Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 2, §13x odst. 7, §13x xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §13x xxxx. 1 xxxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Zpracovatel: Xxx. David Xxxxx

xxx.: 257 042 612

X. x.: XX-16351/2018/2502-3

XXX: MFCR8XUTDT

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx o xxxxxxxx správní xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - smlouva České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daní x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x x xxxxxxx, pokud umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx x xx uzavřen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uzavřen xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxxxx měřítku x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx známé xxxx Foreign Account Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - směrnice Xxxx 2014/107/EU xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti daní

EU - dohoda x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxx xxxxxxxxxx x zavazující xxxxx xxxxxxx xxxx EU (xxxxxxxx jako pozměňovací xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohody uzavřené Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx britskými a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - zák. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících zákonů, x platném xxxxx

Xxxx.: XX zdůrazňuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předá.

Zúčastněný xxxx - xxxxx jurisdikce

Mezinárodní xxxxxx titul xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech

(§13b xxxx. 2)

Podpis MCAA, xxxxx A XX xxxxx X, X xxxx X xxxxxxxxxx xx k 1. xxxxxx informací na xxxxxxx závazku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxx XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx Kontaktním orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, D

ano

září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Bahamy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Britské Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Finsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Gibraltar

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Chorvatsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Jihoafrická xxxxxxxxx (JAR)

U, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxx x Saba - BES)

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Kazachstán

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Kuvajt

D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Libanon

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Macau

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Ostrov Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Moldávie

U, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mongolsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Panama

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Polsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Ruská xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Vincent and xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

San Marino

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Saudská Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019/popř. 2020 1)

Xxxx 2019/xxxx. 2020 1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Velká Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx fikce - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Xx.) Xxxx 2015

Srbsko x Xxxxx Hora

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Švýcarsko

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Turecko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vanuatu

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Venezuela

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) První xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx Kontaktním orgánem xx xxxxxxxxx x xxxx 2020, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxx xx xxxxxxxxx územím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx vypovězena xx 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Argentina, Xxxxx, Xxxxxx, Bahrajn, Xxxxxx, Bermudy, Britské Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Kanada, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Vincent and xxx Grenadines, Samoa, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx & Xxxxxx Islands, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx účtech; xxxxx XX bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dostávat. Xxxxx xx stát xxxxxxxxxxxx, xxxxx Ústřední xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxx jurisdikci xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx účty xxxxxxxxx osob xxxx xxx xxxxxx hlášeny xx 30. xxxxxx 2017. Toto xx xxxx nových xxxx xxxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2016 a 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx celoroční xxxxxx;

- xxxxxxxxx účty fyzických xxxx s xxxxx xxxxxxxx (xx. > 1 mil USD x 30. září 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x nízkou xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) budou xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25 - Strategie xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx