Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32013R0912 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Text s významem pro EHP) R P
32011R0088 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Text s významem pro EHP) R P
32010R0823 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 823/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení (Text s významem pro EHP) R P
32010R0822 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 822/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 198/2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích, pokud jde o shromažďované údaje a požadavky na výběr šetřených jednotek, přesnost a kvalitu (Text s významem pro EHP) R P
32010R0821 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP) R P
32009R0540 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 540/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1450/2004 týkající se tvorby a rozvoje statistiky Společenství v oblasti inovací (Text s významem pro EHP) R P
32008R0452 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (Text s významem pro EHP) R P
32006R0198 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 198/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (Text s významem pro EHP) R P
32005R1552 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (Text s významem pro EHP) R P