Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.12.2015.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2015 do 31.01.2016.


Zákon o České obchodní inspekci
64/86 Sb.
č. 110/1997 Sb. - část osmá
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

§1
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx se xx ústřední xxxxxxxxxxx x jemu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx ústřední ředitel; xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitel, xxxxxxx xxxx ústřední xxxxxxx; xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické x fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx nebo dodávající xxxxxxx xx vnitřní xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) (xxxx jen "kontrolované xxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiný xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (§7b).
(2) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxx xx při xxxxxxx výrobků používají xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxxx schválenému xxxx, 11)
x) xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1,
x) xxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xx xxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným označením, xxxxxxxxx xxx k xxx xxx xxxxx xx přiložen stanovený xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 12) x xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx stanoveného výrobku xxxx splněny x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 27)
x) xxx výrobky uváděné xx xxx xxxx xxxxxxxx, 20)
f) xxx xxxx dodržovány povinnosti xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 37) xxxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx nevykonává Xxxxx xxxxxxx banka.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx kontrolu xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2a.

§2a

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx,

x) zákazu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx barvení vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) povinností xxx xxxxxxx lihu a xxxxxxxxx s lihem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lihu, xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Analýzu xxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx provádět xx xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx pouze akreditované xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx.

§3

Xxxxx obchodní xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příčiny,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxx příčin x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxx poznatky z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx, xxxxxxx včasným odhalováním xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxx rozborů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobků nebo xxx účely xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obchodní praktice 38), x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx rozborů zajišťuje x příslušných xxxxxx xxxx xxxx; na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx rozbory nebo xxxxxx provedení xxxxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx praktika,

f) xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, kterými jsou xxxxxxxxxx směrnice uvedené x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole. Xxxx služebního xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zvukově-obrazové záznamy xxx xxxxxx kontrolovaných xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx života tím xxxx dotčeno.

§4a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 378/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 28.12.2015

§5

xxxxxx

§5x

§5x zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§7

(1) Inspektor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx zjednání xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx požadavkům zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 24) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx klamavě xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 25)

x) xxxxxxxxx neověřených měřidel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx neodpovídajících xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx normám, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a zjevném xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx nařízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxx x předat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx sídlo (xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxx (jde-li x xxxxxxxx osobu) subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxxx provedl, xxxxx provedení znehodnocení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků, x xx xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx inspektor ústně xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxx písemný záznam.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti němu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx uvedou v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. X podaných xxxxxxxxx rozhodne bezodkladně xxxxxxx inspektorátu, x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ředitel. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx.

§7x

§7x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 490/2009 Sb.

§7x

(1) Inspektor xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx ústně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx předá xxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx dosah xxxxxxxxxxxx xxxxx. Kontrolovaná xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx inspektorovi xxxxx. Xxxxxx-xx vydání, budou xxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxx. O xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx inspektor úřední xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, u které xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 28) xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx o námitkách xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zajištění výrobků, xxxxx neodpovídají zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx prokázáno, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx výrobky. Xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx se prokáže, xx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům, 28) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Písemnost xx xxxxxx kontrolované xxxxx. Xxxxx bylo zrušeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x neporušeném xxxxx, x výjimkou xxxxxxx použitých xxx xxxxxxxxx. X vrácení xxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxx.

(5) Ředitel inspektorátu xxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výrobků xx xxxxx stát. 29)

(6) Xxxxxxx inspektorátu určí, xx zabrané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx, xxxxx jsou-li xxxxxxxxxx xxx humanitární xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určit, xx xxxxx poskytnuty x xxxxx účelům, x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx životní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů.

(7) Xx-xx rozhodnutí podle xxxxxxxx 5 pravomocné x určil-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx provede xxxxxx xxx dohledem xxxxxxxxx xxxxxx jmenované ředitelem xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx provede xx náklad xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nabízela, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím, xxxxx xxxxx být

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx školství, 30) xxxx

x) jiné právnické xxxxx, 31) pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx činnosti je xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 roky, x

4. xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x není-li xxxxx nim xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx účely mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bezpečné x ze xxxxxxx xxxx přejímající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zničeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) O xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 32) která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahovat xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokutě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, k xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxx, při xxxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádostí x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 9 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X provedených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxxx xxxxxx.

