Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.09.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2019.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

80/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. V

Přechodná ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VII Čl. VIII

Přechodná ustanovení Čl. IX

ČÁST PÁTÁ - Změna celního zákona Čl. X

Přechodná ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna daňového řádu Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. XIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XIV

Přechodné ustanovení Čl. XV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost Čl. XIX

INFORMACE

80

XXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Sb., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 47/2004 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Sb., zákona x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Xx., zákona x. 80/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Sb., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Sb., zákona x. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 271/2016 Xx., zákona č. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Xx., zákona x. 293/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 174/2018 Xx. x xxxxxx č. 306/2018 Xx., xx mění xxxxx:

1. Na xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 137 xx xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxx 2016/1164/EU xx xxx 12. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přímý vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2017/952/EU.".

2. X §6 xxxx. 4 písm. x) xx částka "2 500 Xx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. X §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxxx "800 000 Xx" xxxxxxxxx částkou "1 600 000 Xx".

4. V §7 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxxx "600 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "1 200 000 Xx".

5. X §7 xxxx. 7 xxxx. c) xx částka "300 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx".

6. X §7 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxxx "400 000 Xx" xxxxxxxxx částkou "800 000 Kč".

7. X §8 xxxx. 4 xx xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

8. V §9 xxxx. 4 větě xxxxx se částka "300 000 Kč" xxxxxxxxx částkou "600 000 Kč".

9. V §22 xxxx. 1 xxxx. g) xx xx xxxxx textu xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

10. X §22 xxxx. 1 písm. g) xxx 7 xxx:

"7. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x majetkových xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x j),".

11. X §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 13 doplňují xxxxx "x z xxxxxxx xxxxxxx".

12. V §22 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

"x) příjmy z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx, x příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

13. X §23 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

14. V §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 19, který xxx:

"(19) Výsledek hospodaření xxxxxxxxxx, který na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající změnám xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx daně; xx xxxxxxx pro finanční xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx příjem x xxxx převodu xxxxxxxxx.".

15. V §23 xx doplňuje xxxxxxxx 20, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 140 zní:

"(20) X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx leasingů140), xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2018.

140) Xxxxxxxx Xxxxxx 2017/1986 ze xxx 31. xxxxx 2017, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1126/2008, xxxxxx xx přijímají některé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16.".

16. X §23x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 5.

17. X §23d odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §23x odst. 2, §23x odst. 5 xxxx. b) x x), §23b xxxx. 5 x §23x xxxx. 8 xxxx. x) x c) xx nepoužije, xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx založenou obchodní xxxxxxxxx, nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxx společníkem, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx po xxxx delší xxx 12 měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nevykonávala činnost. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže, xx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxx řádné xxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. V §23d xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx xxxx "Xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže, xx xxx xxxxxx xxxxxx podílu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

19. Xx §23x xx xxxxxxxx nové §23e xx 23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických osob xx zvyšuje x xxxxxx odpovídající kladnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx výdajů, xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx

x) 30 % xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zdaněním x xxxxxx, xxxx

x) 80 000 000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx výpůjční výdaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výpůjčním xxxxxxx xx xxx účely xxxx x příjmů xxxxxx

x) finanční výdaj,

b) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxx xx poskytnutí úvěrového xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx kterého xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx souvisejícího xx xxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),

x) xxxxx v podobě xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejícího xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x),

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx závazku x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx užití s xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) úrok, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx obdobný výdaji xxxxx xxxxxx a) xx x).

(4) Výpůjčním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx rozumí příjem xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a obdobný xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx ziskem xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxx daní z xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx úpravy v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů,

b) xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §21 odst. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx uplatněných xxxx výdaj xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxx x důsledku omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx, o xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx která xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx limitem xxxxxxxxxxxx nadměrných výpůjčních xxxxxx x nadměrnými xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx přiznání. Možnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozdíl xxxx příjmy a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x výdaji v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpůjčních výdajů xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

d) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podfondem xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo

l) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx x

3. xxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku sobě xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; výsledek xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přemístěním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České republiky xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx daní x xxxxxx rozumí xxxxxxxxx majetku

a) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, který xx xxxxxxx rezidentem Xxxxx republiky, z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx provozovny umístěné x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příjmy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost x Xxxxx republice,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rezidentství xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxx úplatného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevztahovala xxxxxx povinnost x Xxxxx republice.

(3) Za xxxxxxx převod xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx x přemístění xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo

c) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení rizika xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx x případě podle xxxxxxxx 3 splněna xxxxxxxx přemístění xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku bez xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Přeřazení xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zdanění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx cenu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x

x) xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx se postupuje xxxxx §32c x xxxxxxxx jeho xxxxxxxx 2 x xxx, xx xxxxx přepočtené xxxxxxxxxx ceny se xxxxxxx xxxx, xxxxx xx byla sjednána xxxx xxxxxxxxxxx osobami x běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejných xxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxx kurzem devizového xxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx přeřazení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, jehož účetní xxxxxx by xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxx obchodních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů.

§23h

Řešení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxxx rozdílné xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x v souvislosti x xxxxx vícenásobným xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základu xxxx těchto přidružených xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v případě, xx

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx (dále xxx "xxxx zdroje"), není Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tuto položku, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx přidruženými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx plynoucího x této platby xx základu xxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx poplatníka xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, x xxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základu xxxx v xxxxxxx, xx státem xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, x částku xxxxxxxxxxxx nezahrnutému xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně, neuplatňuje xxxxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxx odstavce.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx základu xxxx, xxxxx

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxx, nebo

b) xxx důvodně xxxxxxxx, xx bude x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x některém xxxxxxxx xxxxxxxxxx období x xxxxxxxx finančního nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx výdaj xxxx xxxx položka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdrojem xxxx xxxxxxx snižující xxxxxx xxxx xxxx přidružené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx x částku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně touto xxxxxxxx, a to x rozsahu, x xxxxx nedošlo x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx osobami se xxx xxxxx řešení xxxxxxxx rozdílné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx společnosti s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx podílu na xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx 50 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx x poplatník xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx stálá xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx společně, xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx měly xx jiné xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".

20. V §34x xxxx. 1 xxxx. x) a b) xx slova "realizaci xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x xxxxx".

21. X §34b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxx na xxxxxxx výzkumu x xxxxxx".

22. Xx §34b xx xxxxxx xxxx §34xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34xx

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odpočet xx podporu xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx odečíst xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost správci xxxx zvlášť xx xxxxxxxxxx projekt výzkumu x vývoje.

(2) V xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx poplatník xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vystihující jeho xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx identifikační údaje x poplatníkovi, kterými xxxx

1. obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxxx, xx-xx poplatníkem daně x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jméno, adresa xxxxx podnikatele x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, x

3. xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.".

23. Xxxxxx §34x zní: "Xxxxxxxxxx dokumentace".

24. X §34x xxxx. 1 xxxxxx xxxx ustanovení xxx:

"X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, ke xxxxxxx xx váže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx".

25. X §34x xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx bylo podáno xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,".

26. X §34x xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "budou xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odpočet na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

27. X §34c xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odečíst xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x vývoje".

28. V §34x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x místo" xxxxxxx a slovo "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "projektové xxxxxxxxxxx".

29. X §34c xxxx. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "osoby xxxxxxxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx".

30. X §34c xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:

"(2) Odpočet na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx související x xxxxxxxxx projektem xxxxxxx x vývoje lze xxxxxxx xx základu xxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x této lhůtě xxxxxxxxx i v xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je u xxxxxxxxxx daně z xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnických xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.".

31. X §34x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

"(4) Xxxxxxxxx eviduje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentaci, ke xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x cíle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx projektu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

32. X §34e xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx,".

33. V §34x odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxx projektu".

34. V §34x odst. 3 xxxx. x), c) x e) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

35. X §34x xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

36. X §38x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x čtvrtá xxxxxxx.

37. Xx §38d xx xxxxxx xxxx §38da, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxxxxxx, xx kterého je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x to x x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxx x xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx, že nepodléhá xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Plátce xxxx je povinen xxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxx xxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxx z xxxxxx příjmu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebyl xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx podléhal xxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx z počítačové xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx x tiskopisem xxxxx xxxxxxx a), nebo

c) xxxxxxx zprávou x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx

1. podepsanou xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx přihlásit xx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. dodatečně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx plátce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránku, xxxxx xx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx, xxxx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx

x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx sražené xxxx xxxxxxx x xxxxxx příjmu.

(6) Plátce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 o

a) xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nepodléhá xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souhrnná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx danému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxxxx 100 000 Kč,

b) xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx nejvýše 5 xxx.".

