104 xxxx. 8 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova "xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 7".

257. X §104 xxxx. 9 se xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx slovy "3 xx 6 x 8".

258. X §106x xxxx. 2 xxxx. x) se číslo "12" nahrazuje xxxxxx "6" x za xxxxx "xxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x kterého xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx dodání xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx nebyl xxxxxxx,".

259. X §108 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxx, xxxxx uskutečňuje zdanitelné xxxxxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.".

260. X §108 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pořizují.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx plnění uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx, a to

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xx 10x,

2. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx registrovaná xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xx dodáno xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx registrovaná jako xxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxxxx je dodáno xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx jako plátce.

(4) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx poskytnuto plnění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kupující, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je dodáváno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx území Xxxxxxxx xxxx formou třístranného xxxxxxx,

x) plátce, xx xxxxx xxxx je xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §23 xxxx. 1 písm. x) x §23 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa,

e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu xxxxx §19 xxxx. 6,

f) xxxxx, xxxxx vystaví xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, která pořídila xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu nepřepravila xxxx neodeslala x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx při dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

261. V §108a xxxx. 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obvyklé xxxx".

262. X §110x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

263. X xxxxxxx §110x se xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

264. V §110x xx slova "x xxxx daně" xxxxxxx.

265. X xxxxxxx č. 2 xx slova "xx 1. ledna" xxxxxxxxx xxxxx "x 1. xxxxx".

266. X xxxxxxx č. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018".

267. X příloze č. 3 x x xxxxxxx x. 3a xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2018".

268. V xxxxxxx x. 5 xx x položce 5103 00 00 xx slova "vlny xxxx" vkládá xxxxx "x", označení xxxxxxx "5505 00 00" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5505" x xxxxx "x xxxxxxx znění" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx platném x 1. lednu 2018".

269. X poznámce xxx xxxxx x. 72 se xxxxx ", x platném xxxxx" zrušují.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. X xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx přenecháno k xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x dodání xxxxx x poskytnutí xxxxxx lze po xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §37 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx poukazy xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodů 32 x 62, vydané

a) xxxx 1. xxxxxx 2019 xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2019,

b) od 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 32 x 62, xxx xxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 32 a 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx opravu základu xxxx podle §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxx, která započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx běh xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxx-xx xxxxxxxx oprava xxxxx §78xx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78xx xxxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. V xxxxxxxxxxxxx řízeních, xx xxxxxxx soud rozhodl x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 až 46x a xxxxxxxxxx §74x xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx původní xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Správce daně xxxxxxxx do 1 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx údaj xxxxx §98 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx byl veden x xxxxxxxx plátců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

11. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 112 x 238 xx 243, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 112 x 238 xx 243.

12. Ustanovení §101x xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo v xxxxxxxx a který xx stal plátcem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, které xx xxxxx plátce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. X provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx xxxx x poměrné xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 xxxx. 1 xxxx poslední zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

15. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodu 237, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodu 237.

16. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé

a) xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se použijí §10x, 27 x §110x zákona č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

x) xx 1. xxxxx 2019 do dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 22, 45 x 262, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx §10i, 27 x §110x xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 22, 45 x 262.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 479/2003 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 201/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 453/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. x zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "zdaňování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx, vína a xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výrobky")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx vybraných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §1 xx za odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Vybranými xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx daní xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx,

x) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 a 4.

3. X §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.

4. V §1 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

5. X §3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

6. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx

x) xxxx x xxxx, daně x piva a xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx x xxxxx a statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx znění platném x 1. lednu 2002,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, značkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx o xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx8), xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2018.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xxxx prováděcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nomenklatury x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx použijí namísto xxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxx zákoně xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §15 xxxx. 1 xxxx. c) a x) x x §15 odst. 12 xxxx. x) x x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §15x se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx XXXX x výjimkou xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".

9. X §15x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státem zúčastněným x Xxxxxxxxxxx xxx xxx," x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx".

10. V §15x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "x x)" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".

11. X §15a odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx státu" x slova "ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx státu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx".

12. X §15x xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "šestého" xxxxxxxxx xxxxxx "dvanáctého".

13. X §15x xxxx. 10 xx slova "Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

14. V §45 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "2710 11 41 xx 2710 11 59, benziny jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 11 11 xx 2710 11 25 x 2710 11 90 (xxxx xxx "ostatní xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "2710 12 41 xx 2710 12 59, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 až 2710 12 25 x 2710 12 90," a xxxx "2710 11 31 x 2710 11 70" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2710 12 31 x 2710 12 70".

15. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "27 10 19 11 až 27 10 19 49" nahrazuje textem "2710 19 11 xx 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx teplotě 210 °X předestiluje xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně ztrát x při xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % objemu xxxxxx minerálních olejů xxxxxx xxxxx".

16. X §45 odst. 1 xxxx. c) se xxxx "27 10 19 51 až 27 10 19 69" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 51 xx 2710 19 68 a 2710 20 31 xx 2710 20 39".

17. X §45 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

18. X §45 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

19. X §45 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

20. X §45 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxx aminy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ředidel pro xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí uvedených x xxxxxxxx 2,".

21. X §45 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx x) x m), xxxxx znějí:

"l) 3824 99 93 x 3824 99 96 x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x anorganických směsných xxxxxxxxxxxx a ředidel xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx tepla xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) 3826 00 10 a 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx tepla xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.".

22. X §48 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

23. X §49 xxxx. 6 xx xxxx "2710 11 31 xxxx 2710 11 70" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 12 31 xxxx 2710 12 70".

24. X §49 odst. 10 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

25. X §49 xxxx. 13 a 15 xx text "písm. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. p)".

26. X §56 xxxx. 1 xx xxxx "2710 19 41 až 2710 19 49" xxxxxxxxx textem "2710 19 43 xx 2710 19 48 x 2710 20 11 až 2710 20 19".

27. X §59 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) 2710 12 xx 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °C předestiluje xxxx xxx 90 % objemu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 a 2710 20 90 xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

28. X §59 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx aminy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,".

29. V §59 xx na konci xxxxxxxx 1 doplňují xxxxxxx j) a x), která xxxxx:

"x) 3824 99 93 x 3824 99 96 x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxx aktivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro laky x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu tepla xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx jsou xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx směsí uvedených x §45 odst. 2.".

30. X §86 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx daně je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x použití xxxx vzorky xxx xxxxxxx rozbory53), nezbytné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx správcem daně. Xxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx vědecký xxxxxx.".

31. V §101 xxxx. 2 se xxxxx "tohoto zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

32. X §114 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Tabákové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

33. Xx §114 xx xxxxxx xxxx §114x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§114x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x značené xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx ačkoliv xxxx xxx značen xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx tabákovou xxxxxxxx, xxxxx náležitost stanovená xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx tabákovou nálepkou, xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak, xxx stanoví tento xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx je xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) poškozenou xxxxxxxxx nálepkou, jejíž xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx ke kouření, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

34. X §115 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx značené xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

35. X §115 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxxxx 1 x 2, že xxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

36. X §116 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

37. X §116 xxxx. 3 xx slova "a xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

38. X §118 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" zrušují.

39. X §118 xxxx. 10 xx na xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx".

40. X §118 xx xx odstavec 11 xxxxxx nový xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. b) xxx odebrat xxxxxxxx 6 týdnů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 12 xx označuje xxxx xxxxxxxx 13.

41. X xxxxxxx §118x se xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx".

42. V §118x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx".

43. X §118x xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxx".

44. V §118x xxxx. 3 xx za xxxxx "2" vkládají slova "xxxxxxxxx ani" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "tabákový výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

45. X §122 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřenému xxxxxxx daně poškozené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pokud xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx nálepka, která xx neúplná, pokud xxxx xxxxxx činí xxxx než 60 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxx nepochybně patří x xxxx. Tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

46. X §122 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx" x slova "xxxx znečištěných" xxxxxxx.

47. X §122 odst. 3 xxxx třetí xx slova "xx xxxxxx pověřené úřední xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

48. X §122 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx, kterou" xxxxxxx x slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxx xxxxx xxx xxxxxxxx výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

49. X §122 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzoru.".

50. X §122 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx takto xxxxxxx xxxxxxxxx vratitelným xxxxxxxxxx, použije xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx hodnoty tabákových xxxxxxx nového xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §122 xx xx xxxxxxxx 5 vkládají nové xxxxxxxx 6 až 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx požádá x xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx vzoru xx xxxxxxxx nálepky starého xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx tabákové xxxxxxx vráceny. Odběratel xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx při vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zároveň tabákovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daně, vzniká xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xx použije §119 xxxxxxx.

(7) Za xxxxxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pověřený správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx. O zničení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 11.

52. V §122 xxxx. 9 xxxx xxxxx se slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" zrušují.

53. X §122 xx xxxxxxxx 11 zrušuje.

54. X §122a odst. 2 se slova "xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tabákový xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

55. §129 xxx:

"§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vzor x vyobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx umístění xx xxxxxxxxxxx balení,

b) podrobnosti xx způsobu objednávání xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) podrobnosti xx xxxxxxx odběru tabákových xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x formulář xxx xxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto oznámení,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx.".

56. X xxxxx xxxxx xx xx §129 xxxxxx xxxx xxxxx XX, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXX ZE ZAHŘÍVANÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130

Xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx

(1) Zahřívaným xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx tabák,

b) xx xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx tabáku,

2. xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx, x

x) není předmětem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx zahřívaný xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx daně ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabák xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx množství tabáku xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v gramech xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx místo.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§130x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx výši 2,236 Xx/x.

(2) Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků

(1) Uzavřené xxxxxxxxxx balení zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků musí xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkových xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x gramech xxxxxxxxxxxx xx 1 desetinné xxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x dopravě xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x který xxx v xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 250 g.".

Dosavadní xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

57. §131 se zrušuje.

58. X §134b xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Předmětem xxxxxxxxxx x barvení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 až 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, pokud x xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx ČSN XXX 3405 xxx teplotě 210 °X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů včetně xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně ztrát.".

59. X §134m xxxx. 1 písm. x) xx číslo "2707 10 10" xxxxxxxxx xxxxx "2707 10, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 2".

60. X §134x xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx části ustanovení xx xxxx ", 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 x 2710 19 69" xxxxxxxxx xxxxxx "xx 2710 19 68 x 2710 20 31 až 2710 20 39".

61. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "x 2710 19 99" xxxxxxxxx textem ", 2710 19 99 x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90".

62. V §134x xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxx "2901 10 10, 2901 29 20 x 2901 29 80" xxxxxxxxx xxxxxx "2901 10, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx motorů, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxxxxxxx 2901 29".

63. V §134x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx číslo "2710 19 99" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx olej xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pod kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90".

64. X části xxxxxx xx xx xxxxx nadpisu xxxxx XX doplňují slova "X XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX".

65. X §135x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

66. X §135m xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných tabákových xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

67. V §135x xx na xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx x cigarillos xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

68. X §135x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx tabákovými výrobky".

69. X §135x odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxx

x) tabákových výrobků xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx.".

70. X §135x odst. 3 xx xx xxxxx "lze" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

71. X §135p odstavec 4 xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

b) xx 50 000 Xx xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

72. §135q včetně xxxxxxx zní:

"§135q

Přestupky proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx volného daňového xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx nálepkou starého xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 10 000 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx odstavce 2 xxxx. b), xxxx

x) xx 50 000 Xx do 50 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x).".

73. §135x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

74. X xxxxx xxxxxx xx na xxxxx nadpisu xxxxx XX doplňují xxxxx "X TABÁKOVÝCH XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM".

