Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

678/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Závěrečná zpráva RIA

Právní vztah k EU

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx dne ………. 2020,

xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Sb., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 185/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x.&xxxx; 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 174/2012 Xx., xxxxxx x. 266/2015 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxx x. 278/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx písmeno f) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

2. X §1 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

„x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.“.

3. X části xxxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx hlava VII xx xxxxxxxx jako xxxxx VI.

4. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx XX vkládá xxxx xxxxx XXX, xxxxx včetně nadpisu xxx:

„Xxxxx XXX

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§10x

(1) Poplatky xx xxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx.

(2) Xxxx může zavést xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeden x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxx 2

Xxxxxxxx za xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem poplatku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxx obci,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, ve které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba a xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx této xxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx je

a) xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci x xxxx xxxx x xx x xxxx jiné xxxx xxxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx, školského xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx nebo školského xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo nezletilého,

d) xxxxxxxx v domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx seniory, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx zákona xxxxxxx xx osobní svobodě x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činí xxxxxxx 1200 Xx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v obci, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx za každé xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx v obci, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx osvobozena.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnující xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx umístěné xx xxxxx obce, xxxxxxx x jednu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, na jehož xxxxx

x) je x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxx věci bydliště, xxxx

x) vlastník xxxxxxxx xxxx, ve které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný dům xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx

x) hmotnost xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věci za xxxx dílčí období x xxxxxxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx odloženého x xxxxxxxx věci xx xxxx dílčí xxxxxx x litrech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věc xx odpad za xxxx xxxxx xxxxxx x litrech připadající xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx jeden xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Hmotností xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemovité xxxx xx dílčí xxxxxx xxxx objednanou kapacitou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxx období xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je

a) xxxxx

1. hmotnosti nebo xxxxxx odpadu odloženého x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx dílčí xxxxxx x

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dílčího xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx odpadu xxxxxxxxxx z této xxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx tuto xxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxx x případě, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx určit xxxxxxxxx xxxxxx dílčího xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) 10 kg, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 x, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odpadu xxxx kapacita xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) 6 Xx xx xx, xxxxx xx xxxxxxxx hmotnost xxxxxx,

x) 1 Xx xx x, xxxxx xx xxxxxxxx objem xxxxxx xxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx období, xx xxxxxxx xxxxx

x) měl xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx poplatníkem xx vlastník xxxx xxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nahoru x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x nemovité xxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxx poplatku je xxxxxxx xxxxxx poplatek xx poplatníka.

Díl 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx období

(1) Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

§10p

Solidární xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§10q

Jednotky

Ustanovení x xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx obdobně i xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na společných xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx s xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx tomto xxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxx vložená xx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx fond xxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx je vložena xxxxxxxx věc, xx xxx účely xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx.“.

5. V §11 xx za xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxx obec xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b), xxxxxx xxxxxxx poplatku plátci xxxxxxxx platebním xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku poplatníkovi. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatník xxxxxxxxx xxxxx poplatek xxxx, xxxx jim xxxxxxx xxxxxxxx vyměřit xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx předpisným seznamem xxxxxxx neodvedeného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx části, xx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu.“.

Dosavadní odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

6. X §14 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x může xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.

7. X §16a xx xxxxx „xxxxx §10x“ nahrazují slovy „xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx č. 565/1990 Sb. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto poplatku, xxxxx i xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx č. 565/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství podle xxxxxx č. 565/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x dílčím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx dílčího xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, je x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §161 odst. 3 xxxxxx č. …/2020 Xx., o odpadech, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla z xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx.

4. Xxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2021, xx xxxxxx

x) xx xxxxx §161 odst. 3 xxxxxx x. …/2020 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 xxxxxx x. …/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx shromažďování, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů.

5. Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, třídění, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podnikání

Čl. XXX

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 256/2001 Xx., zákona x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 281/2002 Xx., zákona č. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., zákona č. 241/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 127/2014 Xx., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 171/2018 Sb. x xxxxxx x. …/2019 Xx., xx na xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), které xxx:

„xx) činnost provozovatelů xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxx x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx

Xx. XX

X §19 xxxx. 1 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 267/2014 Xx., písmeno zc) xxx:

„xx) příspěvky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobky s xxxxxxxxx životností plynoucí xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx zřízení xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny, a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na trh xxxx do oběhu xxxxx, plynoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx se použije xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx základu xxxx x příjmů

Čl. VI

Zákon č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Sb., xxxxxx č. 211/1997 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x.&xxxx; 126/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., zákona x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., zákona č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 304/2016 Xx., xxxxxx x 170/2017 Xx., zákona x. …/2019 Xx. x xxxxxx x. …/2019 Sb., se xxxx takto:

1. X §10 xxxx. 2 se xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

2. X §10x xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova „x bance se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, příslušného xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxxxx xxxxxxx radioaktivního xxxxxx také xx xxxxxxxxxx účet v xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx“ x xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 x §10 odst. 1 xxxx xxxxxx vymezených x §10 xxxx. 2“ se vkládá xxxxx.

3. V §10x xxxx. 4 xxxx. x) xx slova „xxx rekultivace x xxxxxx xxxxxxx25)“ nahrazují xxxxx „xx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxx“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 25 se xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx povinnosti u xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x pozemních komunikacích

Čl. XXXX

X §19b xxxx. 4 x 8 x x §19c xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 268/2015 Sb. x zákona č. 193/2018 Sb., xx xxxxx „, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx37)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností“.

Poznámka xxx xxxxx x. 37 xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §3 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Sb., xxxxxx č. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016Xx., zákona x. 302/2017 Sb. x xxxxxx x. …/2019 Xx., xx xxxxxxxx 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 7x zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 a 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., ve xxxxx zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 193/2003 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x.&xxxx; 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Sb., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., x xxxxxx x. 193/2018 Xx. a xxxxxx x. 227/2019 Xx. xx mění xxxxx:

1. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „autovraků23)“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxx:

23) Xxxxx č. …/2020 Sb., x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.“.

3. V §13 xxxx. 1 písm. x) x x §13 xxxx. 2 xx xxxxx „autovraků“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24 xxx:

24) §105 xxxx. 3 zákona č. …/2020 Sb., x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx.

§19b odst. 4 xxxxxx x. 13/1997 Xx.“.

5. V §13 xxxx. 5 xx xxxxx „xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23)“ xxxxxxxxx xxxxx „informačním xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

X xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, položka 122 xxx:

„Xxxxxxx 122

x) Xxxxxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx

Xx

1 000

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx s odpady xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

Xx

500

x) Vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx

1 000

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx

Xx

10 000

x) Vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxx odpadu xxxxx čl. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xx

6000

Xxxxxxxxxx

Xx poplatku xxxxx xxxxxx d) x x) je xxxxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1013/2006 x xxxxxxxx odpadů.“.

Poznámka xxx xxxxx x. 72 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx chemického xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx č. 61/2014 Sb., zákona x. 324/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Sb. x xxxxxx x. 45/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 x 30 zní:

„(7) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xx. 33 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x registraci, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx29) xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx30).

29) Čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, x zřízení Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX a xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX a 2000/21/XX

30) Čl. 9 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 98/2008 ze xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. května 2018.“.

XXXXX 32008L0098

2. V §34 xx za xxxxxxxx 20 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 21, xxxxx xxx:

„(21) Xxxxxxx, dovozce, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 odst. 7.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 21 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 22.

XXXXX 32008L0098

3. V §34 xxxx. 22 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxx 21“.

XXXXX 32008L0098

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XIII

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2021.

XXXXXXXX XXXXXX

A. OBECNÁ ČÁST

Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Platný xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx“) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx odpadové xxxxxxxxxxxx x XX již xxxx než 15 xxx. Základním xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jehož požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2008/98/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „rámcová xxxxxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nicméně xxxxxxxx x celou xxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx.). I x xxxxxxxx xxxx xx platný xxxxx x odpadech postupem xxxx xxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx xxxxx předpisy x xxxxx tzv. balíčku x xxxxxxxxx hospodářství. Xxxxx xx x, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/849 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2000/53/XX o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2006/66/XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bateriích x akumulátorech x 2012/19/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/850 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 1999/31/XX x xxxxxxxxx odpadů, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/98/XX o xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/852 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 94/62/ES x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/853 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1257/2013 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/63/ES x 2009/31/XX x xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS x 87/217/XXX, pokud xxx x procesní xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx Rady 91/692/XXX a nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/848 xx xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxx produkci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/852 o xxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1102/2008 x xxxxxxxx Rady (EU) 2017/997 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/98/XX, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 „xxxxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu k xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxx stávající xxxxxx xxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpadů xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oblast xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx x výrobky x xxxxxxxxx životností, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů:

- xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- x dalším xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojde v

- xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání

- xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxx č. 593/1992 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx základu xxxx x příjmů,

- xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- zákoně č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

- xxxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx poplatků. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bude xxxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Obec si xxxx moci xxxxxx xxx poplatek za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rušený xxxxxxxx xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx poplatek xx odkládání komunálního xxxxxx x nemovité xxxx, xxxx xx xxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyprodukovaného xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx databázi, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek je x xxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxx xx chemického xxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx uživatele poskytovat xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxx chemické látky.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx neupravuje xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx zacházení xx znevýhodnění některé xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx či xxxxxxxxx xxxxxx). Proto xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhované xxxxxx nemá žádné xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rovného postavení xxxx a xxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhům xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upravit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx souvisejí.

D Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx uvedených x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxxx základních práv x svobod. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pouze v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Ústavy Xxxxx republiky a čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx) x xxxxxxxx povinností jen xx základě xxxxxx x x xxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (čl. 4 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx).

Xxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x nálezy Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx oblasti xxxxxxxx.

X Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Evropské unie, xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx“) xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/851, směrnice Xxxx 1999/31/XX x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx 2018/850/XX, xxxxxxxx Xxxx 86/278/EHS x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x zejména xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx 2018/853/XX, směrnice Xxxx x odstraňování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXX), směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/75/XX o xxxxxxxxxxxx emisích (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/19/EU x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) xx xxxxx xxxxxxxx 2018/849/EU, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2006/66/XX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 91/175/EHS, ve xxxxx xxxxxxxx 2013/56/EU x xxxxxxxx 2018/849/XX, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2000/53/ES x vozidlech x xxxxxxxxx životností xx xxxxx xxxxxxxx 2018/849/XX, xxxxxxxx Komise (XX) x. 493/2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/66/ES, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 517/2014/XX x fluorovaných xxxxxxxxxxxx plynech a x xxxxxxx nařízení (XX) č. 842/2006, xxxxxxxx Xxxx x. 333/2011/XX, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx vymezující, xxx xxxxxx typy xxxxxxxx šrotu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX, xxxxxxxx Xxxxxx x. 1179/2012/EU, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2008/98/ES, xxxxxxxx Xxxxxx x. 715/2013/XX, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx vymezující, xxx měděný xxxx xxxxxxxx xxx odpadem xx smyslu směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/98/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 850/2004/ES x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách x x změně xxxxxxxx 79/117/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 1013/2006//XX x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1257/2013 x xxxxxxxxx lodí a x změně xxxxxxxx (XX) č. 1013/2006 xx znění xxxxxxxxxx 2018/853/XX, xxxxxxxx 2009/16/XX x nařízení Xxxxxx (XX) č. 1357/2014, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/XX o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/852 o xxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1102/2008 x xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 xx xxx 8. xxxxxx 2017, xxxxxx xx mění příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/98/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX 14 „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. června 2019 x perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 98/2008 xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018.

X Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx v souladu xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyplývajícími xxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zneškodňování, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jednou xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxx xx xxxxx podle čl. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxx tak xxxxxxx lidského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, neboť upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem x xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxxxx nutností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s odpady. X xxxx uvedeného xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx v ní xxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx x dopadů na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu. X xxxxx RIA byly xxxx zhodnoceny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx rodiny x xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x personální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx stávajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x střednědobého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx

Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelským xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předmětem xxxx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxxx xx výrobků, xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x databázi x xxxxxxxxxxxxxxx subjektech budou xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxx zveřejňovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podnikáním.

I Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obranu xxxxx.

X. XXXXXXXX ČÁST

K části první

K čl. I:

Zákon č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotněprávních xxxxxxxxxx upravujících xxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 278/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx stávající xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zavést xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx konstrukce odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxxx xxx, že jednotlivé xxxxxxxxxxx prvky xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx obec rovněž xxxxxxxxxx komunální xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx odpadem. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věcného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx se xxxx xxxx hlava xxxxxxxxxxx xxx, aby odpovídala xxxxxx xxxxxx 278/2019 Sb., xxxxx xxxxxx x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 1 (§1 xxxx. f))

V xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx poplatků, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx zavést.

K bodu 2 (§1 xxxx. x))

Xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §10x xx xxxx rozumí xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

K bodu 3 (§10x)

X xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x odstraňování komunálních xxxxxx x změnu xxxxxxxxxxx xx ruší §10x, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zavádí xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx založen xx obdobném xxxxxxxx xxxx rušený poplatek.

K bodu 4 (Xxxxx XXX)

X návaznosti xx změnu systematiky xx xxxxxx xxxxx XXX, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxx xx komunální xxxxx (§10x xx §10x). Xxxx poplatek xx upraven xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 278/2019 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx 1.1.2020.

X dílu 1, §10x

Xxxxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx §17a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx zavádí místní xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

Xx rozdíl xx xxxxxxxxx úpravy xxx xxxxxx xxxx problematika xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx dvěma xxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxxx jejich xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx území obce xxxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzická osoba (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x §10x vymezující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx s tím, xx se platí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx, xx které xxxx přihlášená žádná xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního odpadu x xxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxx odložen xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx místa, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxx xxxxx „xxxx“ x xxxxx zákoně xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

Nově xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako „xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dílu (xxx 2 x xxx 3) s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx jsou upravena x xxxx 4.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků xxxx obec zavést xxxxxxxx za komunální xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx celé území xxxx. Zůstává zachováno, xx obec xxxxxx xxxxxx oba xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx je xxx ni vhodný x xxxxxxxx jejím xxxxxxxx a možnostem xx spravovat. Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx domácnost (§10b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx §164 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx zásadně xxxxxxxx. Správce xxxxxxxx xxxx xxxxx §56 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx způsobem má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §10b xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx, plyne xxx xx samotné povahy xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rovněž x xxxx, xx xxxxxxxx poplatku xx xxxx obecní xxxx (§14 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

X dílu 2 – poplatek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxx xxxxxxxx absencí vazby xx xxxxxxxxx produkci xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx, xxx poplatník xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xx x ní xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. vymezení xxxxxxxxxx x §10x).

Xxxxxxxx xx vztahuje x xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx dané xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v obci x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx věci (xxxxx xxxxx xxxxx představuje xxxxxxxxxx předmět xxxxxxxx, xxxx. §10x). Xxxxx xxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x právnická xxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxx nebo xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx z xxxxxx zjednodušení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx fondu (xxxx. §10x).

X §10e

Subjekt xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvkem, xxxxx xxxxxx, xxx má xxxxxxxxxxx povinnost.

Subjekt xxxxxxxx xx obecní systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx §10b zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx §10b xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označen xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, rodinný dům xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx umístěné xx xxxxx obce, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.&xxxx; Xx stejných podmínek xx xx vazbě xx vlastnictví xxxxxxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenské xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx obhospodařované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tím, zda xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stejného xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X dosavadní právní xxxxxx xx užívaly xxxxx „stavba xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, „xxx“ x „rodinný xxx“. V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dochází xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pojmy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxx nemusí xxx xxxxxxxxx vlastnictví. X toho xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxx §2236 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx částí domu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx určeny x užívány x xxxxx xxxxxxx. Stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx stavbu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx účelu xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci může xxx xxxxxxx dvě xxxxxxxx podlaží a xxxxx podzemní podlaží x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x rekreační xxxxx, xxxxx, rekreační xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx tak xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx stojí obytná xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx stavby, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dům xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx prostory určené x xxxxxxxxx.

Xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx nemovitých xxxx, xxxxxxxxxxxx byt, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud v xxxx není xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx komunální xxxxx za xxxxxx x nich (xxxx. §10x). Xx-xx v xxxx zároveň přihlášená, xxx platí xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx není nikdo xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx platí x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X §10x

Xxxxxxx poplatku xx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx hospodářská skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx jeho xxxxxxxx xx vázán xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti (xxxx. §3 xxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skutečnost, že xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx využívat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §59 a 60 xxxxxx x xxxxxxxx, tedy že xxxx takový xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) naplní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x obci xxxxxxxxxx. Xxxxx dílčí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, protože platby xx jimi produkované xxxxxx xxxx řešeny xxxxx xxxxxxxx. Jedna xxxxxxx xxxxx může xxxxx dílčí předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx obci.

Dílčí předmět xxxxx písm. b) xxxxxx kdokoliv, xxxx xxx xxxxxxx osoba, xxx nově x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx rozlišovat xxxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jiný fond, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xx nemovitou xxx zahrnující byt, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx nemovitá xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx či x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x činnostem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpad. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kolik má x xxxx nemovitých xxxx zahrnujících xxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx skutečnost xxxxxxx byť x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxx poplatku (§10x xxxx. 2 a 3).

X §10g

Osvobození xx xxxxxxxx xx ostatním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx osvobození xx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx věci (x povahy xxxx xxxxxx být xxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx) xxxx x případě, xxx xx xxxx osoba xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx (xxx zejména x xxxx, xxxxxxx x x xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx). Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xx xx jedná x osoby, kterým x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10f xxxx. x), xxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přihlášení v xxxx, protože se xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx komunální xxxxx. Xxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vlastníkům nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxx byt, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se uplatní xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx poplatníky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx (xxxx. §10e), xxx xxxx xxxxxxxx x jiné obci, xxx platí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) se xxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10b xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx, xx které obci xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx, xxxxx tedy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx i xx xxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx omezených xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx svobodě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vazebně xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rozhodný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx měsíc (xxxx. §10x a §10x).

X §10h

Stávající xxxxxxxx xx provoz systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx složka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx nákladů obce.

Tento xxxxx se navrhuje xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxx, x sice xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx. Xxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 1 200 Xx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 2, xxxxx se xxxx x xxxxxxxx dílčího xxxxxxxx poplatku xxxxx §10x písm. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxxxx v obci, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx §10x odst. 6). Xxxxxxxx se xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výše xx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx měsíc, xxxx. §10o), xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §10x). Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X odstavci 3, xxxxx xx váže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx §10x písm. b), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx případy, xxx xxxxx xx změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxx věci. Xxxxxxxx xx xxxx stav xx konci xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx dílčího xxxxxx xx xxxxxxxx proto, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx adresy xxxxx trvalého pobytu xx xxxx osoba x jeden den xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxx), xxx xx nové adrese (xx xxxxxxxx xxxxx). Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx rozhodný xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 3 - xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx, který se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx vazby na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx poplatek za xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx zachycoval. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx prostředí „znečišťovatel xxxxx“ (xxxxxxxx pays) x „plať xxxxx, xxxxx xxxxxxx“ (xxx xx xxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx určených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x obci xxxxxxxx xxxxx x produkují x xx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Buď xxx o xxxxxxxx xx množství (xxxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxx vychází x xxxxxxxxx kapacity soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx obec xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jít xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxx xx xxxx xxxxx vyprázdněním xxxxxx. Xxxxxx v případě, xx xxxx zavede xxxxxxxx odvozený xx xxxxxx odloženého xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx konkrétní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxx režimu xxxxxxx x objednané xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx x předpokládaného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x tomto xxxxxx odloženo, x xxxxx xxxxx bude xxxxx xxx zajištěn. Xxxxx xx ponechána xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků. Může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xxxxx na odpad, xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a počtu xxxxxx vyprázdnění za xxxxxxxxxx období (k xxxx více xxxx x §10k). Cílem xx, xxx obec xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx systém nakládání x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci (xxxx x xxxx xxxx x §10x). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx bydliště, a xxxxxx poplatník xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx než xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxx postačí xxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §10x

Xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx poplatku za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx nemovité xxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (srov. §10x), xx. musí xxx xxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt xxxx xxxxxx určenou x rodinné xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx území xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §80 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx zdržuje x úmyslem xxx xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx, xxx má majetek, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxx věci xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemovité věci. X tomto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx, která xx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xx které xx uplatní právní xxxxx xxxxxxxxxxx (§10x). X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx a uplatní xx §20 xxxx. 3 x §24 xxxx. 6 daňového xxxx.

X §10x

Xxxxxxx poplatku xx základním konstrukčním xxxxxx, který určuje, xxxx hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx jeho naplnění xx vázán xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti (xxxx. §3 xxxxxxxx řádu).

Předmětem xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §10e), xxxxx se nachází xx území xxxx, xxxxx xxxxxxxx zavedla.

Odkládáním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx soustřeďovacích nádob xxxx na k xxxx určená xxxxx. Xxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci xx pak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxxxxxx s xx.

X §10x

Xxxxxx poplatku xx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxx poplatku xx odkládání komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx základ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x nemovité xxxx (hmotnostní xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (objemový xxxxxx), xxxx

x) objednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx základ).

