Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.
161/2016 Sb.
04.05.2016
23.05.2016
07.06.2016
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Prokuratura - státní zastupitelství, Soudnictví (nálezy)