Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

27

Xxxxx č. MF-11

kterým xx zrušují xxxxxxx xxxxxx xxxx D xxxxxxxxxx problematiku xxxx x přidané hodnoty

Zpracovatel: Xxx. Zuzana Gajewská

Tel.: 257&xxxx;042&xxxx;927

X. j.: XX-14450/2016/2601-24

XXX: XXXX6XXXXX

X účinností x xxxxxxx dni prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nejsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx nadále xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. X-1

-

X xxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx daně *)

Xxxxx x. D-10

-

Neuplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx *)

Pokyn x. X-11

-

Xxxxxx xxxxxxxxxx celních xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx celních xxxxxxx *)

Xxxxx č. D-15

-

O xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx dalšího prodeje x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x. X-25

-

X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x leasingu **)

Xxxxx x. X-30

-

X xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx xxxxxxxx *)

Xxxxx x. X-37

-

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zkráceného xxxxxxx XXX u xxxxxxxxxx xxxxxxxx *)

Xxxxx x. X-43

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x peněz x xxxxxxxx *)

Xxxxx x. X-49

-

Xxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zboží xx xxx. xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. 1. 1993 x ukončením xxxxxxxx lhůty po 1. 1. 1993 *)

Xxxxx č. D-50

-

Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-61

-

Uplatňování xxxx x přidané xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby

Pokyn č. D-62

-

X vypořádání odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a návaznosti xx xxxxxxxx účetnictví x přímé daně

Pokyn č. D-63

-

X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x leasingu

Pokyn č. D-64

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-69

-

Xxxxxxxx Xxxxxx X-62 x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx metodiku xxxxxxxxxx x přímé xxxx

Xxxxx č. D-77

-

Stanovení xxxxxxx xxxx x dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx č. D-81

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrických xxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx usnesení xxxxx Xxxxx republiky x. 568 xx xxx 6. října 1993 x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-93

-

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx u reklamy, xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx č. D-94

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx č. D-103

-

X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-119

-

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx x reklamy, xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx č. D-121

-

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zajišťované xxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-123

-

Xxxxxxxxx xxxxx x §40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 1. 1995

Pokyn č. D-140

-

Uplatňování xxxx x přidané xxxxxxx při realizaci xxxxxx x. 222/1994 Xx.

Xxxxx č. D-149

-

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. D-157

-

O xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytování bezplatné xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx obětí záplav x xxxx 1997

Pokyn č. D-165

-

Xxxxxxxxxxx XXX x xxxxx a služeb x xxxxxxx skladech, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx celních xxxxxxx

Xxxxx č. D-167

-

Xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-168

-

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravě xxxx, xxxxx a xxxxx a x xxxxxx s xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-170

-

Dodatečná daňová xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx odpočet x xxxxxx xxxxxxxxxx nároku xx odpočet x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-171

-

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

Xxxxx č. D-172

-

Xxxxxxxx úplaty xx zdanitelné xxxxxx x xxxx xxxx xx českou xxxx

Xxxxx č. D-173

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx vkladu a xxx prodeji podniku

Pokyn č. D-181

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u oprav, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí

Pokyn č. D-182

-

Xxxxxxxxxxx XXX xxx poskytování xxxxxx lázeňské xxxx

Xxxxx č. D-195

-

X xxxxxxxxxxx DPH x pojišťovnictví

Pokyn č. D-202

-

Uplatňování xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx č. D-206

-

X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx

Xxxxx č. D-207

-

X xxxxxxxxxxx daně x přidané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x stravovacích

Pokyn č. D-209

-

Uplatňování XXX x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx č. D-210

-

X stanovení xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xxx prodeji xxxxx

Xxxxx č. D-212

-

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činností

Pokyn č. D-213

-

X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx nebo zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxx č. D-220

-

Uplatňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty xx 1. xxxxx 2001

Xxxxx č. D-227

-

O xxxxxxxxxxx XXX u xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. D-234

-

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x sdružení xxxxx §829 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvy ***)

Xxxxx č. D-237

-

X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx č. D-247

-

Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

Pokyn č. D-253

-

Xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx a 20 xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx č. D-343

-

K xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx Xxxx 20010/66/XX, kterou xxxxx x prodloužení lhůty xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2009

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, x. x.

xxxxxxx financí

*) Xxxxx xxxxxxxxxx

**) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.1994 již v x. 1994 xxxxxxx D-63 (x čehož xx xxxxx, xxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx XX ČR xx xxxxxxxxx xxxxxxxx)!

***) Xxxxx xxx již xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx MF č. 28/2007 x účinností xx 1.1.2008