Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0786 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/786 ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Text s významem pro EHP) R P
32021R1383 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1383 ze dne 15. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990, pokud jde o požadavky na aktiva obdržená fondy peněžního trhu na základě reverzního repa R P
32021R1018 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1018 ze dne 22. června 2021 kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2021/637, pokud jde o zpřístupňování informací o ukazatelích globálního systémového významu, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1030/2014 R P
32021D0730 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/730 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1349 o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2021/19) R P
32021D0729 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/729 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/2098 o procesních aspektech ukládání nápravných opatření v případě neplnění nařízení (EU) č. 795/2014 (ECB/2021/18) R P
32021R0728 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/728 ze dne 29. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2021/17) R P
32021R0598 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/598 ze dne 14. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro přidělování rizikových vah specializovaným úvěrovým expozicím R P
32021R0558 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/558 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 R P
32021R0557 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/557 ze dne 31. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 R P
32021R0539 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/539 ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí R P
32021D0490 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/490 ze dne 12. března 2021 o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2020 (ECB/2021/8) R P
32021R0249 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/249 ze dne 17. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 R P
32020D1306 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1306 ze dne 16. září 2020 o dočasném vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z celkové míry expozic s ohledem na pandemii COVID-19 (ECB/2020/44) R P
32020D1016 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1016 ze dne 24. června 2020 o navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (ECB/2020/31) R P
32020R0873 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/873 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o některé úpravy v reakci na pandemii COVID-19 R P
32020R0866 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/866 ze dne 28. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 R P
32019R2155 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37) R P
32019R2091 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2091 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 R P
32019R2028 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2028 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 R P
32019R1851 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1851 ze dne 28. května 2019, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/2402 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické normy týkající se homogenity podkladových expozic v sekuritizaci R P