Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování x xxxxxxxxxx xxx zveřejňovaný xxxxx §13b odst. 2, §13x xxxx. 7, §13x xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxxx x daňových záležitostech xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zamezení xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx. z xxxxxx a x xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (doposud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx OECD

MCAA - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx x automatické xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxxxx měřítku a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecně známé xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Rady 2014/107/EU ze dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně informací x xxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxx xxxxxxx x daňovými předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x avazující přímo xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx xxxx pozměňovací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx britskými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx územími

(viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

ZMSSD - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx daní x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx signatářů Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx dále xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předá.

Zúčastněný xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxx automatickou

výměnu informací x finančních xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx MCAA, xxxxx AVI xxxxx X, D xxxx X

přihlášení se x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx uplatňující CRS xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí

Albánie

U, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Září 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Arménie

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2020

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 1)

Xxxx 2019

Bosna a Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Curaçao

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Filipíny

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Gibraltar

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Hong Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Chorvatsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Japonsko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Září 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Eustach a Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Katar

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

U, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Lichtenštejnsko

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lotyšsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Marshallovy Ostrovy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Monako (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Nizozemsko (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Norsko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxx Zéland

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017/2018 2)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Lucia

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Saint Xxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

San Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx království (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (USA)

F

F

30. 6.2014

Xxxx 2017

(právní xxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. XXXXX 2

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Ukrajina

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vanuatu

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Barbuda, Xxxxxxxxx, Aruba, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Belize, Xxxxxxx, Britské Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxçxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Katar, Kostarika, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Panama, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Samoa, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (SAE), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zájem x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx; avšak XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dostávat. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Ústřední xxxxxxxxx xxxxx oznámené údaje xxxx xxxxxxxxxx nepředá.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. června 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 a 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx hodnotou (xx. &xx; 1 xxx XXX k 30. září 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxx (< 1 xxx. XXX x 30. září 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019

Xxx. Bc. Zdeněk Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25