Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
130/1951 Sb. Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách R P
127/1951 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady R P
123/1951 Sb. Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy R P
122/1951 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy R P
121/1951 Sb. Vládní nařízení o změnách v referátech národních výborů R P
120/1951 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů R P
118/1951 Sb. Nařízení o notářských poplatcích R P
106/1951 Sb. Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků R P
104/1951 Sb. Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců R P
102/1951 Sb. Zákon o přebudování národního pojištění R P
101/1951 Sb. Vyhláška o stažení některých drobných mincí R P
98/1951 Sb. Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren R P
97/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží R P
96/1951 Sb. Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 R P
94/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování R P
91/1951 Sb. Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany R P
90/1951 Sb. Nařízení o pozbytí účinnosti §10 zákona o znárodnění ve stavebnictví R P
89/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům R P
88/1951 Sb. Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950 R P
87/1951 Sb. Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951 R P