Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7

Xxxxxx smluvních států xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 2, §13e xxxx. 7, §13x xxxx. 5 a §13x xxxx. 2 x xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxxxx záležitostech xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx republiky x zamezení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x příjmu, xxxx. x xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx umožňuje automatickou xxxxxx informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xx uzavřen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (doposud takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Act (tzv. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/EU, xxxxx xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx členský xxxx XX (sjednaná xxxx pozměňovací xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx bilaterální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x některými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxxxx č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx daní x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xxxx.: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx relevantní xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx orgán informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx jurisdikce

Mezinárodní xxxxxx titul xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx (§13b xxxx. 2)

Podpis XXXX, xxxxx AVI xxxxx U, D xxxx X xxxxxxxxxx xx k 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx závazku jurisdikce xxxxxxxxxxxxx CRS

Postupy xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx (§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxx XXX xx xxx (§13e xxxx. 7)

1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p xxxx. 2) - xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Aruba

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Bahamy

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Bahrajn

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Brazílie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Guatemala

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Irsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12. 2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (JAR)

U, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Karibské Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Kazachstán

U, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika)

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Libanon

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Malta

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Ostrov Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx knížectví)

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Nizozemsko (Holandsko)

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Ruská xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Nevis

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxx Marino

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Sint Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020 1)

Xxxx 2020 1)

Slovenská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Slovinsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx arabské xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx království (Xxxxx Británie)

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx státy xxxxxxxx (XXX)

X

X

30. 6. 2014

Září 2017

(xxxxxx fikce - xxx přechodná xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Černá Hora

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Srí Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Švédsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx & Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Venezuela

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) První xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uskuteční x xxxx 2020, xxxxx xxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx vypovězena xx 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Argentina, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Belize, Bermudy, Xxxxxxx Panenské xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kajmanské xxxxxxx, Xxxxxx, Kostarika, Kuvajt, Xxxxxxx, Marshallovy Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx and Xxxxx, Saint Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx & Xxxxxx Xxxxxxx neprojevily zatím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX xxxx takové xxxxxxxxx xx těchto zemí xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, český Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Rakousko xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamování xxxxx způsobem:

- nové xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx otevřených mezi 1. říjnem 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx roky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za celoroční xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 mil XXX x 30. xxxx 2016) xxxx xxx nahlášeny x 30. červnu 2018

- xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX k 30. září 2016) xxxxx hlášeny x 30. xxxxxx 2019