Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11

Seznam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 2, §13x odst. 7, §13x odst. 5 x §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxx x x změně dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Hlava

tel.: 257 042 612

Č. x.: XX-16351/2018/2502-3

XXX: MFCR8XUTDT

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - smlouva České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx a z xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (doposud xxxxxx protokol xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx OECD

MCAA - Xxxxxxxxxxxx dohoda příslušných xxxxxx x automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx základem xxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x zlepšení dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měřítku a x ohledem xx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Compliance Act (xxx. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - směrnice Xxxx 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní

EU - dohoda o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x zavazující přímo xxxxxxx stát XX (xxxxxxxx xxxx pozměňovací xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx britskými x xxxxxxxxxxxx závislými a xxxxxxxxxxxx územími

(viz http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx

Xxxx.: XX zdůrazňuje, že xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x budoucnosti xxxx měnit.

Poslední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx orgán informace xxxxxxxx předá.

Zúčastněný xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx MCAA, xxxxx X XX xxxxx X, X xxxx X xxxxxxxxxx xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx den

(§13g odst. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX od xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p odst. 2)

- xxxxxx informací ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Bahamy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Bahrajn

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Bosna x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Bulharsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Egypt

D

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Estonsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Ghana

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Guatemala

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Indie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (JAR)

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Jordánsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Bonaire, Xxxxx Xxxxxxx a Saba - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kolumbie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Kuvajt

D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Litva

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Malta

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mongolsko

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Montserrat

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Norsko

U, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx and Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxx Marino

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Arábie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Sint Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019/popř. 2020 1)

Září 2019/popř. 2020 1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx americké (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. x. 105/2016 Xx.) Xxxx 2015

Srbsko x Černá Hora

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx & Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vanuatu

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) První xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Kontaktním xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2020, pokud xxxx xxxxxxxxxxx dohoda x zdanění příjmů x úspor se xxxxxxxxx územím Nizozemského xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Bahrajn, Xxxxxx, Bermudy, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Kuvajt, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Saint Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx and xxx Grenadines, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx xxxxx zájem x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX xxxx xxxxxx informace xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, český Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx účty xxxxxxxxx xxxx musí xxx poprvé hlášeny xx 30. xxxxxx 2017. Toto xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. prosincem 2016. Xxxxx xxxx už xxxxx probíhat xxxxxxx xx celoroční období;

- xxxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx XXX x 30. září 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx fyzických osob x xxxxxx hodnotou (≤ 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Bc. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25 - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, spolupráce x xxxxxx