75. Xx xxxxx xxxxxxx §135xx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx značených nesprávným xxxxxxxx".

76. X §135xx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx výrobkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

77. Xx xxxxx nadpisu §135xx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx značených xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

78. V §135zg xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

79. X §135xx xxxx. 1 větě první xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

80. X §135xx xxxx. 2 se xx xxxxx "výrobků" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx značené xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

81. V §135xx xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

82. X §135xx odst. 2 xxxx. a) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

83. X §135zi xxxx. 2 písm. a) xx xxx 4 xxxxxxx.

84. V §135xx xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

85. V §135xx odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

86. X §135xx xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx příslušný x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

87. X §139 odst. 1 xx xxxxx "131" xxxxxxxxx xxxxxx "129".

Čl. XXXX

Xxxx xxxx xxxx oznámena x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 o xxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx doutníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx vydaná podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos x xxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx tabák xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx starého vzoru x tyto výrobky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx lze xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx vyhláška xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků, xxxxxxxxxx x tabáku xx kouření.

4. Značit xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxx xxxxx x tato xxxxxxxxxx balení xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx po xxxx 4 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx upravující tabákové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, doutníků, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

5. Zahřívané tabákové xxxxxxx vyrobené, xxxxxxxxx xxxx dovezené xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyrobené, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovezené xx daňové území Xxxxx republiky xxxxxx xxx po xxxx 6 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uváděny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s tabákovou xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx považují xx zdaněné.

7. Se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5 x 6 xxx xxxxxxxx xx xxxx 7 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepovažují za xxxxxxxxx.

8. Xxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx zahřívaných tabákových xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxx xxxxx podle xxxx 8 xx 1 měsíce ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a to xx dne předcházejícího xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 242/2016 Sb., xxxxx zákon, ve xxxxx zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přepravy xx xxxxxxxx xxxxxxx TIR xxxx vyloučení xxxxx x tohoto xxxxxxxxx.".

2. X §23 se xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx zní:

"(1) Xxx xxxxx xxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx cla považuje xxxxxxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

3. V §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Poskytnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nezajišťuje xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx clem, x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx zboží a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou celního xxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx.".

4. X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zastoupením".

5. X §38 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Ministerstvo obrany xxxxxx osvědčení podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx1), na xxxxx základě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx clo x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx potřeby Ministerstva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) ve xxxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1). Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

6. Xxx xxxxxx části desáté xx vkládá xxxx §61x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§61x

Xxxxxxxx ustanovení x náležitostech rozhodnutí

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vydáno xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

7. V §64 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx věc x novému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prvního xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxx xx správce xxx xxxxxxx stupně xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jistoty x povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx 1. května 2004, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019.

2. Ustanovení §23 xxxx. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxx došlo xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XII

Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxx x. 94/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §8 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání x jiným skutečnostem xxxxxxxxx xxx správu xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je získání xxxxxx výhody v xxxxxxx xx smyslem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".

2. X §92 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) skutečnosti rozhodné xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx získání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §116 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx x pokyny xxx xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx stupně, xxxxx je právním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxx názor, kterým xx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx. a zákona x. 305/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13x odst. 4 písm. x) xx slova "místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x slovo "x" se xxxxxxxxx xxxxxx.

2. V §13x xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx rezidentem, x xxx tohoto xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rezidentem, x".

3. V §13h xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) kód xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

4. V §13xx xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Pokud xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx tato xxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx založené na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 750 000 000 XXX xxxx x částkou x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX x lednu 2015, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx.".

5. X §13xx xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2 xxx:

"2. xxxxxxx xxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxx mateřská xxxxxx, xxxx pro xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx vyměňujícím xxxxxx xxxxx zemí, nebo".

6. X §13zn xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

7. X §13xx xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Česká xxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx povinen xx xx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená nebo xxxxxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kterou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x. 1 xx. X bodě 8 xx xxxx xxxxx x čtvrtá xxxxxxx.

10. X xxxxxxx x. 2 oddílu X xx. B se xx konci xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx XXX nebo xxxxx xxxxxxxx opatřit".