38. Xx §38f xx xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x zahraničí, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatnou hospodářskou xxxxxxx a

b) daň xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

1. xxxxxxxx zahraniční společnosti, xxxxx je poplatníkem xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxx provozovna, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx než polovina xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx činnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx uskutečněny xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxx společností se xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xx xxxxx nebo nepřímo xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x 2, xxxx

x) xxxxx stálá xxxxxxxxxx je ovládanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ovládanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx daní x příjmů xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobami

1. se xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 50 %, xxxx

2. xx xxxxx na xxxx xxx 50 % xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xx Česká republika xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx dvojímu zdanění, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx osobami xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx 25 % podílu xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmy ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynoucí x xxxxx zdaňovacím xxxxxx v xxxxxxxxx

x) xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxx xx zisku,

d) x pozbytí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx,

x) z přenechání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x pojišťovacích, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx prodávaných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x malou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx od přidružených xxxx x následném xxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přidruženým xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx majetkem xx xxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základním xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx podílu xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ovládající xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1. Pokud by xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx, neprovede xx x x xxxxxx, x kterou xx xxx výsledek hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, x kterou xx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x výdaji xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx dani z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxx je poplatníkem xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poplatníkem xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prostřednictvím kterého xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxx snížení xxxx xxxxx odstavce 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxx podle §38x.

(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx a z xxxxxxxxx s jejím xxxxxxxx, na xxxxx xx x této xxxxxxxxxx společnosti uplatnil xxxxxxxx 1.".

39. Xx §38xx xx xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 141 xxx:

"§38xx

Xxxxxxxxx xxxxxx daně xx xxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx části xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx přemístění xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxxx x Xxxxxx republikou xxxx Xxxxxxxxx xxxx dohodu x vzájemné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx141) nebo xxxxxxxx xxxxxx upravené zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx pohledávek.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx přemístění xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důsledku přemístění xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x základu daně xxxx uplatněním položek xxxxxxxxxxx základ xxxx x položek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně. X xxxxxxx, xx xx xxxxxx daně xxxx uplatněním položek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx odčitatelných xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx zahraničí, xxxxxx xx xxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) X xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx rozložení xxxxxx xxxxx daně xx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx podmínka pouze

a) xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx přiměřené formy xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx části xxxx xxxxxxxx xxxx vyžadováno x xxxxxxx na xxxxxx, xx tato xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx úhrady části xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kdy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx státu xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx x xxxxxxxx stanovení xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx dojde xx xxxxxxx části xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx přemístění majetku xxx změny xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx posečkaná částka xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nově xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx splátek xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vypočítané z xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx.

141) Xxxxxxxx Rady 2010/24/EU xx dne 16. xxxxxx 2010 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x daní, xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx započatá přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení §6 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Při zúčtování xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 7 x §9 xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §8 odst. 4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7 x §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx započatá před 1. xxxxxx 2020.

7. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) xxxx 13 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. I xxxx 11 tohoto xxxxxx, se použije xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. I xxxx 11 xxxxxx xxxxxx.

8. Ustanovení §23 xxxx. 9 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Ustanovení §23 xxxx. 19 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxx §23 odst. 20 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx použít xxx pro zdaňovací xxxxxx započaté x xxxx 2019 xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x úplatnému xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 17. xxxxxxx 2016 xx nepovažují xx výpůjční výdaje.

12. Xxxxxxxxxx §23x a §38xx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx obdobích započatých xxxx 1. xxxxxx 2020.

13. Ustanovení §23x xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepoužije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

14. Ustanovení §34x xx 34c x §34e xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §34a xx 34x x §34x zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Na xxxxxxxx, jejichž řešení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx §34x xx 34x x §34x xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx poplatník xxxxxx postup, tato xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx všech zdaňovacích xxxxxxxx xxxx obdobích, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxxx §38xx zákona č. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Na příjmy, xx kterých byl xxxxxx xxxx povinen xxxxxx nebo srazit xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §38x xxxx. 3 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

16. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě §38x odst. 3 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinná xxx příjmy, ze xxxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně, xxxxx nejsou xx xxxx osvobozeny x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

Xx. III

Zákon č. 187/2016 Sb., o xxxx x hazardních xxx, xx xxxxx zákona x. 298/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x nevrácených vkladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx součet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "součin" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

3. X §3 odst. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) xxxxxxx

1. xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a

2. xxxxxx xxxxx přijatých vkladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x úhrnu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx vkladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx.".

4. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Z xxxxxxx xxxxxxx xxxx hry xx při xxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxxxxx her xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zdaňovací období xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 95 % přijatých vkladů xx tohoto turnaje.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

5. V §3 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxx xxxxx základu xxxx z xxxxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx určení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx.".

6. V §8 xx odstavec 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx období započaté xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 187/2016 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 2017 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 187/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. V případě xxxxxxx xxxx xxx, xx něhož xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 187/2016 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x dani z xxxxxxx hodnoty

Čl. V

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx č. 262/2014 Sb., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx. x xxxxxx x. 283/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 se xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxx věty:

"Směrnice Xxxx (XX) 2016/1065 ze xxx 27. xxxxxx 2016, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/2455 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX a xxxxxxxx 2009/132/XX, pokud xxx x určité xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx zboží xx xxxxx.".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x místem xxxxxx" x xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx jako xxxxxx,".

4. V §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. dotace x xxxx, xxxxxx se xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, státních fondů, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x rozpočtu xxxxxx xxxxx, z grantů Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx programů obdobných, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z ceny x xxxx xxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx ceně xxxxxx; xx xxxxxx x xxxx xx nepovažuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

5. V §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

6. X §4 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby xx úplatu xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.".

7. V §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 1 xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "x ke dni xxxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxx" x xx xxxxx "bude" xx vkládají xxxxx "xx obvyklých xxxxxxxxx".

8. X §4 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "; xxxxxx xx xxxxxx také xxxxxxx, xxxxxx nebo zánik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nájmu".

9. X §4x odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx x xxxx" x slova ", xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx," zrušují.

10. X §4x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Do xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx.".

11. X §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §5x xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "nebo xxxxxxx".

12. X §5 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Osobou xxxxxxxx x xxxx není

a) xxxx skupiny,

b) zaměstnanec xxxx jiná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

13. V §5 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxx činnosti a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx uskutečňovanou xxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxx činnosti osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx činnosti.".

Poznámka pod xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

14. V §5 odst. 4 xxxx první se xxxxx "úplatu" nahrazuje xxxxx "poplatky nebo xxxx úhrady" x xxxx druhá x xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7x xx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

15. V §5 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Osoba xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xx xxxxx povinnou x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx jejichž výkonu xx má za xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx podle xxxxxxxx 4 nebyla xxxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx za osobu xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 a 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

16. X §5 xx odstavec 7 xxxxxxx.

17. X §5x xxxx. 1 se xxxx třetí xxxxxxx.

18. X §6b xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osoby".

19. X §6k xx xxxxx "podle §2x" xxxxxxx.

20. V §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", která xxxxx xxxx taková,".

21. X §9 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", která xxxxx jako xxxxxx,".

22. X §10x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xx xxxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxxx xx sídlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, pokud

a) místo xxxxxxxx služby xx x členském xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) celková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx nepřekročila x xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 10 000 XXX nebo ekvivalent xxxx xxxxxx x xxxxxxx měně při xxxxxxx směnného xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx den 5. xxxxxxxx 2017.

(4) Xx poskytnutí xxxxxx, xxxxxx xxxx překročena xxxxxxx podle odstavce 3, xx použije xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx.".

23. X §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx".

24. V §11 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx z xxxxxx pořízení x xxxxxxxx přiznána xxx xxxx xxxxxxxx plnění", xxxxx "xxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx xxxxx věty xxxxx se doplňují xxxxx "; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxx plnění".

25. X §11 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx a zaplatila xxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx".

26. X §13 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

27. V §13 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zřejmé" x xx slovo "xxxx" se vkládají xxxxx "za xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

28. X §13 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

29. X §13 xxxx. 7 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

30. X §13 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

31. V §14 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) zřízení, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

32. Za §14 se vkládají xxxx §15 xx 15x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§15

Poukaz

(1) Poukazem xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx rozumí listina,

a) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxx část xxxxxx xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby x

x) xx xxx xxxx x jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

1. xxxxx, xxxxx xx xxx dodáno, xxxx xxxxxx, která xx xxx poskytnuta, xxxx

2. xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx, u kterého xxxx v okamžiku xxxx xxxxxx o xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) sazba daně x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xx se xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xx xxxx, a

b) xxxxx xxxxxx.

(3) Víceúčelovým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxx okamžikem, xxx xx převede xx prvého xxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, na něž xx poukaz vztahuje, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx předání xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dani, xxxxx xxxxx xxxxxx vlastním xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx pro xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty nepovažuje xx dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx jej xxxx xxxxxx, xx pro xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxx.

(3) Přijme-li osoba xxxxxxx x dani xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné poskytnutí xxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2 pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx víceúčelového xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nepovažuje xx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxxx služby na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxxxxxxx osobou povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xx něž xx xxxxxx vztahuje.

(3) Xx-xx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukazu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poukaz xxxxxxxx xxxx úplatu xxxx xxxx úplaty, poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxx, odstavec 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

33. X §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx ", která xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx".

34. X §16 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx", slovo "Xxxxxxxxxx" xx zrušuje x xx slovo "smlouvy," xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Partnerství xxx xxx,".

35. V §19 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxx nelze prodloužit. Xx základě xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxx xxxx xxxxxx částku xxxx, kterou je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místně příslušnému xxxxxxx daně xx 25 xxx ode xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.".

36. X §19 odst. 7 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx ", kterou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiznání" se xxxxxxx.

37. V §21 xxxx. 1 písm. x) x x §21 xxxx. 2 xx xxxx "d)" xxxxxxxxx xxxxxx "c)".

38. X §21 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "X ostatních xxxxxxxxx xx zdanitelné plnění" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xx".

39. X §21 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x nájmem xxxxxxxx xxxx, která byla x souvislosti x xxxxx xxxxxx přijata, xxxxx xx xxxxxxx x službu xxxxx xxxxxxx b),".

Dosavadní xxxxxxx x) až h) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) xx x).

40. X §21 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "nebo" xxxxxxx.

41. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

"x) dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

42. X §21 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

43. X §21 odstavec 8 xxx:

"(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxxx plnění x xxxxxxxx po xxxx delší xxx 12 měsíců, považuje xx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) x případě xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

44. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx identifikované xxxxx".

45. X §27 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx daňových dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

46. V §28 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) se zrušuje.

47. X §28 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxx je povinen x případě uskutečnění xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. x), b) x x) xxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

48. X §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Xxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx požadovat, x xxxx, xxx xx xxxxx daňový xxxxxx dostal xx xxxxxxxxx příjemce plnění.".

49. X §29 xxxx. 3 se xx xxxxxxx a) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"b) xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).

50. X §31b xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx za

a) xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelných plnění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, přijatých x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx této osoby, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění a xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx kalendářního měsíce, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx plnění xxxxxxxxxxx x tyto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx osobu.".

51. X §31x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx povinnost vystavit xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx úplaty" xxxxxxx.

52. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx".

53. X §31x odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x to samostatně xxx

x) každé samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx

1. rozsah x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxx x slevu, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxx úplatu

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx-xx xxxx,

2. xxx přijetí úplaty,

3. xxxxxx xxxx,

4. xxxxx xxxx a

5. xxxx xxxx.".

54. V §32 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxx neobsahuje tyto xxxxx:

x) označení xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx uskutečňuje.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

55. X xxxxx první xxxxx II xxxxxxx xxxx 6 xx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx doklad" xxxxxxx.

56. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 6 se xxx §36 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 1

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx daně".

57. X §36 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx osoby," vkládají xxxxx "a to".

58. X §36 odst. 3 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

59. V §36 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx základu xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplaty xxx xxxxxx v hotovosti xxx xxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx xx celou xxxxxx.".

60. X §36 odst. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "xx x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

61. X §36 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x d), která xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí služby x xxxxxxxxx, xxx xxxx úplata xxxxxxxxxx xxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx tohoto xxxxxx xxxx poskytnutí,

d) dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx byla úplata xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některá opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxx bez xxxx xxxxxx dodání xxxx poskytnutí.".

62. V §36 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Xxxxxxxx daně xxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečněno, nebo xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li tato xxxxxx známa, xx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx x xxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx daně za xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částky stanovené xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxx úplaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zbývající část xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 13.

63. X §36 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx xxx:

"(14) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx částka, kterou xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jakém xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx srovnatelné dodání xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx zboží xxxxxx, xxxxx

1. není xxxxx než kupní xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx ceně xxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxx x xxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx.".

64. X §36a xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "obvyklá xxxx".

65. X §36x odst. 3 xxxx. x) xx slova ", xxxx-xx xxxxxx" xxxxxxx.

66. §37 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§37

Xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx služby

Daň xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx je xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 6, xxxxx xx včetně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxx, která xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 a xxxxxxxxxxx 1,21 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, 1,15 x xxxxxxx první xxxxxxx xxxxx xxxx nebo 1,10 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxx.".

67. X §37x xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx pro xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx měnu xxxxxx".

68. X §37x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxx pro xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx měnu, xxxxx byly xxxxxxxxx".

69. X §37x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; obdobně xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx".

70. X §38 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxxx základu xxxx x sazby xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx §37 xxxx. x)" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

71. X §39 xxxx. 2 x v §40 xxxx. 3 xx xxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. a)".

72. V xxxxx první hlavě XX xxxx 6 xx xxx §42 xxxxxx označení xxxxxx 2, které včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx výše xxxx".

73. X xxxxxxx §42 xx xxxxx "x xxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx.

74. X §42 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x výši xxxx" xxxxxxxxx slovy ", nastanou-li xxxx xxxxxxxxxxx:".

75. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) se slovo "xxx" xxxxxxx.

76. X §42 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena c) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

77. X §42 odst. 1 písm. x) xx slovo "při" xxxxxxx.

78. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxx "xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. c)".

79. V §42 xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxx" x xxxxx "xxxx" zrušují.

80. X §42 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxx xxxx úplata" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx zrušuje.

81. V §42 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě dojde xx xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx §36 x 36x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

82. V §42 odstavce 2 x 3 znějí:

"(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx

x) dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

b) xxxx xxxxxxxxx reorganizačního plánu x xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxx dochází x xxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx rozhodnutí x schválení reorganizačního xxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxx základu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx.".

83. V §42 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, které xxxxx:

"(4) Xxx opravě základu xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plátce

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doklad xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx kterou xx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx, dostatečně známa.

(5) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x tomu, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx dostal xx dispozice xxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxx základu xxxx jako samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxx oprava xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx povinnost xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx, xxxxxx základu xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx požadovat, x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xx x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 13.

84. V §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "x výše xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx daně, xxx xxxxxx použije xxxxx xxxx xxxxxxx", na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se doplňují xxxxx ", x xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx" x xx xxxx poslední xx slova "x xxxx daně podle §42 xxxx. 1 xxxx. b)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

85. X §42 odst. 8 xx xxxxx "x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nelze xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx" a xxxxxxxx xx xxxx druhá x xxxxx "Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx službou, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx na xxxx xxxxxxx daně; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v období xxx dne zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 písm. x) xxx opravu xxxxxxx xxxx provést xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx zboží.".

86. X §42 odst. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se slova "x výše xxxx" xxxxxxx.

87. X §42 xxxx. 9 xxxx. x) a x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

88. X §42 xxxx. 10 xx xxxxx "x xxxx xxxx" zrušují, xxxx "písm. d)" xx xxxxxxxxx textem "xxxx. x)" x xxxx "xxxx. 1" xx nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)".

89. X §42 xxxx. 11 xx xxxxx "se xxxxxx základu xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxx" a xxxxx "6" se xxxxxxxxx číslem "9".

90. X §42 xxxx. 13 xxxx xxxxx xx xxxxx "se xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx ", 2, 4 x 5" xx xxxxxxxxx xxxxx "a 4 xx 8" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "x výše xxxx" xxxxxxx.

91. X xxxxxxx §43 se xxxxx "x xxxxxx případech" xxxxxxx.

92. X §43 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx ", podle odstavce 2" xxxxxxx.

93. X §43 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. neměli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx známa.".

94. V §43 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Při xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxx xxxxxxx povinnost přiznat xxx, xxxxx odstavce 1 až 4 xxxxxxx.".

95. §44 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

96. X §45 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "x xxxx xxxx" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.

97. X §45 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) den xxxxxxx x §42 xxxx. 3.".

98. X §45 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx daňový doklad" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnilo, xxxx plátci xxxxxxxxxx xxxxx".

99. X §45 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "x oprava výše xxxx" a xxxxx "x xxxxxx případech" xxxxxxx.

100. X §45 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxx daňový xxxxxx xxx vystavit x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přiznal daň xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx.".

101. V xxxxx první hlavě XX xxxx 6 xx nad §46 xxxxxx označení xxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxx 3

Oprava xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

102. §46 xxxxxx nadpisu xxx:

"§46

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx

x) xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx x exekučním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx; opravu xxxxxxx daně nelze xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zdanitelného plnění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nemajetnost xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přihlásil xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx řízení xx x xx xxxxxxxx x insolvenční xxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx pro oddlužení xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uspokojena, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oddlužení, pokud xx x těchto xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx uspokojení věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) došlo xx smrti xxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x pohledávku, xxxxx xx zjišťuje, xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxx,

x) xxxx zahájeno x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) až x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx směřující x uspokojení pohledávky, xxx xxxxx nenastaly xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x uplynulo 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(2) Xxxxx po provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx nastanou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opravy xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx za xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě nedobytné xxxxxxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx pro oddlužení xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx bude pohledávka xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx x dlužník xxxx xxxx ke dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxx

1. kapitálově xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ke xxx uskutečněného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základě příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx které xx xxxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx důvodu uvedeného x odstavci 1, x xx x xxxxxxx, v jakém xxxx tato oprava x opravy x xx související xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) věřitel xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby věděl, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zaplaceno, xxxx xx s xxxxxxxxxxxx k okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelné plnění, xxxxx xxx x xxxx, xxxxx by x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupoval s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §42 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základ xxxx xxxxx §42, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx provést xx xxxxxxxx 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx uskutečnilo zdanitelné xxxxxx, nebo

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to x případě, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 4 xxxxxx

x) po xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx účelem vymožení xxxxxxxxxx věřitele,

b) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx dobu xxxxxx x pozůstalosti, xx xxxxxx se xxxxxxx domáhá uspokojení xxxxxxxxxx,

x) xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx nebo x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči jinému xxxxxx, x něhož xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx,

x) který xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxx účely daně x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xx xxxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxx xxxx xxxx.".

