Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 2, §13x xxxx. 7, §13x xxxx. 5 a §13x xxxx. 2 x xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 zákona x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pomoci v xxxxxxxx záležitostech ve xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx České xxxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z příjmu, xxxx. x xxxxxx x z majetku, xxxxx xxxxxxxx automatickou xxxxxx informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/dvoii-zdaneni/prehled-platnvch-smluv)

X - dohoda x xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx takový xxxxxxxx uzavřen xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/leqislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Mnohostranná xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x automatické výměně xxxxxxxxx x finančních xxxxxx (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx x povinnou automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx členský xxxx XX (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxxxx č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění

Pozn.: Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx měnit.

Poslední xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předá.

Zúčastněný xxxx - název xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (§13b odst. 2)

Xxxxxx XXXX, pokud XXX xxxxx U, D xxxx T xxxxxxxxxx xx x 1. xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx den (§13g xxxx. 5)

Zúčastněný xxxx xxxxxxxxxxx CRS xx xxx (§13e odst. 7)

1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p odst. 2) - příjem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Austrálie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

--- 2)

Září 2018

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Estonsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Gibraltar

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Irsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Itálie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12. 2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Karibské Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx - XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Kazachstán

U, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

XXXX (Korejská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Libanon

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Macau

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Malajsie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

předpoklad

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Moldávie

U, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Monacké xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 2)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Nizozemsko (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Pákistán

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Panama

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Polsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx and Nevis

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Saint Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2018

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Grenadines

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 2)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Arábie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Sint Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020 1)

Xxxx 2020 1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx státy xxxxxxxx (XXX)

X

X

30. 6. 2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Xxxxx Hora

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 2)

Září 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx Kontaktním orgánem xx uskuteční x xxxx 2020, xxxxx xxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxx xx xxxxxxxxx územím Nizozemského xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30.6.2019.

2) Xxxxxxxx, Argentina, Xxxxx, Xxxxxx, Bahrajn, Xxxxxxxx, Belize, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxx, Xxxxxxx ostrovy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Kitts and Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Samoa, Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx; avšak XX xxxx xxxxxx informace xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxx nereciproční, xxxxx Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- nové xxxx fyzických xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx budou probíhat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx hodnotou (xx. &xx; 1 xxx XXX k 30. xxxx 2016) musí xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nízkou xxxxxxxx (≤ 1 xxx. XXX x 30. září 2016) xxxxx hlášeny k 30. xxxxxx 2019