Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D1944 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/1944 ze dne 2. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/1997 o schválení objemu emise mincí v roce 2021 (ECB/2021/48) R P
32021D0874 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/874 ze dne 26. května 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2021/25) R P
32021D0874 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/874 ze dne 26. května 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2021/25) R P
32021D0124 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/124 ze dne 29. ledna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2021/3) R P
32020O1284 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1284 ze dne 7. září 2020, kterými se mění obecné zásady (EU) 2018/797 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2020/34) R P
32020D1264 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1264 ze dne 8. září 2020, kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2020/38) R P
32019D2172 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2172 ze dne 5. prosince 2019, kterým se stanoví, že Maďarsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 14. června 2019 R P
32019D2137 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/2137 ze dne 5. prosince 2019, kterým se stanoví, že Rumunsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 14. června 2019 R P
32019D0040 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2231 ze dne 10. prosince 2019 o schválení objemu emise mincí v roce 2020 (ECB/2019/40) R P
32019D0032 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1848 ze dne 29. října 2019, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2019/32) R P
32017R2361 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2361 ze dne 14. září 2017 o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí R P
32017D1191 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1191 ze dne 16. června 2017, kterým se zrušuje rozhodnutí 2014/56/EU o existenci nadměrného schodku v Chorvatsku R P
32017R0747 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/747 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o kritéria týkající se výpočtu příspěvků předem a o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků (Text s významem pro EHP) R P
32016R0860 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/860 ze dne 4. února 2016, kterým se dále upřesňují určité okolnosti, za nichž je nutné vyloučení z výkonu pravomocí k odpisu nebo konverzi podle čl. 44 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků R P
32015R0451 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/451 ze dne 16. prosince 2015, kterým se stanoví obecné zásady a kritéria pro investiční strategii Jednotného fondu pro řešení krizí a pravidla pro jeho správu R P
32015R1365 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1365 ze dne 30. dubna 2015 o formátu pro předávání údajů o výdajích na výzkum a vývoj (Text s významem pro EHP) R P
32015R1342 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1342 ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění metodika pro klasifikaci produkce podle činností v příloze A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (Text s významem pro EHP) R P
32015R1163 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1163 ze dne 15. července 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007, pokud jde o seznam základních položek pro parity kupní síly (Text s významem pro EHP) R P
32014R0806 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 R P
32014R0729 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 729/2014 ze dne 24. června 2014 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění) R P