Obec xxxx xxxxxx pouze xxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxx xxxx x pro celé xxxxxxxxxx období (xxxxxxxxxx xxx – xxxx. §10x xxxx. 1). Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx hmotnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx konkrétní xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx není na xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soustřeďovací prostředek xx xxxxx (například xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je více xxxxxxxx). Odpad xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxx věci.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xx obec xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx systém xxxxxx xxx, aby vyhovoval xxxxxxxx obce. Objednanou xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx jiné, xxx:

x) xxxxxx xxxxxx přiděleného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odvozů xxxxxx x xxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvozů xxxxxx z něj,

c) xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (počet xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx základ určí xxx, že xx xxxxxxxx, objem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poplatníků, xxxxx x nemovité věci xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba (x xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx objem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

X odstavci 5 xx navrhuje xxxxxxx, xxx xxxx určila xxxxxxxxx xxxx dílčího xxxxxxx xxx poplatníka (xxxx xxxxxxx xx xxxxx období, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx) x omezit tak xxxxxxxx obcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (spalování xxxxxxxxx silami, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mj. xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx.&xxxx; X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 Xx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx základ xxxxxxxxx xx 20 kg, xxxx 240 xx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxx 1 440 Xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxx 2. Xxxxxxxxx xxxxxxx minimálního xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xx výši 10 Xx (xx kalendářní xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 60 x x xxxxxxx objemového xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dílčího xxxxxxx. Nadto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xx nejednalo x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dílčího xxxxxxx a x xxxxxxx kapacitního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Je xxxx xxx proto, xx xxxxxxxxx dílčí základ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx objemového dílčího xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxxx xx osobu xx měsíc x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x minimální xxxxxxxxx xxxxx objednaných soustřeďovacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xx měsíc. Xxxxxxxx x tomu, xx xxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx a období, xxx očekávat, že xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxxxxx základu, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx 1 m3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 160 kg.

K §10x

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxx konstrukčním xxxxxx, xxxxx xx údajem, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poplatku.

Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx základy, xxxxxxxx tedy sazbě xx dílčí období, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nejvyšší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 Xx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx základu xx xxxxxxxx xxxxx poplatku xx xxxxxx výši x to 1 Xx za litr. X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx pro jednotlivé xxxxxxx po zaokrouhlení xxxxxxxxxx.

Xxxx nastavení xx xxxxxxxxx z několika xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx produkci komunálních xxxxxx xxxxxxx z xxxx na jednoho xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2013 205 kg, a xxxxxxxxx xx ni xxxxxxxxx xxxxx poplatku, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatku xxxxx xxxx 2, což xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídají, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X §10x

Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx konstrukčním xxxxxx, xxxxx xxxxxx vzorec, xxxxxx kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx. Dílčí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zaokrouhleného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo objem xxxxxxxxx kapacity) a xxxxx pro tento xxxxxx.

Xxxxxxx poplatku xxx xxxxxxx do následujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (kalendářní xxx)

X

xxxxxxxxxx xxxxx, započtou xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxX

xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx X

[…]

xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nahoru

DZM

výše dílčího xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx X připadající xx poplatníka, xxxx xxx hmotnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tento xxxxx, xxxx xxxxx objednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tento xxxxx

XX

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx X

XX

xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx X xxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx měsíc X

# xxxxxxxxxxX

xxxxx poplatníků, kteří xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx X; xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, užije xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1.

X §10x

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx poplatku, xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, tedy obecnímu xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxx (xxxxx xx xxxxxxxx předmětné nemovité xxxx) xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci (včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx. §10s).

V xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X §10x

Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx, xx xxxxxxxxxxx obdobím xx kalendářní xxx. Xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splatnost poplatku (§14 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx x tomu, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx období může xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx výši xxxxxxxx (xxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxx se xxxxx období, kterými xxxx kalendářní měsíce, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. §10x xxxx. 2, §10k xxxx. 4 xxxx. x) xxx 2).

X §10x

Xxx xxx xxxxxxxx xx komunální xxxxx xx xxxxxxx solidární xxxxxxxxxx povinnost vlastníků xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx nemovitá věc xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx subjekt, xxxx xxxx jediný xxxxxxxxx xxxx jediný plátce x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx spoluvlastníkovi, x xx x plné xxxx. Vzájemné vyrovnání xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx soukromoprávní xxxxxx.

Xxxx xxxxxx se přejímá xx xxxxxxxxxxx §10x xxxx. 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §10q

S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů xx doplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx smyslu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. X návaznosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxx.

X uvedeného xxxxxxx, xx například xxx xxxxx §10x xxxx. 1 písm. x) je xxxxxxxxx xxxx zahrnující byt (xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx právním) také xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx.

X §10r

S xxxxxxx xx xxxxxxx, vyčlenit xxxxxxx xx svěřenského xxxxx, podílového xxxxx xx fondu obhospodařovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx ve všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x „xxxxx, xx kterého xx vložena nemovitá xxx“.

X důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxx fikce xxxxxxxxxxx, kdy se xx xxxx, xx xxxxxxx xx vložena xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. §20 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx a §24 odst. 6 xxxxxxxx xxxx).

K bodu 5 (§11 xxxx. 4)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dílčí xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x nemovité xxxx, xx xxxx tím, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx poplatku x tím xxxxxxxxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinností, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx princip xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx jako nelogické, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxx sazbou poplatku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výši.

Z xxxxxx důvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx).

Xxxx xx xxxx x xxxxxxx xx místní xxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx. Xxxxxxxxx poplatku xx xxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx poplatku.

Obci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx nezaplaceného xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, jako x xxxxxxx ostatních místních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zaplacen ve xxxxxxx xxxx. Zvýšení xx vyměřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem nebo xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 x xxxxxxxx jeho vyměřování x splatnosti. Jde x příslušenství xxxxxxxx, xxxxx sleduje xxxx xxxx.

K bodu 6 (§14 odst. 4)

X xxxxx přehlednosti xx upravuje způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se náležitostí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

K bodu 7 (§16x)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17a stávajícího zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxx tuto pravomoc xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx navazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17a xxxxxx x xxxxxxxx), neboť xxxxxxx x obecných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx“.

K článku II (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxx 1:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku podle xxxxxxxxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniknou xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, bude x nadále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx §10b xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použitelný x nadále.

Protože xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxx zavedla, xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx vyhlášek.

K xxxxxxxx 2:

Obcím se xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxx poplatkové xxxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxx vytváří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx komunální xxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx využít x xxxx zavést xxxx xxxxxx poplatky xx xxxxxxxxx odpad xxx xxx poplatkové xxxxxx 2021. Xxxxx ale xxxx xxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx) využije, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §10b xxxxxx x místních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, třídění xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínkou je, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k 1. xxxxx 2021. Xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx tomto xxx.

Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx konce roku 2021. Xx xxxxx xxxx 2021 xx xxxx měly xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx 1. xxxxx 2022 již xxxxxx v žádné xxxx xxxxx vybírat xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

K odstavci 3:

Xxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx svého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx §10x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx poplatek xxxxx §17a xxxxxx x odpadech xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx x obec xxx xxxx xxxxx §161 odst. 3 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021. X xxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx v případě, xxx má taková xxxxx xxxxxxxx v xxxx obci, xxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx x odpadech i x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 vybírá xxxxxxxx xx komunální odpad xxxxx stávajícího §17a xxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 4:

Odstavec 4 xxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxxxxxx (x) nových xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, (xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §10b zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §17a zákona o xxxxxxxx a (xx) xxxxxx xx shromažďování, xxxx, přepravu, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx §17 xxxxxx x odpadech.

Obec xx xxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx zachová xxxxxxxxx xxxxxxxx xx komunální xxxxx podle §17a xxxxxx x odpadech (xxxx. §161 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx x odpadech), zda xxxxxxx xxxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího §17 xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. §161 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx místních xxxxxxxx xx komunální xxxxx.

X xxxxxxx xx xx, xx poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx, není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 2021 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx roku 2021.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx redakční xxxxxx xxxx publikací xx Xxxxxx zákonů.

K xxxxxxxx 5:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx. Xxx byly xxxxxxxx dopady na xxxxxx xxxxx, které xxxx správcem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x platební xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x starým xxxxxxx poplatkem.

V xxxxx xx znamená xxxxxxx xx, že se xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx měla xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxxx §10b zákona x xxxxxxxx poplatcích x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx §10e xx., xxxxxx xxxxx provádět x xxxxxxxxx xxx xxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

K části druhé

Xxxxx výslovně xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tím, xxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxx pochybnost x xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx x současné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx x xxxxx xx tak potvrzuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

K části třetí

K bodu 1 (§19 xxxx. 1 xxxx. xx)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nově xxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, baterie x akumulátory, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx doposud xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x též xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Ustanovení §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelům kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx současně platného xxxxxx x odpadech xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektroodpadů xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Současné osvobození xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx za xxxxxxx x ukončenou živností, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx se tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů. Jeho xxxxxxxxx xx však xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, xxxxxxx navrhovaný xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezuje xxxx předmět xxxxxxxx xxxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz §41 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělovat xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§47 xxxx. 2) x stanovuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobců (§47 xxxx. 3). X xxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx daňový režim xxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) činnosti nejsou (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek) předmětem xxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx a využití xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx osvobození xxxxxxxxx vázáno xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx činnost.

Osvobození se xxxx xxxxxxxxx i xx příspěvky, které xxxxx xxxxx xxxxxx x obalech xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. smlouvy x xxxxxxxxx plnění, xxxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxx odpadu x obalů (xxx. xxxxxxxx xxxxxx). Důvodem xx skutečnost, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x fungováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§20 xxxx. 5 xxxxxx x obalech). X x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

K části čtvrté

K bodu 1 (§10 xxxx. 2)

Xxxxxxxx xx xx xxxxxx x. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx §41 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxxxx x rezervách x je xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx xxxxx zákona x daních x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx rezervy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx základu xxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxxx. X důvodu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x rezervách (např. §10x ) je xxxxxxx, xxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rezervu xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xx de xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx.

K bodu 2 (§10x odst. 4 xxxxxx část xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx některých xxxxx xxxxxx xxx to, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úprava bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu u xxxx licencovaných x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx x poboček xxxxxxxxxxxx bank se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx zřízených v Xxxxx republice. Xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vázaný xxxx založit x xxxxx se sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx banky xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, ale xxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxx možné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx zřizování zvláštního xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xx sídlem xx území České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx do textu xxxxxxxxxx xxxxxxxx chybějící xxxxx x oddělení xxxxxxx členů.