11. X příloze č. 2 xxxxxx XXX xx. B xx xxxxxxxx bod 7, xxxxx xxx:

"7. Xxxxxxxx x xxxx s xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx předpokládat, že xxxxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se x změně okolností xxxxxxxxx, xxxx do 90 dnů ode xxx, xxx se x změně okolností xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx uvedeno, xxx xx xxxxxxxx adresa xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čestné prohlášení x listinné xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 6.".

12. V xxxxxxx x. 2 xxxxxx IV xx. X xx xx xxxxx "získá" vkládají xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx okolností dozvěděla, xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx nastane později," x na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, prokazující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení. Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a spolu x xxx uchová x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nezíská xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx státu xxxx jurisdikce xxxxxxxxx x původním čestném xxxxxxxxxx, tak xxxxx xxxx jurisdikce xxxxxxxxxxxxx xx změněných okolností.".

13. X příloze x. 2 xxxxxx X xx. X xx xxxxxxxx bod 3, xxxxx zní:

"3. X xxxxxxx, kdy se xxxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx je xxxx ovládající xxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx III xx. X xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

14. X xxxxxxx x. 2 oddílu X xx. X xxxx 3 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx o xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxxx xxxx, xxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx," x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx s xxx xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx XX xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "X" a na xxxxx oddílu xx xxxxxxxx článek X, xxxxx xxx:

"X. Xxxxxxxx x nového xxxx xxxxxx dojde ke xxxxx okolností, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čestné prohlášení xxxx xxxx dokumentace xxxxxxxx xx tohoto xxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxx postup xxxxx xxxxxx V xx. X xxxx 3.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Finanční správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Xx. a xxxxxx č. 14/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x jeho xxxxxxxxx" xxxxxxx a xx slovo "jmenován" xx xxxxxxxx xxxxx "x jeho zástupcem xxxx xxx xxxxx".

3. X §3 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx řád Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnance x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx v orgánech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxx organizačních věcí xxxxxx xxxxxx.".

4. X §6 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxx a" vkládá xxxxx "xxxxxx".

5. X §6 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zástupcem xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxx xxxxxxxx xxxxx ředitele x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x posledním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě.".

6. X §9 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx a" xxxxxx xxxxx "určení".

7. X §9 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx požadované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

8. X §11 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxxxx daně z xxxxxxxxxx xxx, a xx xxx účely xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

9. Xx §14 xx xxxxxx nový §14a, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovat xx xxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního místa xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) X xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx finančního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného, odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Generální finanční xxxxxxxxxxx vydá služební xxxxxx

x) podle zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx správy,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(2) Vzory služebního xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Služebním průkazem xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx.".

11. X §16x xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícímu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx služba xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

12. Za §18 xx xxxxxx xxxx §18x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§18a

Daňová xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxx evidence, ve xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx finanční správy

a) xx daňového subjektu xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxx x xxxxxx analytické xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, xxxxx

x) orgánu Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správy xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně při xxxxxx daní, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxx postupem,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx kontrolnímu xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx archivnictví.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §16 xxxxxx x. 456/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 31. xxxxxxxx 2021.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. XXX

X §38 zákona č. 17/2012 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx správy podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a zákona xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XVII

Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx č. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 163/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 260/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx č. 69/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx. x xxxxxx x. 307/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §168 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxx x xxxxxxxxxx xx dlužníkem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

2. X §169 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x pohledávky xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxx odpočtu daně x xxxxxxx reorganizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x výjimkou

a) xxxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 x 16, čl. VII xxxx 5 x 6, 14 xx 29, 37 x 58 xx 63 a čl. VIII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. III, čl. IV a čl. V xxxx 237, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 11, čl. V bodů 27 x 104 x čl. VII bodu 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx čl. V xxxx 112, 238 xx 243, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 80/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2019, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 x 16, čl. VII bodů 5 a 6, 14 xx 29, 37 x 58 xx 63 x čl. VIII, která nabývají xxxxxxxxx 27.3.2019; xxxxxxxxxx čl. I bodu 11, čl. V xxxx 27 x 104 x čl. VII xxxx 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020 a ustanovení čl. V xxxx 112, 238 xx 243, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.