Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13e xxxx. 7, §13x xxxx. 5 x §13p xxxx. 2 x xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 zákona x. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx záležitostech xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, pokud je x xx uzavřen xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - společný standard xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Act (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - směrnice Xxxx 2014/107/EU xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - dohoda o xxxxxxxxxxx výměně informací x xxxxxxxxxx účtech xx zlepšení xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x danou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx EU (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Mnohostranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx budou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je relevantní xxx xxxxxx xxxxx, xxx Kontaktní orgán xxxxxxxxx skutečně předá.

Zúčastněný xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx titul xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx MCAA, xxxxx AVI podle X, X xxxx X

xxxxxxxxxx se x 1. xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jurisdikce implementovat XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx uplatňující CRS xx dne

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx xx zahraničí Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Arménie

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Barbados

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 1)

Xxxx 2019

Bosna a Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx Darussalam

U

Připravuje se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Bulharsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Cookovy xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Čína

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Září 2021

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

El Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Chorvatsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Indie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Japonsko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Kamerun

U

Připravuje se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx - BES)

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Katar

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Září 2020

XXXX (Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Kostarika

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Man (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Německo

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Nigérie

U, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017/2018 2)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx Kitts xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Lucia

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Saint Xxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Saudská Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Singapur

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx republika

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30. 6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - viz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. XXXXX 2

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Turkmenistán

D

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2018

Turks &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Ukrajina

U, X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vanuatu

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Venezuela

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxxxx a Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Bahamy, Xxxxxxx, Barbados, Belize, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Curaçao, Cookovy xxxxxxx, Dominika, Grenada, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Nevis, Xxxxx Xxxxx, Saint Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (SAE), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx neprojevily xxxxx xxxxx x xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX bude xxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepředá.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx postupně xx společný standard xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx týká xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

- stávající xxxx xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx XXX k 30. září 2016) xxxx být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018 stávající xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx hodnotou (&xx; 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) budou hlášeny x 31. červenci 2019

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25