103. Xx §46 xx xxxxxxxx nové §46x xx 46x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§46x

Xxxx opravy základu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z

a) xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schválení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neobdržené xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx provést xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dědice, xxxx

x) xxxxxxxxxx úplaty xx zdanitelné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, jde-li x xxxxxx základu xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxx stanovení xxxx základu xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx úplata xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx daně x případě nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předešlou xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravami xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx pohledávka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěna v xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, vychází se xxx opravě xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xx přezkumném xxxxxxx xxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky z xxxxxxx pohledávky, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxx za zdanitelné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx určené xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xx výše xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx obvyklé xxxx.

(7) Xxx-xx x původního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(8) Dojde-li xxxx provedením xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky x opravě xxxxxxx xxxx, xxxxxx základu xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výše daně, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx výše daně.

§46b

Změna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx změnit výši xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a

b) z xxxxxx skutečností vyplývá, xx skutečná xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Změnit xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxx odstavce 1 nelze, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 1 000 Xx.

(3) Xx-xx hodnota xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, věřitel xxxxx xxxx opravy základu xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x absolutní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dodatečnou opravu xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx oddlužení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poté, co xxxxxxxx výše uspokojení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávou pro xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx po změně xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxx §46b xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úplaty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neobdržené úplaty xx xxxxx poslední xxxxx neobdržené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 4

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozdílu,

b) xxxxxxx, věřitel zvýší xxxx xxxxxx základu xxxx x absolutní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se oprava xxxxxxx xxxx považuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §46 odst. 5 xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkův xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx přihlášený xxxxxxx x všechny pohledávky xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 provede xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx základ daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 30 xxx ode xxx zjištění skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodl xxxx xxxxxx provést.

(2) Věřitel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad

a) x případě xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx věřitele,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka,

e) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xx oprava základu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, že xx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx základu daně xxxxx §46 xxxx. 2,

x) spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu,

i) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu,

j) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxx,

5. xxxxx xxxx x

6. xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxx xxxxx základního opravného xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů,

2. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu x opravných daňových xxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

4. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. xxxx opravy poslední xxxxx daně,

m) informace xxxxxxxxxx xx k xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx zdanitelné plnění,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx.

(4) Opravný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxx údaje:

a) označení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové identifikační xxxxx dlužníka,

e) xxxxxxxxx x xxx, xx xxx x změnu xxxx xxxxxx základu xxxx určené kvalifikovaným xxxxxxx,

x) xxxxxxxx značku xxxxxxxxxxxxx řízení, pokud xx oprava xxxxxxx xxxx prováděna x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. opravného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx,

x) xxx

1. xxxxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx opravného xxxxxxxx dokladu v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx touto xxxxxx xxxxx ke snížení xxxx xxxxxx základu xxxx,

x) xxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, x xx

1. výši úplaty,

2. xxxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxx a

4. výši xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x opravě xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxx základu xxxx,

3. xxx vypočtenou x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx změně výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

2. xxxxxx mezi xxxx neobdržené xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx opravy základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx daně,

4. xxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx 2,

5. xxx xxxxxxxxxx x rozdílu xxxxx xxxx 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě dodatečné xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo věřitele,

c) xxxxxxxx dlužníka,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx základu xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxx xxxxxx základu xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx provedena,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně,

g) xxx

1. uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxx provedena,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx touto xxxxxxx xxxxx ke snížení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx důvodem xxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx,

x) výši poslední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxx zvýšení xxxxx §46x,

x) xxxxxx xxxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §46x,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k),

n) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x).

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo věřitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xx jde o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

x) den

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx,

3. xxx xxxxxxxxx opravy xxxxx §46 odst. 1,

x) xxxxxx daně x xxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxx neobdržené xxxxxx,

x) sazbu xxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxx xx výši, x jaké je xxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§46x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx základu daně xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx dlužníkovi, pokud xxx x opravu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné pohledávky, xxxxx má xx xxxxxxxx snížení základu xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, pokud xxx x změnu xxxx xxxxxx základu daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) dnem, xxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx základu xxxx x případě nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx základu xxxx, xxxx

x) dnem, xxx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx opravy xxxxxxx daně nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x změnu xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem, xxxxxxxxxx opravu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx provedl opravu xxxxxxx xxxx v xxxxxxx nedobytné pohledávky, xx xxxxxxx předložit xxxx přílohu k xxxxxxxx přiznání

a) kopie xxxxx xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) seznam xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxx náležitostí xxxxxxxxx xx xxxxxx daňových xxxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx

X případě xxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše opravy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poslední známé xxxx, pro kterou xxxxxxx sazbu daně xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro přepočet xxxx xxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

104. X §47 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx slova ", xxxxx a xxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xx xxxxx "x xxxxxxx x. 3x" vkládají xxxxx ", tepla x xxxxxx".

105. X §47 xxxx. 8 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx číslem "12".

106. X §48 xxxx. 4 se xx xxxxx "rozumí" vkládají xxxxx "byt xxxx xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxxx "x xxxx x xxxxxx účelu xxxxxx".

107. X §51 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx c) až x).

108. §53 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§53

Rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání

Rozhlasovým nebo xxxxxxxxxx vysíláním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vysílání xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.".

109. X §56 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxxx 5 xxx

x) od xxxxxx

1. xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. kolaudačního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po podstatné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x případě, že xx xxx vybranou xxxxxxxxx xxx nevydává xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx

1. první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovité věci xx xxxxxxxxx změně; xxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x).".

110. X §56 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx, který tvoří xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pevně spojenou xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spojená xx xxxx, xxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, s xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx součástí xxxxx stavby.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

111. V §56x xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produkce XX-XXX 55 xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2008,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx e).

112. V §56x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xx xxxx rozhodnout, xx xx u xxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňuje daň; xx xxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx garáž, sklep xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, x níž je xxxxxxx 60 % xxxxxxxxx plochy xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pozemku, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmene x), x xxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stavba podle xxxxxxx x), x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

113. X §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

114. X §57 xxxx. 1 písm. x) xx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx bod 4 se xxxxxxxx xxxx bod 3.

115. X §57 xxxx. 1 písmena x) x x) znějí:

"d) xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx rekvalifikace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici o xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx7x), xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této činnosti xxxx xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx činnost x xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx, x nichž Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolilo xxxxxx povinné školní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 44x a 44x xx xxxxxxx.

116. X §58 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx použity xxx průmyslové xxxxxxx, xxxx".

117. X §61 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zboží s xxxx úzce souvisejícího xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx založeny xxxx zřízeny xx xxxxxx podnikání a xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, filozofická, xxxxxxxxxx xxxx občanská, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

118. V §61 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx nároku na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), §52 odst. 1, §53 nebo §57 xx 59 xxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, pokud

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo činnosti,

2. xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx jedná x xxxxxx osvobozené xx xxxx, hospodářskou xxxxxx.".

119. V §66 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

120. X §66 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx povinen prokázat

a) xxxxxxxxxxx celního xxxxx x vývozu zboží xx xxxxx země, x kterého xx xxxxxxxx výstup xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jinými xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx

1. ústního xxxxxxx xxxxxxxxxx pro vývoz xxxxx, nebo

2. xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vývoz xxxxx.".

121. X §68 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx osob x xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a třetími xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx".

122. V §68 xxxx. 6 xxxx druhé xx xxxxx "službu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx" xx nahrazují xxxxx "nebo odbavení xxxxxxxxxxx".

123. X §68 xxxx. 7 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,".

124. V §68 odst. 8 xxxx xxxxx se xxxxx "zastupitelství" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx".

125. X §68 xxxx. 8 xxxx třetí xx za slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.

126. X §68 odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx", xx xxxxx "sídlem" xx xxxxxxxx slova "xxxx umístěním", xx xxxxx "sídla" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" a na xxxxx xxxxxxxx 9 xx doplňuje věta "Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx dodání xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.".

127. X §68 odst. 10 xxxx. x) xx xxxxx ", které xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx je členem Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxx zúčastněného" a xx konci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na ozbrojené xxxx České xxxxxxxxx".

128. X §68 xxxx. 10 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx x xxxxx xxxx xxxxxx určení, xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xx členem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx státu xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxx, pokud xxxxxx xxxxxx určení, xxxxxx".

129. V §68 xx xx odstavec 10 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx xxxxx:

"(11) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 10 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx vyslal xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty7e). Toto xxxxxxxxx potvrzuje xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určení xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 15 se xxxxxxxx jako odstavce 13 xx 17.

130. X §68 xxxx. 13 se xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Ozbrojené síly xxxxx xxxxxxxxxxxx".

131. X §68 odst. 16 xx xxxxx "15" xxxxxxxxx xxxxxx "17".

132. X xxxxxxx §69 xx slova "xxxxxxxx x" a slovo "xxxxx" xxxxxxx.

133. X §69 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx zboží.

(2) Xxx xxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxxx xx k dovozu xxxxx, je-li hodnota xxxx xxxxxx zahrnuta xx xxxxxxx xxxx xxx dovozu xxxxx, xxxx

x) přímo xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx při xxxxxx xx území Evropské xxxx xxxxxxx uskladněno xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx. x).".

