Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 32/1998 Xx. xx. x. Prahy, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx usneslo xxx 13.12.2019 xxxxx xxxxx §44 odst. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, x §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování majetku), xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xx. I

Vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, x cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 39/1999 Xx. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx vyhlášky č. 1/2001 Xx. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 30/2001 Xx. xx. x. Prahy, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2003 Sb. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 31/2003 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 24/2004 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 27/2005 Xx. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 24/2006 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 18/2007 Xx. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx vyhlášky x. 21/2008 Sb. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 21/2009 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2011 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/2011 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 22/2012 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 20/2013 Sb. hl. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2014 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 20/2014 Xx. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx vyhlášky x. 12/2015 Xx. xx. x. Xxxxx, obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/2016 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 25/2017 Sb. hl. x. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2018 Xx. xx. x. Xxxxx a xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 17/2018 Sb. xx. m. Prahy, xx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxx:

„XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX ÚZEMÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xx. 1

Xxxx

Xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxx“) xx zpracována xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

Xx. 2

Xxxxxxxx cenové xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx část, xxxxxxxxxx 132 xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 1:5000 x xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

Čl. 3

Xxxxxxxxx x využívání xxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyznačené xxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xx/x2. Všechny stavební xxxxxxx2) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx označeny xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stavebním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ocení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx3), xxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxx mapy xxxxxx, xxxxxxx:

x) je ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx své xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejsou oceněny x cenové mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx stejnou xxxxx, nebo

d) xx xxxxxxx právem stavby.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dráha, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx součástí, a xxxxxxx prostranství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx užívaný xxxx xxxxxx určený xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx stejnému xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), se xxxxx xxxx xxxxxx xxxx neocení x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx3), pokud xx xxxxxxx o xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 5.

(5) Xx-xx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přístupný xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx x podnikání, xxxxxx xxxxxxxxxxx a obslužných xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem podle xxxxxx právního předpisu6).

(7) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx době x xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx. 2 x Praze 1 - Xxxxxx Xxxxx.

(8) Xxxxxx, připomínky x xxxxxx k xxxxxx mapě lze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx - Jungmannova 35, 111 21 Xxxxx 1.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxx x pozemky

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu vyplývá, xx xxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze je xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x plochy pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx od ostatních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx v xxxxxx segmentu realitního xxxx srovnání s xxxxxx jiným městem Xxxxx republiky a xxxxxxxx xx zde xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx.

(2) Území hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx rozsáhlých xxxxxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx většině xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vodovod, xxxxxxxxx. Jednotlivé části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx plně napojeny xx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx je existence 3 xxxx metra, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x významnými koncentracemi xxxxxxx x ostatních xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vývoje xxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

x) Celkové xxxxx xxxxx analyzovaných xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx roku zpomalilo.

b) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poměrně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - nejvíce xxxxxx xxxx stále pozemky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) U xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a urbanistické xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx než x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pozemků xxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přetrvávají.

d) X xxxxxxx ploch x komerčním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemku xxxxxxx poloha, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. U xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stavbami, např. xxxxxxxxxx centry, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardu, xxxxx oproti loňskému xxxx xxx x xxxxxxxxxx nárůstu cen. X pozemků se xxxxxxxx komerčně xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx loňskému xxxx xxxxxxx výrazněji. Stále xxxxx, xx průměrné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx využitím.

e) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx průmyslových xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oproti xxxxxx nezměnily.

Čl. 5

Xxxxxxxx xx xxxxxx cen

(1) X rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Praha - xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx v xxxxxx 2018 xx 2019.

(3) Xxxxxx využity xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dále nebyly xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výrazně xxxxxx xx ceny xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx 50 x ). Xxxxxxx xx xxxxxxx, xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cenové xxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoje hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou hlavním xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx mapy xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) doplňkovou xxxxxx,

x) xxxxxxx katastrálních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx ulic x xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xx základem xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2003 aktualizovaný x xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, mapový xxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx parcel x xxxxxxxxx objektů. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxx konkrétním xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxx postupu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Cenová xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pozemků.

(2) Základem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“) xxxxxxxx x kupních smlouvách.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vycházelo x xxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Ceny xxxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7). X xxxxxx mapě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pozemky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx se ocení xxxxx Článku 3. X xxxxxxx xxxxx Xxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neoceněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, kultury, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, obrany, xxxxxxxxxx a dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxx letech, x xxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxxxx x hlavním městě Xxxxx, xx předpokládá, xx xxxxxx roku 2020 xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx cenová xxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx katastrálních území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Chabry

Libeň

Suchdol

Dolní Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx u Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxxx xxx Xxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx u Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

."

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

XXXx. Xxxxxx Xxxx, v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

doc. Xxx. arch. Xxxx Xxxxxxxx, x. r.

I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1) §10 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 441/2013 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku (oceňovací xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3) §35 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

5) §9 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

6) §9 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxx majetku.

7) §10 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.