Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

22

Xxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx oznamování a xxxxxxxxxx xxx zveřejňovaný xxxxx §13x xxxx. 2, §13x xxxx. 7, §13x odst. 5 x §13x xxxx. 2 a xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zamezení dvojímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x příjmu, xxxx. z xxxxxx x x majetku, xxxxx umožňuje automatickou xxxxxx xxxxxxxxx (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech, xxxxx xx k ní xxxxxxx protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (xxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx právním základem xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měřítku x x xxxxxxx xx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x informacích a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Foreign Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (tzv. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU ze xxx 9. prosince 2014, kterou se xxxx směrnice 2011/16/EU, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - dohoda x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx x danou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou republikou x některými xxxxxxxxx x nizozemskými závislými x přidruženými xxxxxxx (xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění

Pozn.: MF xxxxxxxxxx, xx seznamy xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx dále xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx pro určení xxxxx, kam Kontaktní xxxxx xxxxxxxxx skutečně xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx automatickou

výměnu xxxxxxxxx x finančních xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx XXX xxxxx X, D nebo X

xxxxxxxxxx se x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx CRS xx xxx

(§13e odst. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx x Barbuda

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Arménie

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx a Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Dánsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Faerské xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Indie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Indonésie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Jersey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Jihoafrická xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Jordánsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

---1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (ostrovy Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx republika

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Kypr

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Makedonie

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Man (Xxxxxx Man)

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Maroko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, D

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Monako (Monacké xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Mongolsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 2)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Saint Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

San Marino

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Arábie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Slovenská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Slovinsko

S

Příloha x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017 (xxxxxx xxxxx - xxx přechodná xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Srbsko x Xxxxx Xxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x ZMSSD

31.12.2015

Sýrie

D

Příloha x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Připravuje xx

Xxxxxxx č XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha č XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Září 2019

Venezuela

D

Příloha x XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x XXXXX

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Bahrajn, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Panenské ostrovy, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Indonésie, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Kanada, Katar, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Saint Lucia, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx arabské xxxxxxx (XXX), Turks &xxx; Xxxxxx Islands, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zájem x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx; xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zemí dostávat. Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámené xxxxx xxxx jurisdikci xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx přechází xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx poprvé xxxxxxx xx 30. června 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx účtů xxxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2016 x 31. prosincem 2016. Xxxxx roky už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s vyšší xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx USD x 30. xxxx 2016) xxxx být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nízkou xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX k 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.