Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Seznam smluvních států xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zveřejňovaný xxxxx §13x xxxx. 2, §13x odst. 7, §13x xxxx. 5 a §13p xxxx. 2 a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu x roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění v xxxxx xxxx z xxxxxx, xxxx. x xxxxxx a z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

T - xxxxxx x výměně xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx uzavřen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx dohoda xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Dohoda xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx měřítku a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Foreign Account Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU ze xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní

EU - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu x daňovými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x avazující přímo xxxxxxx stát EU (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx.: XX zdůrazňuje, xx seznamy xxxxxxxxx Xxxxxx x Mnohostranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx měnit.

Poslední xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx států, xxx Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx skutečně xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech

(§13b xxxx. 2)

Podpis XXXX, xxxxx AVI xxxxx X, X xxxx X

xxxxxxxxxx xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx implementovat XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Zúčastněný xxxx uplatňující XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2020

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Barbados

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Cookovy ostrovy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Září 2021

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Finsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Hong Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Indie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (JAR)

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Kamerun

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Bonaire, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Katar

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kolumbie

U, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Korejská xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Kostarika

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Lichtenštejnsko

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lucembursko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Makedonie

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Man (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Marshallovy Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Německo

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Nigérie

U, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 2)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Řecko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Kitts xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Saudská Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Senegal

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Velká Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30. 6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx přechodná xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Září 2015

Xxxxxx x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Sýrie

D

Příloha č. XXXXX 2

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Tunisko

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Belize, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxçxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Dominika, Grenada, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Katar, Kostarika, Xxxxxx, Libanon, Macau, Xxxxxxxxxxx Ostrovy, Montserrat, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx and Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Saint Xxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx & Caicos Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Ústřední kontaktní xxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx hlášeny do 30. xxxxxx 2017. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxx otevřených xxxx 1. říjnem 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx USD x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018 stávající xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx hodnotou (&xx; 1 mil. XXX x 30. xxxx 2016) budou xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25