Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
4/2004 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Obecně závazná vyhláška Královéhradeckého kraje ze dne 16. září 2004 o symbolech Královéhradeckého kraje a jejich užívání R P
3/2004 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 30.6.2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí Královéhradeckého kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje R P
3/2004 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Obecně závazná vyhláška Královéhradeckého kraje ze dne 24.6.2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje R P
2/2004 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 25. února 2004, kterým se vydává požární poplachový plán kraje R P
1/2004 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 25. února 2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů R P
1/2003 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 3. září 2003, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy Královéhradeckého kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. R P
4/2002 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob R P
3/2002 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru R P
2/2002 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu na území Královéhradeckého kraje R P
1/2002 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj) Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 20. února 2002, kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich zabezpečení R P