K bodu 3 (§10a xxxx. 4 xxxx. x))

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technickou úpravu, xxxxxx se zajišťuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervy xx rekultivace x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

K části páté

X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovanému xxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxx xx rušený xxxxx x xxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxxx zákon.

K části šesté

Kvůli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zrušit ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

K části sedmé

X zákoně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vedení informací x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx odkaz xx rušený xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx navrhovaný xxxxx.

K části osmé

X xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K části deváté

K bodu 1 až 3

Čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 98/2008 xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/851 ze xxx 30. května 2018 xxxxxx členskému xxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx každý dodavatel xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 3 xxxx 33 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1907/2006, xx. xxxxxxxx REACH ode xxx 5. xxxxx 2021 poskytoval xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx látky. Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx chemické látky xxxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx úprava xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 350/2011 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, xxxxxxx, dodavatele nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx databáze xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx chemické xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx zákona.

K části desáté

Účinnost xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zákon x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

V Xxxxx xxx 9. prosince 2019

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí:

Mgr. Xxxxxxx Xxxxxx v.r.

XXXXXXXXX ZPRÁVA X XXXXXXXXX DOPADŮ REGULACE

k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx a xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2019

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX RIA

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx: Návrh zákona, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x odpadech x zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:&xxxx; Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozveďte 1.1.2021

Xxxxxxxxxxxx práva XX: Xxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx látkách x chemických směsích):

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx implementaci: 5. xxxxxxxx 2020

- xxxxxx, xxx jde xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisem XX?: Xx

2. Xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 29 xxxxxxxx 1013/2006.

Xxxxx je x xxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by obci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx množství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxxxx zpřehlednění x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bydliště a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, (xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx režimům z xxxxxx odlišného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systémy xxx zákona o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx; příspěvků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obalovým společnostem xxx xxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxx xx rekultivaci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dle xxxxxx x odpadech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx typově stejné xxxxxxxx x subjekty.

Dalším xxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

3.1 Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty: Ano

Navýšení xxxxxx x xxxxxxxx xx přeshraniční přepravu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxx 2,75 xxx. Xx xxxxx z xxx 89 tis. Xx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízením cca 3,28 xxx. Xx xxxxx (beze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mil. Xx ročně.

3.2 Dopady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX: Xx

Xxxxx nepředstavuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx inovační x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx zaměstnanost.

3.3 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjekty: Xxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poplatkem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx (xxx. xxx 2,75 xxx. Xx xxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx látky.

3.4 Xxxxxx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx) Xxx

Xxxxxx obou xxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatku xx komunální odpad xx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zrušení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

3.5 Sociální xxxxxx: Ano

Zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bydlí x xxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu. (Xxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 430 – 610 Xx xx xxxxxxxxx xxxxx.)

3.6 Xxxxxx na xxxxxxxxxxxx: Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na ceny, xxxxx xxxxxxxxxxx platí, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, které spotřebitelé xxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.7 Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx produkce xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxx vzbuzujících xxxxxxxxx xxxxx, díky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

3.8 Xxxxxx xx vztahu x zákazu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x rovnosti xxx x xxxx: Xx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx smyslu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zákona xxx x xxxxxxx zacházení xx xxxxxxxxxxxx některé xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, zdravotního xxxxxxxxx, náboženského xxxxxxx, xxxx či světového xxxxxx). Xxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, proto xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dopady ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně rovného xxxxxxxxx mužů x xxx.

3.9 Xxxxxx xx xxxxx státní statistické xxxxxx: Ne

Návrh zákona xxxx dopady xx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx a provozovat xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx měnit xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx státní statistické xxxxxx.

3.10 Korupční xxxxxx: Xx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx dopady xx xxxx korupce.

3.11 Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx

XXXXXXXXX XXXXXX X HODNOCENÍ XXXXXX XXXXXXXX

1

Xxxxxxxxxxxx přeprava xxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

1.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

1.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dané xxxxxxx

1.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů

1.1.4

Popis xxxxxxxx xxxxx

1.1.5

Xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1.2.1

Xxxxxxxx 0

1.2.2

Varianta 1

1.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

1.3.1.

Identifikace xxxxxxx x přínosů

1.3.2

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1.4

Xxxxx xxxxxx

1.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výběr xxxxxxxxxxxxxx řešení

2

Poplatek za xxxxxxxxx xxxxx (změna xxxxxx x místních xxxxxxxxxx)

2.1

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

2.1.1

Xxxxxxxx problému

2.1.2

Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu x xxxx oblasti

2.1.3

Identifikace dotčených xxxxxxxx

2.1.4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

2.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

2.3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.3.1

Xxxxxxxx 0

2.3.2

Xxxxxxxx 1

2.4

Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

2.4.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů

2.4.2

Vyhodnocení xxxxxxx x přínosů xxxxxxx

2.5

Xxxxx xxxxxx

2.5.1

Xxxxxxxxx pořadí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obalovým xxxxxxxxxxxx xxx zákona x xxxxxxx; x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxx zákona x odpadech (§19 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x §10-10a zákona x xxxxxxxxx)

3.1

Xxxxx předložení x xxxx

3.1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.2

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

3.1.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.1.4

Xxxxx xxxxxxxx stavu

3.2

Zhodnocení xxxxxx

3.3

Xxxxx variant řešení

3.3.1

Varianta 0

3.3.2

Xxxxxxxx 1

3.3.3

Varianta 2

3.4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

3.4.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

3.4.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

3.5

Xxxxx řešení

3.5.1

Stanovení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení

4

Poskytování informací x látkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obavy do xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx látkách x chemických xxxxxxx)

4.1

Xxxxx xxxxxxxxxx a cíle

4.1.1

Definice xxxxxxxx

4.1.2

Xxxxx existujícího právního xxxxx x dané xxxxxxx

4.1.2.

Xxxxxxxxxxxx dotčených subjektů

4.1.3

Popis xxxxxxxx stavu

4.1.4

Zhodnocení xxxxxx

4.2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

4.3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

4.3.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

4.4

Xxxxx xxxxxx

4.4.1

Xxxxxxxxx xxxxxx variant x výběr nejvhodnějšího xxxxxx

5

Xxxxxx navrhovaných xxxxxxx

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxx účinnosti xxxxxxxx

8

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx

9

Xxxxxx xxxxxxxxx zkratek

10

Vysvětlení k xxxxxxxxxxxxx materiálu a xxxx xxxxxxxxx

10.1

Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

11

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx RIA

1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

1.1 Xxxxx xxxxxxxxxx x cíle

1.1.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování x xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 29 nařízení 1013/2006, xxxxx členským xxxxxx umožňuje účtovat xxxxxxxxxxxxx příslušné a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxx xxxxxx z doby xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx správní xxxxxxxx xx xxxx 6 000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx podle čl. 2 xxxx. 30 x 31 nařízení 1013/2006 rozumí xxxxx xxxxx xxxxxx xx XX x výstup xxxxxx x XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx neuplatní xxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU. Xxxxxxxx správních řízení xx xxxxxxx: 93%. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je nevyhovujícím xxxxxxxxxxx z xxxx, xxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x XX x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006, x xxxxxxxx odpadů („xxxxxxxx 1013/2006“), se xxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxx.

1.1.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §2 zákona č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxxxx x položkou 122 x) sazebníku, x xxxxxxx 72) xx xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tranzitem xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx odpadu xx xxxxx čl. 2 odst. 30 x 31 xxxxxxxx 1013/2006 xxxxxx xxxxx odpadů xx XX x xxxxxx xxxxxx x XX.

1.1.3 Xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí (xxxxxxxxxxxx, MŽP), b) xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx.

1.1.4 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxxx provedení čl. 29 xxxxxxxx 1013/2006. Xxxx xx xxxx xxxxxx správní poplatek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx oznamovatele xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx rozhodnutí). Xxxxx čl. 29 xxxxxxxx 1013/2006 xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx správní náklady xx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxx a kontroly x obvyklé xxxxxxx xxxxxxxxxxx analýz x xxxxxxxx.

1.1.5 Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x přistoupení x XX a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, x přepravě xxxxxx („xxxxxxxx 1013/2006“). Xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádné xxxxxx x ekonomického xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2 Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1.2.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.2 Varianta 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxx (10 000 Xx) x xx xxxxxx změnového xxxxxxxxxx, x něž oznamovatel xxxxxx (6 000 Xx).

1.3 Xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx

1.3.1 Identifikace xxxxxxx a xxxxxxx

x) Xxxxxxxx 0

Zachování stávajícího xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozpočty

Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx oznámení xx XXX v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v součtu 3,75 xxxxxx, xxxxx xx xxx na xxxx xxxxxx dle Xxxxxxxx XX (13. xxxxx, 7. xxxxxx, 20% xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, 43% xxxxxxx xxxxxxx, 35% xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3,28 xxx. Xx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx 89 tisíc Xx xxxxx (ad xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxx

X xxxxxx 2012–2014 xxxx xxxxxx 206 souhlasů x přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, 172 xxxxxxxx x přeshraniční přepravou xxxxxx x České xxxxxxxxx, 163 souhlasů x tranzitní xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx a 96 xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxx xxxxx xxxx vydáno 212 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 7%, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx 89 040 Xx, xxxx částka xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Varianta 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

X xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náročnost xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaným xxxxxxxx xxx očekávat xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,75 mil. Xx (xxx xxxxx 170 oznámení x 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx by xxxxxxxx vykompenzoval administrativní xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů.

Dopady xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx/xxxxxx odpadu. Výše xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu

89 xxx. Xx

xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

3,28 xxx. Kč

Podnikatelské xxxxxxxx

-

-

xxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxx 89 xxx. Kč xxxxx (zátěž x 7% případů; v 93% bez xxxxxxxx)

Xxxxxxxx 1

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí oznámení x xxxxxxxxxxxx dopravě xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx x poplatků xx xxxxxxxx rozpočtu

2,75 xxx. Xx

xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

3,28 xxx. Xx

Xxxxxxxxxxxxx subjekty

-

-

výdaje xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí

Celková xxxxx cca 2,75 xxx. Kč

- bez xxxxxx, * xxxxx xxxxx, ** xxxxx, *** xxxxxxx, **** xxxxxx, ***** xxxxx xxxxxx

1.4 Návrh řešení

1.4.1 Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 0

Navrhujeme xxxxxxx Xxxxxxxx 1, které xxxxxxxx čl. 29 xxxxxxxx 1013/2006. Xxxxxxx poplatky x xxxx variantě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy spojené xx správním xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2 Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

2.1 Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

2.1.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx a svoz xxxxxx x xxxx, xxx. směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx x vytříděného xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx x podnikatelů xxxxxxxxxx xx systému xxxx (typicky xxxxxxxxxxx). Xxxxxx problémem xx xxxxxxxxxx obcím fiskální xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxx přenést x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx na občany (xxxxxxxxxxxxxx). Xxxx mohou xxxxxx xxx jeden x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxx xxxxxxxx hradí část xxxxxxx xx sběr x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxx xxxx zavést xxxxxxx xxxxxx zpoplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx, nejvyužívanějšími xx poplatek xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxx zákona x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx výši celkových xxxxxxx xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xx x xxxx 2017 pohybovalo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xx 50% xx 80% nákladů xxx xxxxx 1 xx 4. Xxxxx 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxx obce x krajském xxxxxxx x xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx jsou cca xxxxxxxxxxx, než samotný xxxx x svoz (xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxx by xxxx mít x xxxxxxxxx takový xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sběr x xxxx komunálního xxxxxx xx obyvatele obce.

Graf 1: Xxxxxxx v Xx za xxx xx xxxx a xxxx KO z xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 2017 - xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: XXX, xx xxxxxxx xxx XXXXXXXx veřejných xxxxxxxx XX x XXX

Xxxx 2: Náklady x Xx xx xxx xx sběr x xxxx XX z xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx 2017 - xxxxxxx xxx velikosti xxxx

Xxxxx: XXX, na xxxxxxx dat MONITORu xxxxxxxxx xxxxxxxx MF x XXX

Xxxx 3: Xxxxx (%) pokrytí xxxxxxx xx xxxx x xxxx XX x systému xxxx 2017 - xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: XXX, xx xxxxxxx dat XXXXXXXx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x XXX

Xxxx 4: Xxxxx (%) pokrytí xxxxxxx xx KO x xxxxxxx xxxx 2017 - xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: XXX, xx základě xxx XXXXXXXx xxxxxxxxx xxxxxxxx MF x XXX

Xxxx 5: Xxxxxx v Xx xx celkový XX xx xxxx XX x obce 2017 - xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: XXX, xx základě xxx XXXXXXXx xxxxxxxxx xxxxxxxx MF a XXX

Xxxx 6: Xxxxxx x Xx za xxxxxxx XX xx xxxx XX x xxxx 2017 - xxxxxxx xxx velikosti xxxx

Xxxxx: XXX, xx xxxxxxx xxx MONITORu xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x XXX

X současné xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x podle xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích. Xxxxxxx xxxxxx nastavení xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx předpoklad, xx xxxxxxxxx více xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení.

Další možností xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odpad představuje xxxxxx xx shromažďování, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx o odpadech. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx má jednu xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx občanů xxxxxxxx, xxx pokud se xxxxxxxx zavést právní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx sjednávání xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít).

Pozitivním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X zajištění této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 17 Závěrečné xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Xx na uvážení xxxx, do xxxx xxxx přenesou x xxxxx svého hospodaření xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběr x xxxx komunálního xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx motivaci xxxxxx xx třídění xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx zohlednit xxxx. xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx sociální xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx za xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx měly možnost xxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxx x xxxxxx KO, xxxx xxxxxxx xxxxxx odvislé xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (skládkování).

2.1.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, využívání x odstraňování komunálního xxxxxx je xxxxxxx x §10b xxxxxx x. 565/1990 Xx. x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxxxxx je xxxxxxxx základní xxxxxxx xx 250 Xx/xxxxx x xxx a xxxxxxx stanovenou na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předchozího kalendářního xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 750 Xx/xxxxx x xxx; obec x xxxxxx závazné vyhlášce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

- Poplatníkem je xxxxxxx xxxxx, která xx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxx xxxx rodinný dům, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, x xx ve xxxx xxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx fyzickou xxxxx.

- Frekvenci xxxxxx xxxxxxx xxxx, obvykle xxxxxx xxxxx.

- Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx x) umístěna xx dětského xxxxxx xxx děti do 3 let xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy, x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x domově xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxx x) umístěna x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx bydlení.

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k pobytu, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §17a xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx,&xxxx; ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxxx na jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x s ohledem xx xxxxxx třídění xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx určených k xxxxxxxxx xxxxxx.

- Xxxxxxxxxxx xx každá xxxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx poplatek xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx plateb xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx ročně.

- Příjemcem x xxxxxxxx poplatku xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx odpad se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy (§17 xxxx. 6 z. x. 185/2001 Xx. x xxxxxxxx).

- Xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxx plateb xx stanovena xxxxxxxx. Xxxxxxxxx výnosu xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.1.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx (živnostníci) xxxxxxxx xx systému xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2.1.4 Xxxxx cílového xxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přenést xxxxxxx xx xxxx x xxxx komunálních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (znečišťovatele) xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx. xx xxx 1200 Xx xx xxxxxxxxx xx rok). Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyprodukovaných xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odpadu, (pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx).

2.2 Xxxxxxxxxx rizika

Rizikem je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx XX xxxxxxx xxxxxx poplatek ve xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpad.

2.3 Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

2.3.1 Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxx současného xxxxx. Tedy xxxx xxxxxxxx jednak xxx xxxxxx x místních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx shromažďování, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování komunálních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx.

Xxxxxxx 2: Počet xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx podle xxxxxx x odpadech

Jihočeský

623

503

8

Plzeňský

501

273

77

Karlovarský

131

46

24

Ústecký

354

214

3

Královohradecký

448

211

62

Liberecký

215

132

35

Pardubický

451

427

9

Kraj Vysočina

704

545

18

Jihomoravský

673

623

2

Zlínsky

307

293

3

Olomoucký

398

384

2

Moravskoslezský

300

264

4

Středočeský

1145

623

141

Hl. x. Praha

1

0

1

Celkem

6251

4538

389

Zdroj: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2015

X xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx obcí využívá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx vycházet ze xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx mohou xxx xxxx xxxxx o xxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx XXX-XXX podporuje tvrzení, xx většina xxxx xxxxxxx xxxxxx poplatek, x to xxxxxx xx 77% xxxxx xxxx. 16% xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 3: Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx XX

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxx obce

Podíl xxxx

Xx/xx

Xxxxx xxxx

Xx/xx

xx 500

76%

453,1

17%

419,9

501 – 1000

78%

482,4

16%

468,1

1001 – 4000

79%

498,7

15%

434,4

4001 – 10000

83%

533,1

11%

486,6

10001 – 20000

81%

545,7

6%

591,6

20001 – 50000

82%

535,7

7%

654,1

50001 – 100000

76%

561,7

6%

Neuvedeno

100001 – 1 xxx.

100%

553,3

xxx 1 xxx.

100%

559,0

xxxxxx

77%

474,4

16%

437,2

Xxxxx: XXX-XXX, 2014

Xxxx EKO-KOM lze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx neplní xxxxx xxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyhlášek. Xxx 7% xxxx, xxxxx nemají xxxxxxx xxxxxxxx xxx x. x xxxxxxxx, ani xxx x. x xxxxxxxx poplatcích, xxxxxxx xxxx xxxx institut xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Smlouva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx výši úhrady. Xxxxxx-xx obec xxxx xxxxxx, nemůže stanovit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §17x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx 7% xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx sběr x xxxx komunálních xxxxxx plně hradit xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zpoplatnění občanů. Xxxx xx xxxxxx x obce, xxxxx xxxx xx svém xxxxx xxxxxxx, x xxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxx 220 obcí), xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dani x xxxxxxxxxxx.

2.3.2 Xxxxxxxx 1

Poplatky xxxxx nastaveny pouze x zákoně x xxxxxxxx poplatcích xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zachovával xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka. Zároveň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx dvojímu xxxxxxxxxxx:

- poplatek za xxxxxx systém odpadového xxxxxxxxxxxx xx poplatek xx xxxxxxxx existenci xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx odpadem x xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x principu, xx xx systému xx prospěch xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx x xxxx x to xxxxxxx xxxxxxx měrou. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx;

- poplatek za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx skutečném množství xxxxxxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxx odložen xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx místa, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objednaných xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, sběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování komunálních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x praxi xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxx xxxx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx vyvážena absencí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx x na xx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx x obci xxxxxxxx žije, xxxx xx v ní xxxxx přihlášen.

Subjekt xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, kdo xx poplatkovou xxxxxxxxx. Xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xx xxxxxxx poplatku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx poplatku xx obecní systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přihlášená x xxxx, x xxxx xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 329/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (cizinecký xxxxx), x případě že xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx zpřehlednění xxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxx označují xxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx v obci xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx (tzn. i xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxx x rodinné xxxxxxxx umístěné xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx přihlášena xxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx penzijní společností, xx xxxxxxx xx xxxxxxx nemovitá xxx, xx pro účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci.

Předmět poplatku

Předmět xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx, jaká skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx naplnění xx vázán xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti. Předmětem xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxx xx xxxx takový xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nakládání s xxxxxxx vznikajícím při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, protože nejde x směsný xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx x obci xxxxxxxx xxxxx xxxx xx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto poplatku, x xx buď x xxxxxxx, xxx xxxx osoba ve xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxx je poplatníkem xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx xxxx (x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x jiné obci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x titulu xxxx, xx xx x této xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení (xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx x x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx poplatníky, xxxxx x jiné xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxx xxxx poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba.

Výše xxxxxxxx

Xxxx xxxx stanovit xxxx poplatku xxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx 1 200 Kč xx xxxxxxxxxx (navýšení x 200 Xx xxxxxx xxxxxxx úpravě x xxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxx plné xxxxxxxxx xxxxxxx, obce xxxxx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxx přihlášená x xxxx nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx snižuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxx x nemovitosti xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxx nevlastní xxxx nemovitost nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx věci

Na xxxxxx xx poplatku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxx zachycoval. Xxxxxxx tak z xxxxxxxx principů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxxxxxx xxxx) x „plať xxxxx, xxxxx xxxxxxx“ (pay xx you throw). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx určených xxxxxxxx nádob xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx odkládaný xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dvou základních xxxxxxxx. Xxx jde x xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxx) vyprodukovaného xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx konstrukčním xxxxxx, který určuje, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx fyzická xxxxx, která xx x nemovité xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx jde, xxxxxxx x vymezení xxxxxxxx poplatku, tj. xxxx xxx pouze x nemovité xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k rodinné xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxx poplatek xxxxxxx.

Xxxxx §80 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxx se xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx x místě, xxx xxxx, kde xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx bydliště xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx x xxxx nemovité xxxx nemá xxxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xx xxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxxx jak xxxxxxx, xxx právnická osoba.

