Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10

Seznam xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13e odst. 7, §13x odst. 5 a §13p xxxx. 2 a xxxxxx pro xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx daní a x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Úmluva x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci x daňových záležitostech xx xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx z xxxxxx, resp. z xxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

T - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (xxxxxxx xxxxxx protokol xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx dohoda xxxxxxxxxxx xxxxxx o automatické xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx účtech (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx základem xxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxx

X - Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxx předpisy Spojených xxxxx amerických o xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx známé xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Compliance Act (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx dne 9. prosince 2014, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - dohoda x xxxxxxxxxxx výměně informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zlepšení xxxxxxx x daňovými xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měřítku xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jurisdikcí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx územími

(viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx signatářů Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx měnit.

Poslední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečně xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx titul xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx XXX xxxxx X, X xxxx X

xxxxxxxxxx se x 1. xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx implementovat XXX

Xxxxxxx náležité xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxx

(§13e odst. 7)

- 1. předání xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p xxxx. 2)

- příjem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx x Barbuda

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Arménie

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Aruba

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2020

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Panenské Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Dominika

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Egypt

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Filipíny

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2020

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Guatemala

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Hong Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (JAR)

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Kamerun

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (ostrovy Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Katar

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Lotyšsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Makedonie

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Maroko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Montserrat

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Nigérie

U, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Rakousko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017/2018 2)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Kitts xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx Lucia

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

San Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Singapur

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Maarten

U

ano

Září 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Slovenská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx království (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30. 6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Září 2015

Xxxxxx x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Sýrie

D

Příloha č. XXXXX 2

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Švýcarsko

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Thajsko

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Tunisko

U, D

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx & Xxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2020

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxxxx a Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Barbados, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxçxx, Cookovy xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kajmanské xxxxxxx, Xxxxxx, Katar, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx and Nevis, Xxxxx Xxxxx, Saint Xxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (SAE), Xxxxx & Xxxxxx Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech; avšak XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx od těchto xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepředá.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx týká xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 a 31. xxxxxxxxx 2016. Další xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- stávající xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxx hodnotou (xx. &xx; 1 xxx XXX k 30. xxxx 2016) xxxx být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018 xxxxxxxxx účty xxxxxxxxx osob s xxxxxx xxxxxxxx (&xx; 1 xxx. XXX x 30. září 2016) xxxxx hlášeny x 31. červenci 2019

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. r.

ředitel xxxxxx 25