Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.06.2016.


Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

161/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

161

ZÁKON

ze xxx 4. xxxxxx 2016,

kterým se xxxx zákon č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., x xxxxx č. 91/2012 Xx., x mezinárodním xxxxx soukromém, ve xxxxx xxxxxx x. 375/2015 Xx.

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x soudních poplatcích

Čl. X

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., zákona x. 335/2014 Sb. x xxxxxx x. 87/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. X §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx x xx poplatek xx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku provedený xxxxxxx.".

3. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti do xxxxxxxxx rejstříku provedený xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx x insolvenčním xxxxxx, v němž xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx, pobočném xxxxxx, xxxxxx, nadačním xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zápis xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsané občanským xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x penězích.".

4. X xxxxxxx se x xxxxxxx 29 dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 x xxxxxxxx xx xxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 zní:

"2. Xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx8)...500 Kč

8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 650/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném právu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 292/2013 Sb., x zvláštních řízeních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 87/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §109 xx dosavadní text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Vydává-li xxxx xxxxxxxx dědické xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx komisařem, odměnu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradu za xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx notáři xxxxxxx xxxxxxxx žadatel.".

2. X xxxxx druhé xxxxx XXX se xx xxx 5 xxxxxx nový xxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 4 a 5 xxx:

"Xxx 6

Xxxxxxxx dědické xxxxxxxxx

§288x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dědické osvědčení xxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx komisař.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxx xxxxxxxx xx, o xxxxx xxx xxx důvodně xx to, že xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx usnesení, xxxxxx xx vydává evropské xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).

(4) Nejsou-li splněny xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxx xxxxx xxxx soudní komisař xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx osvědčení xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxx podnětu xxxx, jinak xxxxx xxxx xxxxx provede xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx dědickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx č. 650/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1329/2014 xx dne 9. xxxxxxxx 2014, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 650/2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx věcech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx.".

3. X xxxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxx xxxx 7 zní: "Xxxxxx xx věcech xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zástupců xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx evropské družstevní xxxxxxxxxxx".

4. X xxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 se xx xxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxx 4, xxxxx včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 zní:

"Oddíl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření

§513a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uznaného x vykonatelného x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) provede xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx, kde xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ochranného xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx nachází xxxxx, xxx xx xxx poskytnuta xxxxxxx. X xxxxxx rozhodne xxxx do 48 xxxxx bez xxxxxxx.

(3) X vydání, opravě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) xx příslušný soud, xxxxx xxxxxxxx opatření xxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Nevydá-li soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 606/2013 ze xxx 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x občanských xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X části xxxxxx xxxxxx č. 91/2012 Sb., x mezinárodním právu xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 375/2015 Xx., xx xx xxxxxx hlavy XXXX xxxxxx xxxx §73a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 9 xxx:

"§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx otázky, xxxxx xxxxxxx do rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

9) Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 650/2012 xx xxx 4. července 2012 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném xxxxx, uznávání x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx listin v xxxxxxxxx věcech x x xxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 161/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.6.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.