Na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,&xxxx; xx kterých je xxxxxxx nemovitá xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx za komunální xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx základním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, jaká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx naplnění xx vázán vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx věci je xxxxxxxxx směsného komunálního xxxxxx z nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx dům nebo xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx musí zvolit, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z

a) xxxxxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx (hmotnostní xxxxxx),

x) xxxxxx komunálního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxx

x) objednané kapacity xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxx nemovitou xxx (xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx typ xxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxx obce x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx vzít x xxxxx xxx technické xxxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxx xx více xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředek xx xxxxx (xxxxxxxxx jeden xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx, xx kterém xx více jednotek). Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx se xxx xxxxx poměrně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx vyhovoval xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, mimo xxxx, být:

a) součin xxxxxx xxxxxxxxxxx soustřeďovacího xxxxxxxxxx a počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x něj,

b) součin xxxxxx xxxxxxxxxxx soustřeďovacího xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx xxxxx přidělených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx nálepek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx měsíční xxxx. X každém kalendářním xxxxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxx, xx se hmotnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (x poplatníkem xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxx xxx), xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dílčího xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc), xxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx dílčí xxxxxx xx odpovídat očekávané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx osobu. V xxxxxxx objemového xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx objem odloženého xxxxxx na xxxxx xx xxxxx a x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x minimální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxx hodnoty vychází x xxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x období, xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měřítkem, pomocí xxxxxxx se vypočte xxxxxxxx xx základu xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx kalendářní xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 6 Kč za xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sazba xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xx 1 Xx za xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx jednotky xxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxx objednané xxxxxxxx) x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Výpočet xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx)

X

xxxxxxxxxx xxxxx, započtou xx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxx poplatník xxxxxxxx x nemovité xxxx nebo xx xxxxxxx vlastnil xxxxxxxxx xxx, xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba

Dílčí xxxxxxxxX

xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx X

⌈ …⌉

xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxx xxxxxx

XXX

xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx M xxxxxxxxxxx xx poplatníka, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx

XX

xxxxx xxxxxxxx xxx dílčí xxxxxx Z

OM

hmotnost nebo xxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx měsíc M xxxx objem objednané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx M

# xxxxxxxxxxX

xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx v xxxxxxxx xxxx bydliště x xxxxxx X; pokud x xxxxxxxx věci xxxxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx, užije xx xxx účely xxxxxxx hodnota 1.

Plátce xxxxxxxx

Xxx správu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxx pro xxxx dům (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx poplatku Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x tomu, xx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx, ve xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx kalendářní xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x části xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10b xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pravomoc xxxx.

Xxxxxxxx xx zachovat obecním xxxxxx tuto pravomoc, x xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx umožnit obecnímu xxxxx prominout xxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pravomoc i xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

2.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

2.4.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) Xxxxxxxx 0

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a ostatní xxxxxxx rozpočty

Výnos plynoucí x xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx. Na státní xxxxxxxx tedy tento xxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obcí xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx odpadů zavedeného xxxx. Xxxxxxx odpadů xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jejíž činnosti xxxxxxxx xxxxxx, x / xxxx xxxxxxx xxxxxx odpadů. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (obce, xxxxx)

Xxxxxxxx je příjmem xxxx a xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxxxx, vykonává x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx 2017 xxx xxxxxx poplatku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položka).

Tabulka 4: Xxxxxx x xxxxxxxx za provoz xxxxxxx odpadů 2007—2017

xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx

2007

4 015,1

1,5

2008

4 058,2

4,3

2009

4 074,6

16,6

2010

4 054,8

104,5

2011

3 453,4

828,9

2012

3 090,9

1 220,9

2013

3 484,3

1 227,6

2014

3 534,2

1 199,0

2015

3 565,9

1 197,5

2016

3 579,4

1 220,2

2017

3 601,8

1 230,2

Zdroj: XX, XXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx (2018)

Sociální xxxxxx

Xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx komunální xxxxx, xxxxx. Xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx XX xxxx xxxxxx poplatek xxxxx. Xxxxx vezmeme x xxxxx xxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx poplatek za xxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odpadech, xxx xx v roce 2017 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx 430 – 610 Kč xx xxxxx. Výši poplatků xx obyvatele xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx poplatcích x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx použitých xxx xxxxxxxx 15 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx – zdrojem xxxx data x xxxxxxxx veřejných xxxxxxxx XX a počtu xxxxxxxx xxx XXX xx rok 2017. Xxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxx xx EKO-KOM x xxxxxxx 37, je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxx xx xxxxx (xxx 2014 a 2017), xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx známa, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položka).

Dopady xx xxxxxxx prostředí

V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x jeho zavedení x xxxxx. Proto xxxxxxxx většina obcí xxxxxxxxx poplatek podle xxxxxx x místních xxxxxxxxxx nebo i x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odpadech, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx skutečně xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Negativní dopad xx xxxxxxx prostředí xx Xxxxxxxx 0 xx týká xxxx, xxx chybí motivace xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx původci xxxxxx xxx neznají skutečné xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x lepším případě xx xxxxxxxx, nicméně xxxxxxxxx x recyklaci.

b) Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx jako dle xxxxxxxx právní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odpadech xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx využít xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a / xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx písemná a xxxx xxxxxxxxx vždy xxxx sjednané xxxx xx tuto xxxxxx.

Xxxxxx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, kraje)

Stávající xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx shromažďování, sběru, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x místních poplatcích xx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vychází xx xxxxxxxxxx nákladů xxxx. Xxxxx xxxxx se x poplatku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxx skutečné náklady. Xxxxxxxx za obecní xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxx obec v xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx poplatku. Změna x xxxxxxxx xxxx xx tento poplatek xxxxxx zcela na xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx stanoví. Xx výši xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx může x xxxxxxxx za odkládání xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx xxxx zvolit xxxxx jeden xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx) a xx xxx xxxx území xxxx a pro xxxx poplatkové xxxxxx. Xxxxxx musí xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx možnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přiřadit xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Zavedení hmotnostního xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nemovitých věcí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odpad (xxxxxxxxx xxxxx kontejner xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx). Odpad xxxxxxxx xx takového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xx xxx xxxxx poměrně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxx systém xxxxxx tak, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx poplatníka. Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx minimální xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxx xxxxx určuje xxxxxxxxx xxxxxxx minimálního dílčího xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výši poplatku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tím, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxx například xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx obec xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 Xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xx, xxxx 240 xx xx xxx, výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx by xxxx 1 440 Xx tedy xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dílčího xxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxx 10 Xx (na xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x 60 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx dílčího xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx dopady

Varianta 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x případě, kdy xxxx osoba ve xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci (z xxxxxx věci xxxxxx xxx tato xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x titulu xxxx, že xx x této xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx). Díky tomuto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx ušetřit xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 200 Xx (xxxxxxx x 200 Xx xxxxxx xxxxxxxx 0).

X xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 Xx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základu xx xxxxxxxx sazba xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx 1 Xx xx litr. Xxxxxxx xxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přepočet xxx výsledků studií x xxxxxxxxx zpracovaných xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxx xxxxxxx, xx 1 x3 směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 160 xx.

Xxxxx xx na průměrnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx xxxxx ministerstva xxxxxx x roce 2013 205 xx xx xxx, x vztáhneme xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx 1 230 Xx), přesáhne mírně xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (1 200 Kč), xxx xxxxxxx, že si xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx odpovídají, přičemž x xxxxxx poplatku xx zachována xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkce.

Obce xxxx již v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxx sazbě, než xxx xxxxxxxxx (v xxxxxxx xxxx hradí xxx 50% xxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xx xxxxx rozpočtu). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxx xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx poplatku ze xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx zhodnoceny xxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k návrhu xxxxxx x odpadech.

Dopady xx xxxxxxx prostředí

Změna xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx xxxx navrženy tak, xx xx pro xxxx lépe xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx by xxxx xxxx x většímu xxxxxxx tohoto způsobu xxxxxxxxxxx a to xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

2.4.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 5: Porovnání xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Zachování xxxxxxxxxx stavu několika xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcemi

Územní xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx)

xxxxxxxxx xxx režimů xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx (xxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxx xxxxx úhrady xx základě xxxxxxx

*****

Xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxx, xxx xx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x místních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

430 - 610 Xx na xxxxxxxxx xx xxx

xxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xx xxxxx trvalé xxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx trvalého bydliště x xxxxx x xxxx s poplatkem xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

zdvojnásobení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx funkce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

*****

Xxxxxxxx 1

xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxx)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xx dvou právních xxxxxx xxxxxxxx upravených x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

*****

Xxxxxxxx dopady

v xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpoplatněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o místních xxxxxxxxxx

430 - 610 Xx xx xxxxxxxxx xx rok

zamezení dvojímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx má xxxxx xxxxxx bydliště x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

*****

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tlak xx xxxxxxx xxxxxx

*****

- xxx&xxxx;xxxxxx,&xxxx;*&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxx,&xxxx;**&xxxx;xxxxx,&xxxx;***&xxxx;xxxxxxx,&xxxx;****&xxxx;xxxxxx,&xxxx;*****&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxx

2.5 Návrh xxxxxx

2.5.1 Xxxxxxxxx xxxxxx variant x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx 1

2. Xxxxxxxx 0

Doporučujeme xxxxxxxx Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x pozitivnímu xxxxxx xx obyvatele x xx zohlednění jejich xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx produkovali xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 1 umožňuje xxxxxxxxxxx xxxx přenesení xxxxxxxx xxxx za sběr x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oběma režimy xxxxxxxx; toto je xxxx i nadále xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příjmové x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx důvodem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx dopad na xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx 1 taktéž ruší xxxxxxxxxxx a v xxxxx málo využívaný xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx smlouvy.

3 Daňové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx x obalech; x rezerv xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx (§19 xxxxxx x daních x xxxxxx x §10-10a xxxxxx x rezervách)

3.1 Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

3.1.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx plynou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle zákona x výrobcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obalové xxxxxxxxxxx xxx zákona x xxxxxxx x xxxxxx xx rekultivaci x xxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxx provozovatele xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhodnější, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ostatní xxxxx odpadů (xxxx) xxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x obalech. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx základ xxxx x xxxxxx, xxx zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxxxxx x xxxxxx využitím xx xxxxxxxxxx elektroodpadu x xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxx xxxx xxxxx, xxx tímto xxxx provozovatelé skládek x xxxxxxx kolektivní xxxxxxx zvýhodněny (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).

3.1.2 Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu x dané oblasti

Od xxxx x xxxxxx xxxx xxx §19 xxxx. 1) xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx. x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odběr, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sběr, zpracování, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xx předpokladu použití xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx panelů.

Výnosy x xxxxxxxxxx xxxxxx xx rekultivaci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x odpadech xxxxxxxxx xx zvláštním vázaném xxxx v xxxxx xxxxx zákona č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dle §19 xxxx. 1 xxxx. xx) zákona č. 586/1992 Xx. o xxxxxx x příjmu, xxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx daňově uznatelným xxxxxxxx.

3.1.3 Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx solárních xxxxxxxxxx,

x) XX (xxxxxxxx správa).

3.1.4 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx stanovit daňový xxxxx příspěvků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx plynoucích autorizovaným xxxxxxxx společnostem dle xxxxxx x obalech; x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx zákona x xxxxxxxx, zároveň x xxxxxxx na xx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx jednotná pravidla xxx xxxxxx stejné xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.2 Zhodnocení xxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx, xx xx xxxxxx xxxxxx subjekty x xxxxxxxx v odpadovém xxxxxxxxxxxx nebudou uplatněny xxxxxx daňové xxxxxxxx.

3.3 Xxxxx variant xxxxxx

3.3.1 Xxxxxxxx 0

Zachování xxxxxxxxxx xxxxx, tzn. xx xxxx x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx elektrozařízení x elektroodpadu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx rekultivaci x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx dle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx zákona č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozeny od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti xx zákonem o xxxxxxxxx.

3.3.2 Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nejen solární xxxxxx, elektrozařízení a xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odvodů xx rezervní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (tzn. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx životností stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx budoucích xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxx na xxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 593/1992 Xx., o rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňově uznatelným xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 1 xxxx. xx) xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx daňově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příjmy.

3.3.3 Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx, elektrozařízení x xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podobě osvobození xx daně x xxxxxx.

Xxxxxxxxx odvodů na xxxxxxxx účet provozovatelů xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx náklady).

Ustanovení §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujícímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Současné osvobození xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx plnění povinnosti xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxx společností xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx. Jeho xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx. neziskové, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmět xxxxxxxx xxxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx §41 odst. 1), xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělovat xxxx x jiné vlastní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§47 xxxx. 2) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xx xxxxxxx (§47 xxxx. 3). X xxxxxx důvodů se xxxxxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxxx xxxxxxxx daňový xxxxx xxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx nejsou (xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) předmětem xxxx x xxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxxx nedaňové. X xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se jedná x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx osvobození xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx příspěvky, které xxxxx podle xxxxxx x obalech osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx obaly, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x využití xxxxxx x xxxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x fungováním xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společnost vykonávat xxxxx činnost xxx xxxxxxxxxxx činnost výzkumnou, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zisk (§20 xxxx. 5 zákona x xxxxxxx).&xxxx; I x xxxxx případě xx osvobození xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpadu z xxxxx.

3.4 Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx

3.4.1 Identifikace xxxxxxx x xxxxxxx

x) Xxxxxxxx 0

Dopady na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné rozpočty

Varianta 0 xxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxx x xxxxxx (x pohledu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x nemá xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxx, xx xxxxxxxx režim x správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxx detailněji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zejména klíčování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx zakládá xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x příjmů, kdy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx, zatímco xxxx xxxxxxxxx vstupují xx základu xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určité administrativní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx klíčovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, s jakými xxxx xxxxxx souvisejí. Xxxxx systém xx xxx xxxxxxxxxx administrativně xxxxxx náročný.

b) Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou životností x autorizované obalové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x předpokládá xx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mít xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx mil. Xx). Xxx xxxxxxx xxxxxx by tato xxxxx xxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxx kontrola xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx osvobození x xxxx x xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx režim xxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, s jakými xxxx příjmů xxxxxxxxx. Xxxxx dosavadní úpravy, xxx xxxxxx z xxxxxxxxx druhů příspěvků xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx typy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozovatel kolektivního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x osvobozeným xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx, což xx xxxxxxxxxxxxxxx náročné. Xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx nový systém xxxxxxx (vytváření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přináší. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx osvobozeny nebyly.

c) Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a autorizované xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx se, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx tato úprava xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxxx inkasa xxxx z příjmů xxx. x xxxx xxxxxxxx mil. Kč). Xxx xxxxxxx daně xxx o xxxxxx, xxxxx kontrola bude xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjekty

Zavedením osvobození xx xxxx x xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx příspěvky budou xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx náročnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, s xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxx xxxxxx z xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx typy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy vyhodnocovat, xxx xxxxx či xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxxxx náročné. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž x přechodu na xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pouze xx rozšíří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů.

3.4.2 Vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 6: Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 0

Xxxxxxx subjekty x xxxxxxxxxx x (xxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xx xxxxxx rozpočet a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx xx xxxxxx x daně x xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

*****

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx poplatníky

- (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu)

Varianta 1

Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx z xxxx x příjmu

V xxxxxx xxxxxxx xxx. Xx xxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx subjekty

*****

Administrativní xxxxx xxx xxxxxxxxxx

** (xxxxxxx zátěže oproti xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxx osvobození x xxxx x příjmu, Xxxxxxx v xxxxxx x. x rezervách

Dopady xx xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx z příjmu

Maximálně x xxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

*****

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

**** (snížení xxxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxx)

- xxx&xxxx;xxxxxx,&xxxx;*&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxx,&xxxx;**&xxxx;xxxxx,&xxxx;***&xxxx;xxxxxxx,&xxxx;****&xxxx;xxxxxx,&xxxx;*****&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxx

3.5 Xxxxx xxxxxx

3.5.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx 2

2. Xxxxxxxx 1

3. Xxxxxxxx 0

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 2 vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systém pro xxxxxxx kolektivní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x daně x xxxxxx maximálně x xxxx jednotek xxx. Xx x představuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Daňový xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rekultivace x xxxxxxxx péče x xxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx. dle xxxxxx o xxxxxxxxx.

4 Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxx xx databáze xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx)

4.1 Důvod xxxxxxxxxx x cíle

4.1.1 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx xxxx „SVHC xxxxx“) xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/2006, xx. nařízením XXXXX. Jde x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, toxické xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stejné úrovni xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx výše, např. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Některé x xxxxxx látek xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx užívání xx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatelé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o XXXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx trh, xx xxxxxxxxxx unijního xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx dodavatelského řetězce xxxxxxxxxxx produktu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx potřeby xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) je tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx látek. Xxxxxx xxxx komplikuje xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx SVHC xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdraví xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx snadného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

Xxxxx negativním účinků xxxxxx xxxxx vzbuzující xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy XX; tuto xxxxx xx nyní potřeba xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádu.

4.1.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx řetězci. V xxxxx je xxxxx, xxx x XXXX xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx. bezpečnostním listem xxxxxxx výrobku x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx látek.

4.1.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx (dodavatelé),

b) xxxxxxxxx xxxxxx (ČIŽP, XXX, Xxxxxxx hygienické xxxxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Ústřední xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) spotřebitel.

4.1.3 Popis xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx monitorovat XXXX xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xx xxxxxx XX xx xxx nutné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

4.1.4 Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx zdraví. Xxx xxxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se komplikuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx.

4.2 Xxxxx xxxxxxxx řešení

Zavedení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkách do xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výrobce, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látku xxxxxxxx x článku 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1907/2006. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxx na hmotnostní xxxxxxxxxxx vyšší než 0,1%. Informace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxx budou xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpisů XX do xxxxxxxxxx xxxxxxxx registru, nebyly xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx právního řádu xxxxxxxxx xxxx varianty, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx neimplementovat z xxxxxx xxxx (xxxxxxxx XX v XX x xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx účelné tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx informace xxxxxx členskými xxxxx – XX xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, nicméně x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nadto xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

4.3.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx rozpočet x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, směsí nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kontrolními xxxxxx xxxxx §27 až 31 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxx inspekce práce x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební ústav xxxxxxxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx povinných xxxxxxxx uložit xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx marginální jak x xxxxxxx xxxxxxx, xxx výnosů x xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx subjekty

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o XXXX xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx Evropskou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx administrativní xxxxx xx xxxxxx podnikatelů. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, dodavatelů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uvedou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx trh. Informace xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stovky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X současné době xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx agentura xxx xxxxxxxx xxxxx, coby xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, zatím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bližší informace. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx zkušenosti Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX-XX, XXXXX xxx.) lze xxxxxxxx uživatelsky xxxxxxxxx x intuitivní rozhraní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nyní xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx pouze x ohlašovací xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx prostředí

Díky xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx bude možný xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx při úniku xx xxxxxxxxx.

4.3.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 7: Porovnání xxxxxxx x přínosů

Varianta

Stručný xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx minimální implementace xxxxx XX

xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX xxxxxxx do xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx subjekty

Podávání informací x XXXX látkách xx xxxxxxxx

**

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

**

- xxx xxxxxx, * xxxxx xxxxx, ** xxxxx, *** střední, **** xxxxxx, ***** xxxxx xxxxxx

4.4 Návrh xxxxxx

4.4.1 Xxxxxxxxx pořadí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xx celoevropské xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lépe reagovat xx xxxxxxxx úniky xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx shledávány i xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx zatíženy větší xxxxxxxx, xxx xx xxxxx.

5 Xxxxxx navrhovaných xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx tabulce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přínosy x xxxxxxx.

Xxxxxxx 8: Xxxxxx xxxxxxxxxxxx variant

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu x za xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2,75 xxx. Xx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízením

3,28 mil. Xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

-

-

xxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxx xx přijaté xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx ozn. 15 000 Kč xxxxxx změnového xxxxxxxxxx 6 000 Xx

Xxxxxxxx xx komunální xxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích)

zavedení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky (xxxx, xxxxx)

xxxxxx poplatků xx komunální xxxxx xx xxxx právních xxxxxx xxxxxxxx upravených x xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích, zrušení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

*****

Xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxx, xxx xx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

430 - 610 Xx xx obyvatele xx rok

zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě, xxx xx xxxxx xxxxxx bydliště v xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x obci x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

*****

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx produkce xxxxxx, vyšší tlak xx xxxxxxx odpadu

*****

Daňové xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx é xxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obalové společnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxx x. x xxxxxxxxx

Xxxxxx xx státní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx v xxxx jednotek mil. Xx ročně

Dopady na xxxxxxxxxxxxx subjekty

Rovné xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

*****

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

** (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx současném x xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx SVHC (xxxxx zákona x xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxx směsích)

Zavedení povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx pro chemické xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX látkách xx xxxxxxxx

**

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zásah při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx složení.

**

- xxx&xxxx;xxxxxx,&xxxx;*&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxx,&xxxx;**&xxxx;xxxxx,&xxxx;***&xxxx;xxxxxxx,&xxxx;****&xxxx;xxxxxx,&xxxx;*****&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxx

6 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování

Orgánem odpovědným xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx uživatelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx zákona, je Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx správa.

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. možnost sankcionování xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx prováděná Xxxxxx xxxxxxxx životního prostředí.