134. X §71 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně".

135. X §71 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx, xxxxx je xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněného x Xxxxxxxxxxx xxx xxx" a na xxxxx textu písmene x) xx doplňují xxxxx "; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

136. X §71 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněného x Partnerství pro xxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

137. X §71x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "výrobků" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx".

138. X §71x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "nebo" xxxxxxx.

139. X §71x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) množství xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 100 x tabáku.".

140. X §72 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx f) xx xxxxxxx.

141. §74 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74

Xxxxxx odpočtu xxxx

(1) Xxxxx se xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx lhůtě xxx opravu xxxxxxx xxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx měl a xxxx, že nastaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Uplatnil-li xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx a ve xxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx, že xxxx xxxxxxxxxx plnění xx neuskuteční x xxxxxx není xxxxxxx, xxx použita xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 3 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx, že xxxxx poukaz xxxxxxxxx xxxx úplatu xx xxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx odpočtu daně.

(4) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx měl x xxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx zdanitelného plnění, x kterého je xxxxxx daně podle §37x záporný, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dozvěděl xxxx xxxxxxxx měl a xxxx.

(6) Zjistil-li plátce, xxx něhož se xxxxxxxxxxx plnění, že xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx daně, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpočet xxxx zvýšit. Tuto xxxxxx odpočtu daně xx plátce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mu xxx xxxxxxx opravný xxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňový xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, je xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x původně xxxxxxxxxxx xxxxxxx ještě neuplynula xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx odpočet xxxx.".

142. Xx §74 xx xxxxxx xxxx §74x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§74x

Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx zdaňovací období, xx kterém se x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxx xxxx dozvědět xxx x xxxx.

(2) Xxxxxx odpočtu xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1, xx dlužník xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxx daně, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nedobytné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx opraveného xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 3 xxx provést v xxxxxxx dodatečné opravy xxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx na xxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dlužník xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx odpočtu daně xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxxx do 3 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

143. X §75 xx odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 4.

144. X §75 xxxx. 1 xx xxxxx "v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxx xxx xxxxx x xxxx nesouvisejícími" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxx xxxxx", slova "xxx ekonomické xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §76.".

145. X §75 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, určeného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx použije xxxxxx rovněž xxx xxxx osobní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, že uplatní xxxxx xx xxxxxxx xxxx x plné xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, se xxxx xxxxxxxx za xxxxxx zboží xxxxx §13 odst. 4 xxxx. x) nebo xx poskytnutí xxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x).".

146. X §75 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx daně, x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti plátce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx uskutečněných xxxxxx".

147. X §75 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx uplatnil x xxxxxxx zdanitelné xxxxxx použil", slova "xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daném" x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx.

148. X §75 xx doplňují xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x poskytnuté xxxxxx xxxx pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hodnotami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx roky, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x více xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx opravy podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx, xx xxxxxx oprávněn xxxx xxxxxxxxxxx odpočtu daně xxxxxxx, je-li xxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočtu xxxx xxxxxxx. Opravu xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx po uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx odpočet xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.".

149. X §76 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxx nebo xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxx xxxxxxxxxx činnosti" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

150. X §76 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "běžného" xxxxxxxxx xxxxxx "aktuálního".

151. V §76 se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx koeficientu xxx výpočet xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši x xxxxxxxxx kalendářním xxxx xx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.".

152. X §76 odst. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "běžného" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

153. X §78 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "ekonomických xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

154. V §78x xxxx. 4 se xxxxx ", xxxxxxx" xxxxxxx, slova "dodání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxx xxx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx spotřebu xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx".

155. Xx §78x se xxxxxx xxxx §78xx, xxxxx zní:

"§78da

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx významná xxxxxx, podléhá tato xxxxxx úpravě odpočtu xxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 10 let x xxxxxx běžet kalendářním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nemovité věci xx postupuje xxxxxxx xxxxx §78x x xxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx částce daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx odpočtu xxxx xxxxxx oprava xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx7x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx daně xx xxxxx xxx 200 000 Xx.".

156. X §79 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Osoba xxxxxxx x xxxx má xxxxx na odpočet xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

x) pořídila x období xxxxxxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, x

x) xx ke xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

157. X §79 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, které znějí:

"(2) Xxxxx povinná x xxxx má xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xxxxx

x) xxxx xxxxxx pořídila x období xxxxxxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, kdy se xxxxx xxxxxxx,

x) toto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dlouhodobého majetku, xxxxx byl xxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx stala xxxxxxx, x xx před xxxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) tento xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxx má nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx ke xxx, xxx se stala xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 6 po sobě xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx přijala x xxxxxxx xxx x xxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se stala xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, součástí xxxxxx xxxxxxxxxx majetku a

c) xxxx by u xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §82a nebo 83, xxxxx nemohla xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

158. V §79 xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "odstavců 1 xx 4".

159. V §79 odst. 6 xx xxxxx "x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 4".

160. V §79 xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx nemá xxxxx na xxxxxxx xxxx x přijatého xxxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx xx x xxxxxx plnění xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §79x xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.".

161. X §79x xxxx. 2 xxxx první xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "x jednoúčelového poukazu, xxxxx nebyl xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx převeden,".

162. X §79x xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Částka xxxxxxx nároku na xxxxxxx daně x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 2 x u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx xxxxxxx xx xxxx 2 100 Xx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 11 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx kalendářních xxxxxx tohoto období, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obchodním xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují jako xxxxxxxx 4 x 5.

163. V §79a xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

164. Za §79x se xxxxxx xxxx §79d, který xxx:

"§79x

(1) Xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx (xxxx xxx "xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxx registrace xxxxx §106 xxxx. 4 xxxx §106x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx uplatněný xxxxx xx odpočet xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzniká xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx tento xxxxxxx použila xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx 1 xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni, xxx se xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx podáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byla xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx vrácení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Není-li x xxxx xxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uplatněn, xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2.

(5) Vznikne-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, která xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xx daňovým xxxxxxxxx.".

165. X části xxxxx xxxxx XX xx v xxxxxxx xxxx 11 xxxxx "x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx" zrušují.

166. V §80 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,".

167. X §80 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mezinárodní xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".

168. X §80 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx dokladu" nahrazují xxxxx "xxxxxxx podle xxxxxxxx 6" x xxxxx "x výjimkou" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného; tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx".

169. X §80 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx".

170. X §80 xxxx. 5 xx xx xxxx xxxxxx vkládá xxxx "Xxxxx na vrácení xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx zaniká, pokud xxxx uplatněn xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

171. X §80 xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xxx pořízení osobního xxxxxxxxxx x" zrušují.

172. X §80 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

173. X §80 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, který xxx:

"(7) Xxx pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxxxxx průkazu.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 15.

174. X §80 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 až 15 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 14.

175. X §80 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "x x)" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx o vrácení xxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "daňové xxxxxxxx podává".

176. X §80 se xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx věta "Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxx xx jeho skončení.".

177. X §80 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) podává" xxxxxxxxx slovy "mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx" x slova "jejího xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "jejich xxxxx xxxx xxxxxxxx".

178. X §80 xxxx. 10 xxxx. e) xx xxxxx "zastupitelství" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), včetně členů xxxx xxxxxx podává" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx".

179. X §80 se xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 12 xx 14 xx označují xxxx xxxxxxxx 11 až 13.

180. V §80 xxxx. 13 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poměrnou část xxxxxxx xxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx".

181. X §80 xxxx. 13 xxxx. x) x x) se slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

182. X §80x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

183. X §80a xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 8.

184. X §80x xx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 8 xx označuje jako xxxxxxxx 6.

185. X §81 odst. 5 xxxx. h) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

186. V §81 se za xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vystavené xxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxx dokladem při xxxxxx x prokáže, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx x xxxxxx plnění.".

Dosavadní odstavce 6 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 až 11.

187. X §81 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 až 10.

188. X §81 se xxxxxxxx 9 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx odstavce 9.

189. X §81 xxxx. 9 xx xxxxx "xx 9" xxxxxxxxx xxxxx "až 8".

190. V §82 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx zrušuje.

191. X §82a xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" zrušuje x xxxxxx xx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"b) xxxxxx xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

192. X §82x odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx xx xxxxxxx xxxx sídlo. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx nárok na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

193. X §82x odst. 5 písm. x) xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

194. X §82x xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Žádost x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx ekvivalent xxxxxx 250 EUR x xxxxxxxxxxxxxx paliv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX u xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přijatých xxxxxx.".

195. V §82x xxxx. 10 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

196. X §82x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 10.

197. V §82x odst. 4 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxx.

198. X §82x xxxx. 5 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 4".

199. V §82b xxxx. 7 větě xxxxx se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

200. V §82x xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 7" x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx "xxxx. b)" zrušuje.

201. X §82x odst. 9 se na xxxxx textu věty xxxxx xxxxxxxx slova "; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevzniká, pokud xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx, v xxxxxx, za xxxxx xx xxxx daň xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx daně".

202. X §82b xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxx 10" nahrazují xxxxx "odstavce 9" x slova "xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx řádu".

203. X §83 xxxx. 2 se slova "10 a 11" xxxxxxxxx xxxxx "9 x 10".

204. X §83 xxxx. 5 xx písmeno a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena b) xx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

205. X §83 odst. 5 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) doložit xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

206. X §83 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 až 10.

207. X §83 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx orgánem xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daň xx spotřeby není x tomto xxxxx xxxxxxxx.".

