Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.06.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2019.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

80/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VII Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna celního zákona Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna daňového řádu Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. XIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost Čl. XIX

INFORMACE

80

XXXXX

xx dne 12. xxxxxx 2019,

kterým xx xxxx některé zákony x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x daních z xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona č. 482/2008 Sb., zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 216/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., zákona č. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 125/2016 Sb., xxxxxx č. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 271/2016 Xx., xxxxxx x. 321/2016 Sb., xxxxxx x. 454/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 246/2017 Xx., zákona č. 254/2017 Xx., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., zákona č. 174/2018 Sb. x xxxxxx x. 306/2018 Xx., xx mění xxxxx:

1. Na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 137 se xx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxxx "Směrnice Xxxx 2016/1164/EU ze xxx 12. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem, které xxxx přímý xxxx xx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2017/952/XX.".

2. X §6 xxxx. 4 xxxx. b) xx částka "2 500 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "rozhodnou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. X §7 xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxxx "800 000 Xx" nahrazuje částkou "1 600 000 Xx".

4. V §7 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxxx "600 000 Kč" xxxxxxxxx částkou "1 200 000 Xx".

5. X §7 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxxx "300 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx".

6. V §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxxx "400 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "800 000 Kč".

7. V §8 xxxx. 4 xx za slova "x) xx d)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

8. X §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxxx "300 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx".

9. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 doplňují xxxxx "x xx xxxxx xxxxxxx fundace".

10. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 7 xxx:

"7. xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x),".

11. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 13 xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxx xxxxxxx".

12. V §22 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx z xxxxxxx movitých xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku stálé xxxxxxxxxx, a příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

13. X §23 odst. 9 xxxx. x) se xxxxx ", kmenových xxxxx" zrušují.

14. X §23 xx doplňuje xxxxxxxx 19, který xxx:

"(19) Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx reálnou hodnotou xx vlastního kapitálu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx tohoto finančního xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx převodu xxxxxxxxx.".

15. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 20, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 140 zní:

"(20) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx140), xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2018.

140) Xxxxxxxx Xxxxxx 2017/1986 ze xxx 31. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 1126/2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002, pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16.".

16. V §23x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 5.

17. X §23x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Ustanovení §23x xxxx. 2, §23x xxxx. 5 xxxx. b) x x), §23x xxxx. 5 a §23x xxxx. 8 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu přijímající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx obchodních korporací xxxx při rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozdělovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx založenou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx společníkem, nebo xxxxxxxxxxxx obchodní korporací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx rozdělení ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx poplatník xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádné ekonomické xxxxxx.".

18. V §23x xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 doplňuje věta "Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx pro takový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

19. Xx §23x xx xxxxxxxx xxxx §23e xx 23h, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§23e

Omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx

(1) Výsledek hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaji x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxx xx vyšší x xxxxxx

x) 30 % xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) 80 000 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaji xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx výpůjční výdaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období nebo xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výpůjčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxx nástroje, xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx kterého xxxxxx xxxxxx plyne,

c) xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx,

x) výdaj související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejícího se xxxxxxxx podle písmen x) xx x),

x) xxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx závazkem xxxxx xxxxxx a) až x),

x) xxxx obsažený x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx následné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx daní z xxxxxx rozumí příjem xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx x obdobný xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxx před xxxxx, zdaněním a xxxxxx xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx úhrn xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx daně,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdaňovaného xxxxxx daně xxxxx §21 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx uplatněných xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dosažení, zajištění x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx koupi xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o převzaté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji zvýšen x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx o xxxxxx, x kterou xxx takto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji x následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi limitem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a nadměrnými xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období xxxx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpůjčních výdajů

Úprava xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji x xxxxxxxx omezení uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx je

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

d) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podfondem xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx protistranou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů,

k) xxxxxxxxxx depozitářem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x cennými xxxxxx x Xxxxxxxx unii x centrální xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx

x) xxxxxxxxxxx, který xxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx a

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx majetku xxx změny xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxxxx xx úplatný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx cenu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nespojenými xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xx upraví odpovídajícím xxxxxxxx.

(2) Přemístěním xxxxxxx xxx změny vlastnictví x Xxxxx republiky xx zahraničí se xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použita xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, který xx xxxxxxx nerezidentem, ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxx tohoto přeřazení xx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx, pokud xx xx x důsledku xxxxxx přeřazení xx xxxxxx plynoucí z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost x Xxxxx republice.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přemístění xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx 12 xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx dojde x xxxx přemístění xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx x případě podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx přemístění xxxxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za úplatný xxxxxx sobě samému xxxxxxxxxxx v posledním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx úplatné xxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxxx; xxxxxx u

a) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx §32x x xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny se xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx přeřazení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxx by byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji sníží x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nespojenými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx za stejných xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx; účetní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23x

Xxxxxx xxxxxxxx rozdílné xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx snižující výsledek xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základ xxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxx jednou x v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícího xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi příjmy x xxxxxx poplatníka xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx takovou přidruženou xxxxxx, x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx

x) státem, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx"), není Xxxxx republika, nebo

b) xxxxxx zdroje je Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx položku, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx přidruženými xxxxxxx snižuje základ xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx základu xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zahrnutí xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx státem xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nezahrnutému xxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto odstavce.

(3) Xxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xx xxxxxx xxxxx jako na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud

a) došlo x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 12 xxxxxx od konce xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, za xxxxx xx podává daňové xxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx očekávat, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx budoucím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám, které xx spolu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami.

(4) Xxxxx xx výdaj xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxx snižující xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx v situacích xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx o xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx v xxxxx státě k xxxxxx obdobné xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely řešení xxxxxxxx rozdílné xxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí přidružené xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zisku xx xxxxxxx 50 %, xxxxx spojené xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxx stálá provozovna. X osobami, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx podílů xx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxxxxxx jednající xxxxx xxxx.".

20. V §34a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x vývoj".

21. X §34b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o záměru xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx".

22. Za §34x xx xxxxxx xxxx §34xx, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§34ba

Oznámení o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx hodlá x xxxxxxxxxxx s realizací xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podporu výzkumu x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvlášť xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu x vývoje.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměření a

b) xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. obchodní xxxxx xxxx název x xxxxxx xxxxx poplatníka, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx,

2. xxxxx, xxxxxx xxxxx podnikatele x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatníka, je-li xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx.

(3) Pokuta za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje.".

23. Xxxxxx §34x xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

24. X §34x odst. 1 xxxxxx část ustanovení xxx:

"X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, ke xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx od základu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, poplatník zpracuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výzkumu x vývoje a xxxxxx činnost xx xxxxxxx x vývoji xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx výzkumu a xxxxxx. Projektová dokumentace xxxxxxxx".

25. X §34x xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx roku, xx xxxxxx xxxx podáno xxxxxxxx x záměru xxxxxxx od xxxxxxx xxxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,".

26. X §34x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o záměru xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zajišťují xxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

27. X §34c xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odpočet xx podporu xxxxxxx x vývoje".

28. X §34x xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "a xxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx dokumentace".

29. X §34x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx projekt xxxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentaci".

30. X §34c odstavce 2 x 3 xxxxx:

"(2) Xxxxxxx na xxxxxxx výzkumu a xxxxxx související s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, pro xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí být x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že x xxxxxxx období nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxx ztráty.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx,

x) právnických xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

31. X §34c xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxx. Název x cíle xxxxxxxx xxxxxxx a vývoje xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

32. X §34e xxxx. 1 se za xxxxx "poplatníka" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx oznámení o xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx daně xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x vývoje,".

33. X §34x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxx xxxxxxxx".

34. X §34x odst. 3 xxxx. x), c) x e) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "projektu".

35. X §34x xx odstavec 4 zrušuje.

36. X §38x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxxx zrušují.

37. Xx §38d se xxxxxx xxxx §38da, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx o příjmech xxxxxxxxxx xx zahraničí

(1) Xxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x to x x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nepodléhá xxxxxxx x České xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx.

(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxx x xxxxxx příjmu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vybrána, kdyby xxxx příjem xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx by podléhal xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) na tiskovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, obsah x xxxxxxxxxx xxxxx shodné x tiskopisem podle xxxxxxx x), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. podepsanou xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu byla xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 pouze xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c).

(5) V xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx plátce xxxx povinen xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání xxxxx

x) xxx identifikační xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x daně sražené xxxx vybrané z xxxxxx xxxxxx.

(6) Plátce xxxx xxxx povinen xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 o

a) xxxxxx, xxxxx xx xx daně osvobozen xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx plátce xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx nejvýše 5 xxx.".

