Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx společný standard xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13e xxxx. 7, §13x xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx účely xxxxxx informační povinnosti xxxxx §13x odst. 1 xxxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Vysvětlivky:

U - Úmluva x xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu x roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx daní x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x x xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

T - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx protokol xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx standard xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx Úmluva

F - Dohoda xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx státy americkými x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Act (xxx. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.

S - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU ze dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech xx zlepšení xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x danou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx bilaterální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

ZMSSD - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx.: MF xxxxxxxxxx, xx seznamy signatářů Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xx budou v xxxxxxxxxxx dále xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx států, xxx Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právní titul xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx MCAA, xxxxx XXX xxxxx X, X xxxx X

xxxxxxxxxx xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g odst. 5)

Zúčastněný xxxx uplatňující XXX xx xxx

(§13e odst. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx xx zahraničí Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p xxxx. 2)

- příjem xxxxxxxxx xx zahraničí

Albánie

U, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx x Barbuda

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Arménie

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Belize

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Britské Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Curaçao

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2019

Čína

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Září 2021

Egypt

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Estonsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Filipíny

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2020

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2020

Září 2020

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Irsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Září 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Kazachstán

U, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

XXXX (Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika)

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Korejská xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

U, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Kypr

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Lichtenštejnsko

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lucembursko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Maroko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Ostrovy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mongolsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Nigérie

U, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Norsko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Rakousko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 2)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Ruská xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Saudská Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Maarten

U

ano

Září 2018

příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Spojené xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx xxxxxxxx (USA)

F

F

30. 6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zák. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. XXXXX 2

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Tunisko

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxxxx a Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Aruba, Bahamy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Britské Panenské xxxxxxx, Xxxxçxx, Cookovy xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Macau, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Panama, Xxxxx Xxxxx and Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx xxxxx zájem x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx účtech; xxxxx XX xxxx takové xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx nereciproční, xxxxx Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx přechází xxxxxxxx xx společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto způsobem:

- xxxx účty xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. říjnem 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx hodnotou (xx. &xx; 1 xxx USD x 30. xxxx 2016) xxxx být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018 xxxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx hodnotou (< 1 xxx. XXX x 30. září 2016) xxxxx hlášeny x 31. xxxxxxxx 2019

Xxx. Xx. Zdeněk Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxx xxxxxx 25