Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2019.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

80/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VII Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna celního zákona Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna daňového řádu Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. XIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost Čl. XIX

INFORMACE

80

ZÁKON

ze xxx 12. xxxxxx 2019,

kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daní x některé další xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 96/1993 Sb., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx č. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., zákona č. 17/2000 Sb., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., zákona x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 482/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx č. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Sb., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., zákona x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 271/2016 Xx., zákona x. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Sb., xxxxxx č. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Sb., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 174/2018 Xx. x xxxxxx x. 306/2018 Xx., se mění xxxxx:

1. Na konci xxxxxxxx pod čarou x. 137 se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxx 2016/1164/EU xx xxx 12. xxxxxxxx 2016, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 2017/952/XX.".

2. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxx "2 500 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. V §7 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxxx "800 000 Xx" xxxxxxxxx částkou "1 600 000 Xx".

4. X §7 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxxx "600 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "1 200 000 Xx".

5. X §7 xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxxxx "300 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "600 000 Xx".

6. V §7 xxxx. 7 xxxx. x) se částka "400 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "800 000 Xx".

7. V §8 xxxx. 4 xx xx xxxxx "x) xx d)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

8. X §9 xxxx. 4 větě xxxxx se částka "300 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx".

9. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

10. X §22 xxxx. 1 xxxx. g) xxx 7 zní:

"7. xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu x majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuvedené xxx písmeny x) x x),".

11. V §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 13 xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx fundace".

12. X §22 se na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), které xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku stálé xxxxxxxxxx, x příjmy x přemístění majetku xxx xxxxx vlastnictví x Xxxxx republiky xx zahraničí.".

13. X §23 xxxx. 9 xxxx. a) se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

14. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 19, xxxxx xxx:

"(19) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx tohoto finančního xxxxxxxx upraví x xxxxxx odpovídající změnám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx pro finanční xxxxxxx, x xxxxxxx xx byl xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

15. X §23 xx xxxxxxxx odstavec 20, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 140 zní:

"(20) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx leasingů140), xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2018.

140) Nařízení Xxxxxx 2017/1986 ze xxx 31. října 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1126/2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002, xxxxx xxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16.".

16. X §23x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

17. X §23d xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §23x odst. 2, §23x odst. 5 xxxx. b) a x), §23b xxxx. 5 x §23x xxxx. 8 xxxx. x) x c) xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxx společníkem, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 12 xxxxxx předcházejících xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ekonomické xxxxxx.".

18. X §23d xx xx konci xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx xxxx "Xx neplatí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx existují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

19. Xx §23x xx xxxxxxxx xxxx §23e xx 23h, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx a výdaji xxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických osob xx zvyšuje x xxxxxx odpovídající kladnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx výdajů, kterým xx xxxxx z xxxxxx

x) 30 % xxxxxxxx zisku xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxx

x) 80 000 000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na dosažení, xxxxxxxxx a udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dané xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx kterého xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) výdaj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sjednaným xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejícího xx xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),

x) xxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxx obsažený x xxxxxx xx xxxxxxx závazku o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx užití x xxxxxx xx následné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou tohoto xxxxxxx,

x) úrok, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx formě úroku x úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxx před xxxxx, zdaněním x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx úhrn xx xxxxxxxxx období xxxx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání,

a) výsledku xxxxxxxxxxx nebo rozdílu xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně,

c) samostatného xxxxxxx daně zdaňovaného xxxxxx daně xxxxx §21 xxxx. 4,

x) xxxxxx majetku uplatněných xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kladného xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxx koupí x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů x

x) nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx, xxx x xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji x xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx která xx xxxxxx daňové přiznání, x to až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi limitem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxx období, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nepoužije u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x úvěrovým xxxxxxxxx,

x) obchodníkem x xxxxxxx papíry,

d) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podfondem xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo obdobným xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX deriváty, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Evropské unii x xxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx nebo

l) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx provozovnu x

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících účetnictví x není xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx se xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přemístěním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxx provozovny xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyloučení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx metoda xxxxxx,

x) poplatníka xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze xxxxx provozovny xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx v xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx daňová xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republiky do xxxxxxxxx, xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxx přeřazení xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

b) xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx úplatný xxxxxx sobě samému xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx být tato xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v běžných xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x

x) xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §32x s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x tím, xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx cena, která xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx obdobných podmínek, xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx,

x) majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, se xxxxxxxx hospodaření nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx sníží x cenu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejných xxxx obdobných podmínek, xxxxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx přeřazení; účetní xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů.

§23h

Řešení xxxxxxxx rozdílné xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx snižuje xxxxxx xxxx přidružených xxxx xxxx xxx xxxxxx x x souvislosti x tímto vícenásobným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zahrnutí odpovídajícího xxxxxx xx základu xxxx těchto přidružených xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hospodaření nebo xxxxxx mezi příjmy x výdaji xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx takovou xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení základu xxxx x případě, xx

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx položka xxxxxx xxxx má xxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxx"), není Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zdroje xx Xxxxx republika x xxxx, xx kterém xxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx postup obdobný xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx rozdílné právní xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx snižuje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nedochází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx osoby, které xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji poplatníka xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx nedochází x odpovídajícímu zahrnutí xxxxxx do xxxxxxx xxxx v případě, xx státem xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x zahrnutí xxxxxx do xxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, že xxxxxx zdroje xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobný postupu xxxxx tohoto odstavce.

(3) Xxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx na příjem xxxxx jako xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx vznikl, nebo

b) xxx důvodně očekávat, xx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně x některém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám, které xx xxxxx sjednaly xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx osobami.

(4) Xxxxx xx výdaj nebo xxxx položka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxx xxxxx zdrojem xxxx xxxxxxx snižující základ xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx x situacích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx poplatníka daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxx x částku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdílné xxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí přidružené xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zisku xx xxxxxxx 50 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx x hlediska hlasovacích xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zachází, xxxx by xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podílů na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednající osoby xxxx.".

20. V §34x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxx".

21. X §34x xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx".

22. Xx §34x xx xxxxxx xxxx §34xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34xx

Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx hodlá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) název xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x poplatníkovi, xxxxxxx xxxx

1. obchodní xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx poplatníka, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jméno, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob, x

3. daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx neuplatní x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení x záměru xxxxxxx xx základu daně xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x vývoje.".

23. Xxxxxx §34x xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

24. V §34x xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx:

"X xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, poplatník zpracuje xxxxxxxxxxx dokumentaci, xx xxxxx uvede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x vývoji xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx".

25. X §34c xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxx projektu,".

26. V §34x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxxxxx".

27. X §34x xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odečíst od xxxxxxx xxxx odpočet xx xxxxxxx výzkumu x vývoje".

28. X §34x xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "x xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "projektové xxxxxxxxxxx".

29. X §34x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "odpovědné xxxxx za projekt xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

30. X §34x odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Odpočet na xxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejdříve xx xxxxxx, xxx které xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být x této xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx daňové xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx je u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.".

31. X §34x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx projektu výzkumu x vývoje xxxxx.".

32. X §34x xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx odečíst od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx,".

33. X §34x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "název x xxxx xxxxxxxx".

34. X §34x odst. 3 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "projektů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

35. X §34x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

36. X §38x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

37. Xx §38x xx xxxxxx nový §38da, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx x příjmech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nerezidentovi, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, a to x v xxxxxxx, xx xx tento xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx mezinárodní smlouva xxxxxxx, že nepodléhá xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Plátce xxxx je xxxxxxx xxxxxxx daně podat xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx odvedení xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx sražena xxxx vybrána, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx příjem nebyl xx daně osvobozen xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx jen

a) xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na tiskovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. dodatečně xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(4) Má-li xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c).

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxx se příjmu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx, xxxxx je xx daně xxxxxxxxx xxxx x němž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx souhrnná xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesahuje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx plátce xxxx xx základě xxxx žádosti v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.".

38. Xx §38f xx xxxxxx nový §38xx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§38fa

Zdanění ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx daní z xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických osob

1. xxxxxxxx zahraniční společnosti, xxxxx xx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem, je xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, pokud sám xxxx společně x xxxxxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) bodů 1 a 2, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. se xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx tohoto poplatníka xxxx hlasovacích právech x více xxx 50 %, xxxx

2. xx xxxxx na xxxx než 50 % xxxxxx xx xxxx zisku,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xx kterým xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxx xx součástí xxxxxxxx řádu x xxxxx které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx metodou xxxxxx.