38. Xx §38f xx xxxxxx xxxx §38xx, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xx xxxxxxx plynou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x zahraničí, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxx xxxxxxx dani x xxxxxx právnických xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx poplatníkem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx polovina xxxx, která by xx byla xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provozovna, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx stanovena, xxxxx xx činnost stálé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx daní x příjmů rozumí xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx České republiky x

x) který se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx sám xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodů 1 a 2, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností se xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxxx, xxxxx poplatník xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx společně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. se xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právech x xxxx než 50 %, xxxx

2. xx xxxxx na xxxx xxx 50 % xxxxxx na xxxx zisku,

b) stálá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx zdanění jejích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kapitálově xxxxxxx osoby x xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 25 % xxxxxx xx xxxxx xxxxx osoby.

(5) Xxxxxxxxxxxx příjmy se xxx xxxxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxx v zahraničí

a) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx poplatků,

c) z xxxxxx xx zisku,

d) x pozbytí xxxxxx x poplatníkovi xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) z přenechání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx následné xxxxxxx xxxxxx tohoto majetku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x pojišťovacích, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přidané xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx přidanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx přidružené xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přidruženým xxxxxx xxx přidané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x malou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotou.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx majetkem xx hledí, jako xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxxxxxxx společnosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx, xxxxxxxxx se x x xxxxxx, x xxxxxx xx xxx výsledek hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx hospodaření nebo xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji xx 3 xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xx výše xxxxxx, x xxxxxx se x daném xxxxxxxxxx xxxxxx výsledek hospodaření xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji xx základě xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxx xxxxxxxx dani x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem,

b) ovládající xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx provozovna, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 8 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx prostého xxxxxxx xxxxx §38x.

(10) Xxxxxxxxx xxxx není xxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zahraniční společností, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zisk x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx, na xxxxx xx x této xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx 1.".

39. Xx §38xx xx vkládá xxxx §38zg, který xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 141 xxx:

"§38xx

Xxxxxxxxx xxxxxx daně xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx přemístění majetku xxx xxxxx vlastnictví xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx majetek přemístěn xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx upravené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx141) nebo vzájemné xxxxxx upravené zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Částí xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx vlastnictví xx rozumí xxxxxxx xxxx daně vypočítaná xxxxx poměru části xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx uplatněním položek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x položek xxxxxxxxxxxxx xx základu daně. X xxxxxxx, xx xx základ xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základ xxxx x položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx vzniklý v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxx změny xxxxxxxxxxx x České republiky xx zahraničí, xxxxxx xx xxxxx daně x příjmů právnických xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) V xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx přiměřené formy xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx, xx xxxx xxxx daně xxxxxx xxxxxxx uhrazena.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx účinnosti xxxx xxxx, xxx

x) poplatník xxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxx přemístěn bez xxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxx než xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx stanovení xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx snížení xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, účinnosti xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx moci platebního xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx vypočítané x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zbývajících splátek. X tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx.

141) Xxxxxxxx Rady 2010/24/EU xx xxx 16. xxxxxx 2010 o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x daní, xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx, x kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 7 x §9 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Ustanovení §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 xxxx. g) xxxx 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 7 x §22 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2020.

7. Xxxxxxxxxx §22 odst. 1 xxxx. g) xxxx 13 zákona x. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X xxxx 11 tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. I xxxx 11 tohoto xxxxxx.

8. Ustanovení §23 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 19 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Ustanovení §23 odst. 20 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2019 přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016, x xxxxx obsažené v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx úplatný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavřených xxxx 17. červnem 2016 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx §23x x §38xx zákona č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx xx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

13. Ustanovení §23h xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

14. Ustanovení §34x až 34c x §34x xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení §34x xx 34c a §34x zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxxxx §34x xx 34x x §34x xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx všech zdaňovacích xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxxx §38xx zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx příjmy, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx srazit xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §38x xxxx. 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx na xxxxxxx §38x odst. 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxx xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx sazby xxxx, xxxxx nejsou xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 rok xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 187/2016 Sb., x dani x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 298/2016 Sb., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výher x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

3. V §3 odst. 2 xxxxxxx a) x x) znějí:

"a) xxxxxxx

1. xxxxxx, x kterou xxxx přijatých xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

2. xxxxxx xxxxx přijatých xxxxxx xx xxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx vkladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx.".

4. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Z xxxxxxx xxxxxxx živé hry xx při xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx zohlední x součtu xx xxxxxxx zdaňovací období xxxxx vyplacené xxxxx xx výše 95 % xxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako odstavec 4.

5. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxx účely základu xxxx z xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.".

6. V §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx her, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. X případě vkladu xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 zákona x. 187/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. ledna 2017 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vrácení xx xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxx živé hry, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vklady xxxx x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výhra přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 187/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Sb., zákona x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx č. 120/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Sb., zákona x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona č. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx. x xxxxxx x. 283/2018 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx konci xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx samostatné xxxxx xxxxxxxx věty:

"Směrnice Xxxx (XX) 2016/1065 xx xxx 27. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/2455 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx 2009/132/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.".

2. V §2 odst. 1 xxxx. x) a x) se xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", která xxxxx xxxx xxxxxx,".

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "s xxxxxx xxxxxx" x slova "x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxxx jako xxxxxx,".

4. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) úplatou

1. xxxxxx v peněžních xxxxxxxxxxxx nebo hodnota xxxxxxxxxxxx plnění, které xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, státních xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x grantů Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx programů obdobných, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx stanovena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ceny x xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx ceně plnění; xx dotaci k xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx hospodaření a xx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

5. X §4 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

6. X §4 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx jedná jako xxxxxx.".

7. X §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 odst. 4 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřízeného x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx".

9. X §4x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova ", xxxxxx xxxxxx x xxxx" a xxxxx ", xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby," xxxxxxx.

10. X §4x odstavec 2 xxx:

"(2) Xx xxxxxx xx nezahrnuje xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx.".

11. X §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "fyzická xxxx xxxxxxxxx" zrušují x xxxxx "pokud tento xxxxx nestanoví x §5x xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".

12. V §5 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx není

a) xxxx skupiny,

b) zaměstnanec xxxx xxxx xxxxx xxx uskutečňování ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

13. X §5 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx činností xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povolání xxxxx jiných právních xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného příjmu. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxxxxxx pravidelného xxxxxx. Samostatně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vznikne xxxx zaměstnavatelem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xx xxxxxxx.

14. V §5 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "úplatu" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx" x xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7x xx zrušuje, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

15. X §5 se za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx jejichž xxxxxx xx xx xx xx, xx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxx, xx osoba podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

16. X §5 xx odstavec 7 xxxxxxx.

17. X §5x xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

18. X §6x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx korporace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právnické xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".

19. X §6x se xxxxx "podle §2x" xxxxxxx.

20. X §9 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "osobě povinné x dani" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

21. X §9 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

22. X §10x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xx členského xxxxx, xx kterém xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxxxx, a

b) celková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nepřekročila x příslušném xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx 10 000 XXX nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxx xxx 5. xxxxxxxx 2017.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx použije xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx postupovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".

23. V §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "u xxxxxx xxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx povinnost přiznat xxxxxx".

24. V §11 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx z xxxxxx pořízení x xxxxxxxx přiznána xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx, nebo x hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

25. X §11 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx" nahrazují xxxxx "xx osobou, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxx".

26. X §13 xxxx. 3 xx xxxxxxx c) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

27. X §13 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx xxx uzavření této xxxxxxx xx xxxxxx" x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "za xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

28. X §13 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celního režimu xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

29. V §13 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx "xx členského xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

30. X §13 odst. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

31. X §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

32. Xx §14 se xxxxxxxx xxxx §15 až 15x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"§15

Xxxxxx

(1) Poukazem xx xxx účely xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby x

x) xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

1. xxxxx, xxxxx má xxx dodáno, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx, která má xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx služby.

(2) Jednoúčelovým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x kterého xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) sazba xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se jedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxx.

(3) Víceúčelovým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx poukaz.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Převod xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxx xx převod xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou x dani, xxxxx xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxx jako xxxxxx, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nevydala a xxxxxx jej xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty považuje xx dodání zboží xxxx poskytnutí xxxxxx, xx něž se xxxxxx vztahuje, xxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přijme-li xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx poukaz xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx předání zboží xxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx se poukaz xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx úplaty, se xxx účely daně x přidané xxxxxxx xxxxxxxx za dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijmout xxxx xxxxxx xxxx xxxx úplaty, poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1 se na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

33. V §16 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", která xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodání xxxxxx xxxxx registrační xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx".

34. X §16 xxxx. 5 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xx slovo "smlouvy," xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx,".

