Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1257 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1257 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a (EU) 2017/2359, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do požadavků na dohled nad produktem a jeho řízení vztahujících se na pojišťovny a distributory pojištění a do pravidel pro výkon činnosti a investiční poradenství pro pojistné produkty s investiční složkou R P
32021R1256 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1256 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do oblasti řízení a kontroly pojišťoven a zajišťoven R P
32021R0744 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/744 ze dne 6. května 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2021 do 29. června 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu R P
32021R0526 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/526 ze dne 23. října 2020, kterým se opravuje české znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) R P
32021R0178 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/178 ze dne 8. února 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2020 do 30. března 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu R P
32020R0988 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/988 ze dne 12. března 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) R P
32020R0657 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/657 ze dne 15. května 2020, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES R P
32020R0641 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/641 ze dne 12. května 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2020 do 29. června 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu R P
32020R0443 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/443 ze dne 25. března 2020, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny výtažku z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatého na spermidin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 R P
32020R0442 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/442 ze dne 17. prosince 2019, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) R P
32020R0193 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/193 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2019 do 30. března 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu R P
32019L2177 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu R P
32019R2103 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2103 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES R P
32019R2102 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2102 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, pokud jde o zveřejnění informací použitých při výpočtu úpravy o schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty R P
32019R1902 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1902 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2019 do 30. prosince 2019 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu R P
32019R1865 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1865 ze dne 6. června 2019, kterým se opravuje rumunské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) R P
32018L0411 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/411 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu použitelnosti prováděcích opatření členských států (Text s významem pro EHP) R P
32017R2015 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2015 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2017 do 30. prosince 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP) R P
32017R0812 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/812 ze dne 15. května 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP) R P
32017R0669 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/669 ze dne 16. prosince 2016, kterým se opravuje bulharské, české, estonské, francouzské, chorvatské, litevské, maltské, rumunské, řecké, slovenské a švédské jazykové znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP) R P