(11) Přejímající xxxxxxxxxx xx převzetí xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx odstranit a xxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx výrobky pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) přijmout xxxxxxxx k zabránění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx u přejímající xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 let xx okamžiku poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doklady x příjmu xxxxxxx x x odstranění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x nimi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx. 33)

§7x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 35), kterého xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxx xxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 36), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 160/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

§8

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx spotřebitelů, xx xxxxxxxxx oprávněn zakázat xxxxx další xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxx dvou prodejních xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx a neprodleně x xxx pořídí xxxxxxx xxxxxx.

(3) Nedojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx ředitel xxxxxxxxxxxx oprávněn tuto xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx, xxx k xxxxxxxxxx nedostatku dojde.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podané námitky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xxxxx x je xxxxxxx.

§9

(1) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měřidla, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx technickým xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxxx xxxxxx sankční xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

pokutu xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx porušení povinností x průběhu xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

(2) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx přejímající xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7b odst. 11 x 13, xxxxxx xx do xxxx 1 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxx na místě xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx inspektor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx ode xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

xxxxxx

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 145/2000 Sb.

§12

(1) Při xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokutu xxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxx obchodní xxxxxxxx při své xxxxxxxx spolupracuje

a) se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x institucemi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx spolky 6) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx spotřebitele, zlepšování xxxxxxxxxxxxxx a překonání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podnikatelských xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx stavovskými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx občany xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Orgány x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxx kontrolní xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxx příčin xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxxx zkušebnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx a veterinární xxxx xxxx potřebnou xxxxxxxx xxxxx.

(4) Zjistí-li Xxxxx obchodní inspekce xxx xxxxxxxx skutečnosti, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxxx, xxx jsou x pravomoci xxxxxx xxxxxx, oznámí xx xxxxx orgánům.

(5) Obdrží-li Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxx celních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx volného xxxxx x xxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx důvodné x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxx xxxxxxx xx oběhu. Za xxxxxx posouzení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volného xxxxx.

§13a

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

x) počátek pobytu, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 lze x xxxxxxxxxx případě využít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 28.12.2015

§14

Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon činností xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 7).

§15

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zařízeních ozbrojených xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§16

zrušen

§17

§17 byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§18

§18 byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§19

§19 byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2015 Sb.

§20

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1987.

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxx 1992.

Xxxx x. r.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx zvláštních zákonů 9) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X řízeních podle xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx první tohoto xxxxxx zahájených přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx potravin a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx potraviny xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Závazné xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X této xxxxx pozbývají xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 10)

Xxxx xxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

Xxxxxxxxx

Xxxxx právní předpis xxxxx účinnosti dnem 1.1.1987.

Xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx x. 425/92 Xx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

110/97 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.97

189/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

71/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/97 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x x změně x doplnění některých xxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.4.2000

145/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 63/86 Xx., x České xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/97 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.9.2000

102/2001 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

321/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru a x xxxxx zákona x. 64/86 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

205/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2002 x výjimkou xxxxx §2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

226/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 22/97 Xx., x technických požadavcích xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 505/90 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

281/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

439/2003 Sb., kterým xx mění zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.12.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

229/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2007

36/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.2.2008

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

490/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem, xxxxxxxx se uvádění xxxxxxx xx trh

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

145/2010 Xx., o spotřebitelském xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

219/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/99 Sb., x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 64/86 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

445/2011 Xx., kterým se xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lihu

s xxxxxxxxx xx 1.12.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

267/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

378/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 13.1.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

264/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

238/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Xxxxx č. 142/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxx.
2) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Sb.
4) §17 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.

6) §214 a xxxx. občanského zákoníku.
7) Xxxxx Xxxxx národní rady č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 30/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (úplné xxxxx č. 84/1987 Xx.), xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 63/1986 Sb., x České zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci, xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 239/1991 Sb., xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 61/1992 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx České republiky.
9) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §25 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Sb.
12) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 71/2000 Xx.
13) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 145/2000 Xx.
14) §8 odst. 2 zákona x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 145/2000 Xx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, vývozu x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx duševního vlastnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 121/2000 Sb.
15) Například §11 xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.

17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků).
21) Zákon č. 321/2001 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 64/1986 Sb.
22) §12 xxxx. c) xxxxxx x. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx vlády x. 17/2003 Xx., xxxxxx xx stanoví technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
25) Například §13 xxxxxx x. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 205/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §5 nařízení vlády x. 17/2003 Xx.

27) Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády č. 336/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 251/2003 Sb., xxxxxx xx mění některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 154/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 251/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákona č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 453/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxxx zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 109/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

31) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

32) §1746 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
35) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
36) Xx. 3 xxxx. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
37) Xxxxx č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském xxxxx x x xxxxx některých zákonů.

38) §5 x 5a xxxxxx x. 634/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.