35. V §19 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxx, která xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x tuzemsku nový xxxxxxxx prostředek z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx přiloží xxxxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částku xxxx, kterou xx xxxxxxxxxx osoba povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx 25 xxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxx vyměřena.".

36. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "dopravního xxxxxxxxxx" a xxxxx ", kterou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiznání" xx xxxxxxx.

37. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) a x §21 odst. 2 xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

38. X §21 xxxx. 4 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xx".

39. V §21 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx částky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x nájmem xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se nejedná x službu xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx h) xx označují jako xxxxxxx x) až x).

40. X §21 xxxx. 4 xx xx konci xxxxxxx x) slovo "nebo" xxxxxxx.

41. X §21 xx na konci xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx zní:

"j) xxxx xxxxxxx jednoúčelového poukazu.".

42. X §21 odst. 6 xxxx první xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

43. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x místem xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem každého xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx

x) xxx kalendářní rok, x xxxx xxxxx x xxxxxxx úplaty, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx třetí xxxxx, xxxxx úplatu za xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx stát xxxx xxx-xx o službu xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

44. X §25 odst. 2 se za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

45. X §27 xx doplňuje odstavec 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx xxxxx povinná x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dani ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

46. X §28 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) slovo ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

47. X §28 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx xx povinen x případě uskutečnění xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x), b) a x) xxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 7.

48. X §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Plátce je xxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx xxx rozumně xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx tento daňový xxxxxx dostal do xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění.".

49. X §29 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno b), xxxxx xxx:

"x) rozsah xxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a d).

50. X §31b xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Souhrnný xxxxxx doklad lze xxxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxxxxxx xxx stejnou xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx v xxxxx kalendářním měsíci xx této xxxxx, xxxx

x) jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx x uskutečnění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx uskutečnilo x xxxx xxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx poskytuje pro xxxxx osobu.".

51. X §31x odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

52. X §31b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "zdanitelná plnění xxxx xxxxxx".

53. X §31x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx tyto xxxxx, x to samostatně xxx

x) každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění

1. rozsah x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x slevu, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx

1. rozsah x xxxxxxx plnění; xxxxxx plnění xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx-xx xxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxx x

5. xxxx xxxx.".

54. V §32 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

55. X xxxxx xxxxx xxxxx XX nadpisu xxxx 6 se xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

56. X xxxxx první xxxxx II xxxx 6 xx xxx §36 xxxxxx označení xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 1

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx".

57. X §36 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxx," vkládají xxxxx "a xx".

58. X §36 odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

59. V §36 xxxx. 5 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxx "Do základu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx korunu.".

60. X §36 xxxx. 6 xxxx. a) xx xx slova "xx x)" xxxxxxxx xxxxx "a f)".

61. X §36 xx xx konci odstavce 6 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx dodání xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx úplata xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některá opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx cena bez xxxx tohoto dodání xxxx xxxxxxxxxx.".

62. X §36 se xx xxxxxxxx 6 vkládají xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Základem xxxx xxx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vše, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněno, nebo xxxxx osoba, a xx xxx xxxx xx toto zdanitelné xxxxxx. Není-li xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na víceúčelovém xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snížená x xxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx poukaz xxxxxx xxxx xxxx úplaty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx víceúčelovému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx část xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 až 13.

63. X §36 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx xxxxxx, xxxxxx xx za účelem xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx služby xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění uskutečnilo, xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx obchodním xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podmínkách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx toto zboží xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxx srovnatelné xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx zjistit, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zboží, nebo

2. xxxxxxxx nákladové xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

64. X §36x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxx obvyklá" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx cena".

65. X §36a xxxx. 3 xxxx. x) xx slova ", xxxx-xx xxxxxx" zrušují.

66. §37 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§37

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx se xxxxxxx xxxx

x) součin xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx

1. částkou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 6, xxxxx xx včetně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplaty při xxxxxx x xxxxxxxxx, x

2. částkou, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxx částky podle xxxx 1 a xxxxxxxxxxx 1,21 x xxxxxxx základní xxxxx xxxx, 1,15 v xxxxxxx první snížené xxxxx xxxx xxxx 1,10 x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.".

67. X §37a xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "x kurz pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xxxxxx".

68. X §37x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova ", která xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxx xxxxxxxx cizí měny xx českou měnu, xxxxx byly xxxxxxxxx".

69. X §37a xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx "; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx různé xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx".

70. V §38 xxxx. 3 větě xxxxx se slova "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x sazby xxxx" nahrazují slovy "xxxxx §37 xxxx. x)" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

71. X §39 xxxx. 2 x x §40 xxxx. 3 xx xxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. a)".

72. X xxxxx xxxxx xxxxx XX dílu 6 xx nad §42 xxxxxx xxxxxxxx oddílu 2, které xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 2

Oprava xxxxxxx daně x xxxxxx výše xxxx".

73. X xxxxxxx §42 xx xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx.

74. X §42 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x výši xxxx" nahrazují slovy ", nastanou-li xxxx xxxxxxxxxxx:".

75. V §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxx" zrušuje.

76. X §42 odst. 1 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx f) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

77. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "při" xxxxxxx.

78. V §42 xxxx. 1 písm. x) se slovo "xxxxx" xxxxxxx x xxxx "písm. x)" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx. c)".

79. V §42 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxx" x xxxxx "xxxx" zrušují.

80. X §42 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxx "xxxxx xxxx úplata" nahrazují xxxxx "použití úplaty" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxx.

81. X §42 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx §36 a 36x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

82. X §42 odstavce 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx není jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx základu daně xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x případě, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází x důvodu xxxxx xxxx základu xxxx xx základě tohoto xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x případě, xx x opravě xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

83. V §42 xx za xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx daňový doklad, xxxx

x) provede xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx jako samostatné xxxxxxxxxx plnění xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx vynaložil úsilí, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx požadovat, x tomu, aby xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 13.

84. X §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx slova "x xxxx xxxx xx xxxxxxx sazba xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx sazbu xxxx platnou", xx xxxxx xxxxx věty xxxxx se doplňují xxxxx ", z xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx" x xx xxxx poslední xx xxxxx "x xxxx xxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

85. X §42 xxxx. 8 se xxxxx "x výše daně xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx" x doplňují xx věty xxxxx x třetí "Lhůta xxx xxxxxx základu xxxx neběží po xxxx soudního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx řízení xx vliv na xxxx xxxxxxx daně; x xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zboží.".

86. X §42 xxxx. 9 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

87. X §42 xxxx. 9 písm. x) a c) xx text "xxxx. x)" nahrazuje textem "xxxx. x)".

88. X §42 xxxx. 10 xx slova "x xxxx xxxx" xxxxxxx, xxxx "písm. d)" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)" x xxxx "odst. 1" xx xxxxxxxxx textem "xxxx. a)".

89. X §42 xxxx. 11 xx xxxxx "se xxxxxx základu daně xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně" x xxxxx "6" se xxxxxxxxx xxxxxx "9".

90. X §42 xxxx. 13 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx osoba", xxxxx ", 2, 4 x 5" se xxxxxxxxx xxxxx "x 4 až 8" x xx větě xxxxx xx xxxxx "x výše xxxx" xxxxxxx.

91. X xxxxxxx §43 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

92. X §43 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova ", podle xxxxxxxx 2" zrušují.

93. X §43 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx

x) xxxxxxx opravný xxxxxx doklad, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx plnění uskutečnilo, xxxxxxxxxx xxxxx.".

94. V §43 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Při xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, platí odstavce 1 až 4 xxxxxxx.".

95. §44 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

96. X §45 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "x xxxx xxxx" x slova "x xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

97. X §45 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k), xxxxx zní:

"k) xxx xxxxxxx v §42 xxxx. 3.".

98. X §45 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxx, xxx xxxxxx xx plnění uskutečnilo, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

99. X §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxx xxxx xxxx" x slova "x jiných případech" xxxxxxx.

100. X §45 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxx daňový xxxxxx xxx vystavit i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx zvyšována xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přiznal xxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxx xxxxxx xxx xx výstupu.".

101. V xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 6 xx nad §46 xxxxxx označení xxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Oprava xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

102. §46 včetně xxxxxxx xxx:

"§46

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx daně x případě nedobytné xxxxxxxxxx

(1) Věřitel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx

x) pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x exekučním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx nejméně 2 xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx exekuci xxxx xxxxx xxxxxxx x důvodu stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přihlásil xxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxx, tato pohledávka xxxx zjištěna x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx k xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

1. rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konkurs,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx insolvenční xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, odmítnutí xxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neschválení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, xxxxx xx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx dlužníka x x výsledků xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xxxx xxx pohledávka ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x pokud xxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxx xx jednat o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxxxx pohledávky, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x) x uplynulo 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění.

