Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7

Seznam xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx společný standard xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13x odst. 7, §13x odst. 5 x §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z příjmu, xxxx. z příjmu x x majetku, xxxxx xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx (viz http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx x výměně informací x xxxxxxxx záležitostech, xxxxx je x xx uzavřen protokol xxxxxxxxxx automatickou výměnu xxxxxxxxx (doposud takový xxxxxxxx uzavřen nebyl); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tax Xxxxxxxxxx Act (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

S - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxx jurisdikcí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx xxxx pozměňovací xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx savings xxxxxx uzavřené Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění

Pozn.: Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx signatářů Úmluvy x Mnohostranné dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x budoucnosti xxxx měnit.

Poslední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, kam Xxxxxxxxx orgán informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - název jurisdikce

Mezinárodní xxxxxx titul pro xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§13b xxxx. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx AVI xxxxx X, X xxxx X přihlášení xx x 1. xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx CRS

Postupy xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx (§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxx (§13e xxxx. 7)

1. předání údajů xx zahraničí Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p odst. 2) - příjem xxxxxxxxx xx zahraničí

Albánie

U, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Aruba

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Austrálie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Barbados

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Bermudy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Září 2018

Bosna x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Brazílie

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Čína

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Estonsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Ghana

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Guatemala

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Chorvatsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12. 2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Karibské Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Bonaire, Xxxxx Xxxxxxx a Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika)

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Maďarsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Německo

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Ruská federace

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Saint Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Vincent xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

San Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Arábie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Sint Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020 1)

Xxxx 2020 1)

Slovenská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx království (Xxxxx Británie)

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx státy americké (XXX)

X

X

30. 6. 2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx přechodná xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Srbsko x Xxxxx Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Venezuela

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) První xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx 2020, xxxxx xxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxx příjmů x úspor xx xxxxxxxxx xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx vypovězena xx 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Bahamy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Nauru, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx and Xxxxx, Saint Lucia, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx & Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o příjem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; avšak ČR xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx těchto zemí xxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx, český Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx fyzických xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Toto xx xxxx nových xxxx otevřených mezi 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Další roky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 mil XXX x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx k 30. červnu 2018

- xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx s xxxxxx xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 30. červnu 2019