Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný standard xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 2, §13x odst. 7, §13x xxxx. 5 a §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx záležitostech xx znění Protokolu x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - smlouva Xxxxx xxxxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, resp. z xxxxxx x z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

T - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx OECD

MCAA - Xxxxxxxxxxxx dohoda xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx je Xxxxxx

X - Dohoda xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zlepšení dodržování xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxx xxxxx amerických x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Foreign Xxxxxxx Xxx Compliance Act (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - směrnice Xxxx 2014/107/EU ze xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x mezinárodním xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x avazující přímo xxxxxxx xxxx EU (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Nezahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx územími

(viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx budou v xxxxxxxxxxx dále xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx států, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předá.

Zúčastněný xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Podpis XXXX, xxxxx XXX xxxxx X, D nebo X

přihlášení se x 1. xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx péče

Rozhodný xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxx

(§13e odst. 7)

- 1. předání xxxxx xx zahraničí Xxxxxxxxxx orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí

Albánie

U, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Antigua x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Argentina

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Arménie

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Austrálie

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2020

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Barbados

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx Darussalam

U

Připravuje se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Bulharsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Estonsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Guatemala

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Hong Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Chorvatsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Kamerun

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Xxxx - BES)

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Kazachstán

U, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

XXXX (Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Kypr

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxx (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Marshallovy Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Monacké xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Montserrat

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Norsko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxx Zéland

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Pákistán

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 2)

Rumunsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Kitts xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

San Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxx Maarten

U

ano

Září 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx republika

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Spojené xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx království (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxx americké (XXX)

X

X

30. 6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Sýrie

D

Příloha x. XXXXX 2

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Švýcarsko

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Tádžikistán

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Thajsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Ukrajina

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Venezuela

D

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Barbuda, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Barbados, Belize, Xxxxxxx, Britské Panenské xxxxxxx, Xxxxçxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Saint Xxxxx and Nevis, Xxxxx Xxxxx, Saint Xxxxxxx and the Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dostávat. Xxxxx xx stát nereciproční, xxxxx Xxxxxxxx kontaktní xxxxx oznámené xxxxx xxxx jurisdikci xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx přechází xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto způsobem:

- xxxx účty xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. června 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx účtů otevřených xxxx 1. říjnem 2016 a 31. xxxxxxxxx 2016. Další xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx období.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx XXX x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. červnu 2018 xxxxxxxxx účty xxxxxxxxx osob s xxxxxx xxxxxxxx (&xx; 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. r.

ředitel xxxxxx 25