(2) Xxxxx xx provedení xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) zakládající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx následek

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx podle xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Opravu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, pokud

a) věřitel x dlužník xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x dlužník xxxx xxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxxxx x toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dni uzavření xxxxxxx, xxxxx které xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, x to x xxxxxxx, x xxxxx xxxx tato xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx věřiteli xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx služby xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupoval x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx základ xxxx xxxxx §42 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx základu xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxx

x) došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vymožení xxxxxxxxxx věřitele,

b) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx o pozůstalosti, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx,

x) po xxxx xxxxxxxxx, soudního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě výsledků xxxxxx řízení xxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx procesní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxx likvidace dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, z něhož xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx daň,

b) xxxxx xxx z tohoto xxxxxx přiznal,

c) xxxxx xxxxxxxxx úplatu nebo xxxx část xx xxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx nebyla poskytnuta xxxxxx xxxx její xxxx.".

103. Za §46 xx xxxxxxxx nové §46x xx 46g, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§46x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z

a) neobdržené xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v exekučním xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx oddlužení v xxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; opravu xxxxxxx xxxx nelze provést xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dědice, xxxx

x) xxxxxxxxxx úplaty xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxx stanovení xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x částku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hodnotu nepeněžitého xxxxxx, které věřitel xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předešlou xxxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x době svého xxxxxx, vychází xx xxx opravě základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx pohledávka xxxxxxxxxxxxx x xxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx opravě xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxx jeho uskutečnění, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxx stanoveného x xxxx xxxxxxx ceny.

(7) Xxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění stanoven xxxxxx daně v xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(8) Dojde-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, opravě základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx výše xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

§46x

Xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) nastaly skutečnosti xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 odst. 1 xxxx. x) xx x) x

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx výše xxxxxxx daně stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem.

(2) Xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx nižší xxx 1 000 Xx.

(3) Xx-xx hodnota xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx opravy xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x absolutní xxxxxxx xxxxxx rozdílu,

b) xxxxxxx, věřitel sníží xxxx xxxxxx základu xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx podle §46 nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §46x xxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxx úplata.

(2) Xxxxx dodatečnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x případě oddlužení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx započte xxxxxx xxxxxx v peněžních xxxxxxxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x postoupením xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x pojištěním xxxx zajištěním xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplata.

(5) Xx-xx xxxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxx xxxx stanoveným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené úplaty xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4

a) xxxxxx, xxxxxxx sníží xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xxxxxxx, věřitel xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, pokud xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx konkurs x xxxxxx

x) zjištění, xx xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávky xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx uspokojeny, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návrhem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx neobdržené úplaty.

§46e

Opravné xxxxxx doklady v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx rozhodl xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňový doklad

a) x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost změnit xxxx opravy xxxxxxx xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad xxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo dlužníka,

e) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, xxxxx kterého xx oprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 odst. 2,

x) xxxxxxxx značku xxxxxxxxxxxxx řízení, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

i) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu,

j) den xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx zdanitelnému plnění, x xx

1. evidenční xxxxx daňového xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. xxxxxx daně,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a zrušení xxxxxx základu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxx xxxxx základního opravného xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. xxxx opravy poslední xxxxx xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx

1. xxxxxxxxxxx úplatu za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. daň vypočtenou x xxxxxxxxxx úplaty xx původní xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daňový xxxxxx v případě xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx dlužníka,

e) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

h) xxx

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. uskutečnění xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, x xx

1. xxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxx a

4. výši xxxx,

x) informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

3. xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným odhadem, x to

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

2. xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úplaty xxxxx xxxx 1 x výší neobdržené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx daně,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x případě změny xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx provedena,

4. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

g) xxx

1. xxxxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. uskutečnění xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

5. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxx základu daně, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx poslední známé xxxxxxxxxx úplaty, které xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené úplaty,

j) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46x,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty a

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx snížení xxxxx §46x,

x) xxxxx xxxx,

x) základ xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene k),

n) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x).

(6) Opravný xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx věřitele,

b) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka,

e) xxxxxxxxx x xxx, xx jde x xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. základního xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

2. xxx xxxxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx daně,

3. den xxxxxxxxx opravy podle §46 odst. 1,

x) xxxxxx xxxx a xxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxx ve xxxx, x jaké xx xxxxxxxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx daně.

§46f

Opravy základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx základu xxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx za následek xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) dnem, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přiznání

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) seznam xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X případě xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, dodatečné xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxxx opraví xxxx poslední xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx měny na xxxxxx měnu xx xxxxxxx kurz uplatněný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

104. X §47 xxxx. 3 se xx větě xxxxx xxxxxxx xxxxx ", xxxxx a chladu" x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "x xxxxxxx x. 3a" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxx".

105. X §47 xxxx. 8 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "12".

106. X §48 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "byt xxxx xxxx", slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" a na xxxxx textu xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxx "a jsou x tomuto xxxxx xxxxxx".

107. X §51 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

108. §53 včetně xxxxxxx zní:

"§53

Rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx osvobození xx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx země.".

109. X §56 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx 5 xxx

x) xx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvního kolaudačního xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx xx podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx

x) x případě, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ode xxx, kdy bylo xxxxxxxx

1. první užívání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx dokončené xxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx změně; xxxxx byl k xxxxxxxxx podstatné změně xxxx vybrané nemovité xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kolaudační xxxxxxxxxx, postupuje se xxxxx písmene x).".

110. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zemí, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavba xxxxx spojená xx xxxx, odvíjí od xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx celek xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

111. V §56a xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxx XX-XXX 55 xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2008,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

112. X §56x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, xx xx x xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxx rodinného xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx prostor jiný xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

x) stavby, x xxx xx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx plochy xxxx xxxxxx xxxx části xxxxxx, xx-xx pronajímána xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), x níž xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx stavby, xxxxx součástí xx xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxx xx právo xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

113. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, magisterských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

114. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) xx bod 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 44x zrušuje.

Dosavadní bod 4 xx označuje xxxx xxx 3.

115. X §57 xxxx. 1 písmena d) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxx prováděná za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému daně x přidané xxxxxxx7x), xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx akreditaci k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx která xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výchovná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky xxxx x xxxxxxxxxxxx školách xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxx povinné školní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx pod čarou x. 44x a 44x se xxxxxxx.

116. X §58 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) lidské krve, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mléka, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx dodání xxxxxx, xx xxxxx použity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx".

117. X §61 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxx založeny xxxx zřízeny za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx, náboženská, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, dobročinná xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osvobození od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

118. X §61 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislým xxxxxxxxxx osob, které xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx jako xxxxxx, xx sídlem x xxxxxxxx, svým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx x) xx x), §52 xxxx. 1, §53 nebo §57 xx 59 xxxx činnosti, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nenarušuje xxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

119. X §66 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "plátcem" xxxxxxx.

120. X §66 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx povinen xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x vývozu xxxxx xx xxxxx xxxx, x kterého xx xxxxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoz xxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx.".

121. X §68 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx osob a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úplatu".

122. X §68 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "službu, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx služby", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

123. V §68 xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,".

124. X §68 odst. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "mezinárodní organizaci, xxxxxxxxxx", za slovo "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxx xxxx xxxxxxxx".

125. X §68 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx za slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx zrušuje.

126. X §68 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx umístěním", xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit.".

127. X §68 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx zúčastněného" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na ozbrojené xxxx Xxxxx republiky".

128. X §68 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "jakéhokoli xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx státem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx mír x xxxxx není xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx v Partnerství xxx xxx, xxxxx xxxxxx státem určení, xxxxxx".

129. X §68 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 x 12, které xxxxx:

"(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx vyslal xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty7e). Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx osvobození xx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. a), nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x).

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxx jiný xxx xxxxxxx stát, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxx ozbrojené xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13 xx 17.

130. X §68 xxxx. 13 xx xxxxx "Xxxxx zúčastněné" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx".

131. X §68 xxxx. 16 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "17".

132. X xxxxxxx §69 xx slova "přepravy x" a xxxxx "xxxxx" xxxxxxx.

133. X §69 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxx vývozu xxxxx xx osvobozeno od xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx vázané na xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xxxxxx

x) vztahující xx k xxxxxx xxxxx, xx-xx hodnota xxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží, xxxx

x) přímo xxxxxx xx xxxxx zboží, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x).".

134. V §71 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

135. X §71 odst. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, který je xxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx" x na xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

136. X §71 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Ozbrojené xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx od xxxx při xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

137. X §71x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx".

138. X §71x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

139. V §71x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) množství xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 100 x tabáku.".

140. V §72 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

141. §74 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74

Xxxxxx odpočtu xxxx

(1) Xxxxx se xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxx uskutečněno xxxxxx, ve xxxxx xxx opravu xxxxxxx xxxx dozvěděl nebo xxxxxxxx měl x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opravným xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x ve xxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx nárok na xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl xxxx xxxxxxx xxx x mohl, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx není xxxxxxx, xxx použita xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxx xx zdanitelného xxxxxx spočívajícího v xxxxxxx jednoúčelového poukazu x ve lhůtě 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl xxxx xxxxxxx xxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx provést xxxxxx odpočtu xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxx zdanitelného xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx §37x záporný, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxx.

(6) Zjistil-li xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení opravy xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšit. Tuto xxxxxx odpočtu daně xx plátce xxxxxxxx xxxxxxx nejdříve za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(7) Byl-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.".

142. Xx §74 xx xxxxxx xxxx §74x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§74a

Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx xx povinen snížit xxxxxxxxx odpočet xxxx, xxxxx nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxxxx xxxx, x to xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x mohl.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx prokazuje opravným xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx základu daně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx následek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx doručen xxxxxxx xxxxxx doklad.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx považují xxxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx prokazuje opravným xxxxxxx xxxxxxxx.".

143. V §75 xx xxxxxxxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

144. V §75 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxx xxxxx ekonomických xxxxxxxx, xxx pro xxxxx x nimi nesouvisejícími" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tak pro xxxx xxxxx", xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx odstavce 1 xx doplňuje věta "Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.".

145. V §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X případě xxxxxxxxx zdanitelného plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, určeného xxx xxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx rovněž xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §13 odst. 4 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. a).".

146. X §75 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění".

147. X §75 odst. 4 xxxx druhé xx slova "x xxxxx xxxxx uplatnil" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použil", xxxxx "xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daném" x xxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxx.

148. X §75 xx doplňují odstavce 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) X xxxxxxx, že plátce xxxxxxxx odpočet xxxx x xxxxxxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého xx nárok na xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx, x xxxxx roce, xxx xx kterém xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx ve výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o více xxx 10 procentních xxxx. Xxxxxxx plátce xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatého xxxxxx, xxxxx se stalo xxxxxxxx pořízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx vypočtená xxxxxx opravy xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxx uplatněného xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx.".

149. X §76 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx nebo xxxxxxxxxx" x slova "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "svou xxxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce".

150. V §76 odst. 6 xxxx první se xxxxx "běžného" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

151. V §76 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx xx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx plátce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto koeficientu xxx xxxxxxx nároku xx odpočet xxxx x xxxxxxx výši x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxx za poslední xxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, nabyl xxxxxx xxxx.".

152. X §76 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

153. X §78 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx činností" xxxxxxxxx xxxxx "ekonomické xxxxxxxx".

154. V §78x xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "dodání xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ekonomických xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "uskutečněné xxxxxx" x slova "účely xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx činnosti, xxxxx xxxxxx předmětem daně" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx".

155. Xx §78d xx xxxxxx xxxx §78xx, xxxxx xxx:

"§78xx

(1) Xxxxx-xx xx lhůtě pro xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravě odpočtu xxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx opravy xxxxxxxx věci xxxx 10 let a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx dokončena.

(3) Xxx xxxxxx odpočtu xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78d s xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx původního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Významnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x této opravě xxx xxxx xx xxxxx xxx 200 000 Kč.".

156. X §79 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Osoba xxxxxxx x xxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) pořídila x období xxxxxxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, x

x) xx xx dni, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxx.".

157. X §79 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxx k xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, pokud

a) xxxx plnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx stalo xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x užívání v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx stala xxxxxxx, x to před xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx, xxx se xxxxx plátcem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx povinná x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zahrnujícím 6 po sobě xxxxxxxx měsíců xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx přijala x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx osvobozen od xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx

x) toto plnění xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx stala xxxxxxx,

x) xxxx plnění xxxx ke dni, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxx by x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx xxxxx §82x nebo 83, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální délky xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 a 3 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

158. V §79 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "odstavců 1 xx 4".

159. X §79 xxxx. 6 xx xxxxx "a 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

160. X §79 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xxxx xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, pokud mu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx §79x xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.".

161. X §79x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx poukazu, xxxxx nebyl do xxx předcházejícího xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplata za xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxx,".

162. X §79x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxxx byl uplatněn xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx 2 100 Xx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx období, xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx označují jako xxxxxxxx 4 a 5.

163. X §79a xxxx. 5 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4".

164. Xx §79x xx vkládá xxxx §79x, který xxx:

"§79x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx xxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 odst. 4 xxxx §106b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx plátce uplatněný xxxxx na odpočet xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x jakém tento xxxxxxx použila pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx plátci xxxxxx xxxxx na xxxxxxx daně, xx xxxxxx 1 xxxx xx xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx, která má xxxxx xx vrácení xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx předcházejícím xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx.

(3) Nárok na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxx xx vrácení částky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxx-xx x této xxxxx xxxxx na vrácení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx daňové přiznání xxxxx podat před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku vyměření xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx jej xxxxxxx xxxx bez žádosti xx 30 xxx xx tohoto xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx xxxxx xx vrácení xxxxxx, xx daňovým xxxxxxxxx.".

165. V xxxxx xxxxx hlavě II xx v xxxxxxx xxxx 11 xxxxx "x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx" xxxxxxx.

166. V §80 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x tuzemsku xxxx zastoupení mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

167. X §80 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tuzemsku".

168. X §80 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx dokladu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6" x xxxxx "x výjimkou" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; tato xxxxxx se nevztahuje xx".

169. X §80 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx".

170. V §80 odst. 5 xx za větu xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xx xxxxxxx xxxx subjektu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uplatněn xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

171. X §80 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a" xxxxxxx.

172. X §80 xxxx. 6 písm. h) xx xxxxx "uvedenou xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

173. X §80 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladem podle xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 14 se označují xxxx xxxxxxxx 8 xx 15.

174. X §80 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 14.

175. X §80 xxxx. 9 xxxx xxxxx se xxxxx "x x)" xxxxxxx, xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx x vrácení xxxx se podávají" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx" x slova "xxxxxxxx daňové přiznání xxxx xxxxxx o xxxxxxx daně" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

176. X §80 xx xx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx jednou xx xxxxxxxxxx rok, x to xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.".

177. X §80 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx organizace podávají" x slova "jejího xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx umístění".

178. V §80 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx organizace xxxx zastoupení" x xxxxx "xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx členů xxxx xxxxxx xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxx člen xxxx xxxxxx xxxxxxxx".

179. X §80 se xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx 14 xx označují xxxx xxxxxxxx 11 až 13.

180. X §80 xxxx. 13 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx daně xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínek".

181. X §80 odst. 13 xxxx. f) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

182. V §80x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

183. X §80a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 8.

184. V §80x xx xxxxxxxx 6 a 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

185. X §81 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

186. V §81 xx za xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxx xx žadatel xxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxx dokladem při xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 6 až 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 xx 11.

187. V §81 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx jako odstavce 8 až 10.

188. X §81 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

189. X §81 xxxx. 9 xx xxxxx "až 9" xxxxxxxxx xxxxx "xx 8".

190. X §82 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

191. X §82x odst. 1 xx na xxxxx písmene x) xxxxx "a" xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nebyla xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

192. X §82x xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovnou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx, kde xx umístěna xxxx xxxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.".

193. X §82x odst. 5 xxxx. g) xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)".

194. X §82x odstavec 7 xxx:

"(7) Žádost o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dovozu xxxxx, xxxxx základ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX x xxxxxxxxxxxxxx paliv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přijatých xxxxxx.".

195. V §82x xxxx. 10 xx xxxx druhá zrušuje.

196. X §82x se xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 10.

197. X §82x xxxx. 4 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxx.

198. X §82x xxxx. 5 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 4".

199. X §82b xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx "6" nahrazuje číslem "5".

200. V §82b xxxx. 8 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 7" x ve xxxx xxxxxxxx se xxxx "xxxx. x)" zrušuje.

201. X §82b xxxx. 9 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xx byla xxx xxxxxxx, xx stala xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx uplatnění nároku xx xxxxxxx xxxx".

202. X §82x xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxx 10" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 9" x slova "tohoto xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "daňového řádu".

