Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

22

Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování a xxxxxxxxxx xxx zveřejňovaný xxxxx §13x xxxx. 2, §13x xxxx. 7, §13x xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §13s odst. 1 xxxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x z majetku, xxxxx umožňuje automatickou xxxxxx informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech, xxxxx xx k xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (xxxxxxx takový protokol xxxxxxx nebyl); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Spojenými státy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxx xxxxx amerických x xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamování xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tax Compliance Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU ze xxx 9. prosince 2014, kterou se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx jde o xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx

XX - xxxxxx x automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zlepšení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx x danou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát XX (xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohodám). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou republikou x některými xxxxxxxxx x nizozemskými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

ZMSSD - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx znění

Pozn.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx se xxxxx x budoucnosti xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx sloupec xx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxx, kam Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x finančních účtech

(§13b xxxx. 2)

Podpis MCAA, xxxxx XXX podle X, X xxxx X

xxxxxxxxxx se x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx péče

Rozhodný xxx

(§13g xxxx. 5)

Zúčastněný xxxx uplatňující XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. předání xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí

Albánie

U, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Belgie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Belize

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 1)

Xxxx 2019

Bosna x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Britské Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Curagao

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2018

Xxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Etiopie

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Faerské xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Grenada

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Indonésie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Izrael

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Jersey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (JAR)

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxx x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Září 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Lichtenštejnsko

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Lotyšsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Lucembursko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Maroko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Německo

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Nizozemsko (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Norsko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Pákistán

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 2)

Rumunsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Řecko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Saint Xxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Saudská Arábie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Singapur

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx arabské xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017 (xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Září 2015

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Švédsko

S

Příloha x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2015

Tunisko

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2018

Turks &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha č XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Antigua x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kajmanské xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Libanon, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Nauru, Panama, Xxxxx Xxxxx and Xxxxx, Saint Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx arabské emiráty (XXX), Xxxxx & Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zatím xxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx účtech; xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx stát xxxxxxxxxxxx, xxxxx Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jurisdikci xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx hlášeny xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx probíhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx období

- xxxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxx (xx. &xx; 1 mil XXX x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x nízkou xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.