(4) Přidruženými osobami xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx xxxxx xx alespoň 25 % podílu na xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční společnosti xxxxxx xxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynoucí x jejím xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí

a) xx formě výpůjčních xxxxxx,

x) ve formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx,

x) z přenechání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x právem xx následné xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazku,

f) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x prodeje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nakoupených xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osobám prodávaných xxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxx xxxx xxxxx x malou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxx přidané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx x nakládání x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jako xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v poměrné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ovládající xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx podílu xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx společnosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxx xxxxxx vedla xx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx, xxxxxxxxx xx x x xxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx hospodaření xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx snížit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx 3 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xx x daném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Daň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x příjmů x xxxxxxxx a xxxxxxxxx s majetkem, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1,

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je poplatníkem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Při xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §38x.

(10) Xxxxxxxxx xxxx není xxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx majetku stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, ve xxxxxx připadá na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx s jejím xxxxxxxx, na které xx x xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx 1.".

39. Xx §38xx xx vkládá xxxx §38xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 141 zní:

"§38zg

Rozložení xxxxxx daně xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx bez změny xxxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx úhrady části xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx přemístěn xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií dohodu x xxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx141) xxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Částí xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poměru části xxxxxxx daně vzniklého x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x položek odčitatelných xx xxxxxxx daně. X případě, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) V xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozložení xxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx podmínka xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx, xx xxxx xxxx daně xxxxxx xxxxxxx uhrazena.

(4) Rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdy

a) poplatník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx státu než xx státu xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx vlastnictví, xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx x části, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx daně x xxxxxx právnických xxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx vlastnictví vypočítanou x xxxx zjištěné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vypočítané x xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx splátek. X tomto postupu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx splátky.

141) Xxxxxxxx Rady 2010/24/EU xx dne 16. xxxxxx 2010 o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávek vyplývajících x daní, xxxxxxxx, xxx x jiných xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx započatá přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx kterém xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx. Xxx zúčtování xxxxxx ze závislé xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx předcházející xx xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Ustanovení §7 odst. 7 x §9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx 7 x §22 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx pro zdaňovací xxxxxx započatá před 1. xxxxxx 2020.

7. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 13 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 11 xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. I xxxx 11 xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Ustanovení §23 xxxx. 19 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx §23 odst. 20 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxxxx xxx xxx zdaňovací xxxxxx započaté x xxxx 2019 přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Úroky, xxxxx jsou podle xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeného xx xxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016, x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o přenechání xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016 xx nepovažují xx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx §23x a §38xx xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2020.

13. Xxxxxxxxxx §23x xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx zdaňovací období xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

14. Xxxxxxxxxx §34x xx 34x x §34e zákona x. 586/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx §34x xx 34x x §34x xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zahájeno ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx podává daňové xxxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx §34x xx 34x a §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx postup, tato xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx zdaňovacích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx řešen.

15. Xxxxxxxxxx §38xx zákona č. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Na příjmy, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §38x odst. 3 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §38x xxxx. 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx daň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a x kterých mezinárodní xxxxxxx nestanoví, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 187/2016 Sb., o xxxx x xxxxxxxxxx her, xx znění xxxxxx x. 298/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §3 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úhrnu xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

3. X §3 odst. 2 xxxxxxx a) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxx

1. xxxxxx, o kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a

2. xxxxxx xxxxx přijatých vkladů xx účastníka xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vkladů x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníkovi hazardní xxx.".

4. V §3 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Z xxxxxxx xxxxxxx živé xxx xx xxx určení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x součtu xx xxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výhry xx xxxx 95 % xxxxxxxxx vkladů xx tohoto turnaje.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

5. X §3 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxx xxxxx základu xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx měny xx českou xxxx xxxxxxx xxxxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.".

6. X §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx z xxxxxxxxxx xxx, jakož x pro práva x povinnosti x xxxx související, xx xxxxxxxxx období započaté xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 187/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx vkladu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx při xxxx xxxxxxx xxxxxxx §3 odst. 1 x 2 zákona x. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 2017 do xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxx živé xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vklady xxxx z něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výhra xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 187/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. V

Zákon č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx č. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Xx., zákona x. 262/2014 Sb., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona č. 371/2017 Xx. a xxxxxx x. 283/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 se xx samostatné xxxxx xxxxxxxx xxxx:

"Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/1065 ze xxx 27. června 2016, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/ES, xxxxx jde x xxxxxxxxx x poukazy.

Směrnice Xxxx (XX) 2017/2455 xx dne 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xx dálku.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx "x xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx činnosti" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx taková,".

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxx xxxxxx" x slova "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx daně x přidané hodnoty xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, státních fondů, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona, x rozpočtu xxxxxx xxxxx, x grantů Xxxxxxxx unie či xxxxx programů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění se xxxxxx x ceny x výše xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx ceně xxxxxx; xx dotaci x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

5. X §4 odst. 1 xx písmeno k) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx l) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx m).

6. X §4 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.".

7. X §4 xxxx. 4 xxxx. x) bodu 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xx zřejmé" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx okolností".

8. X §4 odst. 4 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx se xxxxxx xxxx zřízení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřízeného x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nájmu".

9. V §4x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxx dotace k xxxx" x slova ", kterými xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx.

10. X §4x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxx xx nezahrnuje xxxxxx xx xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklé xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx.".

11. X §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §5x jinak" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".

12. X §5 xx za xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

13. X §5 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxx. Xx ekonomickou činnost xx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx osob, kteří xxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah, xxxxxxxx činnosti xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

14. X §5 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx" a xxxx xxxxx x xxxxx xx zrušují.

Poznámka xxx xxxxx x. 7x se zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.

15. V §5 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Osoba xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x. 1 k xxxxxx zákonu, nebo

b) xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k dani; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

16. X §5 xx odstavec 7 xxxxxxx.

17. X §5x xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

18. X §6b xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušného xxxxx" x xxxxx "obchodní xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx osoby".

19. X §6x se xxxxx "xxxxx §2b" xxxxxxx.

20. V §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx xxxxxxx x dani" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx jako xxxxxx,".

21. X §9 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

22. X §10x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech, nebo xx xxxxx mimo xxxxx Evropské xxxx x provozovnu pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx služby xx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx od členského xxxxx, xx xxxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a

b) celková xxxxxxx těchto služeb xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 5. xxxxxxxx 2017.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".

23. X §11 xxxx. 2 větě xxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx".

24. V §11 xxxx. 3 větě xxxxx se slova "xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx pořízení x xxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx xxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx daň, xxxx x xxxxxxx přiznaného xxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

25. X §11 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxx".

26. V §13 xxxx. 3 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

27. V §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx" x za xxxxx "xxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

28. V §13 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"f) xxxxxxx dovezeného xxxxx, xxxxx xxxx propuštěno xx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx odstavce 1.".

29. X §13 xxxx. 7 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx".

30. X §13 xxxx. 7 xxxx. e) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx.

31. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

32. Xx §14 xx vkládají xxxx §15 xx 15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§15

Poukaz

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx jako úplatu xxxx část xxxxxx xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, která xx xxx poskytnuta, xxxx

2. xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty rozumí xxxxxx, x kterého xxxx v okamžiku xxxx vydání x xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x

x) xxxxx plnění.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx vydán okamžikem, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx poukaz vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Skutečné xxxxxxx xxxxx nebo skutečné xxxxxxxxxx služby na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, která xxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx

x) vydala x xxxxxx jej xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přijme-li xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úplaty xx xxxxxxxx předání zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx, platí xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxxxxx této části xxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx se xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x dani, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx k dani xxxxx xxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poukaz přijmout xxxx xxxxxx xxxx xxxx úplaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx.".

33. X §16 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", která xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které nejsou".

34. X §16 odst. 5 písm. d) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", slovo "Xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "smlouvy," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx státu xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx,".

35. V §19 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxx a xxxxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxxx prostředek z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx x pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxx osobu; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx částku xxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místně příslušnému xxxxxxx daně xx 25 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.".

36. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje, xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "dopravního xxxxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podaném xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.

37. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) x v §21 xxxx. 2 xx text "x)" xxxxxxxxx textem "c)".

38. X §21 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xx".

39. V §21 odst. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxx poskytovanou x xxxxx souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) až x).

40. X §21 xxxx. 4 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

41. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

42. X §21 xxxx. 6 větě první xx text "f)" xxxxxxxxx xxxxxx "e)".

43. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x místem plnění x xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem každého xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx tohoto plnění xxxxxxxx; xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx rok, x němž xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx plátci xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx,

x) x případech xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b), nebo

c) x xxxxxxx služby, xxxxx je poskytována xx xxxxxxx zákona xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx úplatu za xxxxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxx nebo xxx-xx o službu xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xxxxxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

44. X §25 xxxx. 2 se za xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "xxxx identifikované xxxxx".

45. X §27 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dani ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

46. V §28 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se xxxxxxx.

47. X §28 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 4 písm. x), b) x x) xxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx o použití.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 6 xx označují xxxx odstavce 3 xx 7.

48. V §28 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění.".

49. X §29 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x c) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

50. X §31x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx doklad lze xxxxxxxx xx

x) více xxxxxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečňuje xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo více xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx xxxx xxxxx, xxxx

x) jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo více xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, přijatých x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx plnění uskutečnilo x xxxx xxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxx osobu.".

51. V §31x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx přijetí xxxxxx" xxxxxxx.

52. V §31b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "zdanitelná xxxxxx xxxx úplaty".

53. X §31x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Souhrnný xxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx ceně,

4. xxxxxx xxxx,

5. sazbu xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx úplatu

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx plnění se xxxxx pouze x xxxxxxx, je-li xxxx,

2. xxx xxxxxxx úplaty,

3. xxxxxx xxxx,

4. sazbu xxxx a

5. xxxx xxxx.".

54. X §32 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečňuje,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx uskutečňuje.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.

55. X xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxx xxxx 6 se xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx doklad" xxxxxxx.

56. X xxxxx první xxxxx XX dílu 6 xx nad §36 vkládá označení xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxx 1

Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx".

57. X §36 odst. 1 xx xx slova "xxxxx osoby," xxxxxxxx xxxxx "x xx".

58. X §36 xxxx. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

59. V §36 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx korunu.".

60. X §36 xxxx. 6 xxxx. a) xx za xxxxx "xx x)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

61. X §36 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x případech, xxx xxxx úplata xxxxxxxxxx xxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxx cena xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v případech, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měnou xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxx.".

62. V §36 xx xx xxxxxxxx 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxx xxx dodání zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx osoba, pro xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, a xx bez xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li tato xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx poukaz přijat xxxx část úplaty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x částky stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zbývající xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 9 až 13.

63. X §36 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx účelem xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v podmínkách xxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v tuzemsku, xxx x daném xxxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx přijala; pokud xxxxx srovnatelné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozumí xx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx zboží xxxxxx, která

1. není xxxxx než xxxxx xxxx daného xxxx xxxxxxxxx zboží, xxxx

2. xxxxxxxx nákladové xxxx xxxxxx k okamžiku xxxxxx zboží, xxxxx xxxxx xxxxx částku xxxxx xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

64. X §36x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxx obvyklá" xxxxxxxxx xxxxx "obvyklá xxxx".

65. X §36x odst. 3 xxxx. x) xx slova ", xxxx-xx xxxxxx" xxxxxxx.

66. §37 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§37

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx zboží a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx daně, xxxx

x) xxxxxx xxxx

1. částkou xxxxxxxxxxxx výši úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx stanovené xxxxx §36 odst. 6, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaokrouhlením xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxxxx 1,21 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, 1,15 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx 1,10 x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

67. V §37a xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx".

68. X §37a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", která xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x kurz xxx xxxxxxxx xxxx měny xx českou xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx".

69. X §37x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xx postupuje, xxxx-xx xxxxxxxxx různé kurzy xxx přepočet xxxx xxxx xx českou xxxx".

70. X §38 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxxx základu xxxx x sazby xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx §37 xxxx. x)" x věta xxxxx xx zrušuje.

71. X §39 odst. 2 x x §40 xxxx. 3 xx xxxx "odstavce 1" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

72. X xxxxx xxxxx xxxxx XX dílu 6 xx nad §42 xxxxxx označení oddílu 2, které xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 2

Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxx výše xxxx".

73. X xxxxxxx §42 xx xxxxx "x xxxxxx výše daně" xxxxxxx.

74. X §42 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx:".

75. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxx" zrušuje.

76. X §42 odst. 1 xx písmeno b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

77. X §42 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "při" xxxxxxx.

78. V §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxx "xxxx. x)" xx nahrazuje textem "xxxx. x)".

79. X §42 xxxx. 1 xxxx. d) se xxxxx "při" a xxxxx "xxxx" zrušují.

80. X §42 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úplaty" x xxxxx "použita" xx zrušuje.

81. X §42 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje slovem ", nebo" a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxx výše xxxxxxx daně xxxxx §36 a 36a xx dni uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění.".

82. V §42 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění xxxxxxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxx základu xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx tohoto xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení reorganizačního xxxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxx daně dochází x xxxxxx změny xxxx základu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x případě, xx k opravě xxxxxxx xxxx dochází x důvodu xxxxx xxxx základu xxxx xx základě xxxx xxxxxxx.".

83. X §42 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, které znějí:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx plátce

a) vystaví xxxxxxx xxxxxx doklad, xxxx

x) xxxxxxx opravu xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx známa.

(5) Xxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vynaložit xxxxx, xxxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx x odstavci 3.

(6) Xxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx, xxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x daňovém xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx rozumně požadovat, x xxxx, xxx xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx d).".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 13.

84. V §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx slova "x výše daně xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx použije xxxxx xxxx platnou", xx xxxxx textu věty xxxxx se doplňují xxxxx ", z xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx" x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxx xxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "podle xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

85. X §42 odst. 8 se xxxxx "x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "nelze xxxxxxx, xxxxx den xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx" a doplňují xx xxxx xxxxx x xxxxx "Xxxxx xxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx, xxxxx xxxx řízení xx vliv xx xxxx xxxxxxx daně; x případě insolvenčního xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x) lze xxxxxx xxxxxxx xxxx provést xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží.".

86. X §42 xxxx. 9 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "x výše xxxx" xxxxxxx.

87. V §42 xxxx. 9 xxxx. x) x x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

88. X §42 xxxx. 10 xx xxxxx "a xxxx xxxx" xxxxxxx, xxxx "písm. x)" xx xxxxxxxxx textem "xxxx. x)" x xxxx "odst. 1" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. a)".

89. V §42 odst. 11 xx xxxxx "se xxxxxx základu xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně" x xxxxx "6" se xxxxxxxxx xxxxxx "9".

90. X §42 odst. 13 xxxx první xx slova "xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba", xxxxx ", 2, 4 x 5" xx xxxxxxxxx slovy "x 4 xx 8" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

91. V nadpisu §43 xx slova "x jiných xxxxxxxxx" xxxxxxx.

92. X §43 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxx.

93. V §43 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X případě xxxxxx výše daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx vystavit xxxxxx xxxxxx nebo

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového dokladu xxx xxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx plnění uskutečnilo, xxxxxxxxxx xxxxx.".

94. X §43 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx.".

95. §44 xx xxxxxx nadpisu zrušuje.

96. X §45 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "x xxxx xxxx" x xxxxx "v xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

97. X §45 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx zní:

"k) xxx xxxxxxx v §42 xxxx. 3.".

98. X §45 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx daňový doklad" xxxxxxxx slova "x xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx plátci dostatečně xxxxx".

99. X §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxx výše xxxx" x slova "x xxxxxx případech" xxxxxxx.

100. V §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zákon, x xxx snížil xxx xx xxxxxxx.".

101. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 6 xx xxx §46 xxxxxx xxxxxxxx oddílu 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx".

102. §46 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Věřitel je xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle exekučního xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx exekučního xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx; xxxxxx xxxxxxx daně nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provést x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx skončila xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, věřitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu o xxxxxx, tato xxxxxxxxxx xxxx zjištěna x x insolvenčním řízení xx x ní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx, odmítnutí xxxx xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx smrti xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx pohledávka ze xxxxxxxxxxxx plnění uvedena x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x pohledávku, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle písmen x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx, xxx xxxxx nenastaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxx x) až x) x xxxxxxxx 5 let xx xxxxx zdaňovacího období, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastanou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx věřitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxxxx opravy základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, xx podle xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x dlužník jsou xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx

1. kapitálově xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % základního xxxxxxxx nebo 25 % hlasovacích práv xxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x dlužník jsou xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx společníky xxxx xxxxxxxxxxx x toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základě příslušné xxxxxxxxxxx smlouvy,

c) dlužník xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx poskytováno zdanitelné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx provedena z xxxxxx xxxxxx uvedeného x odstavci 1, x xx v xxxxxxx, x jakém xxxx tato xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx znám,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx xxx a xxxx, pokud xx x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odpovídající péči xxxxxxx hospodáře,

g) věřitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42 x xxxxxxx přeměny reorganizace x xxxxxxx poté, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx.

(4) Xxxxxx základu xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx x převzetí xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Lhůta pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) po xxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x pozůstalosti, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xxxxx xxxxxxx následně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízeních podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k uspokojení xxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx v xxxxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x x průběhu xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxx, x xxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx úplatu nebo xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx na xxxxxx x pohledávky xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx.".

103. Za §46 xx vkládají nové §46x až 46x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§46x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastavení insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx výše, v xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx věřitele xxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úplaty xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a průběhu xxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x opravu xxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x).

(2) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx neobdržená xxxxxx xxxxx x xxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které věřitel xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(3) Xxxxx xx provedení opravy xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxx xxxx provedené předešlou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx a opravami xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx pohledávka x xxxxxxxxxxxx řízení v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx měla x xxxx svého xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx základu xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxx insolvenčním správcem x oddlužení.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přezkoumávána x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vychází xx xxx opravě xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxx ekonomického xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx základu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx obvyklé ceny.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxx výši, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, opravě xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx základu daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxx.

§46x

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx

(1) Věřitel je xxxxxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) až x) x

x) x xxxxxx skutečností xxxxxxx, xx skutečná xxxx xxxxxxx xxxx stanoveného x neobdržené xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx nižší než 1 000 Xx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx opravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o absolutní xxxxxxx tohoto rozdílu,

b) xxxxxxx, věřitel xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 nebo xx xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx podle §46x xxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržená xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxxxxxx xxxx uspokojení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo hodnota xxxxxxxxxxxx plnění, které xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s postoupením xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx podle §46 xxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §46b xxxxx xxxxxxxx známá xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty x xxxxxxxx daně stanoveným x xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 4

x) xxxxxx, xxxxxxx sníží xxxx xxxxxx základu xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto rozdílu,

b) xxxxxxx, věřitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx počítání této xxxxx xx xxxxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xx majetek xxxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx

x) zjištění, xx xxxxx xxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, že není xxxxx přihlášený věřitel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx xxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx základu xxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty.

§46e

Opravné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx věřitel xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx opravný xxxxxx doklad xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx vystavit xxxxxxx daňový xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých mu xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost provést xxxxxxx opravy základu xxxx.

(3) Xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, podle xxxxxxx xx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx opravu základu xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx touto xxxxxxx došlo xx xxxxxxx výše opravy xxxxxxx daně,

k) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx zdanitelnému xxxxxx, x xx

1. evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. základ daně,

5. xxxxx daně a

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx opravě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů,

2. xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. výši xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx, změny výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a zrušení xxxxxx základu daně,

5. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx základu xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka,

e) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x změnu xxxx opravy základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. základního opravného xxxxxxxx dokladu,

3. opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

h) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. uskutečnění xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx,

3. vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx snížení xxxx xxxxxx základu xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxx úplaty,

2. xxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxx x

4. výši xxxx,

x) xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. výši xxxxxx xxxxxxx daně,

3. xxx vypočtenou x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, x to

1. neobdrženou xxxxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

2. rozdíl xxxx xxxx neobdržené xxxxxx xxxxx bodu 1 x xxxx neobdržené xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx opravy základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. sazbu daně,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Xxxxxxx daňový xxxxxx x xxxxxxx dodatečné xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx jde o xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx,

x) evidenční číslo

1. xxxxxxxx dokladu,

2. základního xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x případě xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opravy základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byla xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx touto xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxx xxxxxx základu xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxxxx úplaty, xxxxx xx důvodem pro xxxxxxxxxx opravu základu xxxx,

x) výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejím snížení xxxx xxxxxxx podle §46x,

x) rozdíl mezi

1. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxx neobdržené úplaty xx jejím xxxxxxx xxxxx §46c,

l) xxxxx xxxx,

x) základ xxxx xxxxxxxxx x rozdílu xxxxx xxxxxxx x),

x) xxx vypočtenou z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(6) Opravný daňový xxxxxx při zrušení xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx jde o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx dokladu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového dokladu,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x případě změny xxxx opravy základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx provedena,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základu daně, xxxxx byla tato xxxxxx provedena,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

x) den

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. den xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

3. den xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 odst. 1,

h) xxxxxx xxxx x xxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx daně,

k) xxxxxx xxxx x xxx xx výši, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§46x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx základu xxxx,

x) dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x změnu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za následek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx, pokud xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu daně, xxxxx mají za xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdanitelná xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx tuto opravu, xxxx

x) xxxxxx těchto xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx těchto daňových xxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx základu daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx známé xxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx přiznat xxx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

104. X §47 xxxx. 3 se xx xxxx druhé xxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "v xxxxxxx x. 3a" vkládají xxxxx ", tepla x xxxxxx".

105. X §47 odst. 8 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

106. X §48 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx xxxx", xxxxx "který" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxxx "x xxxx x tomuto xxxxx xxxxxx".

107. X §51 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53),".

Dosavadní písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

108. §53 včetně xxxxxxx xxx:

"§53

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysíláním xx xxx účely xxxxxxxxxx xx daně rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysílání x xxxxxx členského xxxxx nebo xx xxxxx xxxx.".

109. X §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx xxxxxx

1. xxxxxxx kolaudačního souhlasu xxxx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, nebo

2. kolaudačního xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx dokončené xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx

x) x xxxxxxx, že xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx

2. užívání dokončené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxx x xxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postupuje se xxxxx xxxxxxx x).".

110. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx běhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx celek xx xxxxxxx pevně spojenou xx xxxx, xxxx xxxxx stavby, jehož xxxxxxxx xx stavba xxxxx xxxxxxx xx xxxx, odvíjí xx xxxxxx pevně spojené xx zemí, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

111. V §56x xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, xxxxx odpovídají číselnému xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX 55 xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2008,".

Dosavadní xxxxxxx b) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx e).

112. X §56x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx x nájmu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňuje xxx; xx neplatí xxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx prostor jiný xxx garáž, sklep xxxx komoru,

d) stavby, x níž xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxx části xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx část, tvořeno xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pozemku, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), s xxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stavba xxxxx xxxxxxx x), x xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

113. V §57 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 2 xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

114. V §57 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 3 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 44x zrušuje.

Dosavadní bod 4 se xxxxxxxx xxxx bod 3.

115. X §57 xxxx. 1 xxxxxxx x) x e) znějí:

"d) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rekvalifikace nebo xxxxxxxxxxx služeb odborného xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx7x), xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx akreditaci k xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx má xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxx x zahraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné školní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44d x 44x xx xxxxxxx.

116. X §58 odst. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx budou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx".

117. V §61 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxxxxxx pro vlastní xxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povaha xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, náboženská, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx,".

118. X §61 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx služeb nezávislým xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx jako taková, xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx členům, xxxxx uskutečňují plnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx a) až x), §52 odst. 1, §53 xxxx §57 až 59 xxxx činnosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnou x xxxx, xxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílů xxxxx xx xxxxxxxxxx službě x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx x plnění osvobozené xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

119. V §66 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.

120. X §66 odstavec 4 zní:

"(4) Xxxxxx xxxxx x území Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxx prokázat

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxx zboží xx třetí xxxx, x kterého xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x území Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jinými xxxxxxxxx prostředky v xxxxxxx

1. xxxxxxx celního xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx

2. úkonu xxxxxxxxxxxx za celní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.".

121. V §68 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx leteckou xxxxxxx xx úplatu".

122. V §68 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "službu, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx poskytnutí služby", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nebo odbavení xxxxxxxxxxx".

123. X §68 xxxx. 7 písmeno x) zní:

"a) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,".

124. X §68 odst. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "zastupitelství" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx sídlo" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx".

125. X §68 odst. 8 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx", za xxxxx "organizací" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxxxxx" a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

126. X §68 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx organizace, zastoupení", xx xxxxx "sídlem" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx odstavce 9 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského státu xxxxx požívající výsad x imunit.".

127. X §68 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx ", které xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", slova "xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx zúčastněných" xx xxxxxxxxx slovy "státu, xxxxx je členem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx" a xx konci xxxxx xxxxxxx a) se xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx ozbrojené xxxx Xxxxx republiky".

128. X §68 odst. 10 xxxx. x) xx slova "jakéhokoli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx určení, xxxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx mír, xxxxx xxxxxx státem xxxxxx, xxxxxx".

129. X §68 xx xx odstavec 10 vkládají xxxx xxxxxxxx 11 a 12, které xxxxx:

"(11) Xxxxx xx osvobození xx daně xxxxx xxxxxxxx 10 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stát, xx xxxxxxxxx osvědčením o xxxxxxxxxx od daně xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x společném xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty7e). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx osvobození xx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Xxxxx na xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 10 xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxx, prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxx ozbrojené xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 11 xx 15 se xxxxxxxx xxxx odstavce 13 xx 17.

130. X §68 odst. 13 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx".

131. V §68 odst. 16 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "17".

132. X nadpisu §69 xx xxxxx "přepravy x" x xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.

133. X §69 odstavce 1 x 2 znějí:

"(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx osvobozeno xx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx vázané xx xxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxx zahrnuta xx xxxxxxx daně xxx xxxxxx zboží, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx dovoz zboží, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu podle §12 xxxx. 2 xxxx. x).".

134. X §71 xxxx. 4 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "; xxxx ustanovení xx xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně".

135. X §71 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx" x xx xxxxx xxxxx písmene x) se xxxxxxxx xxxxx "; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky".

136. X §71 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxx státu zúčastněného x Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx označují jako xxxxxxxx 6 a 7.

137. X §71x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx".

138. X §71x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

139. X §71x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx písmeno e), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx obsahují 100 x xxxxxx.".

140. X §72 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

141. §74 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx se xxxxxx, xxx něhož xx uskutečnilo, xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxx opravu základu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx dovědět xxx x xxxx, xx xxxx zdanitelné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx lhůtě 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx mohl xxxxx na xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl xxxx xxxxxxx měl x mohl, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úplatu xx xxxxxxxx předání zboží xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(5) V případě xxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx daně podle §37x xxxxxxx, je xxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx x skutečnostech xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx měl x xxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění, xx xx lhůtě xxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšit. Tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx mu xxx xxxxxxx opravný daňový xxxxxx. Tuto opravu xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.".

142. Xx §74 xx vkládá xxxx §74x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dozvědět xxx x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, je xxxxxxx xxxxxxxx provést opravu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx za následek xxxxxxx opraveného odpočtu xxxx, x xx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterém xx xxx doručen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxxxxx dlužník postupníkovi.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx provést do 3 xxx ode xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně, dodatečná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx samostatná xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

143. X §75 xx xxxxxxxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 až 4.

144. X §75 xxxx. 1 xx xxxxx "v rámci xxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxx pro xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx, xxx xxx xxxx účely", xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx věta "Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §76.".

145. X §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx není pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, určeného xxx uskutečněná plnění, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rovněž pro xxxx osobní spotřebu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx uplatní xxxxx na xxxxxxx xxxx v plné xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx pro xxxx xxxxxx spotřebu xxxx xxx osobní spotřebu xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx za xxxxxx zboží xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x).".

146. X §75 odst. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx použití pro xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx".

147. X §75 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxx xxxxx uplatnil" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nárok xxxxxxxx x přijaté zdanitelné xxxxxx použil", xxxxx "xxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx" x xxxx xxxxxx x pátá xx xxxxxxx.

148. X §75 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) V xxxxxxx, že plátce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x poskytnuté úplaty xxxx pořízením dlouhodobého xxxxxxx, x kterého xx xxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx xx pořízení xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx, zahrne xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx hodnoty xxxxxxxxx o xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočtu daně xxxxxxx, je-li záporná, xx xxxxxx povinen xxxx uplatněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Opravu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx odpočet daně, xxxxx xx xxxxxx xxxx.".

149. V §76 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" x slova "své xxxxxxxxxx činnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

150. X §76 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "běžného" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

151. V §76 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx xx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx plátce xxxxxxx použít xxxxx xxxxxxx tohoto koeficientu xxx výpočet xxxxxx xx odpočet daně x xxxxxxx xxxx x aktuálním xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxx moci.".

152. X §76 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "běžného" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

153. V §78 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "ekonomických xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

154. X §78x xxxx. 4 xx xxxxx ", převede" xxxxxxx, slova "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx".

155. Xx §78x xx xxxxxx nový §78xx, xxxxx xxx:

"§78xx

(1) Dojde-li xx xxxxx xxx xxxxxx odpočtu xxxx x dodání xxxxxxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx činí 10 let a xxxxxx xxxxx kalendářním xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx dokončena.

(3) Xxx xxxxxx odpočtu xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78x x xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxx původního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Významnou xxxxxxx podle odstavce 1 xx pro xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijatých zdanitelných xxxxxx vztahující xx x této xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx 200 000 Xx.".

156. X §79 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, pokud xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx zahrnujícím 12 po sobě xxxxxxxx měsíců xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x

x) xx xx xxx, xxx se tato xxxxx stala xxxxxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

157. V §79 xx xx odstavec 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx povinná x xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx pořídila x xxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx plátcem,

b) xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx plátcem, x xx xxxx xxxxxxxx tohoto dlouhodobého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx ke xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku, pokud x období xxxxxxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx měsíců přede xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, toto xxxxxx přijala x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx plnění xxxxxxxx přede dnem, xxx xx stala xxxxxxx,

x) toto xxxxxx xxxx xx dni, xxx se xxxxx xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx by x xxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §82x nebo 83, který nemohla xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální délky xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

158. X §79 xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 4".

159. X §79 xxxx. 6 xx slova "a 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

160. V §79 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx xx x xxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx §79x xxxx xxxxx xx vrácení xxxx.".

161. X §79x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx," vkládají slova "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxx registrace použit xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx,".

162. V §79x xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Částka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v odstavci 2 a x xxxxxxx xxx uplatněn xxxxx na odpočet xxxx xxxxxxx ve xxxx 2 100 Xx, pořízeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plátce.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

163. X §79x xxxx. 5 se xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

164. Xx §79x xx xxxxxx xxxx §79x, xxxxx xxx:

"§79x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinná x xxxx (xxxx xxx "xxxxx, která xx xxxxx na vrácení xxxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxx registrace podle §106 xxxx. 4 xxxx §106x odst. 2 xxxx. x) xxxx plátce uplatněný xxxxx na odpočet xxxx u obchodního xxxxxxx, vzniká xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plnění, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx 1 roku xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx vrácení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx končí xxxx předcházejícím xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla xxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zrušena, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2. Xxxx-xx x této xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 30 xxx xx tohoto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

165. V xxxxx xxxxx xxxxx II xx x xxxxxxx xxxx 11 xxxxx "x prodej zboží xx xxxx xxx xxxx" xxxxxxx.

166. V §80 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v tuzemsku xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

167. X §80 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx mezinárodní organizace" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx".

168. X §80 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx dokladu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6" x xxxxx "x výjimkou" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx vzájemnosti nevyplývá xxxx jiného; tato xxxxxx se nevztahuje xx".

169. V §80 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx f) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx".

170. X §80 xxxx. 5 xx za větu xxxxxx vkládá věta "Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, který xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.".

171. X §80 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

172. X §80 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "uvedenou xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

173. X §80 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxx xxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx technického xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 14 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 15.

174. V §80 se xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 14.

175. V §80 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "x x)" zrušují, xx větě druhé xx slova "nebo xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxx x xxxxxxx daně" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

176. V §80 xx na xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx věta "Žádost x vrácení xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xx nejdříve xx xxxx xxxxxxxx.".

177. X §80 xxxx. 10 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) podává" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podávají" x xxxxx "jejího xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "jejich xxxxx xxxx umístění".

178. V §80 xxxx. 10 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mezinárodní organizace xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), včetně členů xxxx xxxxxx podává" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx".

179. X §80 se xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 11 xx 13.

180. V §80 xxxx. 13 xxxx. x) bodu 1 xx xxxxx "neoprávněně xxxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx daně xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínek".

181. X §80 odst. 13 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje.

182. V §80x xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "zastoupení".

183. X §80x xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 8.

184. X §80x xx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 8 xx označuje jako xxxxxxxx 6.

185. X §81 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "uvedenou xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1" xxxxxxx.

186. X §81 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx dokladem x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vystavené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx plnění.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 11.

187. V §81 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 až 10.

188. X §81 se xxxxxxxx 9 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

189. X §81 xxxx. 9 xx xxxxx "xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "xx 8".

190. X §82 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

191. X §82x xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx a) xxxxx "a" zrušuje x vkládá xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nebyla xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

192. X §82a odstavec 4 xxx:

"(4) Osoba xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx její xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx provozovnou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x vrácení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx portálu.".

193. X §82a xxxx. 5 písm. g) xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje textem "xxxx. x)".

194. X §82x xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx daňového dokladu xxxx xxxxxxxx dokladu xxx dovozu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR x xxxxxxxxx xxxxx pořízeného xxxxx nebo přijatých xxxxxx.".

195. X §82x xxxx. 10 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

196. X §82x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 10.

197. X §82x xxxx. 4 xx text "písm. x)" xxxxxxx.

198. X §82x xxxx. 5 xxxx druhé se xxxxx "odstavce 5" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 4".

199. X §82x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx číslo "6" xxxxxxxxx číslem "5".

200. V §82b xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 7" x xx xxxx xxxxxxxx xx text "xxxx. x)" xxxxxxx.

201. X §82b xxxx. 9 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xxxxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx vrácena, x xxxxxx, za xxxxx xx byla xxx xxxxxxx, xx stala xxxx xxxx plátcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně".

