Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Xxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx oznamování a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 2, §13e odst. 7, §13g odst. 5 a §13x xxxx. 2 a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §13x odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů

Zpracovatel: Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxx.: 257 042 612

X. x.: MF-16351/2018/2502-3

PID: XXXX8XXXXX

Xxxxxxxxxxx:

X - Úmluva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx znění Protokolu x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x x xxxxxxx, pokud umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxx umožňující automatickou xxxxxx informací (doposud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - společný standard xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx základem xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Dohoda mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxx předpisy Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecně známé xxxx Xxxxxxx Account Xxx Xxxxxxxxxx Act (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x danou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx jako pozměňovací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Nezahrnuje bilaterální xxxxxxx xxxxxx uzavřené Xxxxxx republikou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx územími

(viz http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx signatářů Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx relevantní xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx titul xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x finančních účtech

(§13b xxxx. 2)

Podpis MCAA, xxxxx A XX xxxxx U, X xxxx T xxxxxxxxxx xx k 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx náležité xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g odst. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx uplatňující XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p odst. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, D

ano

září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Brazílie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Ostrovy

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Čína

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Filipíny

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Ghana

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Irsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kajmanské xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxx x Saba - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X, D

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kolumbie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Korejská xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Kostarika

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Kuvajt

D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Kypr

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Libanon

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Litva

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Makedonie

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Monacké xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Nizozemsko (Holandsko)

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Nový Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Pákistán

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Polsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx and Nevis

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Vincent xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019/xxxx. 2020 1)

Xxxx 2019/xxxx. 2020 1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (USA)

F

F

30.6.2014

Září 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. x. 105/2016 Xx.) Xxxx 2015

Srbsko x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Srí Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vanuatu

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uskuteční x xxxx 2020, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30.6.2019.

2) Anguilla, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Bahamy, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Indonésie, Xxxxxxxxx ostrovy, Kanada, Xxxxxxxxx, Kuvajt, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Panama, Xxxxx Kitts xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx and xxx Grenadines, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zatím zájem x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx; xxxxx ČR xxxx xxxxxx informace xx xxxxxx zemí dostávat. Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx této jurisdikci xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx společný xxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx nových xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s vyšší xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx USD x 30. xxxx 2016) musí být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x xxxxxx hodnotou (≤ 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx odboru 25 - Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, spolupráce a xxxxxx