Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.07.2003.


Nález ÚS ze dne 4.6.2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení §11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"
207/2003 Sb.
Odůvodnění I. II. III.
207
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 4. xxxxxx 2003 x xxxxx x xxxxxx skupiny xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádřené xxxxx "xxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím této xxxx",
xxxxx:
Xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxx 17.5.2002 xxx Xxxxxxxxx soudu předložen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 14.5.2002 xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o veřejném zdravotním pojištění"), xxxxxxxxx xxxxx "xxx v xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxx xxxx".
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx zjistil, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §64 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu"), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrdilo xxxxx xxxxxxx 54 xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx před Ústavním xxxxxx byl určen xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Xx odstranění některých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx došlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 11.7.2002, xx mohl Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 4, čl. 26 x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen "Listina"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na to, xx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx problematiky, která xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx §1). Ustanovení xxx xxxx žádnou přímou xxxxx xx ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x prakticky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazeny xxxxxx.
Rozpor x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx spatřují xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupině xxxxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx zakázáno xxxxxxxx úhradu xx xxxx skupiny xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx údajně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx určitých xxxxxxxx xxxx činností, xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx navrhovatelů xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x smyslu. Xx-xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx prakticky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx, xxxxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
K tvrzenému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx realizovat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx článku Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákroky, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx vůbec (např. xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x omezeném xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx péče x souvislosti x xxxxxxxxxxxx těhotenstvím), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (75 % xxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx pouze "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxx xx smyslu čl. 31 Listiny, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakazuje xxxxxxxxxxxxx zařízením za xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úhradu, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx. X xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (xxxx. napadený xxxx "ani v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx péče") rozdělili xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx služby xx xxxxxxxxxxxxx kategorií:
- xxxxxxxxxxxxx péče (xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx; časté xxxx. xx xxxxxxxxxxxx),
- xxxx související péče (xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, resp. xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx je, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ovšem xxxxxxxxx),
- xxxxxxxxxxx xxxx (pojištěnec xx xxxxx dohodnout xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx navazující xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx již xxxx xxxxxxx xxxx),
- xxxxxx související péče (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči hrazenou x veřejného zdravotního xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx služeb - xxxx. xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hrazeny xxxxx xxxxxxx procedury, x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx).
X toho, xx xxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx péčí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx péčí nehrazenou xxxxxxxxxx existuje". Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §6 zákona x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx péčí hrazenou.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx čl. 26 x 31 Xxxxxxx situaci, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x své xxxxxx, x xx xxx xxxxx, xx xxx zvolený xxxxxx xxxx plně hrazen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (buď xxxxx, xx úhrada je xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx proto, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou), ale x péčí hrazenou x tohoto pojištění xxxxxxx. Jestliže pojištěncem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přesto xxxxxxxx x xxxxxx xx xx úhradu, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.
II.
Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §42 odst. 3 x 4 a §69 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu předmětný xxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vyžádal xx i xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky
Xx vyjádření Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx ze dne 20.9.2002, xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx XxXx. Lubomírem Xxxxxxxxx, xx uvedeno, xx ustanovení §11 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxx pojištěnce, xxxx která xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx bez xxxxx úhrady, pokud xx byla poskytnuta x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, vymezujícím xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx péče poskytována. Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradu. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx xxxx xx částečnou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx - xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx péči xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxx finanční xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plnění při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xx zdravotnickými xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě zdravotnické xxxxxxxx přijímá xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a není xxx místo xxx xxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podle níž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyjádření Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zdravotní xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx vztahu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxx samostatně, xxxxxxxx xxxxxx, na vlastní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxxx xxxx, xxx je xx zákona hrazena x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx této péče xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěnce. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx názoru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx otevřelo xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx volbou, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx). Tím by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20.9.2002, xxxxxxxxxx jeho předsedou xxx. JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, se xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx (zákon x. 2/1998 Xx.), xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx, xx dnech 12. a 13.11.1997 xx xxx 9. xxxxxx v X. xxxxxxxx období, a xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x pozměňovacími xxxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x setrvala xx xxxx původním xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx projednávání xxxxxx x orgánech Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. d). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx problematiku xxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxx xxx xxxxxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxx o napadené xxxxxxxxxx, schválil Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vyjádření jeho xxxxxx ("xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx péči ani x xxxxx souvislosti x poskytnutím xxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx").
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx (a xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx x xxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Ústava") x Xxxxxxxx. Zákon x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hrazenou xxxxxxxx. Xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx xx péče hrazena, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dikci čl. 31 Xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jakoukoli úplatu. Xxxxxx toho, xx xx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud by xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, musela xx xxxxx vyjádření Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. xxxxx: "Xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxx není xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx xx zdravotnictví; x xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx také nemohl xxxxxxxxx ani xx xxxxxx navrhovatelů, xx xxxxxxx je bráněno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 2.10.2002 xxxxxxx xxxxxx, že xx-xx xxxxxxxxxx poskytnuta zdravotní xxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx péči xxx přímé xxxxxx. Xxxx xxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jiných odborných xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xx tuto xxxx" x "x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx nesporného xxxxx xxxxxxxxxx na zdravotní xxxx bez xxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx předmětného xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx domnívá, že xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tedy xxxxxxxx xxxx "xxx v xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxx xxxx", xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Problematika xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxx x koncepční xxxxxxxxxx, přesahující ustanovení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx poslanců. Xxxxxxxxxxxx je proto xxxx názoru, xx xxxx otázky xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx politiky Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx.
Xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xx napadené ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxx péči, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx vybírána xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx podnikat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx nestátní zdravotnická xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických zařízeních, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xx "xxxxxxxxx" xxxx xxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx např. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx souhlasit x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických zařízení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx pojišťovnou. Nárokem xxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, které má xxxxxxxx smlouvu x xxxx xxxxxxxxx pojišťovnou (xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
X xxxxxxxxx xxxx na "xxxxxxxxxxxxxx, xxxx související, xxxxxxxxxxx x široce související" xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xx třeba xxxxxxxx x xxxx, v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxx. X provedené "xxxxxxx xxxxxxxxx" se xx xxxxxxxxxx xxxx podotýká, xx zákon rozlišuje xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků x lůžkové péči xx x zákoně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx chápat xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovil, že xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx z xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx, co xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx přímé úhradě xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx. Problém xxxx xxxxxxx xxxxx xx skutečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx domnívá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxx postup, zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx možnost ověřit xx, zda xxxx xxx skutečně xx x co xx xxxxxxxxxx vlastně xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx totiž xxxxx xxxxx, xxxx xxxx péče se xxxxx, nikoliv xxxxx xxxxxxxx či s xxxxxxxx jakých xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xx být tato xxxx xxxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, x kterého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxx přijat x xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx hlasování a xxxxxxx shromážděných xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jeho novela, xxxxxx bylo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx.), xxxx xxxxxxx x xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx kompetence, xxx xxxxxxxx xxxx stanovených x čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx. Návrh citované xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx vrácen Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 2.12.1997 xx xxx 17. schůzi ve xxxxxx xxxxxxxx období x setrvala xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (ze 183 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 171 xxx x 9 xxxxx). Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxx dne 13.1.1998 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx 192 xxxxxxxxxx poslanců xxxx 114 xxx x 47 xxxxx). Xxx xxxxxxx lze na xxxxx místě pouze xxxxxxxxxx, xx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx, xx x xxxxxx netýkaly podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 hlasů x x xxxxxxxx toho xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x §11 odst. 1 písm. d) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx právo "xx xxxxxxxxx péči xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuta x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx odborný xxxxxxxxx xx zdravotnictví xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx péči ani x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx". V xxxxx xxxx x §13 x xxxx. xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx x xxxxxxx 1 x zákonu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx.
Navrhovatelé, požadující xxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx "xxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx", xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plně existuje xxxx xxxx výkonů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, jež nejsou xxxxxxx vůbec xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o slova "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxx obecný, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní péči xxxxxx xx, xxx xxxx hrazena, xxx - dle jejich xxxxxx - xxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx podezření x porušování principu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxxxxxxx i službám, xxx nespadají pod xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxx xxx názoru xxxxxxxxxxxx napadené ustanovení xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zaručené čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zdraví podle čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x způsobu, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx zdraví, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx plně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx zřetelně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx bezplatné xxxxxxxxx xxxx, tedy xxxxx, xxx podle xxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx "zdravotní xxxx bez přímé xxxxxx, xxxxx ... xxxx poskytnuta v xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx". Zákaz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxx xxxx především xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx z xxxxx xxxxxx: "za xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxxxx xx xxxxx předcházející xxxx xx xxxxxxxxxx, xx "xxxxx" xxxx xx xxxxxx "zdravotní xxxx xxx xxxxx xxxxxx" a xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx týká x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx péče, xxxx xxxx péče xxxxxxxxx. Xx znění zákona xxxx současně xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx přímá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mohla. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemění xxxxx x xxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sféry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pokusy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx. Jak známo, xx-xx xxxxx ústavně xxxxxxxxx interpretace zákonného xxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx x v xxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx je dále xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx, xxx pojištěnec xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo x jakém xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má. Xx je samo x sobě xxxxx, x xx dalším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napadeného ustanovení x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví, xxx xxxxxxxx v xxxx souvislosti xx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx č. 160/1992 Sb. Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Poté, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx protiústavnost xxxxxxxxxx ustanovení, zvážil, xxx neexistují xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámce xxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxx na xxxxxxx veřejného pojištění xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx péči x xx zdravotní pomůcky xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, tedy x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, přičemž xxxxx x mezích tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx ústavního xxxxx xxxxxxx (čl. 41 Listiny). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx je tedy xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče z xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x dovětek "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx", xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zdravotní péče x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přeinterpretována, jakoby xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Úvahy x xxx, xx xx zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatné léčebné xxxx směrem x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěnců (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx apod.), xx xxxx Ústavnímu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx politiky xxxxx by znamenalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx zákonodárce", xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou. Takový xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx principů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x 12.4.1995 xx. zn. Xx. XX 12/94, xxxxxxxxx xxx č. 92/1995 Sb. x publikovaný xxxx xx svazku 3 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx str. 123 x xxxx., x xx odlišná xxxxxxxxxx x němu připojená.
Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx, xx xxxx otázky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxx, xxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jež xx měla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx vyspělých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx - spíše na xxxxx - Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxxx, xxx nepřímo, mít xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx úvahách x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx "Xxxxx má právo xx xxxxx," x x čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Občané xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx bezplatnou xxxxxxxxx xxxx a na xxxxxxxxx pomůcky xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
Listině xxxxxxxx x zákonný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, x platném xxxxx, v xx. XXX xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx "pohotové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx x xxxxx", x v §11 xxxx. 1 stanoví, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči "x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatky xxxxxxxx xxxx". Shodně xxx i xxxxx č. 123/2000 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x §1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx, bezpečnými x účinnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx, plnohodnotné x xxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxx xxxx xxxxx xx jakousi xxxxxxxx, "xxxxxxxx" xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x na xxxxxxxxxxxxx, "xxxxxx", xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx péčí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxx, xxxx. zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx musí v xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx pojištěnci xxxx xxxxxxx měrou xxxxx xx taková xxxxxxxx x xxxxx, xxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx orientace xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákony, je xxxx založena xxxxxx xx přesunu "xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx péče xx xxxxx pojištěnci xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úkonů poskytovaných xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Úmluva x xxxxxxxx právech a xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxx. Doporučení Xxx (2001)13 Xxxxxx ministrů xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jež bylo xxxxxxxxx 10.10.2001. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdůraznil, xx čl. 3 Xxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyžaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxx patřičné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx dodává, xx x čl. 4 xxxx Úmluvy xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx...xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx". Úmluva xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.10.2001 (č. 96/2001 Sb. m. s.).
Český xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehrazených xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x příloze 2 xxxxxx X pak xxxxxx xxxxxxxx látek, u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x nehrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxx X xxxxx seznam xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx omezením. X příloze 3 jsou xxxxxxxx seznamy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloha 4 xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovnou, xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X x xxxx úpravy xx xxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxx, že dosavadní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, takže xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s úspěchem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tam, xxx to xxxx xxxxxxxxxxxx. Má-li se xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropskému xxxxxxxxx, xxxx xx patrně xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a srozumitelně xxxxxxx možnosti soukromé xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx. Xxx xxxx. v Německu, xxxxxxxx xx kolem 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx pojišťoven, kvalita xxxxxxxx péče se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěním x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pevně xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, xxxx. endoprotézy, xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx včetně časového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkonům podle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx si. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx a služby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx položky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx zdraví, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, stravování, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx či xxxx.
Xxxxxxx však, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnictví x vrátíme-li xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákona xx xxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úpravě veřejné xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxx zákona xxxx celku. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nezákonnému xxxxxxxx peněz xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať xx xxxx různé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx příplatky anebo xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x léčebných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx "lepší", xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx přestože xxx x xxxx, jež xxxxxxx xx sféry xxxxxx plně hrazených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Po xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxx uvedených xxxxxx x xxxxxx, xx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx jej xxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Holeček x. x.
Xxxxx §14 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudci JUDr. Xxxxxxx Xxxx, JUDr. Xxxxxxxx Čermák, XXXx. Xxxxx Xüxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxäxxxx, XXXx. Xxxx Xxxxxxxxxx, JUDr. Xxxx Xxxxx x XXXx. Antonín Procházka.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 207/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.7.2003.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.