Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13e xxxx. 7, §13g xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx informační povinnosti xxxxx §13x odst. 1 zákona x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

Zpracovatel: Xxx. David Xxxxx

xxx.: 257 042 612

X. x.: XX-16351/2018/2502-3

XXX: MFCR8XUTDT

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx o xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - smlouva Xxxxx xxxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx daní x xxxxxx, xxxx. z xxxxxx x z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx uzavřen xxxxxxxx umožňující automatickou xxxxxx xxxxxxxxx (doposud xxxxxx xxxxxxxx uzavřen xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx dohoda xxxxxxxxxxx xxxxxx x automatické xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx základem xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx měřítku a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

S - směrnice Xxxx 2014/107/EU xx xxx 9. prosince 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním měřítku xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát XX (xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx územími

(viz http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx znění

Pozn.: XX zdůrazňuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx států, xxx Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx stát - název jurisdikce

Mezinárodní xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx X XX xxxxx U, X xxxx X přihlášení xx x 1. xxxxxx informací na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx náležité xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g odst. 5)

Xxxxxxxxxx stát uplatňující XXX od xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Ázerbájdžán

U, D

ano

září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Bahamy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Bosna x Hercegovina

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Čína

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Estonsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Finsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Indie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Bonaire, Svatý Xxxxxxx x Saba - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Kazachstán

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Korejská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Korejská xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lotyšsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Makedonie

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

předpoklad

--- 2)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Německo

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Holandsko)

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Ruská federace

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Saint Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Arábie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019/popř. 2020 1)

Září 2019/xxxx. 2020 1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx americké (USA)

F

F

30.6.2014

Září 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. č. 105/2016 Xx.) Xxxx 2015

Xxxxxx x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Srí Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Švédsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Švýcarsko

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Venezuela

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) Xxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx Kontaktním xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2020, xxxxx xxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Bermudy, Xxxxxxx Xxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Nauru, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Saint Xxxxx, Xxxxx Vincent xxx xxx Grenadines, Xxxxx, Xxxxxxx arabské emiráty (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx zatím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx; xxxxx ČR bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámené xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Rakousko xxxxxxxx xxxxxxxx xx společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx osob musí xxx poprvé xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2016 x 31. prosincem 2016. Xxxxx roky už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

- xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x vyšší xxxxxxxx (tj. > 1 xxx XXX x 30. září 2016) xxxx být xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob x nízkou xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX k 30. xxxx 2016) budou xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Xx. Xxxxxx Hrdlička, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25 - Strategie daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx