Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020H0403 DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/403 ze dne 13. března 2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 R P
32017L0433 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP) R P
32016L0970 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/970 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP) R P
32016R0425 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Text s významem pro EHP) R P
32012L0010 SMĚRNICE KOMISE 2012/10/EU ze dne 22. března 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP) R P
32010L0080 SMĚRNICE KOMISE 2010/80/EU ze dne 22. listopadu 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP) R P
32009L0043 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Text s významem pro EHP) R P
31994D0023 Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 1994 o společných pravidlech postupu pro evropské technické schvalování (94/23/ES) R P