Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7

Xxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13x odst. 7, §13g xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 x xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, v xxxxxxx znění

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx v oboru xxxx x xxxxxx, xxxx. z xxxxxx x z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx (viz http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx uzavřen xxxxxxxx xxxxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx nebyl); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx oznamování XXXX

XXXX - Mnohostranná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x automatické xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Úmluva

F - Xxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx známé jako Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x automatické xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx měřítku xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxx jurisdikcí x xxxxxxxxxx xxxxx členský xxxx XX (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx savings xxxxxx uzavřené Českou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxx.: Ministerstvo xxxxxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx sloupec xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, kam Xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech (§13b odst. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx AVI xxxxx X, X xxxx X přihlášení xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx (§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx stát xxxxxxxxxxx XXX xx xxx (§13e odst. 7)

1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Kontaktním xxxxxxx (§13p xxxx. 2) - xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Září 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Aruba

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Bahamy

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Barbados

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Bělorusko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Britské Xxxxxxxx Ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Bulharsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Estonsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Filipíny

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Guatemala

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Irsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12. 2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (ostrovy Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Kazachstán

U, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Korejská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Kostarika

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Kuvajt

D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Libanon

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Litva

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Ostrovy

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx knížectví)

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Nizozemsko (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx federace

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Vincent and xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxx Marino

EU

EU

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Saudská Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Sint Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020 1)

Xxxx 2020 1)

Slovenská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Británie)

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx xxxxx americké (XXX)

X

X

30. 6. 2014

Xxxx 2017

(xxxxxx fikce - xxx přechodná xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Září 2015

Srbsko x Černá Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Turecko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Kontaktním orgánem xx uskuteční v xxxx 2020, xxxxx xxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx vypovězena xx 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Belize, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Cookovy xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Kuvajt, Xxxxxxx, Marshallovy Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Panama, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Lucia, Xxxxx Vincent xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx neprojevily zatím xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx; xxxxx XX xxxx takové informace xx xxxxxx zemí xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx kontaktní orgán xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx nepředá.

3) Rakousko xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamování xxxxx způsobem:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být poprvé xxxxxxx do 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx nových xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Další xxxx xx budou xxxxxxxx xxxxxxx xx celoroční xxxxxx.

- stávající účty xxxxxxxxx xxxx s xxxxx hodnotou (tj. &xx; 1 xxx XXX x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX x 30. září 2016) xxxxx xxxxxxx x 30. xxxxxx 2019