Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
80/2019 Sb.
12.03.2019
27.03.2019
27.03.2019
Zákon nabývá účinnosti 1.4.2019, s výjimkou a) ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI bodů 4 a 16, čl. VII bodů 5 a 6, 14 až 29, 37 a 58 až 63 a čl. VIII, která nabývají účinnosti 27.3.2019, b) ustanovení čl. III, čl. IV a čl. V bodu 237, která nabývají účinnosti 1.4.2019, c) ustanovení čl. I bodu 11, čl. V bodů 27 a 104 a čl. VII bodu 40, která nabývají účinnosti 1.1.2020, d) ustanovení čl. V bodů 112, 238 až 243, která nabývají účinnosti 1.1.2021.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky