Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0788 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/788 ze dne 16. května 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32020R1218 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1218 ze dne 25. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 26. srpna 2020 R P
32020R1221 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1221 ze dne 26. srpna 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 27. srpna 2020 R P
32020R0959 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/959 ze dne 2. července 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. července 2020 R P
32020R0864 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/864 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 23. června 2020 R P
32020R0712 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/712 ze dne 25. května 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32020R0404 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/404 ze dne 12. března 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 594/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32019R1776 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32018R1531 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1531 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32018R1530 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1530 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32018R1489 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1489 ze dne 3. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32018D0840 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/840 ze dne 5. června 2018, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495 (oznámeno pod číslem C(2018) 3362) R P
32018R0838 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/838 ze dne 31. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32018R0837 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/837 ze dne 31. května 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury R P
32018R0125 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/125 ze dne 24. ledna 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32017R1925 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32016R1245 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1245 ze dne 28. července 2016, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (Text s významem pro EHP) R P
32012R0927 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32011R1006 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku R P
32011R1006R(07) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úřední věstník Evropské unie L 282 ze dne 28. října 2011 ) R P