Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0829 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/829 ze dne 25. května 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 31/96, pokud jde o instituce způsobilé pro osvobození od spotřební daně R P
32019R2223 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2223 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32019R2222 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2222 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o údaje, jež se mají předkládat v rámci elektronických postupů pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32019R2221 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2221 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013, pokud jde o údaje zaznamenané ve zprávách týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru R P
32019L0475 SMĚRNICE RADY (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES R P
32018D1491 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1491 ze dne 2. října 2018, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Španělsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů R P
32018R0505 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/505 ze dne 7. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 R P
32018R0504 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/504 ze dne 7. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní R P
32018R0503 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/503 ze dne 7. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32017R2236 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2236 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně R P
32016R0379 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/379 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32016R0323 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 R P
32015R0272 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/272 ze dne 19. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní R P
32014R0076 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 76/2014 ze dne 28. ledna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32013L0061 SMĚRNICE RADY 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte R P
32012R1221 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1221/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32011L0064 SMĚRNICE RADY 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) R P
32010L0012 SMĚRNICE RADY 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES R P
32009R0684 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně R P
32008R0849 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 849/2008 ze dne 28. srpna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně R P