Animace načítání

Stránka se připravuje...


Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle §13b odst. 2, §13e odst. 7, §13g odst. 5 a §13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle §13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2018
8
6
11
MF-16351/2018/2502-3
Oznámení MF ČR
Ing. David Hlava
Daně - správa daní a poplatků, Smlouvy mezinárodní