203. X §83 odst. 2 xx xxxxx "10 x 11" xxxxxxxxx xxxxx "9 x 10".

204. V §83 xxxx. 5 xx písmeno a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx c).

205. X §83 odst. 5 xx xx xxxxxxx a) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

206. X §83 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

207. X §83 odstavec 7 zní:

"(7) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxx osoba sídlo, xx daň z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx spotřeby xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

208. X §83 xxxx. 8 xx xxxx první x xxxxx zrušují.

209. V §83 xx doplňují xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx xxxxx:

"(11) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx neoprávněným xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx každý xxx xx xxxxxxxxx xx skutečného vrácení.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zruší, xxxx ho změní x xxxxxxx odpovídajícím xxxx neoprávněně přiznané xxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dosaženo podvodně xxxx jiným neoprávněným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

210. X §84 xxxx. 3 xxxx. g) xx xxxxx "uvedenou xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1" zrušují.

211. V §84 xxxx. 7 xx věta poslední xxxxxxx.

212. X §85 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx se xxxxx za jedno xxxxxxxx xxxxxxx dodané xxxxx nebo více xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxx do xxxxxxxx xxxx 100 000 Kč.".

213. X §85 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

214. X §85 xxxx. 10 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" zrušují.

215. X §85 xx xx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxx xxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx tuto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vrací.".

216. X §86 xxxx. 1 xxxx. a) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "zúčastněným xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zúčastněným".

217. X §86 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx ", x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx" xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".

218. X §86 xx odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

219. V §86 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

220. V §86 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx zaniká, xxxx-xx xxxxxxxx xx 12 kalendářních měsíců xx konce kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.".

221. X §86 odst. 9 xx slova "na xxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

222. V §86 se xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.".

223. Xx §86 xx xxxxxx xxxx §86x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§86x

Xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx vyměření xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx od tohoto xxxxxxxx.".

224. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 11 xx xxx §87 xxxxxx xxxxxxxx xxxx 12, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"Xxx 12

Xxxxxx xxxxx xx ceny bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

225. X §90 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxx x xxxx" xxxxxxx x číslo "11" xx nahrazuje xxxxxx "13".

226. V §92x se xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud ke xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdanitelné xxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba povinná x xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

227. X §92x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx to, xx xxxx zdanitelné xxxxxx xxxxxxx režimu přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx použijí, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx za zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

228. X §92x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX) xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 41 xx 43 platnému xx 1. xxxxx 2008" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx 41 xx 43 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-CPA ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2015".

229. X §92x se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

230. X §92f xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

231. X §93x xxxx. 2 xx xxxxx "xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx řádu anebo".

232. X §97x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx xxxxx §6x xxxx §6x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x registraci.".

233. X §98 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.

234. X §98 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.".

235. X §100x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 2.

236. V §101 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "1 písm. x)" nahrazuje xxxxxx "4 písm. x)".

237. X §101 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Plátce, xxxxx xxxx x xxxxxxxx sídlo xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxx přiznat plnění xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx plátci xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx správci xxxx.".

238. X §101x odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx identifikovaná xxxxx jsou povinni".

239. X §101x xxxx. 1 se xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx zní:

"a) přihlášku x registraci xxxx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx údajů,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

240. X §101a xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxx".

241. X §101x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

242. V §101x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 1".

243. X §101x xxxx. 3 se xxxxx "xxxx 2, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxx".

244. X §101x odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", které xxxxxx xxxxx podáno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období,".

245. X §101x xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx".

246. X §101x xxxxxxx x) xxx:

"x) xx zdanitelného plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, nebo z xxxxxx, kterou přede xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 xxxx. 4 písm. x) nebo

2. uplatňuje xxxxx xx odpočet xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,".

247. X §101x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx, xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx, xxxxx" x xxxxx "daní" xx xxxxxxxxx xxxxx "daně x přidané hodnoty".

248. X §101h xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovy "daně x přidané xxxxxxx".

249. X §101x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxx, xxxxx xx 6 měsíců ode xxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

250. V §102 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx úplaty xxxxx dostatečně xxxxxx".

251. X §102 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uskutečnila

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které je x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxx členském xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx kupujícímu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx třístranného xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obchodu.".

252. X §102 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

253. X §102 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx" xxxxxxx.

254. V §104 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx, x nesnížil xxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, do xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nevyměří xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx období, do xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo nedoměří x za toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo doměří.".

255. X §104 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 xx 7, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx stanovení xxxx v daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx tím x xxxxx dřívějším xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyměří xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Plátci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, x xx xx každý xxx ode xxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx daňového xxxxxxxx xx dřívější xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedl, xx posledního xxx xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx období, do xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxx. Úrok x xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx kterého xxxxxxxx, a snížil xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, do kterého xxxx xxxxxxxxxxx náležely, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx skutečnostem xx xxxxxxxxx období, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nedoměří x xx xxxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x částky xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x to xx xxxxx den xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx z xxxxxxxx je xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx přiznal xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx, xxx do xxxxxxx náležely, x xxxxxxxx uplatnil

a) plný xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 6, xxxx

x) xxxxx na odpočet xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx, vzniká xx povinnost xxxxxxx xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 x xxxxxx xxxx snížené x xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x tohoto plnění xxxx x této xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 a 9.

256. X §104 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "až 7".

257. X §104 odst. 9 se slova "2 a 3" xxxxxxxxx slovy "3 xx 6 x 8".

258. X §106x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "12" xxxxxxxxx číslem "6" x za xxxxx "xxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx uskutečněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx přiznat xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx, nebo dodání xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx plátcem,".

259. X §108 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxx poskytnutí služby x místem plnění x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daň.".

260. X §108 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku jsou xxxxxxx přiznat daň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to

a) xxxxxx xxxx identifikovaná xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xx 10x,

2. xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx montáží, xxxxx xxxxx neusazená v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxx soustavami xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx registrovaná xxxx xxxxxx; toto ustanovení xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxxxx je dodáno xxxxx, nesplnil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxxxx území Evropské xxxx formou třístranného xxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x §23 xxxx. 4,

d) uživatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa,

e) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu podle §19 xxxx. 6,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daň,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxx x dani x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku xx plátce, jestliže

1. xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

261. X §108x xxxx. 2 se xxxxx "ceně xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".

262. X §110x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxxxx b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

263. V xxxxxxx §110x se slova "x xxxx daně" xxxxxxx.

264. V §110x xx xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

265. X xxxxxxx č. 2 xx xxxxx "xx 1. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k 1. xxxxx".

266. V xxxxxxx x. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx v platném xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018".

267. X xxxxxxx č. 3 x x xxxxxxx x. 3a xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2018".

268. X xxxxxxx č. 5 xx x xxxxxxx 5103 00 00 xx xxxxx "vlny xxxx" vkládá xxxxx "x", xxxxxxxx xxxxxxx "5505 00 00" xx nahrazuje xxxxxx "5505" a xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2018".

269. X xxxxxxxx xxx čarou x. 72 xx xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. U xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x užití, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x užívanému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx bylo xxxxx přenecháno k xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Při xxxxxxx xxxx u dodání xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx 6 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx poukazy xxxxx xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xx. X xxxx 32 x 62, vydané

a) xxxx 1. lednem 2019 xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

x) od 1. xxxxx 2019 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodů 32 a 62, xxx xxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 32 x 62.

5. Řízení zakládající xxxxxxx xxxx xxxxx xxx opravu xxxxxxx xxxx podle §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78xx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x dokončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxx postupovat xxxxx §78xx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. V xxxxxxxxxxxxx řízeních, xx xxxxxxx soud xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46x a xxxxxxxxxx §74x xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, že původní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx opravy xxxxx §46 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 odst. 5 xxxx. d) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví i xxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; správní, soudní xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, staví xxx této lhůty xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

10. Správce daně xxxxxxxx do 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx údaj xxxxx §98 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. X bodů 112 x 238 xx 243, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 112 a 238 xx 243.

12. Ustanovení §101x xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniklou xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx poskytováno, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx, pokud by x xxxxxxxx nebyl xxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákona xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 odst. 1 xxxx poslední xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

15. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. V bodu 237, jakož x xxx práva a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X bodu 237.

16. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně z xxxxxxx xxxxxxx vzniklé

a) xxxx 1. xxxxxx 2019, jakož i xxx práva x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §10x, 27 a §110x xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxx 1. xxxxxx 2019,

x) xx 1. ledna 2019 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X xxxx 22, 45 x 262, jakož x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10x, 27 x §110g xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 22, 45 x 262.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

Čl. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Sb., zákona x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 201/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx č. 157/2015 Xx., zákona č. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 453/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. a zákona x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 písm. a) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "zdanění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §1 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx výrobky xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx

x) xxxxxxxxx oleje,

b) líh,

c) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) tabákové výrobky, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

3. X §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx.

4. V §1 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

5. V §3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

6. Xx §3 xx xxxxxx nový §3x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx účely

a) xxxx x lihu, xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x meziproduktů rozumí xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxx x xxxxx a statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx znění platném x 1. xxxxx 2002,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rady o xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx8), xx xxxxx platném x 1. lednu 2018.

(2) Pokud Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nomenklatury x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx namísto xxxx nomenklatury xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx nomenklatury x xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §15 odst. 1 xxxx. c) x x) x v §15 odst. 12 xxxx. c) a x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. V xxxxxxx §15x xx xxxxx "xxxxxxxxx států XXXX x xxxxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx republiky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".

9. X §15a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státem xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx," x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx síly České xxxxxxxxx".

10. X §15x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "a j)" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".

11. X §15a odst. 4 se xx xxxxx "silám" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" x slova "ozbrojené xxxx vysílajícího xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx".

12. X §15a xxxx. 8 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

13. X §15x odst. 10 xx slova "Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx síly xxxxxxxxxxxx xxxxx".

14. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2710 11 41 xx 2710 11 59, benziny xxxx xxx xxxxxxxx uvedené xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 11 11 xx 2710 11 25 x 2710 11 90 (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "2710 12 41 xx 2710 12 59, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 až 2710 12 25 x 2710 12 90," x xxxx "2710 11 31 x 2710 11 70" se nahrazuje xxxxxx "2710 12 31 a 2710 12 70".

15. V §45 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxx "27 10 19 11 xx 27 10 19 49" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 11 xx 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx uvedené xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx teplotě 210 °X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 90 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x při xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ztrát".

16. X §45 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxx "27 10 19 51 až 27 10 19 69" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 51 xx 2710 19 68 a 2710 20 31 xx 2710 20 39".

17. X §45 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

18. X §45 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x minerální xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

19. X §45 odst. 3 xxxx. j) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

20. X §45 odst. 3 písmeno x) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,".

21. X §45 se xx konci xxxxxxxx 3 doplňují xxxxxxx x) x m), xxxxx znějí:

"l) 3824 99 93 x 3824 99 96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx aminy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx motorů, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.".

22. X §48 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

23. X §49 odst. 6 xx text "2710 11 31 xxxx 2710 11 70" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 12 31 xxxx 2710 12 70".

24. X §49 odst. 10 se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

25. X §49 xxxx. 13 a 15 xx text "xxxx. x)" nahrazuje textem "xxxx. p)".

26. X §56 xxxx. 1 xx text "2710 19 41 xx 2710 19 49" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 43 až 2710 19 48 x 2710 20 11 až 2710 20 19".

27. V §59 xxxx. 1 xxxxxxx c) zní:

"c) 2710 12 xx 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x minerální xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX XXX 3405 při xxxxxxx 210 °C předestiluje xxxx xxx 90 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxx a při xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ztrát; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 x 2710 20 90 uplatní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

28. X §59 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxx aminy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,".

29. X §59 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) 3824 99 93 x 3824 99 96 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpouštědel x xxxxxxx pro xxxx x podobné xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx motorů, xxx výrobu tepla xxxx xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

x) 3826 00 10 x 3826 00 90, pokud jsou xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2.".

30. X §86 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxx je xxxx osvobozeno pivo xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účely xxxxx xxxx vzorky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx vědecký xxxxxx.".

31. X §101 xxxx. 2 xx xxxxx "tohoto xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "daně x tabákových xxxxxxx".

32. X §114 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx mimo xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.".

33. Xx §114 xx xxxxxx xxxx §114a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§114x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek se xxxxxxxx tabákový výrobek, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx značen xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jí xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx tabákovou nálepkou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čitelná.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tabákovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je určena xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) poškozenou xxxxxxxxx nálepkou, jejíž xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx.

(3) Za tabákový xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x které xxxx x xxxx jejich xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu značeny x souladu x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

34. X §115 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "těchto".

35. X §115 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, který xxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 x 2, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

36. X §116 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

37. X §116 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx přebal, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, tak, xxx xxx xxxxxxxx jednotkového xxxxxx xxxxx x xxxxxx poškození" xxxxxxx.

38. X §118 odst. 6 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně" xxxxxxx.

39. X §118 xxxx. 10 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".

40. X §118 xx za xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11 písm. b) xxx odebrat xxxxxxxx 6 týdnů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13.

41. X xxxxxxx §118x xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx".

42. X §118x xxxx. 1 xx xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx ani".

43. X §118x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxx".

44. V §118x odst. 3 xx xx číslo "2" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

45. X §122 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx vrátit pověřenému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem. Poškozenou xxxxxxxxx nálepkou se xxx xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nálepka, xxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 60 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx naseknutím xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.".

46. X §122 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

47. X §122 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "za xxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně" xxxxxxx.

48. X §122 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx starého xxxxx naposledy xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx".

49. V §122 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Poškozené xxxxxxxx xxxxxxx starého vzoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx uplynutí xxxxx pro vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxx xxxxx.".

50. X §122 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x poslednímu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx vzoru xxx jejich odběru, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

51. X §122 xx xx odstavec 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek starého xxxxx xxxxxx x xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx vzoru za xxxxxxxx xxxxxxx starého xxxxx. Pověřený správce xxxx vydá tabákové xxxxxxx nového xxxxx xx 30 dní xxx dne, xxx xx xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nové xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž povinnost xxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx a hodnotou xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §119 obdobně.

(7) Xx xxxxxxx poškozené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, vrátí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových nálepek xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx označují jako xxxxxxxx 9 xx 11.

52. X §122 xxxx. 9 xxxx xxxxx se slova "xxxx znečištěných" zrušují.

53. X §122 xx xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

54. X §122a odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek" xxxxxxxxx xxxxx "tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

55. §129 xxx:

"§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vzor x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx balení,

b) xxxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx objednávky xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x formulář pro xxxx vedení,

e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vracení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx cen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x cigaret x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx.".

56. V xxxxx xxxxx se xx §129 xxxxxx xxxx xxxxx VI, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXX ZE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zahřívaným tabákovým xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně ze xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx

x) obsahuje xxxxx,

x) xx určen k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx spalování xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.

(2) Na zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.

(3) Xx zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx daně xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx tabák obsažený x zahřívaném tabákovém xxxxxxx.

§130x

Xxxxxx daně ze xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx množství tabáku xxxxxxxxxx x zahřívaných xxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daň xxxxxxx a xxxxxxxx.

§130x

Xxxxx x výpočet xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sazba xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 2,236 Xx/x.

(2) Xxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně x sazby daně xx zahřívaných tabákových xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků musí xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaj x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx vyjádřené v xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x gramech zaokrouhlené xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků se xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaný tabákový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem x prováděcím právním xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx spotřebu se xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxx nepřesahujícím 250 x.".

Xxxxxxxxx xxxxx XX se xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.

57. §131 xx zrušuje.

58. X §134b xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x barvení xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx pod kódy xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 až 2710 19 48, 2710 20 11 xx 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, pokud x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ČSN XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx než 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx 250 °C xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx.".

59. X §134m odst. 1 písm. x) xx xxxxx "2707 10 10" nahrazuje xxxxx "2707 10, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 2".

60. X §134x odst. 1 xxxx. d) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx text ", 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 x 2710 19 69" nahrazuje xxxxxx "xx 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39".

61. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx text "a 2710 19 99" xxxxxxxxx xxxxxx ", 2710 19 99 x tyto oleje xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90".

62. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "2901 10 10, 2901 29 20 x 2901 29 80" nahrazuje xxxxxx "2901 10, xxxxx jsou xxxxxx xxx pohon motorů, xxx xxxxxx tepla xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2, x kódem xxxxxxxxxxxx 2901 29".

63. X §134x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "2710 19 99" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90".

64. X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx nadpisu xxxxx XX xxxxxxxx slova "X XXXX XX XXXXXXXXXXX TABÁKOVÝCH XXXXXXX".

65. X §135x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

66. X §135x xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje.".

67. V §135x xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

68. V §135x xxxx. 1 xx xxxxx "tabákovými xxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xxxxxxx tabákovou xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

69. X §135x odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodej

a) xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx.".

70. X §135p xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

71. X §135p xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu

a) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), nebo

b) xx 50 000 Xx xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

72. §135x včetně xxxxxxx xxx:

"§135x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tabákovými xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesprávným způsobem,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx výrobky s xxxxxxxxx nálepkou starého xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 50 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx

x) xx 50 000 Xx xx 50 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x).".

73. §135x xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

74. X části xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx hlavy XX doplňují xxxxx "X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM".

75. Xx xxxxx xxxxxxx §135xx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

76. X §135xx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx tabákovým výrobkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

77. Xx xxxxx xxxxxxx §135xx xx xxxxxxxx xxxxx "a tabákových xxxxxxx značených nesprávným xxxxxxxx".

78. X §135xx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx tabákovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

79. X §135xx xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají slova "xxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

80. X §135xx xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx" x xx xxxxx "výrobky" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

81. V §135xx odst. 3 xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx tabákových výrobků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

82. X §135xx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx ustanovení xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

83. X §135xx xxxx. 2 xxxx. x) xx bod 4 xxxxxxx.

84. X §135xx xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "výrobků" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků".