202. X §82x xxxx. 10 xx slova "xxxxxxxx 10" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 9" x slova "xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx řádu".

203. X §83 xxxx. 2 xx xxxxx "10 a 11" xxxxxxxxx slovy "9 x 10".

204. X §83 xxxx. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena b) xx d) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx c).

205. X §83 xxxx. 5 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno b), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

206. V §83 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 až 10.

207. X §83 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxx xxxxx xxxxx, xx daň x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx není x tomto xxxxx xxxxxxxx.".

208. X §83 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

209. V §83 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11 a 12, xxxxx znějí:

"(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podvodně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx každý xxx od xxxxxxxxx xx skutečného vrácení.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přiznané xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká uplynutím 3 let xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl přiznán xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se spravuje xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.".

210. V §84 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §37 xxxx. 1" zrušují.

211. V §84 odst. 7 xx xxxx poslední xxxxxxx.

212. X §85 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxx se xxxxx za xxxxx xxxxxxxx vozidlo dodané xxxxx xxxx xxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x období 5 xxx do xxxxxxxx xxxx 100 000 Kč.".

213. V §85 xxxx. 8 xx věty druhá x xxxxx zrušují.

214. X §85 xxxx. 10 písm. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

215. X §85 xx xx xxxxx odstavce 11 xxxxxxxx xxxx "Xx stejné xxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, že tuto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.".

216. X §86 odst. 1 xxxx. x) xx slovo "stranou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zúčastněným".

217. X §86 xxxx. 5 větě první xx slova ", x Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" zrušují x xx větě xxxxx xx slova "finanční xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".

218. X §86 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

219. X §86 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

220. X §86 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněn xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vznikl.".

221. V §86 xxxx. 9 xx xxxxx "na xxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

222. V §86 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně Xxxxxxxx úřad pro xxxxxx město Xxxxx.".

223. Xx §86 xx xxxxxx xxxx §86x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§86x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx žádající x xxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

224. X části xxxxx hlavě II xxxx 11 xx xxx §87 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 12, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 12

Prodej xxxxx xx xxxx xxx xxxx x přidané xxxxxxx".

225. X §90 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx x xxxx" xxxxxxx x xxxxx "11" xx xxxxxxxxx xxxxxx "13".

226. V §92x xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx přenesení xxxxxx povinnosti se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příjemce tohoto xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem uskutečnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

227. V §92x xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxx-xx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx to, xx xxxx zdanitelné plnění xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx k xxxxxx plnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

228. X §92x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx produkce (XX-XXX) xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 41 xx 43 xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2008" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx kódům 41 xx 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xx xxxxx platném k 1. xxxxx 2015".

229. X §92x xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 2.

230. V §92x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

231. V §93x odst. 2 xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx pobytu podle xxxxxxxx xxxx xxxxx".

232. X §97x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Osoba xxxxx §6k xxxx §6x může xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

233. X §98 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.

234. X §98 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "a" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"e) xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxx provozovnu x xxxxxxxx.".

235. V §100x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

236. X §101 odst. 1 xxxx. x) se xxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "4 xxxx. x)".

237. X §101 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx, xxxxx nemá v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx daňové přiznání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx daně. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, nesděluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.".

238. X §101a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx".

239. X §101a xxxx. 1 xx vkládá xxxx písmeno a), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx c) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

240. X §101x xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx hlášení" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx hlášení".

241. X §101x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

242. X §101a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".

243. X §101x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx 2, x xxxxxxx xx povinnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxx".

244. X §101x xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx,".

245. X §101c xxxx. x) xx slova "xxxxxx úplatu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxx takového plnění xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx".

246. X §101x xxxxxxx b) xxx:

"x) xx zdanitelného xxxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku, které xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 2, 3 nebo §108 xxxx. 4 písm. x) nebo

2. uplatňuje xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx vůči xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx,".

247. V §101x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, který" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx x xxxxxxx hodnoty".

248. X §101h odst. 6 xxxx první xx xxxxx "daní" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

249. X §101x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxx, vydán xx 6 měsíců xxx xxx, xx kterém xxxxx k porušení xxxxxxxxxx.".

250. X §102 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této služby xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx úplaty xxxxx dostatečně určitě".

251. X §102 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x výjimkou poskytnutí xxxxxx, které xx x jiném členském xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dodání xxxxx kupujícímu při xxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx.".

252. X §102 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx hlášení podává xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx uskutečněno.".

253. X §102 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx přiznáním" xxxxxxx.

254. X §104 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

"(1) Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxx období, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, nevyměří xxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx období, xx xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxx, daň, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nedoměří x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx doměří.".

255. X §104 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 7, xxxxx xxxxx:

"(3) Pokud xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v daňovém xxxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx vzniká xxxxxxxxx uhradit xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, a xx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx skutečnosti uvedl, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xxxx skutečnosti náležely, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří xxxx xxxxxxxx x xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx doměří.

(6) Plátci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx daně xxxxx odstavce 5, x to za xxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx splatný xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x přijatého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx uplatnil

a) plný xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx úplaty, nevzniká xx povinnost uhradit xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 x xxxxxx xxxx snížené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

256. X §104 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "až 7".

257. X §104 xxxx. 9 se xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx slovy "3 xx 6 a 8".

258. V §106x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "12" xxxxxxxxx číslem "6" x za xxxxx "xxxx," se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx uskutečněného zdanitelného xxxxxx, x kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx toto plnění xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx plátce xxxx xxxxx xxxx prostřední xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx plátcem,".

259. X §108 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx přiznat xxx.".

260. X §108 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxx xxxxxxxx zboží z xxxxxx členského státu x místem xxxxxx x tuzemsku xxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx toto xxxxxx xxxxxxx, x to

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xx 10d,

2. xxxxxx xxxxx x instalací xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx neusazená x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx registrovaná xxxx xxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx je dodáno xxxxx, xxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxx lhůtě, x xx xx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx plátce.

(4) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti,

b) xxxxxxxx, xxxxx je plátcem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx xxxx je xxxxx při dovozu xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x §23 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx podle §19 xxxx. 6,

f) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daň,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x místem xxxxxx x tuzemsku xx xxxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřepravila xxxx xxxxxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 7.

261. X §108x xxxx. 2 se xxxxx "ceně obvyklé" xxxxxxxxx xxxxx "obvyklé xxxx".

262. X §110x xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).

263. X xxxxxxx §110x xx slova "x výše xxxx" xxxxxxx.

264. X §110x xx xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

265. X xxxxxxx x. 2 xx slova "xx 1. ledna" xxxxxxxxx slovy "x 1. xxxxx".

266. X xxxxxxx č. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2018".

267. X příloze č. 3 x v xxxxxxx č. 3a xx slova "v xxxxxxx znění" xxxxxxxxx xxxxx "ve znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2018".

268. V xxxxxxx x. 5 xx x položce 5103 00 00 xx xxxxx "xxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "x", xxxxxxxx xxxxxxx "5505 00 00" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5505" x slova "x xxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx znění platném x 1. xxxxx 2018".

269. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 72 xx xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti s xxxx související se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x užívanému zboží xxxx xxxxxxxxx xx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxx x dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx poukazy xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti čl. X xxxx 32 x 62, xxxxxx

x) xxxx 1. lednem 2019 xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

x) od 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xx. V xxxx 32 a 62, xxx použít zákon x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. V xxxx 32 a 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx opravu základu xxxx podle §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx běh této xxxxx xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx-xx xxxxxxxx oprava podle §78xx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, započata xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78xx xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx soud rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Podle xxxxxxxxxx §46 xx 46x x xxxxxxxxxx §74x xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx veškeré xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nastaly ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Správní, xxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx lhůty, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, staví xxx xxxx xxxxx xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx §98 xxxx. e) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxx veden x registru plátců xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 112 x 238 xx 243, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodů 112 x 238 xx 243.

12. Xxxxxxxxxx §101x xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx pokutu vzniklou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx stal xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx registrace a xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zboží, které xx xxxxx xxxxxx xxxx dodat jako xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tuzemsku xxxxx xxxxxxx.

14. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx výpočtu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

15. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx hodnoty za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 237, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. X xxxx 237.

16. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §10x, 27 x §110x zákona č. 235/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxx 1. xxxxxx 2019,

b) xx 1. xxxxx 2019 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 22, 45 x 262, jakož x xxx práva x povinnosti x xxxx související xxx xxxxxx §10x, 27 x §110x xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 22, 45 x 262.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x spotřebních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona x. 693/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Sb., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Sb., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Sb., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona x. 453/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. a zákona x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx, vína x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. V §1 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Vybranými xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje,

b) xxx,

x) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

3. X §1 odst. 3 xxxx. e) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V §1 xxxx. 3 xx za písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

5. X §3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx t) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

6. Za §3 xx vkládá xxxx §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§3a

Kombinovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx

x) daně x xxxx, daně x xxxx x xxxx x xxxx x meziproduktů xxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx8), xx xxxxx platném x 1. lednu 2002,

x) xxxx z xxxxxxxxxxx olejů, značkování x barvení vybraných xxxxxxxxxxx olejů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x sledování xxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx označení vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

(2) Pokud Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódy xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx použijí xxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx dne předcházejícího xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) a x) a v §15 xxxx. 12 xxxx. x) x x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §15x xx slova "xxxxxxxxx států XXXX x xxxxxxxx ozbrojených xxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx".

9. V §15x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy" nahrazují xxxxx "který je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx," a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxx xxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx".

10. X §15x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "a j)" xxxxxx xxxxx "nakoupené".

11. X §15a xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx státu" x xxxxx "ozbrojené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx síly".

12. X §15a odst. 8 větě druhé xx xxxxx "šestého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

13. X §15a xxxx. 10 xx slova "Xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

14. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2710 11 41 xx 2710 11 59, xxxxxxx jiné xxx motorové uvedené xxx xxxx nomenklatury 2710 11 11 xx 2710 11 25 x 2710 11 90 (xxxx xxx "xxxxxxx benzin")" xxxxxxxxx xxxxx "2710 12 41 až 2710 12 59, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní rozumí xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 xx 2710 12 25 x 2710 12 90," x xxxx "2710 11 31 x 2710 11 70" xx nahrazuje xxxxxx "2710 12 31 a 2710 12 70".

15. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "27 10 19 11 až 27 10 19 49" nahrazuje xxxxxx "2710 19 11 xx 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem nomenklatury 2710 20 90, xxxxx x nich xxxxx xxxxxx stanovené XXX ISO 3405 xxx xxxxxxx 210 °X předestiluje méně xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °X alespoň 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních olejů xxxxxx xxxxx".

16. V §45 odst. 1 xxxx. x) se xxxx "27 10 19 51 až 27 10 19 69" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 51 xx 2710 19 68 a 2710 20 31 xx 2710 20 39".

17. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

18. V §45 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx xxxxxx předmětem daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b)".

19. X §45 odst. 3 xxxx. j) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

20. X §45 xxxx. 3 xxxxxxx k) xxx:

"x) 3824 99 86 a 3824 99 92 x xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako aktivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx pohon xxxxxx, pro výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,".

21. X §45 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx písmena x) x m), xxxxx xxxxx:

"x) 3824 99 93 x 3824 99 96 x xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx obsahujících jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ředidel xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,

x) 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.".

22. X §48 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

23. X §49 xxxx. 6 xx text "2710 11 31 xxxx 2710 11 70" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 12 31 xxxx 2710 12 70".

24. X §49 odst. 10 se xxxx "xxxx. q)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

25. X §49 xxxx. 13 a 15 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

26. X §56 odst. 1 xx xxxx "2710 19 41 xx 2710 19 49" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 43 xx 2710 19 48 x 2710 20 11 xx 2710 20 19".

27. X §59 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) 2710 12 až 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX ISO 3405 při xxxxxxx 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx a xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 a 2710 20 90 xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

28. X §59 xxxx. 1 xxxxxxx i) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx jako aktivní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx x podobné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,".

29. X §59 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"j) 3824 99 93 x 3824 99 96 x výjimkou xxxxxxxxxxxxx přípravků obsahujících xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x anorganických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených v §45 odst. 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 2.".

30. X §86 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx rozbory53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx analytické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určené k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".

31. V §101 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

32. X §114 odstavec 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

33. Xx §114 se xxxxxx xxxx §114x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§114x

Xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx x značené xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx není xxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx tabákovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx čitelná.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je značen

a) xxxxxxxxx nálepkou jinak, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) poškozenou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxx.

(3) Xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxx, xxxxx jsou značeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx daně x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx právním předpisem.".

34. X §115 xxxx. 3 xx xx xxxxx "výrobky" xxxxxxxx xxxxx "nebo tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

35. V §115 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Zjistí-li orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, který xxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

36. X §116 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje jako xxxxxxxx 3.

37. X §116 xxxx. 3 xx slova "x xxx xxxxxxxxx přebal, xxxxx xx tento xxxxxxx, tak, xxx xxx xxxxxxxx jednotkového xxxxxx došlo k xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

38. X §118 odst. 6 větě xxxxx xx xxxxx "za xxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

39. X §118 xxxx. 10 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

40. X §118 xx xx xxxxxxxx 11 vkládá nový xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xxxxxxxx nálepky xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 13.

41. X xxxxxxx §118x se xxxxx "Xxxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx a xxxxxx".

42. V §118x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx ani".

43. X §118x odst. 2 xx za xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx ani".

44. V §118x xxxx. 3 xx xx xxxxx "2" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

45. X §122 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřenému xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prokáže, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Poškozenou xxxxxxxxx nálepkou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx nálepka, xxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx činí xxxx než 60 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nálepky a xxxxxx se xxxxxxxxx xx 2 částí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sobě. Tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx naseknutím xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

46. X §122 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx znečištěné", xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" zrušují.

47. X §122 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

48. X §122 odst. 4 xx slova "Xxxxxxxxxxxx financí vydá xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky" se xxxxxxxxx slovy ", xxx mohly být xxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx nálepkou starého xxxxx xxxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

49. V §122 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx vzoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzoru.".

50. X §122 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx vrácených xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x poslednímu xxx xxxxx podle odstavce 4 stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použije xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx hodnoty tabákových xxxxxxx xxxxxx vzoru xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vrácení vratitelného xxxxxxxxx.".

51. V §122 xx za xxxxxxxx 5 vkládají xxxx xxxxxxxx 6 až 8, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxxx správce xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxxx, pokud odběratel xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správce xxxx vydá tabákové xxxxxxx xxxxxx vzoru xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx byly tabákové xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx za xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajícími xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx tabákových nálepek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrácených xxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §119 xxxxxxx.

(7) Za xxxxxxx poškozené tabákové xxxxxxx starého vzoru, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxx vráceny xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxx správce daně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pověřený správce xxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx protokol.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 až 11.

52. X §122 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

53. X §122 se xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

54. X §122x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx tabákový výrobek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

55. §129 zní:

"§129

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, náležitosti, xxxx x vyobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxxx objednávky tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx odběru xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxxx pro xxxx vedení,

e) způsob xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek a xxxxxxxx tohoto oznámení,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxx změnách xxxxxx xxx.".

56. V xxxxx xxxxx xx xx §129 vkládá xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"HLAVA XX

XXX ZE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx spalování xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx zahřívaný xxxxxxxx výrobek xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xx xxxxx xxxxxxxx x zahřívaném xxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tabáku xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x gramech xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx množství tabáku xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodující hmotnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx a zaplatit.

§130c

Sazba x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx výši 2,236 Xx/x.

(2) Xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x sazby xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxxxx balení zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx.

(2) Na jednotkovém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaj o xxxxxxxx

x) zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřené x xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřené x xxxxxxx zaokrouhlené xx 1 desetinné xxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx značených xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x který xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu xx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x množství nepřesahujícím 250 x.".

Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

57. §131 xx xxxxxxx.

58. X §134x odstavec 1 zní:

"(1) Předmětem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 až 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX ISO 3405 xxx xxxxxxx 210 °X předestiluje xxxx xxx 90 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.".

59. X §134m xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2707 10 10" nahrazuje xxxxx "2707 10, xxxxx jsou určeny xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2".

60. X §134x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ", 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 x 2710 19 69" nahrazuje xxxxxx "xx 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39".

61. X §134x odst. 1 xxxx. e) xxxxxx xxxxx ustanovení xx text "x 2710 19 99" xxxxxxxxx xxxxxx ", 2710 19 99 x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx uvedené xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90".

62. X §134x odst. 1 xxxx. f) xx xxxx "2901 10 10, 2901 29 20 x 2901 29 80" xxxxxxxxx xxxxxx "2901 10, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx motorů, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 odst. 2, x xxxxx xxxxxxxxxxxx 2901 29".

63. X §134x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "2710 19 99" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90".

64. X xxxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx hlavy XX doplňují xxxxx "X DANĚ ZE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ".