V xxxxxxxxxxx xx změnu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxx zaštituje státní xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolními xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxx hygienické stanice, Xxxxx xxxxx, Státní xxxx inspekce xxxxx x Ústřední kontrolní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxx aplikace xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx schválených xxxxxxxxxx x nebudou xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výhledu.

7 Xxxxxxx xxxxxxxxx regulace

První přezkum xxxxxxxxx provede Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxxx 2024 xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxx regulace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx regulace x poplatků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“, xxx., xx xxxx by měly xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sběru x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poplatníky xxxxxxxxx x xxxx výši, x xxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx se xxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxx rozhodují. Xxxxxxxxxx otázkou xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vyhodnocení xxxx xxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxx xxxxxx x odpadech, xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8 Xxxxxxxxxx x zdroje xxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dopadů regulace, xxxxx xxxx zpracováno x věcnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 18. 5. 2015 (Xxxxxxxx XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX xx xxx 18. xxxxxx 2015 x. 368). Xxxx, xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx konzultací s xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x XXX vychází x komunikace x xxxxxxx s dlouholetou xxxxx x zkušenostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předpisů.

1. Xxx. xx Xxx. Xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

2. Xxx. Xxxxxxxx Bulková, xxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí

3. Ing. Xx. Xxx Xxxxxx, Xx.X., xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

4. Xxx. Jana Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

5. Xxx. Xxxxxxx Pilnáček, odbor xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

6. Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx odpadů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

7. Xxx. Xxxxxxxxx Martincová, xxxxx 1501 - Xxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx

8. Xxxxxx Xxxxxxx, XXXX XX

9. XXXXXXX, M. Hodnocení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 18.5.2015. 69 s.

10. XXXXXXX, X. Hodnocení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx životního prostředí, 13.4.2015. 74 x.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na výkon xxxxxx xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx, 2007. 17 x.

12. Xxxxxxxx měření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx 2013. 29 x.

13. Xxxxx Xxxxxxxx, XXXXXX XXXXX XXXXXXXX x.x.x.

14. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx

15. Xxxxxxx Xxxx, MS XXXXXXXXX &xxx; XXXXXXXX x.x.

16. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx Nýrsko

17. Xx. Xxxx Xxxx, XXX, x.x. xxxxxx Xxxxxx

18. Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx - XXXXXX poradenská xxxxxxxx

19. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx s.r.o.

20. Xxxxxxx Řičánek, XXXXX XXXXXXXXX, x.x.x.

21. Bukovský Xxxxx, XXX xxxxxxx, x.x.x.

22. Dana Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx

23. Daniel Xxxxx, XxX., Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x.x.x.

24. Xxxxx Xxxxx, Obec Xxxxxxxx

25. Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, x.x.

26. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Sedlo

27. František Xxxxxx, .X.X.X. XX Xxxxxx, s.r.o.

28. Hana Xxxxxxxxx, XXXXXXX x.x.x.

29. Xxxx Xxxxxxx, ČEZ, x.x. Jaderná xxxxxxxxxx Xxxxxxx

30. Hana Procházková, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx města Javorník

31. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx XxX., XX HANÁ, x.x.x.

32. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, XXX XXXXXXXXXXX XXXX x.x.x.

33. Xxx. Xxx Xxxxxxxxxx, Biocel Xxxxxx x.x.

34. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx,&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

35. Xxx. Jaroslav Xxxxxx, Xxxxx x.x.x.

36. Xxx. Jiří Kalouš, XXX, x.x., Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

37. Xxx. Jiří Xxxxxx, Xxxxxx Pedersen x.x.

38. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, COMPAG XX x.x.x.

39. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Městský úřad Xxxxxxxxxx

40. Xxx. Kateřina Xxxxxxxxx, XXX-XXXXXX x.x.x.

41. Xxx. Ladislav Xxxxxx, Xxxxxxx poradce

42. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx x.x.

43. Ing. Mgr. Xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx XX, x.x.

44. Xxx. Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx

45. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx služby xxxxx Xxxxxx

46. Xxx. Xxxxxxxx Žmolík, XXXXXXX XXX x.x.x.

47. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Velká Xxxxx xxxx. x x.x.

48. Xxx. Xxxxx Horáček, XXXXXXX,x.x.

49. Ing. Petr Xxxxxxxx, RUMPOLD - X s.r.o.

50. Xxx. Xxxxx Novák, RUMPOLD 01 – Xxxxxxx x.x.x.

51. Ing. Roman XXXXXX, EKOSO Xxxxxx Xxxxxxxx, s.r.o

52. Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXXXXXXX XXXXXXXXX, x. s.

53. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXXXXXX x.x.

54. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, XXXXX Xxxxx, x.x.x.

55. Xxx. Xxxxxxxx Drábek, .X.X.X. , spol. s x.x.

56. Xxx. Zdeněk Xxxxx, XX Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Trmice

57. Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx, XXXXX, xxxx. s x.x.

58. Xxxxx Haisová, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx. s r.o.

59. Xxx Xxxxxxx, Elektrárny Xxxxxxxxx, x.x.

60. Xxx Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx 2000 spol. x r. x.

61. Xxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxx

62. Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Teplárna České Xxxxxxxxxx, a.s.

63. Xxxxxxxx Xxxxxx, Technické xxxxxx Xxxxxxxxx, s.r.o.

64. Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx města Xxxxxxx

65. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx teplárenská x.x.

66. Xxxx Xxxxxx, XXX Xxxxxxxxxx, x.x.

67. Xxxx Xxxxxxxx, SOMPO, a.s

68. Xxxxx Xxxxx, .A.S.A. Xxxxxx s.r.o.

69. Xxxxx Xxxxxxxxx, XX XXXXX x.x.x.

70. Kolář Xxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, x.x.

71. Ladislav Zelenka, XX PROJEKT x.x.x.

72. Xxxxx Chudlářský, XXX Xxxxxx

73. Lubomír Xxxxxx, .X.X.X. Xxxxx Xxxxxxxxxx, x.x.x.

74. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx a.s.

75. Lumír Xxxxx, XxxxxxXxxx XXXX, x.x.x.

76. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx

77. Martin Xxxxx, XXX-XXX xxxxxxxx x.x.

78. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxx, x. x., XXX ŽST Xxxxxx Xxxxxxx

79. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx x.x.x.

80. Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, a.s.

81. Xxx. Xxxxx Xxxxx, XXXX xxxxxxxxxxxxx

82. Xxx. Xxxxx Xöxxx, EKOLTES Xxxxxxx, x.x.

83. Michal Zábrodský, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Bytíz

84. Xxxxxxxx Krch, RUMPOLD x.x.x.

85. Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx - X Xxxxxxxx s.r.o.

86. Pavlína Xxxxxxxx, XXXX - xxxxxxxx Žizníkov

87. Petr Xxxxx, Xxxxxxx Hraničky, xxxx. s x.x.

88. Xxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

89. Xxxxx Xxxxxxxxx, JOGA XXXXXXXXXX, x.x.x.

90. Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx

91. Xxxxx Marešová, XXXXXXX XXXXXXX x.x.x

92. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, EKODEPON x.x.x.

93. XXXx. Xxxxx Xxxxxx, odpadový hospodář XXXXX-XXX spol. x x.x.

94. XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, SATER-CHODOV spol. x.x.x.

95. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s.

96. Xxxxxxxxx Balun, Xxxxxx Xxxxxxx ČR, x.x.

97. Xxxxxxx Xxxxxxxx

98. Xxxx Xxxxxxxx, X-Xxxxx Steel Xxxxxxx, a.s.

99. Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x.x.

100. Sylva Xxxxx, Xxxxxx Pedersen x.x.

101. Vilém Xxxxxx, XXXXXX, a.s.

102. Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxxxx XXX, Xxxxx Štětí

103. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Technické xxxxxx Xxxxxx

104. Xxxxxxxx Jureček, XXX Xxxxxxx s.r.o.

105. Xxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí xxxxxxx Xxxxxxx

106. Vychytil Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx

107. Xxxxxx Xxxxx, DIAMO

108. Xxxxxx Xxxxxxxx, ASOMPO, x.x.

9 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX

XXXXX, xxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX

xxxxxxxxx xxxxx

XX

xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XX

Xxxxxxxx stanovení plánovaných xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy

MF

Ministerstvo xxxxxxx

XXx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX, ministerstvo

Ministerstvo životního xxxxxxxxx

XX

xxxxxxxxxx xxxxx

XX

xxxxxxx odpad

ORP xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností

SFŽP, XX, Xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí XX

XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxx Xxxxxxx „xxxxx vzbuzující xxxxxxxxx xxxxx“

10 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx kapitolám

10.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopad xx xxxxxxxx xx skupin (xxxx. státní xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxx oblast x xxxxxxx xxxxxxxxx), předpokládá xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxx nemožnosti xxxxxxxxx a vyčíslit xxxxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxxx. V takové xxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odstupňování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx dopadu xxxxxx xxxxxxxxx škály x xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx označují xxxxxxxxxxxxxx xxxx dopadu xxxxxxxxxx xxxxx, která byla x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v míře xx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadu (*) xx xxxxx xxxxxx (*****).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx – tyto xxxxxx xxxxxxxxx x konzultací xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx je xxxx s rezervou. Xxx výpočty xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vycházejí z xxxxxxxx xxxx xxxx 2017 (ČSÚ) xxx xxxxxx E - Xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx 35% odvodů xx xxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxx x 43% xxxxxxxxx nákladů, xxx. 308 Kč/hod.

- Xxxxxxxx xxxxx xxx náklady XXX xx xxxxxxxx xxxx 13. xxxxx, 7. stupeň platové xxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2018, xxxxx rámcově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálnímu xxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xx xxxx 35%, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx výši 20% x režijní xxxxxxx ve xxxx 43%, tzn. 434 Xx/xxx.

- Xxx hodinové xxxxx se xxxxxxxxxxx 21 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx a 8 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

11 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXX Mgr. Xx. Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 65, Xxxxx 10, 100 10

email: xxxxxxx.xxxxx@xxx.xx

xxx: +420 267 122 249

XXXXXXXXX XXXXXXX NÁVRHU XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX

Xxxxx, kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 98/2008 xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/851 xx dne 30. xxxxxx 2018

Ustanovení

CELEX x.

Xxxxxxxxxx

§22 odst. 7

32008L0098

Xx. 9 xxxx. 1 xxxx. i)

§34 odst. 21

32008L0098

Čl. 36 xxxx. 2

§34 odst. 22

32008L0098

Xx. 36 xxxx. 2

Číslo xxxxxxxx XX (xxx XXXXX)

Xxxxx xxxxxxxx XX

32008L0098

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 98/2008 xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx směrnic xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018

Xxxxx textu xxx.xxx.xx