Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020D2232 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2232, ze dne 22. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přijetí rozhodnutí o sestavení seznamu 25 osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena rozhodčího tribunálu podle dohody, a rezervního seznamu osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena rozhodčího tribunálu podle dohody za stranu Unie R P
32019R0026 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP) R P
32013R0519 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky R P
32013R0517 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů R P
31980L0368 Jedenáctá směrnice Rady ze dne 26. března 1980 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — vynětí francouzských zámořských departementů z působnosti směrnice 77/388/EHS (80/368/EHS) R P
31976R1795 Nařízení Rady (EHS) č. 1795/76 ze dne 20. července 1976 o podmínkách použití čl. 40 odst. 4 Smlouvy na francouzské zámořské departementy R P
31969R2604 Nařízení Rady (EHS) č. 2604/69 ze dne 20. prosince 1969 o použití nařízení (EHS) č. 2603/69, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz, ve francouzských zámořských departementech R P