65. X §135x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

66. X §135x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, na kterém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

67. V §135x xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a cigarillos xxxxxxxxx spotřebiteli".

68. V §135x xxxx. 1 xx xxxxx "tabákovými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky".

69. X §135p xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxx prodej

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx.".

70. X §135x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

71. X §135p xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx xxxxxxxxx lze právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).".

72. §135x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx tabákové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx volného xxxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx,

x) neznačené,

b) xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx,

x) xxxxxxx tabákovou nálepkou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx mohly být xxxxxxxx výrobky s xxxxxxxxx xxxxxxxx starého xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 50 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), nebo

c) xx 50 000 Xx do 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

73. §135x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

74. X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx nadpisu xxxxx XX doplňují xxxxx "X XXXXXXXXXX VÝROBKŮ XXXXXXXXX NESPRÁVNÝM XXXXXXXX".

75. Xx xxxxx xxxxxxx §135xx xx doplňují xxxxx "a tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

76. V §135xx xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

77. Xx xxxxx nadpisu §135xx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

78. X §135xx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx tabákovým výrobkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

79. X §135xx xxxx. 1 větě první xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx".

80. X §135zh odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

81. X §135xx odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

82. X §135xx odst. 2 písm. a) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků".

83. X §135xx odst. 2 xxxx. x) xx xxx 4 xxxxxxx.

84. X §135xx xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "výrobků" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků".

85. X §135xx odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

86. X §135xx xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx příslušný x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

87. X §139 xxxx. 1 xx xxxxx "131" xxxxxxxxx xxxxxx "129".

Čl. XXXX

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související, xx použije zákon x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx upravující tabákové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx používat xx tabákové xxxxxxx xxxxxx xx značení xxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos x tabáku xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx tabák xx kouření tabákovou xxxxxxxx starého vzoru x tyto výrobky xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx nálepky vydaná xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na tabákové xxxxxxx určené xx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kouření.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 4 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx používat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxx.

5. Zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dopravené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx zdaněné x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovezené xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uváděny xx volného daňového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tabákové xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 5 x 6 lze xxxxxxxx xx xxxx 7 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx dobu se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx, která xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxx osoba podle xxxx 8 xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. V §3 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx přepravy xx xxxxxxxx karnetu XXX xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx používání.".

2. X §23 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxx xxxxx určení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxx, se xx xxxxxxxxx xxx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xx označuje jako xxxxxxxx 2.

3. X §26 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nezajišťuje daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx v případě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x přidané xxxxxxx.".

4. X §38 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "zastupitelstvím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. X §38 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxx:

"(5) Ministerstvo obrany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie1), xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) ve xxxxxx x xxxxxxxxxx x k dovozům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxxx x xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, a to x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.".

6. Xxx xxxxxx xxxxx desáté xx xxxxxx nový §61x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§61x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx dat, xxxxxx xxxxxxxxx podpis úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pracovního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

7. X §64 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxx řízení může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vrátit xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cla prvního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxx 2004, xxxxx nepozbyla xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019.

2. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XII

Zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 375/2015 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx. x zákona x. 94/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxx xx nepřihlíží x právnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxx převažujícím xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §92 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxxxx převažujícím účelem xx získání daňové xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §116 xxxx. 3 xx xxxxx "x odůvodněním x xxxxxx xxx xxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně, xxxxx je právním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx".

ČÁST SEDMÁ

Změna xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní

Čl. XXXX

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx. x zákona x. 305/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §13x xxxx. 4 písm. c) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "x" xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §13h xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xx státě, xxx xx daňovým xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rezidentem, x".

3. X §13x xxxx. 4 xx xxxxxxxx písmeno x), xxxxx zní:

"e) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem.".

4. X §13xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxx xxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nejvyšší mateřská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovaných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx skupiny x xxxxxxx 750 000 000 XXX xxxx x částkou v xxxxxx xxxx odpovídající 750 000 000 XXX x xxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 2 xxxx podmínky.".

5. X §13xx xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2 zní:

"2. xxxxxxx xxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxx mateřská xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx, nebo".

6. X §13xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx vykazovaného xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx stala xxxxxx xxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

7. X §13zn se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Česká xxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

8. X §21 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Držitel xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx místu pro xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní; xx neplatí, jde-li x informaci, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uznaná povinnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx soudem, xxxxx státním xxxxxxx xx orgánem xxxxxxx xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x. 1 xx. X xxxx 8 xx věty xxxxx x čtvrtá xxxxxxx.

10. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx I xx. X xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

11. X příloze x. 2 xxxxxx XXX xx. X xx xxxxxxxx xxx 7, xxxxx zní:

"7. Xxxxxxxx x účtu x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx podle xxxx 1, xxxxx xx xxxxx okolností, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx x xxxxx okolností xxxxxxxxx, xxxx xx 90 dnů ode xxx, xxx xx x xxxxx okolností xxxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx adresa xxxxxxxx, a listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení x listinné xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx uplatnit xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x elektronických záznamech xxxxx bodů 2 xx 6.".

12. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx IV čl. X xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx nastane xxxxxxx," x na konci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost x spolehlivost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x spolu x xxx xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxx. Xxxxx oznamující česká xxxxxxxx instituce xx xxxxxx lhůtě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx to, že xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx čestném xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okolností.".

13. X xxxxxxx č. 2 oddílu X xx. X xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx zní:

"3. X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx entity, ale xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyjde xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxx určení xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxx uvedených v xxxxxx XXX xx. X bodě 2, xxxxx xxxx disponuje.".

14. X příloze x. 2 xxxxxx X xx. X xxxx 3 xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx," a xx konci xxxx xx doplňují xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx může namísto xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx D xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost x spolehlivost původního xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx o tomto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxx obsah, x xxxxx x ním xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx XX xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "X" a xx xxxxx oddílu se xxxxxxxx xxxxxx B, xxxxx xxx:

"X. Jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dokumentace xxxxxxxx xx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, uplatní xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx X čl. X xxxx 3.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 456/2011 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Sb., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxx x. 14/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxx slovo "xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxx" zrušují a xx slovo "jmenován" xx xxxxxxxx xxxxx "x jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx".

3. X §3 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Generální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx řád Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní službě, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx x orgánech finanční xxxxxx, je-li pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

4. V §6 odst. 2 xx xx slova "xxxxxxxx x" xxxxxx xxxxx "určení".

5. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo ředitele x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xx vedoucího služebního xxxxx podle xxxxxx x státní službě.".

6. X §9 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxx x" xxxxxx xxxxx "určení".

7. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zástupcem xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předpoklad xxxxx požadované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.".

8. X §11 xxxx. 2 se xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx her, x xx pro xxxxx xxxxxx daně z xxxxxxxxxx xxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

9. Xx §14 xx xxxxxx xxxx §14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitel finančního xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx služebního poměru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ředitele Odvolacího xxxxxxxxxx ředitelství nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovat xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) podle xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vykonávajícímu x xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx.

(2) Vzory služebního xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

11. V §16x xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícímu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxx zaměstnanci" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

12. Za §18 se xxxxxx xxxx §18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy

a) xx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx,

x) xxxxx způsobem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen a) x x).

(2) Xxxxx x xxxxxx analytické xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu a xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky,

c) Xxxxxxxxxxxx financí,

d) Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu,

e) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx subjektu ve xxxx xxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a

i) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx archivnictví.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x údajům x xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx by xxxx xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxxx vydaný podle §16 xxxxxx č. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za služební xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 zákona x. 456/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 31. xxxxxxxx 2021.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §38 xxxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx republiky, se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx doklady xx celník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb, xxxxx by bez xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XVII

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 163/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Sb., zákona x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., zákona č. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Sb., zákona x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Sb., xxxxxx x. 182/2018 Xx. a zákona x. 307/2018 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §168 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx opravou výše xxxx x xxxxxxxxxx xx dlužníkem x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx upravujícího daň x xxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

2. X §169 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 x 16, čl. VII xxxx 5 x 6, 14 xx 29, 37 x 58 xx 63 x čl. VIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx,

x) ustanovení čl. III, čl. IV a čl. V xxxx 237, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx,

x) ustanovení čl. I xxxx 11, čl. V xxxx 27 x 104 x čl. VII xxxx 40, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020,

x) ustanovení čl. V xxxx 112, 238 xx 243, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 80/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2019, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. V bodů 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 a 16, čl. VII xxxx 5 a 6, 14 xx 29, 37 x 58 xx 63 a čl. VIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.3.2019; xxxxxxxxxx čl. I xxxx 11, čl. V xxxx 27 x 104 x čl. VII bodu 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020 x ustanovení čl. V xxxx 112, 238 až 243, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.