208. V §83 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx x xxxxx zrušují.

209. X §83 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx znějí:

"(11) X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxx, xx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x rozsahu odpovídajícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zaniká xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxx, jehož xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.".

210. X §84 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

211. X §84 odst. 7 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

212. X §85 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Daň xx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodané xxxxx nebo více xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 xxx do xxxxxxxx výše 100 000 Xx.".

213. X §85 xxxx. 8 xx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

214. X §85 xxxx. 10 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

215. X §85 se xx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxx "Xx stejné xxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx, že tuto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část vrací.".

216. X §86 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "stranou" xxxxxxxxx slovem "členem" x xxxxx "zúčastněným xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "státem zúčastněným".

217. X §86 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx ", x Finančního xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxx a xx xxxx xxxxx xx slova "finanční xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx daně".

218. X §86 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

219. X §86 xxxx. 7 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx způsobem podle §37 xxxx. 1" xxxxxxx.

220. X §86 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx Ministerstva xxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx uplatněn xx 12 kalendářních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx vznikl.".

221. X §86 xxxx. 9 xx slova "na xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany".

222. X §86 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:

"(10) Pro osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx místně xxxxxxxxxx správcem xxxx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxx město Xxxxx.".

223. Xx §86 xx xxxxxx xxxx §86x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§86x

Xxxxxx ustanovení xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx žádající x xxxxxxx xxxx xx pro účely xxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx vrácení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

224. X xxxxx xxxxx hlavě XX xxxx 11 xx xxx §87 vkládá xxxxxxxx dílu 12, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxx 12

Prodej xxxxx xx xxxx bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

225. X §90 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx k xxxx" xxxxxxx x číslo "11" xx xxxxxxxxx xxxxxx "13".

226. V §92x xx za xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příjemce tohoto xxxxxx nejedná xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxx přenesení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uskutečnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinná x xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

227. V §92x xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxx-xx plátce, xxxxx xxxxxxxxxx zdanitelné xxxxxx, x plátce, xxx xxxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxx uskutečněno, xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, a xxxxx režim x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx zdanitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

228. X §92e xxxx. 1 se slova "xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXX) xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX 41 xx 43 platnému xx 1. ledna 2008" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx 41 xx 43 klasifikace xxxxxxxx CZ-CPA xx xxxxx platném x 1. lednu 2015".

229. X §92e xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.

230. V §92f xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

231. X §93x xxxx. 2 xx slovo "xxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx řádu nebo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxx".

232. X §97x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxx xxxxx §6x nebo §6x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

233. X §98 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

234. X §98 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"e) xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.".

235. V §100a xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

236. V §101 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "4 xxxx. x)".

237. X §101 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Plátce, xxxxx nemá x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od daně. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

238. X §101x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx".

239. X §101x xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).

240. V §101a xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx hlášení".

241. X §101x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

242. X §101a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 1".

243. X §101x xxxx. 3 xx slova "xxxx 2, u xxxxxxx je povinnost xxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxx".

244. X §101b xxxx. 5 xx xx xxxxx "dodatečné xxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", které xxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období,".

245. X §101x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx".

246. X §101x xxxxxxx b) xxx:

"x) xx zdanitelného plnění x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §108 xxxx. 2, 3 xxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx odpočet xxxx, kterou vůči xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,".

247. V §101x xxxx. 3 xx xxxxx "kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx, xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, který" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx hodnoty".

248. X §101x xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "daní" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

249. X §101x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxx, xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

250. X §102 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx pokud před xxxxxxxxxxxx této služby xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx ke xxx přijetí úplaty xxxxx dostatečně xxxxxx".

251. X §102 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uskutečnila

a) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x jiném xxxxxxxx xxxxx osvobozeno xx xxxx, osobě xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx identifikovaná xxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxx obchodu.".

252. X §102 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xx 25 xxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, xx kterém bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

253. V §102 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

254. X §104 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Pokud xxxxxx uvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx kterého xxxxxxxx, x xxxxxxxx tím x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daň, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Pokud plátce xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx stanovení daně x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, správce xxxx xxx vztahující xx x těmto xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.".

255. X §104 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xx kterého náležely, x xxxxxx xxx x tomto dřívějším xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyměří xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Plátci xxxxxx xxxxxxxxx uhradit úrok x xxxxxxxx x xxxxxx daně podle xxxxxxxx 3, x xx xx každý xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, do xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx. Úrok z xxxxxxxx xx splatný xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx do kterého xxxxxxxx, x xxxxxx xxx ve zdaňovacím xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležely, nevyměří xxxx xxxxxxxx a xx xxxx pozdější xxxxxxxxx období xxxxxx xxxx doměří.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prodlení x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Úrok z xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx plátce přiznal xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného plnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx náležely, x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) plný xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uhradit xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx x částečné xxxx z xxxxxx xxxxxx nebo z xxxx xxxxxx, xxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 6 z xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

256. X §104 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xx 7".

257. X §104 xxxx. 9 se xxxxx "2 x 3" xxxxxxxxx xxxxx "3 xx 6 x 8".

258. X §106b xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "12" nahrazuje xxxxxx "6" a xx xxxxx "xxxx," xx xxxxxxxx slova "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx povinna přiznat xxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx dodání xxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx prostřední xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,".

259. X §108 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku, xx xxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx.".

260. X §108 se xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:

"(2) Při xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx státu x místem plnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiznat daň xxxxxx nebo identifikovaná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pořizují.

(3) Pokud xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx neusazená x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx daň osoba, xxxxx xxxx plnění xxxxxxx, x xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx o

1. xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xx 10x,

2. dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plátce, nebo

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sítěmi,

b) xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx registrovaná xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, nesplnil svou xxxxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxx xxxxx, x xx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daň xxxx xxxxxxx

x) plátce, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx identifikovanou xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxx Evropské xxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) plátce, xx xxxxx xxxx je xxxxx při dovozu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) x §23 xxxx. 4,

d) xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa,

e) osoba, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 6,

x) xxxxx, která vystaví xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daň,

g) osoba xxxxxxxxxxxx x xxxx x jiném členském xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x tuzemsku xx plátce, xxxxxxxx

1. xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu.".

Dosavadní odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

261. X §108a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx obvyklé" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".

262. X §110x xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" a xxxxxxx b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

263. X nadpisu §110x xx xxxxx "x xxxx xxxx" xxxxxxx.

264. X §110x xx xxxxx "x xxxx daně" xxxxxxx.

265. X xxxxxxx x. 2 xx slova "xx 1. ledna" xxxxxxxxx xxxxx "x 1. lednu".

266. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx sazebníku xx xxxxx platném x 1. lednu 2018".

267. X xxxxxxx x. 3 x v xxxxxxx x. 3x xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2018".

268. X xxxxxxx x. 5 xx x xxxxxxx 5103 00 00 xx xxxxx "xxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "x", xxxxxxxx xxxxxxx "5505 00 00" xx nahrazuje číslem "5505" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018".

269. X poznámce xxx xxxxx č. 72 xx slova ", v xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. U xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x užití, xxxxx xx ujednáno, xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx xxxx převedeno xx xxxx uživatele, které xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se postupuje xxxxx §13 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Při výpočtu xxxx u xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxx lze po xxxx 6 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx §37 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti čl. X xxxx 32 x 62, vydané

a) xxxx 1. xxxxxx 2019 se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2019,

x) od 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xx. X xxxx 32 a 62, xxx použít xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. V xxxx 32 a 62.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxx opravu xxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx běh této xxxxx až ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

6. Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78xx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, započata xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dokončena po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, může xxxxxx postupovat podle §78xx zákona č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxxxxxxxxx řízeních, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx §46 xx 46x x ustanovení §74x xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx opravy xxxxx §46 odst. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nastaly xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Správní, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zakládající xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; správní, soudní xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, staví xxx xxxx lhůty xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §98 písm. e) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxx veden x xxxxxxxx plátců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 112 x 238 xx 243, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. V bodů 112 x 238 xx 243.

12. Xxxxxxxxxx §101x xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x na povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx stal xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento plátce xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxx registrace x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

14. U provozovatele xxxxxxxx xx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx §75 xxxx. 1 xxxx poslední xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxx daňové povinnosti x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 237, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X xxxx 237.

16. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx vzniklé

a) xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §10x, 27 a §110x zákona x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx před 1. lednem 2019,

x) xx 1. xxxxx 2019 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 22, 45 x 262, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx §10x, 27 x §110g xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xx. X xxxx 22, 45 x 262.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x spotřebních daních

Čl. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona č. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 37/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 245/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Sb., zákona x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 292/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Xx., xxxxxx č. 315/2015 Sb., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 453/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů, xxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx výrobky")" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. X §1 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx,

x) líh,

c) xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

3. X §1 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.

4. V §1 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) daň xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx písmeno f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g).

5. X §3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx t) xx označují jako xxxxxxx x) až x).

6. Za §3 xx xxxxxx nový §3x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxxxxxx nomenklatura

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx

x) daně x lihu, daně x xxxx x xxxx x vína x meziproduktů xxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Rady x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx8), xx xxxxx platném x 1. xxxxx 2002,

x) daně x xxxxxxxxxxx olejů, xxxxxxxxxx x barvení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx8), xx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2018.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Rady 2003/96/ES xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nomenklatury x xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx nomenklatury x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. X §15 xxxx. 1 xxxx. c) x x) x v §15 odst. 12 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx §15x se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "cizích xxxxx".

9. X §15a xxxx. 1 xx xxxxx "případně Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx pro xxx," x na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx síly České xxxxxxxxx".

10. X §15x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "x x)" xxxxxx xxxxx "nakoupené".

11. X §15a xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vysílajícího xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx xxxx".

12. X §15x odst. 8 xxxx druhé xx xxxxx "šestého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

13. X §15x xxxx. 10 xx xxxxx "Xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 a 3" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

14. X §45 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "2710 11 41 xx 2710 11 59, xxxxxxx xxxx xxx motorové xxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 2710 11 11 xx 2710 11 25 x 2710 11 90 (xxxx xxx "ostatní benzin")" xxxxxxxxx slovy "2710 12 41 xx 2710 12 59, xxxxxxx benziny, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 11 až 2710 12 25 x 2710 12 90," x text "2710 11 31 x 2710 11 70" xx nahrazuje xxxxxx "2710 12 31 x 2710 12 70".

15. V §45 odst. 1 xxxx. x) se xxxx "27 10 19 11 až 27 10 19 49" nahrazuje xxxxxx "2710 19 11 xx 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódem nomenklatury 2710 20 90, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX ISO 3405 xxx xxxxxxx 210 °X předestiluje méně xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ztrát x xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx xxxxxx minerálních xxxxx xxxxxx xxxxx".

16. V §45 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "27 10 19 51 xx 27 10 19 69" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 19 51 xx 2710 19 68 a 2710 20 31 xx 2710 20 39".

17. X §45 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury 3824 90 99" xxxxxxx.

18. X §45 xxxx. 3 xx xx konci xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxxx nomenklatury 2710 20 90, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

19. X §45 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "nebo" xxxxxxx.

20. X §45 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx antikorozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx aminy x xxxxxxxxxxxxx směsných xxxxxxxxxxxx x ředidel xxx xxxx x podobné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx výrobu xxxxx nebo pro xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,".

21. X §45 se xx xxxxx odstavce 3 doplňují písmena x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) 3824 99 93 a 3824 99 96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxx xxxxxxx složku xxxxx x anorganických směsných xxxxxxxxxxxx x ředidel xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určeny pro xxxxx xxxxxx, pro xxxxxx tepla xxxx xxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx x odstavci 2,

x) 3826 00 10 a 3826 00 90, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx výrobu směsí xxxxxxxxx x odstavci 2.".

22. V §48 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx pod kódem xxxxxxxxxxxx 3824 90 99" xxxxxxx.

23. X §49 odst. 6 xx xxxx "2710 11 31 xxxx 2710 11 70" xxxxxxxxx xxxxxx "2710 12 31 xxxx 2710 12 70".

24. X §49 odst. 10 se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

25. X §49 xxxx. 13 x 15 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. p)".

26. X §56 xxxx. 1 xx xxxx "2710 19 41 až 2710 19 49" xxxxxxxxx textem "2710 19 43 xx 2710 19 48 x 2710 20 11 xx 2710 20 19".

27. X §59 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) 2710 12 xx 2710 19 68, 2710 20 xx 2710 20 39 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, pokud x xxxx xxxxx metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx teplotě 210 °C xxxxxxxxxxxx xxxx než 90 % objemu těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx osvobození xx xxxx se pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 x 2710 20 90 uplatní xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,".

28. X §59 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) 3824 99 86 x 3824 99 92 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx směsných rozpouštědel x xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,".

29. X §59 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx j) x x), která znějí:

"j) 3824 99 93 x 3824 99 96 x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxx xxxxxxx složku xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx pohon motorů, xxx výrobu tepla xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 2,

k) 3826 00 10 x 3826 00 90, pokud xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 2.".

30. X §86 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xx daně je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx53), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx analytické xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.".

31. X §101 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x tabákových výrobků".

32. X §114 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Tabákové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepkami xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx mimo xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

33. Xx §114 xx xxxxxx xxxx §114x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§114x

Xxxxxxxx výrobky neznačené x xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ačkoliv musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nálepkou, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx xxxxx x prováděcí xxxxxx předpis,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitost xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkovému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx tabákový xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepkou, jejíž xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, cigarillos xxxx xxxxx xx kouření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sazbě daně x xxxxx byly x xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx značeny x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.".

34. X §115 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx tabákové xxxxxxx značené nesprávným xxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

35. V §115 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 x 2, že xxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

36. X §116 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

37. X §116 xxxx. 3 xx xxxxx "a xxx průhledný xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxx xxxxxxxx jednotkového xxxxxx došlo x xxxxxx poškození" zrušují.

38. X §118 xxxx. 6 větě xxxxx xx slova "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

39. X §118 odst. 10 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx".

40. V §118 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11 xxxx. x) xxx xxxxxxx nejdříve 6 xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx označuje jako xxxxxxxx 13.

41. V xxxxxxx §118c xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxx".

42. X §118x xxxx. 1 xx xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxx".

43. X §118x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx".

44. V §118x xxxx. 3 xx xx xxxxx "2" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx ani" a xxxxx "xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

45. X §122 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Poškozenou xxxxxxxxx nálepkou xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neúplná, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 60 % původní plochy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 částí, xxxxx nepochybně patří x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zeslabené naseknutím xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

46. X §122 xxxx. 2 se xxxxx "nebo znečištěné", xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx znečištěných" zrušují.

47. X §122 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

48. X §122 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx" zrušují x slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx".

49. X §122 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

50. X §122 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx vrácených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx takto xxxxxxx xxxxxxxxx vratitelným xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx.".

51. V §122 xx xx odstavec 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx vrácení nepoužitých xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxx xxxxx požádá x xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzoru xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx byly tabákové xxxxxxx xxxxxxx. Odběratel xx povinen uhradit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx x cenou xxxxxxxxxx xxxxxxx vrácených. Xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xx xxxxxxxx nálepky starého xxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx daně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrácených xxxx odběru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije §119 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx poškozené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x které xxxx vráceny xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pověřený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx. X zničení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxx protokol.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 9 až 11.

52. X §122 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" zrušují.

53. X §122 xx xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

54. X §122x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

55. §129 xxx:

"§129

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx balení,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx objednávky xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tabákových nálepek x formulář xxx xxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek x xxxxxxxx tohoto oznámení,

f) xxxxxx xxxxxxx nepoužitých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu cen xxx konečného spotřebitele x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx.".

56. X části xxxxx xx xx §129 vkládá xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXX XX ZAHŘÍVANÝCH XXXXXXXXXX VÝROBKŮ

§130

Zahřívaný tabákový xxxxxxx

(1) Zahřívaným xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx tabák,

b) xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx nezahrnuje

1. xxxxxxxx spalování tabáku,

2. xxxxxxx xxxxx,

3. žvýkání, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx z tabákových xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx výrobek.

§130a

Předmět xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabákovém xxxxxxx.

§130x

Xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx balení určeném xxx přímou spotřebu xxxxxxxxx x gramech xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx místo.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tabáku xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx x okamžiku xxxxxx povinnosti daň xxxxxxx a xxxxxxxx.

§130x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 2,236 Xx/x.

(2) Daň ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

(1) Uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkových xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx.

(2) Na jednotkovém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxx údaj x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o dopravě xxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem

Za xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx tabákový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staré xxxxx xxxx a xxxxx xxx x xxxx xxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx spotřebu xx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepřesahujícím 250 x.".

Xxxxxxxxx xxxxx XX se xxxxxxxx xxxx hlava VII.

57. §131 se zrušuje.

58. X §134x odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 xx 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 x minerální xxxxx xxxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxxx 2710 20 90, xxxxx z xxxx podle metody xxxxxxxxx XXX XXX 3405 xxx xxxxxxx 210 °X předestiluje xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx 250 °X xxxxxxx 65 % xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.".

59. X §134x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "2707 10 10" xxxxxxxxx xxxxx "2707 10, xxxxx jsou xxxxxx xxx pohon motorů, xxx výrobu tepla xxxx pro xxxxxx xxxxx uvedených v §45 odst. 2".

60. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx text ", 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 x 2710 19 69" nahrazuje xxxxxx "xx 2710 19 68 x 2710 20 31 xx 2710 20 39".

61. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx ustanovení xx text "x 2710 19 99" xxxxxxxxx textem ", 2710 19 99 x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nomenklatury 2710 20 90".

62. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "2901 10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80" xxxxxxxxx xxxxxx "2901 10, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx motorů, xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 2, x xxxxx nomenklatury 2901 29".

63. X §134x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx číslo "2710 19 99" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx olej ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 2710 20 90".

64. V části xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx slova "X DANĚ ZE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ".

65. X §135x odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

66. X §135x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx xx písmeno c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uvedeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

67. V §135x xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

68. X §135x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

69. X §135x odstavec 2 zní:

"(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

70. X §135x xxxx. 3 xx xx xxxxx "lze" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".

71. X §135x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu

a) xx 10 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 2 písm. x), nebo

b) od 50 000 Xx xx 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

72. §135x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§135q

Přestupky proti xxxxxxx tabákovými nálepkami

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx značeny,

a) neznačené,

b) xxxxxxx nesprávným způsobem,

c) xxxxxxx tabákovou nálepkou xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx mohly být xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za přestupek xxx uložit xxxxxx

x) xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), nebo

c) xx 50 000 Xx xx 50 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

73. §135x xx včetně nadpisu xxxxxxx.

74. X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx XX doplňují xxxxx "X XXXXXXXXXX VÝROBKŮ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM".

75. Xx xxxxx xxxxxxx §135xx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx".

76. X §135zf xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx tabákovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

77. Xx konci xxxxxxx §135xx se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx".

78. V §135xx xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

79. X §135zh odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

80. X §135xx xxxx. 2 se za xxxxx "výrobků" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx značených xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxx značené xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

81. V §135xx odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx".

82. X §135xx xxxx. 2 písm. a) xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxxxxx" vkládají slova "x daně ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

83. X §135zi xxxx. 2 xxxx. a) xx bod 4 xxxxxxx.

84. X §135xx xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "výrobků" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků".

85. V §135xx xxxx. 3 xx xx konci xxxxxxx c) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx d) xx xxxxxxx.

86. V §135xx xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxx živnostenský xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky.".

87. V §139 xxxx. 1 xx číslo "131" xxxxxxxxx číslem "129".

Čl. XXXX

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx daní xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx volného daňového xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx používat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx značení xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx tabák xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzoru x xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nálepky xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

4. Značit xxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx starého xxxxx a tato xxxxxxxxxx xxxxxx uvádět xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xx xxxx 4 xxxxxx xxx xxx, kdy se xxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákové xxxxxxx vydaná podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tabákové nálepky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, cigarillos x tabáku xx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dopravené xxxx xxxxxxxx na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx zdaněné x xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyrobené, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx 6 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uváděny xx xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxx výrobky považují xx zdaněné.

7. Xx xxxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx xxx tabákové nálepky xxxxx xxxx 5 x 6 xxx xxxxxxxx po dobu 7 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xx xxxx dobu xx xxxx xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx nepovažují xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx zahřívaný tabákový xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dopravila zahřívaný xxxxxxxx výrobek na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xx xxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxx xxxxx podle xxxx 8 xx 1 měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabákových výrobků xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx povolení xxxx řízení x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx celního xxxxxx

Xx. X

Zákon č. 242/2016 Sb., xxxxx zákon, ve xxxxx zákona x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 2 xxxxxxx x) zní:

"f) xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx přepravy xx xxxxxxxx xxxxxxx TIR xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §23 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx cla xx xxxxx xxx stanovení xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx text xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.

3. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Poskytnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx celních režimů x výjimkou xxxxxxx xxxxxx tranzit. Xx xxxxxxx v případě xxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty.".

4. X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "zastupitelstvím" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

5. X §38 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxx osvědčení podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxx potřeby Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx obrany plní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.".

6. Pod xxxxxx xxxxx desáté xx xxxxxx nový §61x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§61a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx xxx xxxxxx elektronicky xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a otisk xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pečeť.".

7. X §64 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx věta "X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx stupně xxxxx.".

Čl. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx jistoty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistotu xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxx nepozbyla xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2019.

2. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx k oznámení xxxxxxxxxx x stanovení xxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb. x zákona x. 94/2018 Xx., se xxxx takto:

1. V §8 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxx správě xxxx xx xxxxxxxxxx x právnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx správu xxxx, xxxxxxx převažujícím xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §92 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V §116 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxxxxxxx x pokyny pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně x odůvodněním obsahujícím xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní a x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona č. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxx x. 305/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. X §13h xxxx. 4 písm. c) xx slova "místa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "x" xx nahrazuje xxxxxx.

2. X §13x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x kód xxxxxx xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx státě, xxxxx je rezidentem, x".

3. X §13x xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §13xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxx xxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxx a xxxxx xxxx založené xx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny x xxxxxxx 750 000 000 XXX nebo x xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX x xxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx.".

5. X §13xx xxxx. 2 xxxx. x) bod 2 xxx:

"2. xxxxxxx xxxx, xx kterého xx nejvyšší mateřská xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx".

6. X §13xx odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx jednotka stala xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

7. X §13xx xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx skutečnost nastala.".

8. X §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Držitel xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx povinen xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní; xx xxxxxxx, jde-li x informaci, na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxx uložená xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx získal x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx soudem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

9. V xxxxxxx x. 1 xx. X xxxx 8 xx xxxx xxxxx x xxxxxx zrušují.

10. X příloze x. 2 xxxxxx X xx. X xx xx konci xxxxx xxxx první doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx XXX nebo xxxxx narození xxxxxxx".

11. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx III xx. B se xxxxxxxx xxx 7, xxxxx xxx:

"7. Xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx byl použit xxxxxx podle xxxx 1, xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo do 90 xxx xxx xxx, xxx se x změně okolností xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx skutečnost nastane xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx uvedeno, xxx xx aktuální adresa xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx prokazující tuto xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxx lhůty, xx xxxxxxx uplatnit xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 6.".

12. X xxxxxxx č. 2 xxxxxx XX xx. X se za xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxx xx 90 xxx xxx dne, xxx se x xxxxx okolností xxxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxx nastane xxxxxxx," x na konci xxxxxx se doplňují xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce x xxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jeho xxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ani uspokojivé xxxxxxxxxx, xx xx xx to, že xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tak státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

13. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx V xx. X xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:

"3. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx entity, xxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX čl. X xxxx 2, xxxxx jimi xxxxxxxxx.".

14. X příloze x. 2 xxxxxx X xx. X bodě 3 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx lhůtě xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, nebo xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx," x xx konci xxxx xx xxxxxxxx věty "Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx D xx xxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxx vysvětlení, podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolehlivost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx listinných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 2 xxxxxx XX se na xxxxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "X" x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx článek X, xxxxx xxx:

"X. Xxxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxx dojde ke xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx xx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou nesprávné xxxx nespolehlivé, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx X xx. X xxxx 3.".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 164/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb. x xxxxxx x. 14/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §3 xxxx. 2 xx xx slova "ředitele x" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

2. X §3 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "a jeho xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "jmenován" xx xxxxxxxx slova "x jeho zástupcem xxxx být xxxxx".

3. X §3 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx řád Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zavazují xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní službě, x xxxxx ve xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx xxxxxx zařazené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxx, xx-xx xxx xxxx orgánů finanční xxxxxx nezbytná jednotná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx služby.".

4. X §6 xxxx. 2 xx xx slova "xxxxxxxx a" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

5. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ředitele x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

6. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx "ředitele x" xxxxxx slovo "xxxxxx".

7. X §9 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Zástupcem xxxxxxxx může být xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

8. V §11 xxxx. 2 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx, a xx xxx xxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx her,".

Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

9. Xx §14 xx xxxxxx xxxx §14a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přijetí xx služebního poměru, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) X xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ředitele Odvolacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomoc rozhodovat xx xxxx xxxxxxx xx služebního poměru, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. §16 xxxxxx nadpisu xxx:

"§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx finanční xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vykonávajícímu x xxxxxx finanční správy xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Vzory xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Služebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

11. X §16x xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx,", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxxx "státnímu xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

12. Za §18 xx xxxxxx xxxx §18a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňová xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx evidence, xx xxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx

x) xx daňového xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx,

x) jiným xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx podmínek, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudu, xxx-xx o

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správy xxxx xxxx,

2. uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx nároku podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx úřadu, jakož x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely plnění xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx povinnosti Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství se x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxx 2.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §16 zákona x. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 zákona č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xx do 31. xxxxxxxx 2021.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XVI

V §38 zákona č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Krycí doklady xx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bez xxxxxx použití došlo xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx k xxxxxxxx života, zdraví xxxx majetku xxxxxxx xxxx jiné osoby.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 241/2010 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Sb., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx č. 182/2018 Xx. a zákona x. 307/2018 Xx., xx mění takto:

1. X §168 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "pohledávky xxxxxxx opravou výše xxxx x pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího daň x xxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

2. X §169 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) doplňují xxxxx "x pohledávky xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti provést xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Insolvenční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení, x výjimkou

a) ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 x 16, čl. VII bodů 5 x 6, 14 až 29, 37 x 58 xx 63 a čl. VIII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

x) ustanovení čl. III, čl. IV x čl. V xxxx 237, která xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 11, čl. V xxxx 27 x 104 x čl. VII xxxx 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2020,

x) xxxxxxxxxx čl. V xxxx 112, 238 xx 243, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 80/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2019, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. V bodů 22, 32, 45, 62 x 262, čl. VI xxxx 4 x 16, čl. VII xxxx 5 x 6, 14 xx 29, 37 a 58 xx 63 x čl. VIII, která nabývají xxxxxxxxx 27.3.2019; xxxxxxxxxx čl. I xxxx 11, čl. V bodů 27 x 104 a čl. VII xxxx 40, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2020 x xxxxxxxxxx čl. V xxxx 112, 238 až 243, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.