85. X §135xx xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx d) se xxxxxxx.

86. X §135xx xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

87. X §139 xxxx. 1 xx číslo "131" xxxxxxxxx xxxxxx "129".

Xx. XXXX

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daní xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i pro xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související, xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tabákovou xxxxxxxx xxxxxxx vzoru a xxxx xxxxxxx uvádět xx volného daňového xxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, začne xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx značení xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x tabáku ke xxxxxxx.

3. Značit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, začne xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx určené xx xxxxxxx cigaret, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

4. Značit xxxxxxxxxx xxxxxx cigaret xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxx xxxxx a tato xxxxxxxxxx balení uvádět xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx po dobu 4 měsíců ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, začne xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx, doutníků, cigarillos x xxxxxx xx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiného členského xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tabákovou xxxxxxxx; dnem xxxxxxx xxxxxx zahřívaných tabákových xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx považují xx xxxxxxx.

7. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5 x 6 xxx xxxxxxxx po xxxx 7 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xx xxxx xxxx xx xxxx zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahřívaný tabákový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx 1 měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx osoba za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx dne předcházejícího xxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxx x xxxxxxx x změnu xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx celního xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xxxxxxx f) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx osoby x tohoto xxxxxxxxx.".

2. X §23 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxx účely xxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, se xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxx stanovení.".

Dosavadní xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

3. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spravovaná xxxxxxxx xx clem, x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátcem nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx hodnoty.".

4. X §38 xxxx. 3 xxxx. a) xx slovo "zastupitelstvím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. X §38 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxx:

"(5) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xx xxxxx základě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx obrany plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx1) xx xxxxxx x osvědčením x x dovozům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany informace x xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx podle odstavce 5, a to x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1). Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu.".

6. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx §61x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§61x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náležitostech xxxxxxxxxx

Xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s uvedením xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

7. X §64 se na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "V xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí zrušit x vrátit xxx x novému projednání xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x odůvodněním xxxxxxxxxxx právní názor, xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx uživatele nebo xxxxxxxx souborné jistoty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistotu xxxxxx xxxxx xxxx 1. května 2004, xxxxx nepozbyla platnosti xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019.

2. Ustanovení §23 odst. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, která započala xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxx č. 94/2018 Xx., se xxxx takto:

1. V §8 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxx správě xxxx xx xxxxxxxxxx x právnímu xxxxxxx x jiným skutečnostem xxxxxxxxx xxx správu xxxx, jejichž převažujícím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §92 se na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx získání xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X §116 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správci xxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx názor, kterým xx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona č. 105/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxx x. 305/2017 Xx., xx mění takto:

1. X §13x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx" x slovo "x" xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §13x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xx státě, xxx xx daňovým xxxxxxxxxx, x kód xxxxxx xxxxx." xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x".

3. X §13h xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) kód xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx rezidentem.".

4. X §13xx xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Pokud xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nadnárodní skupinou xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 750 000 000 XXX nebo x xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX x lednu 2015, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx.".

5. X §13xx xxxx. 2 xxxx. a) xxx 2 xxx:

"2. xxxxxxx xxxx, ze kterého xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx vykazované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí, xxxx".

6. X §13xx xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx vykazovaného účetního xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členskou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků".

7. X §13zn xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Česká xxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nadnárodní skupinou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx daně do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastala.".

8. X §21 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Držitel xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 je xxxxxxx xx xx vyžádání xxxxxxxxxxx místa poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx získal x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

9. X xxxxxxx x. 1 čl. X xxxx 8 xx věty xxxxx x čtvrtá xxxxxxx.

10. X příloze č. 2 xxxxxx I xx. X xx xx xxxxx xxxxx xxxx první doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

11. X xxxxxxx x. 2 oddílu XXX xx. X xx xxxxxxxx xxx 7, xxxxx zní:

"7. Jestliže x xxxx s xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1, dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx listinné důkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx lhůtě do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx 90 xxx ode xxx, kdy xx x změně okolností xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, získá xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx adresa xxxxxxxx, x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 6.".

12. V xxxxxxx x. 2 xxxxxx IV xx. X xx za xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx později," x na xxxxx xxxxxx se doplňují xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení, podle xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx x xxx uchová x případnou dokumentaci. Xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má se xx xx, že xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx jak xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx čestném xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx jurisdikce vyplývajících xx změněných xxxxxxxxx.".

13. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx V xx. X xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx zní:

"3. V xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity, ale xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezískala, vyjde xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx při určení xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xxxxxxx uvedených x xxxxxx XXX xx. X xxxx 2, xxxxx xxxx disponuje.".

14. X xxxxxxx č. 2 oddílu V xx. X xxxx 3 se xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 dnů xxx dne, kdy xx o xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxxx xxxx, která skutečnost xxxxxxx xxxxxxx," x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X ve xxxxxx lhůtě získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doplněné x xxxxxxxxxxx, prokazující správnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx listinných xxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxx obsah, x xxxxx x xxx xxxxxx i případnou xxxxxxxxxxx.".

15. V xxxxxxx x. 2 xxxxxx XX xx xx xxxxxxx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "X" x na xxxxx oddílu se xxxxxxxx článek B, xxxxx zní:

"B. Jestliže x nového účtu xxxxxx dojde xx xxxxx okolností, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předpokládat, že xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxx xxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, uplatní xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx V xx. X xxxx 3.".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 456/2011 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx. a xxxxxx č. 14/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx x" vkládá xxxxx "xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x jeho xxxxxxxxx" xxxxxxx a xx slovo "jmenován" xx vkládají xxxxx "x jeho xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx".

3. X §3 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě, vydává

a) xxxxxxxxxxx řád Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě, x osoby ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx zákona zařazené x xxxxxx xxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx organizačních xxxx xxxxxx xxxxxx.".

4. X §6 odst. 2 xx xx slova "xxxxxxxx x" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

5. V §6 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx určen xxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxx splňuje předpoklad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo ředitele x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v posledním xxxx xxxxxxxxxx řízení xx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx.".

6. X §9 xxxx. 2 se xx xxxxx "ředitele x" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

7. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zástupcem xxxxxxxx může být xxxxx pouze státní xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vedoucího xxxxxxxxxx úřadu podle xxxxxx x státní xxxxxx.".

8. V §11 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx nové písmeno x), které zní:

"h) xxxxxxxxx daně z xxxxxxxxxx her, x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

9. Xx §14 se xxxxxx xxxx §14x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přijetí xx služebního poměru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního místa xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) V xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. §16 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§16

Služební xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx služební xxxxxx

x) podle zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx.

(2) Xxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx.".

11. X §16a xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícímu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx služba xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "státnímu zaměstnanci" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

12. Za §18 xx xxxxxx xxxx §18a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňová xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se pro xxxxxxxxxx xxxxx souhrnně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx

x) xx xxxxxxxx subjektu xxx plnění jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) od xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jiným způsobem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Údaje x xxxxxx analytické xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) orgánu Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxx, xxx-xx o

1. xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxx xxxxxx jeho xxxx,

2. xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem,

h) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) úřední xxxxx plnící xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xx x údajům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx by xxxx údaje bylo xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxx 2.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 456/2011 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 zákona x. 456/2011 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xx 31. xxxxxxxx 2021.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §38 zákona č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx doklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx správy podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx a zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx použití xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Sb., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Sb., xxxxxx č. 182/2018 Xx. x xxxxxx x. 307/2018 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §168 xxxx. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

2. X §169 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxx - správce xxxx xxxxxxx na xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx odpočtu daně x případě xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty".

Čl. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx jeho vyhlášení, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx čl. V xxxx 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 x 16, čl. VII xxxx 5 x 6, 14 xx 29, 37 a 58 xx 63 x čl. VIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. III, čl. IV x čl. V xxxx 237, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. I bodu 11, čl. V xxxx 27 x 104 x čl. VII bodu 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx čl. V xxxx 112, 238 xx 243, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2021.

Vondráček x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 80/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2019, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. V bodů 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 a 16, čl. VII xxxx 5 a 6, 14 až 29, 37 x 58 xx 63 x čl. VIII, která nabývají xxxxxxxxx 27.3.2019; ustanovení čl. I xxxx 11, čl. V bodů 27 x 104 a čl. VII bodu 40, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2020 x xxxxxxxxxx čl. V xxxx 112, 238 až 243, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.