Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R0782 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestusjících v železniční přepravě R P
32011R0181 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP) R P
32008R0569 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 569/2008 ze dne 12. června 2008, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství R P
32007R1371R(06) Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě ( Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 3. prosince 2007 ) R P
32007R1371 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě R P
31989R4058 Nařízení Rady (EHS) č. 4058/89 ze dne 21. prosince 1989 o stanovení sazeb pro přepravu zboží po silnici mezi členskými státy R P
31984R3626 Nařízení Rady (EHS) č. 3626/84 ze dne 19. prosince 1984, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství R P